A.Mišeikis. Praeities vaiduokliai Rytų Lietuvoje (21)

Alkas.lt nuotrauka.

Alkas.lt nuotrauka.

Nemaloniai nustebino naujojo Lietuvos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus reakcija į Kultūros viceministro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos(LLRA) nario Edvardo Trusevičiaus pareiškimą įteisinti gatvių ir vietovardžių užrašus dviem kalbomis bei nelietuviškų pavardžių rašymą ne lietuviška abėcėle. Premjeras tam pasiūlymui pritaria, tiktai pataria neskubėti.

Reikėtų valdančiajai daugumai ir dabartinei vyriausybei pažvelgti giliau – kokie yra tikrieji Lenkų rinkimų akcijos kėslai ir kur veda nepagrįstų nuolaidų kelias. Ne vien lietuviams, bet ir neužkrėstiems nacionalizmo bacilomis lenkams, turi būti aišku, kad ne tik rytų Lietuva, bet ir vietovės esančios už rytinės Lietuvos sienos: Benekonys, Lazūnai, Vydžiai, Pelesa, Gervėčiai, Klevinė ir kitos yra etninės lietuvių žemės, kuriose praeityje ilgus amžius gyventa, o kai kur ir dabar gyvenama, lietuvių. Tam tikrų istorinių aplinkybių bei karų ir okupacijų pasėkoje šio krašto gyventojai tapo daugiau ar mažiau suslavinti, o  II-ojo pasulinio karo iniciatorės, hitlerinė Vokietija ir SSSR, tą kraštą sukarpė taip kaip norėjo: dalį žemių atrėžė Baltarusijai. Helsinkio susitarimu tos sienos tapo visuotinai įteisintos.

Reikia priminti, kad didelė dalis gyventojų, laikiusių save lenkais ir  galėjusių tai įrodyti dokumentais, bėgdami  nuo tremčių bei kolchozų, pagal SSSR ir Lenkijos susitarimą, išvyko gyventi į Lenkiją ir daugumoje buvo apgyvendinti vakarinėse Lenkijos srityse. Pratuštėjusią Vilniaus  krašto teritoriją užpildė atsikėlę  iš Baltarusijos nauji gyventojai, kurie dėl savo tautybės nesuko sau galvos, turėjo tarybinio žmogaus mentalitetą, o jų vaikai lankė rusiškas mokyklas.

Vėliau, atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, visoms valdžioms miegant ir žiopsant, buvusioji komunistinė nomenklatūra, kuri, beje, priešinosi nepriklausomybės atkūrimui, staiga virto uoliais lenkų „patriotais“,  kurie, palaikomi Lenkijos politikų, pradėjo lenkais versti ir tuos iš Baltarusijos atsikėlusius gyventojus.

Lenkiškumui palaikyti, Lenkijos oficialioji valdžia sugalvojo, „atitaisyti skriaudą dėl neteisingo teritorijų sienų perstūmimo“ dalindama  Lietuvos piliečiams lenkams „lenko kortą“ , kaip lojalumo Lenkijai ženklą, o Lenkų rinkimų akcija karts nuo karto suranda priežasčių ir būdų sukelti isteriją tarptautiniu mastu dėl skriaudžiamos lenkų tautinės mažumos teisių. Akivaizdu, kad LLRA siekia ne apsaugoti savo tautinės mažumos teises, bet puoselėja to krašto „autonomijos“ idėją, kurios įgyvendinimą gali vėl pražiopsoti mūsų visų išrinktoji valdžia. Vargu ar kas to nemato, kad trintis tarp Lenkijos ir Lietuvos – tikra palaima putiniškai Rusijai.

Naujai išrinktas Lietuvos Seimas ir jo suformuota vyriausybė, bijodama  „strateginio partnerio“ grasinimų, pasišovusi paklusti savo koalicijos partneriams LLRA ir įgyvendinti jų reikalavimus – įteisinti gatvių ir vietovardžių užrašus dviem kalbomis bei pavardžių rašybą lenkiška abėcėle. O kokie reikalavimai seks po šių įgyvendinimo, mūsų vyriausybė nenori net spėlioti. Žinoma, Lenkijos užsienio reikalų ministras R.Sikorskis palaiko ir skatina tomaševskininkų poziciją ir žada „perkrauti“ santykius su Lietuva.

Tai, kas vyksta Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, primena prieškario istoriją, kai Konrado Heinleino vadovaujama Sudetų vokiečių patriotų partija, turėdama pritarimą ir finansinę paramą iš Reicho, pasiskelbė ginanti visų čia gyvenančių vokiečių teises ir išstūmė iš Sudetų krašto politinio gyvenimo kitas ten veikusias vokiečių, Čekoslovakijai lojalias partijas. Iki tam tikro laiko apie autonomiją ir atsiskyrimą partija nekalbėjo, bet 1938 m., pribrendus aplinkybėms, pagrindiniu reikalavimu tapo Sudetų autonomija Čekoslovakijos sudėtyje. Tais pačiais 1938 m. Miunchene buvo pasirašyta keturių valstybių sutartis, pagal kurią Čekoslovakija turėjo Sudetų sritį  perduoti Vokietijai.

Keista, bet Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose taip pat egzistuoja vienpartinė sistema. Čia veikia tiktai viena agresyvi, ignoruojanti Lietuvos Respublikos įstatymus, pasiskelbusi Lietuvos lenkų teisių gynėja,  palaikoma Lenkijos politikų, Lietuvos lenkų rinkimų akcija. Dabar kiti laikai, bet yra ir kitų būdų savo tikslui pasiekti.

Tarsi bandydami Lietuvos vyriausybės ir jų gyventojų budrumą bei kantrybę karts nuo karto į Lietuvą atvyksta šovinistiškai nusitekusios lenkų jaunimo grupės, Vilniaus gatvėmis marširuoja lenkų kariškas uniformas vilkintys vyrai, bažnyčiose mišias laiko iš Lenkijos atvykę kunigai nesuprantantys lietuviškai ir net vadovauja parapijoms (Medininkuose ir kt.), internete platinami Lenkijos teritorijos su Lvovu, Vilnium ir Gardinu   žemėlapiai, lenkiškose mokyklose atvykę iš Lenkijos „istorikai“ savaip interpretuoja Lietuvos-Lenkijos istorinius įvykius ir t.t.

Štai sausio 26 dieną Vilniuje  Lenkų kultūros namuose vykusiame šiuolaikinės lenkų muzikos koncerte, tariamai skirtame 1863  metų sukilimo metinėms paminėti, surengtame Lenkų sąjungos „Vilnijos patriotinio jaunimo“, atvykusi iš Varšuvos šovinistinė repo grupė „Zjednoczony Ursynow“ scenoje pranašavo, kad ateityje Vilnius, Lvovas ir Gardinas bus lenkų, o ne svetimųjų. O mūsų VSD nekreipia į tai jokio dėmesio.

Prieškaryje Čekoslovakijos prezidentas perleido Sudetų sritį vokiečiams, nes neturėjo kitos išeities. Premjeras A.Butkevičius turi pasirinkimo laisvę – paklusti LLRA reikalavimams, sulaužant Lietuvos Konstituciją, ar likti turinčiu savigarbą Lietuvos vyriausybės vadovu, kuris nežarsto nepamatuotų pažadų, nes priimti esminių sprendimų dėl tokių nacionalinių vertybių, kaip kalba, teritorija, nepriklausomybė, negali jokia mažuma, joks premjeras, tik pati tauta visuotiniu referendumu.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

21 komentaras

 1. Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių žemių;
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių toponimų ir hidronimų;
  Lietuvoje nėra etninių lenkų;
  “Lietuvos lenkais” vadinami vietiniai per prievartą nutautinti lietuviai ir iš Baltarusijos atkelti baltarusiai;
  “Lietuvos lenkai” nėra tautinė mažuma Lietuvoje – teisingas pavadinimas turi būti “tautinė bendrija”;
  “Lietuvos lenkai” nėra Lenkijos respublikos piliečiai;
  “Lietuvos lenkai” buityje kalba rusiškai ir “po prostu”(baltarusių kalbos tarmė);
  “Lietuvos lenkai” lenkų kalbą išmoksta mokykloje;
  Teoriškai įmanomas varijantas, kad kai kuriems Lietuvos piliečiams lenkų kalba yra gimtoji – kai mokykloje išmoktoji lenkų kalba yra vartojama buityje.

  Klausimas: Kokio velnio Lenkijos pareigūnai kišasi į Lietuvos vidaus reikalus?

  • Lamatas:

   todėl ,kad jiems LEIDŽIAMA tai daryti

  • wee:

   Lietuvių priešinimasis asmens dokumentuose vartoti nelietuviškus rašmenis tėra mitas, kurį palaiko politiniai rėksniai, teigia politikos apžvalgininkas Virginijus Savukynas.
   „W“ kažkieno pase lietuvybei nepakenktų.
   „Visuomenės ir politikų galvose egzistuoja mitas, esą didelė Lietuvos žmonių dalis priešinasi „w“ įvedimui ir tam, kad žmonės su lenkiškomis pavardėmis galėtų jas rašyti originaliai – taip, kaip jie nori. Šitą įspūdį sukuria rėksniai, kurie naudojasi tuo ir tiesiog siekia kelti įtampas“, – mano politikos apžvalgininkas V. Savukynas.
   Jis įsitikinęs, jog absoliučiai daugumai Lietuvos žmonių tokia problema yra menkavertė, nes jiems labiau rūpi jų gyvenimą lemiantys klausimai – šildymo kainos, darbo ir socialinės problemos, o ne tai, ar jų kaimynai savo pase galės įrašyti lenkiškas raides.
   V. Savukyno nuomone, nelietuviškų rašmenų įteisinimas jokios žalos nepadarytų. „Nemanau, kad lietuvių kalba ir yra tokia silpna, kad „w“ kažkieno pase ją sunaikintų. Ir nemanau, kad lietuvių tapatybė tokia silpna, kad „w“ jai pakenktų“, – tvirtina V. Savukynas.
   Didelių grėsmių nemato ir R. Valatka: „Kaip gali koks šimtas ar du šimtai lentelių pakenkti lietuvių kalbai, jeigu čia pat yra lentelė lietuvių kalba? Suprasčiau, jei nukabintų Šalčininkuose lenteles su gatvių užrašais lietuvių kalba: tai jau būtų kenkimas. Bet juk šito nėra!“

   • E.V.:

    Draugui Savukynui reikėtų pažiūrėti į lenkišką abėcėlę, tai pamatytų, kad be w raidės yra ir daugiau lenkiškų diakritinių ženklų bei garsų išreiškiamų keliomis raidėmis. taip kad kai kurias pavardes sunkiai ištars “lietuviškas liežuvis” pripratęs, kad kiekvieną garsą galima parašyti viena raide. Ir kam mums to reikia, jeigu ES Teisingumo teismas ir Europos žmogaus teisių teismas nustatė, kad asmenvardžių rašymas yra nacionalinės teisės reikalas ir nepažeidžia ES pripažintų laisvių. Taip pat pripažino, kad asmenvardžių rašytinė forma dokumentuose tiesiogiai veikia kitas kalbos vartojimo sritis ir sukelia rimtą grėsmę valstybinės kalbos kokybei ir jos, kaip vientisos sistemos, funkcionavimui. Tie lietuviai, kurie mano, kad vietovardžių ir asmenvardžių rašymas lenkų kalba nepakenks lietuvių kalbai, labai klysta. Pirma, Vietovardžius ir gatvių pavadinimus jie rašo ne tiktai lenkiška abėcėle, bet verčia į lenkų kalbą (mokyklos g-vė -Sckolnaja, Šalčininka- soleczniki ir tt. Antra, pažeidžia LR Konstitucijos 14 str., kur sakoma, kad valstybinė kalba-lietuvių k., trečia, faktiškai tų užrašų nori tiktai Lenkų rinkimų akcija, kuri lietuviškai vadinama-Lietuvos lenkų rinkimų akcija, o lenkiškai- Lenkų rinkimų akcija Lietuvoje. Reiškia jie save skaito ne Lietuvos, bet Lenkijos piliečiais, tiktai jų prezidento žodžiais tariant “dėl neteisingo sienų perstūmimo atsidūrusiais kitoje valstybėje” . Reikia prisiminti, kad Nepriklausomybės pradžioje buvo reikalaujama tiktai mišių lenkų kalba Vilniaus katedroje. Negavo ir pamiršo. Gal pamenat, kaip Seimo pirmuose posėdžiuose buvo sugalvoję iš tribūnos, kitiems seimūnams karpant ausimis, kalbėti lenkų
    kalba? Praėjo ir tai. Tai kodėl lietuviai yra tokie liurbiai, kurie leidžia svetimos valstybės inspiruotiems lenkams negerbti valstybės, kurioje gyvena, jos įstatymų ir daugumos žmonių nuomonės? Už tai, kad leidžiama tai daryti, už tai, kad pačių lietuvių tarpe yra negerbiančių savęs ir savo kalbos. Jiems seilė nutįsta, kai koks “prošapanas” Sikorskis ar Tuska pakaso jiems už ausies. Reikia įsisąmoninti, kad nei lenkai nei rusai nėra jokios tautinės mažumos, o tik lenkų ir rusų bendruomenės, kuriems negalioja Tautinių mažumų konvencija, taip prikišamai ir jų ir mūsiškių prikišama, nes mūsų valstybės sienos ribojasi su jų tautinių valstybių, daug didesnių, sienomis. Jų kalba yra tų didelių valstybių kalba, kuriai negresia išnykimas. Jeigu čia blogai- galima čiuožti į ten, kur gerai, net pėstiems, nes netoli. Iš kitos pusės- Lietuva Tautinių mažumų konvenciją lenkams ir rusams yra įgyvendinusi 120 proc. įsteigusi lenkų kalba apie 120 mokyklų, kurių išlaikymui per metus išlaidžia apie 80 ml.litų. Kokia Europos valstybė yra tai padariusi? Lenkijoj dėl lėšų trūkumo vėl uždaromos 5 lietuviškos mokyklos, o lietuvių vaikai turi eiti į lenkiškas, kuriose visaip iš jų tyčiojamasi.Tokiu būdu vis daugiau lietuvių nutautėja.

   • jo:

    Suprasčiau, jei nukabintų Šalčininkuose lenteles su gatvių užrašais lietuvių kalba: tai jau būtų kenkimas. Bet juk šito nėra!

    Yra! Pažiūrėk šitą vaizdą ir suprask.

     • Wee:

      Gerbiamasis, nejuokink žmonių. Atidžiai įsižiūrėjus galima pastebėti, kad tamstos nurodytoje nuorodoje, ant pastato kabo dvi gatvės pavadinimo lentelės. Viršuje kabo lentelė LIETUVIŲ kalba, apačioje kabo lentelė LENKŲ kalba. Dėl kokių priežasčių buvo padarytas fotomontažas – reikia klausti google atstovų, kurie vykdė “Google Street View” projektą Lietuvoje.
      Mano nepatyrusi akis be vargo pastebėjo fotomontažą ant pastato sienos (suklijuotos dvi ar trys nuotraukos, panaikinant vieną iš gatvės pavadinimo lentelių). Jaunuolį, esu tikras, kad ir tavo žvitri akis irgi pamatė ši nesusipratimą.
      Tad kodėl bandai įtikinti žmonės, kad ant Vilniaus gatvės pastato Nr. 54 Eišiškėse kabo tik viena lentelė? Sąmoningai klaidini žmonės. Apmaudu, kad pasitelki melą siekdamas apjuodinti kitus žmones.

    • Wee:

     Atidžiai įsižiūrėjus galima pastebėti, kad tamstos nurodytoje nuorodoje, ant pastato kabo dvi gatvės pavadinimo lentelės. Viršuje kabo lentelė LIETUVIŲ kalba, apačioje kabo lentelė LENKŲ kalba. Dėl kokių priežasčių buvo padarytas fotomontažas – reikia klausti google atstovų, kurie vykdė “Google Street View” projektą Lietuvoje.
     Mano nepatyrusi akis be vargo pastebėjo fotomontažą ant pastato sienos (suklijuotos dvi ar trys nuotraukos, panaikinant vieną iš gatvės pavadinimo lentelių). Jaunuolį, esu tikras, kad ir tavo žvitri akis irgi pamatė ši nesusipratimą.
     Tad kodėl bandai įtikinti žmonės, kad ant Vilniaus gatvės pastato Nr. 54 Eišiškėse kabo tik viena lentelė? Sąmoningai klaidini žmonės. Apmaudu, kad pasitelki melą siekdamas apjuodinti kitus žmones.

 2. Saulius Kulvičius-tautininkas:

  Taip jau būna,-kai netenki šeimininko jausmo.

 3. žiūreivis:

  SavUkin i VolOd’ka?

 4. hmm..:

  mano vasarnamio apylinkėse į išvykusių vietą buvo užvežti ukrainiečiai. Greitai jau tik kapinaitės liudys apie jų identitetą, ukrainietiškas pavardes. Iš prasdių vaikai Geisiškėse dar lankė rusišką pradžios mokyklą, o dabar ir jos neliko. Vežami į dukštų lenkišką. Nors Dukštų kapinės liudija apie vyraujančias tradicines lietuviškas pavardes sulenkintom galūnėm. Vietiniai pagyvenę ukrainiečiai ar gudai nusiteikę draugiškai, sako “my litovcy”, nors lietuviškai nie bu.

  Lenkinimas mokyklose sparčiai vyksta ir toliau. Ir kur kas didesniu mastu, nei sovietmečiu.

 5. Prusas:

  „Naujoji tikyba sutrins jūsų laisvę kaip grūdus tarp girnų ir išpustys kaip kelio dulkes. Jūsų šlovė bus pamiršta, o jūsų vardas taps nekenčiamųjų ir pažemintųjų vardu. Jūsų ainiai nusigręš nuo savo kraujo, ir jūsų kapai bus išniekinti. Jūsų žemės vaisius, jūsų kraują ir prakaitą pasiims svetimšaliai, o jūs juos dievinsite. Jūsų žmonos ir dukros patarnaus tiems, kurie jus valdys. Prieš savo vergus klusniai nulenksite galvas ir nudelbsite akis. Miestuose nutils sueigų varpai, o kaimuose – laisvos dainos. Ir pritvinks vandenys jūsų ašarų, oras – jūsų atodūsių, o žemė – jūsų kraujo. Ir išnyksite nuo žemės paviršiaus, jei neatsipeikėsite ir netarsite sau: mūsų žemė – tai mūsų namai, mūsų protėvių kapai ir mūsų būsimųjų kartų lopšys!“ – ”baltarusis” Vaclovas Lastauskas praeito amziaus pradzia is knygos ”Laikai buvo neramus”

  satanistu tarno stalino susaudytas 23!!!!!!!! diena

 6. hmm..:

  tuščios čia mūsų kalbos. Linkevičius jau atsiprašė Lenkijos Sikorskio už lietuvių padarytas skriaudas ir matomai padėkojo už sutektą pagalbą. Jau a la lenkai atsižymi “savo” teritoriją lenkiškai. Lietuvių “mažuma” mes jau Vilnijos respublikoje tapome. Laikas kovoti už savo kaip “mažumos” teises:)

 7. rabinas:

  daug vazineju po pietryciu Lietuva.matau kokiu ritmu gyvenama ir kaip viskas staigiai keiciasi.lietuviu vaikai daugiausia kuria seimas su gudais -,,lenkais,,.tokiu misriu seimu vaikai jau kalba gudiskai,nes juos isiurbia ta aplinka.netgi zinau viena seima,kurios abu tevai lietuviai.tai vaikai tarpusavyje kalba gudiskai,o su tevais lietuviskai su akcentu.klaiku.polonizacija vyksta milzinisku tempu.vietiniai gudai didziausi nacionalistai.nors supranta lietuviskai,bet nepralemens nei zodzio,net i lietuviska pasisveikinima atsako lenkiskai arba gudiskai.kaip man sake vienas vietinis lietuvis-Landsbergis padare klaida.jis uzmete kilpa gudams ant kaklo,pradejo smaugt ir staiga atleido.o reikejo toliau dusint…neleist atsikvept…pastarieji kveptelejo oro ir nuo to laiko viskas ritasi pakalnen…taip tas lietuvis vaizdziai kalbejo apie tuos laikus,kai buvo paleistos Salcininku ir Vilniaus rajonu savivaldybes ir ivestas tiesioginis valdymas.o ka dabar matom,kas jiems uzmes kilpa ant kaklo?Linkevicius siandien Lenkijoje izeide kiekviena nepraradusi savigarbos jausmo lietuvi.normalioj valstybej jis turetu but nurasytas i istorijos siukslyna.kas pareikalaus jo galvos? prezidente po jos nevykusio politinio manevro Darbo partijos atzvilgiu,visuotinio politinio puolimo akivaizdoje tampa neigali.Usacka ji sugebejo nuversti.del sito nemanau.ji prarado politini svori.o butent jos asmeny as maciau garanta nepriklausomos vykdomos politikos lekisku reikalavimu isterijos fone.tikiuosi bent,kad ji vetuos busimus istatymus,iteisinancius dvikalbyste pietryciu Lietuvoje.kad juos seimas priims kazkodel nustojau abejot

 8. Kažin:

  Dėl politinių veiksmų priekaištauti reikia savo valdžiai, o ne Lenkijai. Nebūkime vergai, Lenkijai rankas bučiuojantys, kur yra tautinė savigarba. Viskas priklauso nuo mūsų pačių valdžios. Lenkija teisiškai Lietuvoje nieko negali padaryti be mūsų valdžios. Ji gali veikti tik Lietuvos valdžios rankomis.
  Laikas tai suprasti.
  Ar reikalinga užsiimti istorinių faktų išskaičiavimais, kai ginti savo suverenes teises yra pasiryžusi stoti ko ne visa Tauta. Valdžia, kuri savo veiksmai ketina paminti šias teises, yra atšauktina.
  Pirmiausia šitai turime žinoti ir į tai kreipti savo veiksmus.

 9. Nepolitikas:

  Geras straipsnis. Pilnai pritariu – tik referendumas. Tačiau dėl istorijos interpretacijos ir kai kuriu išvadu nepritariu. Pvz. „II-ojo pasulinio karo iniciatorės, hitlerinė Vokietija ir SSSR“ – yra grynas melas. Net pagal įvykių datas. Iniciatorė buvo tik viena – fašistine Vokietija. O kurstytojų buvo daug, t. sk. ir Lenkija(Miuncheno sutarties 1938 m., „dalyviai“), kuri vėliau(1973 m. gruodžio mėn.) Vokietija pripažino „niekinė“. Taigi dabar vėl vykdama tą politiką : Čekoslovakija padalinta, liko Karaliaučiaus, Memelis, Wilno ir t.t. Būtent stojimas į ES, sudarė taikiai „perdalinti“ Europą.

 10. Nagi:

  Lietuva neturi savo valstybės saugumo tarnybos, neturi ir niekada jos neturėjo, o turi klanams tarnaujanti organą kuris renka kompromatus ir juos reikiamu momentu viešiną. Neįtikusius klanui bendradarbius žudo. Taip atsitiko su Vytautu Pociūnų, kurį klano įsakymų nužudė “lietuviškas saugumas”

 11. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “poprostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė, bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: