Ar nepamatuoti lenkų reikalavimai atitinka Lietuvos Konstituciją ir įstatymus? (video) (34)

Rytas Kupčinskas | J.Brasiūnaitės nuotr.

Rytas Kupčinskas | J.Brasiūnaitės nuotr.

Vasario 6 d. įvyko spaudos konferencija Seime, susijusi su premjero ir užsienio reikalų ministro vizitais į Lenkiją. Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo nariai Rytas Kupčinskas, Vytautas Juozapaitis, Algirdas Patackas, filologijos mokslų daktaras, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos atstovas Gasparas Genzbigelis.

Spaudos konferencijoje buvo keliams klausimas apie  nepamatuotų Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) radikalų bei Lenkijos politikų reikalavimai Lietuvai atitinka Lietuvos Respublikos  Konstituciją, Lietuvos Valstybinės kalbos, Švietimo  įstatymus,  bei pagrindinės valstybės tautos lūkesčius.

Seimo narys R.Kupčinskas pareiškė, kad konferencija sušaukta, atsižvelgiant į kai kurias Vyriausybės programos nuostatas, pažeidžiančias Lietuvos Respublikos Konstituciją ir į užsienio reikalų ministro viešus pareiškimus prieš vizitą į Lenkiją, kad esą „yra erdvės kompromisui“  dėl gatvių ir vietovardžių rašymo bei dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašymo dokumentuose nevalstybine kalba. Seimo narys A. Patackas dabartinį Lenkijos politikų spaudimą Lietuvai pavadino kultūriniu imperializmu, susijusiu su teritorinės autonomijos kėslais, kurie kelia grėsmę Lietuvos žemių vientisumui. Jis teigė, kad Lietuvos patirtis „nuo pat Liublino unijos“ rodo, kad savo suverenumo srityje nereikia daryti nuolaidų. Pasak A. Patacko, Lenkų rinkimų akcijos blokavimasis su rusų partijomis ir kiti veiksmai rodo, kad jie vykdo Kremliaus imperialistinę doktriną „įveikti lietuvių-lenkų barjerą“.

Spaudos konferencija | J.Brasiūnaitės nuoptr.

Spaudos konferencija | J.Brasiūnaitės nuoptr.

Gintaras Songaila pranešė, kad pradedami rinkti parašai po reikalavimais valstybės vadovams dėl valstybinės kalbos ir jos teritorinio vientisumo gynimo (reikalavimų raštą galima parsisiųsti iš ČIA). Jis pažymėjo, kad Lenkijos užsienio reikalų ministras net neslepia, kad menamais lenkų tautinės mažumos interesais siekiama naudotis kaip įrankiu, didinant Lenkijos politinę įtaką. G.Songaila pažymėjo, kad tautinių mažumų apsaugos konvencijos 11 straipsnis aiškiai nurodo, jog dvikalbiai užrašai yra įmanomi tik jei tai neprieštarauja šalies teisinei sistemai, o Konstitucinis teismas ir nurodė, kad tokie užrašai prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, keltų valstybėje sumaištį.

K.Garšva pagrindė, kodėl nėra jokios ne teisinės, nei mokslinės, nei moralinės galimybės  oficialiai įteisinti polonizuotų vietovardžių. Jis taip pat pareiškė, kad dabartinė valstybinės kalbos egzaminų tvarką diskriminuoja daugumą Lietuvos piliečių, nes jų pasiekimai yra vertinami nevienodai, todėl Vyriausybės siūlymas atidėlioti egzaminų suvienodinimą yra nepagrįstas, neatitinka tos tvarkos ir principų, kurie veikia Lenkijoje ir Latvijoje. Mokslininkas išreiškė susirūpinimą dėl Lenkijos politikų mėginimo sužlugdyti lietuvių žurnalo „Aušra“ leidybą, bei A.Baranausko fondo veiklą.

LLKS atstovas G. Genzbigelis, beveik pusę amžiaus gyvenantis Vilniaus rajone papasakojo apie diegiamą „feodalinę santvarką“ dviejuose Lenkų rinkimų akcijos užvaldytuose rajonuose, jis taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Lietuvos tarnybos suvoks, kad „visa tai yra nacionalinio saugumo problema“ ir ne tik Lietuvai, bet visam Baltijos regionui.

Seimo narys V.Juozapaitis teigė, kad gal dar nereikia dramatizuoti situacijos, nors  kita vertus, atrodo, kad pleištą tarp Lietuvos ir Lenkijos kala kita valstybė. Anot jo, neatrodo, kad Lenkijos politikai tai suvokia. V. Juozapaitis kreipėsi į valdančiosios daugumos rinkėjus, kviesdamas išreikšti savo nuomonę, ar jų išrinkti politikai, įtraukę Lenkų rinkimų akciją į valdančiąją koaliciją ir tenkindama jų antikonstitucinius reikalavimus, atstovauja savo rinkėjų interesus.

Piketas prie URM | Piketo rengėjų nuotr.

Piketas prie URM | Piketo rengėjų nuotr.

Vykstant spaudos konferencijai 10 val. prie Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjunga surengė piketą dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) bei Lenkijos radikalių diplomatų  spaudimo Lietuvai nevykdyti LR Konstitucijos bei Valstybinės kalbos įstatymo.

Spaudos konferencijos tiesioginės transliacijos iš Seimo vaizdo įrašas (lrs.lt):

Spaudos konferencijoje buvo perskaitytas kreipimasis į Lietuvos Respublikos vadovybę:

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimui, Ministrui Pirmininkui,

REIKALAVIMAS ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą

Įgyvendinant 2012 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-51 patvirtintą Vyriausybės programą, reikalaujame nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Valstybinės kalbos įstatymo:

1) neiškraipyti autentiškų etninių lietuvių žemių vietovardžių ir juos toliau rašyti tik valstybine kalba; neįteisinti polonizuotų ar suslavintų vietovardžių viešosios rašybos;

2) nepažeisti Lietuvos teritorijos vientisumo ir neįteisinti regioninių kalbų oficialaus statuso, paminant kitų piliečių teises; užkirsti kelią teritorinės autonomijos kūrimui ir gatvių pavadinimus rašyti tik valstybine kalba; užtikrinti teismų sprendimų vykdymą dėl neteisėtų nelietuviškų užrašų nukabinimo;

3) nekeisti lietuvių kalbos abėcėlės ir Lietuvos Respublikos piliečių vardus, pavardes dokumentuose – tradicinį Lietuvos kultūros paveldą, ir toliau rašyti valstybine kalba, o pageidaujantiems rašyti ir užsienietiškas formas – nurodyti jas antrame paso puslapyje;

4) nesilpninti lietuvių kalbos mokymo bendrojo ugdymo mokyklose, neatsisakyti lietuvių kalbos valstybinės kalbos egzamino suvienodinimo ir jo neatidėlioti, nes nevienodas lietuvių kalbos vertinimas diskriminuoja ir segreguoja (LR Konstitucijos 29 str.) Lietuvos Respublikos piliečius;

5) nepaversti lietuvių, t.y. valstybinės kalbos statuso derybų objektu dvišaliuose Lietuvos ir Lenkijos santykiuose; siekti, kad Lenkija pripažintų prieškarinę rytų Lietuvos okupaciją neteisėta ir atsiprašytų dėl prievartinės polonizacijos; siekiant pasitikėjimo dvišaliuose santykiuose, būtina teisingai įvertinti  prieškarinį konfliktą, agresiją, ultimatumą.

6) nutraukti vadinamosios Lenko kortos dalinimą Lietuvos Respublikos piliečiams, susiejant juos su lojalumu Lenkijai; siekiant gerų tarpvalstybinių santykių su Lenkija, iškelti sąlygą, kad būtų nutrauktas jos politikų vykdomas Lietuvos šmeižimas ir dezinformacija, o taip pat galiojančios Lenkijos ir Lietuvos sutarties laužymas, kai Lenkijos valdžia skatina lenkų tautinę bendriją Lietuvoje pažeisti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus.

_________________________________________
Parsisiųsti kreipimosi raštą (pasirašymui) (doc).

Galima pasirašyt ir internetinę peticiją:

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

34 komentarai

 1. pensininkas:

  Pritariu R.Kupčinsko, G.Songailos ir Laisvės kovotojų iniciatyvoms. Stebiuosi panašių komentarų nebuvimu. Nejaugi lietuviams jau taip pripudrinti smegenys, kad viskam dzin.

  • wee:

   „W“ kažkieno pase lietuvybei nepakenktų.
   „Visuomenės ir politikų galvose egzistuoja mitas, esą didelė Lietuvos žmonių dalis priešinasi „w“ įvedimui ir tam, kad žmonės su lenkiškomis pavardėmis galėtų jas rašyti originaliai – taip, kaip jie nori. Šitą įspūdį sukuria rėksniai, kurie naudojasi tuo ir tiesiog siekia kelti įtampas“, – mano politikos apžvalgininkas V. Savukynas.
   V. Savukyno nuomone, nelietuviškų rašmenų įteisinimas jokios žalos nepadarytų. „Nemanau, kad lietuvių kalba ir yra tokia silpna, kad „w“ kažkieno pase ją sunaikintų. Ir nemanau, kad lietuvių tapatybė tokia silpna, kad „w“ jai pakenktų“, – tvirtina V. Savukynas.
   Didelių grėsmių nemato ir R. Valatka: „Kaip gali koks šimtas ar du šimtai lentelių pakenkti lietuvių kalbai, jeigu čia pat yra lentelė lietuvių kalba? Suprasčiau, jei nukabintų Šalčininkuose lenteles su gatvių užrašais lietuvių kalba: tai jau būtų kenkimas. Bet juk šito nėra!“

   • Kažin:

    Pavadinimų vertimas ar pavardžių rašymas dviem alfabetais pakenkti gali labai paprastai, viena, kad tokiu atveju gaunasi du pavadinimai. Antra, tokiu atveju pavadinimai ir pavardės būtų sudaryti mažiausiai iš dviejų žodžių, o tai sukeltų daug praktinių nepatogumų, viskas būtų labai gramozdiškai, be to, tokiu atveju, pvz., balsu pasakant gatvės ar kitos vietovės pavadinimą tektų sakyti sudėtingą abiems kalbomis skambantį pavadinimą. Ir gali būti, kad asmuo, kuriam balsu buvo pasakytas gatvės, vietos pavadinimas viena iš kalbų skaityti nemoka, tokiu atveju jis iš užrašytų pavadinimų negalėtų spręsti, kad atvyko būtent į tą vietą, kurios pavadinimas jam buvo pasakytas. Be to, tokius pavadinimus ar pavardes raštų tekstuose tektų rašyti dviem alfabetais, tas taipogi – akivaizdus nonsensas…
    Tai va kokį praktinį jovalą nurima užveisti lietuvių kalboje. Dėl to Jūsų, Savukyno, Valtkos ar Laučiaus peršamą nuomonę, matau kaip kenksmingą.

   • Algimantas:

    Savukynas su Valatka abu labu tokiu… Jiems būtų malonu, kad Lietuvos piliečio pase kaip kas norėtų, taip tas rašytų. Tokiems, kaip jie ir “wee” geriausia būtų, kad tokio paso suvis nebūtų. Važiuokit, kur nėra lietuviškų pasų ir rašykit savo pavardes lenkiškai, rusiškai… kaip tik norit. I jums bus geriau, ir mums.

 2. Gintautė:

  Ar Vilniaus krašto lietuvių sulenkinimas atitinka Konstituciją?

  • Atsakau.:

   Taip ATITINKA. Kitaip tame krašte liktų tik procentas … kitas TIKRŲ LENKŲ. Iį baigiu retoriškai – kurioje pasaulio valstybėje OKUPANTAS elgiasi kitaip – nesiekia OKUPUOTO KRAŠTO NUTAUTINIMO?

 3. pensininkas:

  Dėkoju Spaudos konferencijos dalyviams už išsakytą tvirtą poziciją, kurios turėtų laikytis Prezidentė, Premjeras ir visa valdžios dauguma, Lietuvos lenkų ir santykių su Lenkiją raidai. Ačiū Jums, kad esate.

 4. Lietuvos pretenzijų Lenkijai
  KATALOGAS

  1. Lenkija 1228-04-23 pakviečia Kryžiuočių ordiną kovoti prieš baltų gentis Lenkijos naudai. Buvo sunaikinti prūsai ir vakariniai jotvingiai (dzūkai). Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos yra baltų etnografinės žemės. Šių žemių gražinimo Lietuvai klausimas.
  2. Lietuvių ir prūsų kalba turi būti rašomi vieši užrašai visoje Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijų teritorijose.
  3. Lenkija 1430 metais pavagia LDK Vytauto karališką karūną, 1931 metais ir pačius LDK Vytauto palaikus iš Vilniaus Katedros.
  4. Lenkija 1569 metais atima iš LDK Palenkę ir Ukrainą – Liublino unija prievartą įjungia Lietuvą į dviejų valstybių sąjungą;
  5. Lenkija 1791-05-03 savo konstitucijoje įrašo, kad LDK nebėra nepriklausoma valstybė, o tampa viena iš Lenkijos provincijų – faktiškai tai yra pirmasis oficialus Lietuvos valstybės likvidavimo dokumentas. Vėliau, 1791-10-20 Lietuvą šias nuostatas ištaiso ir ATSTATO savo valstybės nepriklausomybę;
  6. Masinė lietuvių polonizacija LDK žemėse XV – XIX amžiuose ir 1920-1939 metais.
  7. Suvalkų sutarties sulaužymas 1920m. spalį ir Vilniaus krašto okupacija ir smurtas prieš žmones, save laikiusius lietuviais Vilniaus krašte 1920-1939m.
  8. Antrojo pasaulinio karo metu “Armija krajova” Vokietijos okupuotoje Lietuvos teritorijoje žudė lietuvių tautybės civilius asmenis vien dėl to, kad jie buvo lietuviai.
  9. …
  10. …

  Su Lenkija normalūs santykiai ir strateginė partnerystė, kai:
  1. Lenkija gražins Lietuvai užgrobtas baltų etnines žemes – dabartinės Pamario, Varmės-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos Lenkijoje;
  2. Kai bus baigtas Lenkijos pradėtas 1920 metais karas prieš Lietuvą ir kaip minimum bus išvesta Lenkijos okupacinė armija iš Augustavo ir Suvalkų – Lietuvos valstybės teritorijos;
  3. Kai Lenkija sumokės Lietuvai Prūsų kalbos atkūrimo išlaidas;
  4. Kai bus depolonizuotos lietuviškos etninės žemės dabartinėje Baltarusijos teritorijoje – kurias sulenkino kunigai lenkai iš Lenkijos, tam tikslui turėdami suderinimą su popiežiumi Romoje. Depolonizacijos išlaidas turi apmokėti Lenkija kartu su Vatikanu;
  5. Kai Lenkija apmokės depolonizacijos išlaidas Lietuvoje – sulenkintų lietuviškų pavardžių originalo atkūrimą (naujų asmens tapatybės dokumentų išdavimo išlaidos).

  • Atsakau.:

   Mano kūno dalis (1/4 – lenkiška), tačiau, kad man ateitų bent mažiausias krislelis minties, kad yra kitaip, negu rašo šios žinutės autorius. Pirma primenu LENKAMS, o tksliau LENKIJOS VADUKAMS – tai kas parašyta aukščiau, tai 99,9 procento ISTORINĖ TIESA. Istorinė tiesa anksčiau ar vėliau yra atstatoma. Dėl Suvalkų krašto – taip jis buvo Anglijos mužiko sprendimu perduotas Lenkijai, bet man mamytė sakydavo – vaikeli, jei kas duoda daiktą ir tu žinai, kad jis vogtas – NIEKADOS NEIMK. Gražu būtų, kad Lenkija kaip katalikų valstybė elgtūsi katalikiškai ir vieną dieną EUROPARLAMENTE ištartų – ATSISAKOM Anglijos VAGIES mums (Lenkams) priskirtų Lietovos etninių žemių nuo Augustavo ir Suvalkų iki dabartinių Lietuvos sienų ir kviečiam Lietuvą atvykti parengti ir įgyvendinti ISTORINĖS TIESOS ATSTATYMO dokumento.
   Patikėkiš visi dori LENKAI – tikrai Lenkija pasaulio akyse kur kas aukščiau pakiltų, negu dabar tokie jūsų “patriotai” kaip Tomaševskis (tikiu, kad jis sulenkintas ir buvęs lietuvis Tanošiūnas) su uspaschiu Europarlamente renkantys parašus už lenkų lietuvoje “diskriminaciją” – tik žemina Lenkiją pasaulio tautų akyse. Lietuva buvo, yra ir bus krikščioiškai TOLERANTIŠKA valstybė, tačiau tokiems save laikantiems “lenkams” kaip Leonas Jankelevičius kuris nebalsavo už Lietuvos nepriklausomybę, tokiems kaip Tomaševskis, kuris kursuoja tarp kremliaus ir Lietuvos – tikrai ne jiems spręst kokiu keliu Lietuvai eiti.

 5. vaiskrūmis:

  1) ne…
  2) ne…
  3) ne…
  4) ne…
  5) ne…
  6) nu… ir dar vaisių tikisi keistuoliai šie iš mažumos (nekinietiškos) pasaulyje.
  “Nei kuokelės, nei piestelės” – eilinis iillgas piššš pasitūpčiojimas “ant parodos” 🙂
  Ir kūrybai (alkui.lt): “Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga”,
  kitame ALKAS.Lt paskaitykit
  http://alkas.lt/tag/lietuvos-kariuomenes-kureju-savanoriu-sajunga/
  (kas Jus supaisys, – kiek, kokių ir kieno tų “Alkų” bei alkanųjų Lietuvoje yra, ir kas UŽ
  /jų, juose, jiems/ stovi-atstovauja)

  TĖVYNĖS LABUI !!!

  • vaiskrūmis:

   Papildyta 13:21 val.
   Vasario 6 d. įvyko spaudos konferencija Seime, susijusi su premjero ir užsienio reikalų ministro vizitais į Lenkiją. Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo nariai Rytas Kupčinskas, Vytautas Juozapaitis, Algirdas Patackas, filologijos mokslų daktaras, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjungos atstovas Gasparas…
   //iki pataisysiant//

 6. &^%&^%*&#$%6:

  “… G.Songaila pažymėjo, kad tautinių mažumų apsaugos konvencijos 11 straipsnis aiškiai nurodo, jog dvikalbiai užrašai yra įmanomi tik jei tai neprieštarauja šalies teisinei sistemai, o Konstitucinis teismas ir nurodė, kad tokie užrašai prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, keltų valstybėje sumaištį….”

  ^*&@%$#$&^, … ir šitas *^&@%&*^$% lenkams Lietuvoje taiko ir dar pagrindžia “tautinių mažumų” konvenciją,..nėra žodžių, TS vadovauja visiškas @%#%$#%$# arba Lietuvos priešas,… ne kitaip….

 7. ricardas:

  Lenkijos reikalavimai Lietuvai pamatuojami Lietuvos valdžios nuolankumu Lenkijai matu. Kuo labiau mūsų politikai linkę nusileisti, tuo labiau Lenkijos valdžia linkusi reikalauti daugiau.

 8. r:

  „Video“ yra nelietuviškai, turi būti rašoma „vaizdo įrašas“. „Video“ kaip atskiras žodis nerašomas.

 9. Saulius Kulvičius-tautininkas:

  Geras vaizdelis,- agituojam vergą, kad nebūtų vergas

 10. Įleiskit kiaulę į bažnyčią – ji užsilips ant altoriaus! (liaudies patarlė!)

  • Kažin:

   Jeigu Lenkija nebūtų į tai kišusis, tai būtų vienas dalykas. Dabar yra kitas – Lietuvai nusileisti nebūtų garbinga. Be to, tuo Lenkija užsitarnautų žmonėse (lenkuose) šeimininkės padėtį Lietuvoje, jų dėkingumą ir tapatinimasi su Lenkija, o ne Lietuva, amžiams. Tai štai tokios yra šio kišimosi galimos pasekmės Lietuvai, jos ne tik kad negarbingos, bet ir strategiškai nenaudingos būtų.
   Taigi, Lietuva yra vėl jos valdžios privesta prie dar vieno parklupdymo. Negaliu tokios gėdos priimti…

 11. Nagi:

  Linai tai kiek Lenkija tau pažadėjo duoti už Lietuvos pardavimą? Kodėl neatsiprašei Lenkijos už metamus Lenkijai kaltinimus, jok neva tai buvusi Lietuvos žemių okupacija, kai lenkai sulaužę Suvalkų sutartį okupavo Vilnių ir visą Pietrytinę Lietuvą, reikėjo ir už tai atsiprašyti Varšuvos, juk okupacijos nebuvo, Tada tarpusavyje kariavo litvinai ir žmudinai. Litvinai paskelbė Litvu šredkovą ir ją prisijungė Lenkija. Taip mano ir Lietuvos ‘istorikai” na tokie kaip A Bumblauskas, ar V Savukynas ir ect, jų dabartinėje Lietuvoje ypač gausu. Tai nuo kada Linai mes tapsime Veliko Polsko piliečiais, gal jau šį rudenį sulauksime šios šventės Juo labiau kad taip mano visi dabartinės šovinistinės Lenkijos politikai, ypač tokie neofašistai kaip dabartinis Lenkijos URM ministras pan R Sikorskį, jis nieko prieš ir tik už Žespospolitos atkūrimą su viena valstybinę lenkų kalba. Ar ne per aukštai šoki linai, kaip manai, ar dar vienas pilietinis karas gali kilti tarp lietuvių už jos kalbą valstybę ir papročius, už tas idėjas kurias mums perteikė J Maironis, J Basanavičius, Kudirka, istorikai S Daukantas, A Šapoka, Č Gedgaudas, J Statkutė de Rasselas, o gal jie naujoje sąjungoje su Lenkija būs draudžiami, kas nėra lenkiška to Lietuvoje skaityti negalimą. Gerą perspektyvą Linai tu mums nupieši, maladec geru komsomolecu kažkada buvai, todėl ir išaugai iki tokio puikaus kvislingo.

  • Amelija:

   Jeigu Č. Gedgaudas ir J. Statkutė de Rasselas istorikai, tai tamsta astronautas… Tokių pasakorių niekas mokslininkais nelaiko, jie gali suklaidinti tik metodologinio mąstymo neturinčius žmones. Gal tada prie istorikų prirašykim ir Kraševskį – kaip gražiai jis prikūrė “deivių ir dievų” svieteliui palinksminti…

 12. Prusas:

  „Naujoji tikyba sutrins jūsų laisvę kaip grūdus tarp girnų ir išpustys kaip kelio dulkes. Jūsų šlovė bus pamiršta, o jūsų vardas taps nekenčiamųjų ir pažemintųjų vardu. Jūsų ainiai nusigręš nuo savo kraujo, ir jūsų kapai bus išniekinti. Jūsų žemės vaisius, jūsų kraują ir prakaitą pasiims svetimšaliai, o jūs juos dievinsite. Jūsų žmonos ir dukros patarnaus tiems, kurie jus valdys. Prieš savo vergus klusniai nulenksite galvas ir nudelbsite akis. Miestuose nutils sueigų varpai, o kaimuose – laisvos dainos. Ir pritvinks vandenys jūsų ašarų, oras – jūsų atodūsių, o žemė – jūsų kraujo. Ir išnyksite nuo žemės paviršiaus, jei neatsipeikėsite ir netarsite sau: mūsų žemė – tai mūsų namai, mūsų protėvių kapai ir mūsų būsimųjų kartų lopšys!“ – ”baltarusis” Vaclovas Lastauskas praeito amziaus pradzia is knygos ”Laikai buvo neramus”

  satanistu tarno stalino susaudytas 23!!!!!!!! diena

 13. Zenonas:

  Pritariu LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGAI. Pritariu TAUTININKAMS. Amžinai ginsim Lietuvos kalbą ir teritorinį vientisumą.

 14. Ženklas:

  LR užsienio reikalų Ministras ponas Linkevičius vakar (vasario 07 d.) vizito Lenkijoje metu, Lietuvos vardu atsiprašė Lenkijos valstybės už Lietuvos valstybės piliečių lenkų pavardžių nerašymą lenkiškomis raidėmis. Tai motalinis spiūvis kamieninei tautai į veidą, tolygus Lenkijos 1938m ultimatumo Lietuvai dėl Vilniaus pripažinimo Lenkijai ir prievartinio diplomatinių santykių užmezgimo, nuolankiam priėmimui. Po tokio akibrokšto, reikalaukime Lietuvos interesus išduodančio ministro atsistatydinimo. Lietuvos URM nusipelnė bent jau supuvusių kiaušinių į savo duris

 15. Bardas:

  Artėja rytų Lietuvos okupacija

 16. Jurgis Bielinis:

  Kas taip protauja, kad lenkų ekspansija prasidėjo po Liulino unijos…? Po krikšto ir dar ankščiau. prie Vytauto karūnos pagrobimo. Prie Kęstučio nužudymo lenkai prisidėjo, prie Jogailiečio Švitrigailos nuvertimo – prie Pabaisko mūšio baigties. Lenkai prisigerino prie lietuvių ringdami savo karaliais Kęstutaičius, kurių paskutinis Žigimantas Augustas jau buvo palikęs be jokio lietuviško kraujo. Jis vienu savo sakiniu lenkams perrašė didžiules LDK teritorijas, kurias Lietuvos didieji kunigaikščiai gindami savo žemes sutvirtindavo giminystės ryšiais.

 17. R:

  Tarptautinis žodis „video“ atskirai nerašomas, todėl jį turėtų pakeisti „vaizdo įrašas“.

 18. kaunietis:

  Nera Lietuvoje lenkišku vietovardžiu. Tai kaip galima Lietuviškus nacionalinius gatvių, miesteliu grynai lietuviškus pavadinimus rasyti svetima kalba? Tai kaip cia išeina? Lietuvos krastas jau okupuotas?

 19. Li Bo:

  Iš kur žinote kokie yra tautos lūkesčiai, a? Kada kas nors to klausė žmo ių? Kalbėkite savo vardu, nes tai yra tik jūsų asmeniai ar grupės draugų lūkesčiai.

 20. et:

  Lenkai savo šantažu veja Lietuvą nuo ES link Rusijos kuramos Eurazijos. O Tomaševskis to nė neslepia, kad atkartoja laikus kai Raudonoji Armija atėjo išvaduoti Vilniaus nuo lenkų. Berods ir ponui Sikorskiui to reikia.

 21. ar tai Lenkijos šantažas?:

  Lenkai savo šantažu veja Lietuvą nuo ES link Rusijos kuramos Eurazijos. O Tomaševskis to nė neslepia… kad kartoja tuos istorinius laikus kai Raudonoji Armija atėjo išvaduoti Vilniaus nuo lenkų. Berods ir ponui Sikorskiui šito reikia. Ir ne tik ponui Sikorskiui, bet ypač jo giminaičiui (sesers vyrui?), “išgyvenusiam holokaustą” Adam Rotfeldui, taip pat buvusiam Lenkijos užsienio reikalų ministru, vėliau paskirtu būti atsakingu už Katynės reikalus iki Kačinskio komandos žūties.

  Žr.: wikipedia:
  _Adam Daniel Rotfeld was born in Przemyślany near Lwów, Poland (now Lviv, Ukraine). He survived the Holocaust in the Univ Lavra, a monastery of the Studite Brethren. Rotfeld was married to Barbara Sikorska-Rotfeld (died in 2006) and has one daughter, Alicja, born in 1971
  Since 2008, former Foreign Minister Rotfeld has been Co-Chairing Polish-Russian Group For Difficult Issues, in particular Katyn massacre, together with Rector of the Moscow State Institute of International Relations (University) – Anatoly V. Torkunov._

  TAi klausykite, ponai, – GAL LIETUVA TURĖTŲ ATSIPRAŠYTI LENKIJOS IR UŽ GERAI PARUOŠTĄ LIEKTUVĄ KAČYNSKIO GRUPĖS SKRYDŽIUI Į KATYNĘ?

 22. Atgalinis pranešimas: Spaudos konferencija „Pasipriešinkime antikonstituciniams kėslams“ (tiesioginė transliacija) | Alkas.lt

 23. Atgalinis pranešimas: Beveik 18 000 piliečių kreipėsi į Lietuvos valdžią reikalaudami ginti valstybinę kalbą ir Lietuvos teritorinį vientisumą (nuotraukos) | Alkas.lt

 24. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su “išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: