Pokalbis su „Vilnijos“ draugijos pirmininku Kazimieru Garšva (29)

Kazimieras Garšva | voruta.lt nuotr.

Kazimieras Garšva | voruta.lt nuotr.

Sausio 21 d. „Vorutos“ ir „Tėviškės šviesos“ laikraščių pokalbis su „Vilnijos“ draugijos pirmininku habil. dr. Kazimieru Garšva.

„Voruta“: Koks buvo Jūsų bei Švietimo ir mokslo ministro susitikimo tikslas š. m. sausio 14 d.?

K. Garšva: „Vilnijos“ draugija palaiko tradicinę Lietuvos kultūrą, dėl to, ministrams pradėjus eiti pareigas, susitinka su visais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrais. Susipažįstame, pristatome draugijos veiklą. Pirmasis Švietimo ministras, su kuriuo susitikome kadaise, buvo H. Zabulis. Priklausau kelių nevyriausybinių organizacijų vadovybei, Vilniaus apskrities švietimo tarybai, esu Tarmių metų ekspertų grupės vadovas, o Tarmių metų renginius pagal Vyriausybės patvirtintą planą turi organizuoti ir Švietimo ir mokslo ministerija.

„Tėviškės šviesa“: Kokį įspūdį susidarėte apie Ministrą?

K. G.: Neblogą. Kaip mokslininkas su mokslininku greitai susišnekame. Ministro privalumas yra tas, kad išmano mokslinio darbo metodiką, prisipažįsta ne tik apie tai, ką gerai išmano, bet ir tai, ko dar nežino. Bet dirbti Ministras žadėjo su viceministre Edita Tamošiūnaite – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) atstove – imti iš jos trūkstamas žinias. O tai gali būti silpnoji Ministro pusė, nes viceministrės nuostatos, švelniai tariant, labai abejotinas, partijos sprendimu ji turi būti valstybinės kalbos iki šiol gerai nemokančio partijos pirmininko ruporu. Pokalbyje dalyvavo ir viceministrė (nors to aš ir nepageidavau), todėl aptariamus klausimus teko atrinkti taip, kad jie domintų visus pašnekovus.

V.“: Po susitikimo jau kitą dieną laikraščio „Kurier Wilénski“ savininkai R. Klonovskis komentare „Neužmigdykime optimizmu“ rašė: „Kas užginčys, jog lenkiškų mokyklų švietimo reformoje bus įgyvendinta dalis „Vilnijos“ draugijos postulatų. […] Dėl to, laimėjus rinkimus, negalima mums prarasti budrumo ir leisti užsimigdyti optimizmu. Reikia dar daug darbo ir pastangų, kad būtų normalu“.

K. G.: Jeigu jiems „normalu“ tik tai, ką žadėjo Michailas Gorbačiovas, kas buvo carų laikus ir prie Lenkijos okupacijos, tokių „normalumų“ iš viso neturėtų būti nepriklausomoje demokratinėje valstybėje. Kai Algirdas M. Brazauskas buvo LKP CK pirmasis sekretorius, jo pavaduotojai buvo Mitkinas, Beriozovas, o dabar yra žymiai blogiau – šešis ministrus saugo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos viceministrai. Energetikos ministrą lenką J. Neverovičių irgi, pasirodo, reikia saugoti, nes jis nepartinis. Tas pareigas atlieka Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nepripažįstanti skundų ir mitingų specialistė Renata Cytacka, net ant savo namo Jašiūnuose pernai ir užpernai rašiusi tik lenkiškai (J. Balińskiego 91), šiemet dviem kalbomis. Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos išvažiuojamajame posėdyje Šalčininkuose išklausius ir kelis lietuvių mokytojus, 2011 04 18 d. autonomininkų aktyvistė parašė skundą Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, prašydama mokytojus ir portalą „Delfi“ už nuomonės pasakymą nubausti. Prokuratūra jos, Seimo narių ir Lenkų rinkimų akcijos vadovų Michalo Mackevičiaus, Leonardo Talmonto pareiškimus atmetė kaip nepagrįstus, nes už nuomonės pasakymą buvo baudžiama tik Sovietų Sąjungoje.

T. Š.“: Kokios ministro nuostatos dėl vidurinių mokyklų baigiamojo valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino?

K. G.: Ministro nuostatos tuo ir kitais klausimais normalios, bet viceministrės nenormalios. Tą pačią dieną radijui „Znad Wilii“ ji skelbė, kas jos darbas būsiąs pratęsti arba atšaukti lietuvių kalbos ir literatūros egzamino suvienodinimą. Prieštaraudama ministrui, panašiai ji skelbė ir perėjimo į ministeriją išvakarėse – sausio 10 d.

Jau 1992 m. buvo nutarta leisti du dalykus mokykloje dėstyti valstybine kalba. Bet kadangi vyko Jedinstvos bei lenkų autonomininkų akcijos, egzamino suvienodinimas kiek atidėtas. Vėliau tai nusprendė įgyvendinti ministras pirmininkas A. M. Brazauskas, bet Lenkijos aktyvistai vėl privertė ji atidėti (tikimės, ne iki visų gyvos galvos). Taigi negalima sakyti, jog egzamino suvienodinimas – siurprizas. Lenkijoje niekada tokių išimčių nebuvo, lietuviai mokosi iš lenkų kalba rašyti vadovėlių. Jokioje kariuomenėje nėra dvejopų standartų, komandų.

Pusė Lietuvos lenkų mokosi mokyklose valstybine kalba ir kas mokės teismų išlaidas už abiturientų diskriminaciją – LLRA ar Vyriausybė? Jei iš baigusių lenkiškas bei rusiškas mokyklas mažiau bus reikalaujama, nukentės lietuviškų mokyklų abiturientai, kur mokosi ir daug tautinių mažumų atstovų – rusai, lenkai, gudai, ukrainiečiai, latviai ir daugelis kitų. Neteisinga sakyti, jog toks jų pasirinkimas. Jų pasirinkimas teisingas: net švietimo ir mokslo viceministrė, lenkai Seimo nariai kartais neskiria tvirtagalės priegaidės nuo tvirtapradės, nederina galūnių, ir, kaip sakoma, „nemoku rašyti, skaityti, žada karalium daryti“.

Žmoniškai reikia elgtis su kiekvienu žmogum, nesiskiriant abiturientų. Jeigu kas nenori ar negali normalaus egzamino laikyti, reikia pažymėti, kad jis išlaikė balu ar dviem balais palengvintą egzaminą, ir niekas nediskutuos.

„Tradiciniu tautinių mažumų švietimo modeliu“ LLRA nariai vadina Sovietų Sąjungos modelį, kai Lietuvos Respublika nebuvo nepriklausoma, o lietuvių kalba – ne valstybine. Bet dabar mes nebegalime vykdyti 1950 m. LKP CK nutarimo dėl propagandinio darbo su lenkais ir dvejopo jų mokymo. Pervesdama rusiškas švietimo įstaigas į lenkų kalbą bent Šalčininkų rajono savivaldybė nepaiso ir gimtosios (gudų, rusų) mokinių kalbos, Vilniaus r. savivaldybė bylinėjasi su lietuviškomis švietimo įstaigomis, sudaro joms blogesnes darbo sąlygas.

T. Š.“: Kokios ministro nuostatos dėl klasių komplektavimo, mokyklų akreditacijos kriterijų?

K. G.: To iki galo nespėjome aptarti. Jei dėl to tendencingai patarinės tik viceministrė, nieko gero nebus. Prie ministerijos reikia pervesti ir Vilniaus apskrities švietimo tarybą.

T. Š.: Kas sutarta dėl popamokininio darbo, mokinių auklėjimo reikalų?

K. G.: Dėl to per trumpą laiką aiškaus atsakymo negavau, bet problemas išvardinau. Už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus kai kuriose LLRA ir Maciež školna valdomose mokyklose auklėjami Lenkijos piliečiai, kurie švenčia ne tiek Lietuvos, kiek Lenkijos valstybinės šventes, neša ne Lietuvos, o Lenkijos vėliavas, pagerbia žuvusius ne Lietuvos, o Lenkijos okupacinės kariuomenės bei Armijos krajovos Vilniaus apygardos karius, ignoruodami Valstybinės komisijos AK veiklai Lietuvoje įvertinti išvadas. Vilniaus rajono savivaldybė rengs 16 konferenciją ne „Lietuvos vaikas lietuviškoje mokykloje“, o „Lenkų vaikas lenkiškoje mokykloje“, kurioje kabo šūkis „Gimiau Lietuvoje, myliu Lenkiją“. Dėl to Lenkijos URM į tas mokyklas pirko 1000 pirmokų po 1000 zlotų, o LLRA valdomos savivaldybės tam neužkerta kelio, t. y. nesugeba atlikti švietimo įstaigos steigėjo funkcijų. Jie net nežino ir nenori žinoti, kokia mokinių gimtoji kalba. Viceministrė neatitaisė LLRA dezinformacijos apie Lietuvos švietimo įstatymą, neatsisakė Lenko kortos, nesustabdė savo narystės LLRA ir įgyvendins ne Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o LLRA programą (žr. „K. W.“ 2013 01 15, p. 2). Taigi mokesčių mokėtojai išlaikys ne tik valstybės valdininkus, bet ir partijų, kurioms nepritaria, funkcionierius, nesilaikančius LR Konstitucijos ir įstatymų.

V.“: Ačiū už pokalbį ir tikimės geresnių permainų.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Švietimas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

29 komentarai

 1. Wee:

  Graudu skaityti tokius eilinius Garšvos sapaliojimus apie demonizuotus lenkus. Skaitant Garšvos pasisakymus kyla tik viena mintis – iš kur tokia neapykanta kitos tautybės žmonėms.
  Prisimenu jūsų pasisakymus ir elgesį Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos išvažiuojamajame posėdyje Šalčininkuose – man asmeniškai buvo gėda, kad habil. dr.leidžia sau taip elgtis.
  Primygtinai siūlau jums atsisakyti pagiežos ir į pasaulį žvelgti plačiau.

  • Jei nepažeidinėsite Lietuvos Respublikos įstatymų ir nebandysite Lietuvoje kurti Lenkijos tai ir būsite gerbiami Lietuvoje. Pradžiai – įvykdykite teismo sprendimą ir nukabinkite sudarkytus gatvių pavadinimus tuomet mokykite kitus gero elgesio.

   • Wee:

    Nuogąstavimai, esą bet kokios nuolaidos lenkams kurstys jų separatistines nuotaikas, yra klaikiai naivūs.

    • Neapykanta lietuviams, būtent, eina iš lenkų pusės. Tai yra istoriškai patikrinta.

    • Paskaitykite Katažynos Koženiovskos veikalą užsakytą Lenkijos valdžios apie Kresų repolonizacijos strategija ir praeis noras kaltinti naivumu. Nors, manau, Jūs pati viską žinote.

    • Pikc:

     Dėl separastistinių nuotaikų ir “klaikaus naivumo”
     1. “Iš tikrųjų, mes buvome pirmieji, kurie pasipriešino atgimstančiam nacionalizmui Pabaltijo respublikose. Mes iškart suvokėme grėsmę savo kalbai, kultūrai – visai savo nacijai. Lenkų apgyvendintose teritorijose spontaniškai kilo kultūrinės autonomijos sukūrimo idėja. Ir ji buvo sukurta. Šis darinys buvo pavadintas Lenkų teritoriniu rajonu.” – LLRA veikėjai Gžegož Sakson ir Jaroslav Skuder apie “Jedinstvą”
     2. “O gegužės 9-ją, Didžiosios pergalės dieną, Vilniuje, nepaisant visokių sprendimų, antihitlerinės koalicijos veteranai ir jų giminės bei artimieji – visi, kurie prisimena Pergalę, ramiai ir oriai deda vainikus ir gėles ant kare kritusių antihitlerinės koalicijos karių kapų – tiek tarybinės armijos, tiek ir Armijos Krajovos (kas kelia neslepiamą „titulinės tautos“ piliečių susierzinimą).” – ten pat.
     3. “Dar kartą pabrėšiu – Latvijos rusakalbių gyventojų patirtis mums buvo geras pavyzdys. Ir, sekdami jūsų pavyzdžiu, mes ketiname iškelti iniciatyvą apie lenkų kalbos kaip antrosios valstybinės ar regioninės kalbos įvedimą.” – LLRA narė Renata Cytacka
     4. Apie “kultūrinę autonomiją”: “Apie tai pas mus jau seniai kalbama. Ir jei mus palaikys jūsų latgaliečiai – rusakalbiai Latvijos (o dar jei ir Estijos) gyventojai – mes būsime visapusiškai už.” – Ranata Cytacka
     5. “Taip, mes nesame viena iš pietinių tautų, ir todėl nesame tokie impulsyvūs, kaip jie, bet nereikia mūsų spausti tiek, kad pasikartotų Bosnijos ir Serbijos scenarijus!” Renata Cytacka
     Šaltinis: http://www.baltexpert.com/2012/01/08/polak_lt/
     Vertimas: http://www.patriotai.lt/straipsnis/2012-06-04/lietuvos-lenkai-latvijos-rusams-ar-ne-metas-mums-susivienyti-kovoje-uz-savo

  • Sėlis:

   Provokatoriau, nėra tau ką veikti šiame puslapyje, gali tuoj pat nešt kudašių. Visi puikiai žino ir supranta, kad lenkai nėra mums jokie draugai, ir gero mums nelinki. Taigi tu čia niekam nesumaišysi proto savo beverčiais paistalais, gali nesivarginti. Kažin ką pats darytum, kai tau šitaip intensyviai šiktų už apykaklės ir dar rėktų visam pasauliui, koks esi netolerantiškas.

 2. Wee:

  Beje, Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) jau eilę metų veikia Lietuvos Respublikos jos piliečių labui. Ir žmonės vis labiau mato šios politinės jėgos teigiamus darbo rezultatus. Pagaliau ir jums habil. dr. pripažinti šios politinės jėgos nuopelnus Lietuvai.
  Prisiminkit, kad Lietuva tai daugiatautė valstybė, kurioje gyvena lietuviai, lenkai, baltarusiai, rusai, žydai, totoriai ir kitos tautos – visi mes esam Lietuvos Respublikos piliečiai ir vienas kitą turime gerbti o ne įžeidinėti.

  • LLRA dirba tik savo kiemui, t. y. Šalčininkams, Eisiškėms, bet net mažo pirštelio nepajudina dėl draugystės su lietuviais. Iš jūsų pusės nėra jokios tolerancijos, mes jus labai gerai pažįstame ir nereikia pasakoti pasakų.

  • Prašome išvardinti ką gero Lietuvai per visą savo gyvavimo istoriją padarė LLRA.

   • Jūs vis rėkiate, kad lietuviškai nemokate, nors čia užgimėte ir užaugote, net gatvių pavadinimų nemokate lietuviškai perskaityti, kai tuo tarpu atvykę užsieniečiai po mėnesio kito, jau bando kalbėti lietuviškai. Apie kokią tada pagarbą šiam kraštui galite kalbėti.

  • tikras lietuvis:

   Lietuva nėra daugiatautė valstybė, nes čia autochtonas tėra tik lietuvių tauta.
   Dar karaliaus Vytauto Didžiojo atvesti karaimai ir totoriai, kurie elgiasi kaip lietuviai ir savo Tėvynės nedrasko, jokių išimčių ar išmokų nereikalauja.
   Lenkai yra autochtonai kaip tauta Lenkijoje, o Lietuvoje lenkų tautos gyvenamų žemių nuo amžių nėra.
   Todėl visus tuos, kurie nori čia įsteigti lenkų anklavą, dera nedelsiant sukišti į kalėjimus.

 3. Kemblys:

  Lenkai, rusai, vokiečiai, baltarusiai ir visos kitos tautos NĖRA kaltos, kad mes, lietuviai, nestipriname savo vidinių galių teisinga pasaulėžiūra, neugdome dorovinių sąvybių (taip puoselėtų mūsų protėvių), nesilaikome teisingų nuostatų, bjaurojame lietuvių kalbą, teršiame Gamtą, neigiamai viešai atsiliepiame apie save!!!

  Viskas priklauso nuo vidinės stiprybės.

 4. tikras lietuvis:

  Puikus straipsnis.

 5. Kažin:

  Manau, kad “Vilnijos” draugijos vienas iš svarbiausių uždavinių rasti bendrą kalbą su tais, kurie nori likti tūteišų tauta, kad jie per mokyklas nebųtų daromi Lenkijos lenkais, mokytis savo gimtąja “popraščių” (popų raštų), o ne Lenkijos lenkų kalba. Kur “Vilnijos” darbas šiame bare, kur jos rūpestis šio LDK laikų kultūrinio paveldo Lietuvoje išsaugojimu. Apie draugijos veiklą šia kryptimi nieko nesigirdi, o juk buvo ir yra galimybė vykdyti dešimtis projektų šio paveldo mokslinio tyrinėjimo, išsaugojimo kryptimi už ES pinigus. Dabar užsiimama tik lakstymais paskui LLRA uodegas… Tai argi čia valstybiška, kurianti draugijos veikla. Tai užsilikęs pačios Lietuvos lenkinimąsis primestas dar nuo stalinistinių laikų ir tiek. Juk Tomaševskis ne šiaip sau apie tai, kas iš esmės vyksta prasitarė, kad Lietuva, lietuviai turi lenkintis, o ne atvirkščiai. Taigi, kur pozityvi, kaip Lietuvos krašto šeimininkės Vilnijos veikla…

  • G.P.:

   P. Kažin, “Vilnijos” draugija užsiima lietuvybės puoselėjimu. Būtų per didelis noras jai užkrauti dar vieną naštą. O idėja Jūsų yra gera ir labai svaikintina. Gal Jūs galėtumėte įsteigti kokią panašią draugiją ir imtis šios savo idėjos įgyvendinimo?

 6. Naujas:

  Nesupratau: kuo mums lietuviams geriau jei Rytų Lietuva bus sututeišinta ir kalbės tuteišiškai? Ar didelis skirtumas tarp lenkų ir tuteišių kalbų? Kam mums reikalinga tuteišiškai kalbantis regionas? Kažko nesupratau. Kodėl čia siūloma įteisinti lingvistinius pokyčius, įvykusius istoriškai taip neseniai – prieš kokius 150 metų? Ir kažkodėl tai vadinama “LDK palikimu”.

  • Kažin:

   Atsakau trumpai, be didesnių aiškinimų. Skirtumas tarp tai toks, kad tūteišai laikytų save Lietuvos (LDK) žmonėmis, o lenkai laiko ir visada laikytų save Lenkijos.

   • Zalieska:

    Nuo karo maro bado ir šitokio ”kažin” komentaro .Jo jo čia maždaug būtų kaip Padniestrės respublika Moldovoje. Karts nuo karto pasišaudytume su tuteišiais.Tik ten ruskių nuopelnai o mes savo rankomis ikurtume .Jokie ten tuteišiai nelaikys saves Lietuvos žmonemis ir nereikia svaigt.Laikykimės savų įstatymų.

 7. Galindas:

  Man patiko tarmės “poprostu” atskleidimas komentatoriaus Kažin. Iš tiesų tarmė “poprostu”, kilusi skleidžiant bizantiškąją krikščionybę į baltų gyvenamas teritorijas, kuri buvo skleidžiama nuo 10 a., kai Kijevo Rusia priėmė stačiatikybę ir kunigaikštis Vladimiras su kariauna (drūžinomis) ir kryžiumi nešė į šiaurę, į baltų tautas ir tokiu būdu asimiliavo gudus, rytų galindus, kriviečius, dalį jotvingių. Per keletą šimtų metų baltų kalbos pasikeitė į vadinamų slavų kalbas. Ypač baltiškas dialektas išlikęs vadinamų Gudų (Maskvos primesto pavadinimo -baltarusių) kalboje.
  Juolab baltiškumas jaučiasi “poprostu” tarmėje, tai ir rodo kad ši kalba atnešta religijos – popų (dvasininkų) rašto kalba: popurašto – poprostu. O buvo taip: 9a. Kponstantinopolyje Bizantijos imperatorius pasikvietė du vienuolius Kirilą ir Metodijų ir įsakė sukurti naują raštą krikščionybei skleisti pagal pietinių slavų kalbas. Imperatorius pavyzdžiu paėmė arabų greitą išsiplėtimą su islamo religija, kai jie diegė islamo religiją arabų kalba ir savo raštu (aprašyta kai jie lupdavo liežuvius tiems, kurie kalbėjo persų kalba ir jų dialektais, o persai yra indoeuropiečiai – euroindai).
  Taip jis norėjo su religijos sklaida ir nauju raštu užkariauti šiaurines baltų teritorijas ir jam tas pavyko. Žinome, kad krikščionybė pradžioje buvo skleidžiama tik hebrajų,graikų ir lotynų kalbomis, o kai bizantiškoji krikščionybė ėmėsi naujo rašto ir kalbos, tai lotyniškoji Romos krikščionybė paskelbė karą Bizantijai, būtent dėl naujos kalbos ir rašto įvedimo. Frankų kariauna įsiveržė į Konstantinopolį ir net įjojo ant žirgų į Sofijos soborą, taip juos paniekindami. Kas įdomu, kad 15 a. užkariavę Konstantinopolį musulmonai – turkai to nedrįso daryti.
  “Poprostu’ tarmę galėtų mokytis tik pradinėse klasėse – iki 4 kl., o toliau vadinamos lenkiškos mokyklos turi būti paverstos tik lietuviškomis, t.y. viską mokyti lietuvių kalba.

  • Marta:

   Papildysiu, kad Baltų Rusia gudus/krivičius (nors pagal kitą versiją šie “litvinai” gudais vadino ukrainiečius) pavadino 19 a vokietijos mokslininkai, taip atskirdami Baltų Rusia nuo Kijevo Rusios. Taigi, narsiai kovęsi Žalgirio mūšyje Smolensko ir Vitebsko pulkai, kovėsi už Baltų žemes.

   O apie islamo tikėjimo “efektyvų” platinimą, koptų kunigas man Egipte pasakojo šiek tiek kitokią istoriją. KAip žinia, koptai laiko save seniauusia kriksčioniška bendruomene, priėmusia kriksčionybę tiesiai iš evangelisto Morkaus. Jie turi ir savo popiežių. Taigi, jie didžiuojasi Dievo malone, kad atlaikė sunkiausią visų laikų religinį išbandymą. Kai musulmonai okupavo Egiptą, jie neva suteikė “tikėjimo laisvę”. Tačiau ne musulmonai turėjo mokėti kur kas didesnius mokesčius, o jei neišsimokėdavo – mirties bausmė. Toks ekonominis “paskatinimas” nulėmė kitų apsisprendimą, tik ne koptų. Jie sako, kad su Dievo pagalba vis turtingėjo ir galėjo išsimokėti visus mokesčius, nors į juos iki šiol su šnairuojama su dideliu pavydu, nes tik šiai bendruomenei buvo leista laisvai keliauti po užsienį.

 8. biss:

  Rupūs miltai, kokio glušumo turi būti mūsų politikai, kurie leidžia Tomaševskiui eskaluoti neva Tautinių mažumų konvencijos pažeidimą, meluojant visai Lietuvai tarsi ta konvencija būtų Lietuvos . TEGUL UŽSIRAŠO VISI ANT SAVO NOSIES – LIETUVA TOKIOS KONVENCIJOS SU Strasburo “THE COUNCIL OF EUROPE” NĖRA PASIRAŠIUSI IR JUOLAB RATIFIKAVUSI. (Nepainioti su Briuselio parlamento The Council of Europe. Jau vien šių pavadinimų suvienodinimas kalba apie sąmokslą. ) Jei išsinagrinėtumėte visų Europos Parlamento Partijų programas, pamatytumėte, kad su Strasburo Žmogaus teisių Europos taryba ryšius palaiko tik viena partija – liberalai, konkrečiai už nepamatines Žmogaus teises toje partijoje atsakingas Leonidas Donskis. Tačiau ši parlamento EP partija kažkodėl labiausiai girdima per media.

  Rusija pasirašiusi, bet neratifikavusi, Skandinavijos kelios tautos pasirašiusios ir ratifikavusios, pasirašiusi ir ratifikavusi Lenkija, taip pat neotrockistų ideologams pavyko tikinti ir kitas ES nepriklausančias šalis ratifikuoti, tokias kaip Norvegija su Šveicarija. Dabar jos turi problemų.

  Todėl šiandien Savukynas pademonstravo gana žemą lygį, pataikūniškai, lyg sutvertas “raždionnyj polzat”, siūlydamas šiandien per LTV pačiam Tomaševskiui keisti Lietuvos įstatymus taip, kad galėtų kabint kur nori tas sumautas dvikalbes lenteles. .

  O aš jam pasiūlyčiau pirmiausia pasidomėti kas do daikts tas “Council of Europe”, kuri net nėra Europos sąjungos organizacija, (ES organizacija “European council”, kiek galima aiškinti?) bet Rusijos ir Europos ždų kongreso įkurta ir prižiūrima organizacija, siekianti savų tikslų. (žr: /en.wikipedia.org/wiki/Council _of_Europe)

  Kartoju, su šia organizacija Lenkija yra pasirašiusi Tautinių mažumų konvenciją ir ją ratifikavusi. Todėl dabar turi daug problemų, nes joje yra spalvinga puokštė “mažumų”. Lietuva, kaip ir kitos Pabaltijo šalys, nėra pasirašiusi ir nėra ratifikavusi. Rusija pasirašiusi, bet neratifikavusi ir tuo naudojasi tuomet kai reikia kokią Osetiją atskirti nuo Gruzijos. Tada ji klabai uoliai gina “žmogaus teises” į laisvę… tik ne Čečėnijoj. Kažkodėl.

  Galima įtarti, kad didysis Strasburo thin-tank – “The council of Europe,” naudodamas Europos Sąjungos atributiką ir panašų, bet tyčia klaidinatį pavadinimą (išvertus abi skamba EUROPOS TARYBA) , bet nepriklausanti Europos sąjungai, dirba Rusijos naudai, suteikdama galimybę bet kada sukelti tautinį konfliktą.

  Šiandien Tomaševskis pripažino, kad gatvių lentelių rašymas lenkų kalba yra susijęs su žemių atidavimu lenkams. Tai kaip ir šunelio kojos pakėlimas atsižymint savo teritoriją… kad po to galima būtų visus aploti..
  ar net pasikviesti Rusiją į talką. Rusija gudriai apmulkino Vakarus, padedant saviems chazarams. Tai faktas. Tautinės maumos, seksualinės mažumos… ir visa ta amorali politika pateikiama taip, kad atrodytų jog ji atėjo iš supuvusių Vakarų, iš supuvusio banditų kapitalizmo… kad žmonės pasiprašytų Rusijos nuo viso to apsaugoti, kad pasiprašytų socializmo “su žmonišku veidu”. fe.. nemėgstu tų, kurie kariasi kitiems ant galvų.

 9. Galindas:

  Sutinku, Marta, – krikščionybė pradžioje buvo skleidžiama eangelistų ir misionierių, o vėliau, nuo Karolio Didžiojo laikų buvo skleidžiama su kardu ir kryžiumi ir tapo politikos ir imperinių užkariavimų įrankiu.
  Sutinku dėl Koptų – krikščionių, tik nežinau kokia jie kalba šneka ir kokiai etninei grupei priklauso.

  • Marta:

   mano įsitikinimu, koptai ir yra tikrieji egiptiečiai. Tikyba jiems padėjo išlaikyti savo etnosą nesimaišant su beduinais ir arabais, kurie plūste užplūdo Egiptą. Jie tikina, kad 1 a. Egiptas buvo jau pakankamai pasiruošęs priimti kriksčionybę, labiau nei Graikija, nes tikėjo vieną Dievą, turėjo kryžių kaip žemės ir dangaus vienybės simbolį, o ir visa išsilaisvinimo iš Egipto vergovės, kas simbolizuoja išsilaisvinimą iš savojo ego, jiems buvo labai priimtina. Koptai šviesūs žmonės abiem prasmėm. Daug tarp jų mačiau labai gražiom skaisčiai žaliom akim, kas tikrai stebino. Ypač daug jų Tėbuose. YTai išduoda tam tikrą žmonių rūšį.

 10. arvydas damijonaitis:

  LIETUVOJE NĖRA LENKŲ, RUSŲ, ŽYDŲ „TAUTINIŲ MAŽUMŲ“

  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su „išorinės valstybės” sąvoka.
  Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Tik žydai nevardina savęs „tautine mažuma“. Okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 120 lenkiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės “tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Rusijoje yra tik 8 valstybės išlaikomos lenkiškos mokyklos.
  Lenkiškų mokyklų nusikalstamas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ polonizacijos faktas, kurie kalba ne lenkiškai “po prostu“. Tuteišų polonizacija yra lietuvių savižudybė, o tai prieštarauja Dievo valiai.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai, neturi išorinės valstybės. Tautinės mažumos Europos Sąjungoje turi išimtines teises, todėl darome Lietuvai meškos paslaugą neatsargiai vartodami terminą „tautinė mažuma“ vietoje tautinė grupė,bendruomenė.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai, chamiškai laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių viešas brukimas yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spectarnybos, marionetes tomaševskiai. Lenkų ir rusų tautinės grupės atsirado okupacijų metu, todėl yra lietuvių priverstinės asimiliacijos baudžiamųjų bylų objektas.
  Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

 11. Algirdas:

  Gerbiamieji “Vilnijos” draugijos nariai, lietuvybes gynejai. Nriu Jus informuoti, kad Amerikoje nuo 1992 metu veikia Armijos krajovos veteranu remimo fondas, kuris kasmet kovo – gen. Pilsudskio menesi organizuoja pinigu ir medikamentu rinkimo vajus. Iejimas i kovo men ernginius pakyla nuo 20 dol – ligi 55 dol. Ish JAV gyvenanciuju 11 mil lenku surenkama iki 15 mil dol kasmet. Tuos pinigus padalines i tris dalis fondas siuncia i “nashi” Vilenskij, Grodnenskij i Lvovskij krastus. T.p. po 3.5 tonas medikamentu siuncia i tuos savus krastus. Be to Varsuvoje atnaujintas Armijos krajovos karininku ir kariu, atsiunciamu is tu triju savuju krastu mokykla, finansuojama Lenkijos Vyriausybes ir JAV AKVR fondo: kiekvienam kursantui amerikieciai skiria po 100 doleriu dienpiningiu, salia maisto.Kiekvienais metais is minetu lenkisku krastu mokykloje parengiama pogrindinei veiklai po 160 karininku ir kariu is kiekvienos valstybes. Manau, kad dabar Jums taps aisku, kuriomis lesomis taip sparciai po Neprilkausomybes atkurimo pasikeite Vilnijos krastas sulenkinimo srityje.

 12. Algirdas:

  Kaip idomu: per beveik 600 metu lenkinimo ir slavinimo, zydeliu alkoholiu lietuviu tautos nuodijimo…Lietuvoje tiek priviso lenku , kad jie nets savo kalba susikure…o zydeliai taip pat skelbiasi, kad Lietuvos zemese gime nauja pusiau zydiska- pusiau lietuviska litavku kalba… ir labai liudna, kad per tuos beveik 600 metu lietuviu tautoje ir kalboje atsirado tiek daug BARBARIZMU, kad net laisvoje Lietuvoje sunku juos ishvalyti. Ir baisiausia, kad tie niekada nekviestieji ateiviai i musu zemes, drista reikalauti dar daugiau , kad lietuviai senosiose – tradicinese Lietuvos zemese atsisakytu savosios – vienos graziausiu kalbu pasaulyje. Ismintingieji kalbu mokslininkai grozedamiesi musu LIETUVIU kalba, stengiasi ja studijuoti ir ismokti, o lenkai tesia 600 metu trypima ir niekinima- naikinima musu lietuviu kalbos. Kas prilygsta Lietuviu tautos GENOCIDO VYKDYMUI.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: