J. Varkala. Ar jie sunaikins Lietuvą? (21)

Jonas Varkala

Jonas Varkala

Važiuojant per gimtąją Lietuvą prastai nuteikia griūvančių namų vaizdai, užkalti arba išdaužyti langai. Bet dar prasčiau regėti žmonių nusivylimą, baimes. Daugelis skurde įkalintų žmonių nustoja būti viešo gyvenimo dalyviai.

Apie sudėtingus dalykus kalbant metaforiškai: Lietuvoje liko dvi partijos – tai pilietinė Drąsos partija ir Baimės partija. Štai ką tik ilgus metus tyrusi Generalinė prokuratūra ištyrė, jog pulkininkas Vytautas Pociūnas „iškrito“ pro langą. Baimės partija triumfuoja ir ploja katučių, nes ji neabejoja, kad ir kitos paslaptingos mirtys bus panašiai ištirtos.

Pavyzdžiui, Drąsiaus Kedžio, kuris naiviai pasitikėdamas teisėsauga ir pamėginęs apginti savo dukrą žuvo, negana to, buvo, kaip ir Vytautas Pociūnas po mirties, bjauriai apšmeižtas. Pilamas purvas ir toliau, siejant velionį, kuris jau nebegali apsiginti, su visais iš eilės Kauno ar Garliavos nusikaltėliais, narkomanais ir viešnamiais. Visi jau užmiršę Seimo patvirtintas išvadas apie prokuratūros nusikalstamą apsileidimą, nekompetenciją ir neprofesionalumą tiriant Drąsiaus skundus ir įtariamus nusikaltimus. Lietuvos Temidė tampa ne tik akla, bet ir kurčia, jei brailiu parašytus atrinktus tekstus jai pateikia Baimės partijos prokurorai, Temidės (teismų) valdovai taip pat nenusileidžia ir kūrybingai interpretuoja įstatymus, kad jie įgytų reikiamą pavidalą ir patarnautų tiems, kurie šiandien turi galią baimingiesiems. Teismo sprendimas gali būti sėkmingas įrankis „sutvarkant“ ir aukščiausius pareigūnus neišskiriant nė prezidento.

Baimės partija kuriama labai realistiškais būdais. Okupantų tankams išriedėjus tankistai ėmėsi, taip sakant, paprasto psichologinio ginklo. Kas valdo kompromituojančią informaciją apie žmogų, tas jį valdo. Reikia rasti biografijos faktų, paskatinti nusikalsti arba tiesiog sukurpti dezinformaciją ir žmogus jau pažeidžiamas, jam tepaliekama pasirinkti – arba paklusti, arba žlugti. Jis tampa Baimės partijos nariu visam gyvenimui. Pirmiausia, žinoma, į Baimės partiją būtina priversti stoti strateginę teisėsaugos dalį. Sąžiningi Lietuvos pareigūnai, uždaryti varganuose kabinetuose, gaudami tokias pat varganas algas, pasijuto bejėgiais.

Gausi priklausomų nuo partijų biurokratų (nomenklatūros) armija taip pat paklusni ir užtikrina rinkėjų būrį, nes jie ar jų artimieji gali prarasti biudžetu apmokamą darbą. Štai ir visa Baimės partijos nenugalimoji armija.

Keista, bet tokiame kontekste atsirado žmogus Drąsius, kuris ryžosi ieškoti teisybės. Ir net po jo nužudymo, ir net po masinio smurto Klonio gatvėje prieš taikius beginklius piliečius 2012 gegužės 17 d., Lietuvoje dar liko tikinčių, kad galime apginti valstybę su tautai atsakinga teisėsauga, kuri laikytųsi priesaikos piliečiams. Vilties iš mūsų neišplėšė.

Neseniai išgirdau iš susitikimo su Seimo frakcija išeinančio teisėjo žodžius: viskas jūsų rankose. Bet norėjosi paklausti: o prie ko pririštos tos Seimo narių rankos, kad taip iracionaliai pakyla prie mygtukų pagal iš anksto numatytus pliusiukus ir minusiukus ir šauktukus? Klausausi TV laidos įrašo metu Seimo nario, kuris kaip iš rašto kartoja, pas mus teisingumą vykdo teismai, aš laikausi priesaikos… Tačiau aš taip pat laikausi tos pačios priesaikos, kad aukščiausia yra Tautos valia, aš prisiekiau piliečiams, kad stebėčiau, kaip teisingumą vykdo teismai, tai mano prievolė. Toliau klausausi mano gerbiamo Seimo nario, kad jis pats atsisakė imuniteto ir pasidavė teisėsaugai; bet iš kitos vietos pasigirdo: diktofonas, kuriuo darytas įrašas, neva buvo nelicenzijuotas, todėl kompromituojantis įrašas nebuvo teismo pripažintas įrodymu ir pan. Ir man tapo aišku, iš kur ta politiko ištikimybės priesaika lietuviškos Temidės (teismų) valdovams…

Jei sargai nesugauna vagies, turiu pagrindo įtarti, kad jie prasti, o gal net ir nusikaltimo bendrininkai… „Drąsos kelias“ politinės partijos programoje numatyta daryti teisėsaugos reformą. Sargai negali kontroliuoti sargų, sargus turi kontroliuoti šeimininkas – Tauta, per savo išrinktus atstovus. Teismai taip pat mandatą gavo ne iš dangaus, o iš Tautos. Niekas jiems nedavė mandato interpretuojant teisę „kurti“ įstatymus, tyčiotis iš Lietuvos žmonių, kurie prarado milijardines sumas ir viltį rasti teisybę.

Klausiama, ar jie sužlugdys Neringą Venckienę? Manau, reikia klaust kitaip: ar jie sužlugdys Lietuvą? Jie, baimingieji, ir tie, kuriems svarbiausia šiandien naujiena, kad Radžis renkasi žmoną, paversti paklusnia minia. Paklusnia tiems, kurie nori sunaikinti pilietinę atsakomybę ir drąsą būti laisvais žmonėmis. Daug pastangų padėta sukurti butaforinę alternatyvą „Drąsos keliui,” išsklaidyti pilietines pastangas. Tai ne naujiena. Ir pokario partizanams kartais vadovavo saugumiečiai…

Aš, žmogus realistas, tikiu stebuklais, tikiu savo tautiečiais. Tikiu ir varganuose, gyvsidabriu apnuodytuose teisėsaugos įstaigų kabinetuose išlaikiusiais žmogiškumą Lietuvos paprastais teisėjais, eiliniais prokurorais ir policijos pareigūnais, kurie pasirengę tarnauti ne savo korumpuotiems viršininkams, o įstatymui ir visuomenei. Tikiu Lietuvos verslininkais, kuriems labai pabodę nešioti vokelius… Kaip Lietuvos didžiojo varpininko Vinco Kudirkos „Lietuvos tilto atsiminimuose”, dar liko lietuviškų detalių… Kaip vandens dykumoje Lietuvoje mums reikia teisingumo…

Jei palūšime, nusirisime ligi trečiojo pasaulio, paliksime ponų ir vergų šalimi… Šiandien bandoma susidoroti ne su viena išdrįsusia tiesos ieškoti šeima, o su pačia tiesa. Įkalinti mus skurdo ir baimės kalėjime: nedrįskit…

Jonas Varkala yra Seimo narys, „Drąsos kelio“ politinės partijos pirmininkas

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

21 komentaras

 1. Žaltys:

  Skaudu bus sužinoti TIESĄ. Sunkiau už “trečią pasaulinį karą”. TIESA atkakliai ir principingai artėja prie mūsų. Atverkit akis – pasitikit JĄ tyra sąžine. JI neįkainuojama. Bet be TIESOS gyvenimas tampa parodija.

 2. Giedrius:

  Nebūtų Lietuvos Respublikos Seimo nario KĖDĖJE,
  – iš Kauno pėsčiomis visus “Drąsos kelio” ŽMONES sukviesčiau
  ir su… su… su… laužyčiau KĖDUTĘ (nes “LIEČIAMYBĘ” garb. ekskunigėlis praradęs YRA)
  ir net ranka paliesti, mažyčiu piršteliu, net – nevalia.
  ŽALTYS teisus, – susidėjus su zombiais (ryškiau ir tiesmukiau – Gylio-Vasiliausko politzombija),
  išdavęs visus panemuniečius Kaune, netgi buvusius tikinčiuosius, – savąsias “avytes”, dar turi
  Varkalų Jonas, buvęs vatikaniečių patarnautojas “kunigystėse” – Jonas Varkala, –
  P A M O K S L A V I M U S tęsti ir iš už už “Drąsos kelio”! bendruomenės užnugarių…

  Žema (tokie jie – dvasinės okupacijos pažeisti ir su-žaboti, mąstymo “įrėminimu”
  kanonizuotuoju).
  Belieka tik užjaust, – nuoširdžiai, – ir Neringą Venckienę (seserį), ir visus tie-SOS bendražygius
  sava valia, savu atkaklumu, SAVOMIS LĖŠOMIS ir darbu iki išnaktų, kelią į KĖDES praskynusius.
  Kalnaberžės, valia, Kalnaberžės griūtis – nuo šiol ant TAVOS sąžinės (jei iš po vatikanizavimosi yr)
  gerbiamas patekusysis Seimo narį.
  Šitie juokeliai-pavirkavimai (dangstantis po a.a. Drąsiumi ir bendražygiais “maskuojantis”), – baigti;
  Krescenciškai stoškiškieji ir Donskiško “parlemenizmo” ksenofobnės RAIŠKUMOS įbauginėjimai:
  “sunaikins Lietuvą”
  “nenugalima Baimės partija”
  “užmušk priešininką”
  “egomaniakai diktuoja”
  “ne naujiena. Ir pokario partizanams kartais vadovavo saugumiečiai…”
  “konfliktai, kompleksai, paranoja ir silpnybės.”
  “Rezignacija” /K.S./ nagrinėja to negatyvaus meno ir negatyvios kultūros genezę”
  “Deja, trūksta demokratinės kultūros.” >>
  “Yra nemažai kakofonijos, suirzimo, nenoro” >>
  “Lietuvoje trūksta sugebėjimo” //žr. nuo gruodžio 12 d. 18:37

  Tad, “ALKO” bendruomenės /dar vis po masinės spaudos likučių uždarymo palaikančios
  Lietuvos dvasingumo ūgį/ dėka, – savąja atgaila: galbūt ir nulipimo nuo “pirmininkaujančio”
  veiksmu ir darbu, – sutelkiant Lietuvos šviesuomenę nacionalizuotosios Kalnaberžės
  atstatymui, – galima ir su vegetavimo būklėn besiridenančia Lietuvos šaulių sąjunga, –
  PADARYK DARBĄ!
  Tada,
  tik tada įgysit teisę tęsti – ATNAUJINTĄ! PAMOKSLAVIMĄ.
  Kuo remiu, ir kuo tikiu šiuo ganėtinai griežtu ir sakyčiau gruboku “pa-komen-TAVIMU”,
  – ne vien šiandienos atsakymu iš Prezidentūros: mūsų, dirbančios pagal SAVĄSIAS
  išgales, pajėgas ar pareigą, – tačiau tyliai: DIRBANČIOS, nes Lietuva gyva!, gyva ir
  Sausio 13-osios aukų dėka, ir iš po trasuojančių viršugalviais kulkų išlikusiųjų valia,
  mūsų, ten gynusių ją – valia. Todėl, – auka, – kokia kilme, kokia paskata ar dievų valios
  išmintimi būtų paaukota ir net gyvastį paaukojusi, – VERTA PAGARBOS. …Tylios.

  Apmaudu, kad tenka išryškint ir užjaust už šią (tikiuosi naivią) spekuliaciją, ir savam
  atsiliepime “komentavimo” svetimybinio nuožodžio pasiūla “įrašyti… /pakaitalu/
  atsiliepiau UŽ JUS. Už Jūsų Tikėjimą ir Meilę.

  Kad /anot Žalčio/ – parodija netapt (Lietuvos neverst į parodiją).
  Aš nežinau kas Jūs, – tačiau tikiu, ir Jūs: kantriai, su meile, savyje esate ir išmintį, ir
  žmogiškumą išlaikęs.
  Būkite tuo.
  “tegu meilė Lietuvos”

 3. Darijus Giedriui:

  Na ir prirašei čia nesąmonių. Geriau pats ką nors padaryk.

 4. Li Bo:

  A, kunigėlis žodį tarė… Bažnyčioj protus kniso, dabar seime gali reikštis. Tik niekam tu neįdomus, Varkala, su savo verkšlenimais.

 5. Ona:

  aciu ger.Varkala uz teisingas mintis ir liudna, kad TIESOS ne tik isgirsti, bet ja tureti nenori daug islepintu, sunkaus darbo nemaciusiu komentatoriu.

 6. Marta:

  Geras į šią “trijų valdžių atskyrimo”, o tai reiškia – prokuratūros visiškos neatskaitomybės Lietuvos vyriausybei, bet, pasirdo, visiškos priklausomybės nuo Rusijos prokuratūros, straipsnis šiandien yra ekspertai.lr _ http://www.ekspertai.eu/nusikalstamas-lietuvos-vsd-ir-prokuraturos-bendravimas-su-rusijos-fsb/

  Jį parašė E.Endriukaitis.

 7. Labai teisingai! Pritariu!! Ir eilinį kartą, prašau -stiprinkite DK partiją! Turime 7 narius Seime. Tai jau neblogai. Sukurkime jiems stiprų užnugarį, aktyviai dalyvaudami, padėkime jiems įgyvendinti teisingą problemų sprendimą.

 8. Marta:

  aūū cenzūra, praleisk mano komentą

 9. Marta:

  Nus ikalst amas Liet uvos V S D ir pro kura tūros bendr avimas su R usij os F S B

  straipsnis – e k s p e r t a i . l t

 10. Marta:

  matot kaip turėjau suskaldyti žodžius, kad šį sakinį priimtų automatinė c e n z ū r a …. tad kieno mes zonoje?

 11. Marta:

  tai ar V S D ar F S B yra drau džiami ž o džiai šiame portale?

 12. Marta:

  Kęstutis Girnius alfa.lt vis gina gėjų eitynės, nes tik taip neva apginta bus demokratija.
  Rusija draudžia gėjų gyv. būdo reklamą ir tuom ji patraukli DAUGUMAI, bet nepatraukli “mažumoms”. Kam naudingas “mažumų” iškėlimas virš “”daugumos” ar demokratijai?

  Ne, čia ne demokratija, čia jos griovimas. DEMOKRATIJA – DAUGUMOS VALDŽIA. Trockis savo pervversmus grindė “proletaro diktatūra”, bet kai dėka naujų technologijų, proletaro beveik nebeliko, reikėjo juos kažkuom pakeisti. Todėl buvo sugalvotos “mažumos”.

  Rupūs miltai, kaip taip atsitiko, kad pas mus kone visos žiniasklaidos priemonės yra kontroliuojamos Rusijos ar jos mafijos+neokairė propagandos mechanizmų, neišskiriant ir nacionalinio transliuotojo? Ką veikia mūsų spec. tarnybos, kai ši mafbolševikinė propaganda, parsidavusios žiniasklaidos rankomis, kasasi po valstybės pamatais.

  Savukyno laidoj vakar Bielskis niekaip negalėjo paneigt Songailos žodžių apie didžiulį finansavimą kuriant “mažumų” “problemas” ir kad tik jiems būtina eiti Gedimino prospektu, kad galimai patys išprovokuotų viešą skandaliuką… kad po to “sučiulbėtų” visa jų užvaldyta žiniasklaida, o tada atsirastų “galimybė” įtakoti įstatymus “mažumų” naudai ir taip užlipti “didžiumai” ant kupros.

  O “didžiuma” jau kaip ir nebeturi savo tribūnos. Nors “demokratija” vis dar reiškia “daugumos” valdymą”. “Mažuma”, pasirodo, neva demokratinėmis priemonėmis naikina tą pačią demokratiją, kad galėtų įvesti savo mažumos diktatūrą. Istorija kartojasi. Nieko naujo. Trockio laikai grįžta.

  Nejau niekas nejaučia, kad Lietuvoje suorganizuota nematyto, negirdėto mąsto prezidentės kompromitavimo akcija, pajungiant žiniasklaidą, buvusį šalies vadovą A damkų, vaišvilinius signatarus, politikus, valstybės tarnautojus? Negaliu, neturiu laiko atsikvėpti – kiekvieną žinią reikia tikrinti ir atplauti užpudruojamus protelius.s. Manęs jau nebeįsileidžia į Delfi. Radzevičiaus ir Račo blogai po elių mano pasirodymų užsiblokavo keliom sienom, Karšto komentaro, Lietuvos ryto, Respublikos, net Alkas.lt cenzūros (automatinė) atmeta mano komentus… Greit laisvam žodžiui nebeliks vietos.

  Ar ne VSD darbas užkirsti tokioms akcijoms kelią? Na jei spec tarnybos to nesupranta ar nesusidoroja, tai joms turėtų paaiškinti prezidentė, nors tai ir ne prezidentės darbas. Tegul paaiškina, kviečia ant kilimo…na ji žino kaip tai daryt ir moka.
  Prezidentė Miunchene didžiuodamasi (ir gal ne be pagrindo) pristatė Lietuvos patirtį kibernetinio saugumo srityje. OK, prie to greičiausiai prisidėjo ir VSD, bet juk propaganda, ne mažiau pavojinga nei kibernetinės atakos. Visi sveiko proto žmonės supranta, kad jei artimiausiu metu nebus sustabdyta ta Rusijos ar jos mafijos pasiutpolkė, tai susilauksim rimtos bėdos. Jau nekalbant apie tai, kad neigiamo moralinio ES įvaizdžio eskalavimas, Lietuvai pirmininkaujant Europos tarybai, yra smūgis Europos saugumui. Neokairieji su gėjų lyga ir anarchistais, mafija bei antifa bando įteigti liaudžiai,kad visas moralinis supuvimas ateina iš Europos Sąjungos, iš Vakarų, o kai aš bandau atskleisti tikrąjį viso to šaltinį, mano komentarus blokuoja… ir būtent iš to blokavimo galima daryti išvadą, kurie portalai jau yra patekę neobolševikų/neotrockistų įtakon.

  Ir nereikia jokio dviračio išradinėt visos civilizuotos šalys žino metodus, kaip neleisti savo viešosios erdvės paversti priešiškų valstybių propagandos poligonu. Žinoma, svilinti padus nacionalinei žiniasklaidai, malonumas menkas, bet ką daryti, kai žiniasklaida tapo blogiu, griaunančiu valstybę???

 13. AGOTA:

  Man baisiausia tai ,kaip tie žmonės parsiduoda,kur dingsta jo isdidumas,negi už gerovę galima paminti savo sąžinę.Yra LIETUVOS KONSTITUCIJA ja reikia vadovautis,yra įstatymai,tu žmogau gi suvoki ,kad jau darai ne pagal įstatymus,tai ir pasakyk sau STOP.Bailiai labai nemieli žmonės,ar jie turi ramybę savo gyvenime,ar jie pajunta džiaugsmą,kai padarai kitam gerą?Gal jų samprata tik tokia?

 14. Prusas:

  zmones pabijojo apsijungti po Drasos veliava, nes daug kas bijojo nezinomybes, o sutersti garbingu partiju ar judejimu vardu nenorejo juolabiau pasinaikinti…perdaug tu partiju pas mus ir taip tu kurios yra tikrosios partijos bet niekaip nepapuolancios i seima (del savo tyru idealu ir nepapuola nes rinkimai isties nevyksta, yra tik ju imitacija).

 15. Prusas:

  satanistai zymi savo teritorija…kovo 23, geguzes 17…satanistiniai skaiciai yra sie 666 arba 06 16 26 ir pirminiai 1 3 7 11 13 17 23 31 bei 9 (3×3) ir 33 (11×3)…dabar surasykit visas tokias datas svarbias Lietuvai ir Pasauliui…sitie 12 skaiciu + 1 iseinantis is datu (kristus ir apastalai) yra sutinkami VISOSE svarbiausiose datose (nes kitos yra nesvarbios satanistams), like 19 NIEKADA nesutinkami

 16. Prusas:

  satanistai valdo visa planeta Zeme, o mes esame ju inventorius ar aveles tvarte…tai jie mums spausdina pinigus, kurie irgi yra ju…mums paliko tik iliuzija laisves…o kovosim pries juos tai uzsiundys savais sunimis: vietine policija, vietine kariuomene, jei nepades uzsiundys lenkus, rusus, vokiecius ar net marsiecius, o galiausiai uznes bada ir mara ar kita kokia epidemija…ju laboratorijose yra tukstanciai tokiu bacilu ir vis kuriamos naujos…kaip manote kam?

 17. Prusas:

  kad taip iracionaliai pakyla prie mygtukų pagal iš anksto numatytus pliusiukus ir minusiukus ir šauktukus?

  balsavimas turi islikti rankos pakelimu, tada bent jau geda suveiktu

 18. AFAIC th’ats the best answer so far!

 19. Artas888:

  Paskaicius daugeli komentaru susidaro tik viena nuomone-žmones,eikit gydytis,jums tikrai to reikia…. Tokius vejus kalbat,kad net per uždaryta langa pučia….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: