Z.Vaišvila. Sausio 13-osios byla ir kodėl toleruojama A.Paleckio antivalstybinė veikla? (video, kreipimosi pasirašymas) (47)

A.Kliunka, Z.Vaišvila, K.Genzbigelis spaudos konferencijoje | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

A.Kliunka, Z.Vaišvila, K.Genzbigelis spaudos konferencijoje | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Sausio 11 d.  Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir buvusio Lietuvos Laikinosios gynybos vadovybės nario Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Sausio 13-osios byla ir kodėl toleruojama A. Paleckio antivalstybinė veikla?”. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavo savanorių gynėjų būrio vadas Antanas Kliunka ir TV bokšto bei Seimo gynėjas Kasparas Genzbigelis. Skelbiame Z.Vaišvilos skaitytą pranešimą.

Pernai metų lapkričio 15 d. spaudos konferencijoje Seime paskelbiau apie principingų teisėjų nutartis panaikinti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros atsisakymus tirti A. Paleckio galimai nusikalstamas veikas pagal BK 154 str. 1 d. (šmeižimas), 155 str. 3 d. (įžeidimas), 313 str. 2 d. (mirusiojo paniekinimas), 118 str. (padėjimas Rusijos ir Sausio 13-osios bylos įtariamųjų veiklai prieš Lietuvos Respubliką). Prokurorų atsisakymai grindžiami tuo, kad A. Paleckio pareiškimas „saviškiai šaudė į savus“ neįvardino konkrečių asmenų. Tačiau kalbama gi apie labai konkrečius įvykius 1991 m. sausio 13-osios naktį prie Vilniaus TV bokšto. Nemanau, kad nutarimus pasirašę prokurorai nesupranta, kad teiginys „saviškiai šaudė į savus“ apima visus ir konkrečius TV bokšto gynėjus, neišskiriant nė vieno. Veiklą prieš Lietuvą Rusijos naudai atsisakoma tirti, remiantis prokuratūrai pateikta VSD pažyma, kad VSD neturi duomenų, jog A. Paleckis ir jo vadovaujama partija veiktų prieš Lietuvą Rusijos naudai. Tačiau tuo pat metu VSD pateikia Seimui 2011 m. veiklos ataskaitą, kurioje ši veikla pavadina pavojinga mūsų valstybei. Ar gali VSD apsispręsti ir paaiškinti – ar melagingą informaciją jie pateikė Seimui, ar prokuratūrai?

Prieš Kalėdas sulaukiau staigmenos – prokuratūra identišku tekstu ir argumentais, kuriuos teismas pripažino atmestinais, dar kartą atsisakė atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl šių galimai nusikalstamų veikų! Kas šiai antivalstybinei veiklai Lietuvoje kuria šiltnamio sąlygas? A. Paleckio melą, kuris šiomis dienomis tiesiog įsisiūbavo, paneigia ne tik teismo sprendimai Sausio 13-osios byloje, bet ir įvykių vietų apžiūrose dalyvavusi bei šias aplinkybes ištyrusi TSRS prokuratūra, patys TSRS kariškiai. Pačiam A. A. Paleckiui siūlyčiau vyriškai pasišnekėti su mūsų milicijos kursantais, prie TV bokšto skyrusiais mūsų žmones nuo puolančios Alfa-grupės, veidu žiūrėjusiais į melagingų liudytojų minimus namų stogus, patirtinus ir TSRS prokuratūros. Šie jaunuoliai išbuvo iki ryto, jų kantrumą vainikavo ir puolusiųjų jiems paryčiais demonstruotos tuščios šovininės.

A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos antivalstybinė veikla Rusijos naudai vykdoma atvirai, neslepiant ir siekio padėti išvengti atsakomybės Sausio 13-osios bylos įtariamiesiems. Atvirai veikiama net su KGB Alfa-grupės vadu M. Golovatovu. Tam viešai pritaria Rusijos URM. To rezultatai apčiuopiami – Austrijoje sulaikytą M. Golovatovą Rusija susigrąžino per parą, o Austrijos pažadai Lietuvai liko pamiršti. Mūsų valdžia, kaip M. Melnikaitė, pamynusi savigarbą ir atsakomybę prieš žuvusiuosius, tyli, į Rusijos URM pareiškimus nereaguoja. Kas gi vyksta?

Paskelbta, kad ruošiamasi Sausio 13-osios bylą dar kartą perduoti teismui. Ar ši byla dar yra Lietuvos garbės dalykas, ar tik vietinis politinis pasigyrimas dėl reitingų? Kokiais darbais šiuo klausimu gali pasigirti Lietuvos Prezidentas D. Grybauskaitė, 2008-2012 m. kadencijos Seimas ir Generalinė prokuratūra?

Sužinojęs šokiruojančią Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių bylos būklę, susirašinėjau su Generaline prokuratūra. Paaiškėjo, kad Sausio 13-osios byloje 15-os iš 48-ių įtariamųjų atžvilgiu nutraukti įtarimai vien tik pretekstu, kad jų galimai nusikalstamos veikos tiesiogiai nesusijusios su gyvybės atėmimu ar pakenkimu sveikatai, nors jie įsakė ar vadovavo, bendradarbiavo ar kolaboravo drauge su kitais 23 įtariamaisiais, kurių atžvilgiu byla buvo tęsiama. Kodėl? Ar prokuratūrai ir Lietuvos valdžiai neaišku, kad tuo metu vyko užsienio valstybės agresija ir bandymas įvykdyti valstybės perversmą, vadovaujant asmeniškai TSRS Prezidentui M. Gorbačiovui ir dalyvaujant užsienio valstybės karinei jėgai bei aibei kolaborantų? TSRS KGB pirmininkas V.Kriučkovas knygoje „Asmens byla“ (Москва, “Олимп“, 1996, ISBN 5-7390-0322-9) patvirtino:

a) „1990 metų gruodžio pabaigoje pasitarimo pas Gorbačiovą metu buvo priimtas sprendimas panaudoti jėgą Lietuvoje ir Latvijoje prieš ekstremistų, bandančių asmeniškai pakeisti visuomeninę santvarką, atsisakyti tarybų valdžios ir išeiti iš Sąjungos, veiksmus. Gorbačiovas elgėsi ryžtingai….Gorbačiovas nurodė Jazovui, Pugo ir man paspartinti konkrečių priemonių paruošimą, …“ (II-o tomo 30 psl.);

b) „Tokiomis sąlygomis sausio 10 Gorbačiovas nurodė gynybos ministrui Jazovui, vidaus reikalų ministrui Pugo ir man, kaip Valstybės saugumo komiteto pirmininkui, panaudoti jėgą ir nusiųsti į Vilnių TSRS VSK (KGB) specpadalinio nedidelę grupę, žinomą kaip „Alfa“ grupė. Grupė turėjo veikti priklausomai nuo padėties drauge su TSRS GM ir VRM padaliniais. Naktį į 1991 metų sausio 13 iš vietinių gyventojų sudaryto Nacionalinio gelbėjimo komiteto draugija patraukė link telecentro. Į įvykių vietą buvo pritraukti armijos padaliniai, TSRS VRM dalys ir nurodytos VSK (KGB) specgrupės kovotojai, kurių buvo apie 30 žmonių“ (II-o tomo 31 psl.).

Gal pats laikas mūsų prokuratūrai pabandyti kreiptis dėl pasikalbėjimų ir su M. Gorbačiovu, žinant paaštrėjusius V. Putino ir M. Gorbačiovo santykius?

Kodėl įtariamųjų tarpe nėra net atvirai veikusių ir visai Lietuvai žinomų kolaborantų, pvz. 1991 m. sausyje paskelbto Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komiteto paskirto Lietuvos Radijo ir Televizijos komiteto vadovo Gintauto Steigvilos, kuris vadovavo šiai institucijai, žmonių vadintai „Kaspervizija“, aktyviai talkinusiai TSRS karinei ir politinei vadovybei vykdyti šį ginkluotą perversmą. Viešai skelbta, kad pulkininko Edmundo Kasperavičiaus – šios televizijos ruporo – atžvilgiu ikiteisminis tyrimas Sausio 13-osios byloje vykdomas, tačiau Gintauto Steigvilos atžvilgiu kažkodėl nevykdomas. Ir tokių asmenų, paliktų ramybėje, nemažai.

Šiandien paskelbta, kad prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą Sausio 13-osios byloje dar dėl 81 įtariamojo. Galų gale. Prieš keletą dienų skelbta, kad byla jau keliauja į teismą. Smagu po vakarykščio mūsų spaudos konferencijos anonsavimo išgirsti, kad po ne vienerius metus trukusio susirašinėjimo Vilniaus apygardos prokuratūra, gavusi šią bylą, esmingai pajudėjo, t.y. ne dėl politinio piaro skelbiama, kad galų gale ši byla eina į teismą, o imamasi išsamaus tyrimo. Tikėsimės, visų agresorių ir kolaborantų.

Tad kas gi vyksta? Prezidentas D. Grybauskaitė didžiuojasi BPK pakeitimais, kurių dėka Sausio 13-osios byla tariamai išgelbėta nuo senaties terminų. Tačiau kodėl daiktai nevadinami tikraisiais vardais – ši byla nuo pradžios turėjo būti iškelta ir tiriama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriems netaikoma arba dar nėra suėjusi senatis: 100 str. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis, 101 str. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas, 103 str. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais; 110 str. Agresija; 113 str. Marodieriavimas; 114 str. Valstybės perversmas; 118 str. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką; 121 str. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla; 122 str. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą. Kai daiktai dešimtmečiais nevadinami savo vardais, taip ir tiriame mūsų svarbiausiąją išsivadavimo bylą. Ar tikite kas nors, kad tai gali vykti mūsų valstybėje be politinės įtakos? Aš netikiu.

Negana to, per paskutiniuosius metus šios ir kitų išskirtinai svarbių bylų atžvilgiu faktiškai įvykdyti veiksmai, kuriuos sunku pavadinti kitaip, kaip sąmoningu ar nesąmoningu tyrimų žlugdymu:

a) Prezidento D. Grybauskaitės iniciatyva Seimas 2010-12-23 d. LR BK 165 straipsnio pakeitimo įstatymu (projektas Nr. XIP-497(2) ) panaikino Valstybės saugumo departamentui priskirtą ikiteisminio tyrimo (baudžiamojo persekiojimo) funkciją ir jos niekam nepriskyrė. Tokiu būdu Lietuva tapo unikalia valstybe be ikiteisminio tyrimo įstaigos, kuri tirtų galimai nusikalstamas veikas žmoniškumui ir karo nusikaltimus, nusikaltimus valstybei, jos nepriklausomybei ir konstitucinei santvarkai. Prokuratūra neišgelbės, nes prokuroras vadovauja tyrimui, o fiziškai kažkas turi atlikti milžinišką konkrečių darbų apimtį. Dėl to ir matome, kad ne tik A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos vykdomos antivalstybinės veiklos nebėra kam tai tirti. Pati prokuratūra neturi pakankamai žmogiškųjų ir materialių resursų tam darbui atlikti. O VSD vardas keistai skamba neaiškiuose FNTT vadovų atleidimo ir „Snoro“ skandaluose.

b) Generalinio prokuroro įsakymu be Seimo žinios nuo 2011-01-17 d. panaikintas Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyrius, įsteigtas 1991-10-23 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. I-1916 “Dėl Specialių tyrimų skyriaus sudarymo“, atsižvelgiant į tai, kad Aukščiausioji Taryba, ne kartą viešai pasmerkusi nusikaltimus žmoniškumui, principingai laikėsi nuostatos, kad juos įvykdę asmenys būtų persekiojami ir neturi išvengti atsakomybės.

c) Likviduotas prokuroro A. Kliunkos dešimtmečiais burtas kvalifikuotų prokurorų Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius, tyręs ir Medininkų žudynių bylą.

d) Deklaruota, kad šios permainos prokuratūroje galų gale duos ilgai lauktus rezultatus. Tačiau jau aišku, kad Generalinė prokuratūra praktiškai nebevykdo ikiteisminių tyrimų. Netgi Sausio 13-osios ir kitas rezonansines bylas tylomis nuleido žemyn Vilniaus apygardos prokuratūrai. Šie šaunuoliai, dirba. Tačiau, ar tai valstybinis požiūris ir ar tai vien tik jų pajėgoms tenkantis krūvis? Negana to, prokuratūra paskelbia, kad dar sumažina darbuotojų skaičių beveik 200.

e) Apie visa tai raštu pranešiau ir buvusiam Seimui, ir Generalinei prokuratūrai – veiksmų jokių. Tyla. Tik proginiai pasigyrimai prieš šių metų Sausio 13-ąją.

Kodėl tai vyksta, bravūriškai giriantis Sausio 13-osios ir Medininkų bylų tyrimo progresu? Kam tai naudinga? Rusijai? Manau, taip. Lietuvai? Manau, ne. Šiomis dienomis iš Medininkų žudynių bylos dingusi filmuota medžiaga tik patvirtina šį chaosą, kuriame, kaip drumstame vandenyje. kažkam labai patogu gaudyti rimtas žuvis. Panašu, kad Lietuva tylomis sutinka su Rusijos siūlymu 1990-1991 m. įvykių Lietuvoje ir Latvijoje tyrimą palikti tik bendrai sudarytai istorikų komisijai. Todėl nestebina gerosios fėjos dvasia, laiminanti A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos antivalstybinę veiklą, slapti aprašytų aplinkybių globėjai. Tačiau tai yra tiesioginis kelias sužlugdyti Sausio 13-osios ir kitas bylas.

Klausimas rimtas – ar mes dar turime savigarbos? Kreipiuosi ir į prokurorus – būkite savimi. Jei ši nuostata dominuos Jūsų tarpe, Jūs būsite stuburas, o ne tie, kas kitaip supranta prokuratūros įstatymą ir darbą. Atsakykime bent sau visi į šį klausimą Sausio 13-osios išvakarėse, matant ir girdint tai Lietuvą gynusių žuvusiųjų artimiesiems, sužeistiesiems.

Spaudos konferencijos transliacijos vaizdo įrašas (lrs.lt videomedžiaga):

Spaudos konferencijos dalyviai paskelbė viešą pareiškimą skirtą Lietuvos Generalinei prokuratūrai ir  pakvietė visus laisvės gynėjus ir kitus pritariančius asmenis bei organizacijas  pasirašyti šį  dokumentą. 

Lietuvos Respublikos Seimui, Generalinei prokuratūrai ir Teisingumo ministerijai

Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo

Algirdo Paleckio ir jo vadovaujamos politinės partijos Socialistinis liaudies frontas veikla viešai paskelbtoje 2011 m. VSD veiklos ataskaitoje Seimui įvardinta kaip grėsmė Lietuvos valstybei. A. Paleckis ir jo vadovaujama partija tęsia ir plečia veiklą prieš Lietuvos valstybę Rusijos naudai. Šie asmenys atvirai siekia išgelbėti nuo baudžiamosios atsakomybės KGB Alfa-grupės vadą Michailą Golovatovą ir kitus 1991-01-13 d. valstybės perversmo organizatorius bei dalyvius, kaltinamus ir dėl Lietuvos piliečių žudymo, sužalojimo – Sausio 13-osios bylos įtariamuosius.

Dėl šių tikslų A. Paleckis ir jo vadovaujama partija masiškai viešai skleidžia melagingus teiginius apie tai, kad šią agresiją vykdė ne TSRS, o neįvardinti „savi“. A. Paleckis dalyvavo 2012-01-25 d.  Rusijos TV laidoje „Istorinis procesas“, drauge su Sausio 13-osios bylos įtariamuoju Alfa-grupės vadu M. Golovatovu – Rusijos dienraščio „Komsomolskaja pravda“ interneto portalo www.kp.ru teletilte ir kitose akcijose. Šiose laidose ir visomis įmanomomis priemonėmis viešai ir plačiai bandymo revizuoti įsiteisėjusius teismo sprendimus Sausio 13-osios byloje ir teismo nustatytas aplinkybes bei faktus.

Ši veikla – tai viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams Lietuvai ir jos gyventojams (BK 1702 str.), padėjimas Rusijos ir kitų užsienio valstybių asmenų ir Sausio 13-osios bylos įtariamųjų veiklai prieš Lietuvą, kišimasis į Sausio 13-osios bylos ikiteisminio tyrimo eigą (BK 118 str. ir kitos nusikalstamos veikos). Šios veiklos rėmimą ir naudą Rusijai patvirtino Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas 2011-12-06 d. Vilniuje vykusiame Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos susitikime, gindamas šią veiklą ir pareiškęs pretenzijas Lietuvos Respublikai dėl baudžiamosios bylos A. Paleckio atžvilgiu.

Dėl šių A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos galimai nusikalstamų veikų ištyrimo kreipiamės į prokuratūrą. Kadangi šia veikla viešai ir nebaudžiamai atliekamos ir kitos nusikalstamos veikos – žuvusiųjų, sužeistųjų ir Lietuvos valstybės gynėjų šmeižimas ir įžeidimas (BK  154 str. 1 d. ir 155 str. 3 d.), mirusiųjų paniekinimas (BK 313 str. 2 d.), todėl prašome prokuratūrą ginti viešą interesą ir surašyti prokurorų reikalavimus bei pradėti ikiteisminį tyrimą ir dėl šių atvirai vykdomų nusikalstamų veikų.

Socialistinio liaudies fronto veiklos atitikimą politinių partijų veiklą reglamentuojantiems įstatymams prašome įvertinti ir Teisingumo ministeriją.

2010-12-23 d. Seimas pakeitė Baudžiamojo proceso kodekso 165 straipsnį. Po šio pakeitimo Lietuvos valstybėje nebeliko institucijos, kuri baudžiamosiose bylose dėl nusikaltimų valstybei, žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo vykdytų ikiteisminio tyrimo įstaigos funkcijas. Vien prokuroro vadovavimo šių veiklų tyrimui nepakanka, nes kažkas mūsų valstybėje šiose bylose turi vykdyti ir ikiteisminio tyrimo įstaigos funkcijas. Šie tyrimai akivaizdžiai tampa tik formaliais ir nerezultatyviais.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atkūrusi mūsų valstybės Nepriklausomybę ir ne kartą viešai pasmerkusi nusikaltimus žmoniškumui, principingai laikėsi nuostatos, kad juos įvykdę asmenys būtų persekiojami ir neturi išvengti atsakomybės. Todėl kreipiamės į Seimą dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų funkcijų atkūrimo, ištaisant šį buvusio Seimo skubotą ir neapgalvotą sprendimą – labai rimtą smūgį nusikaltimų valstybei, žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimui. Valstybės saugumo departamentas turi užsiimti antivalstybinių veiklų tyrimu, o ne politizuota veikla.

Sausio 12-ają, 13 val.  šis pareiškimas bus pristatytas Seime vyksiančiame Lietuvos valstybės gynėjų susitikime Seimo Kovo 11-osios salėje. 

Pareiškimą bus galima pasirašyti Laisvės gynėjų dienos minėjimo programos renginiuose organizuojamų atvirų durų valandų metu Seimo I rūmų fojė: Sausio 12 d., šeštadienį, 16–21 val. ir sausio 13 d., sekmadienį, 12.30–15 val. Įėjimas – per Didįjį Seimo rūmų kiemą (nuo Gedimino pr. pusės). Atvirų durų valandų metu bus demonstruojama vaizdo medžiaga, veiks Šeimos centro „Kartu saldu“ organizuojamos dirbtuvėlės vaikams, meno kolektyvai pristatys parengtas kompozicijas.

Atvirų durų Seime programą rasite čia: http://sausio13.lrs.lt .

Organizacijos šį kreipimąsi kviečiamos pasirašyti atsiunčiant oficialų pritarimą  elektroniniu paštu laisvesgynejai@gmail.com.

Šiuo el. paštu savo pritarimą gali išreikšti ir pavieniai asmenys siųsdami laišką  įrašu skiltyje TEMA / angl. Subject įrašytais šiais duomenimis:
TEMA: Pritariu kreipimuisi, Vardas Pavardė, el.pasto adresas, Miestas.

Iki sausio 21 d. šį kreipimąsi galima pasirašyti ir ČIA.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

47 komentarai

 1. DĖMESIO !!!!!:

  “R.Paleckis rengia piketą prie Z.Vaišvilos namų, šis gąsdina prokurorais” –

  http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/1218/53/d,detalus/

  Bendraminčiai, Parlamento gynėjai, nukentėjusieji 1991 sausio įvykių metu,
  Visi , kas galit, gyvenat Vilniuj, rinkitės anksčiau nurodyto laiko į nurodytą vietą ir pasiruoškit pasitikt Raudonuosius. Pasikalbėkt patys su tais idijotais, juk Vaišvila kovoja už Jus, dėl Jūsų ir visų bendro likimo bičiulių. Jūsų daug- jūs JĖGA. Ir TIESA. Stiprybės ir sėkmės. Stoiškai TADA atlaikėt dar ne tokius puolimus. Ir būtinai FILMUOKIT !!!!!!!!!! Turi būti įrodyminiai įrašai.

 2. info TV:

  Ką tik per InfoTV Landsbergio paklausė nuomonės dėl paleckininkų partijos uždarymo. Pusiau miegodamas profesorius pasakė, kad būtų neblogai, bet jis NEĮSIGILINĘS į šituos klausimus? Ar senukui jau visiškas Alsheimeris?

 3. info TV:

  Ką tik per InfoTV Landsbergio paklausė nuomonės dėl paleckininkų partijos uždarymo. Pusiau miegodamas profesorius pasakė, kad būtų neblogai, bet jis NEĮSIGILINĘS į šituos klausimus. Ar senukui jau visiškas Alsheimeris?

 4. kaunietis:

  Idomu ko taip isigando to Paleckio? Gal jis tikrai tiesa sako? Logiskai mastant, jei jis s….. mala tai kam i ji demesi kreipti? Ar maza nusisnekanciu ant Lietuvos?

 5. Komentaras:

  Kuo toliau,tuo labiau tikiu, kad nėra dūmų be ugnies, kad Paleckis ne šmeižia Lietuvą ir jos gynėjus, bet mėgina netylėti apie tai, kas iš tikrųjų vyko prieš 22 metus.

 6. antanas:

  Prokurorų atsisakymai tirti A. Paleckio nusikalstamas veikas – pareiškimą „saviškiai šaudė į savus“, ne jis neįvardinęs konkrečių asmenų. O tie patys prokurorai už analogiškas veikas, kai N.Venckienė taip pat neįvardino konkrečių asmenų, teisėjus pavadinusi kyšininkais, jai nusikalstamas veikas bandoma sufabrikuoti? Lietuvos patriotai-politikai privalo demaskuoti prokurorų galimą nusikaltimą dėl dingusio Medininkų žudynių vaizdo įrašo. Jei esama tokių prokurorų, kurie gali vilkinti bylas 22 metus Medininkų žudynių, tai A.Paleckio pasityčiojimą iš Sausio 13-sios aukų taip pat galimai planuoja vilkinti iki senaties ttermino.
  Ir dar: atkreipkime dėmesį, kaip aktyviai A.Paleckiui suteikiama vieša erdvė pasisakyti, šmeižti nepriklausomybės aukas, juodinti Lietuvą, o mūsų konservatorių partija dažniau miega, nei imasi konkrečių veiksmų prieš A.Paleckį, Todėl A.Paleckis jaučiasi oriai ir su pagalba prorusiškais revanšistais šaiposi kaip iš nepilnaverčių.

 7. ne vilniečiai:

  Kur ir kaip pasirašyt po Pareiškimu , jei esi toli nuo Vilniaus ir neesi Organizacija?

 8. Ku Klux Klan:

  Paleckiukas nusprogs pats, Jūs LLRA dusinkit, dabar LLRA yra didžiausia lietuviams blogybė…

 9. ...:

  “Net įvardydami tik ką praėjusį laikotarpį, bijome jį pavadinti buvusiu lietuvišku tikriniu žodžiu „tarybinis“ – nusikopijavome tarptautinį „sovietinis“.”
  Tai ir gerai. Nes su jokiomis “tarybomis” mes savęs netapatinome.

  Kitas reikalas – ką Europos federalai ketina kurti naikindami nacijas. Ar kas nors Lietuvoje girdėjo apie tokią pseudoliberalų ir socialistų EP grupę vardu Spineli? Jos lyderis, buvęs Belgijos premjeras, kurį vadino Tečer vaikeliu, bandė užimti Baroso vietą. Tada nepavyko. Bet jeigu pavyks. Bet kokiam nacionalizmui – galas.

  Kadangi šiai grupei priklauso buvęs aršus ir chuliganiškas Vengrijos komunistas Joškė Fišeris, mokėjęs pralyst net į Vokioetijos užsienio reikalų ministro postą, tai kitų narių biografijų nė neverta tikrinti wikipedijoj. Imi norom nenorom tikėti Bukovskiu. Kol EK vadovauja Baroso, galime jaustis ramiai. Mūsų Prezidentė nėra federalizmo šalininkė. Be to ji turi didelę įtaką EK ir pačiam Baroso. Iš to galima sprėti, kad Spineli grupei ji kaip rakštis subinėj. Betvirtindami Europą pagal emigrantų JAV pavyzdį, jie tikrai ją sugriaus.(literaturairmenas.lt)

 10. stevas:

  El. pašto adresas laisvesginejai@gmail.com berods klaidingas (grįžo atsakymas, kad adresatas nerastas). Pabandžiau išsiųsti laisvesgynejai@gmail.com – lyg ir gerai

 11. Marta:

  beje, vakar per tv pirmą kartą pamačiau prokurorą su “žmogišku veidu”. Tai tas jaunas, protingo veido jaunuolis, kuris pagaliau pradėjo tirti sausio 13 d. žudikų bylas, kol Paleckio chebra neperrašė visos istorijos savaip.

  “Su žmogišku veidu” – Gorbio terminas, beje. Tokį socializmą jis norėjo sukurti. Tokį socializmą sukūrė kiniečiai. Kaip vakar liudijo vienas kiniečių vadovų per bbc. Nes nesugalvojo kaip kitaip atsakyti kai žurnalistas jo paklausė: ar pas jus kapitalizmas? bet jo juk nebūna be demokratijos? su vienpartine sistema.

  O rusai per “svoboda” irgi kalbėjo apie Putino vienpartinę sistemą.
  Ir čia aš kai ką labai svarbaus prisiminiau. Ar kas nors skaitėte KGB pulkininko V.Liubimovo autobiografinę knygą “GOLGHOTA ILI SEKRETNIJ PLAN PERESTROIKI? Išleista 1995. Kai kurias svarbiausias ištraukas tų pačių metų Nr 1 perspausdino Borovyko laikraštis “Soveršenno sekretno”. Borovyk vėliau susprogo malunsparnyje, o įdomų mėnraštį perėmus dukra, berods su oligarcho Abramovičiaus parama pavertė paprastu bulvaru.

 12. Marta - Vaišvilai:

  Kam buvo naudingas Jūsų inspiruotas Ignalinos atominės uždarymas? Kronio elektrinės statybos stabdymas?
  Manot Lietuvai? Nea. Manot Rusijai? Taaip. Štai jums ištraukėlė iš baltarusų spaudos:

  МИЛЛИАРД НА ПОХОРОНЫ

  Евросоюз пообещал Литве профинансировать все работы, связанные с закрытием Игналинской станции. Планируется, что на это потребуется около миллиарда евро и минимум 20 лет. Итак, что же предстоит? Первые 6 – 7 лет – охлаждение реакторов, выгрузка топлива, его переработка и складирование в специальных хранилищах на срок до 300 лет. Хранилища еще предстоит построить. Потом будет разбираться и складироваться высокорадиоактивная начинка реакторов – еще лет пять – семь. Потом будут разбираться здания и конструкции.

  Все это время на станции будут работать сначала тысячи людей, потом – сотни. С 1 января Игналинская станция из основного производителя энергии Литвы станет его самым большим потребителем: на все работы по закрытию станции нужна уйма энергии. Ну и еще: опыта закрытия и демонтажа реакторов такой мощности в мире нет. Просто, никто их пока не закрывал. Потому неизвестно, какие технические сюрпризы ожидают литовцев.

  Если бы в далеком 1975 году атомная электростанция была заложена не на литовском, а на белорусском берегу озера Дрисвяты (какая мелочь), нет сомнения, что сейчас бы она состояла из четырех исправно функционирующих энергоблоков. Уж такого бы счастья батька Лукашенко не упустил. И никакой Евросоюз не заставил бы его зарезать курицу, несущую золотые яйца.

  Два блока снабжали бы энергией Белоруссию, а два – работали на экспорт. И более того: в проекте Игналинской АЭС был предусмотрен вариант увеличения количества блоков до шести. Тогда энергетический вопрос региона был бы закрыт лет на 40. Но Европа закрыла действующую АЭС, и если не война, то гонки, кто первым построит новую станцию – Белоруссия, Россия, или Литва сотоварищи – началась.

 13. pensininkas:

  Kaip ten tas Paleckiuko piketas prie Z.Vaišvilosnamų? Ar įvyko?

 14. et:

  jeiKliunka per dvidešimt metų nesugebėjo ištirti Medininkų bylos, o tik ją vilkino tai velbniop tokius tyrėjus.

  O kur pas mus ruošia laisvus, privačius detektyvus? Kodėl nėra toios profesijos?

 15. Marta:

  Kad ir kaip bepasivadintų, Paleckis yra bolševikas. O bolševikų partija net Rusijoje uždrausta. Vienas iš Rusijos bolševikų partijos lyderių – Lindermanas prisiglaudė Latvijoje. Limonovas kažkaip vis daer gudriai laviruoja tarp liberalų. Tai Lindermano ir Rygos mero liberalo, nepamenu pavardės, iniciatyva Latvijoje buvo skelbiamas referendumas dėl antros – rusų valstybinės kalbos įvedimo. Jei pas mus yra įstatymas, draudžiantis bolševikų partiją kaip represinę, nuo kurios mūsų tauta yra labai nukentėjusi, tada būtų visai nesunku patraukti paleckį atsakomybėn.

  T

 16. pensininkas:

  Paleckiuką reikia departuoti iš Lietuvos, kaip latviai departavo Alksnį iš Latvijos be galimybės atvykti. Kodėl niekas apie tai negalvoja. Mazgotės mūsų valdžios žmonės, kad leidžia tyčiotis iš Lietuvos akivaizdiems jos priešams. Taip elgdamiesi ir valstybę prarasime.

  • et:

   geras pasiūlymas. Lindermano estai net prtavažiuot per savo teritoriją neleido. Iš autobuso iškrapštė. O Lietuvoj pasirodo, atimt mergaitę iš venskienės yra kur kas didesnės svarbos politinis aktas, nei bolševikų revoliucija. Bet tegul Paleckis nacionalizuoja. Tegul pradeda nuo GERONAFTOS ir MINIJA NAFTOS, Mažeikių – man tai visai patinka. 🙂

 17. pil:

  Man keista ir tai, kad Prezidentė D.Grybauskaitė taip atsainiai vertina savo veiklą po nepriklausomybės paskelbimo. Dar keisčiau, kad V.Lansbergis, kuri visda buvo aktyvus koloborantų atžvilgiu dabar tyli ir dėl Grybauskaitės koloboravimo ir nieko nesako. Nebesuprantu.

 18. zigmas:

  na bet Zigmo kalba Seime – super. Sveikinu. Ir DG užmetė…

 19. BRAVO ZIGMUI VAIŠVILAI:

  FANTASTIKA FANTASTIKA FANTASTIKA. Puikiai žinom, kad gerbiamas Vaišvila TAI gali, bet , kad taip stipriai ir tiesiai TOKIOJ AUDITORIJOJ trenks grybašenkai- TAI KAŽKAS NEREALAUS. PASAKA. NUOSTABU.

  • et:

   jo , jo jūs teisus. Gerą ahgentą Rusija turi Lietuvoje. Apsimetę žaliuoju paliko Lietuvą be energetikos, o dabat, kai Grybauskaitė paskelbė karą sukčiams ir žulikams, stojo mūru sukčius ginti. O tai rodo, kad tarp laisvės gynėjų buvo ir tokių, kurie siekė tik laivės nebaudžiamai apiplėšinėti savą liaudį.

 20. TEMA: Pritariu kreipimuisi, Vardas Pavardė, el.pasto adresas, Miestas.
  Tomas Msksimas Mejeris .tomasmejeris@yahoo.lt

 21. Marta:

  Vigi po Vaišvilos išsišokimo seime galima drąsiai teigti, kad tiek Paleckis, tiek Vaišvila yra vVIENO MEDŽIO VAISIAI Vienas pliurpia, kad savi šaudė į savus per kovo tryliktąją, nors tokių šautuvų su straigtiniais šoviniais, kurie įlenda pro krūtinę ir išlenda ne nugaroje, bet vėl priekyje, per krūtibnę, ir kuriuos iškart po sausio 13 kažkas iš Kaliningrado siūlė Lietuvai pirkti, bet medvedevo draugas generolas įspėjo, kad nepirktų, nes suinos tada apie save ko nežinojo ir lietuviai atsisakė tų ginklų… bet Paleckis suka istoriją tarsi nežinotų, kad mes tokių šovinių neturime, kurios mokėtų padaryti tokias šautines nepagydomas žaisdas…

  O Vaišvla su Janutiene jam tapatūs tuom, kad “savi šmeiža savus, savi verčia savus” ir taip nekenčia, kad gal net kulką paleistų… į tautos išrinktą prezidentę… bet ar jie savi? Štai klausimas koksai.

  Tai kas įrodys, kad Vaišvila neina su Paleckiu išvien?

 22. Marta:

  beje,
  kur Parex banko vadovas pinigus padėjo? Ar jau išsibaigė, kad bando vėl politikoje reikštis?

 23. Prusas:

  vaisvile, tu pasiklausinek zmoniu kurie tau paliudys ka mate, o ne atstovauk kgb interesus…net stalinas kovojo pries zydu internacionalistu samoksla kuris veike net ir jo cccp po 30 metu represiju pries visus…isskyrus zydus…pati Lietuvos ‘laisve’ dar pokaryje buvo suplanuota, o satanistinemis datomis ji buvo ivykdyta 11 ir 13 dienomis…prisiminkime kada satanistai uzgrobe valdzia amerikoje ivykde teroristinius aktus…ar tik ne 11 diena? kodel zuvusiuju buvo ne 10 000, o butent satanistiskai paaukotu 13 zmoniu, kodel Medininkuose 7 buvo nuzudyti, o astuntas paliktas gyvas?????? kodel satanistai Londone irgi 7 diena ivykde teroro akta????

 24. Prusas:

  ir kodel liandzbergis su vaisvila liko gyvi, o nebuvo tarp tu 13 nuzudytuju???? kodel is ju giminiu ir artimuju dabar yra tyciojamasi????? kodel pats komunizmas persisunkes satanistiniais simboliais ir datomis??? kada ivyko toji satanistine imperialistiniu kapitalistu revoliucija???

 25. Prusas:

  kodel Basanavicius ir Marcinkevicius (du didziausi Lietuviu Tautos simboliai per visa Lietuviu Tautos istorija) buvo nuzudyti per nepriklausomybes diena vasario 16???? kodel rusu karininkai dar metams likus iki Cernobilio susprogdinimo isveze savo seimas is Ukrainos ir Baltarusijos gilyn i rusija???? o patys grizo atgal i tarnyba pagal karini isakyma…kodel? kodel tie karininkai prakalbo tik po 1991 puco, o veliau buvo vel uztildyti tyliai ir nepastebimai nuzudant juos???? kodel????

 26. arvydas damijonaitis:

  Informacija strybų, lietuvšaudžių giminaičiams:
  Klaidina „draugams“ skirtas terminas “komunistai”: 1.”Komunizmas” yra totalitarinių, atsilikusių šalių (pvz. Rusijos imperija) smegenų plovimui skirta doktrina. Daugeliu atveju – “komunizmas”, “klasių kovos“ priedangoje, buvo siaubingų masinių žudymų doktrina. 2.”Keturių komunarų”, juos dar galima įvardinti kaip to laikotarpio Rusijos valstybinius TERORISTUS, istorija yra lašas tūkstančio Kremliaus agentų jūroje, tuo metu veikusių Lietuvoje.3.NKVD-KGB propagandiniai triukai nulėmė keturių teisėtai sušaudytų teroristų kanonizavimą. “Keturi komunarai”- Kremliaus valdomi žudikai, genocido vykdytojai, turėjo tapti keturiais “šventaisiais”, tikslu vykdyti neregėtas savo žiaurumu lietuvių tautos naikinimo akcijas.4.Tolimesnė raudonojo teroro istorija, masiniai lietuvių žudymai, kuriuos organizavo ir vykdė taip vadinami „komunarai”, leidžia teigti, kad sušaudyti jie buvo pelnytai. 5.Bolševikinės Rusijos imperijos spectarnybos – “keturių komunarų” legendos kūrėjos, smegenų plovimui skiria ypatingą dėmesį. Klasta, melas, totalitarizmas – blogio ir melo imperijos esmė. Lietuvšaudžių vaikai, vaikaičiai neatsako už tėvų siaubingus nusikaltimus, tačiau dėl galimo interesų konflikto, tautos demoralizavimo jų politinė veikla moraliai netoleruotina. Tokių asmenų santykinai daugiau yra buvusių „komunistų“ LSDP. Kai kolaborantų giminaičiai vienijasi partiniu principu, tai pavojinga, Rusijos spectarnybos jais remsis, juos maitins, nes Kremliui kraujo praliejimas yra įprastas dalykas. Jų tankai tik laukia įsakymo, o pretekstas atsiras.
  Nebaudžiami nusikaltimai skatina naujus nusikaltimus, todėl būtina teisiniu keliu priversti Rusiją sumokėti kompensaciją už NKVD-KGB vykdytus „trėmimų“ priedangoje masinius lietuvių žudymus okupacijos metu. Pagarbiai, Arvydas Damijonaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: