A. Paleckis reikalauja, kad Z.Vaišvila panaikintų baudžiamojo kodekso 170 straipsnį ir žada piketuoti prie signataro namų (54)

Algirdas Paleckis | BFL, T. Lukšio nuotr.

Algirdas Paleckis | BFL, T. Lukšio nuotr.

Sausio 11 d. Algirdo Paleckio vadovaujamas Socialistinis Liaudies Frontas (SLF) išsiuntė laišką skirta Nepriklausomybės Akto signatarui ir buvusio Lietuvos Laikinosios gynybos vadovybės nariui Zigmui Vaišvilai kuriame jam pažėrė įvairių kaltinimų ir reikalavimų, bei pranešė, kad Socialistinis liaudies frontas sausio, 12 d. 12 val. prie signataro Z.Vaišvilos namų surengs piketą.

Skelbiame šio laiško turinį (kalba netaisyta):

Siuntėjas: SOCIALISTINIS LIAUDIES FRONTAS
Išsiųsta: 2013 m. sausio 11 d. 10:06
Tema: Piketas prie Vaišvilos namų dėl sausio 13 ir energetikos
Rytoj, 12 d. 12:00 prie Z. Vaišvilos namų Lizdeikos 29 SLF rengia piketą. Jo metu Vaišvilai bus įteiktas laiškas:

Socialistinio Liaudies Fronto laiškas p. Z. Vaišvilai

Lietuvos politinis elitas, prie kurio formavimo savo laiku prisidėjote ir Jus, p. Z. Vaišvila,  išsigandęs didėjančio piliečių protestinio sąmoningumo pasireiškimo, pradėjo beprecedentinį puolimą prieš demokratiją,  pradėjo teisminį laisvo žodžio, laisvos minties ir nuomonės bei  kitaminčių persekiojimus.

Jus, p. Z. Vaišvila reikalaujate uždrausti SLF ir tuo pačiu bandote įbauginti vis  gausiau protestuojančius prieš elito  anti-liaudinę,  anti-socialinę  ir anti-patriotinę politiką žmones bei jiems atstovaujančias politines, visuomenines jėgas ir jų lyderius bei dalyvius.

Tikriausiai kylančiame liaudies sąmoningume ir aktyvume matote pavoju ir sau pačiam?!

Dedatės dideliu Lietuvos patriotu bei principingu kovotoju už Lietuvos nepriklausomybę ir jos nepriklausomą energetiką. Deja, pats jau senai tapote priklausomas nuo savo fobijų ir kompleksų.

Norime priminti, kad būtent Jus p. Z. Vaišvila, pradėjote Lietuvos energetinės galios griovimą, organizuodamas Ignalinos AE 3-jo bloko statybos blokadą. Jums bunant LR Vyriausybės Ministro Pirmininko pavaduotoju bei  Valstybės saugumo departamento gen. direktoriumi buvo masiškai išvogti KGB archyvai ir nuslėpta visa tiesa apie  sausio 13 įvykius. Pradanginti, kaip Jus pats prisipažinote,  ir sausio 13 archyvai.

Dabar Jus visus kaltinate butais ir nebūtais dalykais, bet derėtu prisiminti ir savo „nuopelnus Tėvynei“. Deja, ką Jus nepasidalinote su savo šeimininku p. V. Landsbergiu? Kadaise jam ištikimai tarnavote , o dabar , anot profesoriaus, pats “tarnaujate  Maskvai”…

Mes, SLF piketo  dalyviai, reikalaujame:

–     Nedelsiant nutraukti Socialistinio Liaudies Fronto pirmininko Algirdo Paleckio teisminį persekiojimą dėl jo paviešintos ir įvairiose šaltiniuose išsakytos nuomonės apie sausio 13 įvykius bei Lietuvos generalinėje prokuratūroje  atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. 1-2-1999, paaiškėjus naujoms aplinkybėms.

–    Stabdyti šmeižto ir dezinformacijos kompanija prieš Socialistinį Liaudies Frontą bei nutraukti politikų ir sukarintu struktūrų spaudimą teismas ir teisėtvarkos institucijoms  nustatant už tai baudžiamąja atsakomybę.

–    Panaikinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 1702 straipsnį, draudžiantį net diskusijas mūsų artimos praeities temomis.

Ateis laikas, p. Z. Vaišvila, ir Jus busite atitinkamai įvertintas už milžinišką žalą padaryta Lietuvai ir jos žmonėms.

SLF piketo dalyviai

2012-01-12

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .

54 komentarai

 1. vilnietė:

  Na taip, Paleckis namuose kalba rusiškai, tai todėl ir kalba tokia… Matosi, kad jis nebėra Lietuvos pilietis, tegu greičiau dingsta iš čia!

  • Manau, kad yra šiek tiek kitaip: laiškas išverstas iš RUSŲ kalbos automatiniu GOOOGLE vertėju.

   • Štai čia aš jį atverčiau atgal į originalo kalbą. Matote – nėra klaidų. Vadinasi tai originalas:

    Социалистический народный фронт письма с. Z. Vaišvila

    Литовской политической элиты, к которой формирование его времени, и вы внесли свой вклад, с. Z. Vaišvila, боятся повышения осведомленности граждан о проявлении протеста, начали беспрецедентное нападение на демократию, инициированный правовой свободы слова, свободы мысли и убеждений и особых преследований.

    Вы, с. Z. Vaišvila утверждая, что запрет на SLF и в то же время вы пытаетесь запугать большое количество протестующих против элиты анти-liaudinę, анти-социальное и анти-патриотической, политики, люди и их представителей политических, общественных сил и их лидеров и участников.

    Возможно, возникающих осведомленности и активности народных Вы можете видеть опасности и себя?

    Вы загружаете большой патриот Литвы, и принципиальный борец за независимость Литвы и ее независимую власть. К сожалению, это давно вы стали зависимыми от своих фобий и комплексов.

    Мы хотели бы напомнить вам, что это р. Z. Vaišvila, начал власть литовских энергии нарушения организацией Игналинской АЭС 3-х единиц строительство его арест. Вы являющийся частью заместитель Премьер-министра Правительства и Департамента государственной безопасности, ген. Директор был массивный украденные архивы КГБ и скрывали правду о событиях 13 января. Исчезают, как вы сами признаете, а 13 января архивов.

    Теперь вы все виноваты квартир и романтики, а вспомнить его “заслуги перед Отечеством”. К сожалению, то, что вы не нарушаете со своим хозяином р. V. Ландсбергис? Когда-то он служил, и сейчас, по словам профессора себя “, выступающей в Москве …

    Мы, участники пикета требуют SLF:

    – Немедленно прекратить фронта Социалистической Народной президент Альгирдас Палецкис преследования его и обнародованы на разные мнения о событиях 13 января и литовского генерального прокурора о возобновлении уголовного дела нет. 1-2-1999, с учетом новых обстоятельств.

    – Прекратите клевету и дезинформацию в отношении компании в Социалистической Народной фронт и политиков, чтобы остановить репрессии давления в суд и правоохранительные органы в пользу уголовной ответственности.

    – Аннулировать литовский Уголовный кодекс 1702 года, который запрещает даже близко к дискуссии наших прошлых выпусков.

    Придет время, р. Z. Vaišvila, и вы будет оцениваться на огромном ущербе, нанесенном Литвы и ее народа.

    • tikras lietuvis:

     Blogai buriat. 🙂

     • tikras lietuvis:

      Tas Paleckis moka 7-as kalbas, todėl dėl ko ko, bet dėl kalbų prie jo neprikibsit.
      Jei norit kibti, tai kibkit prie jų finansavimo šaltinių, betgi tai – visų seimo partijų, gaunančių finansavimą iš neištirtų šaltinių, bėda, todėl tas kibimas turėtų būti prie įstatymo, kad neleistų iš viso jokio partijų finansavimo – juk kaip tik dėl to, kad ULL neturėjo adekvataus finansavimo (kaip ir prantavykai, matyt), dėl to nei ULL, nei prantavykai į seimą nepateko, o liankai 🙂 , kurių finansavimas, sprendžiant pagal tamoševskio veiksmus su rasiejiniais, irgi panašus. laimėjo.
      Vadinasi, jų finansavimas TIKRAI buvo geras?

  • tikras lietuvis:

   Kuriam galui – jei ir toliau tokius teigiamus veiksmus darys, tai tebūna ir kuo ilgiau. 🙂

 2. Ku Klux Klan:

  “…A.Paleckis reikaluja, kad Z.Vaišvila panaikintų baudžiamojo kodekso 170 straipsni ir žada piletuoti prie signataro namų…”

  Molodec paleckiukas. LR BK 170 str, LR atikomas neteisėtai, nes LR nėra nei tautų, nei rasių, nei lytinių orientacijų…šių dalykų nėra kaip nustatyti ir nėra kaip identifikuoti, o kada nėra, tai negali būti ir atsakomybės už neegzistuojančio reiškinio neigimą, tyčiojimasi, žeminimą ir pan.

 3. Inga Baranauskienė:

  Įdomu, o prie privačių būstų piketuoti galima?

 4. Inga Baranauskienė:

  Svarstau, o gal reikėtų susirinkti ir mūsiškių būreliui? Suimprovizuotume ką nors 1991-01-08 jedinstveninkų išstūmimo stiliumi?

  • Ku Klux Klan:

   Nenusišnekėkit ponia, čia gi provokacija akivaizdi. Nei Jums, nei Vaišvilai daryti nieko nereikia, tegu pridurkai patriukšmauja, kai atsibos ir pradės skirstytis, tada po vieną pakampiuose išgaudyti ir pakart nachrien ant stulpų, negi mokyt reikia, kaip tai daroma? ar Jums būtina viešai su klounais stumdytis ir taip “reitingus kelti” ? viską reikia daryti без шума и пыли, ir taip su visais Lietuvos priešais, po vieną, po vieną žėk ir kvėpuot lengviau pasidarys….

   • Inga Baranauskienė:

    Provokacija yra būtent Jūsų tekstas – dabar Padleckiukas ir co. ims reikalauti valstybinės apsaugos. Be to, slapta bausmė – ne bausmė, o terorizmas. Bausmė turi būti vieša ir kultūringa – be mėlynių ir nubrozdinimų, kaip sausio 8 d. prie AT.

    • Ku Klux Klan:

     Jūsų toks “garbingas ir kulūringas kovojimas” netik kad nesustabdė 5 kolonos veiklos, bet dar atvedė ją į seimą, ir dar į valdančiąją daugumą kuri sudaro konstitucinę daugumą. Tai viena. Antrą, Jūs turite matyti, kaip teisiami internautai už pederastų, žydų ir kitų “neįgaliųjų” aštrią kritiką, kaip iš jų atiminėjami kompai ir skiriamos baudos pritaikant BK170str. O juk faktiškai LR nėra nei tautų, nei pederastų. Todėl Jūs turėtumėte pritarti padleckiuko reikalavimams panaikinti BK 170str, arba reikalauti gražinti tautinio tapatumo įrašą į LT asmens tapatybės dokumentus. Jūs esate visi akl ir svbaigstate kažkokiame sapne, Kare negali būti gailestingumo ir kilniaširdiškumo priešui, jį reikia naikinti, jei jis yra kitoje barikadų pusėje ir naikinti visomis įmanoimomis teisėtomis ir neteisėtomis priemonėmis.

     • tikras lietuvis:

      Tie vaišvilos tikrai nepanašūs į Lietuvai palankius, o Paleckis šiuo savo reikalavimu dėl 170str. panaikinimo veikia tikrai demokratijos vardan.
      Be to, Paleckis teisingai sako apie archyvus, kurie buvo tuo metu tampomi į įvairias puses.
      Be to, reikia turėti omenyje, kad VISOS SEIMO PARTIJOS VISADA TURĖJO NELEGALIUS (ir šiaip visokius netikusius) FINANSAVIMO ŠALTINIUS, dėl ko reikia spręsti šią problemą: VISIŠKAI UŽDRAUSTI PARTIJŲ RĖMIMĄ FINANSAIS.
      Visoms partijoms rinkimuose turi užtekti Rinkimų komisijos teikiamos visoms partijos lygios reklamos.
      Vienžo, jei prantavykai mažumėlę papriekaišautų už šią betvarkę atsakingiems vaišviloms, tai būtų teigiamas, o ne neigiamas dalykas.

   • tikras lietuvis:

    Pajuokavai ir užteks – kuriam galui taip elgtis prieš tuos, kurie padeda kovoti prieš tuos (gal vaišvilas?), kurie įsūdė liaudžiai BK 170str.?
    Juos tik pagirti reikia, nes, panašu, kad niekas kitas to straipsnio sumįslytojų įveikti negali.

    • tikras lietuvis:

     P.S.
     Netgi manau taip – jei jau visai visi opozicionieriai, pradedant ULL, baigiant prantavykais, pareikštų neigiamą nuomonę apie BK 170str., gal tam pritartų dar DARBA PARCIJA IR DAR VIENAS KITAS IŠ VALDANČIŲJŲ, VISA TAI BŪTŲ IŠTRIŪBUOTA TARPTAUTINEI VISUOMENEI, TAI AR NEATSIRASTŲ ŠANSŲ TĄ STR. PANAIKINTI?
     Galvok ir neskubėk šnekėti – tas jų pareiškimas rodo visai teigiamus dalykus.

     • Ku Klux Klan:

      taigi taigi lietuvi tikrasai, jiems populizmas yra svarbiau, nei konkretūs apčiuopiami darbai, jie anginą operuoja per užpakalį, todėl ir buvo nušluoti amžiams iš politinės arenos, nebet imsis konkrečių veiksmų visų pirmą -TAUTYBIŲ ATSTATYMUI asmens tapatybės dokumentuose. Tautininkai, kas jie tokie ir kokiai tautai atstovauja? LR Piliečių tautai? Juk toje makalynėje teoriškai yra čigonai, lenkai, žydai, gal vienas kitas negras, arabas, musulmonas koks ir pan, ir jie visi spręs, kaip lietuviai turi gyventi savo protėvių žemėje, kitaip tariant savo teisėtuose namuose,
      Man juokas ima, kai tautininkai kalba -“mes tautininkai”,…kokie jūs tautininkai, jei jūsų tautybė asmens tapatybės dokumente nurodoma – LR Pilietis, jūs – Pilietininkai ir atstovaujate visus LR piliečius, tame tarpe ir LR Piliečius iš LLRA, (kurie save išskyrė kaip “lenkai” ir net tam susikūrė lenko kortas, kar tik identifikuotis ne lietuviais, tiesa ta lenko korta neturi jokio teisinio svorio, nes tėra popiergalis) Šitie lenkai sėdi Lietuvos seime, valdžioje, savivaldybėse ir kt. ir jie sprendžia, kaip turi gyventi lietuviai Lietuvoje, sprendžia leisti ar neleisti kovo 11 eitynes, sprendžia kaip Lietuvoje bus rašomi vieši užrašai, ir t.t.t.t.t.t.t.t.ttttttttt, Lenkas niekada nedarys, kad lenkui būtu blogiau, o lietuviui geriau, tai faktas, o lietuvis tautininkas net nesugeba perskaityti LR Konstitucijos ir atstatyti ar bent reikalauti ją vykdyti.

      VALSTYBĘ KURIA TAUTA.!!!!

      paskaitykite LR Konstituciją ir atstatytike Konstitucinį teisingumą, sugražinkite lietuviams jų tautinį tapatumą ir įtvirtinkite tai LR Pasuose, tai BŪTINA ATLIKTI NEDELSIANT!

      Jei tautininkai to nedarys ir nepadarys, tai tautininkai yra iš vien su lenkais šovinistais ir jiems padeda griauti Lietuvos Valstybę ir padeda naikinti Lietuvių Tautą.

      o dėl BK 170str.panaikinimo paleckiukas yra TEISUS ir jam PRITARIU, nes taikomas neteisėtai….

      • tikras lietuvis:

       Lietuva susikūrė iš gimingų genčių ir jos gyventojai buvo pavadinti lietuviais.
       Jie tokie ir yra.
       Ir jokių kitokių tautų čia nėra, niekada nebuvo ir neturi būti.
       Jei ką, tai klausk Žygeivio – jis patvirtins.

       • Ku Klux Klan:

        Aš patvirtinsiu, kad Žygeivis lenkas ir meluoja viską apie lietuvius….tinka? o gal paklausiam žydo nuomonės? 😉

        • tikras lietuvis:

         Ne, Žygeivis yra lietuvis.:)
         Kas kas, bet jis tikrai yra lietuvis.
         O į jį parodžiau dėl to, kad pirmąkart iš jo išgirdau tą mintį. Dabar nepamenu kokia proga jis tai pasakė, nes kada aš pradėjau aiškinti apie Lietuvą nuo pradžių ir per visus laikus, tai tada jam jau geriau pradėjo atrodyti, kad lietuviai tėra tik viena iš tautų Lietuvoje 🙂 , nors tautų sąvoka atsirado tik 19 amžiuje, o ar prieš tai nebuvo lietuvių tautos, kada 1009m. buvo Lietuva paminėta?
         Buvo.
         Ir kas jos gyventojai buvo?
         Lietuviai.
         Tai ir toliau jie yra ir turi būti lietuviai, o kurie čia gimę, čia gyvendami nori būti kitos tautos dalimi, tai tada paklauskim kaip Lukašenka paklausė apie tuos, kur paėmė sau lenkų kortą: ar jie važiuos gyventi į Lenkiją?
         Ne.
         Tada ėmė Lukošius ir jų organizacijas sutriuškino.
         Ir teisingai padarė.

         • Ku Klux Klan:

          Žygeivis toks “lietuvis”, kaip aš Napoleonas Bonapartas, nei jis nei aš to įrodyti negalime, o kad tikras lietuvis teigia Žygeivį esant lietuviu, tai čia jau iš pasakų ir fantazijų pasaulio. Žygeivis negali patvirtinti ir negali įrodyti esąs lietuvis. NEGALI, nes remiantis jo pagrindiniu asmens TAPATYBĖS dokumentu, jis, Žygeivis, viso labo tik LR Pilietis, todėl, kaip ir sakiau yra užsimaskavęs lenkas o gal net ir žydas ir savo “veikla” kursto lietuvius karui 😉 Nereikėtu žygeiviui teisintis, o tau, lietuvi tikrasai, tikinti, jog Žygeivis lietuvis yra, jei jo asment TAPATYBĖS dokumente būtu parašyta: Nationality – LIETUVIS, citizenship-LR Pilietis. va tada būtu tvarka, visi žinotu kiek lenkų yra LR, tomaševskis negalėtu rėkti, kad jų net 300000, visi žinotu, kiek rusų, čigonų, lietuvių ir kt. Beto visi žinotu, kad tas asmuo, LR Pilietis yra kitatautis ir pagal LR Konstituciją negali dalyvauti valstybės kurimo procese, negali rinkti ir negali būti renkamas į valstybės tarnybas, valdžią, seimą, teismus, mokymo įstaigas ir kt. negali dalyvauti referendumuose, ir t.t. Tai, beja, parašyta LR KONSTITUCIJOJE, atsiverskite ir paskaitykite. Ir reikalaukite, kad visiems LR Piliečiams būtu sugražintas ir įformintas tautinis įdentitetas asmens TAPATYBĖS dokumentuose.

      • tikras lietuvis:

       Lietuvoje tėra tik viena tauta – lietuvių, kuri susikūrė iš giminingų genčių savoje teritorijoje, kuri ir vadinasi nuo seno Lietuva, o joje gyvenantys lietuviais.

    • Ku Klux Klan:

     Kalbų bendrai apie priešus, paleckiukas šiuo atveju veikia teisingai reikalaudamas 170 str. panaikinimo, ir jam pritariu visu 100 procentu, būčiau vietoje stovėčiaui greta ir taip pat reikalaučiau panaikinti. Paleckiukas is esmės yra daug kur teisus, todėl smerkti jo neturiu dėl ko, sakyčiau jam galima ir pagarbą parodyt ir kaikur pritarti, bei palaikyti, nėra jis idiotas ir jokiu būdu nėra melagis, tai faktas. Tais laikais buvo labai daug keistų dalykų ir keistų sutapimų, “sterilumo” nebuvo, jo nėra ir visus 23 metus, matant, kaip puolamas dabar paleckiukas, akivaizdžiai matosi, jog jis kažkam yra didelė rakštis, todėl bandoma jį sudirbti, kaip kadais sudirbo Murzą, tik paleckiuko intelektas šiuo atveju yra gerokai ir gerokai didesnis nei Murzos ir taip jau lengvai jo nepaims. Tai tiek. PPergalei pasiekti, galima ir su priešu sandorį sudaryti, tai normalu ir buvo praktikuojama visais laikais. Mūsų TaUTININKAMS DERĖTU TAI PRISIMINTI IR PRAKTIKUOTI IR REIKĖTU PRADĖTI NUO TAUTYBIŲ ATSTATYMO ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTUOSE, TAM PASIEKTI REIKIA UŽJUDINTI VISUS KITATAUČIUS YPAČ LENKUS IR RUSUS. o tada tiesiog vykdome ir reikalaujame vykdyti LR Konstituciją ir tiek 🙂

     • tikras lietuvis:

      Nepritariu:
      visi Lietuvos gyventojai – piliečiai yra lietuviai.
      Kas nenori būti lietuviu – nenori laikytis lietuviškos tvarkos, tai tokiems tariame viso gero ir čia jų nereikia.
      Pvz., nereikia čia auginti kitoms valstybėms žmonių, mokant juos už mūsų pinigus ne valstybine, o visokiom kitokiom kalbom.

      • Ku Klux Klan:

       Tai Depardje dabar rusas 🙂 pist ir staiga patapo rusu.
       Lietuvi tikrasai, tavo norai ir tikinimai suprantami, tačiau jų negana, jie neturi jokio teisinio pagrindo palydėti nenorelius tapti lietuviais namo. Jie piliečiai, kaip ir tamsta, tad yra lygiateisiai, nes niekas jų neišskiria iš kitų piliečių, nei plaukų spalva, nei kvapas, nei apsirengimas, nei kalbama kalba, todėl jiems pasiūlius traukt namo būsim pasiųsti nakuin. Mums beja tamoševkis jau ir pasiuntė, tik niekas nereaguoja, o kaip gi reaguosi, jei anas jau valdžioje sėdi ir pšekina pš pšpšpšpš.
       Būtu žymiai geriau, kad žmogui būtu leista pasirinkti kokios anas nori tautybės ir ją įrašyti Pasan, kad šis kada panorėjęs negalėtu meluoti, kad yra pvz. ufonautas, o tada jam bus galimam pakišti po nosim LR Konstitucija ir perskaityti jos pirmus 2 skyrius, kur parašyta, kad nakuin turi eiti jis pats, o ne lietuvius ten siuntinėt.
       Man nesuprantamas paties nenoras pasan įsirašyti savo tautybę, nejau ji tokia gėdinga? kiba -žydas? na ir dar tada paklausiu kas per mutantai tabore gyvena, tokie juodi, auksadančiai ir nesuprantama kalba kalbantys, ar tik ne lietuviai ten bus? 😉

       • tikras lietuvis:

        Tautybė visų čia – lietuvis.
        Kas juo nenori būti, tas yra prieš Lietuvą.
        Aišku?
        Dėl Depardjė.
        Nevažiuos jis gyventi į Rusiją, nedirbs jis tai šaliai, o su tuo pasu buvo Putino specialiai sužaista, kad padurninti Prancūzijos prezidentą, kurį aš irgi traukčiau per dantį – koks žmogus bus suinteresuotas mokėti mokesčius, jei iš jo 3/4 uždarbio bus atimama?
        Tai plėšimas ir niekas daugiau.
        Pusė ir tai jau daug.

        • Ku Klux Klan:

         Nesąmonė. Lietuvio gimtoji kalba -lietuvių. Čigonai, lenkai, rusai, žydai ir kt. kalba kitaip, ne lietuvių kalba, jų gimtoji kalba nelietuvių, todėl lietuviais būti negali niekaip. Jei netiki, pavadink lenką, rusą, čigoną lietuviu-gausi į dūdą, jie savo tautybės neatsisakys. Čia tamstelei puikiausias pavyzdys, kad Lietuvoje ne vien Lietuviai gyvena.

         Karaimai irgi lietuviai? Tai mūsų tik 300 likę?

        • Ku Klux Klan:

         Dar pridursiu, kad aš nesutinku ir kategoriškai prieštarauju, kad tu, lietuvi tikrasai, visus nelietuvius Lietuvoje priskiri lietuvių tautai, bei mane lietuviu gimusį sutapatini su smirdinčiu lenku.

 5. Belekas:

  Koks beraštis rašė šitą laišką?

  Citata iš laiško : Dabar Jus visus kaltinate butais ir nebūtais dalykais… 8 žodžiai ir net 3 klaidos. GĖDĄ!!! 😀

 6. Jau ir Vaišvila taikinyje?:

  O blogerio Zeppelinus aptiktas naujas SLF bendramintis Marius Kuprevičius ar dalyvaus pikete? 🙂

 7. savanoris:

  Ar įmanoma skirti priverstinę psichiatrinę ekspertizę asmeniui jeigu jis nesuvokia realybės? Kodėl ministrui Pavalkiui gal būt reiks atsistatydinti dėl žmonos, kai tuo tarpu Paleckių klanas klesti diplomatinėj tarnyboje, televizijoje? Aš jais nepasitikiu. Ko tyli dabar, prezidente? Ar, tau, prezidente, niekas neįdomu apie paleckius? Kiek jie bus prie valstybės lovio?

 8. Nepolitikas:

  Nesupratau, na kokio velnio čia burbulus pučiat… Parašyta gryna TIESA. Na ir kas, kad „Socialistinis Liaudies Frontas“ ? Na sugalvojo ir tiek… Ar skaitėte jų programą? Ten viskas kaip ir pas kitus: integracija į ES(o ne į Rusiją), bendradarbiavimas su ES, tik socialinis požiūris, pakeistas į socialistinį ir tiek. Noriu priminti kad fašizmas irgi buvo „nacional-socialdemokratinis“. Koks „socializmas“, jeigu jie žado skatinti smulkų ir vidutinį verslą? Tik sergantieji šizofrenija(priepuolis atsiranda kaip išgirsta: tarybinis, socializmas, komunizmas ir t.t.) gali reikalauti jų uždarymo. Hebra(SLF), „surado“ savo „politinę nišą“ ir varo marketingą! Juk visiems neužteks : tautiškas, liaudiškas, krikščioniškas ir t.t.

 9. tikras lietuvis:

  Komentaras iš delfio:
  Sergejus
  2013-01-13 13:19
  2013 m. sausio 12 d. prie Vaišvilos namų sėkmingai praėjo SLF piketas.
  Stai ka raso apie piketa Vaisvilos draugai is Paleckio Fronto
  “Šiam 1989-1992 metais aktyviam veikėjui, kuris vėl aktyvizavosi pastaruoju metu, buvo užduoti paprasti klausimai (jis buvo tuometinės gynybos tarybos narys, vicepremjeras, saugumo vadas):
  – kas šaudė iš viršaus sausio 13 d.?
  – kada bus grąžinti pavogti KGB ir sausio 13 archyvai?
  – kada asmeniškai kompensuosi už sužlugdytą energetiką (IAE 3-iojo bloko statybos blokavimas)?
  Piketuoti nors ir nekviestas atėjo ir tautiškai nusiteikęs jaunimas. Tiesa, jų šūkiai buvo kiek kiti, tačiau masinis susibūrimas prie prasikaltusių pareigūnų namų tampa tradicija.
  Pats Vaišvila naumuose nebuvo, išėjo jo žmona, kuriai buvo užduotas klausimas:
  – Kaip Jūsų šeimai pavyko privatizuoti Medicinos biblioteką Kaštonų g. Vilniuje?'”
  Isvada-Jei Zigmuti baria Paleckis, tai jis yra tikras patriotas,kenciantis nuo baisaus ir negailestingo Palckio Fronto.Reikia susitelki aplink Zigma ir kur nors ji isrinkti.
  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/zvaisvilos-ispuolis-pries-dgrybauskaite-papiktino-vadamku-ir-llinkeviciu.d?id=60418731&com=1&s=2&no=60

  Tai kur buvo didysis “kovotojas” Vaišvila – paliko žmoną vieną atlaikyti puolimą, o pats palindo iš baimės po lova? 🙂
  Juk žinojo, kad ateis, todėl turėjo pasielgti vyriškai ir pats priimti svečius.
  Nusigando vyriukas.

  DELFI Jums tiekia kokybišką nemokamą turinį. Jūs atsidėkotumėte mums, jei dalintumėtės šiuo tekstu siųsdami jo nuorodą, o ne kopijuodami tekstą. http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/zvaisvilos-ispuolis-pries-dgrybauskaite-papiktino-vadamku-ir-llinkeviciu.d?id=60418731#ixzz2Hr291T9j

  • nesusivokiančiam erdvėj komentatoriui:

   Žmogau, Seime ir Lietuvoje jau keletas dienų vyksta SAUSIO 13 RENGINIAI ir juose betarpiškai dalyvauja Vaišvila. Tą puikiai žino ir paleckiokas. Paleckio sou metu Vaišvila dalyvavo AT gynėjų susitikime ir dar kalbą sakė- žr. lrs.lt http://media3.lrs.lt/SEIMAS2010/2012/RENGINIAI/k11s20130112h1300.wmv nuo 54 min.
   O gal turėjo sėdėt namie ir dar kavos paruošt nekviestam svečiui?
   O dėl p.Reginos nepergyvenkit- ji irgi “ne iš kelmo spirta”…

   • tikras lietuvis:

    Nepasakok – išsigando ir namus paliko likimo valiai.
    Bailys.
    Ar tik vėl neašaroja kaip tąsyk seimo tribūnoje, kas jo, vis tik, negelbėjo ir buvo išmestas kaip musė iš barščių.
    Be to.
    Paleckis pasakė kada ateis – jei būtų vyras, o ne bailys, tai būtų sutaręs dėl abiem priimtino laiko.
    Betgi neturėjo ką atsakyti – va kur visa tiesa.
    O jei jis yra BK 170str. iniciatorius, tai tokius pakarti maža.
    Tam pritars visi komentatoriai.
    Jei ne jis, tai teatsako kas ir kaip – ko bijo?
    Ar nebus tik kaltas? 😉
    Ir bijo, kad visuomenės dauguma už tai nepasigailės?

    • tikras lietuvis:

     Kas yra iniciatorius to BK straipsnio išsiaiškinti būtina ir, matyt, Paleckis žino, jei klausia.
     Ir čia Zigmukas neišsislapstys – turės duoti visuomenės daugumai paaiškinimus.
     Nes tai – kosmopolitų Lietuvą puolantis veiksmas (įdavęs ginklą žydomasonams ir nešantis Lietuvai baisingus nuostolius), o jei Zigmukas sudalyvavo, tai kam jis tarnauja, “didysis patriotas”, išmestas prie Landsbergio iš pareigų, nes nemokėjo dirbti?

 10. pakoreguokit paskutinį sakinį:

  …, nes niekada nemokėjo padlaižiauti ir taikstytis su Landsbergio NeTiesa…

  • yra naujienų:

   citata: …”Žinau, kad ta mokykla nustojo veikti liepos mėnesį…” ir išsimokėjo priedus… Tai tik įrodo, kad ne tik birželį, o dar ir liepą ponia ten dirbo. O kas paaiškins, ką “užsidariusi” APM veikė iki 1990 gruodžio, kai Ponia gyrėsi , kad stumdėsi pro omoninkus GRUODY ? Rengė perversmo planus? Beje, APM “valytojos” ir kiti apdovanoti lojalūs darbuotojai šios dienos kontekste- NE PRIE KO, dėl ko šiandien juos reiktų minėti- jie ne Prezidentai.

   • tikras lietuvis:

    Taigi yra sakiusi: LKP stengėsi išlaikyti tuos pastatus savo žinioje.

    • kuri LKP:

     Tai vat ir klausimas : KURI LKP? LKP ar LKP (ant TSKP platformos)? O “savo žinioje” – tai čia LKP (ant TSKP platformos) “savo”- Kremliaus žinioje su omonininkais ar desantininkais prie APM pastato nuo 1990 kovo mėn?

   • Nulinė veikla:

    APM valytojų ir visų kitų techninio-ūkinio personalo darbuotojų apdovanojimas prie to,kad apdovanoti buvo visi APM darbuotojai ne tiek už gerą partinį darbą,kiek už formalų jų darbą toje įstaigoje-tiksliau,atliekamų pinigų išdalinimą visiems ten dirbantiems.
    P.S.Prisiminkime sovietmetį,kai Garbės raštuose dažniausiai būdavo rašoma už ką suteikiamas Garbės raštas,gale darašant ……”ir už aktyvią visuomeninę veiklą”,o toji aktyvi visuomeninė veikla,iš tikrųjų,būdavo NULINĖ.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: