Daugėja tyrimų dėl internetinių komentatorių kurstomos neapykantos (52)

Kone kasdien girdimi pranešimai apie tai, jog teismuose vis dažniau atsiduria netinkamus  internetinius komentarus rašinėjantys žmonės, regis, neatbaido aktyvių komentuotojų nuo veiklos, užtraukiančios baudžiamąją atsakomybę, o kasmet augantis pradedamų ikiteisminių tyrimų dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę skaičius parodo kai kurių piliečių nesugebėjimą naudotis jiems įstatymų garantuojama žodžio laisve.

Kaip teigia Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuroras Simonas  Genys, besispecializuojantis tirti nusikaltimus asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei, ikiteisminių tyrimų, susijusių su neapykantą kurstančiais internetiniais komentarais, skaičius Klaipėdoje itin išaugo šiais metais. Vien per spalio mėnesį buvo pradėta 16 tyrimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str., o per visus metus jų skaičius pasiekė 39. 2011 m. buvo atliekami 28 tokie tyrimai, o 2010 m. – tik 7.

Pasak prokuroro, šiemet itin išaugusį šio pobūdžio tyrimų skaičių lėmė aktyviai veikiančios viešosios įstaigos „Europos žmogaus teisių fondas“ veikla. Vien pagal šios organizacijos atstovų pareiškimus Klaipėdoje pradėta didžioji dalis, t.y. net 28 ikiteisminiai tyrimai, susiję su neapykantos kurstymu tautiniu pagrindu. Fondo pareiškimuose nurodomi įvairių internetinių svetainių adresai bei juose publikuoti straipsniai, vienaip ar kitaip susiję su lenkų ir lietuvių santykiais. Pareiškėjų nuomone, itin nepagarbiai ir aktyviai apie lenkų tautinės mažumos atstovus buvo pasisakyta bei galimai internetiniuose komentaruose kurstyta neapykanta lenkų tautybės žmonių atžvilgiu po Lenkijos futbolo sirgalių Lietuvoje sukeltų riaušių.

Be „Europos žmogaus teisių fondo“ pareiškimų, keletas ikiteisminių tyrimų pradėta pagal pavienių asmenų pareiškimus, du – pagal Žmogus teisių stebėjimo instituto atstovų pareiškimus, vienas – pagal Tolerantiško jaunimo asociacijos pareiškimą (dėl galimo žmonių grupės niekinimo seksualinės orientacijos pagrindu).

„Kartais tenka išgirsti, jog Lietuvoje, prisidengus Baudžiamojo kodekso 170 str., neva  ribojama žodžio laisvė, tačiau tai nėra tiesa. Mūsų šalies įstatymai, o konkrečiai Konstitucijos 25 str. garantuoja teisę visiems piliečiams turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, t.y. ir interneto komentarus rašantys žmonės gali išsakyti neigiamą, ne visiems patinkančią nuomonę pačiais įvairiausiais klausimais, nes nebūtinai kiekvienas neigiamas pasisakymas apie žmonių grupę ar jai priklausančius asmenis dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ir kt.  užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Ji atsiranda tik tada, kai yra akivaizdus neapykantos „kitokiems“ skatinimas ir jos kurstymas, raginimas smurtauti ar fiziškai susidoroti su kažkam nepatinkančiais asmenimis ar jų grupėmis, todėl dalis šios pobūdžio ikiteisminių tyrimų, pradėtų pagal pareiškėjų skundus, yra nutraukiama, nenustačius nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“, – už internetinius komentarus traukimo baudžiamojon atsakomybėn pagrindus paaiškino prokuroras Simonas Genys.

Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, iki šių metų gruodžio mėn. Lietuvoje buvo pradėti 264 ikiteisminiai tyrimai dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, 69 iš jų perduoti teismui, 68 – nutraukti.

Kategorijos: Pilietinė visuomenė, Technika ir technologijos, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

52 komentarai

 1. Mūsų valdžia niekaip nepasimoko iš kitų klaidų.

  Kaip rodo viso pasaulio istorija, kada žmonės užčiaupiami, jie paima į rankas ginklus ir nubaudžia “užčiaupėjus”…

  Pasaulio istorija jau daugybę kartų įrodė – kada visuomeniškai aktyviems žmonėms uždraudžiama viešai žodžiu ir raštu reikšti savo nuomones (netgi kam nors ir labai nepatinkančias) įvairiais jiems rūpimais klausimais, o valdžia už tai ima persekioti, patys aktyviausieji po kiek laiko paima į rankas ginklus ir tą valdžią pradeda naikinti jau ne žodžiais, o labai realiais veiksmais, kol galų gale ją nuverčia…

  P.S. Tačiau panašu, kad į mūsų valdžią sulindę “proto bokštai” tai supras tik tada, kai jiems jau bus per vėlu keisti savo požiūrį ir “pasitaisyti”. 🙂

  Akivaizdu, kad Lietuvių Tautos sukurtos Valstybės valdžioje įsitvirtinę išdavikai-kosmopolitai neįsisavino nei “dainuojančių, oranžinių, gvazdikų ir rožinių”, nei tuo labiau “Arabų revoliucijų”, pateiktas politines pamokas.

  Matyt, šie, svetimoms Lietuvių Tautai ir Lietuvos Valstybei, jėgoms tarnaujantys išdavikai vis dar naiviai mąsto, kad Europos valstybėse tokios revoliucijos yra neįmanomos. 🙂

  O juk joms kilti, kaip parodė nesena istorija, tereikia tik menkos kibirkšties…

 2. Nepolitikas:

  Pasak prokuroro, šiemet itin išaugusį šio pobūdžio tyrimų skaičių lėmė aktyviai veikiančios viešosios įstaigos „Europos žmogaus teisių fondas“ veikla. Vien pagal šios organizacijos atstovų pareiškimus Klaipėdoje pradėta didžioji dalis, t.y. net 28 ikiteisminiai tyrimai, susiję su neapykantos kurstymu tautiniu pagrindu. – reiškia reikia išvaryti šitą kolaborantų gaują „Europos žmogaus teisių fondas“ iš Lietuvos. Lietuvoje turi veikti tik LR Konstitucija. Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. Akivaizdu, visokiu „fondu“ veikla yra priešingi Konstitucijai ir įstatymams.
  LR piliečiams reikia skubiai išsiregistruoti iš visokiu „Facebook”, „Twoo“ ir t.t.

 3. Pirmiausia kuo skubiau reikėtų iškelti bylutes visiems bažnytininkams, kurstantiems LT tautos žeminantį klūpėjimą.

 4. Ku Klux Klan:

  LR gyvena tik LR Piliečiai, nėra jokių tautų, nėra jokių tautinių mažumų, nėra jokios netradicinės lytinės orientacijos, nėra pederastų, nėra tikinčiųjų, nieko nėra! Yra tik LR Pilietis, vyras arba moteris kuris dar turi pirštų antspaudus iš kurių neįmanoma nustatyti nei tautybės nei pederastizmo laipsnio. TAŠKAS!
  Atsiverskit pagrindinį asmens tapatybės dokumentą, LR PASĄ arba ASMENS TAPATYBĖS KORTELĘ ir liepkite PROKURORUI ir TEISMUI rasti “aukos” tautybę, lytinę orientaciją, tikėjimą ar kitą anonizmą,….akivaizdu, kad tokios informacijos asmens tapatybės dokumentuose -NĖRA, tad pagal ką TEISMAS TEISIA, jei NEEGZISTUOJA “NUKENTĖJUSIOJI” pusė?

  Krikščionybė Lietuvoje yra OKUPACINĖ, lygiai tokia pat, kaip ir SOVIETŲ, tad visiškai pritariu Vilmantui…

 5. Albinas:

  Taigi pirmiausia pasitikrinkite ar:

  Vidurinės mokyklos baigimo atestatas OKUPACINIS?
  Diplomas OKUPACINIS?
  Butas kuriame gyvenate OKUPACINIS?
  Keliai kuriais važinėjate OKUPACINIAI?
  Šaligatviai kuriais vaikštinėjate OKUPACINIAI?
  O gal ir Jūsų tėvai OKUPACINIAI?

  Ką dabar darysite?

 6. Ku Klux Klan:

  Visiškai teisingai, tai okupantų sukurta infrastruktūra. Diplomai negalioja užsienyje, reikia baigti mokslus ten, sovietiniai keliai jau senai nudėvėti ir praktiškai visi pernaujo pakeisti, šaligatviai pakeisti naujais, Vieninteliai Tėvai buvo LIETUVIAIS, dabar gi -tik LR Piliečiai liko, be tautybės, tiesa-butas, deja tas konkret jau jevrosojuzinis produktas, sovietiniai jau baigia griūti….

  • tikras lietuvis:

   Skaityk LR Konstituciją:
   LIETUVIŲ TAUTA

   – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
   – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
   atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ
   I SKIRSNIS
   LIETUVOS VALSTYBĖ

   1 straipsnis
   Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika.

   2 straipsnis
   Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

   Ar randi čia ką nors, kad būtų pasakyta, jog Lietuvoje gali būti kokia nors kita, be lietuvių, tauta?
   Nėra.
   Vadinasi, Lietuvoje yra ir visada buvo TIK VIENA LIETUVIŲ TAUTA.
   Kiti gali būti tik kitos kilmės ir tai laikinai, kol sulietuvės.
   O kas nenori integruotis, tas važiuos iš čia, jei čia nesėdi čia kaip užsienio imperialistų užverbuotas ir nedirba jiems.

   • Ku Klux Klan:

    Tu čia man lietuvi tikrasai?
    Konstituciją aš žinau, o pats matyt nelabai, tad paporinsiu pačiam:

    LR Konstitucija

    37 straipsnis
    Piliečiai, priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius.

    45 straipsnis
    Piliečių tautinės bendrijos savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savarankiškai.
    Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą.

    apie ką čia kalbama? apie lietuvių tautą? ogi ne, kalbama apie nelietuvių tautos atstovus, o tokių-žiūrint į asmens tapatybės dokumentus – NĖRA.!!!!!! ir tokia situacija PRIEŠTARAUJA LR KONSTITUCIJAI, nes kaip tu puikiai pacitavai LR Preambolę ir pirmus LR Konstitucijos straipsnius – LIETUVA PAGAL KONSTITUCIJĄ YRA LIETUVIŲ TAUTINĖ VALSTYBĖ. LIEEETTTUUUUVVVIIIŲŲŲŲŲŲŲ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, tačiau JŲ NEBELIKO, liko tik LR PILIEČIAI. kad bambuko čia nerūkyt, pasiims savo pasą lietuvi tikrasai ir susirask jame savo tautybę, tada skaityk ir analizuok LR Konstituciją….
    Galėčiau daugiau diskutuoti, bet matomai alkui polieriaus stygius jaučias, nes trina nekuriuos mano komentarus, tai nesiplėsiu….

    • tikras lietuvis:

     Skirk žodį bendrijos nuo žodžio tauta.
     Tai nėra tas pats, nes tai tik – saviveiklos būreliai tų, kurie, kaip ir, pvz., išeiviai iš lietuvių kur nors amerike, laisvalaikiu bovijasi išlikusiais kilmės kultūros trupiniais.
     O Lietuvai nėra ko jų daryti lenkais, rusais ar dar kuo, mokant valstybinėse mokyklose už jų ugdymą, o dera ruošti žmones sau, t.y. Lietuvai, dėl ko dera VALSTYBĖS IŠLAIKOMOSE MOKYKLOSE MOKYTI T I K valstybine kalba.

  • Pikc:

   “Diplomai negalioja užsienyje […]” – teisybės dėlei reikia pasakyti, kad krūvos importinių studentų pas mus nevažiuotų, jei mūsų diplomai užsienyje negaliotų. O gal aš ką nors ne taip supratau?

 7. HT:

  Manau reikia paadyti kaip Rusijoje vyti lauk visas užsienio organizacijas. Dar geriau iš vis išstoti iš ES.

 8. hans:

  Rutkauskiuk, negadink savo ateistiniais ekskrementais Kalėdinės nuotaikos..Beje, ir tema, ne apie tai.

 9. ...:

  Viskas “natūralu”, prie ko prisipratini gaudamas malonumą. Santykiai su moterimi kai ta moteris tuo pačiu metu makaluoja mano užpakalyje plastmasės gabalu, o mes abu su ta moterėle, dar susileidę heroino ir kokaino mišinį irgi teikia malonumą ir netokį jau mažą. Tokių santykių reklamos uždraudimas yra grubus žmogaus laisvių pažeidimas. Dar žymiai grubesnis žmogaus teisių pažeidimas yra informacijos slėpimas kas mūsų laukia taip beatodairiškai siekiant malonumų. Homoseksualūs santykiai yra paprasčiausia priklausomybė, bet tos priklausomybės pasekmes homoseksualai griežtai slepia, mokslinius tyrimus šioje srityje blokuoja.
  Buvęs Amerikos psichologų asociacijos (APA) prezidentas Dr. Nikolas Kamingzas (Nicholas Cummings) teigia, kad APA valdymą perėmė „ultraliberalai“, kurie užkerta kelią bet kokiems atviriems debatams dėl homoseksualumo gydymo.

 10. hans:

  Tu stribeli pensininke prispausi….Nejuokink. Iš tavęs toks tikras lietuvis, kaip iš Šapro balerina… Trolis tu ir tiek. Kartais, tiesa, nenusišneki. Gal dar neviskas prarasta. Susimąstyk.

 11. tikras lietuvis:

  Tautininkams įpareigojimas.
  Šita skundikų organizacija internete randama TIK pagal lenkišką iššifravimą – Europejska Fundacja Praw Czlovieka (l raidė perbraukta su brūkšniuku – lenkiška raidė), nerašo savo įstatuose ir niekur nemini iš kur gauna lėšas, o visa jų veikla – lenkomanų veiksmai prieš Lietuvą, ieškant visokių priekabių.
  Būtina išsiaiškinti kodėl lenkiška organizacija yra Lietuvoje registruota kaip Europietiška – gal reikėtų arba priversti juos pakeisti pavadinimą, nes yra lenkiška organizacija, galimai šeriama Lenkijos, nes jai dirba, arba , jei būtų Europietiška, tada reikėtų ją visiškai pakeisti, kad nebūtų lenkiškų imperialistų ruporu bei reikalų tvarkytoju Lietuvoje.

 12. Mintis:

  Nauji metai, o Jūs juos pradedate peštynėmis.Pasibučiuokite ir susitaikykite:).
  Manau visi linkite vieni kitiems-Lietuvai tik gero.

 13. Sėlis:

  Prakeiktų tolerast-liberastų antilietuviška veikla varžant tautiečių žodžio laisvę.

  • Amelija:

   Kokio pločio paties nuomone turi būti ta žodžio laisvė? Kiek ji turėtų derintis su pagarba kitos tautybės, kitokių pažiūrų, kitokių principinių nuostatų žmogaus teise reikšti savo nuomonę, ją argumentuoti? Mielai skaitau Alko.lt tekstus, tačiau pastebėjau tendenciją – reikšminga ekonominė, socialinė ar kultūrinė informacija praslysta pro komentatorių akis, lyg jiems tai nerūpėtų. Tačiau vos užkliudomas koks nors “tautinis” klausimas, pasipila kelių etatinių “žinovų” šūviai į debesis, nesiklausant nei oponuojančio (paprastai jis sumalamas į miltus burtažodžiais “kryžeivis”, “žydmasonis”, “tolerastas” ir pan.), nei praplečiant diskusiją aukštesniu formatu. Žmogus, kas antrą žodį rašantis didžiosiomis raidėmis, tarkim, gali būti kiek nesveikas, bet komentarus rašo ir išprusę, daug knygų perskaitę polemistai. Nejaugi ir jiems nekyla noro remtis kultūringos diskusijos abėcėle – gerbk pašnekovą, pasigilink į jo nuomonę, įrodyk savo požiūrio teisingumą. Manau, kol Lietuvoje komentatoriai šaudosi mėšlo gabalais (ne tik šiame, visuose portaluose), juos kultūros reikėtų mokyti visais pedagogikos pripažintais būdais, įskaitant ir bausmes.

   • Vilmantas Rutkauskas:

    Komen tatoriams inkvizicinės rekomen dar dacijos.

   • tikras lietuvis:

    Nesat jūs kitos tautybės, nes žydai – ne tauta,.
    Todėl baikit tuos išmįslus arba mėžkitės iš čia, jei lietuviška tvarka netinka.

    • Amelija:

     Man labai patinka lietuviška tvarka: turim valstybę, esam ES ir NATO nariai, lietuviai mokslininkai, menininkai ir sportininkai garsina Lietuvą pasaulyje, jaunimas siekia mokslo, atsikrato mažos tautos kompleksų, palengva vystosi savanorystė socialinėje sferoje, teatrai pilni, bilietų gauti sunku, pilnos parduotuvės žmonių, gatvės – automobilių, niurgzliai ir nevykėliai emigruoja, komunistinė praeitis palengva išgaruoja iš viešojo gyvenimo, daugelio žmonių mąstysenos. Žinoma, labai daug ką reikia keisti, bet turėkim kantrybės – po dešimtmečio valstybės valdymą perims Nepriklausomybės karta, užaugusi laisvės ir demokratijos sąlygomis. Linkiu jums ir sau to sulaukti ir pasidžiaugti. Būkim šviesos, vilties žmonės, o ne pikčiurnos su keiksmažodžių prigrūstomis burnomis.

     • Sėlis:

      … (dar galima pratęst) Visi kosmopolitėja, tolerastėja, tautiškumas bei patriotizmas ujamas šalin, kalba niekinama, antivalstybininkai šlovinami, įstatymų nesilaikoma, lenkai skelbiasi “autochtonais”, nors tokie nėra, bet praskydusi valdžia, užuot tai paneigusi, lenda jiems į šikinę už zlotus, tauta mankurtėja ir t.t.

      • Amelija:

       Atsakau iš eilės – kosmopolitizmas gali būti suprastas ir kaip pasaulio piliečio savivoka, ir kaip pagarba tautų įvairovei, kiekvienos šalies pakantumui. Kas tame blogo?

       Tolerancija plačiąja prasme – išskyrus pakantumą iškrypimams, dorovės normų neigimą – yra kito asmens nuomonės, požiūrio gerbimas. Ji būdinga nuo seniausių laikų visoms tautoms: juk tik nužmogėjęs tipas eis daužyti langų kaimynui, kuris vakarais kieme groja armonika. Paprastas pavyzdys, bet jį plėtojant iki socialinių procesų turėsite pripažinti, kad pakanta yra vertybė.

       Tautiškumas ir patriotizmas Lietuvoje puoselėjamas tiek mokykloje, tiek viešajame gyvenime. Blogiau yra šeimose: kai kam Vasario 16-oji ar Kovo 11-oji tėra “išeiginė” diena. Valstybės šventės netapo šeimos šventėmis. Pasakysiu, kaip sakydavo mano a. a. Tėtis: “Vasario 16-oji yra Lietuvos Velykos”. Atkūrus valstybę po renginių prie tėvų namų stalo sėsdavo keturios kartos, šnekėdavomės apie prieškario laikus, prisimindavom sovietmetį, kai “Amerikos balso” transliuojamą Lietuvos himną užgoždavo radijo trukdžių kauksmas… Tėvų nebėra, bet jų proanūkiams šita šventė yra svarbi, minima, švenčiama.

       Kalbą niekina patys lietuviai. Jos nemoka ne tik bambalinė karta ir mėšlinų TV laidų dalyviai, bet, deja, ir daugelis patriotiškai nusiteikusių šio portalo komentatorių…

       Kuo lenkai skelbiasi ir kas jie yra – per ilga diskusija trumpam komentarui. Todėl siūlau pamąstyti tik viena tema: Vandžiogalos lenkų autochtonų palikuonis Česlavas Milošas, vienintelis iš Lietuvos kilęs Nobelio premijos laureatas, taip pat vertas pasmerkimo? Už ką? Kad parašė lietuviškiausią romaną “Isos slėnis”? Kad savo poezijoje atskleidė lietuvio pasaulėvoką, pagarbą senovei, mitinį jo mąstymo kodą?

       Negatyvo mūsų visuomenėje tikrai daug, jis kyla kaip sovietinio gyvenimo recidyvas, kompleksas, esą visi mus skriaudžia, reikia kovoti, keiktis, trypti kojomis ir rėkti. Nereikia… Džiaukimės laisve, būkim veiklūs piliečiai, draugiški ne tik vienminčiams, bet ir kitaip galvojantiems. O kartais tiesiog be reikalo nusišypsokim sutiktam praeiviui.

     • Kemblys:

      Amelija:
      “kompleksų, socialinėje sferoje, emigruoja, demokratijos…”

      Tavo burna prigrūsta svetimžodžių 😀 😀

      • Amelija:

       Sutinku, bet juk jie visiems suprantami. Neįsivaizduoju, kuo reikėtų keisti žodį “kompleksas”. Arba “demokratija”. pasiūlykit ką nors, mielai priimsiu.

       • Kemblys:

        atsikrato mažos tautos kompleksų – atsikrato mažos tautos nepilnavertiškumo jausmo (?)

        užaugusi laisvės ir demokratijos sąlygomis – užaugusi laisvės ir savivaldos sąlygomis (?)

        • Amelija:

         Iš tiesų vykusiai… Gal tik demokratija ir savivalda ne visai visaverčiai atitikmenys.

         • Demokratija lietuviškai būtų tautovalda. 🙂

          P.S. Tiesą sakant, jokios demokratijos (tautovaldos jos klasikine senovės graikiška prasme) Lietuvoje nėra ir nebuvo.

          Europoje prie tautovaldos idealo priartėjusi tik Šveicarija, kurioje praktiškai bet kuriuo šiek tiek svarbesniu gyventojams klausimu rengiami įvairaus lygio referendumai – tiek kiekviename daugiabučiame name, tiek ir kaime bei miestelyje, tiek kantone, tiek ir visoje Šveicarijoje.

         • Kemblys:

          Amelija:
          “Gal tik demokratija ir savivalda ne visai visaverčiai atitikmenys.”

          Dabar visi laaabai mėgsta suteikti svetimžodžiams neįprastas reikšmes. Paranku vartoti daugiareikšmį svetimžodį tiems, kas nenori būti suprastas iki galo – pašnekovui ar skaitytojui lieka pojūtis, kad esi kvailesnis, jei ne viską supranti 🙁

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: