Č.Iškauskas. Ar reikia referendumo dėl grįžimo į SSRS? (12)

Česlovas Iškauskas | DELFI, Š.Mažeikos nuotr.

Pavadinimas provokacinis? Taip. Bet turbūt ne iš piršto laužtas. Tik gryniausias sutapimas, kad gruodžio 21-ąją, per pačią žiemos saulėgrįžą, kažkokie ten majai pranašavo Pasaulio pabaigą (o paskui nusiplovė rankas), ir tą pačią dieną, prieš 133 metus, Goryje gimė Josifas Stalinas (Džiugašvilis), per savo 26 diktatoriavimo metus tūkstančiams įvairių SSRS tautų atstovų, taip pat ir lietuvių, lėmęs gyvenimo pabaigą tremtyse ir kalėjimuose.

Su juo susijęs ir kitas sutapimas: 1922 m. gruodžio 31 d. buvo įkurta SSRS, o lygiai po 69-rių metų, kai 1991 12 25 atsistatydino Michailas Gorbačiovas, ji iširo.

Po 1917 11 07 įvykusios bolševikinės revoliucijos, dažnai vadinamos tiesiog perversmu, Vladimiras Leninas dažnai pasvajodavo sukurti daugianacionalinę valstybę. Tačiau V.Lenino laikrodis irgi skubėjo į lemtingą pabaigą. Po 1918 08 30 įvykusio pasikėsinimo pašlijo revoliucijos vado sveikata. Daug lėmė pervargimas. Bolševikų lyderio gydymui buvo pakviesti vokiečių medikai. Iki pat mirties jį prižiūrėjo garsus vokiečių neurologas ir neurochirurgas Otfridas Foersteris. 2004 m. birželį žurnale „European Journal of Neurology” buvo paskelbtas straipsnis, kuriame teigiama, jog V.Leninas mirė nuo neurosifilio. Bet pasigirdo ir versijų, kad jo mirtį pagreitino J.Stalinas.

Taigi, 1922 m. kovą vykusiame Rusijos komunistų partijos (bolševikų) 11 suvažiavime V.Leninas kalbėjo paskutinį kartą. Gegužę jis atgulė. Lapkritį jis dar buvo nugabentas į Maskvos tarybos plenumą, o jau 1923 m. gegužę išvežtas į Gorkus.

Dar V.Leninui gyvam esant, revoliucijos vado vietą stengėsi užimti J.Stalinas. Tiesa, nuo V.Lenino ligos paūmėjimo iki 1925 m. gruodžio šešių narių partijos politiniam biurui vadovavo Levas Kamenevas (Rosenfeldas), kuris su J.Stalinu ir Grigorijum Zinovjevu (Apfelbaumu, Radomyslovskiu) organizavo vadinamą „troiką“, oponavusią kitiems politbiuro nariams, ypač Levui Trockiui (Leibai Bronšteinui), dėl Carycino ir Petrogrado gynybos. L.Kamenevas palaikė G.Zinovjevą, ir tai nepatiko J.Stalinui.

1925 m. pabaigoje politinio biuro vadovo postą užgrobė J.Stalinas, kuris susidorojo su savo oponentais (1936 m. L.Kamenevas buvo sušaudytas) ir iki pat mirties 1953 m. kovą buvo faktinis SSRS diktatorius.

Sovietų Sąjungos suformavimo projektai buvo trys. Nuosaikieji bolševikai sąjungą formuoti siūlė konfederacijos principu. Tokiu atveju bendrų valstybinių organų sudaroma nebūtų ir respublikos būtų likusios savuose „nacionaliniuose butuose“.

Tuometinis Tautybių tarybos liaudies komisaras J.Stalinas siūlė Rusijos Federacijos „autonomizacijos“ planą, sukuriant unitarinę valstybę Rusijos sudėtyje su autonominiais nacionaliniais susivienijimais. V.Leninas sukritikavo šį projektą ir pasiūlė lygiateisių respublikų federaciją, kurią J.Stalinas ir buvo priverstas paskelbti 1922-12-30.

Gulėdamas ligos patale, V.Leninas ir toliau atmesdavo J.Stalino pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl vadinamojo Gruzijos incidento, kai Gruzija, Azerbaidžanas ir Armėnija buvo sujungtos į vieningą Užkaukazės tarybinę federatyvinę socialistinę respubliką, bet šių respublikų kompartijoms ėmėsi vadovauti Rusijos komunistų partijos Užkaukazės biuras, vadovaujamas J.Stalino palaikomo grubaus ir nesivaldančio Grigorijaus Ordžonikidzės (Sergo). 1922 m. gruodį V.Leninas apkaltino J.Staliną ir į Gruziją išsiųstą Felikso Dzeržinskio vadovaujamą komisiją „didžiavalstybiniu šovinizmu“ bei pasmerkė gruzinų „nacionalistus“.

Savo laiške partijos XII suvažiavimui V.Leninas rašė: „Draugas Stalinas, tapęs generaliniu sekretoriumi, savo rankose sutelkė neaprėpiamą valdžią, ir aš nesu įsitikinęs, kad jis visada gana atsargiai sugebės naudotis šia valdžia“. Jis netgi pasiūlė atleisti J.Staliną iš komisaro pareigų. 1923 m. balandį V.Lenino sveikata šiek tiek pagerėjo, bet netrukus jis buvo išsiųstas į Gorkus.

Bet prieš tai, tą patį 1922-ųjų gruodį, J.Stalinas, kuris partijos pavedimu turėjo rūpintis ligonio režimu, apskundžia partiečiams Nadeždą Krupskają, kad ši vargina sergantį vyrą politiniais reikalais. Išprovokuotas skandalo V.Leninas rašo laišką partijos plenumui, prašydamas atleisti J.Staliną iš posto. Bet N.Krupskaja šio laiško neskuba perduoti, taip norėdama apsaugoti sergantį vyrą nuo nervinio karo. Stebėtojai tvirtina, kad ši keista istorija, kurią „Komsomolskaja pravda“ pavadino „nemeilės trikampiu“, tik pagreitino revoliucijos vado mirtį ir sutvirtino J.Stalino pozicijas.

Nors 1922 12 30 pirmasis SSRS tarybų suvažiavimas patvirtino V.Lenino Sovietų Sąjungos sukūrimo modelį, po 14 mėnesių vienvaldžiu partijos ir valstybės lyderiu likęs J.Stalinas jį įgyvendino pagal savas diktatoriaus nuostatas. Jis jas įteisino iškart po V.Lenino mirties, 1924 01 26 – 02 02 vykusiame II sąjunginiame tarybų suvažiavime priimtoje pirmojoje SSRS konstitucijoje, pavertusioje liaudies deputatus fiktyvia valdančia jėga, o visą jėga sukoncentravusioje komunistų partijos rankose.

Pagal SSRS sukūrimo sutartį naują sąjungą sudarė Rusija, Ukraina, Baltarusija ir Užkaukazės federacija. Visos jos buvo laikomos nepriklausomomis. Tolesnę SSRS „pilnėjimo“ ir suirimo istoriją mes žinome. Žinome ir tai, kaip mes joje gyvenome apie pusšimtį metų. Sako, palyginus – neblogai. Žiūrint, su kuo lyginsi. Antai, kažkoks Aleksas iš nuomonių portalo Gidepark.ru įrodinėja, kad toje imperijoje labiausiai buvo nuskriausti patys rusai, o nacionaliniai pakraščiai klestėjo. Jis cituoja J.Staliną, kuris esą sakęs: „Ryžtinga kova su didžiarusiško šovinizmo atgyvenomis yra pirmaeilis mūsų partijos uždavinys“. Rašinėtojas įrodinėja, kad būtent tautinės SSRS mažumos – Kaukazo, Vidurio Azijos, Pabaltijo respublikos – gyveno rusų sąskaita. Kitaip sakant, ir lietuviai maitinosi slavų syvais..

Šių metų gegužę visuomenės nuomonės tyrimo įstaigos „Levada-centr“ paskelbtais duomenimis 60 proc. Rusijos gyventojų jaučia nostalgiją SSRS. 1992 m. tokių buvo tik 40 proc. Beje, tokią nostalgiją nesunku pastebėti ir Lietuvoje. 2011-ųjų gegužę Lietuvoje apsilankę britų dienraščio „The Guardian“ žurnalistai pastebėjo kelis sovietiniams laikams atminti skirtus teminius projektus ir siūlė: jei ilgitės „senos geros“ Sovietų Sąjungos, sukite tiesiai į Lietuvą. Tiesa, žurnalistai tokią išvadą padarė apsilankę Grūto parke, sovietiniuose bunkeriuose, kurie ir šiandien traukia lankytojus žiaurios sovietinės praeities imitacija. Kai kam ta imitacija sukelia išties malonius jausmus.

Nostalgiją sovietiniams laikams sustiprina politinės viltys, kai į valdžią ateina kažkada su sovietine sistema vienaip ar kitaip susijusios politinės jėgos. Netgi vis dažniau nuskambantys pareiškimai, kad laikas veidu atsigręžti į Rytus ar pamiršti okupacinį istorijos laikotarpį, atsisakyti kompensacijų už jį, dažną lietuvį įspėja, kad šis gręžiojimasis į buvusią imperiją iš dalies demonstruoja ilgesį sovietinei praeičiai.

O vienas toks besigręžiojantis atsargiai pasiūlė: gal surenkime referendumą?..

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

12 komentarų

 1. Autoriui:

  nenoriu pasirodyt bukas, bet bijau suklysti. Ką gerb. autorius turėjo omeny : “O vienas toks besigręžiojantis atsargiai pasiūlė: gal surenkime referendumą?..”
  Tas – Vienas Toks- kurdupelyno autorius, gale savo sapalionių ir pasiūlęs “SSRS referendumą uspaskio užstalėj”? VL? Jei taip, tai kuo didžiausia pagarba Iškauskui už drąsą smeigiant adatėlę profesoriui 😉 Šaunuolis. Daugiau tokių reikia. Tik tokiu atveju prašymas: iš Jūsų , kaip politologo, pusės tuo pačiu reikalingas ir stipresnis bei aiškesnis ir viešas palaikymas Valstybiškai Sąžiningos ir Patriotiškos pusės, bet kuri NĖRA apakusių landsbergistų- grybauskistų pusė…
  Kaip skaičiuoja vienas reitingų portalas , liko 499 dienos… DIRBTI reikia intensyviau. Jei pritariat, prisidėkit atviriau …
  Ir dar . Po Seimo rinkimų tautą lansdbergistai bando visiškai užuiti ir sutrypti: bandoma įteigti, kad Lietuvoje liko TIK DVI stovyklos : Uspaskinių ir Grybauskinių. Lyg ir nebėra KITŲ, trečiųjų, kelių… Kada baigsis šitas totalus mėšlo pylimas ant mūsų, KITAIP mąstančių? Apie tai reikia kalbėti ir rašyti.

 2. Autorius:

  Gerbiamas Anonime, nei aš VL “adatėlę smeigiu” (man jam iki bambos), nei aš “politologas” (specialių studijų nepraėjęs). Nepritariu ir Jūsų klišėms… O kad dirbti reikia – visiška tiesa, nors kelias mūsų vienas – eiti tautiškumo keliu, nors brūzgynų jame begalės. Pirmiausia – atitolinti grėsmes iš artimųjų Rytų ir artimųjų Vakarų, likti savim, kiek įmanoma. Tai štai, o ateity linkėčiau nevengti tikro vardo, jeigu norime be emocijų pakalbėti, nors kiti metai ir bus klastingos Gyvatės…

  • Nepolitikas:

   Na, kaip matyti p. Iškauskas paprasčiausiai padarė vertimą „Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)“, (http://bse.sci-lib.com/), tačiau pamiršo, kad per 22 metus, jį buvo gerokai „iškastruota“. Iš jos liko tik pavadinimas, o faktai labai, labai interpretuoti. Beabejos, ir visokiu „Aleksu“ iš nuomonių portalo, rimtai vertinti negalima. Iškauskas rašo: „Šių metų gegužę visuomenės nuomonės tyrimo įstaigos „Levada-centr“ paskelbtais duomenimis 60 proc. Rusijos gyventojų jaučia nostalgiją SSRS. (…)Beje, tokią nostalgiją nesunku pastebėti ir Lietuvoje.“ Tai nėra nostalgija TSRS, tik bukas gali rašyti SSRS!, tai yra nostalgija gyvenimui – darbui, šeimai, teisingumui, ir aplamai tų laikų gyvenimų gerovei. Taigi klausimas vienas, ar galima Lietuvoje „įteisinti“ kad žmogus galėtu laisvai pasirinkti darbą, gauti teisingą apmokėjimą už darbą, kad Valstybė gintu vartotojo interesus ir šeimos ir t.t. ? Bet …, tai jau yra įteisinta mūsų Konstitucijoje. Reikia tik ją vykdyti! Kas mums trukdo? Atsakymas yra vienas – mums trukdo ES direktyvas. Pateiksiu pavyzdį – valstybė turi ginti vartotojo interesus, o PVM („laikinai“ atkeliavęs iš ES, TSRS jo ne buvo) tiesiogiai prievartauja vartotojus(kelia kainas), žlugdo ekonomiką ir mažina darbo vietas. Galima tęsti toliau – „Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.“ Tautos gerovė – valstybės biudžetas. Ir kaip „ūkinė veikla“ tarnauja? Gyventojai(be Sodros) per visus mokesčius „papildą“ biudžetą – 15,4 mlrd. Lt. O „ūkinė veikla“ tik – 1,8 mlrd. Lt…. 8 kart mažiau! Ar tai yra TARNAVIMAS? Mes „ūkinė veikla“ išlaikom! Norit įrodymu, parašau: „Pernelyg daug energetikos sektoriaus finansavimo buvo užkrauta ant VARTOTOJŲ pečių taikant mokestį už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas – paprastai vadinamą VIAP tarifu, pirmadienį paskelbtame interviu pareiškė prezidentė Dalia Grybauskaitė.“ Tik durniams: „Nostalgiją sovietiniams laikams sustiprina politinės viltys, kai į valdžią ateina kažkada su sovietine sistema vienaip ar kitaip susijusios politinės jėgos“. Kol neatsikratysime „priklausomumo“ bet kokiam civilizuotų vergų pasauliui – gyvensim kaip gyvuliai. Reiškia reikalingas judėjimas, kurio tikslas butu nepriklausomybė.

   • Mindaugas:

    Paanalizavus psichologiją ir įvairias ideologijas bei pasaulėžiūras,nesunkiai galima padaryti išvadą,kad geriausiai savo liaudžiai (tautai) gali tarnauti tik nacionalistinės pakraipos partijos.Komunizmas buvo didžiulė klaida,kadangi komunistinės idėjos yra “idealizmas”,garbinantis ne dvasinę-kultūrinę,bet materialinę žmogaus gerovę.Toks tariamas komunistinis idealizmas yra pasmerktas laipsniškam sunykimui,nes kiekvieno materialisto pagrindiniu gyvenimo tikslu neišvengiamai tampa ASMENINIS praturtėjimas,o visa kita tampa tik gyvenimo smulkmenomis.Visa tai patvirtina ir komunistinės santvarkos gyvavimo bei galutinio žlugimo istorija.

    • Nepolitikas:

     Na ir kur tave „nunešė“ tavo „protingumas“? Iškarto matosi – esi tinginis. Kad reikšti savo utopija, reikia bent „pamatus“ dėti tikrovinius. O tikrovė liko kažkur toli, toli. Jeigu rašai apie „komunistinės santvarkos gyvavimo“, tai bent susipažink su teorija, istorija, dokumentais. Bėda tokiu rašytoju yra tame, kad jie neskaito šaltiniu, ir tik kaip papūgos kartoja, ką kitos papūgos išmoko. Nei socializmo, tuo labiau komunistines santvarkos niekur, niekada nebuvo. Tai, nebuvo ir JŲ „gyvavimo bei galutinio žlugimo istorijos“. Reikia skaityti K. Marksą, Leniną, Stalino darbus, o ne profesorių – komunistu interpretacijos. Beje mes visi gyvename tik pereinamajame laikotarpyje prie socializmo, bet deją Chruščiovas viska sunaikino. „Komunizmas buvo didžiulė klaida, kadangi komunistinės idėjos yra “idealizmas”, garbinantis ne dvasinę-kultūrinę,bet materialinę žmogaus gerovę.“ – kur toki šūdą iškasei? Socializmas – tai neklasinė visuomenė ir Valstybės valdžios nebuvimas(Konstitucija, 1918 m. „9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти.“) Pagrindinis socializmo darbas – sukurti materialinių vertybių atsargos, „nukainoti“ jos žmogaus atžvilgio. Pvz. Visur buvo nemokamas gazuotas vanduo, nemokamas pravažiavimas mokinukams, pensininkams, gyvenimo bustas ir t.t. Prekės pastoviai atpiginamas, tam kad išgyvendinti jų „kaupimą“ pas žmonės ir tai perauklėti žmogų. Komunizme, žmogus dirba garbingai, savanoriškai ir pasiima kiek jam, ar jo šeimai reikia. O tu- „garbinantis ne dvasinę-kultūrinę, bet materialinę žmogaus gerovę“!

 3. Marta, mintys, paskaičius Lapinsko-Iškausko straipsnius..:

  pasikartosiu – taip, kažkas vis dar bando virti “mažumų” košę Lietuvoje . Tomaševskis turi “stogą” jau pačioje Lietuvoje . Tai “žmogaus teisėmis” prisidengusi NVO organizacija “Tautinėmis mažumomis”, jei kas dar nežino, gali būti laikomos tik tos tautos, kurios neturi savo valstybės – čigonai, baskai, karaimai, prūsai… greitai jų tarpe atsidurs ir PALESTINIEČIAi. Štai jums mažumos, kuriomis rteikia pasirūpinti. Tačiau paslaptingasis “žmogaus teisių fondas”, paskaičius jo įstatus, rūpinasi visai kitais dalykais. Tai visai nepanaši į Nevyriausybinę nepelno siekiančią visuomeninę organizaciją. Greičiau atvirksčiai. Tai visiškai įslaptinta, neskaidri (portale efhr.eu nepatekta nei viena atsakingo asmens pavardė. Direktortiaus, pasirašiusio “įstatus” pavardė taip pat ištrinta. ) O tai kelia įtarimą, jog tai siekianti valstybę okupuoti priedangos organizacija. Kaip supratau iš “įstatų”, turinti tamprius ryšius su savivaldybe… ir ta pačia tomaševskine (?) vyriausybe.

  Siūlau variantą. Pateikime ir mes PETICIJĄ, (kaip tai daro ši organizacija šmeiždama Lietuvą EP, bet sulaukusi nepritarimo EK) Patikrinkime ją.
  Pirmiausia pateikime šiai apsišaukėliškai ES nepripažintai “nepelno”, bet šnipinėjančiai rinką ir vykdančiai žmonių supriešinimą per “mažumas””, terorizuojančiai interneto komentatorius, skundžiant juos prokurorams ir taip dar labiau nuteikinėjant prieš teisėsaugą, organizacijai (atidžiai paskaitykite jų programą: http://www.efhr.eu/wp-content/uploads/2012/04/Statut_EFHR_oryginaln_LT.pdf ), pasiūlymą kaip galima būtų apginti SEMITŲ PALESTINIEČIŲ TEISĘ turėti savo valstybę. Pasiūlykime tąja peticija ES skirti išnaikintos Prūsų tautos žemes Karaliaučiuje kaip prieglobstį palestiniečiams ir taip galų gale išspręsti daugiau nei šešiasdešimt metų besitęsiantį konfliktą Mažojoje Azijoje, kuris kilo kaip II p.K. pasekmėje įkūrus Izraaelį Palestinos teritorijoje.

  Žmogaus teisių fondas turėtų būti patenkintas, Europos Komisija turėtų būti patenkinta, EP taip pat, Amerika taip pat, arabai taip pat, o Rusija su Lenkija neturėtų teisės prieštarauti – juk abi JT deklaravo ginančios Palestiną.

  O šiaip tai ši priedangos organizacija, vadinanti save “žmogaus teisių fondu”, kuri nedeklaruoja savo finansinių šaltinių (kas nuneigs, kad tai ne mafijos pinigai?) , o paskaičius jos Įstatus, net gali susidaryti įspūdį, kud ji leidžia sau, tarsi jau įteisintai valstybės okupantei, absoliučiai viską – terorizuot gyventojus ir dar netgi reikalauti sau subsidijų iš biudžeto kaip NVO, kartu neprisiimant jokios atsakomybės… Manau, kad ši organizacija turėtų atkreipti mūsų saugumo organų dėmesį. Kažin kodėl jie iki šiol tyli?

  Dabar tik supratau Putiną, kuris teigė, kad po kai kuriomis NVO slypi šnipai bei pavojus valstybei.
  O gal tai kaip tik vienas iš gudrių Rusijos būdų atpurtyti lietuvius nuo Europos Sąjungos? Juk nesenai BBC minėjo, kad mesti didžiuliai pinigai ES tautų kiršinimui. Gaila, kad nenugirdau iš kokių šaltinių.
  Nors neatmetu ir tikimybės, kad šitokia organizacija yra neobolševikų priedanga. Reiktų Paleckio [paklausti.

 4. Marta,:

  Priminsiu tik, kad Latvijoje referendumą dėl rusų kalbos kaip valstybinės įteisinimo, kartu su Rygos savivaldybės “liberalais”, organizavo bolševikų partijos lyderis Lindermanas, nelabai pageidaujamas Rusijoje. Jo estai nepraleido nety važiuoti per savo teritoriją į Suomiją pasitartimams. Išsodino iš autobuso. jis galimai yra mūsų Paleckio ir Tomaševskio bendražygis. Tačiau Lietuvoje tokie žmonės graičiausiai jaučiasi kaip žuvys vandenyje:)

  Nejau pas mus bolševikų partija nėra uždrausta?

 5. Marta,:

  Priminsiu tik, kad Latvijoje referendumą dėl rusų kalbos kaip valstybinės įteisinimo, kartu su Rygos savivaldybės “liberalais”, organizavo bolševikų partijos lyderis Linder_manas, nelabai pageidaujamas Rusijoje. Jo estai nepraleido net važiuoti per savo teritoriją į Suomiją pasitarimams. Išsodino iš autobuso. jis galimai yra mūsų Pa leckio ir To maševskio bendražygis. Tačiau Lietuvoje tokie žmonės graičiausiai jaučiasi kaip žuvys vandenyje:)

  Nejau pas mus bol ševikų partija nėra uždrausta?

 6. Vilda:

  rasyti pliurpalus gaila laiko, autoriau. Geriau paraginkite piliecius pasirasyti del referendumo surengimo, kad negalima Lietuvos zemes parduoti uzsienieciams. Mes juk galime pasimokyti is indenu, kurie uz stiklinius karolius perdave savo zemes baltajam zmogui, turetas nuo amziu. Mes juk to nedarysime, uz popierelius neatiduosime zeme.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: