Izraelio karinė agresija prieš palestiniečius – JAV-NATO-Izraelio karinio plano dalis būsimajame Artimųjų Rytų kare (6)

Lapkričio 14 diena Izraeliui vykdant karinę operaciją „Ugnies stulpas” per oro antskrydžius buvo nužudytas palestiniečių karinės grupuotės „Hamas“ karo vadas Achmedas al Džabaris (Ahmed al Jabari), kai aviacinė bomba pataikė tiesiai į gatvėje važiuojantį jo automobilį. Ironiška, tačiau vos prieš kelias valandas prieš atakas, „Hamas“ gavo ilgalaikių paliaubų pasiūlymo planą iš Izraelio, kuriame buvo numatyti ugnies nutraukimo būdai tarp Izraelio ir Gazos ruožo atstovų, pranešė taikos aktyvistas Geršonas Baskinas (Gershon Baskin), kuris padėjo tarpininkauti tarp Izraelio ir „Hamas” išlaisvinant Izraelio karį Giladą Šalitą (Gilad Shalit), lapkričio 15 dieną rašė Izraelio laikraštis „Haaretz”,

Šioje karinėje operacijoje dalyvavo kariniai lėktuvai „F-16”, sraigtasparniai „Apache” ir bepiločiai lėktuvai. Izraelis išilgai Gazos ruožo jūroje dislokavo savo karo laivyną. Nuo Izraelio oro antskrydžių bombardavimų iš karto žuvo dešimtys palestiniečių. Tarp jų daug moterų ir vaikų. Šimtai sužeistųjų. Izraelis pradėjo visapusiška palestiniečių blokadą. Palestiniečių teritorija aptverta spygliuota viela kaip koncentracijos stovyklose. Izraelis palestiniečiams atjungė visas telekomunikacines priemones.

„Izraelis naudoja didelio tikslumo puolamuosius reaktyvinius lėktuvus ir bombas, Izraelio karo laivai apšaudo palestiniečių pabėgelių stovyklas, mokyklas, gyvenamuosius namus, šventyklas, Izraelis pradėjo puolimą prieš tautą, kuri neturi karinių oro pajėgų, neturi oro gynybinės sistemos, neturi karo laivyno, neturi sunkiųjų ginklų, neturi karinių šarvuotų transporterių ir savo veiksmus Izraelis vadina karu prieš Palestiniečius?! Izraelio kariniai veiksmai, tai paprasčiausios žudynės,” – pareiškė amerikiečių lingvistas ir politinis aktyvistas profesorius Noamas Chomskis (Avram Noam Chomsky).

Izraelio Gynybos ministras Echudas Barakas (Ehud Barack) teisinosi, kad Izraelis buvo priverstas imtis šių karinių veiksmų, atsakant į palestiniečių provokacijas ir raketų šaudymus į pietinius Izraelio naujakurių rajonus. „Taikiniai yra skirti sunaikinti raketas ir suduoti smūgį „Hamas“ organizacijai”,  – sake Izrelio Gynybos ministras E.Barakas.

„Hamas“ karinė grupuotė į karo vado nužudymą ir Izraelio bombardavimus atsakė be paliovos šaudydama raketas į Izraelį. Per šešias dienas Izraelio bombardavimai nužudė jau virš 100 palestiniečių, tarp jų daug vaikų ir moterų, mažiausiai dar tiek pat sužeistųjų. Nuo palestiniečių raketų žuvo trys žydų civiliai, keliolika sužeista ir sukelta didelė baimė Izraelio miestų gyventojams. Taigi, palestiniečių nuostoliai akivaizdūs. Tačiau savo aukas Izraelis pradėjo naudoti kaip pretekstą, būsimoms sausumos karinėms operacijoms „humanitariniais pagrindais” Gazos ruože.

Be to, Vakarų šalių žiniasklaida Izraelio atakas prieš palestiniečius pateikė kaip „teisėtą kovos prieš terorizmą” planą.

JAV prezidento Barako Obamos administracija iš karto apkaltino palestiniečius. Izraelio nužudytas karo vadas ir kiti palestiniečiai JAV prezidento administracijos buvo apibūdinti kaip „teroristai”.  Baltųjų Rūmų spaudos atstovas Džejus Karnejus (Jay Carney) lapkričio 15 dieną pareiškė, kad „teroristinė „Hamas“ organizacija kursto smurtą ir kad tai nepadės palestiniečiams toliau siekti nepriklausomybės.”

Izrealio žudymus prieš palestiniečius pateisino ir Britanijos užsienio reikalų sekretorius Viljamas Heigas (William Haque), sakydamas kad Izraelis „kovoja prieš teroristųs”.

Karinėms operacijoms buvo parinktas pats tinkamiausias laikas – praėjus savaitei po JAV prezidento B.Obamos išrinkimo, kuris prieš rinkimus prižadėjo ginti Izraelio interesus Artimuosiuose Rytuose. B.Obama asmeniškai patvirtino Izraelio atakas prieš palestiniečius. Tad Izraelio karinės atakos Gazos ruože yra ne kokia atskira karinė operacija, bet būsimo JAV-NATO-Izraelio plataus mąsto karo Artimuosiuose Rytuose plano dalis nukreipta prieš Libaną, Siriją ir Iraną. Izraeliui pradėjus puolimą prieš Hamas ir palestiniečius Gazos ruože, tuo pačiu metu Europos Sąjunga, t. y. NATO valstybės, pripažino Sirijos opoziciją, taip padėdamos pagrindus būsimam NATO „humanitariniam karui” prieš Siriją, kuri būtent ginklais remia „Hamas“ karinę organizaciją ir palestiniečius kovojančius prieš Izraelio okupacinį rėžimą.

Taigi, Izraelis Gazos ruože vykdo totalinius karinius veiksmus, kurių tikslas yra akivaizdus –  visiškai sunaikinti „Hamas“ organizaciją.

Izraelis jau pasiruošė būsimai karinei invazijai į palestiniečių valdomą Gazos ruožą kaip kad 2008-2009 metais. Tuomet Izraelio kariai nužudė 1417 palestiniečių, daugelis jų buvo civiliai gyventojai. Izraelis dabar rengiasi identiškiems karo veiksmams. Gazos ruožo pasienyje Izraelis jau dislokavo karinę techniką, tūkstančius kareivių ir atsargos karininkų.

Bombardavimai Gazos ruože Izraelio „karinių operacijų” tęsinys

Norint suprasti kas šiuo metu vyksta Gazos ruože, reikėtų prisiminti 2012 spalio 23 dienos įvykius Sudano sostinėje Chartumyje. Apie 23 valandą vakaro Izraelio oro pajėgos atakavo Yarmouko ginklų sandėlius. Tuo metu Izraelis turėjo informacijos, kad Iranas naudoja šiuos karinius sandėlius ir galimai surinkinėja ginklus, tarp jų priešlėktuvines, prieštankines ir ilgo nuotolio raketas „Fajr-5”, kurios iššautos iš Gazos gali pasiekti Izraelio sostinę Tel-Avivą ir Jeruzalę.

Vienas iš didžiausių Izraelio oro antskrydžių ir žudynių Gazos ruože susijęs su Izraelio turėta informacija, kad palestiniečių „Hamas“ kovotojai turi sukaupę ilgo nuotolio raketų „Fajr-3” ir „Fajr-5”. Israelio pirminis karinių operacijų tikslas buvo užkirsti „Hamas“ galimybę naudotis šiomis raketomis, sunaikinant raketų paleidimo įrenginius, bei raketų sandėlius ir taip atitolinti raketų keliamą grėsmę Izraelio gyvenamiesiems centrams.

Izraelio žvalgybai pavyko susekti, kad „Hamas“ turi Irano gamybos „Fajr” tipo raketų ir norint jas sunaikinti gali kilti neišvengiamas karas. Tad pirmiausiai Izraelis pradėjo karines operacijas Sudane naikindamas „Fajr” tipo raketų sandėlius. Po to Izraelis tęsė operacijas Gazos ruože savo lėktuvų antskrydžiais tuo pačiu siekdamas sunaikinti ir visą „Hamas“ organizaciją ir jų turimus „Fajr” raketų sandėlius. Tad lapkričio 14 dieną Izraelis  pirmiausia nužudė „Hamas“ karo vadą A.Džabarį, kuris buvo šių „Fajr” raketų programos kūrėjas. Dabar Izraelis jau ruošiasi trečiam etapui – suplanuotai karinei invazijai į Gazos ruožą siekiant visiškai palaužti palestiniečių pasipriešinimą.

Izraelis karinių veiksmų eiga prieš lapkričio 14 dieną

Izraelis nutarė pulti palestiniečius tuo metu, kai tarp palestiniečių ir Izraelio buvo jau prasidėjusios paliaubos.

Spalio 29 d. Izraelio lėktuvai paleido raketas į taikinius Gazos ruože. Atsakydami į Izraelio lėktuvų bombardavimus „Hamas“ kovotojai iš Gazos ruožo į Izraelį paleido 26 raketas. Aukų buvo išvengta, pranešė BBC. Dar anksčiau prieš savaitę Izraelis buvo nužudęs šešis „Hamas“ kovotojus.

Lapkričio 4 d. Izraelio pajėgos nušovė  „beginklį vyrą turintį proto negalią” vaikščiojusį netoli Izraelio paskelbtos buferinės zonos priešais Izaelio okupuotą Gazos ruožą. Nežiūrint to, lapkričio 5 d. „Hamas“„Qasam” karinė brigada pranešė, kad į Izraelį buvo paleista tik viena raketa.

Lapkričio 8 d. Izraelio okupacinės pajėgos įsiveržė į Gazos ruožą netoli al-Qarara kaimo, kuriame mirtinai sužeidė 13-os metų vaiką Ahmadą Abu Daka (Ahmad Abu Daqqa), tuo metu, kai jis lauke žaidė futbolą, pranešė Palestinos Žmogaus Teisių Centras (PCHR). Izraelio sraigtasparniai apšaudė palestiniečių kaimus.  Lapkričio 9 d. iš Gazos ruožo į Izraelį buvo paleisto dvi raketos.

Lapkričio 10 dieną Palestinos Pasipriešinimo Fronto kovotojai paleido prieštankinę raketą į Izraelio kariuomenės džipą sužeisdami 4 Izraelio karius – okpantus netoli sienos su Gaza.

Atsakydamas į tai Izraelis apšaudė gyvenamuosius rajonus Gazos ruože. Per 72 valandas Izraelis nužudė 7 palestiniečius. Remiantis Palestinos Žmogaus Teisių Organizacijos pranešimu, penki iš žuvusiųjų buvo civiliai, tarp jų trys vaikai. Kiti 52 buvo sužeisti, tarp jų 6 moterys ir 12 vaikų.

Atsakydami į tai „Hamas“ kovotojai į Izraelį paleido 25 raketas, pranešė „Hamas“ „Qassam” brigados atstovai. Sekančią lapkričio 11 dieną šaudymų iš palestiniečių pusės nebuvo. „Hamas“ ieškojo būdų kaip paskelbti paliaubas ir siekė atstatyti taiką.

Lapkričio 11 dieną Egipto sostinėje Kaire „Hamas“ ir Islamo Džihado kovotojų grupės sutiko nutraukti ugnį, jei Izraelis sustabdys oro bombardavimus Gazoje. Izraelis sutiko su paliaubomis, informavo Izraelio laikraštis ynetnew.com.

Lapkričio 12 d. „Qassam“ brigada į Izraelio pusę paleido 2 raketas po to, kai Izraelis dvi dienas tęsė oro bombardavimus Gazoje.

Lapkričio 13 d. po penkių dienų smurto Izraelis ir palestiniečiai sutarė, kad laikysis paliaubų, kol nebus užpulti.  Tačiau Izraelis visai nebuvo suinteresuotas taika. Sekančią diena lapkrio 14 Izraelis nutraukė paliaubas ir Izraelio karo lėktuvų paleistos raketos pirmiausia nužudė Islamo Džihado kovotojų karo vadą A.Džabarį, kuris būtent siekė taikos. Taip Izraelis pradėjo žudynes prieš palestiniečius Gazos ruože.

Dar prieš „Hamas“ karo vado A.Džabario nužudymą lapkričio 14 dieną „Hamas“ kovotojai Izraelį smarkiai apšaudė raketomis spalio 8 ir 10 dienomis. Po to Izraelis dar kartą buvo apšaudytas spalio 22 ir 24 dienomis.

Spalio mėnesį, kai palestiniečiai atsišaudydavo prieš Izraelį, manoma, kad jie dar nežinojo, kad Izraelis jau aptiko jų ilgojo nuotolio „Fajrs” tipo raketų. Palestiniečiai atsakydami į Izraelio vykdomus žudymus atsakydavo šaudydami „Grad” ir „Qassam” tipo raketomis, ir taip siekė suklaidinti Izraelį, kurį vertė manyti, kad Hamaz neturi „Fajrs” tipo raketų. Priešingu atveju, palestiniečiai butų šaudę ilgojo nuotolio „Fajrs” raketomis. „Hamas“ taip pat klaidingai manė, kad atsišaudant trumpojo nuotolio raketomis neišprovokuos Izraelio dideliam atsakui.

Tačiau, spalio 23 d. Izraelis atakavo Yarmouko ginklų komplekso sandėlius Sudame ir leido „Hamas“ suprasti, kad Izraelis sužinojo apie iš Sudano gabenamas Irano gamybos raketas į Gazos ruožą. „Hamas“ iškilo pavojus. Tuomet spalio 25 dieną „Hamas“ karo vadai greitai sutiko su Egipto pasiūlytomis ugnies nutraukimo sąlygomis.

Kai lapkričio mėnesio 10 dieną palestiniečių atakos prieš Izraelį vėl atsinaujino, kuomet buvo panaudoti prieštankiniai ginklai prieš Izraelio karinius visureigius, atsakomybę už atakas prisiėmė Palestinos Išlaisvinimo Frontas, Palestinos Džihado Grupė ir dar keletas mažesnių džihadistų (islamo partizanų) grupių. Tačiau „Hamas“ kvietė pagrindines palestiniečių partizanų grupes lapkričio 12 dieną nutraukti paliaubas. Bet jau buvo per vėlu. Izraelis pradėjo vykdyti operaciją „Debesies stulpas”, siekdamas sunaikinti „Hamas“ ilgojo nuotolio raketas „Fajrs”. Ta pačia proga Izraelio karinės pajėgos pradėjo naikinti ir visa „Hamas“ vadovybę.

„Hamas“ inirtingai priešinasi Izraeliui

Kai lapkričio 14 dieną Izraelio aviacija nužudė „Hamas“ karo vadą A.Džabarį, „Hamas“ jau neabejojo, kad Izraelis pradės visapusišką karinę operaciją siekdamas sunaikinti „Fajr” raketas. Tad „Hamas“ iš karto ėmėsi strategijos – arba kiek įmanoma visas raketas iššauti arba raketos bus sunaikintos Izraelio. „Hamas“ nelaukdamas iš karto paleido dešimtys raketų tiesiai į Izraelio sostinę Tel Avivą, žinodamas, kad dalis raketų gali būti sunaikintos, tačiau vis vien sukels paniką ir baimę tarp Izraelio gyventojų ir taip privers Izraelį siekti kitų paliaubų. Per keturias dienas „Hamas“ į Izraelį paleido daugiau kaip 850 ilgojo nuotolio raketų, kurių daugelis pasiekė ir Tel Avivą.

Toks stiprus Hamas atsakas sustiprino pačios „Hamas“ organizacijos pasitikėjimą tarp palestiniečių. Šioje kritinėje situacijoje „Hamas“ stengėsi iš visų jėgų padaryti tai, ką įmanomą geriausią ir per tarpininkus Egipte pradėjo ieškoti galimybių, kaip pasiekti paliaubas, kad būtų išvengta Izraelio karinės invazijos į Gazos ruožą. Tačiau per pirminės derybas Egipte nepavyko pasiekti paliaubų.

Irano vyriausybės liko patenkinta tokia „Hamas“ karinių veiksmų įvykių eiga. Iranui būtina buvo nukreipti Izraelio dėmesį nuo Sirijos, prieš kurią Izraelis, kartu su JAV samdomais Mirties daliniais vadinamais „sukilėliais“ kariauja.  Ir štai dabar tas ir įvyko. Iranui taip pat reikėjo atnaujinti santykius su „Hamas“ karine grupuote, kovojant prieš bendrą priešą Izraelį.

Sirijos vaidmuo apginkluojant „Hamas“ partizanus ir Palestinos pasipriešinimas

Izraeliui toliau tęsiant bombardavimus ir žudynes Gazos ruože, Hezbollah ir Irano Revoliucinės Armijos daliniai, besispecializuojantys ginklų gabenimu iš Sirijos, Libano, Irano, Sudano ir kitų šalių į Gazos ruožą, paskelbė aukščiausio lygio parengtį.

Hezbollah šaltinių duomenimis, dabar sukoncentruotas dėmesys į ilgo nuotolio „Fijr 5” tipo raketų gabenimą, kurių didelė dalis jau pasiekė Gazos ruožą nuo to momento, kai Izraelis pradėjo karinius veiksmus prieš palestiniečius.

Pastaruoju metu ginklų tiekimas į Gazos ruožą „Hamas“ partizanams buvo pablogėjęs dėl JAV ir Izraelio vykdomos Sirijos „neutralizacijos“, kuri buvo pagrindinis ginklų tiekimo kanalas  palestiniečių pasipriešinimui prieš okupantą Izraelį. Tačiau Iranas ir Hezbollah sugebėjo išlaikyti ginklų tiekimą nežiūrint trikdžių.

2005 metais buvo įkurtas koordinacinis ginklų tiekimo komitetas susidedantis iš Irano Revoliucinės Gvardijos, Sirijos armijos, Hezbollah ir „Hamas“ atstovų, kurių pagalba buvo tiekiami ginklai ir amunicija „Hamas“ partizanams. Sirijos ir Irano karo stovyklose buvo apmokomi palestiniečių partizanai. Dėl šios priežasties Izraelio pagrindinis rėmėjas Jungtinės Amerikos Valstijos pradėjo įgyvendinti Sirijos ir Irano „neutralizacijos“ planą. JAV prezidentas B.Obama ne kartą pareikalavo Sirijos prezidento Assado atsistatydinimo. Sirijai, bei Iranui JAV prezidento Obamos įsakymu paskelbtos ekonominės sankcijos. Tą pačią JAV užsienio politiką Artimuosiuose Rytuose įgyvendina ir Europos Sąjunga.

 Izraelis – palestiniečiai turi būti sulyginta su žeme!

Lapkričio 18 d. Izraelio laikraštis „The Jerusalem Post“ paskelbė straipsnį, kuriame buvusio Izraelio ministro pirmininko Arielio šarono (Arieli Sharon) sūnus Gildonas Šaronas (Gildon Sharon) rašė: „Mes turime sulyginti su žeme visą Gazą! Amerikiečiai nesustojo ties Hirosima (Hiroshima) – Japonai dar greitai nepasidavė, tad amerikiečiai dar ir Nagasaki subombardavo. Gazos ruože neturėtų būti elektros, benzino ar važiuojančių automobilių, nieko! Tuomet jie (palestiniečiai) tikrai prašys paliaubų.”

Ilgojo nuotolio raketos „Fajr 5“:

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: