Z.Vaišvila: kodėl Seimas neskuba įgyvendinti tautos valios pareikštos referendume dėl VAE (video) (49)

Z.Vaišvila | Z.Langaičio nuotr.

Z.Vaišvila | Z.Langaičio nuotr.

Spalio 31 d. Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Dėl Seimo vilkinimo įgyvendinti Tautos valią, pareikštą referendume dėl naujos atominės elektrinės“

„Seimas, privalantis iki lapkričio 19 d. įvykdyti Tautos valią, pareikštą referendume, nestatyti naujos atominės elektrinės, dirbtinai vilkina šios valios įgyvendinimą“, – sakė Z.Vaišvila.

Spaudos konferencijos tiesioginę transliaciją žiūrėkite ČIA arba ČIA.

Klausimus internetu užduokite ČIA (vykstant spaudos konferencijai).

Žiūrėkite spaudos konferencijos vaizdo įrašą (lrs.lt video):

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Zigmo Vaišvilos 2012-10-31 d. 9 val. spaudos konferencijoje Seime perskaitytas pranešimas

Seimui pateikiau 2012-10-23 d. teikimą įgyvendinti 2012-10-14 d. referendumo, kuriuo Tauta didžiule persvara nepritarė naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje, rezultatą – pripažinti netekusiais galios LR Atominės elektrinės įstatymą ir LR Įstatymą dėl koncesijos suteikimo ir Lietuvos Respublikos esminių turtinių įsipareigojimų prisiėmimo Visagino branduolinės (atominės) elektrinės projekte. 2012-10-29 d. gavau 2012-10-26 Seimo pranešimą Nr.S-2012-8197, kuriuo pranešta, kad šis teikimas Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės pavedimu perduotas Seimo Atominės energetikos komisijai.

Kadangi Seimo Pirmininkė ir Prezidentė nepaneigė savo viešai paskelbtų nuomonių, kad neaišku, ką reikia daryti po šio įvykusio referendumo ir kad referendume prieš naujos atominės elektrinės statybą pasisakė tariamai mažai Lietuvos piliečių, esu priverstas šį Seimo Pirmininkės žingsnį vertinti kaip sąmoningą vilkinimą vykdyti konstitucinę Seimo pareigą įgyvendinti šio referendumo rezultatus. Šiuo atveju – tai yra teisinis, o ne atominės energetikos vystymo klausimas. Todėl pavedimas turėjo būti duotas atitinkamiems Seimo komitetams, o ne Atominės energetikos komisijai, kuri po referendumo rezultatų – naikintina.

Todėl 2012-10-30 d. pakartotinai kreipiausi į Seimo Pirmininkę ir frakcijas dėl Seimo pareigos nedelsiant įvykdyti savo pareigą dėl Tautos pareikštos valios. Primenu, kad LR Referendumo įstatymo 8 str. 2 d. ne tik įpareigoja nustatyta tvarka ir laiku (per 30 dienų po rezultatų patvirtinimo), bet ir konstatuoja, kad tuo atveju, kai konsultaciniame (patariamajame) referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, sprendimas yra laikomas priimtu. Todėl nebėra ką svarstyti ir dėl ko samprotauti – nei senam Seimui, nei būsimo Seimo nariams, nei Prezidentui. Iki šio įgyvendinimo įstatymu nustatyto termino liko tik trys savaitės. Atkreipiu dėmesį, kad Seime dėl šio klausimo sprendimo jau įregistruoti dešimt įstatymų projektų, kuriais pripažįstami LR Atominės elektrinės ir su juo susiję dar 9 įstatymai netekę galios (jų numeriai XIP 4940-4949).

Kadangi 2012-10-26 Seimo pranešimе Nr.S-2012-8197 neatsakyta į klausimus dėl leidimų statyti atomines elektrines pasienio zonose, pakartotinai prašau pateikti ir viešai paskelbti informaciją apie tai, ar Lietuvos valdžia oficialiai sutiko su AE statybomis Karaliaučiaus srityje ir Baltarusijoje, nes pagal TATENA reikalavimus AE statybai pasienyje su kita valstybe būtinas tos valstybės sutikimas, taip pat, ar gauti Latvijos ir Baltarusijos sutikimai dėl Visagino AE statybos.

Negaliu nepacituoti viešai paskelbtų vakardienos Vytauto Landsbergio samprotavimų apie Seimo rinkimus ir referendumą: „Demokratijos negynė nė ligšiolinis Seimas, vardan prioritetinės energetinės politikos pernelyg taikstydamasis su moralinėmis bjaurastimis (leido net apgaulingą referendumą), bet dabar stovime visos istorijos kryžkelėje.“

Šiuo sakiniu V. Landsbergis atskleidė visos situacijos dviveidiškumą ir moralę, kurie valdo visus, kurie nenori būti nustumti nuo naujos atominės elektrinės statybos projekto, kuriam Tauta Konstitucijoje ir Referendumo įstatyme nustatyta tvarka pasakė NE, t.y. priėmė sprendimą nestatyti Lietuvoje naujos AE. Pats V. Landsbergis, kaip aukščiausias valstybės pareigūnas – LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas – du kartus įvykdė analogiškai pareikštą Tautos valią. Pirmą kartą – po 1991 m. vasario 9 d. visuotinės apklausos pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos 1991-02-11 d. priimtą konstitucinį įstatymą Nr.I-1051 „Dėl Lietuvos valstybės“, tebegaliojantį ir šiandien. Prieš šį įstatymą iš 117 deputatų balsavo tik vienas. Antrą kartą 1992-11-06 d. savo parašu patvirtino 1992-10-25 d. Tautos referendumo dėl Konstitucijos priėmimo rezultatus. Žmogiška ir moraline prasme jam tomis dienomis buvo labai sunku, tačiau Tautos valią jis įvykdė, nors oponentai skubėjo reikšti piktdžiugą dėl galimo nevykdymo, skubėjo pradėti veikti tą pačią 1992-10-25 d. išrinktas naujas Seimas, kuriame daugumą turėjo jau kiti. Todėl I. Degutienę, D. Grybauskaitę, dabartinį ir būsimą Seimą kviečiu mokytis iš V. Landsbergio ir gerbti bei vykdyti Tautos valią.

V. Landsbergis atskleidė ir visos šios Seimo rinkimų košės virimo esmę – bet kokiomis priemonėmis (teisėtomis ir neteisėtomis) išsaugoti Visagino AE projektą. Situacija primena Williams istoriją, tik mastelis didesnis, Seime daugumos nėra ir dar Tauta vienareikšmiškai tvirtai pasakė savo valią – NE. Negana to, 2012 m. spalio 26 d. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad galima šalinti ir netvirtinti rinkimų įstatymus pažeidusius kandidatus. Visagino AE, pažeisdama Seimo rinkimų ir referendumo įstatymų reikalavimus, šios valstybinės įmonės lėšomis (viešai skelbiama 3 mln. Lt suma) reklamavo partijas ir kandidatus vienmandatėse apygardose, savo rinkiminėse programose pasisakiusius už Visagino AE statybą. Ši neleistina agitacija vertintina kaip masinis ir šiurkštus Seimo rinkimų įstatymo pažeidimas. Todėl prašau Vyriausiąją rinkimų komisiją, svarstant Seimo rinkimų rezultatus daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose, tinkamai įvertinti visus, t.t. ir šį išskirtinai šiurkštų pažeidimą. Kviečiu dėl to į VRK kreiptis ir Seimą bei Prezidentę – visi Seimo rinkimų pažeidimai turi būti principingai ir griežtai įvertinti. Būtina užkirsti galimybę ateityje ne tik papirkti, bet ir pažeisti rinkimų agitaciją, tam naudojant net valstybės lėšas.

V. Landsbergio noriu paklausti, kuo šis referendumas, anot Jūsų, buvo “apgaulingas”? Kuo Jums, bene vieninteliam iš visų referendumo dalyvių buvo neaiški klausimo formuluotė? Kas Jums trukdė po š.m. liepos 16 d., kada Seimas paskelbė šį referendumą, demaskuoti šią „apgaulę“ ir paaiškinti tai Tautai? Kuo skiriasi šisKonstitucijos ir Referendumo įstatymo nustatyta tvarka priimtas Tautos sprendimas nuo kitais referendumais priimtų Tautos sprendimų, kuriuos Jūs patvirtinote savo parašu? Kodėl ir kuo remiantis Seimas šiuo atveju neturi vykdyti Tautos valios, kurią privalo įgyvendinti iki š.m. lapkričio 19 d.?

Gerbiau ir gerbsiu, ginsiu Jūsų sprendimus, atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę 1990 m. Pernai sausio 13-ąją Jums po Seimo posėdžio asmeniškai padėkojau dėl likimo tomis dienomis būti drauge. Pernai sausio 12 d. Seime vykusioje Gynėjų konferencijoje savo pranešime įvardinau dalį sausio įvykių „didvyrių“ – kolaborantų pavardėmis ir jų veiklą tomis dienomis. Kažkodėl tai neatsidūrė Sausio 13-osios baudžiamosios bylos akiratyje. Labai kviečiu ir Jus tai padaryti. Labai svarbu, kad atsirastų dingusios Sausio 8-osios ir Sausio 13-osios įvykių tyrimo valstybinių komisijų medžiagos ir kad jas žinotų Tauta.

Tačiau viena buvo pasiekti ir apginti Nepriklausomybę, valstybės pripažinimą, ir visiškai kita buvo išlaikyti išbandymą valdžia, išorės pavojams nuslūgus. Deja, Jūs, Vytautai Landsbergi, vėlesnio išbandymo valdžia ir Tautos pasitikėjimo vėlesniu laikotarpiu nepakėlėte. Nežiūrint didžiulio susipriešinimo Aukščiausioje Taryboje, Lietuvos žmonių drastiško skilimo į dvi dalis ir didžiulio nepasitikėjimo vieni kitais sąlygomis, 1992 m. Jūsų vadovaujama Lietuvos Aukščiausioji Taryba sugebėjo įveikti didžiulę vidinę priešpriešą ir patvirtinti kompromisinį Konstitucijos projektą, kurį Tauta 1992-10-25 d. patvirtino referendumu. Tada sugebėjome, gal ir neilgam, bet suvienyti dvi susiskaldžiusias Lietuvas. Pasiekto plataus spektro politinio kompromiso svarbą patvirtino ir 20 metų išbandymus atlaikiusi mūsų Konstitucija.

Šiuo, atsakingu Lietuvai, tolimesnės valstybės raidos laikotarpiu, susidūrus su viešai pareikštais Prezidento, Seimo Pirmininko ir Ministro Pirmininko ketinimais ignoruoti Tautos valią, pareikštą referendume, kviečiu Jus, Pirmininke Vytautai Landsbergi, vėl parodyti politinę išmintį ir nekviesti Lietuvos žmonių priešpriešai bei susiskaldymui, o savo kreipimusi į Lietuvos žmones, Prezidentę, dabartinį ir būsimą Seimą sutelkti Tautą įgyvendinti jos valią. Kalbėkime tiesą ir gerbkime Konstituciją bei Tautos valią. 2012-10-14 d. referendumo rezultato įgyvendinimas ir įgyvendinimas laiku yra išskirtinai svarbus egzaminas valdžiai ir Tautai. Ne kasmetinis egzaminas savanoriams piliečiams, kas ir kaip išmanome Konstituciją, o tikras Konstitucijos egzaminas visai Tautai.

Kategorijos: Energetika, Gamta ir žmogus, Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

49 komentarai

 1. suomis:

  Daaaaaaaaa. Salė visiškai tuščia. Dabar reikia tikrai ruoštis kitam referendumui. Kuriame reikia pareikalauti, kad galimybė sušaukti referendumus būtų lengvesnė, sumažinant parašų rinkimo skaičių. O taip pat dėl tautos galimybės atšaukti nepatikimą seimo narį.

 2. Pastebėjimas:

  Vaišvila, panašu, kad dar neišsiblaivė – matyt ilgokai šventė savo draugų pergalę rinkimuose.
  Apie kokią tautos valią kalbam?
  Jeigu tik kokie 30 proc., imant nuo visų LT rinkėjų, nubalsavo už bambalį ar 10 litų, kad nenori AE.
  Lietuva be AE – Lietuva be ateities.
  Visa bio, vėjo, saulės elektra yra 3-4 brangesnė, kodėl meluojama.
  Kieki dar tie maskolių finansuojami “ŽALIEJI” drums vandenį?

 3. Bukiems komentatoriams:

  Patinka, ar ne, bet toks jau mūsų referendumo įstatymas- pakanka 50proc plius1 aktyvumo ir 50proc plius1 balsų nuo atėjusių. O tai reiškia, kad viso labo pakanka 25 proc plius1 nuo visų rinkėjų. Ne aš, ne Signataras tai sugalvojom- toks priimtas įstatymas. Ir nereikia apsimetinėt durneliais, kad nesuprantat, įskaitant ir Grybauskaitę, kuri išdrįso paprieštaraut tautos pareikštai valiai.

 4. Jonas:

  Įkyrėjo ta politikierių pompastika – “tautos valia”. Kai kokiu nors klausimu kokį nors sprendimą palaiko didesnė pusė rinkėjų (virš 50%), tada taip, o dabar 32,96% sprendimas negali vadintis “tautos valia” – gerokai trūksta. Kokia gi likusių 67,04% valia?

 5. dėl DG:

  Landsbergis- vienas iš Lietuvos demagogų – profesionalų. Tai- ne naujiena. Esminis dalykas- ponios Grybauskaitės “išsidirbinėjimas” tuoj pat po refendumo. Visai ne pro šalį būtų įstatymas valdininkams, įskaitant ir Prezidentą, verčiantis laikytis įstatymų ir jiems neprieštarauti. Gal tada pagalvotų ką kalbėt, ir ko- ne…

 6. Antanas:

  Iš p.Vaišvilos naudos – kaip iš “ožio pieno”.Kiek padarė žalos jisai Lietuvai?Ignalinos 3-jo bloko užkardymas,Kruonio
  Hidroel. tolesnio vystymo blokavimas etc.

  • Luotinykas:

   O taip, be 3-io bloko mes dabar kaip be oro.

  • LUNATIKUI ANTANUI:

   Zigmas Vaišvila buvo
   Lietuvos TSR valstybinės komisijos, sprendusios dėl Kruonio HAE statybos
   tęsimo, nariu. Ši valstybinė komisija nutarė tęsti Kruonio HAE
   statybą, o statybai pritariančias išvadas pasirašė ir Zigmas
   Vaišvila. Su vienintele išlyga, kad reikia sulaukti mokslinių tyrimų
   rezultatų dėl Kauno marių dugne esančio dumblo sudėties, aiškinantis
   iš Baltarusijos Nemunu atplukdytų sunkiųjų metalų kiekius ir sudėtį.
   O Kruonį stabdė kauniečių “Atgaja” su a.a. Sauliumi Griciumi.
   Malonėkit nepainioti žaliųjų judėjimų ir pačių žmonių.

 7. Alfredas:

  Ponui, Zigmui ir visiems kitiems,

  besisielojantiems dėl tautos valios nepaisymo.

  Prieš braukdami ašaras, pabandykite taip pat paklausti tautos ar ji pritaria ir pageidauja atominių elektrinių ant Nemuno ir Neries pakrančių greta Lietuvos sienų.
  Ką jūs nuveikėte ir ką realiai galite padaryti, kad šios atominės nebūtų pastatytos.

  O gal jūs pasiryžę įtikinte tautą, kad šios abi, Rusijos pradėtos statyti, atominės elektrinės bus, pasak visų jūsų, neabejotinai saugesnės, nei kažkokių “techniškai atsilikusių” ir “technologiškai pasenusių” japoniškų atominių elektrinių.

  Taigi ponas Zigmai, turėdamas tautos pritarimą šių dviejų Rusijos atominių elektrinių statybai, galėsi “drąsiai” žiūrėti ponui Lansbergiui į akis ir pasakyti, kad jo abejonės dėl apgaulingo referendumo yra nepagrįstos.

  Ir nepulkite dangstytis tautos valia ir kalbėti jos vardu.
  Prisiminkite, kiek parašų surinkote, norėdami paskelbti šį referendumą.
  Jei visa tauta, pasak jūsų, prieš Lietuvos atominę elektrinę, kodėl tiek mažai parašų surinkote ir nesugebėjote patys paskelbti referendumo, o prireikė Seimo sprendimo?

  • suomis:

   Gal norite pasakyti, kad jeigu mes statysime elektrinę tai rusai nestatys savo teritorijoje?

   • Gintaras:

    o gal manote, kad jei mes nestatysim, tai ir rusai nestatys? Jei mes statytume, kyla klausimas, ar rusai statytų Baltarusijoje (tik nesvaikit, kad tai Lukošenka stato) ir ar Kaliningrade būtų statoma tokios galios (dvigubai galingesnė už planuotą VAE). Bet kam jums tie svarstymai?O aš norėčiau paklausti, ar tamsta sutinkate apmokėti mano suvartotos elektros sąskaitas po to, kai tapsime rusų AE pagamintos elektros vartotojais?

   • Lamatas:

    bet negi Lietuva gali statyti SAVO AE ??? Gal turime tam pakankamai atominio kūro? Ar gaminame reaktorius ? O gal paruoštų šios sryties specialistų nebėra kur dėti?.Deja, deja.Supraskim pagaliau AE niekada nebūvo ir nebūs MŪSŲ.Pelnas plauks į užsienius.Aptarnaujantis personalas būvo ir dar labiau būs labai problematiškas valstybės atžvilgiu.Lietuvai liks pelno trūpiniai kurių vargu užteks išlaidoms padengti .Todėl ir toliau Lietuvos gyventojai du kartus brangiai mokės už elektros energiją.Pirmą tiesiogiai padengdami užsienio ryklių apetitą pelnui gauti.Antrą per biudžetą statybos ,išlaikymo ir uždarymo kaštams padengti.Čia nėra jokos analogijos kad ir su Estijos skalūnų elektrine,kur brangios elektros pinigai toliau suka vidaus ekonomiką.

    • suomis:

     Būtent. Be to elektrą ir pelną pasiims kiti o šiukšles ir skolas paliks Lietuvai. Tik kažin ar AE entuziastai sutiks savo kieme tas šiukšles užsikasti ir nuostolius apmokėti. Deja, deja, bet kol yra tokių indoktrinuotų glušų, tol Lietuva ir murkdosi korupcijos mėšle.

 8. Ona Voveriene:

  Aopie kokią Tautą, ponai kalbate? Ar dar Lietuvoje yra lietuvių tauta? Jos nebeliko. Ji visa po žeme pakasta. O liko tik prasišmugeliavusi, apsimelavusi, prasigėrusi, išdavikiška, sakalinė veidmainiška mėlynanosė liaudis. Ar ji ką nors sprendžia? Pakišo bambalą po nosim ir išdavė Lietuvą. Lietuvi, at tau negaila… Lietuvos, parduotos, išmainytos į Uspaskicho autus? Tikėjau, kad Butkevičius – padorus žmogus. Toks pat stalininiis veidmainys, kaip ir visi komunistai. Pasikartojo Lietuvos tragedija, kai sugrįžus frontui politrukai važinėjo po kaimus ir skelbė, kad komunistai – jau ne tie. Pasirodo – iš tikrųjų – ne tie. Tik dešimt kartų baisesni, nes Tautos netektys po 1945 metų buvo io kartų didresnės, negu 1940-1941. Manau, kad Lietuvos nepriklausomybė – jau praeitis. Su kaupu išsipildė Aleksandro Jakovlevo prognozės Lietuvai: “Ateitis – jau buvo, praeitis – dar tik bus!” Belieka tik laukti – kraujo puotos, po Vyriausybės patvirtinimo. Ji bus! Uspaskichas tam ir buvo skirtas rezidentu Lietuvai…… Ona Voverienė. 2012.10.31.

  • Dervišas:

   Liūdna, bet tiesos nemažai.Vienok, Onut, busim nemažai mate ir laisvos Lietuvos valstybės gimimą ir mirtį ir Tautos išsivaikščiojimą.Manau, kad tai neišskirtinai visų partijų valdimo pasekmė.Žaidžiame demokratija žinodami,kad pražaisime Tautą ir Lietuvą.O gal jau kito kelio papraščiausiai ir nebėra.

  • stop:

   tauta yra, tautos nėra… Palaukit, ponia, apie ką kalbam? Lietuvos TERITORIJOJE gyvenantys žmonės pasisakė prieš AE. Viskas. Taškas. Seimas privalo VYKDYTI žmonių sprendimą, o ne “išsikalinėti”: tai “per mažai” pasisakė NE, dar kažkas leptelėjo, kad žmonės pasisakydami NE nepasakė(!!!!!!!!) kaip reikia kitaip, tai VAE vaiduoklio vadas Vaitkus sumąstė, kad be latvių ir estų refendumų mūsiškis negalioja, dar toks keistokas teisininkas Kūris drėbtelėjo, jog referendumas išviso yra KLAIDA. Tai sakykit, kas čia darosi?

   • suomis:

    “Tikėjau, kad Butkevičius padorus žmogus”. Daugiau galite nepasakoti. Viskas aišku su jumis. 😀

   • Varvara-ragana:

    Gerbiamas žmogau, čia ligiai tas pats kas prie sovietų buvo sakoma, kad valstybę gali valdyti melžejos, siūvėjos, traktoristai ,suvirintojai ir t.t . Taigi šiame referendume dėl AE taip pat balsavo dauguma paprastų darbininkų kurie mažai ką supranta, mažai domisi,kurie griže po darbo pavarge virsta lovon,ar dar apibega savo ūkelį.Ar yra teisinga klausti tu kurie nesupranta, ar taip galima žaist valstybės likimu.Teisingai kalbėjo Kūris.Tokius klausimus turi sprest Prezidentė, vyriausybė pasitelkusi mokslininkus ,partnerius, rangovus ir t.t.Su tokia demokratija kur melžeja gali sprest ar reikalinga AE toli nenueisim, tad pirmyn į praeitį.

 9. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  As tai taip manau, jei negalioja referendumu priimtas sprendimas, tai negalioja ir Seimo rinkimai aplamai, nes butent tie patys zmones priieme abu sprendimus….Ka isrinkti ir ka daryti del atomines. Ta visa valdzios konvulsija reiskia tik viena…. labai giliai jau imerke uodegas….. ir dar islaidas be reikiamo istatyminio pagrindo….tai yra jau apvoge valstybe milzinisku mastu ir to NENORI PARODYTI! Mat pirmiausia reikia gauti leidima, o po to pradeti igyvendinti, o ne atvirksciai.
  Mano vertinimu dar 12-koje apygardu rinkimu rezultatai ant tiek suklastoti, kad neaisku kas yra nugaletojas.

  Stai ka manau apie rinkimus (tikriau balsavimus). Taigi manau, kad isrinktas Seimo nariu yra tas, kuris gavo daugiausiai balsu, kai nera AFIOROS, tai yra kai nera suklastotu negaliojanciu biuleteniu. Kai ju yra, o dazniausiai taip ir yra (kokia geda!), tai Seimo nariu isrenkamas tas, kuris turi daugiau nesuklastotu balsu uz antra vieta uzemusi, sudejus pastarojo nesuklastotus balsus su NEGALIOJANCIAIS.
  Tai yra Seimo nario balsai > antra vieta uzemusio + negaliojantys balsai.
  Kitu atveju yra aiskus NEAPIBREZTUMAS kas laimejo, taigi rinkimai turi buti pakartoti!
  Taigi ka matau 12-koje apygardu?
  Zirmunu Nr4. V.P. Andriukaicio 8449 balsai yra maziau nei V.A.Abramikienes 7788 balsai plius 758 negaliojantys balsai;
  Senamiescio Nr 2 A.Anusausko 6925 balsai < P.Austreviciaus 6080 balsus + 1696 negal. b.
  Traku-Elektrenu Nr 58 D.Mikutienes 6340 balsai < J.Liesio 5902 b. + 483 negaliojantys.
  Nevezio Nr 26 P.Narkeviciaus 6404 balsai < J.Dautarto 5690 b. + 962 negaliojantys.
  Baltijos Nr 20 R.Paliuko 5355 balsai < A.Sulco 5287 b. + 579 negaliojantys.
  Kauno-Kedainiu Nr 65 R.Popovienes 6576 balsai < V.Gedvilo 5994 . + 998 negaliojantys.
  Plunges-Rietavo Nr 35 J.Razmos 6676 balsai < M.Jurciaus 6622 + 407 negaliojantys.
  Alytaus Nr 30 J.Sabatausko 6246 balsai < K.Dauksio 5576 b. + 692 negaliojantys.
  Silutes-Pagegiu Nr 32 A.Skardziaus 6339 balsai < K.Komskio 6169 b. + 807 negaliojantys.
  Ukmerges Nr. 61 J.Veselkos 5237 balsai < uz L.Grauzinienes 4961 balsus + 646 negaliojantys.
  Birzu- Kupiskio Nr48 A.Zaltinio 6331 balsai < R.Vagino 5857 b. + 586 negaliojantys.
  Pajurio Nr22 P.Zeimio 6194 balsai < G.Krasauskienes 6149 b. + 784 negaliojantys.
  Taigi aiskiai matau afiora virsijancia visas normas 12-koje apygardu, o jei prideti dar ta, kurios rezultatus jau panaikino…..tai turesime 13 aferistiniu apygardu, kurius rezultatai PRIVALO buti panaikinti!!!
  Dar ka matau, kad Kauno kaimiskoje apygardoje su 19,19 procentu Drasos Kelio partija nugalejo visas sistemines stagnacines partijas, rijusias biudzeto pinigus. Tai nemazai, ka jau ir bekalbeti. Jeigu turetu si partija savo partines strukturas visoje Lietuvoje, tai gautume ispudinga politine jega. Taciau aisku….be pinigu to nepadarysi….o ju nauja partija ir neturi. Taigi rinkimuose nugalejo pinigai, taip kaip buvo, taip ir liko.
  Matau, kad Kauno miesto apygardos pareme Drasos Kelia ir dave jam antra arba trecia vieta, pirmoje TS-LKD.
  Taigi DK aiskiai padare strategine klaida priespastatydama savo kandidatus pries TS-LDK kandidatus, nes is karto norejo susikauti su stipriausiaja! ir dar nesitrenirave politikoje.
  Taciau po musio kulokais nesimosikuojama. Taciau is kitos puses….ir kito kelio NETUREJO, nes TS-LKD savo kandidatus turejo, kaip manau, visose apygardose. Taigi musio isvengti neturejo sanso.

 10. zigmas vaišvila:

  Norėčiau išgirsti nors vieno oponento nuomonę, kodėl visų Lietuvos įstatymų privalome laikytis, o Konstitucijos ir Referendumo įstatymo – ne. Tik todėl, kad taip pasakė D. Grybauskaitė ir I. Degutienė?

  • suomis:

   Todėl, kad pasakė Kubilius. Beretėms, smegeninėje, užsikiša, kai Kubilius kokią nesąmonę užskiedžia. Klyzmos reikia, kad protauti pradėtų.

   • zemaiciu zydas:

    Opine to nuomone yra tokia. Istatymai, kurie valdziai trukdo valdyti gali buti ignoruojami arba interpretuojami taip, kad Kai valdziai reikia, ju galima ir nepaisyti. Argi ne visuomet taip buvo/yra?

  • manau:

   perskaičius daugelį komentarų, ypač Delfyje, akivaizdu, kad rašo vos keletas žmonių, gali būti, kad pasamdyti VAE prastūminėtojų. Kalbama ne į temą, dėmesys nuo problemos nukreipiamas į kažkokias neblaiviųjų pasakas. Realiai oponentų nėra daug, tikrieji galbūt čia net nekomentuoja. Tačiau, be abejo, AE šalininkams labai pasitarnavo , tiesiai kalbėkim- Grybauskaitės , Degutienės, Landsbergio, netgi buvusio KT teisėjo Kūrio nusišnekėjimai. Akivaizdu tai, kad valdininkams galioja tik JIEMS patiems pasirinktinai patogūs įstatymų punktai.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Gerb. Z.Vaisvila, istatymu laikomasi TEISINESE valstybese. Lietuva toli grazu NETEISINE valstybe ir tai daugybe kartu IRODYTA! Taciau ar galioja kokia nors teise Lietuvoje? TAIP, tai jegos teise….. kas stipresnis, tas teisus. Taigi kaip matome is esmes Seimas NEPASIKEITE, tie patys veideliai tik kitose kedese sedes.
   Kas Lietuva per visa savo atsikurimo laikotarpi yra NETEISINE valstybe IRODO sis LR Konstitucijos straipsnis:
   “99 straipsnis
   Ministras Pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, taip pat gauti kitokį atlyginimą, išskyrus jam nustatytą pagal pareigas Vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą.”

   Pasiziurekite, Ministras pirmininkas visada islikdavo Seimo nariu, gavo papildoma atlyginima ir atrodo, kad visa laiko budavo kokios nors partijos (vadinasi renkamose pareigose) pirmininku. Pavyzdziai: A.M.Brazauskas, Slezevicius, Kubilius…..
   Taigi visiems Lietuvos ministrams pirmininkams GILIAI nusispjauti ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos!
   Kaip jie spjaude, taip spjaudys!!! skrepliais ant LR Konstitucijos.

   Isvada: Ponas Z.Vaisvila…..Lietuva nera teisine valstybe faktiskai ir tai irodyta taip daug kartu…. kad liezuvis neturetu apsiversti kitaip ja ivardinti.

 11. Gintaras:

  Algirdas Butkevicius pats padoriausias zmogus ir, tikekimes, jis tai irodys savo k o n k r e c i a i s darbais vardan Lietuvos zmoniu geroves (o ne vien del turciu – kaip buvo prie Kubiliaus)..
  Noreciau keleta zodziu del atomines elektrines.. Is esmes kalbant, juk svarbiausia ne tai – pigesne (kas itin abejotina, nes reikes kreditus padengti, o tai bus itraukta i elektros kaina, kaip kad tuoj bus padidintos duju kainos, norint kompensuoti duju terminalo statybos kastus) ta elektra butu, ar ne, juk kur kas svarbiau, sutikite, ar mums, sakysim, pasistacius branduolini reaktoriu, saugiau gyventi ar vis delto n e s a u g u m o jausmas isliks? Jau zinant tai kad sis japonu pasiulytas reaktorius – techniskai pasenes, ir as ne is pirto lauziu, rasydamas, kad v i s a m e pasaulyje suspenduotas busimu atominiu elektriniu statymas, nes pasaulio ismintingi mokslininkai jau beveik patobulino visiskai naujos kartos reaktorius, d a b a r visi laukia, kol per penkerius metus licenzijuos. Net lenkai atidejo penkeriems metams savo atomini projekta del butent sios priezasties. T a c i a u musu Lietuvos atveju zvelgiant, mums t i k r a i per didele rizika is viso bet koki branduolini reaktoriu statyti, nes ta teritorija yra ant tektonines Zemes plutos ir jeigu kada ivyktu seisminiai svyravimai, tai butu labai pavojinga. Ir pagaliau, ar mes taip greit uzmirsom Cernobylio atomine katastrofa? O nuo zmogiskuju veiksniu niekas is tikro nera apsaugotas. As, manau, visados gyvenime galima surasti alternatyva, jeigu – n e t i n g e t u m e . . . Ir kas tik nori – tik ne atomine!! Pavyzdziui, – inkime kad ir Vokietija, kuri ryztingai pasisake p r i e s atomine energetika, o tokia pramonine valstybe!.. Ir tai suprasta valstybiniu lygmeniu! Ir stai todel biokuras mums gali pasitarnauti kaip tikras issigelbejimas! Taip pat turetume rimciau i n t e g r u o t i s i butent SIAURES SALIU (SKANDINAVIJOS) ENERGETINE RINKA!!..

 12. Gintaras:

  labai apmaudu, kad jaunimas toks kategoriskas su pavirsutiniskais savo vertinimais. O juk gyvenimas pats parodys, kas ko vertas, tad neuzbekime uz akiu. Tegul zmones dirba – juk vardan musu visu Tevynes Lietuvos. Netrukdykime!!

 13. Antanas:

  Apie Butk.patikimumą nekalbėkime:jei jam “patikimas”Agurkas.Svarbus,labai svarbus Primmin.postas.Visa kita(net ir
  lenkai)-jam gerai

 14. aras:

  Tiketi reikia dievu, zmones reikia vertinti pagal darbus. a.butkevicius vienas is sisteminiu partiju vadu. Vadai niekada tokioje valstybeje nebus svarus. Padoriu zmoniu i valdyma sistema neisileidzia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: