J. Vaiškūnas. Kas trukdo antrai Sąjūdžio bangai? (167)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Pastarųjų metų įvykiai kaip niekada iki šiol aiškiai parodė, kad aukščiausia Lietuvos valdžia nebevaldo Lietuvos, nes pati yra valdoma neaiškių, bet galingų šešėlinių darinių, veikiančių per pirmojo Sąjūdžio taip ir nepertvarkytas teisėtvarkos ir jėgos struktūras. Tapo akivaizdu, kad savo valstybėje turime aukštesnę už Seimą ir įtakingesnę už Prezidentę valdžią be kontrolės, be atsakomybės ir be atskaitomybės Lietuvos piliečiams, politinės švytuoklės principu kaitaliojančia vietas Seimo amfiteatro parteryje.

Per 22 nepriklausomybės metus valdančios, o tuo pačiu ir kitos politinės partijos, regis, neteko autoriteto, kaip demokratinės šalies valdymo įrankiai, nes nematomų galių veikiamos per dažnai elgėsi kaip šių galių įkaitės bei poreikių tenkintojos.

Pastarojo meto visuomenės nerimas ir aktyvumas viršūnę pasiekęs vykdant Garliavos mergaitės „aukojimą“, vardan supuvusios sistemos stabilumo, rodos pranašavo naują visuomeninio sąjūdžio bangą. Brutuali parodomoji Garliavos mergaitės „aukojimo apeiga“ prikišamai parodė, kad politiškai ir juridiškai Lietuva nėra laisva, o tik gorbačioviškai „persitvarkiusi“, pasipudravusi, persiuvusi vėliavas, pakeitusi himno žodžius bei sąjunginių žvaigždžių spalvą…

22 metus gyvuojančios nepriklausomos Respublikos piliečiai ėmė suvokti, jog 1988-1990 m. Sąjūdžio bangos iškelti lyderiai, atvedę tautą į laisvę ir nepriklausomybę, pasitraukė nuo politinės scenos per anksti, nepabaigę įgyvendinti 1-ojo Sąjūdžio uždavinių. Pribrendo antrosios Sąjūdžio bangos poreikis. Tačiau Sąjūdis vien iš žmonių noro nekyla, jam atsirasti reikalingos specifinės aplinkybės. Anuomet jos buvo. Šių metų pavasarį atrodė, kad jos ir vėl subrendo.

Tad, kodėl trūksta noro, energijos, o svarbiausia vienybės bendram veikimui gebančiam priartinti tautos laukiamas permainas, kas kliudo kilti antrai Sąjūdžio bangai?

„Valdžios lovys nešvarus“,  o  „politikavimas“  smerktinas

Valdžios ložes besidalinantys sisteminių valdžios partijų atstovai savo politinius varžovus nuolat įvairiais būdais stengiasi sulaikyti nuo noro „eiti į valdžią“. Vienas iš paprasčiausių valdančiųjų ideologinių triukų – tautai nuolat transliuojami nešvaraus „valdžios lovio“ ir smerktino „politikavimo“ mitai. Valdantiesiems šie mitai padeda jaustis saugiau. Juk prie nešvaraus valdžios lovio nenorės eiti švarūs ir nenorintys susitepti žmonės. Toks įvaizdis labai naudingas trokštantiems palaimingąjį lovį savo žinioje išlaikyti kuo ilgėliau.

Ir šis vaizdinys puikiai veikia. Ne vienas šviesuolis yra tvirtai ir net išdidžiai pareiškęs: „aš prie valdžios lovio nesiveržiu ir į politiką eiti neketinu“. Tad ir toliau likdami išdidžioje Deus otiosus nuošalėje teisuoliai gyvena atsidavę akademiniams apmąstymams, keikdami blogą valdžią ir mokydami tautą kokia morali ir pilietiškai susipratusi ji turi būti, ir kokią teisingą valdžią turi išsirinkti, svajoja apie ateisiančius laikus, kuomet jie gaus reikiamus svertus kontroliuoti ir prižiūrėti valdžią iš savo akademinių aukštumų…

Na, o tie kas vis tik nepasigėdija mitinio lovio ir įeina į Valdžios rūmus, nusiteikę už tą pačią Tėvynę bent kiek padirbėti, būna pakertami antro magiško valdančiųjų užkalbėjimo – „nepolitikuok!“. Vos tik pradėję pilietiškai ir politiškai veikti, jie iš partijos piramidės viršaus išgirsta šį šūkį, ir baugščiai nuleidę akis, kelia į viršų rankas pagal piramidės faraono nurodymą. Nepasiduodantys užkalbėjimams gydomi pažeminimais rinkimų sąraše ar priverstiniais perkėlimais į prablaivinančias vienmandates rinkimų apygardas. O tie patys, save išsikėlę ir jokių faraonų virš savęs neturintys Seimo nariai, jei nepa(r)siduoda faraonui, tai būna priversti prisiminti lietuvių liaudies patarlę: „Vienas Seime ne karys“.

Tad pirmas vaistas nuo šių užkeikimų poveikio, tai įsisąmoninimas – jei tas mitinis lovys nešvarus, tai eisiu politikuodamas prie lovio, kad žodžiais ir darbais jį išvalyčiau. O, kad sąžiningai einantys neliktų Seime kariais po vieną, būtina antra sąlyga – bendras ėjimas susivienijus su kuo didesniu pulku panašių į save.

Holizmo principas arba kai 4 plius 1 gali prilygti 7

Priešingai nei 1988 m. Sąjūdžiui, išvedusiam Lietuvą iš Sovietinės priespaudos į nepriklausomybę, šių lakų Sąjūdžiui vien sąžiningų ir protingų asmenybių sambūrio jau nepakanka (sovietijoje to pakako, nes politinių partijų paprasčiausiai nebuvo), reikia – politinių partijų sutarimu grindžiamo plataus nesisteminių partijų susivienijimo. Nes būtent partinės savitalkos principai demokratinėje Respublikoje sudaro pagrindus, ugdo gebėjimus ir duoda svertus veikti organizuotame politiniame procese.

Naujoji Sąjūdžio banga turėtų būti grindžiama jungtine politine struktūra – politinių jėgų vektorių suma, pvz., kuo platesne nesisteminių (ir tradicinių, ir prieš Seimo rinkimus naujai įsikūrusių) partijų koalicija. Būtent to iš nesisteminių politikų dabar labiausiai ir tikisi rinkėjai – kuo platesnės politinių darinių santarvės, sąjungos.

Kuo platesnių politinių jėgų junginys – tuo didesnį pasitikėjimą ir ryžtą jį palaikyti įgauna rinkėjas. Nes žinojimas, kad balsai, atiduoti už tokį darinį kris į vieną taupyklę, neišsisklaidys, neišsidalins, veja lauk abejones, stiprina įsitikinimą ir kelia ūpą. Susivieniję ir veikiantys kartu, ant politinio gyvenimo pakylos kopiantys politiniai veikėjai ne žodžiais, o darbais rodo, kad moka pasiekti santarvę, suderinti įvairiakryptes politines pažiūras ir veikti išvien. Juk būtent tokių gebėjimų ir prireiks gavus valdžią, ir siekiant ją deramai panaudoti visuomenės labui. Tik taip susivienijus galima tikėtis, jog suveiks Aristotelio suformuluotas holizmo principas – „visuma yra daugiau nei jos dalių suma“. Tik susivienijusios politinės valdžios užribiuose („patvoriuose“) seniai veikiančios nesisteminės ir naujai susikūrusios partijos gali tikėtis šio dėsnio poveikio, kuomet 3+1 prilygsta 5, o 4+1 gali duoti net 7.

Kodėl sunku vienytis partijoms?

Kuo sunkiau sekasi vienytis, tuo garsiau ir įtikinamiau skamba nuomonės, esą aktyviai veikia priešininkų politinį užsakymą vykdančios išorinės jėgos, sąmoningai kliudančios nesisteminiams politiniams dariniams susivienyti į platų Sąjūdį. Sunku įrodyti, kad tokios jėgos neveikia, tačiau susitaikymas su šiuo įsitikinimu gali įnešti dar didesnę destrukciją – ką mes galime padaryti, kai prieš mus metamos tokios didelės jėgos, sakome ir… nurimę nuleidžiame rankas. Tai primena Ezopo lapės verdiktą – „vynuogės žalios“, tik skirtumas tas, kad lapė aukštai kabančią vynuogės kekę bandė pasiekti šokinėdama, o mes nė nebandę nuleidžiame rankas iš anksto susitaikę su tuo, kad laikas vienybei esą nepribrendo.

Taigi, galiausiai ir labiausiai vienijimuisi trukdo mūsų pačių įvairūs vidiniai kompleksai. Ir vienas iš tokių – „vado liga“. Kuo mažesnė ir neįtakingesnė partija, tuo didesnė vado liga, pasireiškianti tuo, kad partijos vadovas ir jo aplinka bijo prarasti pirmaujančią padėtį platesniame susivienijime ir jo rinkiminiame sąraše. Antra liga, ypač paūmėjanti prieš kiekvienus artėjančius rinkimus į Seimą, „savivertės miražas“, kuomet iki šiol neįtakingos politinės partijos vadovui ir artimiausiai jo palydai  staiga ima dingotis, kad rinkėjai pagaliau juos pastebėjo ir įvertino kaip seniai laukta alternatyvą nusipelniusia užimti valdžią ir vesti tautą… Todėl veržiamasi eiti į rinkimus pavieniui, negaištant laiko bendrų santarvės kelių paieškai su kitų pakraipų politinėmis srovėmis.

„Už Lietuvą Lietuvoje“ ir „2 DK“ projektai

Platų politinį antisisteminį koalicinį junginį prieš 2012-ųjų Seimo rinkimus bandančios kurti 3 nesisteminės partijos – Tautininkai, Centristai ir neprisijungę prie LDDP socialdemokratai – bei visuomeninis judėjimas „Už teisingumą“ Seime inicijavę bendrus Apskritojo stalo pasitarimus (AS), ir bandantys derinti veiksmus su visuomeniniais judėjimais, siekiant sudaryti jungtinį Nacionalinį rinkimų sąrašą, susidūrė su  Dariaus Kuolio ir „Drąsos Kelio“ („2 DK“) efektu. Šios prie Apskritojo stalo kiekvieną savaitę bendrus veiksmus derinusios, ir vienytis linkusios jėgos, priėjo kryžkelę.

Pirmiausia, aktyvusis visuomenininkas Darius Kuolys (D.K), nelaukdamas Apskritojo stalo dalyvių nuoseklių palaipsnių žingsnių bendro tikslo link, visuomeninio judėjimo vardu „Už teisingumą“ nuskubėjo į S.Daukanto aikštę ir ėmė „fluksuodamas“ kurti improvizacinę „Lietuvos sąrašo“ partiją. Tai paskatino kitą besiformuojančią „Drąsos Kelio“ (DK) politinę partiją pyktelėti, pajutus, kad D.K. ima perimti politinę energiją sukauptą heroiškų Garliavos mergaitės gynėjų asmeninio pasiaukojimo pastangomis. Dėl to DK partija buvo priversta nedelsiant pareikšti, esą tikrąjį Lietuvos sąrašą formuosianti ji. Ta linkme ir bandyta veikti. Deja, pradinė jungtinio Nacionalinio sąrašo idėja tų veiksmų išdavoje buvo nuvertinta, kilo pasimetimas ir vienybės trūkumo pojūtis aktyvioje visuomenėje. Ir ne tik dėl to, kad jungtinio Lietuvos sąrašo kūrimo darbą ėmė savintis skirtingos politinės jėgos, bet dar daugiau dėl to, kad plačios politinių jėgų ir visuomeninių organizacijų bei veikėjų koalicijos pagrindu formuotą Lietuvos sąrašą pabandyta paversti vienos kurios partijos sąrašu. Net jei ir toliau deklaruojamas sąrašo atvirumas bei kviečiami į jį įsilieti visų politinių srovių atstovai ir nepolitiški visuomenininkai, tačiau taip veikiant politinių jėgų vienybė destabilizuojama, o besiformuojančios 2-ojo Sąjūdžio šaknys lieka apkarpytos.

Skeptiškai vertindamas sistemines politines partijas D.K. savo skepticizmą ta pačia apimtimi perkėlė ir antisisteminėms aplink susivienijimą „Už Lietuvą Lietuvoje“ besitelkiančioms partijoms. Nusiteikęs prieš nuoseklaus politinio veikimo formas D.K., jo paties žodžiais tariant, „fliuksuodamas“ ir tarsi šaipydamasis iš tradicinio politinio veikimo formų, su laisvais menininkais-visuomenininkais mitingais ir vaikštynėmis pakylėjęs tautos dvasią tuo pačiu išplovė formalizuoto politinio veikimo ribas, kurdamas – „nepartinių partiją“. Jau pats jos kūrimo būdas akivaizdžiai demonstravo D.K. protestą prieš esamą sistemą ir jos darinius. O šios neordinariai kuriamos partijos-nepartijos stebėtinai lengva legitimacija valdančiųjų Teisingumo ministerijoje privertė suklusti ir suabejoti: jei tai nuoširdaus politinio „fliuksavimo“ vaisius, o ne sisteminių jėgų projektas kuriamas principu „skaldyk ir valdyk“, vadinasi jis visiškai nepavojingas, o gal net ir naudingas valdančiųjų tandemui.

„Drąsos Kelias“ (DK) susiformavęs kaip spontaninis visuomeninis judėjimas ginti Garliavos mergaitę, ir ieškodamas teisingumo transformavęsis į partiją, kaip tiesioginis skaudžių Garliavos įvykių betarpiškas dalyvis jautėsi turįs visas moralines teises perimti Lietuvos sąrašo kūrimą.

Tačiau visuomenę sukrėtusių Garliavos įvykių įkvėptiems DK lyderiams ėmė dingotis, kad Seimas ir valdžia pati nukrito į rankas, tad jiems ne tik nereikalinga jokia reklama, bet ir nėra reikalo jungtis į kokias nors koalicijas ar ieškoti sutarimo dėl bendrų veiksmų su esamomis partijomis. Kas nori į Seimą teateinie į visiems sąžiningiems atvirą DK partinį sąrašą… ir eime į valdžią. Na nebent, kaip rašo DK ideologas Saulius Stoma – būtų galima pasislinkti šiek tiek žemyn sąraše įsileidžiant kitų partijų vadovus vardan to, kad jos eidamos pavieniui neatimtų iš DK kelių procentų, nes tuomet DK laimėjus rinkimus būtų kebliau formuoti vyriausybę…

Bet juk šie žodžiai išduoda jau ne tik „vado ligą“ ir „savivertės miražo“ sindromą, čia jau girdisi stambių sisteminių Lietuvos partijų retorikos ir nešvaraus „valdžios lovio“ mito kūrėjų filosofijos aidas. Lietuvą besidalinančioms ir iš savo gniaužtų paleisti nežadančioms partinėms struktūroms palankiau, kad į Seimą praeitų DK partijos atstovai ir (ar) D.K. buriami pavieniai kandidatai nei TS-LKD vadams nemažai „kraujo pagadinusi“ organizuota Tautininkų Sąjungos telkiamo viršpartinio junginio „Už Lietuvą Lietuvoje“ koalicija šiuo metu jau vienijanti 4 nesistemines partijas: Tautininkų sąjungą, Centro partiją, Socialdemokratų sąjungą ir Tautos vienybės sąjungą. Einant skirtingais keliais į rinkimus ir demonstruojant negebėjimą vienytis, net jei pavyktų praeiti, tai galima sąjunga po rinkimų būtų kur kas mažiau efektyvi arba net ir negalima, nes jei pristigo valios susivienyti prieš rinkimus, iš kur gali rastis valia susivienyti atėjus į valdžios rūmus?

Tad nekyla abejonės, jog labai bijoma, kad prieš rinkimus nesusidarytų plati koalicija jungianti antisisteminių partijų ir aktyvių visuomenės veikėjų bei visuomeninių organizacijų pajėgas, nes būtent ji įgytų realias galimybes platesniu frontu prasiveržti į Seimą ir būtų pajėgi pažadinti sąjūdinį ūpą bei sutelkti kur kas daugiau Lietuvos piliečių balsų nei sudarytų pavieniams politiniams dariniams atiduotų balsų aritmetinė suma. Tuomet ir galėtų rastis naujas tikėjimas, nauja kokybė ir prielaidos antrai Sąjūdžio bangai.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

167 komentarai

 1. Naglis Puteikis:

  Jonai, o čia tokia mada atėjo,jei tik rašoma apie politiką, tai būtinai reikia Darių Kuolį kuom nors apkaltinti? Tai juk jis jau paskelbė, kad neteiks sąrašo, kad netrukdytų kitoms partijoms, eis tik KAI KURIOSE VIENMANDATĖSE. Dabar jau niekas nebetrukdo koalicijai ”Už Lietuvą Lietuvoje” kartu ar atskirai su “Drąsos keliu” laimėti visas 70 vietų daugiamandatėje apygardoje. Jonai, o kiek dar planuojate vietų laimėti vienmandatėse, jei TAI NĖRA PASLAPTIS?

  • Nagli, čia mano esamos padėties apžvalga, – kaip aš ją matau. Dariaus Kuolio niekuo ypatingu nekaltinu. Kas buvo tas ir buvo – aprašiau kaip aš tai matau.

  • Maža pataisėlė: D. Kuolys paskelbė, kad nekels sąrašo, nes nepavyko jo sudaryti: “D.Kuolys prisipažino, kad steigdamas partiją galvojo apie dalyvavimą Seimo rinkimuose koalicijoje drauge su kitomis demokratinėmis partijomis, tačiau, anot jo, nepavyko sukurti tikrai “plačios bangos”.” http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvos-saraso-partija-seimo-rinkimuose-kels-tik-vienmandatininkus.d?id=59260207

   • Kažin kam nepavyko sukurti plačios bangos? Dariui Kuoliui ar kam? Ar tikrai Darius Kuolys padėjo daug pastangų, kad plati KOALICIJA atsirastų ir plėtotųsi?

    • Rezultatai viską parodo. Kas telkė, tas kažką sutelkė, kas netelkė, tas nieko ir nesutelkė.

     • Marija:

      O kaip jūs suprantate ‘telkti’?
      Viešai pastatyti į tokią padėtį: jei nepklūsi mano taisyklės, aš tave apšmeišiu?…
      Prisiminkite pastarųjų mėnesių įvairaus plauko ‘ne-sistemininkų’ didžiausią “atradimą”, kas ‘kaltas’, kad jie mažai laimės?…

      Pasirodo, ne sistemininkai ir jų turimi ‘valstybiniai’ resursai (iš biudžeto skirtos lėšos, TV ir pan.) kalti, o grupė intelektualių žmonių, savo veiklą pavertę vieša, nuosekliai veikiantys pagal siūlomas reformas: siūlydami atsisakyti sistemines politikos klaidas užprogramuojančių sąrašų, ir patys eis į rinkimus ne pagal sąrašus ir pan. (beje, kad sąrašų sudarymas demoralizuoja dar net neatėjusius į valdžią, jūs patys gerai įrodėtė…).

      Tad – pykite nepykite, bet aš manau, jog – laimėsite mažai jau vien dėl to, kad šitokiu savo PAČIŲ elgesiu parodėte, jog MAŽAI kuo nuo tų sistemininkų ir skiriatės…

      Tik tiek, kad – pagal “geriausias” LT tradicijas – kaltinsite kitus…

      • Gerbiama Marija, ar aš ko nesupratau, ar Jūs irgi KALTINATE?

       • Marija:

        Gerb. Jonai Vaiškūnai, skirtingai nei jūs ir jūsų propaguojamas sąrašas, aš į rinkimus neinu.

        Tai, kad iš viso mano pasisakymo, jūs demagogiškai sureagavote tik į tai, kas jums ‘patogu’, rodo jūsų puikų ‘sisteminių’ politinių kovų metodų išmanymą (tą, beje, parodėte jau savo straipsnyje).

        Su tuo jus ir sveikinu: ko gero, išties esate pasiruošęs tapti sistemos dalimi.
        Dabar tik reikia įtikinti balsuoti už jus.

        Bet kaip man, rinkėjai, pamatyti nors kiek skirtumų?…

      • Rytas:

       Gerb. Marija,
       1.Jūs ginate “Lietuvos sorošiečius. Manau juos apgins Lietuvos rytas, LNK, Panorama ir kt. Ar jie nėra “sistemos dalis”?
       O jeigu šalia reklamuojamo sorošiečio atsidurs koks “netikęs tautininkas”, tai į ekraną paklius daugiausiai tik jo rankovė (deja, taip).
       2. O kaip Jūs elgsitės su Gailium, kurį remsite kaip vienmandatininką, o kartu jis ir Liberalų sąjūdžio sąraše? Ar saviems ta taisyklė negalioja?

       • Marija:

        Rytui,
        jei aš ką ir ginu, tai tik ne-sistemininkus nuo jų pačių – nuo tos pagundos, kuriai jie niekaip neatsispiria: elgtis kaip sistemininkams, t.y. šmeižti kitą, demagogiškai aiškinti, kad tik jie tinkamiausiu būdu myli Lietuvą ir linki jai gerovės, kito akyje matyti krislus ir nedėti jokių pastangų išsikrapštyti savo rąstus, dėtis “gerojo” sąrašo pagal “geresnius” principus “geriausiais” kūrėjais…

        Jūs manote, kad aš, rinkėja, akla ir nematau, kad taip besielgiantys ne-sisteminiai veikėjai patys parodo, jog patys iš savęs neturi nieko, kas garantuotų, kad nukirtę drakoną patys nevirs kitu drakonu… jei jau dabar, dar tik eidami kirsti drakono, patys jau baigia pavirsti drakoniukais…

        Štai čia man tikrai skaudu – dar daugiau: jaučiuosi išduota. Tiek daug dėta vilčių, o pasirodo…
        O pasirodo – nieko neišmokta, niekas nesuprasta…

        • Rytas:

         Nemanyčiau, kad šmeižia. Tiesiog esam priversti atsakinėti į užduodamus klausimus. Pasitaisysim.
         Bet gal kažkam ir liko nuoskaudų, kai pvz. vieno asmens buvo užpatentuotas “Lietuvos sąrašas”, buvo atimtas internetinis puslapis “uzteisinguma”, netgi scena …nesinori rašyti. Mus muša, mes stiprėjam.
         Beje, gal ką Jūs siūlytumėt konkrečiai?

         • Marija:

          Jūs tikrai norite pasakyti, kad čia jūsų išvardytos ‘skriaudos’ ir yra ta priežastis, dėl kurios jūs pasiruošę patys susideginti ir kitus sudeginti?…
          Tai juk smėlio dėžės nuoskaudos ir jūs juk ruošiatės valdyti valstybę.
          O jei taip tik juokaujaute, tai visai negarbinga.

          • Rytas:

           5 politinių jėgų susivienijimas nuolat deklaruoja, kad atviras visoms kitoms poltinėms jėgoms iki rugpjūčio 11 d. Taip kad laukiam laukiam.

          • Rytas:

           Laukiam Kuolio su 7 grupiokais ir visų kitų.
           Pvz. prieš savaitę prie UžLL prisijungė Matulevičius su Tautos vienybės sąjunga (apie 3000 narių ). JĖGA.
           Deja, p. Naglis eis konservatorių sąraše, o pagrindinis varžovas iš “Už Lietuvą Lietuvoje” nežinomas. Todėl jis ir sėja tą nepasitikėjimą, ardo UžLL. Manau nepavyks.

      • lietuvis:

       Kalti sistemos agentai infiltruoti į antisisteminius susivienijimus. Pradinė idėja buvo antisisteminės partijos plius visuomenininkai. O kas pradėjo kurti savo atskirus sąrašus ir kelti sumaištį niekam ne paslaptis.

   • Naglis Puteikis:

    Labai apmaudu dėl to, kad užuot vienijęsi tam, kad gintų bendrąjį gėrį ir viešą interesą, nesisteminių partijų atstovai įniko vienas kitą kiek tik įmanoma skaudžiiau kritikuoti. Sistemininkai juokiasi ir džiaugiasi, nes visos kalbos apie vieningą frontą baigiasi vieni kitų žudančia kritika. Vakar Jonas Vaiškūnas , šiandien lziniose.lt Alvydas Medalinskas taršo kiek tik begali potencialius sąjungininkus. Iš viso to gausis LSDP ir Darbo partijos pergalė Seimo rinkimuose, o nesistemininkai pralaimės. Ir ne tiek dėl to, kad neina bendru sąrašu, o dėl to, kad energiją skiria vieni kitų juodinimui ir šmeižimui (kaip taisyklė tokių straipsnių pradžioje išvardinami nesami “faktai” apie kritikuojamąjį, o jau tada tas sukapojamas į smulkius gabaliukus). Tai tiesiog neprotinga.

    • Elenytė:

     Būtent – apmaudu, kad net tie, kurie žadėjo suvienyti, pradeda vieni kitus išstuminėti. O rinkėjai tampa dar labiau sutrikę, nes kuo toliau, tuo labiau iš tikėtino aiškumo viskas tampa dar labiau supainiota, neaišku. Žmonės visai nežinos už ką balsuoti…

     • Rytas:

      p. Neagli,
      neskleiskit nepasitikėjimo 5 politinių jėgų susivienijimu “Už Lietuvą Lietuvoje”. Tai sugriauti neįmanoma. Ypač, kai pamačiau, kad tautiniai socdemai dalyvaus Smetoninėse, o Tautininkai K. Griniaus minėjimuose. Čia tai JĖGA.

     • Kažin:

      Kas čia neaišku… Viskas aišku – Seimo partijoms ir buvo svarbu, kad susidarytų situacija, jog rinkėjams nebūtų aišku už ką balsuoti, o tokiu atveju rinkėjai arba balsuoja už tuos pačius, arba neina balsuoti apskritai, kas pagal Seimo rinkimų įstatymą yra normalu. Kuo mažiau ateis, tuo geriau…
      Taigi vėl turime gražų pavedžiojimą už nosies, nesinori tikėti, kad toks darbas būtų atliekamas savo iniciatyva ar dykai.

    • Kažin:

     Kai “apačios” susipriešinusios taip aršiai, kaip yra dabar, tai UžLL ir DK “viršūnių” susipynimas vargu, ar ką pozityvaus joms gali duoti, – grečiau jos abi gali imti vysti…

     • Rytas:

      Tamsta teisus. Tai nepasiduokim.
      5 politinių jėgų susivienijimas nuolat deklaruoja, kad atviras visoms kitoms poltinėms jėgoms iki rugpjūčio 11 d. Taip kad laukiam laukiam.
      Laukiam Kuolio su 7 grupiokais ir visų kitų.
      Pvz. prieš savaitę prie UžLL prisijungė Matulevičius su Tautos vienybės sąjunga (apie 3000 narių ). JĖGA.
      Deja, p. Naglis eis konservatorių sąraše, o pagrindinis varžovas iš “Už Lietuvą Lietuvoje” nežinomas. Todėl jis ir sėja tą nepasitikėjimą, ardo UžLL. Manau nepavyks.

 2. aaa:

  JONAS dalyvauja rinkimuose? 😀 panašu į mažą stebuklą…

  • Na taip – esu įrašytas į sąrašą, o ką?

   • tikras lietuvis:

    Atsisakykite ir tai bus garbingas žingsnis.
    Nes seimo nariui reikiamos kompetencijos neturite.

   • Rytas:

    Sveikinam. Palaikysim Joną.
    O Kuolio linija yra nuoseklus kosmopolitinės alternetyvos pateikimas disidentams, tautiniams judėjimams ir t.t. Pavyzdžiui, kadangi Sadūnaitė ir kt. kėlė Kusaitės problemą, tai čia ėmėsi “kovos” ir jie.
    Citata: “Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys bei Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius šiandien laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę bei Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, kuriame aukščiausių valstybės pareigūnių prašo atsakyti į klausimus, susijusius su Eglės Kusaitės byla.”
    Tokių pavyzdžių yra daug.
    Jeigu p. Naglis nebus paklusnus nebus liberalių pažiūrų, tai gali irgi tapti svetimas tarp Dariaus grupiokų. O jų iš tikro mažai, tai ir tas sąrašas toks….
    Žinoma, viltys buvo didelės, kad surinks daug rėmėjų, o sąrašą sudarys iš “tinkamų”. Na kaip TS – LKD – “apačios” patriotai, o “viršūnė” liberali.

    • Kažin:

     Gerai, o ką jiems į tą kreipimąsi atsakė Grybauskaitė ir Degutienė? Nieko!?…
     Be to, toks kreipimasis yra mažų mažiausiai ne pagal adresą – gryniausias populizmas – sovietinio totalitarinio valdymo supratimo demonstravimas – pasisakymas už autoritarizmą vastybės valdyme…
     Taigi, kaip suprasti tokį Kuolio, Donskio žingsnį!?…

 3. Tautis:

  Dėl tos neaiškios koalicijos ULL Drąsos kelias ir atsisakė sąjungos su Tautininkais. Kaip dabar po nesėkmingų rinkimų Pirmininkas aiškinsis Tautininkams?

  • Koalicija „Už Lietuvą Lietuvoje“ yra labai aiški skirtingai nuo kai kurių pastarojo meto darinių.

  • Kažin:

   Primityviu tautininkiškumu šiandien nieko daug nesuviliosi, tam reikalinga patraukli ir plačios kompetencijos asmenybė, o jos nesimato… Pagaliau ir pats suviliojimas be tokios asmenybės būtų trumpalaikis, taigi to rezultatas Lietuvai būtų neigiamas – tik dar vienas (eilinis) žmonių nuvylimas…
   Taigi laikas užsiimti realesniu Lietuvai darbu – visu smarkumu darytis Lietuvai tinkamo kandidato į Prezidentus, užuot vytis nuvažiavusį Seimo rinkimų traukinį… Juk Prezididento rinkimai čia pat.
   Gal iki to laiko rastųsi ir tinkamas tautininkų pirmininkas, be to, ir galimas daiktas, kad būtų galima pasiekti priešlaikinių netinkamo Seimo rinkimų, ir tada sparčiai patraukti Lietuvos keliu Lietuvoje…

 4. Giedrius:

  Nagli, mielasis, nepyk
  tik nesupyk. Gal ir ne suvis jau pagarbu,
  kaip TIKRAM SEIMO NARIUI taip atsakyt.
  Bet:
  kova yra kova,
  padorumas yra padorumas,
  pinigai yra (bankuose) įslėpti,
  o orumas yra orumas
  – nuo oro sąlygų niekur neprilkausąs.
  Kadangi tamsta kiek drąsokas ir sveikai kovingas,
  – tai Pačiam pasisveikatint nuo “kuolizmo” užkrato
  ir linkėsiu linksėsiu (kaip prieš aukštai įstatytą ant Lietuvos
  Seime).
  O kai “užkratas” atlėgs, tai nei Jono, nei manęs anei kitų bergždiškai
  nepuldinėsi ir DALYVAUSI
  įregistruotame
  SĄJŪDIS.LT
  Nebaugu bus 🙂
  …ar, da vis baugu,
  brrr… ?
  Žmonių (ir Lietuvoje) dar vis yra,
  nepaisant taiklaus Jono pastebėjimo apie 2×2 DK
  sumaištį. Vaistų yra ir nuo tų:
  Gylio,
  Patackas su Varkala galį, bet
  jie silpni
  (neprileidžiami).
  KALBĖJAU!

 5. Pensininkas:

  Jau gana seniai Venckienė yra pareiškusi, kad į rinkimus eis su savo partiją ir jokių koalicijų su kitomis partijomis nesudarinės. Toks jau jos būdas viską daryti pačiai. Nors man akivaizdu, jog ten pirmuoju smuiku groja P.Gylys ir senoji nomenklatūra. Nebesigirdi Nako, Kernagio, Stomos, Stančikienės, G.Merkio. Neprileidžiamas S.Stulpinas. Nėra jų pirmame dešimtuke. Bet šią savaitę ir sąrašą ir vienmandatininkus sužinosime. Mane imponuoja UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE ir, jeigu jų bus jungtinis koalicinis sąrašas, tai tikrai balsuosiu už juos ir kitus agituosiu

  • tikras lietuvis:

   Ką čia šneki?
   Ten pati Venckienė nori viena patekti į seimą, nes daugiau nieko iš jų tikrai neišrinks.
   O jai svarbu, nes penkios bylos kabo – reikia gauti užuovėją.

   • Rytas:

    Kuoliui nepasisekė ir gauna pipirų iš (atspėkit iš ko?) už tai, kad PER ANKSTI išsiryškino.

    O viltys buvo labai didelės, kad surinks daug rėmėjų, o sąrašą sudarys iš “tinkamų”. Na kaip TS – LKD – “apačios” patriotai, o “viršūnė” globali,liberali, kosmopolitinė.

  • Koalicinis UžLL sąrašas tikrai bus. Pirma visos koalicijoje dalyvaujančios nesiteminės partijos pateiks savo sąrašus VRKK, po to jie bus sujungti.

   • Rytas:

    Šaunu. Tiesa sakant kito kelio kaip jungtis ir nėra. Man atrodo vadai visų penkių patikimi (nebent ambicijos). O tarp tarybos narių gali būti destrukcijos (iš gal būt atsiūstų kitų partijų žvalgų).

    Laukiam žinių iš apskrito stalo ir kt. Bandysim skleisti.

  • Solomonas:

   Faktas, kad Vemskienė nori gauti skydą nuo jai gręsiančios atsakomybės. Dėl to ir vyksta visas šitas “tiesos” spektaklis. Kiek kartų reikia lipti ant to pačio grėblio – rinkti kažką į seimą, patikėjus pažadais, ir tik tada kai jau per vėlu atšaukti savo balsą, įsitikinti, kad prileidai prie lovio dar vieną apsimetėlį, (duotu atveju apsimetėlę).

   • Rytas:

    Paskaityk straipsnį ten parašyta, kad tos partijos kurios prie lovio jau 22 metus žviegia, kad prie lovio yra labai blogai,, nemandagu, nekultūringa bet pačios niekaip nesitraukia. Štai Statistikos departamentas skelbia , kad per krizę vien 2010 metais atsirado 273 nauji milijonieriai.
    O gal vis tik prie to lovio tegul ateina nesisteminės partijos ir pasidalina tuo loviu su tauta, o ne tik su milijonieriais ir milijardieriais.

 6. Julius:

  Trukdo tai, kad mes nežinome ir greit nesužinosime tikrosios “Perestrojkos” istorijos, o ypač eiliniai piliečiai. Aišku tik vieną, kad “Perestrojką” pradėjo viršunėlės su savo anūkėliais – SSKP CK ir KGB. Primenu, kas pamiršo, kad SSRS realiai buvos Sovietų Rusija, o valdančioji klasė – SSKP CK ir jo aplinka(Bufetas). Tad ir pagalvokime, kodėl Lietuvai taip nesiseka? Tos bangos taip greitai neateina, o seno “Perestrojkos” judėjimo nėr ko gaivinti, nes tai logiškai neatgaivinama – tai praeitis. Žinoma, iš jos mokytis reikia, o kai ką ir tęsti.

  • Žinome tą istoriją ir turime iš jos mokytis.

   • Mintis:

    Pasipūtėliškas,monomopolistiškas individo mąstymas viena iš galingiausių visa griaunančių jėgų iš vidaus.Jei tokio mąstymo individas turi dar ir sprendimo teisę,žala organizmui garantuota.Nepatekes į jo,ar tokių apsijungusių individų klišę(klišes) žmogus,o jei jis dar dvasinio ieškojimo etape,to žmogaus gniuždymas garantuotas.Pasipūtėliško,monopolistinio mąstymo žmonės yra labai riboti.Tas ribas nuolat nubrėžia baimė,kad praras poziciją būti aukščiau už kitą ,baimė jaunų, gabių,ieškančių žmonių konkurencijos.
    Sukūrė,pasiekė,išrado būtent tie,kurie nuolat ieškojo,nuolat siekė žinių tobulėjimo,ribotų apšaukiami keistuoliais.
    “Mūsų šaknys Baltai“-nuostabūs vienijantys žodžiai.Ačiū jaunimui,kuris puoselėja ir saugo mūsų protėvių atminimą.Mūsų Baltiškos šaknys priklauso kiekvienam iš mūsų,tai palikimas, perduotas per kartas ir kiekvienas yra to dvasinio palikimo savininkas.Nei vienas monopolistinio mąstymo individų neturi teisės monopolizuoti kiekvieno iš mūsų ryšio su Baltų tikėjimu,monopolizuoti kiekvieno iš mūsų Baltiškų šaknų.Ir visiškai neturi reikšmės koks kiekvieno iš mūsų dvasinio ieškojimo kelias: trumpas ilgas ar iki žilos senatvės.Ar jis sudėtingas ar trumpesnis ir aiškesnis-tai kiekvieno mūsų kelias-asmeniškas, nes mes kiekvienas esame asmenybė.Ir nei vienas pasipūtes, monopolistinio mąstymo individas, neturi teisės pasakyti nei vienam iš mūsų “tu ne Baltas eik į Bažnyčią pasimelsti.Kiekvienas melsis ten kur jis pats norėsJei tai pasako jaunas žmogus galima suprasti jis mokosi, bet jei tai pasako turintis jau būti santūrus ir išmintingas,jausti pareigą padėti kiekvienam ieškojimo kelyje,suteikdamas dvasiškai jaukesnę erdvę, tai gali daryti tik monopolistinio mąstymo ,-pasistengti sumenkinti kitą.O jei po ranka pakliūna jaunas žmogus????Tokie dalykai labai trukdo gražiai jaunimo globojamai vienybės idėjai “Baltai mūsų šaknys”plėtoti,atstumia daug jaunų gabių ieškančių,tobulėjančių žmonių.Nesuvokiu ,ką toks monopolistinio mąstymo individas veiktų seime?Turbūt plėtotų savo monopoliją:)))?
    Visi klįstame.Ligas,kurios ne vieną partiją ar kitą junginį sunaikino ar naikina iš vidaus galima gydyti ir išgydyti.Vienybė bus,kai jaunimo puoselėjamai”Baltai mūsų šaknys” vienijančiai idėjai bus sudarytos sąlygos skleistis pagarbos žmogui ,vienas kitam, erdvėje.Tautininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai,kad žmonių viltys dedamos į juos išliks jei bus vidinė analizė tiek veiksmų tiek asmenybių elgesio ir pagarbos kiekvienam žmogui.
    ‘Už Lietuvą Lietuvoje”, už pagarbą ir pagalbą jauniems,ieškantiems,klįstantiems ,neklįstantiems nenuilstantiems-tai suteiktas pasitikėjimas avansu..

    • Vilmantas Rutkauskas:

     Importuotos krikščionybės svetimybės “dėka” Baltai praradę TIKĖJIMĄ, tuo pačiu ir pasi-tikėjimą. Prie to “sėkmingai” prisidėjo ir tai, kad Baltiškai natūrali šventa Ugnis iškeista į centralinius kugelinius radiatorius ir negyvus “gyvatukus”, spirales, makrobanges ir t.t… Ir Ugnies dvasia jau nebesklando ore, jau ja nebekvėpuojama.

     Esu girdėjęs paskutiniuose Baltuose tokią stiprią dainą, kurioje turbūt priedainiu ištisai yra žodžiai “DEEEGA UUGNELĖ, TŪŪTA, TŪŪTA”. Ji visai tiktų jei ne oficialiai krikščioniškos svetimybėje Lietuvos, tai bent tautininkų Himnu.

     • Amelija:

      Velniop gyvatukus ir radiatorius, užsikurkim daugiabučiuose laužus ir būsim BAAAALTI nuo dūmų. Jūs dar daugiau pašnekėkit apie neopagonybę, tai tikrai už jus tik karklai ir balandos balsuos.

     • Mintis:

      “DEEGA UUGNELĖ……….” nemanau,kad tiktų tautininkų Himnui.Liktų nesuprasta,kaip ką tik buvo.Tegul ji lieka apeiginė,šventume.
      Kai pykstama,aptemsta protas,todėl sunku ką suprasti.
      Pirma ir trečia eilutė Tau.Antra ir ketvirta ne Tau.:)))

      • Vilmantas Rutkauskas:

       “Tegul ji lieka apeiginė,šventume.” Galbūt tegul.
       Tačiau, jei Ugnis taptų kasdieninė, tai ir kasdienybė taptų šventa.

       Na, nors ir nedaug teko stebėti Baltų, tačiau jiems, pastebėjau, turbūt ir pati protėvystė tapusi savotišku šventumu, šventenybe? Vien prisiminus Protėvius – taip Jiems taryt padėkojama.
       Tasai TŪŪTA, TŪŪTA – taryt stiprus šiandieninis aidas į Juos…

       • Mintis:

        tačiau jei Ugnis taptų kasdieninė,tai ir kasdienybė taptų šventa.”
        Ar tai įmanoma?Ar Pats tuo patikėtum?
        Kasdieninė rutina,kurią vaizdžiai aprašei kitam komentare,telieka kasdienybe.Laikui ,kai nori būti šventume,reiktų susikaupti,pasiruošti.Tada šis laikas Tave sustiprins ,suteiks naujų jėgų,naujų minčių.Manau,jei neskirsim laiko sau,kuris atribotas nuo kasdienybės,ypatingas,visas taps rutina.Kiek ne kasdieninio laiko žmogui reikia?Manau,kiekvienam individualiai.

        • Vilmantas Rutkauskas:

         Na, bent žinau, koks yra baltiškas tautinio Perkūno sulaužytas, laužytas ženklas, ir apie tą ženklą ir jo prasmę dažnai skaudžiai pagalvoju.

         LT himne yra žodžiai “IŠ PRAEITIES TE STIPRYBĘ SEMIA”… Taigi, kad ta praeitis nebuvo krikščioniška, ir belieka sęmti protėvystę pagonišką.
         Tačiau, kaip atsitiko, kad per kelis suš. šimtmečius LT pil.iečių širdys tapo naujomis jeruzalėmis? O pagoniški šventos mūsų Žemės laukų akmenys sunešti į božnycas, ir patys pil.iečiai tuos akmenis sunešę sudėjo akmenį ant akmaens į nyc.fundamentus? Tikri avinai.

         • Vilmantas Rutkauskas:

          Belieka s(e)mti. “e” turbūt rašosi be nosinės.

          • Mintis:

           Priverstinio mūsų protėvių krikšto atgarsiai atkeliauja iki mūsų dienų.Kas tuo met nesikrikštijo už drobinę sermėgą buvo ujamas,apsikrikštijusiam buvo suteikiamos įvairios lengvatos.Dėl priverstinio krikšto protėvių pasaulėžiūra buvo išdrąskyta,vieni priešinosi iš paskutiniųjų,kiti,silpnesni,pasidavė.Pažeidus pasaulėžiūrą ,kaip paukščiui pažeidus sparnus,žmogus nerado vidinės ramybės,per kartas blaškosi iki šiol,ramybę rasdavo gamtoje,savo tikrosios Motinos globoje.Kiti jau ištirpo įvairiuose tikėjimuose ir ten randa dvasinę ramybę.Nemanau,kad jie turėtų būti smerkiami,įžeidžiami.Ar Tu būdamas augalotas vyras, galėtum skriausti silpnesnį,būdamas pats atviras ir nuoširdus?Manau tikrai ne.
           Kai keliauju mintimis laike link protėvių būties tas mintis lydi Pagarba.Šalia pagarbos mėgsta būti ir šventumas.Tai neatsiejama,visada drauge.

          • Vilmantas Rutkauskas:

           Dabar galvajoju, o kam man reikia tos Tavo fund. mentalinės(istinės) linkėjime Ramybės?

           Žodžiu, prisitaikei apsitaikei ir plūduriuok sau.

          • Mintis:

           Kas Tau jos linkėjo?????????

          • Vilmantas Rutkauskas:

           Supykai?
           Tai atsiprašau.
           Šiaip ar kitaip, su Tavim įdomu padiskumintitinti.

          • Mintis:

           Nesupykau,tik šiek tiek nustebau.Negaliu priimti to kas skirta ne man.

    • Paaiškink plačiau, kas tas „monopolistinio mąstymo individas “. Gal dar ir „kartelinio mąstymo individai“ yra? Diskusijose reikia vartoti visiems suprantamas sąvokas arba pateikti išsamius naujadarų aprašymus.

 7. Rytas:

  Pagarba teisėjai,

  kad laiku suprato ir pasitraukė iš to, (dabar laabai reklamuojamo sisteminių žiniasklaidininkų) sąrašo. Jos vieta ten būtų 142 (maks. gali būti sąraše 141), kaip ir bet kurio tautininko.

 8. Vilmantas Rutkauskas:

  Keistai išrodo straipsnis, kurio autorius pats savęs kažko paklausia, pats ir atsako.
  Tačiau straipsnyje yra viena gili vietelė, kurioje pasamprotinama apie tuosius 20 metų lig numirimo valdžioje sėdinčius savigarbagarchus, ir skleidžiančius klastingą piniją, jog valdžia – nešvaru, ir kad neikite į ją… . O reikėtų eiti.

 9. Solomonas:

  “mergaitės aukojimas”, ponai, vyko iki jos išvadavimo iš žmogžudžio šeimos, kur ji buvo laikoma kaip įkaitė ir tarnavo kaip skydas apsimelavusiai teisėjai. Prie ko čia Sąjūdis? Kaip galite lyginti pyragą su mėšlo gabalu?

 10. Kemblys:

  J.Vaiškūnas. Kas trukdo antrai Sąjūdžio bangai?

  Pirmą ‘sąjūdžio’ bangą Lietuvoje sukėlė M.Gorbačiovo ‘persitvarkymo’ sąjūdis.
  Ačiū, Jonai, nekviesk antros ‘bangos’… gal kaip nors patys.

 11. Algimantas:

  Atėjo laikas, kai matome kokiais siūlais siuvama seime. Valstybininkai jau baigia užkirsti visus kelius sąžiningiems žmonėms patekti į seimą. Ir kol nerasime bendros kalbos tarpusavyje – nelaimėsim. Kviečiu susivienyti, nes daugiau partijos, kurią vienija idėja – jau nebėra. Mūsų tikslas bendras – sąžininga, tautiška valstybė.

 12. stebetojas:

  keistas terminas: “nesisteminės partijos”…

  Juk valstybė ir yra sistema, kokia jau yra, tokia, bet konstitucinė. Va Sąjudis tikrai buvo nesisteminis, t.y. anti-sisteminis, nes buvo prieš tą sovietinę valstybę ir labai prisidėjo prie jos griovimo.
  O prieš kokią valstybę (=sistemą) dabar tą sąjūdį norima kurti, ką konkrečiai norima griauti?

  • Rytas:

   Ne sistemiškai griauti, o visų pirma sustabdyti GRIOVIMĄ.
   Pavyzdys:
   Songaila: “Už Lietuvą Lietuvoje”
   Priešingas dalykas:
   Kubilius: “Globali Lietuva”, tai yra “Už Lietuvą NE Lietuvoje”
   Pasirinkimo reikalas.

  • Kažin:

   Visiškai teisingai dėl tų sąvokų “sisteminės”, “nesisteminės” ar “valstybininkai”. Jau pats jų naudojimas – rodo neišmintį. Yra žmonėms aiški, kiekvienam suprantama sąvoka “Seimo partijos” ir rikėtų verstis ją savo kalbose, neįsivedant tokių abstrakcijų, kaip “sisteminės”, “nesisteminės” ar “valstybininkai”. Rinkėjas neturi laiko gilintis, ką reiškia “sisteminės” ar pan. Taigi turėkime nors elementaraus išmanymo, būkime apdairesni ir nepriimkime kitų pametėtų nenaudingų “pavadinimų” savo politiniame žodyne…

   • Labai gera pastaba! Visos partijos, net ir naujai kuriamos, taikosi prie sistemos. Jos neturi jokių vizijų ar aiškesnių planų reikalingoms reformoms Lietuvoje, o rinkėjams nesugeba parodyti aiškesnių ženklų apie savo numatomą veiklą.

    Taip, kad, visos jos yra sisteminės, pačia blogiausia prasme.

  • Visiškai teisingai – Sąjūdis ir buvo antisisteminis judėjimas. Gaila, kad tik pačioje pradžioje, nes greit apaugo karjeristais, pajutusiais būsimos valdžios „kvapą“. Reformuoti sistemą galima tik gerai ją išstudijavus – o to nedaro ne tik besikuriančios partijos, bet esamos „sisteminės“.

 13. Koneveikti Darių Kuolį yra nesisteminio elito gero tono ir politikos išmanymo požymis.
  Lietuviškos “politikos” realybė: ieškokite kalto.

  • Rytas:

   Niekas jo nekoneveikia. Tiesiog žmogus “su praeitimi” (Sorošas ir kt.). Bet ir tai nieko. Na pvz. kodėl žmogus neėmė Sadūnaitės, Endriukaičio parašų?
   Citata: “Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys bei Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius (lenkų žiniasklaidoje Henryk Mickiewicz) šiandien laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę bei Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, kuriame aukščiausių valstybės pareigūnių prašo atsakyti į klausimus, susijusius su Eglės Kusaitės byla.”

   . Europarlamente Leonidas Donskis, Viktoras Uspaskichas, Vilija Blinkevičiūtė, Justas Paleckis bei Zigmantas Balčytis balsavo už tai, kad šeima būtų laikomos ir tos pačios lyties asmenų sąjungos

   http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/kas_yra_seima_uz_mus_jau_nuspresta/

   Dabar kas nenori nepastebi:
   Kodėl?
   Jūs parodykit, kokia žiniasklaida informavo, kad 2 kartus tautininkų registracija buvo atmesta, kada įregistruota registrų centre? Ir kodėl visi net ir Lietuvos ryto grupė informuoja apie KIEKVIENA Kuolio žingsnelį?.
   O pvz. apie 5 politinių jėgų susivienijimą NIEKAS neinformuoja. Rašykit kiek norit. Kodėl??? Rytoj bus apvalusis stalas. Kas parodys? (Slaptai ir Alkas). Viskas.

   Tai kas SISTEMINIS?

 14. Elenytė:

  Tai, kad gal niekas ir netrukdo. Kaip niekas ir neverčia. Viskas priklauso nuo to, ką pasirenka patys žmonės – vienytis ar skaldytis. Bijoti ar išdrįsti. Ieškoti darugų, ar priešų… ir t.t. Su kuo vienytis, o prie ko nesijungti. Renkamasi, matyt, pagal savo žinojimą, supratimą, prioritetus, patiklumą ar atsargumą, pagal savo patirtį.

  Puiku, kad kai kurie susivienijo. Kiti dėl jiems žinomų priežasčių pasirinko kitus kelius, bet gal tai irgi nėra blogai. Juk vis tik norisi tikėti, kad visi sieks teisingumo ir dabar jau ne tiek Lietuvos, nes ji laisvę jau turi, kiek kiekvieno žmogaus išsilaisvinimo iš jį kaustančių vidinių baimių, nepasitikėjimo savimi, jo orumo ir žmogiškumo atgaivinimo. Kai turėsime laisvus piliečius, kurie kiekviename kitame žmoguje, valstybėje ieškos draugo, o ne priešo,
  bus lengviau sukurti ir tikrai laisvą valstybę.

 15. Antrai Sąjūdžio bangai labiausiai trukdo paikas įsitikinimas, kad toji banga turi prasidėti Seime. Mūsų įstatymų leidybos institucija jau seniai prarado intelektines ir moralines intencijas turinčius žmones, kurie užkurtų tokią bangą. Iš tikrųjų būtų atvirkščiai – tai banga, kilusi visuomenėje, nušluotų tokį visuomenės pasitikėjimą praradusį Seimą.

  Lietuvoje laisvos valstybės tema jau senstelėjusi ir nebeaktuali. Kur kas svarbesnė yra individo laisvės problema, kuri Lietuvoje dažniausiai suprantama ir aiškinama itin tentencingai ir klaidingai. Anot, filosofo A. Degučio, išsilaisvino tik valdžia, o žmogus taip ir liko priklausomas nuo valdžios, šįkart savosios.

  • Rytas:

   Iš dalies sutinku. Kiek žinau ULL ir bandys suteikti tą laisvę individui (pvz. išdalins šeimoms 1 milijoną laisvų žemių su atitinkama parama ir t.t.), tai yra kurs vidurinį sluoksnį.

  • Kažin:

   Apskritai sąvokos “laisvas – priklausomas” yra piktybinės, atsirandančios iš mechaninio visuomenės supratimo. Ryšys tarp jų yra toks: kiek vienas yra laisvas, tiek kitas yra priklausomas. Taigi jų prigimtis yra egoistiška, todėl ir operavimas jomis toks pats…
   Mano supratimu turėtume siekti, kad visuomenėje kiekvienas būtų savo vietoje… Būtent valstybės, visuomenės, kiekvieno individo siekiamas idealas – “būti savo vietoje”… Todėl santykių analizė šiuo aspektu turėtų perspektyvą.

   • Ne, tai supratimas, kad „kiek vienas yra laisvas, tiek kitas yra priklausomas“ yra neteisingas, išplaukiantis iš marksistinio visuomenės vystymosi supratimo. O ką reiškia pasakymas, kad „kiekvienas būtų savo vietoje“? Kas nurodys tą vietą? Ar tik ne „visagalė“ valdžia?

 16. Valdas:

  Kas trukdo iki rinkimų jungtis (ir derinti veiksmus) su Ramūno Karbauskio vadovaujama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir vieningai veikti už Lietuvą Lietuvoje?

  Kas norėtų atsakyti į šį klausimą?

  • Rytas:

   Rytoj bus 5 politinių jėgų “apvalusis stalas”, kurį vėl ignoruos visa žiniasklaida. Užduok šį klausimą. Labai teisingas klausimas.
   Čia jau ne globalistų sorošininkų ir tautininkų susidūrimas, o gali būti programų nesutapimas dėl “latifundijų”. Manau, kad ULL nėra stambių žemvaldžių gynėjai, o tik už vidutinio ūkio ir vidurinės klasės sukūrimą. O 1 miljonas žemių yra nedirbamų ir kas jas išsipirks? Taigi, gali būti tai. Nežinau?

   • Pensininkas:

    Ką čia mali, Rytai. Ryt gi, paskutinis apvalusis stalas prieš pateikiant VRK rinkiminius sąrašus. Nejaugi rytoj bus ginčijamasi, kas geriau: Landsbergio trihektarininkas ar Karbauskio latifundininkas. Rytoj, pagal mane, turėtų būti kolektyviai peržiūrimi tie poryt pateikiami sąrašai su ta tendencija, kaip po to jie bus sujungiami į vieną sąrašą. Jeigu rytoj bus kalbama apie milioną ha nedirbamų žemių, tai nafig toks apskritasis stalas.

   • Atsakau. Su ponu Karbauskiu buvo kalbėta dėl vienijimosi. Jis išdidžiai pareiškė, kad jei kas ko nori tegul ateina į JO partijos sąrašą, – tokius priims ir dar duos kiek pinigų – vienmandatėse pasibolotiruoti. Diagnozė: „vaduko liga“ ir „savivertės miražas“, taigi du viename.

 17. Patvorio zinios pranesa:

  Mieli Patvoriniai,
  Rugpjūčio 11d., 15 val. visi kviečiami dar kartą susitikti Garliavoje, Klonyje maloniam pabendravimui, taip pat tolimesnių darbų ir veiksmų aptarimui bei jų koordinavimui.
  Planuojama pasisvečiavus Klonyje vykti į Šlienavą trumpai maldai a.a. Drąsiaus žūties vietoje ir vakarą užbaigti „šeimyniniu“ patvorinių pikniku.
  Labai prašome, būkime draugiški ir informuokime, pakvieskime vieni kitus, nes ne visi naudojasi FB ir ne visų tel. numerius turime, ne visi gauna SMS žinutes.
  Sielos ir kūno žaizdas geriausiai gydo laikas ir patikimų draugų būrys. Nepraraskime tų, ką atradome.
  …Pabūsime kartu Klonio gatvėje – prisiminsime, paliūdėsime, pasidžiaugsime visi kartu. Mes vieni kitiems labai reikalingi ir brangūs.

  Labai prašome apie planuojamą dalyvavimą sustikime pranešti SMS žinute tel. 860388648 (tik SMS!).
  Kilus klausimams, teiraujamės tel.
  8688-88508 Vida
  8612-69766 Tatjana
  8612-47504 Birutė

  Kviečiami ir laukiami visi visi.
  Su pagarba
  Kiti patvoriniai 🙂

 18. Zenonas:

  Niekas NETRUKDO antrai Sąjūdžio bangai. NIEKAS. Nes niekas į cypę nesodina ir politinių straipsnių už tai netaiko.. O tiems kam vaidenasi kad trukdo, jiems tos Bangos tiesiog NEREIKIA.. Štai tas NEREIKIA (gal nereikia, kam man reikia, o kas man iš to, va kaimynas koks ramus..) ir gimdo visas šio straipsnio ir daugelio komentarų nuotaikas. Kaip sakė AtA Vytautas Kernagis “jei nieko neturi – tai nieko ir nereikia..”. O aš pavydžiu šaltiems skandinavams jų karšto (!!) noro gyvent žmoniškai.. Jiems REIKIA. Mums ne. Mes DRĄSI ŠALIS. Suomiai karą 1939 skaityk laimėjo… Mokykimės iš kaimynų.. Aš tikiu kad bent anūkai iš jų pasimokys.. O dabartiniai “eks-LTSR-eks-TSRS” palikuonys – vargu bau….

 19. Naglis Puteikis:

  Apmaudu dėl to, kad užuot vienijęsi tam, kad gintų bendrąjį gėrį ir viešą interesą, nesisteminių partijų atstovai įniko vienas kitą kiek tik įmanoma skaudžiiau kritikuoti. Sistemininkai juokiasi ir džiaugiasi, nes visos kalbos apie vieningą frontą baigiasi vieni kitų žudančia kritika. Vakar Jonas Vaiškūnas , šiandien lziniose.lt Alvydas Medalinskas taršo kiek tik begali potencialius sąjungininkus. Iš viso to gausis LSDP ir Darbo partijos pergalė Seimo rinkimuose, o nesistemininkai pralaimės. Ir ne tiek dėl to, kad neina bendru sąrašu, o dėl to, kad energiją skiria vieni kitų juodinimui ir šmeižimui (kaip taisyklė tokių straipsnių pradžioje išvardinami nesami “faktai” apie kritikuojamąjį, o jau tada tas sukapojamas į smulkius gabaliukus). Tai tiesiog neprotinga.

  • Suvalkietis:

   Tikra tiesa. Pritariu. Gerbiamieji Nagli, Jonai – kol dar ne vėlu susėskit visi.. Gera ta formulė
   (Už LL+2 DK). Čia pagal holizmo principą 4+2 = 10. Tiesiai į dešimtuką. Būsiu paprastas – pirmyn prieš komunistus ir kėdainių suvirintoją. Kitaip lietuvai šakės… Visom prasmėm.

   • Rytas:

    Gerb. suvalkieti,
    5 politinių jėgų susivienijimas nuolat deklaruoja, kad atviras visoms kitoms poltinėms jėgoms iki rugpjūčio 11 d., tai yra kol galima pagal įstatymą. Taip kad laukiam laukiam.
    Pvz. prieš savaitę prie UžLL prisijungė Matulevičius su Tautos vienybės sąjunga. JĖGA.
    Deja, p. Naglis eis konservatorių sąraše, o pagrindinis varžovas iš “Už Lietuvą Lietuvoje” nežinomas. Todėl jis ir sėja tą nepasitikėjimą, ardo UžLL. Manau nepavyks.

  • Tikrai, Nagli, o kodėl pats nesivieniji, o sėdi konservatorių užantyje? Darius Kuolys irgi pareiškė, kad neis į jokias koalicijas, Drąsos Kelias nuolat kartoja tą patį. Tad nėra ko priekaištauti tiems kurie jau suvienijo 4 partijas ir kviečia vienytis kitas.

   • Nesivienija, nes paaiškėjo, jog kardinaliai nesutampa Kuolio, DK (tų, kas šį sąrašą finansuoja ir taip jį realiai valdo) ir Valstiečių (irgi būtent tų, kas ten “muziką užsako”) esminiai pragmatiniai ir idėjiniai interesai – ir tarpusavyje, ir tuo labiau su lietuviškai tautiškai mąstančiais žmonėmis, susijungusiais į “Už Lietuvą Lietuvoje”.

 20. tikras lietuvis:

  Sąjūdis mirė jau seniai, dar tą naktį, kada “skaičiavo” balsus taip, kad Ozolas, buvęs reitingo sąraše pirmu, buvo aplenktas tokio su ožio barzdele iš dešimtos vietos.
  Todėl nebesapnuokite apie jokius sąjūdžius.

 21. Rytas:

  Blogiausia, ką sau ir savo vaikams galime padaryti – tai neiti balsuoti. Nerinksi tu, nerinks tavo kaimynas – už tave išrinks KLANAS. Spalio 14-ąją ateikim ir pasakykim GANA.
  NĖ VIENAS LIETUVIS NETURI LIKTI ABEJINGAS!

  UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE

  • Artūras Gotautas:

   Aš savo asmeniškai asmeninį balsą pasilieku sau,nepatikiu niekam kitam savo balso,nes mano balsu niekas negali,negalėjo ir negalės kalbėti,kiekvieno balsas yra asmeniškas ir jis priklauso jam pačiam savo balso Šeimininkui…
   Galit eiti,pulti,bėgi,rėkti bet balsas liks kiekvieno asmeniškai balsu,kol gyvas žmogus..

   • psichologė Nr.0517:

    Gali eiti balsuoti 2012 spalio 14d. arba (tą pačia dieną) po minutės… Jei neisit ir savo ŠVENTĄ balsą “pasiliksit sau” – t.y. išmesi į savartyną >>>>
    tada galėsit šaukti, rėkti, staugti – jei, jums ko nors nenorint, tą norą per PRIEVARTA įkals į galvą raudona ragana, padedama 240 geltonai-juodų košmarų..
    BET MES jus SUPRASIM. Juk “saugot balsą”.. ir nieko nenorit.. tik vykdot žemai nusižeminęs kitų norus… kitaip sakant – esat visiškas niekas, erdvė tuščia, nulis – visom prasmėm… Gal norit apie tai pakalbėt ?

    • Artūras Gotautas:

     Bendraukime aš Artūras Gotautas,o Jūsų vardas ir pavardė kokia?
     Aš nelinkęs bendrauti nepažinodamas žmogaus 🙂
     Demokratija – viena vergovės formų,kurioje tu pats sau “išsirenki” šeimininką…
     Demokratija = Vergovė.
     To žodžio rate slypi Didžiulė Neteisybė..
     PoLitika yra Verslas – Verslas yra PoLitika.Visa PoLitika paremta MELU – NETEISYBĘ…
     Dalyvauji tame balsavimo žaidime,reiškęs sutinki su esama situacija ir palaikai ją…Balsuoji sutinki,kad esi Melagis ir Neteisus,toks pat kaip ir tie iš “pamazgų” katilo..Nekalbant jau apie visokias ParTijas,kur vien tik savanaudiški tikslai..
     Ar reikalingas tas MELAS,ta NETIESA Mūsų Tėvynei,ar reikalinga tai mums,vaikams…Juk visa tai,tik žaidimas – TEATRAS ir jame vis tos pačios lėlės,tik kitais rūbais perrengtais,o viduje likusios senos dulkėtos “iškamšos”…
     Kiek ilgai Teatro lėlės vaidins,kai žiūrovų nebus? Kiek ilgai katilas “pamazgų” virs,kai pliauskų pakuroms nebeliks?
     Ar ir tu brangus Lietuvos valstietį neši pliauską po tuo katilu pamazgų ir toliau suteiksi viltį jam virti ir virti.Aš nekalbu apie Lietuvos piliečius,nes jie yra konkrečios pilies ietys(iečiai),kalbu apie Lietuvos tūlą valstietį Valstybės Ietį(iečius).Nesmerkiu nei vieno,dėl suklydimo,nes kai žmogus esi Tiesiame kelyje,ten neįmano pasiklysti,kol randiesi apylankose,žvyrkeliuose tol sunku pasiekti tą Tiesų kelią..
     Melas vardan Didesnio Melo,Verslas vardan PoLitikos,PoLitika vardan Didelio Melo ir Verslo..
     Daugiau žmonės Taisyklingo mąstymo Gyvenime ir Jis pats prisipildys Doros-Taurumo-Teisybės..
     Vadovaukimės Motulę Gamta,juk Ji visų mūsų mokytoja.
     Mes visi esam Gamtos vaikai,o Gamta tai vienintelė knyga kurios kiekvienas puslapis prasmingas,visi atsakymai joje ęsti ir jokios visiškai JOKIOS PoLitikos ten nėra,tik papildimas vieno kito jungiant tai į Darnią-Taurią visumą pasiremiant Taisyklingumu (Logika).

 22. Vaidilosvainis:

  Artėjančiuose rinkimuose balsuosiu už tą, ką palaikys Neringa ir kas palaikys ją. Nors ir iš anksto visiškai aišku, kad esamomis sąlygomis esamų sąlygų pakeisti neįmanoma. Nes dar niekam niekur pasaulyje niekada nėra pavykę nugalėti korupcijos. Korupcija- tik visuomeninių moralinių sentimentų pasėkmė, išdava. Tol, kol mūsuose vyraus nedaug dar silpnėjimo požymių terodanti materialistinė kultūrinė universalija- galios, kūno, pinigų, prievartos, aklo vartotojiškumo ir t.t. kultai, tol jokia neringa, kad ir koks šventas būtų jos pasiaukojimas, atsidavimas bei pastangos, minėtos universalijos adeptams jos tesukels tik pašaipumo ir begalinės paniekos isteriją. Didžiajai daliai savo su viskuo susitaikėliškųmą nujaučiančių tautiečių abejingai stebint patyčias iš savęs pačių.

  Klaiku, bet aš širdingai noriu šitos mūsų rankomis, valia ir krauju pastatytos valstybės totalios griūties, nes paskutiniai mano pagarbos jai lašai jau nukraujavo gegužės 17tąją. Tad kognityviai disonuodamas už Neringą balsuočiau ne todėl, kad ji patektų į nebegerbiamos valstybės struktūras, o tiesiog iš pagarbos jos asmeniniam ryžtui ir orumui.

 23. Vis aiškiau matome Lietuvoje (o ir Europoje bei visame dabartiniame pasaulyje) egzistuojančią principinę ideologinę ir realią takoskyrą – tarp tautininkų (nacionalistų) ir kosmopolitų (globalistų).

  O visos tos taip vadinamos “tradicinės pokarinės partijos” tėra tų pačių kosmopolitų-globalistų įrankiai.

  Tačiau jau visiškai akivaizdu, kad šie seni “įrankiai” jau sudilo ir lūžinėja tai vienoje pasaulio šalyje, tai kitoje… Iš čia ir vis augantis kosmopolitų-globalistų įniršis bei siutas.

  Tačiau istorijos rato sukimosi dar niekam niekada nepavyko sustabdyti. O visos tokios beviltiškos pralaiminčiųjų buvusių pasaulio valdovų pastangos tik padidindavo pralieto kraujo kiekį, o ir jie patys tada po tokios aršios ir kruvinos priešpriešos būdavo totaliai išnaikinami…

  Jau visiškai akivaizdu ir Vakarų Europoje (o tuo labiau Centrinėje ir Rytų Europoje), kad pokarinės “tradicinės nomenklatūrinės” partijos neišvengiamai keliauja į savo valdymo galą, o jas keičia tautinėmis ir religinėmis ideologijomis besiremiančios partijos. Priežasčių daug – ir jos skirtingos Vakaruose bei “posovietinėje erdvėje”, tačiau politinės pasekmės visur bus vienodos.

  P.S. Deja, manau, kad taikaus valdžios perėjimo iš kosmopolitų į nacionalistų rankas visoje Europoje, greičiausiai, nebus – matyt, kaip ir kiekvieno šimtmečio pirmame ketvirtyje per pastaruosius kelis šimtus metų, turėsime dar vieną visą Europą apimsiančią maištų ir revoliucijų bangą, o gal ir rimtą pasaulinį karą (tik dar neaišku, kas su kuo kariaus), nes artėjantis JAV ir Izraelio (kurį parems bent jau dalis NATO šalių) karas su Iranu ir jo labai įvairios ir sunkiai prognozuojamos globalinės pasekmės (finansinės, ekonominės ir politinės) greičiausiai “išjudins” visą dabartinę kol kas dar gana stabilią pasaulio “pasidalijimo į įtakos zonas” sistemą. O Kinijai ir Rusijai šių dabartinių įtakos zonų “perdalijimas” yra “peilis po kaklu”. Ir Sirijoje tai aiškiai matome. Nes akivaizdu, jog po Sirijos bus karas su Iranu.

 24. kral:

  http://vaikai.info/index.php/transliacijos-menu Veikia chatas.Laukiame draugisku, paprastu, geros valios zmoniu norinciu pabendrauti apie ivykius Lietuvoje.

 25. Naglis Puteikis:

  Nesisteminė opozicija aukoja jėgas ne biudžetinių partijų ir jų sukurtos sistemos kritikai, bet savo sąjungininkų (pirmiausia D.Kuolio, iš dalies N.Venckienės) juodai kritikai:
  Ar čia tokia mada atėjo,jei tik rašoma apie politiką, ar ji komentuojama, tai būtinai reikia Darių Kuolį kuom nors apkaltinti? Tai juk jis jau paskelbė, kad neteiks sąrašo, kad netrukdytų kitoms partijoms, eis tik KAI KURIOSE VIENMANDATĖSE. Dabar jau niekas nebetrukdo koalicijai ”Už Lietuvą Lietuvoje” kartu ar atskirai su “Drąsos keliu” laimėti visas 70 vietų daugiamandatėje apygardoje.
  O kiek dar planuoja vietų laimėti vienmandatėse, jei TAI NĖRA PASLAPTIS, kitos nesisteminės partijos?Labai apmaudu dėl to, kad užuot vienijęsi tam, kad gintų bendrąjį gėrį ir viešą interesą, nesisteminių partijų atstovai įniko vienas kitą kiek tik įmanoma skaudžiau kritikuoti.
  Ar teisingai suprantu, kad kuo labiau nebiudžetinės partijos viena ant kitos varys ir visos kartu ar atskirai ant Dariaus Kuolio ir N.Venckienės, tai tuo bus joms geriau?
  Sistemininkai juokiasi ir džiaugiasi, nes visos kalbos apie vieningą frontą baigiasi vieni kitų žudančia kritika. 2012 08 06 d. Jonas Vaiškūnas, 2012 08 07 d. lziniose.lt Alvydas Medalinskas taršo kiek tik begali potencialius sąjungininkus, pirmiausia D.Kuolį ir iš dalies N.Venckienę.
  Iš viso to gausis LSDP ir Darbo partijos pergalė Seimo rinkimuose, o nesistemininkai pralaimės. Ir ne tiek dėl to, kad neina bendru sąrašu, o dėl to, kad energiją skiria vieni kitų juodinimui ir šmeižimui (kaip taisyklė tokių straipsnių pradžioje išvardinami nesami “faktai” apie kritikuojamąjį, o jau tada tas sukapojamas į smulkius gabaliukus).
  Tai tiesiog neprotinga.

  • Pokalbis; Medalinskas, Kulakauskas, Genzelis:

   p. Naglis kandidatuoja TS – LKD sąraše. Už Lietuvą Lietuvoje nei Jam nei Kuoliui išardyti NEPAVYKS
   Pokalbis:
   A.Kulakauskas: Jaučiu, kad pagal asmenines savybes netinku būti politiniu veikėju, todėl nėjau į politiką. Ji visada mane domino – kaip pilietį, istoriką ir politologą. Ir gal kai kur politiškai nuveikiau daugiau, negu būčiau nuveikęs Seime. Neturiu noro būti ir jokios partijos nariu.

   A.Medalinskas. Kaip? Ar neteko būti vienu iš Dariaus Kuolio partijos steigėjų?

   A.Kulakauskas. Atsitiktinai patekau į tą renginį. S.Daukanto aikštėje buvau sutaręs duoti interviu žurnalistei ir man buvo pasiūlyta dar ten pasilikti, kol vyks tas renginys. Jokios partijos kurti nenoriu. Eiti į Seimą taip pat. Patekęs ten, kažin ko nepasieksi. Na, parengsi kokio įstatymo projektą, o kiti nepritars. Ir kas toliau? Kai analizuoji XIX amžių, matai, kad geriausios idėjos buvo nerealizuotos. Kartais jos net nepasiekia viešumos. Reikia turėti politiko gyslelę, o aš jos neturiu.
   …………………………
   B.Genzelis. D.Kuolį vertinu kaip kultūrologą, bet kai išgirdau, kad balandžio mėnesį Utenoje jis užregistravo tą savo judėjimą, panašų į mūsų judėjimą “Už Teisingumą” ir nieko mums nesakė, net žiobtelėjau. Ar taip inteligentai gali ką nors pasiekti? Po tokių akibrokštų nesinorėjo jau rašyti, skelbti jokių savo tekstų. Jaučiuosi bejėgis.

 26. “Nesutarimų” tarp kosmopolitų ir tautininkų esmė ir priežastis yra akivaizdūs – Kuolio ir jo “draugelių” požiūris į tai, kokia yra pagrindinė Nepriklausomos Lietuvos Valstybės paskirtis ir egzistavimo prasmė yra visai priešinga negu tautiškai mąstančių lietuvių,

  Mums Lietuvos Valstybė yra Lietuvių Tautos Nuosavi Namai, o Nepriklausomos Lietuvos Valstybės esminė paskirtis – sukurti sąlygas klestėti Lietuvių kalbai ir Lietuvių Tautai.

  Kuoliui Lietuvių Tauta nerūpi – ji jam tik trukdo, ir todėl jis ją nori pakeisti “naujadaru” – “Lietuvos tauta” (tik jam vertėtų naudoti teisingą lietuvišką žodį – ne “tauta”, o “liaudis”, nes Lietuvoje gyvena tik viena Tauta – Lietuvių).

  Beje, sovietai lygiai taip pat vietoje imperijos okupuotų tautų “kūrė” abstrakčią “sovietų liaudį”.

  Todėl Kuoliui rūpi tik nežinia kokių abstrakčių “Lietuvos piliečių” “pilietinės teisės”, o ne pagrindinė ir besąlyginė Lietuvių Tautos teisė – teisė savarankiškai tvarkytis savo nuosavuose Namuose – savo Valstybėje – taip, kaip Lietuvių Tautai yra patogiau ir naudingiau.

 27. Kada buvo galutinai sutripta Lietuvoj demokratija?Tada kai buvo ,,užmuštas,,Lietuvos Prezidentas.Kas sutripė Lietuvoj demokratija.Patys Lietuvos piliečiai,negindami pačiu įsirinkto Valstybės vadovo (Prezidento).

 28. Lietuvis:

  Vienareikšmiškai aišku, kad Kuolys yra tautinės valstybės priešas. Kitas reikalas, kad nesusipratusiems patraukti ir tokias atvirai parsidavusias partijas kaip konservatoriai, socialdemokratai ir Darbo partija pašalinti iš valdžios galima pasinaudoti ir tokiais veikėjais kaip Kuolys, jei nesusipratusiems jie autoritetai. Vėliau ateis laikas ir tokiems.

 29. Naglis Puteikis:

  Naglis Puteikis: Alvydai, leisk atsakyti į Tavo klausimus:

  “Tik štai įdomu su kokia programa eina į rinkimus pats Naglis: su konservatorių partijos ar savo. O, jeigu savo, tai kodėl eina su ta partija, kurią nuolat kritikuoja.”

  N.P.: eičiau su TS-LKD, bet kad kol kas dar nėra tos programos, taigi nėra kaip ir rinkėjams prisistatyti. Už biudžetinius pinigus žurnale “TS-LKD žmonės (dvidešim penki)” rėkauti su Užkalniu “duskit pavidoliai” negaliu, nes pats pavydžiu limuzino Porshe Panameros už 300 000 Lt; grožybių, kačiukų, šuniukų už 5000 Lt dar neturiu, todėl prisistatyti rinkėjams galėčiau nebent su programa. Todėl ką randu gero pakeliui, tą ir imu: ėjau, žiūriu guli apynaujė “Lietuvos sąrašo” programa. Paskaičiau – patiko, ypač dėl daugiamandatės apygardos panaikinimo, dėl antstolių reprichvatizavimo (nacionalizavimo – suvalstybinimo), ir t.t.
  O kritikuoju TS-LKD todėl, kad į tą TS-LKD elito žurnalą pateko tik pirmi 24, plius alkopramonės lyderis, plius Užkalnis, plius vyr.redaktoriaus draugužis, taigi iš viso 27, o aš sąraše būdamas 26-u nepatekau. Todėl negalėjau reklamuotis šalia taupiausios iš visų Seimo narių automobilių – mano tėvo 1988 m. gamybos dujinio Wolksvagen passato.
  Jei lauksiu TS-LKD programos, tai gali taip atsitikti, kad ją likus 2 dienom iki rinkimų parašys Užkalnis su Adomėnu, arba ji bus baigta tik po rinkimų.

  “Nacionalinis suvienijimas Už Lietuvą Lietuvoje baigia ruošti tokią programą, bet nežinau, ar turėsime pakankamai galimybių ją žmonėms pristatyti. Bet Naglį ir kitus galiu nuraminti, kad tokia programa netrukus bus paskelbta.”

  N.P.: Alvydai, nepyk, bet ką Jūsų susivienijimo kandidatai DABAR pristatinėja savo rinkėjams? Gal TS-LKD 2008 m. programą -ji,beje, labai gera. Ar visai nieko nepristatinėja? O gal imate pavyzdį iš Adomėno ir programą parengsite po rinkimų?

  “Pirmas, tas, kas žiniasklaidoje jau buvo minėta, kad “D.Kuolys suvažiavime Daukanto aikštėje turėjo virš tūkstančio įgaliojimų ir tai irgi panašu į teisybę, nes į aikštę susirinko keletas dešimčių žmonių, o atstovavo virš tūkstančio.”

  N.P.: 800 žmonių pasitikėjo D.Kuoliu ir pasirašė įgaliojimus. Kuo tai skiriasi nuo 1900 visuotinio susirinkimo dalyvių , arba 119 delegatų, atstovaujančių po 10 partijos narių, balsavimo? Kuo tai skiriasi nuo 700 įgaliojimų Emigrantų partijai, 500 įgaliojimų Brazauskienei, 400 įgaliojimų DK aktyvistei ir pan.?

  “Antra, kad susirinkta, kažkodėl ne kokioje nors salėje, kaip steigiama partija, o aikštėje.”

  N.P.: Įstatymas nedraudžia steigti organizacijų ir ant šaligatvio, bet būtų trikdomas eismas, o aikštė nuo graikų laikų yra demokratijai skirta vieta. Kuo skiriasi aikštė nuo salės?: 1. Taupymu – nereikia švaistyti sunkiai surinktų nario mokesčių. 2. Fliuksu – asimetrinis atsakymas papuvusiai sistemai, 3. Viešieji ryšiai -žurnalistams lengva filmuoti, fotografuoti visais rakursais, imti interviu, laisvai judėti nieko netrikdant – puikus demokratijos ir viešumo triumfas prieš užsidariusius prabangiuose viešbučiuose liberalcentristų forumus, pasibaigiančius beveik orgijomis prabangiuose baruose ir kambariuose už biudžeto pinigus (tai nekliūna?).

  “Trečia, kad suvažiavimo delegatams dar prieš suvažiavimą patvirtinti siūlyta partijos vadovu D. Kuolį ir balsuoti už visas rezoliucijas, dokumentus, jų net nemačius, kas bus pasiūlyta suvažiavime.”

  N.P.: įgaliojime triskart parašyta, kad įgaliojama veikti TIK DĖL STEIGIMO.

  “Ir, ketvirta, aišku, ne mažiau skandalinga: kad įgaliojimą pasiūlyta duoti būsimam partijos pirmininkui iki 2016 metų.”

  N.P.: įgaliojimai duoti tik dėl steigimo, taigi gali iki 2016 steigti partiją, bet tik steigti. Matyt rengėjai galvojo, kad surinkti 800 ir daugiau įgaliojimų D.Kuoliui gali prireikti 4 metų. Kaip matome, apsiskaičiavo, nes surinko per 11 dienų, ar tai dėl per didelio pasitikėjimo D.Kuoliu, ar dėl pernelyg gerai organizuoto rinkimo (matyt, parašų rinkikai karštai įtikėjo sėkme, ar reikalingumu) , o gal dėl visų šitų trijų dalykų sinergijos?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: