D. Paukštė. Priežastys ne emigrantuose, o Lietuvoje – valdžios vykdomoje politikoje (37)

Dainius Paukštė | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Dainius Paukštė | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Prisimenu pirmąsias šios vyriausybės kadencijos dienas. Po „naktinės“ reformos iki tol su pasaulio lietuviais bendravęs  Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) vyriausybės sprendimu buvo reorganizuotas ir Užsienio reikalų ministerijoje sukurtas Užsienio lietuvių departamentas. Kartu su TMDI buvo panaikintas ir Lietuvio grįžimo į tėvynę informacinis centras.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 dienos nutarimu panaikinus TMID, užsienio lietuvių reikalų koordinavimo funkcijos perduotos Užsienio reikalų ministerijai, tautinių mažumų klausimų koordinavimas – Kultūros ministerijai, užsienio lietuvių ir tautinių mažumų švietimo reikalai – Švietimo ir mokslo ministerijai.

Taigi, įvyko kapitalinė decentralizacija, emigrantų klausimai buvo paskirstyti skirtingoms institucijoms. Gavom tipinį atvejį, kai neliko nei vieno atsakingo (kada tėvų daug – vaikas be galvos). Pamenu, kaip Pasaulio lietuvių išeivijos vadovai priekaištavo premjerui ir Seimo vadovams ne tik dėl šių klausimų decentralizavimo, bet ir dėl departamento, bendraujančio su jais, statuso pažeminimo (TMDI buvo pavaldus vyriausybei, o Užsienio lietuvių departamentas tapo pavaldus užsienio reikalų ministrui). Manau, kad kaip tik decentralizacija ir lėmė, jog pastarosios institucijos interesu tapo tik tie klientai, kurie savo noru ar be jo kirto Lietuvos sieną, t.y. emigravo. Situacija Lietuvoje ir emigracijos priežastys ir jų analizė visoms institucijoms staiga tapo nebeįdomios. Ir ne tik joms, bet ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, iki tol koordinavusiai Ekonominės migracijos reikalų komisijos veiklą, kuri taip pat buvo numarinta. Tokiu būdu visi ir nusiplovė rankas.

Manau, jog toks valstybinio statuso emigracijos klausimams pažeminimas, lėmė ne tik emigracijos srautų padidėjimą per šios vyriausybės kadenciją (per 2009 – 2012m. Lietuva neteks apie 200 tūkst. piliečių), bet dar suformavo ir civilizuotą pasaulį bauginantį lietuvių, kaip nusikaltėlių ir siaučiančių jų gaujų iš Lietuvos, įvaizdį ES šalyse ir ypač Skandinavijos regione.  Tiesiogiai esame susidūrę su posakiu: šaukštas deguto statinę medaus pagadina. Tai ką turime migracijos srityje yra tiesioginės visų aukščiausio lygio politikų ir jų struktūrų nieko neveikimo politikos pasekmė. Jau baigiasi ir šios vyriausybės kadencija.  Kaip žinia, iki šiol Seimui buvo pateiktos trys vyriausybės veiklos metinės ataskaitos, bet nei vienoje jų emigracija nebuvo įvardinta kaip sritis, kelianti problemų ne tik valstybės vystymuisi, bet ir jos ateičiai. Šioje vietoje keistai atrodo ir prezidentės užimta pozicija. Ji, kaip ir vyriausybė, sakydama metines kalbas, taip pat nei karto neužsiminė Seimui apie emigracijos keliamas grėsmes. O juk ji, buvusi Europos Komisijos komisare, gerai žino ES sukūrimo pagrindus (laisves), ant kurių bazuojasi visa ES. Viena iš tokių laisvių yra laisvas asmenų judėjimas…

Nežinau, kodėl  Lietuvos politikai (nežinojimas, nesuvokimas ar kitos priežastys) vykstančią iš Lietuvos ekonominę emigraciją bando pateisinti kaip normą ir siekia ją įsprausti į ES laisvo asmenų judėjimo principo rėmus. Bet juk tai visiškas absurdas. Laisvas asmens judėjimas buvo priimtas senųjų ES narių dar tuomet, kai Rytų Europos šalys net nesvajojo tapti ES narėmis. Todėl tarp ekonominės migracijos ir laisvo asmenų judėjimo ES nėra nieko bendro, juolab kad jis naudojamas tik tarp ES narių. Laisvą asmenų judėjimą ES šalys naudojo vienetiniais atvejais ir laikinoms (ne nuolatinėms) tų šalių piliečių problemoms (mokslas, verslas, šeimų susijungimas, gal ir laikinas darbo vietos pakeitimas, kuomet važiuoji dirbti pagal turimą specialybę ir pan.) spręsti. Laisvas asmenų judėjimas nebuvo siejamas nei su masiškumu, nei , tuo labiau, su pasilikimu nuolat gyventi ar pilietybės pakeitimu, t.y. santykiams, kurie būdingi ekonominei migracijai. Ekonominė migracija vyksta iš totaliai nelaimingų šalių į ekonomiškai stiprias šalis. Būdamas ekonominiu migrantu sutinki su viskuo: ir su bet kuriuo darbu, ir su mažu atlyginimu, kai paslepi diplomą ir nekreipi dėmesio į gautą išsilavinimą, turimą patyrimą, gyvenimo sąlygas ir pan. Tačiau viską atperka tai, jog esi laikomas žmogumi, nepriklausomai nuo gaunamo atlyginimo, kurio, beje, pakanka ne tik iki naujo atlyginimo. Esi laimingas, kad pavyko ištrūkti iš „pragaro“. Štai kodėl ekonominė migracija visuomet yra savotiškas prievartos aktas emigranto atžvilgiu, privertęs jį palikti Tėvynę. Tai kaip reikėtų vadinti tokią politiką?

Šitaip elgdamiesi mūsų politikai patys pripažįsta Lietuvą esant neturtinga ir nelaiminga Afrikos kontinento ar Lotynų Amerikos lygio šalimi kur siaučia stichinės nelaimės, badas, karas ar vykdomi žmogaus teisių pažeidimai. Tuomet kalbėti, kad esame civilizuotos Europos dalimi ar, tuo labiau, išrinktųjų klubo – ES nare, visiškai netinka. Kasdien vis labiau jaučiasi, kad Lietuvoje valstybės lieka vis mažiau ir mažiau. Vis mažiau ji gali ir sugeba tvarkyti santykius savo viduje, nes jos funkcijos arba panaikintos, arba privatizuotos, todėl daugeliui nepasiekiamos arba jas bandoma ir toliau privatizuoti (Darbo birža, Sodra, darbo santykių liberalizavimas, aukštasis mokslas ir pan.). Kasdien didėjant emigracijai trūkinėja iki tol buvę stabilūs saitai tarp valstybės ir piliečių. Visiškas absurdas, kuomet dabartinių politikų vairuojama valstybė imasi rūpintis žmonėmis tik tuomet, kai jie emigruoja. O kol jie yra Lietuvoje, žmones slegiančios problemos yra tarsi ne šios vyriausybės galvos skausmas…

Tokia politika – kelias į niekur. Ji palieka valstybę be dabarties ir ateities, o pasauliui sukuria įvaizdį, kad esame blogiukai iš Lietuvos, darantys gėdą ir savo valstybei, ir jos istorijai. Artėjantys rinkimai į Seimą suteikia šansą rinkėjams kardinaliai pakeisti vykdomą politiką. Arogantiški, o kartais ir buki bei logikai prieštaraujantys premjero bei jo patarėjų pareiškimai: nuo „prieš 22 metus Lietuva iškovojo laisvę šaliai ir laisvę emigruoti… Kada kalbame apie emigraciją, tai tikrai fenomenas, kuris įprastas visoms laisvoms šalims!” iki „Jaunimui darbo nėra ir nebus“ – tikrai neleis sumažinti dabartinio emigracijos potvynio iš Lietuvos, siekiančio 17 proc. tautos.  Ar jums kur nors teko matyti masiškai emigruojančius žmones iš „visų laisvų šalių“ ar jaunimu nesirūpinančios valstybės?

Siekiant stabdyti išsivaikščiojančią Lietuvą, būtina kardinaliai nauja politika. Jos priemonės turėtų būti priešingos dabartinei „bėgimo traukinio priekyje“ politikai, kada visomis turimomis galiomis stengiamasi padėti globaliam pasauliui „suvirškinti“ Lietuvą. Nauja politika turi būti sukoncentruota į Lietuvos valstybės ir tautos sugebėjimą ne tik surasti savo vietą, bet ir išlikti globaliame pasaulyje, sukuriant tokią bendravimo su globaliu pasauliu matricą, kuri užtikrintų mums valstybės ir tautos tęstinumą. Šiai misijai įvykdyti trys skirtingos politinės jėgos: Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Lietuvos Centro partija ir Lietuvos Tautininkų sąjunga susijungė į Nacionalinį susivienijimą „Už Lietuvą Lietuvoje!“ . Taip daroma tik išskirtinais, šaliai lemiamais atvejais. Keliamiems uždaviniams jau surasti ir sąjungininkai. Susivienijimo tikslams pritarė ne tik Visuomeninis judėjimas „Už teisingumą“, bet ir Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai, bet ir kelios dešimtys Nepriklausomybės akto signatarų.

Akivaizdu viena – prieš surasdami tolesnę mūsų visų egzistavimo formulę, atgautą valstybę iš pradžių turime sukurti ir paversti civilizuota bei europietiška valstybe. Turime prisiminti, kad šis siekis istoriškai buvo ne vienos lietuvių kartos neįvykdoma svajonė ir mitas. Šias ainių godas mes galime ir privalome paversti realybe. O tą įgyvendinę, turime užtikrinti, kad Lietuvos valstybę prieš 1 000 metų sukūrę valdovai savo amžino poilsio vietose jaustųsi ramūs dėl kadaise pradėtų įgyvendinti projektų gyvybingumo. Kitaip patys tapsime nedėkingais ir nevertais palikuonimis.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .
alko-2-proc

37 komentarai

 1. Tautis:

  Kur, paukšti, buvai prieš 3 metus? Kodėl pračiulbai prieš rinkimus? Labai jau norisi įsiprašyti į Tautininkų draugus.

 2. Elenytė:

  Ponas Paukštė, tikrai vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris iš esmės kalba apie amigraciją. Ir jau ne pirmi metai. Vadinasi, gali net ir tas, kuris niekada nebuvo emigrantas, puikiai suvokti ir emigracijos priežastis, ir numatyti, matyti pasekmes. Bet ar jo kas klauso?

 3. Marta:

  Aš, kaip eksemigrantė norėčiau paklausti, gerb. socialdemokrato Dainiaus Paukštės ką jis nuveikė emigrantų labui dirbdamas tarnyboj su emigrantais? Ir gerai, kad prijungė šią tarnybą prie Užsienio reikalų ministerijos, nes emigrantai savo reikalus tvarkosi dažniausiai per ambasadas. Gal reiktų pradžiai patiems mūsų biurokratams emigruoti keletui metų? Gal tada geriau susipažintų su emigrantų problemomis?

  O kas liečia “darbą jaunimui”, tai pons Paukštė, kaip suprantu, irgi yra nemažai dirbęs šioje srityje profsąjungose, Trišalėje taryboje ir kt.,norėtųsi išgirsti šios veiklos konkrečius rezultatus. Nes vadinti premjero sprendimus “bukais” kai jis jau antrą kartą ištraukia socdemų, prisiskolinusių pinigų iš TVF ir juos iššvaisčiusių, nuvairuotą griovin valstybinę mašiną, yra daugiau nei bukas pareiškimas, jei ką. Dabar, kai ta mašina ištraukta, daug mandruolių vėl siekia sėstis už vairo, savas kaltes versdami Kubiliui. Nejuokinkit svieto.

 4. Elenytė:

  Beje, tik norėčiau patikslinti, kad ne visi iš Lietuvos išvykę piliečiai tapo ne Lietuvos piliečiais, nes dauguma kitų šalių pilietybių nepriėmė, vadinasi, tebėra LR piliečiai. Vadinasi, Lietuvos vyriausybė neturi teisės jų išbraukti iš Lietuvos valstybės piliečių sąrašų ir jaustis jau rami dalį žmonių išvijusi iš Lietuvos. Atseit, nėra žmogaus, nėra ir problemos. Ne, problemos niekur nedingo, tik jos tapo gal kiek kitokios, gal jų tik dar daugiau pasidarė. Politikams paprasčiau su tais, kurie “savo noru” išėjo Anapilin. Štai tų tai jau tikrai nėra… kaip ir jų problemų. Bet politikus galima “pagirti” – jie puikiai padirbėjo, kad ir Anapilin nemažai išemigruotų.

 5. Elenytė:

  Marta, aš manyčiau, kad ponas Paukštė padarė tiek, kiek gali padaryti VIENAS žmogus prieš visą sistemą. Juk šitiek metų nuolat buvo kaltinami tik atskiri švykę žmonės, o ne tie, kas sudarė priežastis jam “savo noru” išvykti. Jiems buvo priskiriamos visos blogiausios žmogaus savybės ir net pasidžiaugiama, kad tokie išvažiavo, nes, atseit, nesistengia ir todėl nesugeba išgyventi Lietuvoje. Ir nėra čia ko dėl jų sukti galvos. Dar geriau, kad tokie išvažiavo ir tegu net negalvoja grįžti. O kad to “savo noro” dauguma nė kiek neturėjo, tai net neišsižiok…

  Visada raginu skirti du dalykus – tuos žmones, kurie tikrai važiuoja savo noru, nes nori užsienyje įgyti išsilavinimą ar patobulėti profesinėje srityje, t.y. laikinai užsienyje padirbėti pagal savo specialybę. Ir tuos žmones, kurie išvažiuoja ten dirbti bet kokio darbo, kad tik išsimaitintų ir išgyventų. Ypač, kai jie važiuoja su visa šeima, nes tik ten išgali auginti savo vaikus, leisti juos nealkanus ir neapdriskusius į mokyklą ir laukti jų grįžtančių iš jos į jaukius namus. Tie žmonės jaučiasi ypač pažeminti ir kaip Lietuvos piliečiai, ir kaip žmonės. O ką jau kalbėti apie visą tą mėšlą, išpiltą ant jų galvų: nevykėliai, Lietuvos išdavikai, tinginiai ir t.t., ir pan.

 6. Marta - Elenytei:

  Ponas Paukštė arba apsimeta nežinantis tikrųjų emigracijos priežasčių ir sąmoningai tuom naudojasi savo rinkiminei politikai, arba ištiesų niekada rimtai nesidomėjo jomis. Todėl ir siūlau jam pagyventi emigracijoje ir pasukti galvą taip kaip mes, emigrantai, sukame galvas ieškodami tikrųjų emigracijos priežasčių ir jas rasdami. Naivu kaltinti šią mūsų vyriausybę, kuri sąmoningai nesiskolino iš TVF, kuri skolindama pinigus kartu stato tokius reikalavimus vyriausybei, kurios ir paskatina emigraciją. Būdama Anglijoj supratau, kad ne tik TVF tai daro. Tai vykdoma ir per kitokias programas. Kas yra tikrieji šio naujo tautų kraustymosi politikos architektai emigrantai jau senokai yra išsiaiškinę ir tokiai šių kaltininkų politikai kyla didelis pavojus, nes migrantai tampa ta politine jėga, kuri greit nebeturė ką prarasti. Tad aš šiems, visuomenes dekonstruojantriems architektams siūlyčiau kuo greičiau keisti savo politiką, nes ji gali vienąkart atsisukti prieš juos počius, nes nei vieėna idėja neapleidžia savojo šaltinio.

 7. senis:

  NE EMIGRANTAI, O EKONOMINIAI TREMTINIAI REIKETU SAKYTI

 8. Sisteminiai:

  Kodėl prie Kubiliaus vienas asmuo 2011 uždirbo tiek (VMI duomenys: vienas milijardierius 2011 gavo pajamų 1 milijardą 370 milijonų) kiek kiti 200 tūkst. gaunantys MMA?

  Kodėl prie kubiliaus per 2 metus iš darbo rinkos dingo 250 tūkst. dirBančiųjų, o dabar atsistatė apie 40 tūkst (darbo ir soc. tyrimų institutas)

  Kodėl 2010 per krizę atsirado 273 nauji milijonieriai? Kodėl skirtumas tarp turtuolių ir vargšų – didžiausias Europoje?

  Kodėl prie Kubiliaus per 3 metus valstybės skola išaugo nuo 17 milijardų iki 50 milijardų?

  Kodėl prie kubiliaus Rytų Lietuvoje nesilaikoma LietuvIŲ Kalbos, Švietimo, Darbo kodekso, kitų įstatymų? Kodėl nevykdomi teismų sprendimai?

  kodėl prie Kubiliaus MMA 800 litų, o įmonių pelnas 2010 m. 5, 3 milijardo (statistikos departamentas)? Jei MMAA būtų 1000, įmonių pelnas būtų 4.8 milijardo.

  kodėl prie Kubiliaus jau įsidarbinant reikia mokėti rusų kalbą (daugumoje darboviečių)?

  kodėl statybose pusvelčiui daugiausiai dirba atvežti baltarusiai, pakistaniečiai, siuvėjos iš Šri lankos ir kt. (Klaipėda, Vilnius, Mažeikiai ir kt.)?

  kodėl prie kubiliaus žalioji energetika apmokestinta kad neapsimokėtų ir tie pinigai (VIAPas)pervedami Gazpromo valdomai elektrinei Kaune?

 9. Elenytė:

  Marta, pritariu Jums, kad ši vyriausybė nebuvo pati blogiausia. Ir nematau didelės bėdos (o, tikslaiu, jokios bėdos), kad buvo panaikinta TMID ar viena kita pasiuntinybė. Tikrai tai nebuvo tie žmonės, kurie gilinosi į emigracijos priežastis ar padėjo žmonėms neišvažiavus išgyventi Lietuvoje. Arba skatino grįžti ir Lietuvoje įsitvirtinti. Taip, jie skatino sugrįžti turinguosius prieškario emigrantus, siūlė jiems čia pirkti namus ir pan. Tokie, kurie turi už ką, gali sugrįžti ir išvykti be niekieno pagalbos, kur tik jie nori. O kartais reikėdavo tiek mažai, kad sutrikęs, negandų prispaustas žmogus neišvažiuotų arba drįstų grįžti, žinodamas, kad niekas iš jo nesišaipys, atseit, esi toks nevykėlis, kad net užsienyje nesugebėjai pasilikti ir gyventi, o Lietuvoje ir be tavęs pilna reikalų.

  Blogiausia, kad aš iš viso nematau jokio noro neišbraukti išvykusiųjų žmonių iš Lietuvos piliečių ar lietuvių tautos. Man visada atrodo, kad esame viena tauta, viena valstybė ir nesvarbu, kaip kas gyvena, kur išgyvena, bet, bent jau kol dar turime Lietuvos valstybę, turėtume visi jaustis, turintys NAMUS, kuriuose esi laukiamas ir kuriuose tau visada turi atsirasti vietos. O šito jausmo, šitokios vienybės ir tokio saugumo niekas nesistengia sukurti – nei vyriausybė (kokių jų beturėjome), nei patys žmonės stengiasi vieni kitus palaikyti, vieni už kitų kabintis ir vieni kitus traukti. Amžinas susipriešinimas, amžinas savęs kėlimas aukščiau už kitus, o kitų žeminimas ir smugdymas, kritika dėl kritikos, tarsi tik taip gali jaustis svarbiu, reikalingu, vertu išgyvenimo.

  O ponas Paukštė bent jau ieško priežasčių (visi galime klysti), o ne susitelkia atskirų žmonių, kuriems ir taip nelengva, smurgdymu, kaltinimu, niekinimu ar dar didesniu jų atskyrimu nuo tautos, nuo valstybės, kurios piliečiai jie yra ar norėtų būti.

  Ir dar: man atrodo, kad dauguma iš esmės galvojame panačiai ar net vienodai, bet tokiuose komentaruose, ypač, kai juose įsipainioja tokie žmonės, kurie turi tikslą suerzinti, užgauti, pajuokti, o ne įsiklausyti, išgirsti, kalbėtis, prasideda toks kažkos tik puolimas, gynimas savo nuomonės, nes tarsi svarbu nepasiduoti, apsiginti ir neleisti pasirodyti, kad gali ir klysti, ir ko nors nesuprasti ar netiksliai suprasti, ko nors nežinoti. Norėtųsi geranoriškumo ir bent jau elementaraus mandagumo. Tada gal ir galėtume rasti teisingus sprendimus.

 10. Elenytė:

  Tiems, kas dabar įnirtingai kritikuoja pono Kubilaisu vyriausybę ir visą jų partiją vis tik norėčiau priminti, kad reikėtų galvoti ir apie šios kritikos pasekmes, ir apie jos pagrįstumą. Negi Jūs manote, kad geriau būtų buvę, jei ir toliau Lietuvą būtų “tvarkę” tie apsišaukėliai ir veidmaniai socialdemokratai, kurių darbuose socialdemokratijos nėra net kvapo, ar kokie darbiečiai bei tvarkiečiai? Iš visų lig šiol esamų parlamentinių partijų, Kubiliaus partija, vis tik buvo padoriausia. Juk joje yra (ar buvo) ir Puteikis, ir Stancikienė, kuriais dar lyg ir galima tikėti. O jų koalicija su Valinsko bei Masiulio partijomis iš karto nieko negero nežadėjo, bet, atsiet, nebuvo daugiau su kuo jungtis.

 11. Sisteminiai:

  Ne Elenyte,

  Kritikuojam visus sisteminius neišskiriant KBL
  Pavyzdys čia:

  1. Už ką balsuoji balsuodamas už TS-LKD?

  http://www.balsas.lt/naujiena/600827/balsuodamas-uz-tevynes-sajunga-balsuoji-uz-pederastus

  2. Europarlamente Leonidas Donskis, Viktoras Uspaskichas, Vilija Blinkevičiūtė, Justas Paleckis bei Zigmantas Balčytis balsavo už tai, kad šeima būtų laikomos ir tos pačios lyties asmenų sąjungos

  http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/kas_yra_seima_uz_mus_jau_nuspresta/

  3. MINISTRO TĖVAS- KGB

  http://alkas.lt/2012/05/24/vrm-ministras-a-melianas-patvirtino-jog-jo-tevas-buvo-ilgametis-etatinis-kgb-darbuotojas/

 12. D.Paukštė:

  Siūlau perskaityti pilną šio straipsnio versiją tinklapyje http://www.lsds.lt

 13. Elenytė:

  Emigraciją pažaboti, manyčiau, galima tik vienu būdu – sukurti žmogiško gyvenimo sąlygas Lietuvoje. O “žmogiškas gyvenimas”, tai pirmiausia saugumo jausmas, kuris prasideda teisingumu, tiesa ir baigiasi kasdienės duonos kąsniu, jaukia pastoge. Juk normaliam žmogui nieko daugiau ir nerikia, bet Lietuvos ligšioliniai politikai net ir tam nesugebėjo ir nesugeba sukurti sąlygų. Kai žmonės išgyvens Lietuvoje, jie niekur iš jos ir vejami nevažiuos. O išvykę nebijos sugrįžti. Todėl mažiau kalbėti apie “blogus” emigrantus, o susitelkti ties valstybės atstatymu ir tolesniu jos kūrimu. Tam būtina išrinkti tikrai NAUJĄ Lietuvos seimą. O rinkti dar, ačiū Dievui, yra ką.

  • D.Paukštė:

   Štai ir atsakėt, gerbiama Elenyte, į pagrindinį klausimą: emigracijos priežasčių reikia ieškoti čia, Lietuvoje.

   • Tautis:

    Taip, pone, Jūs sau ir savo šeimai sukūrėte žmogiško gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Jūsų šeimoje nėra emigrantų. Ir nebus./Nebent STT ar FNTT įsikiš/. Braudamasis į politiką siekiate tas sąlygas dar gerinti. Ir Jums sekasi dabar, ir anksčiau sekėsi. Jums gera prie visų valdžių, tiki vienos riebesnį kąsnį pasiūlo, kitos didesnį samtį duoda kitiems, bet Jus iš pašalpų gyventi nepalieka. Dabar Jūsų tikslas – Seimas, o arkliukas – emigracija. O kaip puiku su tuo arkliuku įsiropšti į Tautininkų vežimą ir kalbėti, kalbėti.

 14. zemaiciu zydas:

  nieko jus nepakeisit, jums paprasciausiai nieks neleis. Galit nustot ausint burnas…

 15. Toms:

  O kodėl Pukštės sūnus Laurynas emigravo?

  • Tautis:

   Ne darbo ieškoti emigravo, o kur varganus pinigėlius saugiai investuoti.

   • Elenytė:

    “Žinove” Tauti, tai įtikink savo Tautininkus su LSDS neiti į Sąjungą “Už Lietuvą Lietuvoje”, jei jau jie tokie visi blogi. Jokite vieni savo “arkliuku” į Seimą, jei tokį patikimą turite ir neskleiskite čia paskalų bei šmeižto.

    O šiaip, tai ne tik tada, kai kalbame apie emigraciją, bet apskritai, visur turėtų žmonės pagaliau suvokti, kad viskas valsrtybėje priklauso ne nuo atskirų žmonių norų ar sugebėjimų, o nuo politikų. Jie žaidžia žmonių gyvenimais ir likimais kaip lėlių teatro aktoriai su savo už virvučių tampomomis lėlėmis. Kai šitai suvoks kuo daugiau žmonių, bus galima tikėtis ir atsakingo rinkimo į Seimą, nes tada žmonės žinos, kad ką išsirenka, tai išsirenka patys sau “ant savo galvos”.

 16. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: ” Kartu su TMDI buvo panaikintas ir Lietuvio grįžimo į tėvynę informacinis centras

  Konservatoriu ir liberastu valdzios sprendimas nera KVAILAS, jie puikiai supranta, kad i ju valdoma valstybe….lietuviai NEGRIS!, tai kam dar vejais leisti pinigus? Teko skaityti internete, kad viena seima sugrizo….bet pasirodo, kad ir ta nepilnai. Taigi laukiame antro pavyzdzio…..gal dar viena seima sugriz? Juk taip gali atsitikti!, niekas negali paneigti. Tik neaisku, ar toji seima naudojosi to informacinio centro paslaugomis?

 17. Šiaip kas liečia Kubiliu, tai mano nuomone jis nėra blogiausias premjeras, iš tų kurie buvo.
  Ir ta emigracija ne vien jo problema

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *