R.Ozolas. „Lietuvos sąrašas“: kontekstai (203)

Romualdas Ozolas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Romualdas Ozolas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Galime būti dėkingi Kęstučiui Girniui už įžvalgų analitinį straipsnį „Lietuvos sąrašas“ – kiek jų bus?“ – apibendrinimai, kaip įprasta gerbiamajam filosofui ir politologui, daromi remiantis visų pirma faktais, o spekuliacijos dažniausiai įgyja klausimo formą. Bendrauti tokio teksto pagalba – tikras malonumas.

Noriu įnešti savo indėlį į ikirinkiminės situacijos Lietuvoje aiškinimąsi, kai ką iš pirmų lūpų patikslindamas, o kai ką papildydamas.

Šiemetiniai rinkimai skirsis iki šiol neregėtu visuomeninių judėjimų protrūkiu. Būtų tikrai tikslinga sutarti, koks yra judėjimo santykis su partija. Judėjimu vadintina iki partijos įsteigimo viešam veikimui susibūrusi piliečių santalka. Iš jos susikūrus partijai judėjimas paprastai išnyksta. Tais atvejais, kai partiją ar partijas įsteigti padėję judėjimai išlaiko savo pavadinimus, jie paprastai egzistuoja kaip partijų prielipai ar palydovai, nebeatlikdami svaresnio nei visuomeninio, nei politinio vaidmens, dažniausiai tik miglindami politinį procesą.

Jau nuo praėjusiųjų metų Mokslų akademijoje telkęsis A. Medalinsko vedamas visuomeninis judėjimas vasario 22 dieną viešumon prasiveržė mitingu „Už teisingumą“ prie Prezidentūros. Po D. Kedytės „paėmimo“ irgi ne pirmas mėnuo Kaune Klonio gatvėje telkęsi budėtojai ir jiems talkinantys visuomenės rėmėjai atvyko Vilniun ir pradėjo nuolatinę akciją Daukanto aikštės prieigose. Politinių debatų dėl jėgų suvienijimo įkarštyje gimė Nacionalinio sąrašo idėja, kurią iniciatyvos ėmęsis D. Kuolys realizavo „Lietuvos sąrašo“ vardu. Kurį laiką, pats būdamas ir judėjimo „Už teisingumą“ iniciatyvinės grupės nariu, D. Kuolys nebuvo apsisprendęs, kas yra tas „Lietuvos sąrašas“ – judėjimo „Už teisingumą“ pumpuras ar savarankiško veiksmo židinys. Į „Sąrašą“ žmonės siūlė savo atstovus, sudarinėjo „dešimtukus“, organizatoriai leido „Aikštės žinias“, rengė įvairius pasivaikščiojimus, vadindami tai postmoderno politika ar paprasčiausiai politiniu fliuksavimu. Tik po to, kai V. Vasiliauskas ir N. Venckienė paskelbė imą „Lietuvos sąrašą“ į „Drąsos kelio“ partiją, D. Kuoliui nebeliko nieko kito, kaip paskelbti „nepartinės partijos“ kūrimą, nes daug kas iš „Lietuvos sąraše“ atsidūrusiųjų nemanė galį būti „Drąsos kelio“ partijos sąraše. Liepos 5 d. Daukanto aikštėje įvyko „postmodernus suvažiavimas“, kuriame ir buvo deklaruotas partijos kūrimas. Nuo to momento „Lietuvos sąrašas“ tapo nebeprieinamas „Drąsos keliui“, o pats „Sąrašas“ nustojo egzistuoti kaip judėjimas.

Visų tų judesių galėjo nebūti, jeigu Lietuvoje kandidatuoti į rinkimus galėtų ir visuomeninės politinės organizacijos. Tačiau tokios teisės nėra. Kandidatuoti kolektyviškai galima tik partijų sąrašuose. Individualiai gali kandidatuoti ir nepartiniai. Tačiau tai reikalauja rimtų asmens pastangų ir finansų.

Koks visuomeninio judėjimo „Už teisingumą“ santykis su partijomis?

Iš pat pradžių apsibrėžęs kaip nepartinių visuomenės atstovų susibūrimą ir telkimą visų valdžių priežiūrai taip pat ir po rinkimų, Judėjimas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su partijų susivienijimu (o ne judėjimu, kaip sako K. Girnius) „Už Lietuvą Lietuvoje“, pagal kurį į rinkimus eiti norinčius visuomenininkus judėjimas „Už teisingumą“ galėtų rekomenduoti į bendrą susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ sąrašą. Kadangi susivienijimą sudarė trys neparlamentinės partijos – Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautininkų sąjunga – idėjų spektras visuomenininkams buvo optimalus, nuo dešinės iki kairės. Tačiau šios partijos turėjo vieną bendrą bruožą – tautinę orientaciją, rūpinimąsi visų pirma Lietuvos reikalais, o ne vien Europos Sąjungos direktyvų vykdymu.

K. Girnius visiškai teisus: sąvokos „lietuvių tauta“ ir „Lietuvos tauta“ yra skirtingi dalykai, ir galėjo būti idėjinė „Lietuvos sąrašo“ pumpuravimo bazė. Nedėstysiu čia filosofinių argumentų, pakaks paaiškinimo pagal analogiją: iki šiol Europa buvo lietuviai, latviai, vokiečiai, italai ir kitos tautos, dabar jie per „būk europiečiu“ yra vedami į „Europos tautą“, kaip kažkada per „tarybinį žmogų“ buvo vedami į homo sovieticus. Lietuvos tautą istoriškai jau irgi esame turėję – ji gyveno pagal Lietuvos Statutus, ir žinom, kas iš to išėjo: lietuvių teko ieškoti šiaudinėse pastogėse. Lietuvą 1918 metais atkūrė lietuvių tauta, pakartotinai atstatė 1990-aisiais. Ar priminti, kiek „Lietuvos tautos“ atstovų Aukščiausiojoje Taryboje nebalsavo už Lietuvos atkūrimą? Bet lietuviai visus pakvietė gyventi Lietuvoje. Kiek jų dar ir šiandien nesutinka?

Kai buvo paskelbta „Lietuvos tautos“ memorija, idėjinė skirtis buvo išreikšta pakankamai aiškiai. Tapo suprantama, kodėl D. Kuoliui iš tiesų netiko bendradarbiavimas su susivienijimu „Už Lietuvą Lietuvoje“, nors viešai buvo aiškinama, kad susivienijimas esąs nepopuliarus ir per jį pasiekti daugumos Seime nebus įmanoma. Vienu metu buvo galima viltis, kad vedant N. Venckienei bus galima sukelti didelę bangą, tačiau po jos pareiškimo, kad į jokias koalicijas ji neisianti, netgi didžiausių entuziastų viltys ėmė blėsti. Kita vertus, kol „Lietuvos sąrašu“ buvo fliuksuojama įvairūs sceniški vaizdai, jis žavėjo mūsų individualistus, tačiau priverstinis pasiskelbimas partija D. Kuolį daro labiau panašų į Jogailą Krokuvoje, kai šis, per Jadvygą vylęsis prijungti Lenkiją prie Lietuvos, pasijuto geležinės krikščioniškai organizuotos karalystės užspeistas pilyje su visa savo palyda. Geležinė Lietuvos rinkimų tvarka reveransų pagoniškam rinkiminiam fliuksavimui vargu bau darys. Nebent už viso to slypėtų dar koks nors supersumanymas.

Šalia viso to turime jau metus kartu dirbantį daugiametes istorijas skaičiuojančių partijų susivienijimą „Už Lietuvą Lietuvoje“, į savo sąrašą ir toliau kviečiantį visus norinčiuosius eiti rinkimų kovon, rinkimų metu laimint jei ir ne daugumą, tai pajėgią jungtinę frakciją. Galima tik apgailestauti, kad nacionalinis pasipriešinimo konjunktūrai frontas suskilo į tris šakas.

Ar galimi bendri tų trijų sąrašų veiksmai? Viskas priklausys nuo vedančiųjų asmenų ambicijų. Kadangi „Už Lietuvą Lietuvoje“ susivienijo būtent dėl to, jog įveikė vadovų ambicijas, susivienijimas derasi dar dėl vienos ar dviejų partijų prisijungimo. Su naujosiomis – „Drąsos kelio“ ir „Lietuvos sąrašo“ – partijomis visiškai įmanomas bendradarbiavimas nekonkuruojant vienmandatėse ir susitarimas dėl keleto nacionalinio masto darbų (emigracijos stabdymo, bedarbystės mažinimo, energetinio saugumo ir kt.) ir rinkimų metu, ir po rinkimų. Toks bendradarbiavimas gali būti anaiptol ne paviršutiniškas.

Judėjimas „Už teisingumą Lietuvoje“ ir toliau lieka veikti kaip visuomeninis judėjimas, kurio nariai patys neis į rinkimus, o Judėjimas turės ryžto ir ištvermės tęsti savo darbą nesitapatindamas su jokia partija.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , .

203 komentarai

 1. Inga:

  Nesuprantu, kodel nenorite vienytis? O kad skaldys jus, tai-faktas. Sekmes jusu naujai partijai.

 2. suomis:

  Viskas aišku. Kaip ir sakiau: – Iš didelio debesies, mažas lietus. Nieko nelaimės, nei “Drąsos kelias”, nei Kuolio partija. Gaila, kad geras sumanymas žlugo, per nežabotas ambicijas. Nesugeba žmonės, realiai vertinti situacijos.

  • tikras lietuvis:

   Tuo geriau – kyla tautininkų aljanso akcijos.
   Tik reikia, kaip sakiau, programos kaip pakelti Lietuvos ekonomiką ir gyventojų gerbūvį.
   Ir liaudis nubalsuos.
   Jei nori dirbti visuomenės daugumai, tai šitiems dalykams reikia skirti visą likusį laiką – kitaip visuomenės dauguma eilinį sykį nieko negaus: iki šiol buvę jai nedirbo, nedirbs ir visokie nežinia iš kur susibėgę (ir susirašę savo sąrašus), nes jie tokių programų ne tik, kad neturi – jos jiems net nerūpi.

   • Amelija:

    Už tautininkus balsuos dešimtadalis procento – jie patys ir jų šeimų nariai. Reanimuoti balzamuotą nabašninką jaunimas neis.

    • Sisteminiai:

     Aš ne giminė tautininkams, bet tikrai balsuosiu ir kitus kalbinsiu. Konservai iš tikro 5 proc. nepralipa, tai netgi bruzda, kad keisti kubilių į Puteikį, bet panašu, kad pavėlavo.

     • tikras lietuvis:

      Kol kas kitų, kurie galėtų dirbti visuomenės daugumai ir po 1990 – ųjų Lietuvai nebūtų padirbę žalos, kaip ir nėra.
      Tik reikia, kad tautininkų aljansas užsiimtų tuo kas yra reikalinga – neužsiimtų visokiais niekais, kuriuos, pvz., ne tik gali, bet ir išspręs teismai.
      Ekonomika ir tik ekonomika – štai kur tikslas,.
      Visa kita smulkmenos.

    • tikras lietuvis:

     Žiūrint kokia bus programa – manau, kad ji atitiks šios dienos uždavinius, todėl iš anksto klijuoti etikečių nederėtų.

 3. Marija:

  kantrybės, ko jūs visi čia spirgate?…
  Juk rinkimai dar ne rytoj, o sprendimai, priimti nepasvarsčius, vertės didesnės neturi…
  Geras pavyzdys – Venckienės išsišokimas: suklupta, atrodytų, lygioje vietoje…

 4. Dar Karta:

  Jaigu tu neturi seklos tai kam tam ta zhemei. Taip sako viena ish indu patarliu kalbant apie viira ir moteri ir galimiibe jiems suisilaukti vaiku. Dabar Ozolai jus neturite ideios. Jaigu jus ir tokie kaip jus laimeitu rinkimus taI jus nezhinotumete ka dariiti. Tuo tarpu Venskienei turti ideia ir kad ta ideia igivenditu jei reiike patekiti i seima. Bevaisu tariibiunio apmokimo philosophai ira be vaiseii.

  • suomis:

   Ir kokią idėją turi Venskienė?

   • Getautas:

    Kastruoti visus pedofilus:))

    • Kažin:

     Mat, vien kastravimo gali nepakakti. Pagal paskutinį medicinos mokslo žodį visiškam sterilumui užtikrinti gali prireikti ir intervencijos į atitinkamus smegenų centrus, tikėtina, kad idėjos turėtojai dėl to neapsižioplins ją įgyvendindami.

   • Dar Karta:

    Sutvarkiiti teiiseisauga. Galbut padariiti taip kad teiiseisauga butu valstiibingumo ramstis bet ne valstiibeis grioveia.

    • Kažin:

     O kas nesirengia sutvarkyti teisėsaugą, tokių politikoje nėra. Tačiau vien noro ją sutvarkyti nepakanka, reikalinga ir išmanyti, kaip ją sutvarkyti, o Garliavos įvykiai, apie juos besusikinėjančių veikėjų, drąsininkų veiksmai rodytų, kad to teisiškai kvalifikuoto išmanymo, kaip sutvarkyti demokratinės šalies teisėsaugą, nebeturima…

     • Dar Karta:

      Bet vistik pripazhinkite kad Ozolas tiek Kulakauskas tiek Daujoniitei tiek Kuoliis neturi ideios kaip taip padariiti. Tuo tarpu Venskieneis ideia sutvarkiiti tieseisauga vertiibiu kontekste. Turbut niekam ne paslaptis kad dabartineii lietuveii sunkeii orentuojasi vertiibeise ir tai reiike taisiiti nes prieshingu atveiu tautai grese ishsigimimas ta prasme muzhmogeia ishgamos karaliaus Lietuvoja. Vertiibeis tai Venskieneis keles ir kunigas Vertelka pathiu laiku. Ash manau kad DK tureitu buti sudariita ish stipraus intelektualinio branduolio iki deshimt zhmoniu o visi kiti Vertelkos parapios sazhiningi ir dori parapietheii. Va taip vat ir ne kitaip. Kuo mazhiau shiukshliu baltom apikakleim.

      • santa violeta:

       Jūs galbūt pasimokykite lietuvių kalbos rašybos, pone “dar karta” (beje, rašosi “dar kartą”).
       O jūsu ikonizuojama rėksnė, melagė ir manipuliatorė Venckienė labiausiai panaši į Sara Palin, tik ana daug gražesnė ir neitariama baisiais nusikaltimais 🙂

      • Kažin:

       Trumpai drūtai – tai savo rašiniais bandote įkalbėti sveikam ligą ir daugau nieko…
       Jokių išskirtesnių vertybių Venckienės elgėsyje nesimato, panašu, kad tai eilinis valdančiųjų politinių jėgų, gal net nelietuviškų, tai bylotų ir jūsų rašyba, vykdomas viešųjų ryšių triukas.
       Nieko pačiam nesigaus – Lietuva daugiau katės maiše nepirks…

       • Dar Karta:

        Norite pasakiiti kad visos zhudiineis ir pedophilu ishprievartauto vaiko asharos iira tik vieshu riishiu darbininku darbas? Tai jus bandote ikalbeiti liga.

        • tikras lietuvis:

         Pamiršk tai – tam yra teisėsauga.
         Ji ir išsiaiškins.

         • Dar Karta:

          Jus misteri nesiorentuojete laike ir erdveia. Esmei tame kad teiiseisaugos sistema supuvusi. Paprastute pedophilios bila prokurorai luozhidami teiiseis printsipus sugebeio uzhvilkinti keturis metus. Prokurorai lauzhidami teiiseis printsipyus ishstumei nukenteiusius ir kliudininkus i gatve kurioja dalis liuydininku buvo ishzhudiiti. Ar suprantate zhodzhio ishzhudiiti prasme?

          • tikras lietuvis:

           Žydeli,
           nesi dirbęs to darbą ir apie tai neturi žalio supratimo – čia ne miežius sėti.
           Supratai?
           O, kad kas tai pripliurpė apie kažkokią “pedofiliją”, tai dar nebūtinai ji iš tikrųjų buvo.
           Yra teismai, jie ir išsiaiškins, dėl ko kiekvienam abeliui nedera į bylas kištis.
           Jei nenori gauti per kepurę.

    • >>dar kartą:

     gal jūs rašote iš I-phone, kad tiek klaidų priveliate?

  • DLL:

   Žaviuosi tavo pastangomis išmokti dar ir nelietuviškai rašyti.

 5. lizdeika:

  nesvarbu kaip balsuoja, svarbu kas balsus skaičiuoja

  • Kažin:

   Būtent čia yra svarbiausias teisingumo užtikrinimo klausimas. Deja, judėjimai už teisingumą šio klausimo nečiupo ir iki šiol nečiumpa už ragų. Kodėl !?… Galvojant apie tai, darosi aiškiau tai, kas yra save vardinantys valdžių priežiūros judėjimai.
   Juk aiškiau negali būti, kad visuomeninių judėjimų visokiais fliuksavimais ir apskritai jų vykdoma vadinama partijų ir valdžių priežiūra yra “juokums darbs”…, kai rinkimų “durys” Seimo parijoms yra kiauros – pagal Rinkimų įstatymą balsus skaičiuoja rinkimų komisijų pirmininkai, Vaigausko paskirti iš Seimo partijų ir įvairais rango valstybės valdžios institucijų deleguotų asmenų.
   Taigi, kol dar yra šiek tiek laiko uždarykime praviras Seimo rinkimų duris…, priešingu atveju judėjimų už teisingumą prasmingumas yra fikcija, vėl Tauta liks prie sudužusios geldos…

 6. Lamatas:

  manau ,būtu neblogai,kad lietuviai ,būsimi rinkėjai pradėtų mastyti.Nesunku gi suprasti,kad nenoras vienytis ,todėl kad tik mes (AŠ) žinome TIESĄ ,atsako kas yra kas.Netikiu ,kad jie sugebės dirbti visos Lietuvos labui.

 7. Pensininkas:

  Šiuo lemtingu Lietuvai momentu, manau, blaiviausiai masto R.Ozolas. Manau, kad antiklaninėms jėgoms einant į rinkimus trimis blokais, tai tik 10-15 proc. balsų ir šie išrinkti asmenys, tame tarpe ir Venckienė, taps tikrais pastumdėliais Seime, kaip kad prisikėlialiai dabar.. Nesuprantu, kaip Drąsos kelio vadovė to nesupranta. Ir Kuolys su Medalinsku kažko blaškosi. Norėjosi kaip geriau, o gali išeiti taip, kaip visada. Na kas dabar? Liko dvi savaitės kiekvienos partijos sąrašų ir vienmandatininkų rinkimams įregistravimui. Po to liks dar keturios savaitės koalicinių rinkiminių sąrašų sudarymui.
  Tikiuosi, kad visų antisisteminių ir antiklaninių partijų vadovų ambicijos baigsis, sveikas protas nugalės ir jie sudarys vieną koalicinį rinkiminį sąrašą, kad ir pavadinimu LIETUVOS SĄRAŠAS DRĄSOS KELIU UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE. Tik tuomet turėsite daugumą Seime, savo pirmininką ir premjerą. Sėkmės.

  • Alvydas Medalinskas-Pensininkui:

   Kad Kuolys blaškosi ir įneša sumaištį, tai aš sutinku, bet nelabai supratau, kur Jūs įžvelgėte mano blaškymąsi. Priešingai, tai buvo nuoseklus darbas, budinant žmones dar nuo Visuomeninio diskusijų Forumo Mokslų Akademijoje “Tauta, piliečiai, valstybė” laikų apie ką užsimena ir R.Ozolas, tuo pačiu rašant straipsnius tais, klausimais, kurie man atrodė svarbūs valstybei, akcentuojant tautiškumo, pilietiškumo ir teisingumo problemas. Vėliau gimė judėjimas Už teisingumą, kur irgi nebuvo jokio blaškymosi. Klaida buvo tik Kuolio pakvietimas, nes jis panašu jau tada turėjo visiškai skirtingus siekius šio judėjimo atžvilgiu, nei dauguma kitų iniciatyvinės grupės narių. Vėliau visas tas jo darbas už judėjimo Už teisingumą iniciatyvinės grupės narių nugarų davė savo vaisius. Apie juos dar bus galima vėliau daugiau pašnekėti, nes po paskutinių Kuolio žingsnių dabar jau žmonėms galima paaiškinti, kas yra kas. Viena galiu tik pasakyti: kosmopolitinėmis pažiūromis garsėjančio Kuolio susėdimas prie bendro stalo su tautos ir valstybės vertybės išpažįstančiais žmonėmis, Sąjūdžio vertybes, buvo tik laikinas kompromisas, tikintis šio judėjimo sąskaitą vėliau realizuoti savo asmeninius siekius. Garliavos įvykiai iš tikrųjų, visus mus užtiko labai staiga. Apie jų kontekstą taip pat dar bus galima pašnekėti, bet galiu pasakyti tik viena: ir šių įvykių metu nei aš, nei dauguma kitų judėjimo iniciatyvinės grupės narių nesiblaškėme: pasisakėme už tai, kad nebūtų naudojamas smurtas mergaitės atžvilgiu, bet ne vienam iš mūsų, taip pat ir man, nepatiko tas mergaitės tragedijos suvedimas į politinės partijos formatą ir juo labiau viso judėjimo Už teisingumą darymas tų įvykių įkaitu, kur , kaip dabar paaiškėjo Kuolys irgi savo ranką stipriai prikišo, darydamas žingsnius, rodant judėjimą tarsi Venckienės šalininkais, o po to staiga pasukdamas priešinga kryptimi. Kodėl Kuolys tokius žingsnius galėjo daryti ir visą judėjimą pavertė savo asmeninių iniciatyvų įkaitais? Atsakymas labai paprastas: jis vienas turėjo, matyt, iš anksto sutartą tam tikros žiniasklaidos palaikymą. Sąjūdininkams, judėjimo Už teisingumą iniciatyvinės grupės nariams ta žiniasklaida žingsnis po žingsnio užsivėrė, jeigu tik jie nekalbėjo Garliavos įvykių link. Net ir esant tokioms nepalankioms aplinkybėms, nei, aš nei kiti mano kolegos sąjūdininkai nesiblaškėme ir laikėmės susitarimo dėl bendradarbiavimo su jau R.Ozolo minėtu Nacionaliniu neparlamentinių partijų susivienijimu ” Už Lietuvą Lietuvoje” , kur susibūrė tautininkai, centristai ir Socialdemokratų sąjunga. Po tuo susitarimu beje yra ir Kuolio, Nako bei Puteikio pavardės.. Taip, kad nesiblaškant tiesiog reikėjo kurti Nacionalinį sąrašą, remiantis šiuo susitarimu, kurį parėmė ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, ir Nepriklausomybės Akto signatarai sąjūdininkai, tačiau, matyt, ambicijos ir kai kurie mums dar nežinomi interesai paėmė viršų ir imti kurti nauji dariniai: taip vadinamas Lietuvos sąrašas, Kuoliui pasiėmus vienasmeniškai realizuoti taip, kaip jis supranta Nacionalinio sąrašo idėją ir Drąsos kelio sąrašas, bandant įtraukti visuomenininkus, kas neretai virsta jau bandymu ištraukti visuomenininkus, jau davusius žodį dalyvauti Nacionalinio susivienijimo ” Už Lietuvą Lietuvoje” sąraše. Visa tai yra labai neigiamos tendencijos, galinčios pakirsti Lietuvos žmonių norus turėti vieningą tautinių, pilietinių, antikorupcinių jėgų bloką Seime, todėl judėjimo Už Teisingumą iniciatyvinės grupės nariai sąjūdininkai: Ozolas ir aš, o taip pat Nacionalinio susivienjimo “Už Lietuvą Lietuvoje” politinių partijų vadovai pasiūlė būdą, kaip sėsti prie bendro stalo ir tartis dėl vieningo sąrašo, netampant žmonių iš Nacionalinio susivienijimo sąrašo į kitų partijų sąrašus. Aišku, turėtų būti suprantama ir dar vienas dalykas: apie vieningą Nacionalinį sąrašą kalbame kaip apie vertybę tik tada, jeigu jo nariai įsipareigos netapti po rinkimų kokių nors dabartinių Seimo partijų, tiek esančių valdžioje, tiek opozicijoje satelitais..

   • Alvydui Medalinskui - Marija:

    tokiu metu jūsų ‘pasakojimai-atpasakojimai’ mažiausiai reikalingi… Nuskambės gal ir dramatiškai, bet, manau, daugelis palaikys: Lietuva žlunga, ir jūsų rypavimai dėl judėjimo “Už teisingumą” ‘negrynumą’, jo sumanymų ‘sutepimą’ dalyvaujant Garliavos įvykiuose atrodo, švelniai tariant, net labai neskaniai… Nejaugi išties neturite jokio vertybinio stuburo pakovoti ne už savo reputaciją, o ginant bendrus interesus? Nejaugi nematote, kaip pigiai sisteminiams žaidėjams pavyksta per jūsų ambicijas jus sukiršyti? Tokiais savo viešais Kuolio puolimais jūs siunčiate labai negerą žinią, bet patikėkite: žmonės protingi ir jie tikrai atsirinks, kuriuo iš jūsų bėdai ištikus galima pasitikėti – jumis ar Kuoliu.

    • Kuolys yra sisteminis žaidėjas:

     O Kuolio sąrašas nufliuktuos arba jau nufliuktavo į Liberalų sąjūdį (Gailius esantis abiejuose sąrašuose, Steponavičiaus finansavimas, įdomu, kas tie 1000 Lietuvos sąrašo sąrašinių?, ir t.t.).

    • Pasikartosiu:

     Vienytis būtina, bet būtina ir labai aiškiai apibrėžti vienijimosi esminius tikslus: tautinius ar antitautinius-kosmopolitinius, antipederastrinius ar pederastinius, antioligarchinius ar oligarchinius ir kt.

     Nes akivaizdu, jog, pvz., dabar labai intensyviai “keliamas į padanges” Kuolys ir jo “pasekėjai” (ypač Švietimo ministerijoje) yra antilietuviški kosmopolitai, gausiai remiami pasaulinių ir vietinių oligarchų pinigais – kasmet gauna iš jų (ir jų dėka iš kitų šaltinių – įvairių neaiškių fondų) milijonines sumas.

     Tiems, kam vis dar neaišku, kokiam būtent antilietuviškam klanui priklauso Kuolys ir jo suburti “padchalimai” Švietimo ministerijoje, siūlau pasiskaityti Zigmo Zinkevičiaus prisiminimų knygą „Kaip aš buvau ministru“ (Kaunas, Judex, 1998 m.).

     Ištraukos iš šios knygos yra ir internete, pvz.:

     Zigmas Zinkevičius. Kosmopolitai puola (I)
     2012/04/18
     http://propatrialt.wordpress.com/2012/04/18/zigmas-zinkevicius-kosmopolitai-puola-i/

     Zigmas Zinkevičius. Kosmopolitai puola (II)
     2012/04/19

     Zigmas Zinkevičius. Kosmopolitai puola (III)
     2012/04/23

     Labai panašus veikėjas yra ir Povilas Gylys – aršus eldėdėpistas brazauskininkas, šiuo metu savo senų draugelių nustumtas nuo “lovio”, todėl bandantis iškilti prisilipdydamas prie naujų judėjimų (faktiškai jis jau uzurpavo valdžią Nepartiniame demokratiniame judėjime, kada labai neaiškiomis aplinkybėmis numirė jo įkūrėjas Kęstutis Čilinskas).

     ————————————–

     Kalbant trumpai, gyvybiškai būtina susivienyti visiems visų politinių, ekonominių, socialinių, antipederastinių-antipedofilinių pažiūrų Lietuvybės gynėjams ir puoselėtojams – žūtbūtinei kovai už Lietuvių Kalbos, Lietuvių Tautos ir nepriklausomos Lietuvos Valstybės išlikimą bei suklestėjimą.

   • Pensininkas:

    Alvydai, manau, jog tas blaškymasis (be Jūsų) prasidėjo ir vyko tuo metu, kuomet buvote Ukrainoje. Būtinai kandidatuokite į Seimą. Užteks ir tvirtos koalicijos DRĄSOS KELIU UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE.

   • suomis:

    Pritariu p. Medalinskui. Kuolio atvejis, tai klasikinė “разводка”. Rusijos opozicija tokiais pat metodais skaldoma. Ponia Marija nesigaudo situacijoje visiškai. Kuolys, tai tipiškas “kurmis” opoziciniame judėjime. “Drąsos kelias” taip pat vieni nieko nelaimės. Jiems pranašauju, partijos “Tvarka ir Teisingumas” rinkimų baigtį. Tie irgi aiškino, kad paims visą seimą o kaip gavosi, mes visi žinom. “Neperšokęs griovio, nesakyk – op.” 😉

   • Kažin:

    Dar daugiau, manyčiau, kad pati Garliavos akcija (beveik be išimties politinis fliuksavimas) gali būti Seimo partijų organizuotas tam, kad pirmiausiai supriešintų pačius rinkėjus. Yra pagrindo manyti, kad tokio supriešinimo tikslu fliuksavimo veiksmus buvo nutarta tęsti Vilniuje, kadangi jam Garliava ne autoritetas ir į jos veiksmus vilniečiai mažai kreipė dėmesį. Beje, kaip ir iki šiol vilniečiams tai nėra dėmesio verti įvykiai.
    Akivaizdu, kad esant nesutaikinamai suskaldytam rinkėjui ėjimas rinkimuose bendru frontu Seimo partijoms valdžios praradimu negresia.
    Taigi tai, kas Seimo partijoms ruošiantis rinkimamams turėjo būti padaryta yra įvykę. Tauta – tapusi suskaldyta, o paaiškėjus, kad daliai jos vilties teikę visuomeninių judėjimų – nepartinių partijų veiksmai yra tik politiniai fliuksavimai tapo nuvilta ir svarstanti ar apskritai verta dalyvauti rinkimuose.
    Po tokių peripetijų prieš rinkimus turime palankią padėtį Seimo partijoms laimėti rinkimus, taigi po jų likti valdžioje, nepriklausomai nuo to, ar bus einama bendru frontu, ar atskirai.
    Turime pripažinti, kad esame Seimo partijų eilinį kartą gerai pavedžioti už nosies…
    Taigi, matyt, Palaitis, sakydamas po Seimo langų padaužymo, kad nepatenkintųjų daug, bet vadų, galinčių juos vesti, nėra, buvo teisus.

    • Marija:

     kaip gilu… ir lėkšta… vienu metu… – tikri talentai: patys skaldote, patys ir klykaujate “tauta suskaldyta”…

     • Kažin:

      Turime būti visiškai atviri…, eiti atlapota krūtine…, – tokie laikai…, tačiau išmintingai.

      • Marija:

       Na, jei norite būti atviri ir ‘atlapoti krūtinę’, tai prašom: prisistatykite, pasakykite, kokie jūsų tikrieji tikslai – tai jūs tikrai galite žinoti, tik nelabai esu tikra, kad drįsite… Ar tai atrodys išmintinga, spręsime vėliau – spalio vidury.

       • Kažin:

        Koks dar gali būti reikalingas kitoks prisistatymas internete. Ką sakau, toks ir esu…
        Trumpai sakant geidžiu, kad Seimo partijoms po rinkimų tektų eiti šunims šėko pjauti…, kad prasidėtų garbingos, pasiturinčios Lietuvos kūrimas, kad tvyrančios fiziškai ir dvasiškai nepakeliamos tvankynės nebeliktų…
        Taip pat esu prieš įsigalėjusį valdžių, partijų gudravimą ir melą tarpusavio santykiuose, žmonių atžvilgiu valdant šalį.

        • Marija:

         puiku, tuomet užteks tik kalbėti ir apkalbėti kitus, pačiam gudrauti ir sėti įtarumo sėklą – rask tuos žodžius, kurie suvienytų ir įkvėptų sisteminių ir nesisteminių politikų suskaldytus rinkėjus, jei išties norime esminių permainų.

         • Kažin:

          Šventų karvių nepripažįstu, atskirų asmenų popinimais neužsiimu, pasikartosiu – esu už atlapumą…, nes manau, kad jis šiuo metu gali būti efektyvus siekiant esminių permainų.
          Beje fliuksavimai politikoje kaip valdymo technologijos paprastai efektingai naudojami siekiant išlaikyti valdžią, o ne ją pakeisti, nes jais demonstruojama bejėgiškumo psichologija.
          Todėl fliuksavimų naudojimą laikau nesusipratimu.
          Apskritai gražbylystės, kai yra žodžio laisvė, mažai ką gali paveikti. Visiems viskas yra 100 kartų girdėta.
          Tokiu atveju reikalinga ne mistika, o konkrečių detalizuotų pakeitimų projektai, pagrindimai kas pasikeis juos įgyvendinus ir kvalifikuotas rinkėjų supažindinimas su tuo ir t.t. ir pan. Žmonės katės maiše jau nepirks…
          Tai va trumpai tiek, – kas dar galėtų patraukti suskaldytus rinkėjus.

          • Marija:

           Puiku – klok “atlapai” ant stalo savo “konkretų detalizuotų pakeitimų projektą”, pagrįsk, “kas pasikeis juos įgyvendinus”, imkis “kvalifikuotai supažindinti rinkėjus”… Žodžiu, veik – mes prisidėsime ir padėsime.(sutinku, ir dabar veiki: sėji nusivylimą, didini apatiją… ir esi laisvas rinktis…).

   • Dar Karta:

    TIESOS. Alke veiike tsenzura. Manau zhmoneis kitaip tarent Alko darbininkai apsvaige nuo ivairiausiu pasheilusiu ideiu tesiok bio tiesos.

 8. Naglis:

  Kodėl niekas nekalba apie tai, kad “Lietuvos sąrašą” bei “violetinius” kuria konservatoriai, vardan tos Lietuvos suskaldymo.

  • O ką jūs čia veikiate?:

   tai juk jūs ir kalbate… tik kyla klausimas: iš kur jūs tai žinote?… Kyla ir kitas klausimas: kokios ‘naudos’ tikitė iš tos nuolat sėjamos įtarumo sėklos?… Kas pjaus ir jau pjauna jos vaisius, jau aišku (sisteminė partijos trina rankas…), bet kodėl jūs tame dalyvaujate?…

 9. Rytas:

  Manau liko galimybė tik:
  DRĄSOS KELIU UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE.
  O Kuolio sąrašas nufliuktuos arba jau nufliuktavo į Liberalų sąjūdį (Gailius esantis abiejuose sąrašuose, Steponavičiaus finansavimas, įdomu, kas tie 1000 Lietuvos sąrašo sąrašinių?, ir t.t.).

 10. Rimantas:

  Tie nežinomi interesai yra išdėstyti keturiose šventose knygose. O kas yra aktyviausi tų interesų veikėjai nuo pat pirmų nepriklausomos Lietuvos dienų? Manau kad žinote.

 11. erkė:

  Kitaip tariant- įprasti politiniai žaidimėliai, po kurių seks ir įprasti darbai patekus į valdžios olimpą. Juk paskolas reiks aptarnaut, pensijas reiks mokėt, atominę reiks statyt. Šitas reikalas vadinamas “ekonomine būtinybe”, kuri ir nuleis ant žemės visus pažadų dalintojus. Bus kaip ir anksčiau buvo, nes apie esminius pokyčius kalbų negirdėti. Antra vertus, dauguma iš čia nuolat linksniuojamų veikėjų jau buvo valdžioje, o kai kurie (Ozolas, Medalinskas, Kuolys) ir pakankamai įtakingose pozicijose. Nesinori klaust “ko tada nedirbot taip, kad būtų gerai visiems?”, bet kai matau tokias nepagristas viltis, tai man keista. Dar keisčiau, kad į gyvenimo reguliuotojus veržiasi pedofilų medžiotojai. Net neįsivaizduoju ką jie savo galvelėse ten priplanavę, bet man jie kažkodėl baisokai atrodo. Na, tarkime, sugražins mergaitę Venckienei, seime ant sienos virš tribūnos nupieš žodį “tiesos”, ir kas toliau?

 12. stebetoja:

  Nerinkciau ne vieno buvusio valdzioje i nauja seima, isskyrus tuos 10-20 islikusius dorus seimunus. Norit naujo gyvenimo, rinkit naujus veidus. Rinkciau Venskiene, Varkala ir dar daugeli is Drasos kelio. Uzmirsciau signatarus, jie jau praeitis, ir dar kokia praeitis. Jie nepadejo gero pamato, o be gero pamato namas nesilaikys. Varkala ir Venskiene nors turi ta fundamenta, gilu tikejima ir morales normu laikymasi.

 13. Mintis:

  mielieji,kad elgiatės kaip apduję,kaip sulėtintinto filmo personažai.Čia reikia ne tik mąstyti tiksliai, įžvalgiai ir greitai,bet taip ir veiksmus koordinuoti.Šis istorinis laikotarpis reikalauja pasiaukojimo,meilės ir išminties.Atrodo,kad jaučiasi senatvės- pavargimo simtomai ir sukauptos išminties stygius.Kuolys,tuo tarpu,trykšta begaline energiją,skleidžiamą iš stipraus energetinio lauko.Jo intelektualumas ir gudrumas sujungtas su ta varomąja energija nuskins daug vaisių,kokie jie bus Lietuvai,saldūs ar kartūs sunku pasakyti.Panaudokit tą energetiką,taip kad ji būtų nukreipta Lietuvos naudai.Jei pavargote,kvieskitės jaunus,juose daug įžvalgumo ir trykštančios energijos,bet neapgalvotų veiksmų.Kartais garbaus amžiaus žmonės trokšta būti aptūpę viską ir bijo tapti mažiau matomais,nors iš esmės yra jau išssieikvoję ir gali būti kaip nuostabūs patarėjai,bet ne vedliai.
  Lietuva nuoširdžiai prašosi pagalbos.Ji pasitiki savo Tauta,kad joje rasis energijos,išminties,meilės, nuoširdaus troškimo ir pasiaukojimo VIENYBĖJE..

 14. Jokubas:

  “Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, besiblaškantieji! Pažinkite savo skurdą, liūdėkite ir raudokite! Jūsų juokas tepavirsta gedulu, o džiaugsmas ­ liūdesiu. Nusižeminkite prieš Viešpatį, tai jis jus išaukštins.
  Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų! Kas apkalbinėja arba teisia savo brolį, tas apkalbinėja ir teisia įstatymą. O jeigu tu teisi įstatymą, vadinasi, esi ne įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Tačiau tėra vienintelis įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas gi tu toks, kad teistum artimą?!”/Jok 4.8-12/

 15. Sigitas:

  NEBEIEŠKOKIM KAS JAU ATRASTA

  Paskutinėm dienom atsiranda siūlymu, kurti dar viena sąrašą, visiem susivienyti, jau yra sukurtas apvalus stalas kviečiantis visus jungtis.
  Mes dar stovėdami Klonio gatvėje kvietėme visus vienytis, sakėme, kad ši grobuoniška sistema, gali paliesti ir jus gyvenančius visoje Lietuvoje, gali perlipti ir per jūsų vaikus ar jus pačius sutraiškyti. Tada apskritas stalas svarstė, padėti Lietuvoje, dalyvavau visose jų konferencijose, aš ten nieko negirdėjau apie valdžios susidorojimą su Neringa Venckienė ir jos šeima. Vaidino daug dirbantys, realiai kaip V.Lansbergis sake“ stovėjo po medžiu“. Pasikelkit įrašus ir pamatysit.
  Po gegužės 17d ir buvo siūlymas visiem jungtis i Lietuvos sąrašą , žmonės kovoję Klonio g. sutiko neiti į sąrašą tam, kad į sąrašą galėtu ateiti stiprus žmonės turintis žmonių palaikymą. Ir vėl mūsų stovintiem po medžiu netiko, tai spalva, tai pavardė, tai dar kažkas…Vienas nutarė savo partijikę pasidaryti, kitas norėjo puse sąrašo pasiimti. Jus dabar kuriat dar visokių sąrašų, ko jus norit? Taigi Neringa sakė :sąrašas visiem atviras, ten tik 15% DRĄSOS KELIO narių ,ateikit, siūlykit savo kandidatus.Bet ne, stovintiem po medžiu netinka, jie nori savo sąrašo … Bet juk jus tuos sąrašiukus kuriat prieš kiekvienus seimo rinkimus, siūlot vienytis, o patys tik skaldot, jau įtariu, kad tai darot dirbdami išvien su dabartine sistemą. Tai naudinga valdžiai – Skaldyk ir valdyk.
  O jei taip nėra, skambinkit Neringai, eikit į jos formuojamą sąrašą, sustiprinkit dar jį, nors manau, kad jis ir dabar pakankamai stiprus, susivienykim ir dirbkim kartu Lietuvos labui. Nebekurkit sąrašiukų, nebe skaldykit Lietuvos. Kas nepakliuvot į sąrašą padekit jam, kas mokat ir galit, juk nebūtina tik seime sėdėti.
  Siūlau neberodyti savo ambicijų, vardan tos Lietuvos, paremti Drąsos kelio Sąrašą .Padekit visi kas galit ir kuo galit, partija atvira visuomenei, atvira Jums. Ateikit ir kartu padekim Lietuvai tapti didžia valstybe, kad galėtume didžiuotis būdami LIETUVIAIS

  Sigitas Martinavicius

 16. Gediminas:

  Žinau tik vieną dalyką.Dabartinių sambūrių veiklą labai stebi sisteminės partijos,.Jos eis į sandėrį ir su pačiu velniu, kad tik pakenktų TEISYBEI.Baikite skaldytis, vienykitės, nesuskaldykite žmonių , tuo pačiu ir jų balsų.Rietenos, tai maistas dabartiniams valdžiažmogiams. Sekmės Ozolui, Medalinskui, Venskienei,Kuoliui.

 17. LS sekretoriatas:

  Pranešimas spaudai 2012.07.21

  „Lietuvos sąrašo“ partija dar kartą pateikė steigimo dokumentus Teisingumo ministerijai

  Liepos 20-osios, penktadienio, rytą „Lietuvos sąrašo“ partijos nariai iš žiniasklaidos sužinojo, kad Teisingumo ministerija atsisakė patvirtinti liepos 5-ąją pateiktus partijos steigimo dokumentus.

  Partijos sekretorei Saulei Matulevičienei paskambinus į Ministeriją ir paprašius atsiųsti žurnalistams suteiktą informaciją, atsisakyta tai padaryti. Tik nuvažiavus į Teisingumo ministeriją buvo gautas viceministro Tomo Vaitkevičiaus pasirašytas raštas „Dėl steigiamos politinės partijos ‘Lietuvos sąrašas’ dokumentų“. Rašte nurodyta, kad steigiamos partijos dokumentus atsisakyta patvirtinti. Mat, Ministerijos teigimu, Partijos įstatų nuostata, kad partijos pirmininkas be išankstinio Tarybos sutikimo negali sudaryti sandorių, kurių vertė didesnė nei tūkstantis litų, o priešingu atveju sandoris laikytinas niekiniu, prieštarauja atitinkamiems Civilinio kodekso straipsniams.

  Susipažinusi su Ministerijos raštu ir aptarusi Ministerijos viešųjų ryšių žingsnius, partijos Tarybos narių grupė konstatavo:
   Ministerijos politinio pasitikėjimo pareigūnai atmetė „Lietuvos sąrašo“ siekį nusistatyti aukštesnius skaidrumo standartus už tuos, kurių laikosi dabartinės parlamente esančios partijos, leidžiančios savo vadovams vieniems, net be viešųjų konkursų disponuoti iš biudžeto gaunamomis milijoninėmis lėšomis;
   Ministerija, pranešusi apie savo atsisakymą patvirtinti partijos steigimo dokumentus per žiniasklaidą, o ne tiesiogiai pareiškėjui, sudarė įspūdį, kad „Lietuvos sąrašo“ registravimas yra ne teisinių procedūrų reikalas, o politinis, viešaisiais ryšiais grindžiamas, procesas;
   nors teisingumo viceministro Tomo Vaitkevičiaus pateikta Civilinio kodekso interpretacija kelia nemaža teisinių abejonių, dėl šios interpretacijos neverta diskutuoti.

  Tą pačią penktadienio popietę Vilniuje buvo sušauktas partijos „Lietuvos sąrašas“ pakartotinis Steigiamasis susirinkimas. Jis patvirtino pagal Teisingumo ministerijos pastabas pataisytus Partijos įstatus. Darbo dienos pabaigoje visi partijos steigimo dokumentai buvo dar kartą pateikti Teisingumo ministerijai.

  Daugiau informacijos:

  Saulė Matulevičienė tel. 8 652 33311.

  • Pensininkas:

   Pagirtinas operatyvumas. Bet, ar tai ne avantiūra? Sistemos prašoma įregistruoti antisisteminį sąrašą? Manau, kad išdurs. O jei ne? Balsuoti bus nesmagu.

  • Kažin:

   Vėl užsiimama kažkokia mistika, panašia, kaip Garliavoje… Kodėl sekretoriato informacijoje nenurodoma konkrečiai kokių Civilinio kodekso straipsių nuostatoms pagal TM prieštaravo “Lietuvos sąrašo” įstatai.
   Juk tikėtina, kad TM savo atsakyme juos įvardino.

 18. Kas Lietuvos Sąrašo didžiausi priešai?:

  Delfyje Jurgelis rašo: _Viktoras Uspaskichas Europarlamente kalbėjo, esą yra „daugybė faktų“, įrodančių, kad jis persekiojamas dėl to, jog yra tautinių mažumų atstovas (rusas). Viktoras teigė, jog Rusija esą jam suteikusi „politinio persekiojimo aukos statusą“._

  Kokia nesąmonė. Toks statusas suteikiamas tik pasiprašius politinio prieglobsčio ir jį gavusiam asmeniui. Gavęs politinį prieglobstį toks asmuo nebeturi teisės vyktį į jį persekiojančią šalį, o juo labiau ten gyventi ar net kandidatuoti į seimą.

  Taigi išvada yra viena – Rusija Uspaskichui tokio statuso nesuteikė,

  Iš wikipedijos:
  Between 1997 and 2003 he was chairman of the Association of Lithuanian Employers, and in 2000 was selected as a non-party member of the Naujoji sąjunga (New Union) social liberal party in the Seimas (parliament). His own political ambitions led him to form the Darbo Partija (Labour Party) in 2003.

  Taigi, Uspaskichas buvo Naujosios Sąjungos, priglaudusios eks kgb rezervistus, projektas. JAV Council of Foreign Relation Pakso vertimo metu rašė, kad Pakso nuvertimas turėjo atverti kelią labiau kosmopolitiškos Darbo Partijos su Uspaskichu atėjimui į valdžią.

  Dabar kaip matome, Uspaskicho Darbo partija jau glaudžia prie krūtinės Paulausko-Sadecko Naują ją Sąjungą ir jau kartu veržiasi į Vyriausybę. Prezidentės aiškus protas ir puiki politekonominė intuicija šiai partijai bei jos rėmėjams yra didžiausia kliūtis.
  Dalis prokuratūros, dalis mūsų neoliberalų bei “valstybininkų” tyčia ar iš durnumo remia šias jėgas, nes bijosi Prezidentės įvedamos tvarkos, jos kovos su korupcija. Štai kas matosi aiškiai emigrantės akimis.

  • Marta:

   Alfa rašo, kad Lietuvos Sąrašą atsisakė registruoti Teisingumo ministerija. Radau tai paaiškinantį komentarą:

   Liepos 20-osios, penktadienio, rytą Dariaus Kuolio vadovaujamos „Lietuvos sąrašo“ partijos nariai iš žiniasklaidos sužinojo, kad Teisingumo ministerija atsisakė patvirtinti liepos 5-ąją pateiktus partijos steigimo dokumentus.
   Partijos sekretorei Saulei Matulevičienei paskambinus į Ministeriją ir paprašius atsiųsti žurnalistams suteiktą informaciją, atsisakyta tai padaryti. Tik nuvažiavus į Teisingumo ministeriją buvo gautas viceministro Tomo Vaitkevičiaus pasirašytas raštas „Dėl steigiamos politinės partijos ‘Lietuvos sąrašas’ dokumentų“. Rašte nurodyta, kad steigiamos partijos dokumentus atsisakyta patvirtinti. Mat, Ministerijos teigimu, Partijos įstatų nuostata, kad partijos pirmininkas be išankstinio Tarybos sutikimo negali sudaryti sandorių, kurių vertė didesnė nei tūkstantis litų, o priešingu atveju sandoris laikytinas niekiniu, prieštarauja atitinkamiems Civilinio kodekso straipsniams.
   Susipažinusi su Ministerijos raštu ir aptarusi Ministerijos viešųjų ryšių žingsnius, partijos Tarybos narių grupė konstatavo:
   – Ministerijos politinio pasitikėjimo pareigūnai atmetė „Lietuvos sąrašo“ siekį nusistatyti aukštesnius skaidrumo standartus už tuos, kurių laikosi dabartinės parlamente esančios partijos, leidžiančios savo vadovams vieniems, net be viešųjų konkursų disponuoti iš biudžeto gaunamomis milijoninėmis lėšomis;
   – Ministerija, pranešusi apie savo atsisakymą patvirtinti partijos steigimo dokumentus per žiniasklaidą, o ne tiesiogiai pareiškėjui, sudarė įspūdį, kad „Lietuvos sąrašo“ registravimas yra ne teisinių procedūrų reikalas, o politinis, viešaisiais ryšiais grindžiamas, procesas;
   – nors teisingumo viceministro Tomo Vaitkevičiaus pateikta Civilinio kodekso interpretacija kelia nemaža teisinių abejonių, dėl šios interpretacijos neverta diskutuoti.
   Tą pačią penktadienio popietę Vilniuje buvo sušauktas partijos „Lietuvos sąrašas“ pakartotinis Steigiamasis susirinkimas. Jis patvirtino pagal Teisingumo ministerijos pastabas pataisytus Partijos įstatus. Darbo dienos pabaigoje visi partijos steigimo dokumentai buvo dar kartą pateikti Teisingumo ministerijai.

 19. Dėl vienmandačių , manau, kad susitars, nes visi oponuojantys dabartinei pozicijai/opozicijai kažin ar visi kartu turi bent 35 kandidatus vienmandatėse, kurie pajėgtų praeiti į antrą turą. Aišku, tai yra šiandien, dar yra laiko parinkti žmonių ir daugiau, kurie galėtų kautis kaip lygūs su lygiais su dabartinių “sisteminių” partijų kandidatais, ką viešoje erdvėje ir matome – mėginimus telkti įmanomai daugiau žmonių, kas yra sveikintina.
  Tačiau nesuprantu, kaip įmanoma vienu metu iš visų jėgų kritikuoti ir kartu dar su riebiais epitetais,pvz. Darių Kuolį ir čia pat raginti vienytis? Tai ne tik negražu, bet ir neprotinga, nes kaip tik ir nustumia tą vienijimąsi į šoną.
  Gal geriau kalbėtis visiems už vieno stalo, o ne švaistyti energiją straipsniuose ir jų komentaruose ieškant potencialaus sąjungininko blogybių?

  • Nagli, vienytis būtina ne kažkokiai abstrakčiai “opozicijai” (beje, daugeliu atvejų visai neaišku, ką šiuo metu galima laikyti opozicija – ir kam būtent ta opozicija oponuoja), o vieningas esmines sistemines vertybes išpažįstantiems asmenims bei organizacijoms.

   Sąjūdžio laikais tokia visiems bendra esminė vertybė buvo tik viena – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas, todėl tada į Sąjūdį ir susivienijo labai skirtingų pažiūrų ir skirtingus tikslus turintys asmenys – tiek ir tikri Lietuvybės gynėjai, tiek ir įvairūs kosmopolitai – būsimi “jievrosojuzininkai”, tiek ir tiesiog merkantilinius interesus turėję (kalbant paprastai – tiesiog siekę praturtėti).

   Dabar situacija visai kita nei 1988-1990 m., ir įvairių visuomenės grupių interesai žymiai labiau “išsibarstę”.

   Todėl kalbant apie bet kokį vienijimąsi visų pirma būtina pakankamai aiškiai apibrėžti tuos interesus ir numatyti, kokių būtent interesų pagrindu, kam su kuo verta vienytis.

   Pvz., Kuolio “vertybės” yra antilietuviškos, kosmopolitinės – jis nori sukurti “pilietinę Lietuvos tautą”, o Lietuvių Tautą – sunaikinti. Todėl akivaizdu, kad jis tikrai gali vienytis tik su savo bendraminčiais Lietuvos liberalų sąjūdyje ir įvairiais “donskiais”, “bielskiais” bei “vasiliauskaitėmis”…

   O Lietuvybės idėjų pagrindu besivienijantys jau dabar yra sudarę trijų partijų koaliciją “Už Lietuvą Lietuvoje” ir siūlo prie jos jungtis visiems, kam svarbi Lietuvių Kalba, Lietuvių Tauta ir tikrai nepriklausoma Lietuvos Valstybė.

   Kadangi šios koalicijos nariai yra taip pat ir labai aiškių antipederastinių-antipedofilinių pažiūrų, todėl ir “Drąsos kelias” yra natūralus sąjungininkas koalicijai “Už Lietuvą Lietuvoje” – “Drąsos kelio” vadovai turėtų tai suvokti.

   Taip pat ši koalicija yra labai aiškių antioligarchinių pažiūrų (kurioms Seime jau daug metų atstovauja dabartinės “sisteminės” partijos – konservatoriai, socdemai, “darbiečiai”, “tvarkiečiai”, visų rūšių “liberalai”), vadinasi yra bendri interesai ir su kai kuriomis kitomis “nesisteminėmis” partijomis bei judėjimais, pvz. Matulevičiaus partija.

   Koalicija “Už Lietuvą Lietuvoje” yra ir “žalioji”, kadangi visiems akivaizdu, jog tik švarioje Lietuvoje gali išlikti ir klestėti Lietuvių Tauta. Vadinasi yra bendri interesai su tikrais “žaliaisiais”.

   Koalicija “Už Lietuvą Lietuvoje” yra už besąlyginį Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės istorijos ir kultūros paveldo (tiek žodinio, tiek kilnojamo, tiek ir nekilnojamo) išsaugojimą Lietuvoje ir Lietuvių Tautos etninėse žemėse bei išeivijoje, nes jokia tauta negali sėkmingai gyvuoti be savo istorijos ir paveldo, todėl ir su tikrais įvairių tipų (žodinio ir materialaus) paveldo saugotojais yra šis labai akivaizdus bendras interesas.

   Įvairių bendrų interesų sąrašą galima būtų pratęsti (pvz., įvairiomis gana abstrakčiomis sąvokomis – teisingumo, tiesos ir pan.), bet manau, kad kol kas pakaks ir aukščiau išvardytųjų, o dėl kitų galimų bendrų interesų galima būtų atskirai padiskutuoti išsamiau ir konkrečiau.

   Štai šios įvairios grupės ir galėtų sudaryti realią Tautos partiją ar bent jau koaliciją, paremtą labai konkrečiais bendrais interesais, o ne abstrakčiomis kalbomis apie nežinia ko vienybę, siekiant nežinia kokių tikslų.

   • Valdas:

    Lietuvos žemė – visų laikų svarbiausias vienijimosi pagrindas, garbingųjų mūsų protėvių palikimas mums.

    Pagarbiai

   • Pensininkas:

    Buvau už Kuolį. Jo sąrašas, kaip teigia, yra antisisteminis. Bet Teisingumo ministerija priklauso sistemai. Taigi darau išvadą. Pirma, jei neįregistruos laiku, kad suspėti į rinkimus, reiškia viskas logiška: sistemai antisistema neparanki. Antra, jei įregistruoja, tuomet kyla samokslo teorija, kodėl sistema (kuri ne kartą parodė ką gali) registruoja antisistemą.
    Todėl palaikau Žygeivį. Pakanka rinkiminės koalicijos DRĄSOS KELIU UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE. Linkiu sėkmės šia linkme.

    • Kažin:

     Manau, kad daugeliui valdžia nepatenkntų žmonių Garliava atrodo katės pirkimas maiše, todėl jos įtraukimas į bendrą sąrašą mažintų už jį balsuojančiųjų skaičių. Be to, ir siūlomas koalicijos pavadinimas ,,Drąsos keliu už Lietuvą Lietuvoje” nėra tinkamas, kaip keliantis asociacijas su Garliava, bei – kad yra gramozdiškas.

   • Elenytė:

    Kad “Kuolio “vertybės” yra antilietuviškos, kosmopolitinės – jis nori Lietuvių Tautą sunaikinti…” yra tik tamstos nuomonė arba tiesiog šmeižtas, kuris tamstai reikalingas, kad paniekintumei tau nepatinkančius žmones.

    Man atrodo, kad kalbos apie apie Tautos suklestėjimą ir tuo labiau tokie siekiai, pagrįsti darbais, yra tautos ir valstybės naiknimas, nes vienos tautos išskyrimas ir jos klestėjimas yra ne kas kita kaip kelias į susinaikinimą. Klestėti gali tik valstybė, o ne viena išskirtinė tauta toje valstybėje.

    Todėl susivienijimui “Už Lietuvą Lietuvoje” gurkšnelis sveiko proto, kurį galėtų duoti Kuolys, yra tiesiog gyvybiškai sbarbus. Ir jei tik galite nugalėti savo egoistines ambicijas, tai junkitės su Kuolio “Sąrašu” ir tapkite sveiku dariniu, turinčiu tiklą išsaugoti Lietuvos valstybę ir kurti joje žmogišką gyvenimą kiekvienam šios valstybės gyventojui.

    Būtų neprošal Ozolui nepabijoti jungtis ir su Venckiene: jei ji kategoriškai pareiškė neisianti į koalicijas, tai Jūs būkite protingesnis (juk ir amžius, ir patirtis leistų tokiu būti) ir patys junkitės su Venckiene, su Kuoliu. Juk tikslas bendras – pakeisti esamas parlamentines partijas naujais žmonėmis, kurie bent jau sakosi norį TRANAUTI valstybei, o ne ją valdyti ir skaldyti, turėdami naudos tik sau. Kai klesti valstybė, klesti ir kiekvienas jos gyventojas. Ir atvirkščiai. Negali būti jokio susikaldymo į išskirtines ir antrines tos valstybės tautas, nes tai yra mirties nuosprendis ir valstybei, ir tai “klestinčiai” vienai jos tautai.

    • Marta -:

     Visiškai pritariu Elenytės sveikoms mintims. Tik reiktų išsiaiškinti kas taip baisiai bijo Kuolio? Šiaip tai visa Lietuva dabar susiskirstė į sveiko mąstymo ir neitin sveiko arba žiniasklaidos suklaidinto mąstymo žmones. Tokio susiskirstymo yra ir visose partijose ir tarp tų pačių buvusių ar esamų sorošistų. Tad vienyti kažkokias jėgas prieš “sistemines” partijas, atmetant ten ilgai ir nuoširdžiai Lietuvai dirbusius bei turinčius patirtį žmones, manau, yra visiškai neracionalu. Mano nuomone, nauja partija turėtų padėti konservatoriams toliau tęsti tikrosios nepriklausomybės įgyvendinimo planus. Manau, kad Kuolys tam visiškai tinka. O dėl Medalinsko tai labai abejoju. Tereikia pažvelgti į jo turtingą biografiją: Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, po to Socialdemokratų partija, po to studijos Londone (gal panašiai kaip Au.Butkevičius – kuris Einšteino institute mokėsi kaip “juodųjų technologijų” pagalba kelti rožines revoliucijas?) Po to vėl “diplomatas” Anglijoje vietoj keistai mirusio ar nužudyto kaip Pociūnas, tik Gruzijoje Antano Nesavo? Lopatos universitetas,”Lietuvos Ryto” dienraštis, Respublikos politikos redaktorius… tada Pakso rinkimų akcija ir jo patarėjas…. na, klausimų jam turėčiau tikrai daug, nes vargu ar visa tai galima pavadinti “blaškymusi”.

   • Marta -:

    ŽYGEIVI, ar tu tik neatstovauji Murzos kompaniją?

    • Ne, Mindaugą Murzą-Gervaldą aš neatstovauju, tačiau jis yra mano labai senas draugas ir buvęs bendrapartietis Lietuvos nacionaldemokratų partijoje. Ir mes retkarčiais pasikalbame įvairiomis temomis.

     Kai kuriais ideologiniais klausimais mūsų nuomonės gana stipriai skiriasi, tačiau palengva jo požiūriai keičiasi teigiama linkme – užtenka pasižiūrėti į jo naująją lietuvišką simboliką ir palyginti su ankstesne germaniška.

     Lygiai taip pat aš neatstovauju nei Naglį Puteikį, irgi mano labai seną pažįstamą dar nuo Sąjūdžio laikų, nei Romualdą Ozolą, Julių Panką ar Marių Kundrotą, su kuriais kartu kūrėme Lietuvių Tautinį Centrą, nei tuo labiau Andrių Kubilių, nei daugelį kitų čia aukščiau minimų žmonių, kuriuos aš pažįstu jau nemažai metų. 🙂

     Aš visada atstovauju tik save, kada pasirašinėju savo slapyvardžiu – Žygeivis, arba savo vardu ir pavarde – Kęstutis Čeponis.

     O kada atstovauju kurią nors organizaciją, tai ir rašau po atitinkamu dokumentu savo pareigas toje organizacijoje. 🙂

     P.S. Kam įdomu, tai mano išsami biografija jau daugelį metų yra viešai paskelbta mano tvarkomoje svetainėje:

     Svetainės tvarkdarys – Žygeivis: prisistatymas (su įvairiais papildymais)
     http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=107&t=2887

 20. Kemblys:

  Kęstutis Girnius:
  “Net geriausiomis aplinkybėmis šioms grupuotėms būtų buvę sudėtinga susitarti dėl programos. Birželio 6 d. Kuolys ir Valdas Vasiliauskas paskelbė steigią visuomeninį judėjimą „Lietuvos Tautai“. Turbūt neklystų teigdamas, kad Ozolui “Lietuvos tautos” sąvoka yra oksimoronas. Yra lietuvių tauta ir Lietuvos piliečiai, bet nėra tokio darinio kaip “Lietuvos tauta.””
  http://www.alfa.lt/straipsnis/14975167/Lietuvos.sarasas..kiek.ju.bus.=2012-07-09_10-10/

  oksimoronas [gr. oxymōron – sąmojingai kvaila], objekto apibūdinimas jo įprastinei sampratai prieštaraujančiais požymiais, ppr. epitetas, logiškai nesuderinamas su pažymimuoju žodžiu, pvz., „skaudus …

  Romualdas Ozolas:
  “K. Girnius visiškai teisus: sąvokos „lietuvių tauta“ ir „Lietuvos tauta“ yra skirtingi dalykai, ir galėjo būti idėjinė „Lietuvos sąrašo“ pumpuravimo bazė. Nedėstysiu čia filosofinių argumentų, pakaks paaiškinimo pagal analogiją: iki šiol Europa buvo lietuviai, latviai, vokiečiai, italai ir kitos tautos, dabar jie per „būk europiečiu“ yra vedami į „Europos tautą“, kaip kažkada per „tarybinį žmogų“ buvo vedami į homo sovieticus. Lietuvos tautą istoriškai jau irgi esame turėję – ji gyveno pagal Lietuvos Statutus, ir žinom, kas iš to išėjo: lietuvių teko ieškoti šiaudinėse pastogėse.”

  Marius:
  2012 07 11 19:29
  “Nemaniau, jog teks pradžiamokslį dėstyti, bet iš kemblių galima visko tikėtis 🙂 Nors su jais diskutuoti prasmės nėra, kas ne kartą įrodyta, bet pamaniau – gal bus įdomu ir kitiems.
  Pirmiausiai – žodis “tauta” yra viena seniausių ariškų sąvokų, turinti atitikmenis keltų kalbose (teut, tuath), germanų (?) kalbose (theuda, thiud), o taip pat – ilyrų, trakų, umbrų ir oskų kalbose. Šiais laikais tauta vadinama etninė bendruomenė, stipriai išsiskirianti kalba, kultūra ar kilme iš kitų giminingų bendruomenių.”
  http://alkas.lt/2012/07/10/m-kundrotas-baltu-sklaidos-teorijos-istoriosofijos-sviesoje-ii/

  Jei M.Kundrotas teigia, kad ‘etninė bendruomenė’ vadinama ‘tauta’, tai bet koks organizacijų, partijų ar judėjimų kūrimas skaldo ‘bendruomenę’, t.y., tautą. Bendruomenę reikia suprasti, kaip visuomenės darinį.
  Šiuo pastebėjimu noriu atkreipti dėmesį į beprasmišką tautos žodžio kaišiojimą siekiant keisti valstybės piliečių santykius. Rinkimuose viską lemia ‘balsuotojai’, o jie nesupras tokio išsireiškimo: “Nedėstysiu čia filosofinių argumentų…”. Lyginant su tiksliųjų mokslų mokslininkais, istorikai, filosofai ir sociologai liko viduramžių lygyje – pasekmes matome visuomenės santykiuose 🙁

  • Jei M.Kundrotas teigia, kad ‘etninė bendruomenė’ vadinama ‘tauta’, tai bet koks organizacijų, partijų ar judėjimų kūrimas skaldo ‘bendruomenę’, t.y., tautą.
   ————————————————————-

   Deja, būtent taip ir yra. 🙂

   Ir kaip tik todėl “amerikoniška betautė demokratija” turi labai daug minusų, kada ji taikoma tautinėse valstybėse.

   Iš kitos pusės, jokia tauta nėra vieno asmens “klonas” – ir kiekvienas asmuo turi labai įvairių interesų – todėl įvairių interesų grupių egzistavimas yra natūralus dalykas ir tautinėse valstybėse.

   Svarbu tik, kad tie grupiniai interesai “nesipjautų” su visos tautos išlikimo bei klestėjimo interesais.

   O Kuolio, Donskio, Bielskio, Vaisliauskaitės “idėjos” kaip tik ir “pjaunasi” su pagrindine idėja – Lietuvių Tautos išlikimo bei suklestėjimo idėja.

   Oligarchinių partijų (konservatorių, socdemų, “darbiečių, “tvarkiečių”, visokių liberalų) “vadai” Seime ir vyriausybėje taip pat įgyvendina idėjas, kaip taisyklė, naudingas toli gražu ne Lietuvių Tautai, ir netgi ne atskiroms Lietuvių Tautos grupėms, o įvairioms užsienio jėgoms tiek Rytuose, tiek ir Vakaruose, kurios tarnauja tam tikroms oligarchinėms transnacionalinėms grupuotėms.

   • tikras lietuvis:

    Ne visai taip:
    1. Lietuvoje gyvena tik viena tauta – lietuvių, o kiti yra arba dar nesulietuvėję, arba tie, kurie iš čia spruks – kosmopolitai;
    2. skaičiuojant aritmetiškai Lietuvoje piliečių visuma (nacija) visada bus didesnis skaičius už lietuvių tautą, bet, žiūrint į tai dinamikoje, matome, kad nesiintegruojančių (tiems, kas nenori integruotis, reikia priminti A.Merkel žodžius: multikultūralizmas žlugo, o N.Šarkozis ištrėmė iš Prancūzijos nenorinčius integruotis čigonus) nebėra tiek daug – šioje Lietuvoje nebėra štetlų (“žydų “miestas lietuvių mieste), todėl praktiškai pasakymas Lietuvos tauta (piliečiai) yra tapatus lietuvių tautai.
    Kas kita, kad kosmopolitiniai nori Lietuvai įpiršti svetimų dalykų, kas būtų mums kaip sifilis, kurio negydant žmogus supūva gyvas, – taigi norima supūdyti Lietuvos visuomenės daugumą, apnuodijant ją kosmopolitiniu brudu.
    Štai dėl ko visus kosmopolitus dera Rusijos pavyzdžiu įvardytii užsienio valstybių agentais ir, jei dar jų neišvyti (pvz., iš jų šeimininkų paprašant kuo didesnės išpirkos 🙂 ), tai griežtai kontroliuoti.

 21. libermelas:

  O Kuolio sąrašas nufliuktuos arba jau nufliuktavo į Liberalų sąjūdį (Gailius esantis abiejuose sąrašuose, Steponavičiaus finansavimas, įdomu, kas tie 1000 Lietuvos sąrašo sąrašinių?, ir t.t.).

 22. Marija:

  libermelui – gerai, kad bent pats susivokei, kas esi, taip ir kitiems aiškiau.

  • Marta -:

   Manau, kad teisingai mąsto Elenytė ir Marija, o Žygeivis greičiausiai atstovauja fundamentalistinę Murzos partiją. Niekam ne paslaptis, kad tokie fundamentalistai ir yra tarsi Trojos arklys nacionalinei valstybei. bet kokie “kosmopolitai” kaip tik jais būtent ir remiasi, pavadindami visą valstybę “nacistine”, “fašistine”.

   • 1. Dabartinę Mindaugo Murzos kuriamą partiją neatstovauju, nes jai nepriklausau.

    2. Sovietai visada lietuvių nacionalistus vadino fašistais, bet tai nesutrukdė mums atkurti Lietuvos Valstybę, o po to – kaip to pasekmė – sugriuvo ir visa Sovietų imperija. 🙂

    3. Ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje bei pasaulyje šiuo metu yra tik dvi labai aiškios ideologinės kryptys – nacionalizmas ir kosmopolitizmas.

    Visos kitos ideologijos yra tik šių dviejų ideologijų atmainos ar srovės.

    Nacionalizmo esminis principas – kiekviena pasaulio tauta yra savo istorinių-etninių žemių šeimininkė ir turi besąlyginę teisę joje puoselėti savo kalbą, kultūrą, istoriją, paveldą, ekonomiką ir kt.

    Būtina išsaugoti visas pasaulio tautas, jų kultūras, paveldą, religijas, tradicijas jų istorinėse etninėse žemėse, nes tai yra visos Žmonijos tūkstantmečius kauptas “duomenų bankas”.

    Kosmopolitizmas – pasaulyje galų gale turi likti viena tauta, kalbanti viena kalba, išpažįstanti vieną religiją ar turinti vieną bendrą “kultūrą”.

    Kosmopolitizmo pagrindinės atmainos:

    – liberastizmas (viena pasaulinė valstybė su viena pasauline oligarchų vyriausybe, valdančią “mobilią darbo jėgą” , kalbančią bendra kalba, turinčią bendrą “kultūrą”),.

    – bolševizmas (viena sovietinė pasaulinė “proletariato” valstybė ir viena “sovietine tauta” – pvz., rusakalbė ar kinakalbė),

    – nacizmas (viena pasaulinė kurios nors “dievo išrinktosios” ar “arijų” tautos valstybė, visas kitas tautas išnaikinant arba paverčiant jas “išrinktosios tautos” tarnais ir vergais),

    – religinis fundamentalizmas (pvz., viduramžių krikščioniškas – visi yra “Kristaus tauta”, todėl visus pagonis būtina arba išnaikinti arba nukariauti ir pakrikštyti; musulmoniškas – visi pasaulio žmonės turi tapti musulmonais, o pasaulyje turi būti įkurtas vienas Islamo kalifatas; yra ir daugiau įvairių religinių atmainų).

    • Marta -:

     nustebsi sužinojęs, kad nėra jokio “kosmopolitizmo”. Yra tik nacijos – tautos i r dar didesnės nacijos, kurios mažesnėms bando įskiepyti šią savoką. Tačiau net ir mišrūnai, tokie kaip Donskis ar Venclova renkasi kažkodėl atstovauti didesnę, stipresnę naciją, nes, matomai, taip jiems atrodo naudingiau.

     Nustebsi sužinojęs, kad krikščionybė yra meilės religija ir kad tik ji gali vienyti meilėje tautas netrindama jokių skirtumų ir ne niveliuodama, o geresnį oasaulį kviečia kurti pradedant nuo to žmogaus vidinio pasaulio , kurį matom prieš save veidrodyje. Ir tai yra vienintelė veiksminga priemonė. Visi kiti -izmai veda į niekur.

    • Marta -:

     beje, “Dievo tauta” yra Dievo valią vykdantys žmonės, o ne tie, kurie sau arba tu jiems užklijuoji tokią etiketę.

     ir dar, vieno mano komentaro automatinė šio saito cenzūra nepraleido kol žodžio si onizmas neparašiau su tarpu. Matyt yra “šventų žodžių”, kurių nevalia tarti “be reikalo”:)

     • Marta -:

      ir dar, Lenkijoje fundamentalūs nacistai (Murzos tipo) į rinkimus ėjo kartu su gėjų lyga ir laimėjo 9 procentus. ką manai apie tokią sąjungą? Girdėjau, kad ir mūsiškiai derėjosi. Keistai tada atrodo toks “tautiškumas”, jei ką:)

   • Akivaizdu, kad čia besireiškiančios Marta, Marija ir Elenytė atstovauja kosmopolitizmo atmainą liberastizmą, kaip ir jų garbinamas Kuolis.

    Beje, nenustebsiu, jei jos visos yra vienaip ar kitaip susijusios ir su “dievo išrinktaisiais” bei jų valdomais fondais, kaip ir jų “kumiras” Kuolis. 🙂

    • Elenytė:

     Bent jau aš tai netastovauju nei globalistų, nei liberalų, nei …Kuolio ar dar ko nors.

     Džiaugiuosi, kad esu lietuvė, didžiuojuosi, kad puikiai moku lietuvių kalbą, dėkoju Dievui, kad leido gyventi Lietuvoje ir taip pamilti šį Žemės lopinėlį, kad jis man tapo didžiausia trauka, ilgesiu… NAMAIS, nes galėjo būti ir taip, ko siekė sovietiniai okupantai, išgrūsdami mano būsimus tėvus, tada dar vienas kito nepažįstančius jaunuolius į stalininius lagerius, kad jie ten nunyktų ir niekada negrįžtų į Lietuvą. O jie grįžo su pulku atžalų…

     Taip pat dėkoju Dievui už supratimą, kad kiekvienas žmogus yra Jo kūrinys ir nė vienas nesame vieni už kitus aukštesni ar išskirtesni – nei žmonės, nei tautos. Tik nevykusi politika, pasaulėžiūra gali žmones rūšiuoti, vieni kitus žeminti ar išnaudoti. Todėl ir noriu, kad Lietuva būtų saugūs namai kiekvienam ją mylinčiam žmogui. Dėl tokios Lietuvos verta ir būtina nugalėti, peržiangti smulkius nesutarimus ir susitelkti ties vienu tikslu – Lietuvos laisva valstybe.

     Atsakau Jums, Žygeivi, šį kartą tik todėl, kad pirmą kartą perskaičiau Jūsų atsakymą Jus pakritikavusiam žmogui (Martai) mandagiai ir be piktumo. Tai teikia vilties, kad vis tik galima vienytis, kai yra kilnus tikslas.

    • Marija:

     Šiaip jei mąstytute logiškai*, pirmiau savęs paklaustute, kodėl kitas turėtų būti ‘įpaišytas’ į jūsų schemą ir apskritai aiškintis, kad nėra kupranugaris?…
     Schemos kaip tikrovės mąstymo formos gal ir turi kokios vertės (to apie jūsiškę neteigčiau, o ir jūs, abejoju, kad galėtute jos pažintinę galią įrodyti – kažkur nusižiūrėjote, ir dabar visus ta linijuote matuojate…), ypač jei nori ką nors suklasifikuoti… bet… ar jos leidžia tą tikrovę pažinti – štai kur pagrindinis klausimas.
     Man pati tikrovė yra kur kas vertingesnė nei jūsų konstruktai.
     Į tą diskusiją įsitraukiau tik todėl, kad pamačiau, jog ‘anti-sistemininkai’ tarsi gero tikslo vedini elgiasi kaip kokie ‘sistemininkai’: šmeižia, apkalba, atpasakoja, kas ką kada sakė ar girdėjo, kur kas buvo pirma ir kokių ‘šventų’ tikslų tada turėjo, užuot sutelktai, peržengdami savo ambicijas išties veiktų tautos ir valstybės labui.

     * tuo suabejojau perskaičiusi šį jūsų teiginį-‘kratinį’: “Sovietai visada lietuvių nacionalistus vadino fašistais, bet tai nesutrukdė mums atkurti Lietuvos Valstybę, o po to – kaip to pasekmė – sugriuvo ir visa Sovietų imperija + vypsnys”

    • tikras lietuvis:

     Žygeivi,
     labai gali būti, kad visos tos ytės yra koks nors kosmopolitas iš sorošinių fondų.
     Galimai pederastas dar. 🙂
     Nes jiems tikrovė yra be rėmų – viskas krivų krivais, taip sakant.

    • Kažin:

     Visgi aš manyčiau, kad Elenytė yra visiškai “iš kitos operos” negu Marija ir Marta.
     Šios – pagal mane tai yra gryniausio sovietmečio funkcionieriaus mentaliteto.

     • Marija:

      keistas įspūdis… Didžioji jūsų [žinoma, ne jūsų vieno] pasisakymų dalis – ne savo pozicijos ramus dėstymas, argumentavimas ar kito argumentų analizavimas ir kontrargumentavimas, o ‘tinkamos’ etiketės paieška…
      Jūs taip nemėgstate/bijote/nepripažįstate/…[kita?]… tikrovės, kad be kokios nors “rakto skylutės” – etiketės – nė žingsnio?
      Veikimo modelis: savo pašnekovams pirmiausia klijuojate kokią nors etiketę, o po to tą etiketę visaip koneveikiate… kažkoks vaikų darželis…

      • Elenytė:

       O kas svarbiausia, tai ta etiketė VISADA būna nei į tvorą, nei į mietą… Bet jiems juk ir nereikia TIESOS, jiems reikia bent kiek neįtikusį net ir visai nepažįstamą žmogų tik apjuodinti, išjuokti ir užčiaupti, nes inteligentiškesnis žmogus paprasčiausia nereaguoja į jų burnojimus ir tokį bendravimą.

       Ir Jums, Marija, patarčiau nesileisti provokuojamai to niekšelio lietuvio (žinote ką turiu omenyje). Jūs tikrai šmaikščiai jam atsakinėjate, bet jis to nėra vertas. Jis vertas tik ignoravimo, visiško ignoravimo. Visus čia varo iš Lietuvos, nes žino, kad jam emigracija negresia. Juk yra pensininkas ir gauna ją, kaip buvęs komunistas ir visoks sovietinių profsąjungų veikėjas, turbūt, visai pakenčiamą. Taigi, negresia nei badas, nei bedarbystė, nei benamystė – valstybė šito jau neapleis ir emigruoti jam nereikės. Tai tegu sau ir gyvena…

      • Kažin:

       Nieko panašaus, ką teigiate nėra. Priešingai, didžioji dalis mano pasisakymų yra konstruktyvūs siūlymai, kas ir kaip yra būtina pertvarkyti valstybės valdžių sąrangoje, jų galių pasidalinime, konkrečiai – Seimo rinkimų įstatyme, teismų ir teisėsauos sistemoje, savivaldybių rinkimuose, jų valdymo organų formavime, nacionalinio transliuotojo funkcionavime ir valdyme ir t.t.
       Visos išvardintos sritys yra mano praktiškai ir teoriškai išmanomos, siūlymais yra siekiama demokratijos plėtojimo, valstybės stiprinimo, visuomenės švietimo minėtose srityse, kad valdžios savanaudiškai nemanipuliuotų žmonėmis ir t.t. ir pan. Beje, šitai nepastebima…, dar daugiau, kai po vasario mitingo tinklapyje “Už teisingumą” siūliau tuo tikslu būtinai kurti partiją ir išdėsčiau, kaip greitai ją galima būtų įkurti per mitingus ir juose kalbėti ne apie jau visiems žinomus, šimtus kartų girdėtus valdžių darbelius, bet supažindinti su pertvarkymų programa, joje numatyta išeitimi iš padėties, į kurią esame atvesti savanaudžio, nemokšiško Seimo partijų valdymo per 20 metų, tai šis siūlymas iš minėto tinklalapio kaip mat pradingo.
       Dabar imatės užmauti man kažkokį svetimą apynasrį… Tai, kaip čia taip…

       • Marija:

        kaip suprantu, jūs turite programą ir norą dirbti “vardan tos…”, bet jūsų niekas neišklausė? (jūs įsivaizduojate, kad sąmoningai?…) Ir dabar ši nuoskauda jus stabdo? O gal net įžvelgiate kieno nors klastą?…
        Žinote, tai nelabai rimta…
        Mano galva, būtų vyriška telktis, o ne priešintis…
        Raskite savy jėgų ir kreipkitėsį į kurią nors jums labiausiai tinkančią partiją, žinoma, ne anonimiškai, ir diskutuokite – gal sugebėsite apginti savo nuostatas, gal ne (juk jūs nemanote vienas tuos reikalus išmanantis), bet bent žinosite, kad padarėte tai, kas nuo jūsų priklauso…

 23. Marta -:

  Begal graudu, bet mes iki šiol neturime nei vieno politologo, kuris galėtų profesionaliai komentuoti tarptautinę politiką. O nesigaudant tarptautinėje arenoje žmonėms labai sunku atsirinkti kas yra kas vietinėje politikoje.

  Štai vienas komentatorius Delfyje prabilo apie Bilderbergo grupę ir iškart uždėjo neigiamą anspaudą didžiajai strategei H.Klinton. Jis nežino, kad Amerikoje propaganda yra įstatymu uždrausta. (To, beje, linkėčiau ir Lietuvai). Kaip tik todėl internetinėje erdvėje begal daug antiamerikietiškos propagandos ir keistai mažai antirusiškos, antikiniškos. Sąmokslo teorijas reiktų irgi skaityti kritiškai… kaip ir roiters ar kitų agentūrų pateikiamus faktus.

  Kas liečia sąmokslo teorijas, aptikau begal įdomų Kanados literatūros profesorių, galingą conspiracy teoretiką Henry Makow`ą (henrymakow.com). Spėju, kad jis yra kilęs iš baltagvardiečių šeimos. Arba iš dar Trockio revoliucijos išvytų rusų inteligentų. Henrikas Makovas iš įvairių šaltinių yra surinkęs nemažai medžiagos ir apie Putiną bei jo santykius su Iranu, Sirija, sionistais… štai vienas tų šaltinių: realjewnews.com/?p=479
  Čia rašoma apie sionistų baimę Obamos patarėjui Bzežinskiui. Tai tik patvirtina mano istorinę nuojautą, kad Bzežinskis su Obama siekia Ameriką sugrąžinti amerikiečiams, išvaduojant ją nuo vasalinės priklausomybės Izraeliui su kasmetinės duoklės mokėjimu. Bušo laikais amerikiečiai Izraeliui mokėdavo po 8 milijardus kasmet. Įvairiais pretekstais. Dažniausias pretekstas – karas su palestiniečių ir kitu terorizmu. Baisiai pelningą biznį, anot Naomi Klein, nutraukė Obama, patvarkęs mistinį Ben Ladeną. Izraliui “parama” nebemokama. Tad Izraelis jau nebe Obamos draugas. JAV paskelbė draugu Afganistaną. Bando savo pusėn švelniai patraukti Iraną, ištraukiant jį iš Rusijos įtakos sferos. Rusijai buvo labai patogi Bušo politika, nes tada ji galėjo laisvai demonizuoti JAV, o pati atrodyti “pasaulio gelbėtoja”. Dabar vis labiau aiškėja jos kooperacija su Izraeliu. Gaspromas pakviestas siurbti naftą ir dujas iš naujai atrastų Viduržemio jūroje telkinių prie Izraelio krantų. Dėl naftos vyksta konfliktas su kaimyninėm šalim. Izraelis traukia į savo pusę Kiprą. Nors iki šiol laikė savo saujoj Graikiją ir ja manipuliavo prieš Turkiją. Socialistų nustekentą graikiją Europa paremia milijardais, kurių didžioji dalis materiali – ginklai. Su kuo ruošiama kariauti Graikija? Kokia iš tiesų Putino pozicija Sirijos atžvilgiu, man labai neaišku. Jis jau prieš metus siuntė ginklus į Siriją, nes matyt jautė kad po įvykių Libijoj socialinių tinklų revoliucijos persikels čionai, o po to gal ir į pačią Rusiją. Tačiau, eina ir kitokie gandai.

  Viskas taip painu, kad vargu ar patys politikai žino tiesą. Naftos gavybos šalių susivienijimas OPEC buvo Rusijos įtakoj ir jų keliamos naftos kainos žlugdė JAV ir jos daugus. JAV dabar atrado savo naujus telkinius ir naujas technologijas jai išgauti. Sionistams, tokiems kaip respublikonas Kissingeris, jo paties žodžiais (žr. wikipedia) labiausiai priimtinas Kinijos valstybės modelis, kurį sukurti jis prisidėjo – vienos partijos diktatūra su šiokiom tokiom ekonominėm laisvėm. Matomai tokį modelį jo kompanija sieks įdiegti pasaulyje. Taip kad nesunku atspėti, kad sionistai palaiko Kinijos komunistus, bei kgb valdomą Rusiją, nors dažnai dekloruoja, kad Putinas “nacionalistas” ir “Eurazija” jie norėtų matyti be Putino. Tačiau pamename, kad vos tik buvo išrinktas Obama, Kissingeris slapta atvyko tartis su Putinu. Apie ką jie ten slapta tarėsi? Ar nebuvo ten kokių nors slaptų a la “molotovo – ribentropo” sutarčių? Neaišku. Tik aišku, kad kai kam Vakarų valstybių konstitucijų garantuotos laisvės virsta kliūtimis. Todėl manau, kad mūsų didžioji dalis dabartinės opozicijos (ypač opozicijos prieš Prezidentę Grybauskaitę) eina išvien su Obamos – Klinton opozicija.
  Jei klystu, prašom pataisyti.

 24. Kurį kelią pasirinks sisteminis Kuolys::

  Ką darys Kuolys:
  su mėsa (įgytais rėmėjais) nufliuktuos į Liberalų sąjūdį
  įsteigs partiją ir su Liberalu sąjūdžiu darys koaliciją
  įsteigs partiją ir eis atskirai (5 proc. tikrai nepraeis)

  Matulevicus komentare sako:

  Ir kvailiui aišku, kad tų, kurie nori ir gali pakeisti šią antihumanišką sistemą, tų, kurie pavojingi, jie neviešins. Jei viešina, o dar ir noriai, supraskite, šitie nepavojingi. Tai jų žmonės, žaidžiantys kitoje barikadų pusėje tik dėl vaizdo, o ne iš širdies.

  Apie Kuolį ištisinis viešinimas.Kai Tautininkų registraciją kelis kartus atmetinėjo, kiekvieną parašą ir gyvą žmogų tikrino NIEKAS TO NESKELBĖ

 25. Naglis Puteikis:

  Darius Kuolys revoliucinius bruzdėjimus prieš neteisingumą pradėjo ne Klonio gatvėje ir ne po Garliavos šturmo, o žymiai anksčiau t.y. po Gintaro Beresnevičiaus nužudymo policijos automobilyje 2006 m.:organizavo peticijas. Deja, valstybės vadovai ir teisėsaugos šulai išmetė tas peticijas į šiukšlių dėžę. Todėl po Vytauto Pociūno nužudymo D.Kuolys ėmėsi efektyvesnio metodo – piliečių sueigų, akcijų. Gyvenimas parodė, kad tai taip pat nepadeda pasiekti jokio teisingumo, nes tiek tada, tiek dabar (per abu Garliavos šturmus) valdžia į tai atsakė Lukašenkos stiliaus represijomis, kurių principas: MITINGAS – TAI KONSTITUCINĖ TEISĖ, KURI YRA ADMINISTRACINIS NUSIŽENGIMAS, BAUDŽIAMAS KAIP KRIMINALINIS NUSIKALTIMAS.
  Todėl, matyt, neliko jokio kito kelio, kaip tik steigti partiją ir eiti kartu su kitomis, demokratinėmis jėgomis kartu imti Seimo vienmandatėse ir daugiamandatėje. Nes peticijos ir mitingai nepadeda pasiekti teisingumo.

 26. Kažin:

  Man atrodo, kad būtent jūs užsiimate vien diagnozių nustatinėjimu kitiems, tarsi kokiems klijantams savo kabinete. Vienam sakydama, kad “jei mąstytumte logiškai”, kitam – kad “taip nemėgstate/bijote/nepripažįstate/…[kita?]… tikrovės”. Žodžiu elgiatės tarsi turėdama logikos ar tikrovės monopolius. Tai panašu į komunistus, kurie buvo nusistatę, kad vadovavimo vaidmuo visuomenėje neginčijamai priklauso jiems. Taigi su jumis tokia bet kokios kalbos būtų kaip ir bergdžios…

  • Marija:

   Gal galite pacituokite nors vieną mano jums užklijuotą etiketę?
   Aš jau čia tapau ir komuniste, ir kosmopolite, ir… na jūs geriau žinote savo ‘pažintinį’ potencialą.
   Jūs klystate, logikos dėsniai bendri – jos monopolio niekas neturi ir negali turėti, o ir man užtenka proto neapsimetinėti, kad galėčiau jį turėti…
   Tikrovės monopolio turėti taip pat neįmanoma – ji yra nepalyginamai daugiau negu aš, tad kaip aš galėčiau jos gvieštis?
   Dėl komunistų nusistatymo manęs nekaltinkite – dar nebuvau gimusi.
   Ir šiaip ideologijoms, nesvarbu – kosmopolitėms ar tautinėms – esu alergiška, kaip ir etiketėms (t.y. ne-mąstymui) ir nepagarbai.
   Būtent dėl to ir įsitraukiau į šį, iš pirmo žvilgsnio, beprasmį dialogą – kad patys pamatytumėte savo ribotumą ir silpnybes, o jas pamatę – siektumėte įveikti.
   Gal tada ir galėtumėte kalbėti apie bendrą gėrį ir teisingumą, bet kol kas esate tik savo silpnybių ir ribotumų blaškomi postringautojai.
   Jei išties manote, kad jūsų ar ‘tikro lietuvio’ “stiliaus kalbos” vertingos, jūsų reikalas, bet Lietuvoje – juk jūs patriotai? -šiuo metu ypatingai sudėtinga situacija, tad gal verta imtis prasmingesnių užsiėmimų nei etikečių komentatoriams klijavimas?..

 27. tikras lietuvis:

  Vienžo,
  svarstyti nėra ko – balsuojam už tautininkų aljansą ir palaikom R.Ozolą.

  • Sisteminiai:

   Teisingai mąstai. Ne veltui Tikras Lietuvis. Rinkis prekę lietuvišką, Rinkis patiją Lietuvišką.
   Nors aš ne tautininkas, bet galvoju taip.

   • tikras lietuvis:

    Bet jei ir balsuosim, tai su sąlyga:
    reikia programos kaip pakelti Lietuvos ekonomiką ir gyventojų gerbūvį, atsisakyti paistalų apie kedvenckskučų “teisybes” – tam yra teismai, kurie tegul ir aiškinasi, ir t.t., ir pan.
    Šiaip sau pasisėdėjimui tokių nereikia – tokių jau buvo tiek ir tiek.

    Vienžo: reikės dirbti visuomenės daugumai.
    Ar tam esate pasiruošę, tautininkai? 🙂

    Jei ne, tada eikit pruojom. 😉

 28. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: ” Ar priminti, kiek „Lietuvos tautos“ atstovų Aukščiausiojoje Taryboje nebalsavo už Lietuvos atkūrimą? ”

  Visai neblogai, kad primintum, kad lenku frakcija is 6 asmenu, vieningu frontu ir labai patikimai SUSILAIKE del Lietuvos nepriklausomybes atkurimo akto ir parode, kad labai gerai orientuojasi didzialenkiskame sovinizme… jokios nepriklausomybes Lietuvai. Tagi ponas R.Ozolai …nevyniok i vata, kas reiskia, kad nenorejai pasakyti tiesos.

  Cia perskaiciau kai kuriuos komentatoriaus “tikras lietuvis” komentarus. Jei tai tas patas asmuo, kaip seniau….tai komentarus reikia suprati, kaip Lietuvos ruso komentarus. Tada yra gerokai aiskiau ka raso ir kodel raso.
  Tai kad Lietuvos rusas, tai cia nei blogai, nei gerai, tiesiog faktas.

 29. Jonis:

  Kur reikia dirbti, “laimi” konservatoriai, kur reikia kabinti makaronus ant ausų – laimi komunistai ir jų palikuonys.

 30. Pensininkas:

  Rytoj apskritasis stalas. Darykite kaip siūlo Stoma. Reikia tris sroves nukreipti į vieną bangą: LIETUVOS SĄRAŠAS DRĄSOS KELIU UŽ LIETUVĄ LIETUVOJE. Kitaip sėkmės mums nematyti.

 31. Yra tik vienas realus idėjinis bet kokio jungimosi pagrindas – nacionalistai su nacionalistais (nepaisant jų pažiūrų skirtumų visais kitais neesminiais Lietuvių Kalbai, Lietuvių Tautai ir Nepriklausomai Lietuvos Valstybei klausimais).

  O kosmopolitai tegu jungiasi su kitais kosmopolitais. 🙂

  Manau, jog esminė “Drąsos kelio” problema tame, jog ten daug ir nacionalistų, ir kosmopolitų. Nėra idėjinio grynumo. Iš čia ir problemos.

  P.S. O vadinamosios sisteminės partijos (visos be išimties) yra tik kelių stambių oligarchų interesų “atstovautojai”. Jokių aiškesnių ideologinių nuostatų jos jau seniai neturi (jei apskritai jas kada nors turėjo).

  Nebent galima būtų išskirti Masiulio liberalų sąjūdį, kurioje susirinkusi “kompanija” yra ypač aiškių kosmopolitinių ir propederastinių “ideologinių” pažiūrų.

  Ta pati problema, kaip ir “Drąsos kelyje”, yra ir su Kuolio “sąrašu’” – ten irgi kosmopolitų ir nacionalistų “mišinys”.

  Žinoma, pats Kuolis yra aršus idėjinis kosmopolitas, tačiau jo “sąraše” yra ir normalių lietuvių – štai juos tikrai vertėtų įtraukti į Nacionalinį susivienijimą “Už Lietuva Lietuvoje”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: