N. Venckienė. Kada bus sustabdyta smurto, melo ir šmeižtų mašina? (18)

Mergaitės prievartinis išnešimas | youtube.com stop kadras

Mergaitės prievartinis išnešimas | youtube.com stop kadras

2012 m. kovo 23 d. antstolei Sonatai Vaicekauskienei vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su Laimute Stankūnaite, buvo panaudota prievarta prieš mažametę. Per televiziją ir internete viešai paskelbtoje filmuotoje medžiagoje visi galėjo matyti keliasdešimties policininkų žiedu apjuostą kiemą, o namuose – su nebyliu viską stebėjusios antstolės ir aukšto policijos pareigūno pritarimu bei talkinant veidus kaukėmis slepiantiems apsaugininkams – grobiamą, tąsomą, gniaužomą mergaitę. Šiuose vaizduose taip pat matėme apsaugos darbuotojo staigiu koviniu veiksmu partrenktą ant grindų mažametės močiutę. Matėme išdaužytais dantimis, kruvinu veidu močiutės seserį.

Lietuvos Respublikos prokuratūra suskubo tirti situaciją. Natūralu, kad reikia kuo greičiau surasti kaltuosius, atsakyti visuomenei į rūpimus klausimus, įvardyti ir nubausti nusikaltėlius – taip yra visame pasaulyje. Tokia tyrėjų institucijos paskirtis. Tokia teisėsaugos misija.

Bet ar iš tiesų taip yra Lietuvoje?!

Pradėti ikiteisminiai tyrimai ir tarnybiniai patikrinimai dėl 2012 m. kovo 23 d. įvykių liudija tik viena – šioje tragiškoje istorijoje, besitęsiančioje ketverius metus, iki tiesos pripažinimo ir įtvirtinimo yra ganėtinai toli.

Tai akivaizdu visai tautai stebinčiai teisėsaugos veiksmus ir matančiai daugybę nutylėjimų, nenorą skaitytis su akivaizdžiais įvykiais ir faktais, neįtikėtiną jų iškraipymą, sąmoningą būtinų veiksmų neatlikimą, net į kraštutinį cinizmą peraugantį išsisukinėjimą.

Kaip ir daugelyje istorijų, taip ir šioje yra ,,eiliniai“ ir ,,privilegijuotieji“. Pirmiausia – privilegijuotoji L.Stankūnaitė. Nesvarbu, kad visa Lietuva akivaizdžiai matė, kaip ji rankomis graibstė spiegiančią dukrelę (,,nenoriu!“, ,,pedofile!“, ,,melage!”), dėl tokios brutalios biologinės motinos veikos patyrusią ne tik fizinę, bet ir psichologinę traumą. Teisėsaugos tarnams atrodo, kad šioje istorijoje ji niekuo nėra nusikaltusi. Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl Lietuvą pasauliui puikiai ,,reprezentuojančios“ kaltinamojo pedofilija draugės L.Stankūnaitės sužalojimo 2012 m. kovo 23 d. Nors visiems aišku, kad nebuvo jokių padarytų sužalojimų L.Stankūnaitei. Prokuratūra 2012 m. balandžio 25 d. mano tėvui V. A.Kedžiui buvo įteikusi pranešimą apie įtarimą, kuriame nurodyta, kad yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog Vytautas Andrius Kedys, gimęs 1938 m., padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d. Jis įtariamas tuo, kad 2012 m. kovo 23 d. vykstant mažametės perdavimo jos motinai Laimutei Stankūnaitei procesui pagal teismo nutartį, tyčia sudavė ranka (mažiausiai) vieną smūgį Laimutei Stankūnaitei į galvą, tuo padarė nukentėjusiajai veido sumušimą, poodinę kraujosruvą kairiame skruoste, pereinančią į kairės akies apatinį voką – nežymų sveikatos sutrikdymą. Negano to, pranešimą apie įtarimą įteikęs Kauno apskrities VPK tyrėjas Marius Baltaševičius informavo, kad prokuratūra sudarė tyrimo grupę…

Ar ne keista, jog dėl L.Stankūnaitės skundo, kuris turėtų būti nagrinėjamas privataus kaltinimo tvarka, intensyviai atliekamas ikiteisminis tyrimas, netgi sudaroma speciali tyrimo grupė?

O koks ikiteisminis tyrimas vyksta ir yra organizuojamas dėl sužalotos mažametės? Dėl vaiko, kuriam po garsiojo ,,ėmimo“ akto teko iškviesti greitąją pagalbą, kuris buvo apdraskytas, sumuštas, nekalbant apie tai, kad – neišpasakytai išgąsdintas, patyrė siaubingą psichologinę traumą?! Argi jos – realiai nukentėjusiosios – mažamečio vaiko – vieta valstybėje neturėtų būti privilegijuota šiuo atveju ir moraliniu, ir teisiniu požiūriu? Ar ne į ją turėtų būti nukreiptas teisingumo saugotojų dėmesys?!!! Realiai, iš tikrųjų nukentėjusios, o ne užpieštomis mėlynėmis, kuriant ,,kvailai“ visuomenei dar vieną tragikomišką farsą. Ikiteisminis tyrimas dėl mažametės nevyksta, nes N.Venckienė, kuri tuo metu buvo darbe (!!!), dar nėra apklausta.

Šiomis dienomis paaiškėjo dar įspūdingesni faktai – Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė A.Gališanskytė pareikš įtarimus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 231 straipsnio 1 dalį – dėl trukdymo antstolei atlikti savo pareigas, ir pagal 286 straipsnį – dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams man, Neringai Venckienei, mano tėvams Kedžiams ir tetai A.Skučienei.

Antstolė S.Vaicekauskienė toleravusi prievartą mažametės atžvilgiu iki šiol neturi jokių problemų su teisėsauga dėl neteisėtų savo veiksmų. Mergaitės „ėmimo“ vaizdo įrašą matė daugelis. Jis neabejotinai patvirtina, kad antstolė S.Vaicekauskienė sudarė sąlygas L.Stankūnaitei ir mažametės mergaitės apsaugą nuo nusikalstamo poveikio organizuojantiems bei vykdantiems pareigūnams naudoti prievartą vaiko atžvilgiu, ir tos prievartos nenutraukė. Tai apie kokį trukdymą antstolei vykdyti teismo sprendimą galima kalbėti?

Kodėl prokurorai nenori kalbėti apie Teismo medicinos specialisto išvadą dėl mažametės sužalojimų 2012 m. kovo 23 d., kurioje nurodyta, jog mergaitei nustatyta: vienas odos nubrozdinimas – krūtinės dešinėje bei du odos nubrozdinimai krūtinės ląstos kairėje pusėje, viena poodinė kraujosruva kairėje pažasties duobėje; mažametei padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Kodėl prokurorai nekalba apie medicinos dokumentą dėl mažametei išsivysčiusio potrauminio streso (!) po dramatiško 2012–03–23 d. ,,ėmimo“. Psichikos sveikatos centro vadovės Vidos Matulionienės, Vaikų ir paauglių psichiatrės Vitalijos Kaminskienės, Medicinos psichologės Dainos Taparauskienės pasirašytame mažametės mano globotinės medicinos dokumentų išraše nurodyta, jog mergaitės psichikos būklė po kovo 23 dieną patirtos fizinės ir emocinės prievartos pakito, kai netikėtai bandyta ją jėga paimti iš globėjos ir senelių namų, kuriuose vaikas augo kelerius metus ir kur buvo pripratęs, emociškai sutapęs; mergaitė aktyviai priešinosi, klykė prievartos veiksmo metu; fizinė prievarta buvo taikyta ir prieš svarbius pacientei asmenis; sveikatos pokyčių simptomai išryškėjo per porą savaičių nuo traumuojančio įvykio ir tebesitęsia, praėjus pusantro mėnesio po jo; išdėstyti duomenys leidžia diagnozuoti: F43.1 (Potrauminio streso sutrikimas).

Apie kokį pasipriešinimą policijos pareigūnui gali būti kalba? Juk teismo sprendimą neleistinai vykdė mažametės apsaugą nuo nusikalstamo poveikio organizavę bei atlikę pareigūnai (apsaugininko žodžiai mergaitės močiutei: „Ponia, Jūs turite vykdyti teismo sprendimą“ – ar tai jo kompetencija?!). Daugelis atsimena ir mergaitės laišką L.Stankūnaitei, kuriame mergaitė rašo, kad Vaidas, ją saugojęs ir tampęs apsaugininkas, yra negeras žmogus. Kodėl niekas nekalba apie mažametės sužalojimus, jai diagnozuotą potrauminio streso sutrikimą? Kodėl niekas nekalba apie tai, kad mažametė nėjo su L.Stankūnaite? Kodėl niekas nekalba apie tetai A.Skučienei išmuštus priekinius dantis? Ir apskritai – koks pasipriešinimas policijos pareigūnams, jeigu nei vienas iš jų nebuvo su policijos uniforma?

Mūsų valstybėje asmenų teisės į teisingumą ne visuomet lygios, nors tai mums ir garantuoja Konstitucija. Iki širdies gelmių skaudu dėl neteisybės, įtvirtinamos aukščiausiu valstybiniu ir teisiniu lygmeniu. Tačiau apgailėtinų ,,istorijų kūrikai“ yra naivūs tikėdamiesi, kad tos konstruojamos istorijos nėra visai visuomenei kiaurai perregimos, kad jose įkūnytas melas, netiesa yra tokia akivaizdi, jog badyte bado akis. Kad visuomenė seniai praaugo šitas kurpiamas schemas. Kad jas suvokia ir perpranta jau iš pirmo žvilgsnio. Ir kad jai jau seniai aišku, jog pedofilų ir jų dengėjų pastangos melą apvilkti tiesos rūbu yra bergždžios. Kad kelias, kuriuo šiuo atveju einama, yra paremtas tamsiausių jėgų – kagėbistų priemonėmis – smurtu, šmeižtu, demagogija, sukčiavimu, terorizavimu – bandant nuslėpti tikrąją tiesą.

Turint ją omenyje, būtina atvirai paklausti šalia stovinčio: ,,Ar turėdami po dvi akis ir žiūrėdami į tą pačią vietą, mes tikrai matome tą patį?“ Pedofilijos istorijos kontekste tai – klausimas, kuris rimtai gali virsti filosofiniu.

Ką 2012 m. kovo 23 d. įvykiuose matė Lietuvos žmonės? Ar tai, ką matė ir suprato šimtai tūkstančių Lietuvos piliečių, yra tas pats, ką matė ir suprato Lietuvos teisėsauga, šalies prokuratūra ir policija? Šimtai tūkstančių aiškiai matė žalojamą vaiką, per prievartą, smurtu, koviniais veiksmais grobiamą kaukėtų apsaugininkų. Ir pasibaisėjo. Pasibjaurėjo. Apstulbo. Ne tik Lietuva, bet ir pasaulis.

Verkė ir klykė vaikas – taip, kad girdėjosi aplinkinėse gatvėse. Vaikas visu balsu šaukė, kad jam skauda. Bet iš vyksmo aikštelės, prokuratūros matymu, nukentėjusiąja išėjo jo gimdytoja Stankūnaitė. Ne vaikas, o nukentėjusioji motina, su kuria šis vaikas nėjo laisva valia, nors tarp jų yra, pasak kelių genialių psichiatrų ir vaiko teisių gynėjų – „labai artimas ryšys“.

Taip ir norisi atvirai paklausti prokurorų, ar jie, peržiūrėję vaiko prievartinio perdavimo vaizdo įrašą, iš tiesų nematė, kad jame buvo daugiau negu aiškiai užfiksuotas L.Stankūnaitės ir mažametės apsaugą nuo nusikalstamo poveikio vykdančių pareigūnų smurtas? Smurtas mažos mergaitės, jos senelių, močiutės sesers atžvilgiu? Šitai matė visa Lietuva. Tai kaip čia yra? Kodėl prokurorai ,,nemato“ to, kas objektyvu?

Prokuratūra rado kaltuosius: mane, kuri 2012–03–23 nebuvo namuose, bet sprendė bylas Kauno apygardos teisme, mano senus tėvus, partrenkus ant žemės mažametės apsauginio, ir išdaužytais dantimis mano tetą.

Iki kokių absurdų dar nusiris visa ši tragedija? Kada bus sustabdyta ši smurto, melo, šmeižtų ir tiesos deformacijų mašina?

Taip ir norisi pasakyti: ar jums, prokurorai ir teisėjai, neužtenka manęs, Neringos Venckienės?

Palikite ramybėje nors mano senus tėvus ir tetą.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .

18 komentarų

 1. Pensininkas:

  Neringa, manau, jeigu susidarys plati rinkiminė gal ir pavadinimu “antisisteminė ir antiklaninė koalicija” po rinkimų viskas palaipsniui susitvarkys. O dabar linkiu Jums ir Tėveliams kantrybės ir ištvermės.

 2. Abejoju:

  ar kas pasikeis po rinkimų. Čia jau reikia sukilimo, atimti iš parazitų neteisėtai privatizuotus viešbučius, gamyklas ir tt,susodinti juos i kalėjimus iki gyvos galvos, pastatyti nauja prezidenta (kuris turėtų kažkokių galių) ir viska pradėti nuo nulio. Esame darbščiausia tauta europoje, o gal ir pasaulyje ir skolinamės pinigus iš kitų. Jei nebūtų išvagiami pinigai (pavyzdžių yra labai daug), mes galėtume kitiems skolinti už procentus ir gyventi visi kaip normalūs žmonės.

  • Pensininkas:

   Sukilimo ir atėmimo tikrai nereikia. Reikia tik per Seimo rinkimus išrinkti apie 70 seimo narių , kurie būtų prieš galiojančią sistemą ir veikiantį Klaną ir viskas bus sutvarkyta įstatymų nustatyta tvarka.

 3. migle vaidotiene:

  Man labai baisu kad Neringa gali sutraiskyt ta mafijine prokuroru/policijos masina. Ar nereiketu pasiprasyti politinio prieglobscio kurioje nors vakaru valstybeje??? Keista kad niekas apie tai nesneka o tik Dievo palaimos linki. Saugokis NERINGA ir Dievas tave pasaugos. Pagalvok – juk byla Tau yra 100% falsifikatas tai jie tam ir kure kad tave sugniuzdyt. Juk gali ikalinti ir tt sitie antzmogiai. NERINGA – pagalvok ar nereiketu politinio prieglogscio. Jau ir taip brolis zuvo be reikalo, jo dukryte – pati zinai… Kam dabar dar viena Zmogu Tave Lietuvai prarast. Neringele, vaikeli – galvok kaip is tu ‘teisesaugininku’ pasprukt – negi JOKS protingas zmogus nepadetu, nepatarru kaip gelbetis ????

 4. :

  Nejaugi neįmanoma kreiptis į ES teismus? Nejaugi niekas negali paveikti tokios mūsų “teisėsaugos” darbo? Šlykštu žiūrėti ir skaityti apie jų rezgamas bylas atrodo, kad darbo neturėtų

  • Robertas:

   ES tenkina kontroliuojam padetis jos teritorijoje; Lietuvoje padetis kontroliuojama- valdzia issirinko pilieciai/ ju niekas nevare prie balsadeziu/ ju niekas neprievartavo rinkti savo tautos naikintoju…Be abejo cia didziausia atsakomybe tenka TS- LKD. Jie manipuliavo patriotizmo tematika ir bendromis jegomis su KPSS/ LKP aktyvu placiai ir rafinuotai naikino tautos samone. O tai, kas daroma su Neringa Venckiene, V. Pociunu, Damuliu ir kitais aktyviais Lietuvos patriotais jokia naujiena. Ta pati si sistema dare sovietmetyje su partrizanais ir ju seimu nariais. Beje ir po 1992 metu si sistema sekmingai naikina jiems priesiskai nusiteikusius partizanus (po mirties) ir ju seimu narius. N.Venckienei ir kitiems siuolaikiniams Lietuvos patriotams reikia palinketi tik ilgalaikes ir prasmingos vienybes. Savos valstybes interesai visada turi buti auksciau asmeniniu. Visi ligsiolines valdzios atstovai privalo buti paniekinti- kaip kad jie niekina savo tauta.

 5. Jonė:

  Manau kad šaukimus i teismą Neringai pradės rašyti kasdien:) matosi kad kažkam taip dega :)ir kodėl dvigubi standartai vienus i teismą šaukia sergančius kas savaitę o kitiems teisma atideda 3 mėnesiams

 6. REGINA:

  Graudu Ir matosi bejegyste Net ir teisejai Neringai, kuri zino istatymus, konstituc str ir viska daugiau maziau Ka daryti paprastam zmogui? Pirma, ka manau reiktu daryti , tai imti gera advokata, gal tada prokurorai ir teisejai tures matyt ir kita teisininka salia, gal kiek ir judins s….. Reikia gero , drasaus advokato, gal ir brangaus, gal neples ir aukos kiek del bendro reikalo ir del jos Patiko Saruno Vilcinsko sios problemos objektyvi ir gili analize JI viena bus buldozeriu sutraiskyta l. greitai ir ikista uz groyu, tada kukuok kiek nori… Kitas zingsnis -ruosti popierius tarptaut teismui, aisku, geriau zinoma kada ir uz ka galima paduoti Del dideles sekmes rinkimuose (aisku, l. norec ir linkec) bet netikiu , nes zinau kokie yra lietuviai, akyse pritars Neringai,”palaikys” ja pries ieidami i balsavimo patalpa, bet …balsa imes uz darbo part ar social demokratus zmones ir melagiai ir bailiai, bijo prarasti darba, bijo kersto, smurto, tokiu drasiu, kaip Neringa ir “patvoriniai” mazai Pagarba jiems, sekmes, bet bukime realistais, gyvenam Lietuvoj.. Kiek purvo pilama dabar o kas bus 1-2 men pries rinkimus? Turim buti tvirti ir viskam pasirusti, netiketi,paplavomis”, skaldymu- tai KGB metodai, kuriais veikiantys naudojasi.

 7. Vilija:

  Na taip – šitoje kreivų veidrodžių karalystėje taip ir turi būti – aukos teisiamos, o nusikaltėliai aukštinami.

 8. Grazina:

  Ištiesų vyksta protui nesuvokiami dalykai. Kas buvo Klonio gatvėje, kas peržiūrėjo filmuotą medžiagą, visi matė smurtą. Smurto nematė tik teisėsauga ir valdžia. Gal tikrai jų akys nesveikos ir ledinės širdys? O juk, tikriausiai jie turi savo šeimas, augina vaikus… ir tikriausiai labai panašius į save. Ir jei mes nesiimsime rimtų priemonių, padėtis tik blogės. Todėl jau dabar reikia kiek imanoma padėti Neringai ruošti drąsos kelią rinkimams.
  Mieli žmonės, visi kas tik galit, kas daugiau nusimanot, nelaukit atskiro pakvietimo, patys kreipkitės į Neringą. Drąsos kelias ne tik Neringos, bet mūsų visų viltis. Laikas nelaukia, o rinkimai beveik ant nosies.
  Dar norėjau paklausti, gal kas žinote ką nors apie D.K.?

  • Tita:

   pamastykime, ponia Grazina. Internete ‘plaukioja’ maiselio su virvutemis nuotraukos-ant sono atvaizdas Stankunaites, kuriai tuoj tuoj bus kilpa uznerta-tokio pobudzio informacijos pateikimas reiskia, kad bus interpretuojama gresme Stankunaitei, tad jos ir mergaites gyvenimas bus vis labiau islaptinamas. Manau, kad pries rugsejo pirmaja, kai mergaite turetu lankyti mokytojai gali dar ne to pasirodyti…Juk kazkam reikia, kad mergaite lankytu niekam nezinomi mokytojai o apsauga Stankunaitei butu pateisinama.
   Juk jei viskas butu normalu arba net gerai, tai pasirodytu filmuota medziaga ir ne viena, be to, mergaite susisiektu su savo draugemis ir seneliais bent telefonu. Argi valstybe nera suinteresuota, kad apsauga butu panaikinta ir taupomi policijos pinigai, kuriu jiems labai truksta. Tad pasirodzius informacijai, kad ir mergaite ir Stankunaite yra laimingos, galima jas grazinti i normalaus gyvenimo ritma.

 9. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Kgbistines valdzios isperos veikia pagal kgb instrukcija, naikinti visa gimine “pod deviatoje koleno”. Pradzia stabdyti visa sita amoralu valdzios veikima, reikia nusluoti nuo Lietuvos politikos pavirsiaus jos vykdytojus, valdzios tripleta: I.Degutiene, A.Kubilius ir D.Grybauskaite.
  Nepamirskite i Drasos Kelio partija pakviesti Lietuvos didvyres Anzelikos Vezbaviciutes, kovo 23 d. didvyres, kuri vienintele atliko savo pareiga Tevynei ir sustabde siautejancia valdzios pasiusta banditu ruja.

  • Tita:

   paminejote Vezbaviciute…Beje, ji labai svarbi liudininke senuku Kedziu bylose, kur abu jie kaltinami padare fizine zala mergaitei per kovo 23d. smurtinga mergaites grobima. Beje, savo elgesiu stabdydama smurta pries mergaite ir stabdydama mergaites perdavima motinai, ji irodo, kad smurtavo ne Kedziai, o kiti veikejai-Stankunaite ir apsaugininkai. Jeigu butu buve priesingai, ji nebutu mergaites palikusi ‘smurtautojams’ Kedziams. Ar sitai ji patvirtins dabar? Juk paskutiniu metu pries geguzes 17 d. ji taip pat lanke mergaite tikslu ja ikalbeti eiti pas mama.

   • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Manau, kad Jus Tita esate visiskai teisi. Pats faktas, kad mergaite buvo palikta Kedziams, irodo, kad smurtautojai yra ne JIE o isiverzeliai. Ir visai nesvarbu kas ka kaip liudys, FAKTAS AKIVAIZDUS! Anzelikos Vezbaviciutes veiksmai buvo TEISETI ir teisingi, o as manau,kad ir DIDVYRISKI. Todel, kad A.Vezbaviciute stojo drasai mergaites gynybon pries valdzios pasiustus banditus. O tai labai nera paprasta, ne kiekvienas gali ta suprasti, ne kiekvienas gali tai atlikti…..ir kol kas ji tik vienintele apgyne ir Lietuvos garbe. Suprantama….toliau jai dalyvauti antroje atakoje nebuvo leista.

 10. ------------:

  Manau, reikia žmones nuodugniau supažindinti su kitais Drąsos partijos kandidatais, jų nuostatomis, kad atsirastų pasitikėjimas partija. Dabar daug kas mano, kad su N. Venckiene valdžia susidoros ir partijoje nieko rimto neliks. O to valdžia ir siekia, kad žmonės nebalsuotų už Drąsos partiją…

 11. A. Karčiauskas: ,,lovio" partijas iš Seimo!:

  ,,Gėdos sąrašo” narius ir nomenklatūrines partijas- lauk iš Seimo!!! 2012.07.16
  Čia, gėdos sąraše (GS), išvardinti Seimo nariai sudarė sąlygas smurtui mergaitės ir piliečių atžvilgiu, negynė teisingumoir nesiekė tiesos Garliavos mergaitės ,,ėmimo“ istorijose. Jie kovo mėnesį ir gegužę balsavo prieš teisingumo siekiančių piliečių lūkesčius arba susilaikė ar nusišalino nuo balsavimo. Tai vertinkime kaip nusikalstamą Seimo nario abejingumą blogiui, kaip Tautos atstovo „stovėjimą po medžiu” tuo metu, kai privalu ginti viešą interesą.
  Griežto rinkėjų vertinimo spalį turėtų sulaukti GS esantys Seimo nariai, kliudę piliečiams naudotis referendumo teise. Jie 2011 m. rugsėjo 20 d. balsavo preš siūlymą rinkti esamą parašų kiekį šešis mėnesius. Jie pažymėti raidėmis TRO ( teisės į referendumą oponentas).
  Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai: Adomėnas M., Aleknaitė Abramikienė V. (TRO), Ažubalis A., Bekintienė D. (TRO), Čigriejienė V. M. (TRO), kovo mėn. susilaikė, o gegužę nedalyvavo balsavime, Dagys R. J. (TRO), Dautartas J., Degutienė I. (TRO), Dumčius A., Juknevičienė R. (TRO), Jurkevičius E. (TRO), Kubilius A.(TRO), Kazulėnas A. (TRO), Masiulis K., Matulas A., Matuzas V. (TRO), Urbanavičius J. (TRO), kovo mėn. nedalyvavo balsavime, o gegužę susilaikė, Pečeliūnas S. (TRO), Ramanauskaitė-Skokauskienė A., Razma J. (TRO), Saudargas P. (TRO), Stankevičius Č. V. (TRO), Stundys V. (TRO), Šedbaras S. (TRO), Vareikis E., Vidžiūnas A. (TRO), Zingeris E. (TRO), Žeimys P. , ( TRO), Žilinskas R. , (TRO). 29 – dauguma frakcijos narių…
  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: Endzinas A., Kašėta A. , Kuodytė D., Lydeka A., Masiulis E., Steponavičius G. , Teišerskytė D. 7- dauguma frakcijos narių…
  Lietuvos socialdemokratų partija: Andriukaitis V. P., Bastys M., Bradauskas B., Budrys D., A.Butkevičius (abu kartus nedalyvavo balsavime…), Giedraitis S., Juozapaitis J., Juršėnas Č., Kirkilas G., Mitrulevičius A., Olekas J., Pauža B., Petrauskienė M., Sabatauskas J., Salamakinas A., Sinkevičius R., Sysas A. , Šiaulienė I.Viso18 asmenų– dauguma frakcijos narių…
  Liberalų ir centro sąjunga: Babilius V. (kovo mėn. balsavo prieš diskusijas, o gegužę nedalyvavo balsavime), Burba A., Čaplikas A. (TRO), Liesys J., Melianas A. (TRO), Nedzinskas A., Stirblytė A., Valinskas A., Valinskienė I. 9 – dauguma frakcijos narių…
  Darbo partija: Baltraitienė V., V.Gapšys, Gedvilas V., Graužinienė L.
  Tautos prisikėlimo partija: Sacharuk A. (kovo mėn. balsavo prieš diskusiją , o gegužės mėn. nedalyvavo balsavime)
  Partija „Tvarka ir teisingumas” : Klumbys E. ( kovo mėnesį balsavęs už viešumą , gegužę, po ypatingo klaikaus smurto, balsavo prieš komisijos sudarymą…), Komskis K., Mazuronis A. , Mazuronis V. ( abu kartus nedalyvavo balsavime…), Petkus A.
  Krikščionių partijos frakcija: Užlytė Z. , V. Žiemelis (kovo mėn.- nedalyvavo, gegužės mėn.- susilaikė…)
  Mišri frakcija: Ramelis K. (TRO), Šedžius A., Varaška M.
  Kiekvienas padorus pilietis privalo balsuoti prieš GS narius ir prieš visas Seime esančias partijas, pavertusias politiką verslu, o valdžią- ,, loviu“ saviems….
  Alternatyvos korumpuotoms, oligarchinę „valdomos demokratijos” santvarką įdiegusioms tradicinėms (t.y. ,,lovio“) partijoms bręsta. Stiprėja „Drąsos kelio” partija, buriasi partijų „Už Lietuvą Lietuvoje” aljansas, kuriasi visuomenininkų formuojama „Lietuvos sąrašo” partija …Tik apvalę Seimą nuo politinės nomenklatūros rudenį, galime tikėtis Lietuvoje demokratinių pragiedrulių pavasarį…
  Algirdas Karčiauskas (visuomenininkas, Kaunas)
  Kiekvieną sąmoningą, teisingumo siekiantį žmogų kviečiu pasirašyti šį Lietuvos rinkėjams skirtą atsišaukimą. Pritarimus atsišaukimui siųskime elektroniniais laiškais (e-mailais) adresu : uzdemokratineteisesauga@gmail.com

 12. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Patalpinu cia savo komentara is po Karolio Jovaisos straipnsio delfi.lt “K.Jovaišas. Tautos šviesuoliai neskiria teisės nuo moralės – kaip ir bolševikai”
  Taip darau todel, kad kartais ima tas komentaras ir stebuklingu budu isgaruoja, kaip gaivaus ryto rasos laselis ir jokio kgbistinio isperos cia neapkaltinsi. 🙂
  Stebetis sio autoriaus pastangomis apginti isgamiska, amoralu ir NETEISETA valdzios tripleto elgimasi Klonio mergaites atzvilgiu NESTEBINA, nes tai jau sistema. Tai profesionalus bolsevikinis propagandistas, siekiantis irodyti, kad valdzia elgesi teisetai. Taciau paciame straipsnyje yra gausu irodymu, kad butent valdzia, tarkim, teismine valdzia Kodratjevo asmenyje prieme sprendima be JOKIO RUNGIMOSI PRINCIPO, kaip tai butu vakaruose, o prieme sprendima kaip BOLSEVIKAS is didziosios raides, vienas pats asmeniskai.
  Apie teises principu ir pacios teises panaudojima del Klonio mergaites is viso net kalbos nera. Teises nera ir morales taip pat nera. Taigi ponas Jovaisas apspjauna pona Kondratjeva is esmes, nors jo tikslas yra tiksliai atvirkscias. Taciau kaip zinia, tokia logika yra neiveikiama socialistinio turto grobstymo prevencijos specialistui…jokiu budu ne teisininkui. Nes teisininkui butu aisku, kad teiseje nieko neteiseto negali buti. Taigi teisetai turi buti surinkti irodymai, teisetai turi buti rungiamasi teismo procese, teisetai turi buti VYKDOMAS teisetas sprendimas. Jei sprendimas yra neteisetas, tai jis saliu skundzimas iki pat Lietuvos Auksciausiojo Teismo. Ar tas buvo padaryta Klonio mergaites atzvilgiu? NE ir dar karta NE. Taigi Klonio mergaites poziuriu, buvo ivykdytas isgamiskas amoralus pedofiliskas bolsevikinis SUSIDOROJIMAS, teises ir jos proceduru teiseto taikymo cia NEAPTINKAMA.
  O dabar del Kedzio. Kedys jokio teismo niekada nebuvo pripazintas KALTU!, o tai reiskia, kad jis tyras kaip ryto rasos laselis, jei vadovausimes vakaru teises principais. Gi ka daro ponas Jovaisas su visa iskrypeliska bolsevikine teisesauga….laiko ir laiko, smeizia ir smeizia…kad Kedys itariamas….., o pats K.Jovaisas raso “Pagal vieną svarbiausių nekaltumo prezumpcijos postulatų, neįrodytas asmens kaltumas reiškia įrodytą jo nekaltumą.” Stai, kaip tikras uzgrudintas bolsevikas ponas K.Jovaisas skelbia nuosprendi : “Argi ne Jūs dviejų žmonių, tarp jų ir moters, nužudymu įtariamą asmenį keliate ant pjedestalo? Argi ne Jūs dvigubos žmogžudystės krauju apšlakstytą kelią įvardijate Drąsos keliu?” Tai kur tas dvigubos zmogzudystes kraujas, kai niekaip ir niekas nera irodes, kad Drasius zude. Viesai zinomos aplinkybes leidzia daryti isvada, kad Drasius Kedys NEZUDE NE VIENO, o tik norejo issiaiskinti kas iskrypeliskai pedofiliskai prievartavo jo maza dukrele, kuri del to skundesi ir sieke teisetomis priemonemis juos nubausti. Tam jis parase i teisesaugos ir teisetvarkos institucijas virs 90 pareiskimu ir skundu! Kur teiseta reakcija i tuos skundus???? KUR???
  Taigi sis straipsnis dar ir dar karta IRODO, kad ponas socialistinio turto grobstymo prevencijos specialistas yra BOLSEVIKINIS mastytojas apie teise ir morale, kuria jam norisi skirti ir atskirti. Kuo kitus tepa, tuo pats kvepia! Is morales gimsta teise. Skirtingos morales, skirtingos teises taisykles – istatymai. Vienur galima tureti viena zmona, o kitur kiek pajegi ir kiek pinigu turi.
  Taigi manau, kad ponas bolsevikinis mastytojas savo straipsniu, kaltindamas “tautos sviesuolius” kazkuo, ko buktai jie nesupranta, isiraso save i bolsvekiniu tamsuoliu gauja, na tokiu kaip sakalas, kryzevicius, simacius, nekrosius, slusnys, sedbaras ir t.t. ir visas valdzios tripletas (I.Degutiene, A.Kubilius, D.Grybauskaite). Taigi laikau, kad sis straipnys yra NEPAVYKES siekis apginti valdzios tripleto ivykdyta nezmoniska, isgamiska NUSIKALTIMA pries nekalta ir pedofilu isniekinta Klonio mergaite.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: