N. Venckienė. Uždrausti pasimatymai (126)

Mažos mergaitės nakties košmarai | Nuotrauka iš Facebook.

Mažos mergaitės nakties košmarai | Nuotrauka iš Facebook.

Šiandien, 2012 m. birželio 17 d., sukanka lygiai mėnuo, kai mano brolio Drąsiaus Kedžio mažametė dukrelė buvo prievarta atplėšta nuo manęs ir klykianti ištempta, jai ant galvos užmetus galimai cheminių medžiagų pripurkštą raudoną skudurą, kurį atsinešusios moterys, lydėjusios antstolę S. Vaicekauskienę, mūvėjo guminėmis pirštinėmis, kad nuo chemikalų nesusižalotų rankų.

Lygiai mėnuo, kai galutinai tapo aišku, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi, praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą.

Lygiai mėnuo, kai aš, mažametės teta Neringa Venckienė, mano tėvai, mergaitės seneliai, nematėme prievarta išvežto vaiko ir tegalime tik įsivaizduoti, kaip jis gyvena.

Mūsų prašymai susitikti su mergaite, ją pamatyti valstybės institucijų yra akivaizdžiai ignoruojami. Neleidžia su mergaite susitikti ne tik biologinė motina, bet ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Daugėlienė į mūsų 2012-05-18 ir vėlesnius prašymus dėl bendravimo su mergaite 2012-06-05 raštu Nr. 19-2-1925 atsakė, jog mano ir senelių Kedžių bendravimo tvarką su mergaite rengia Stankūnaitės advokatas Gintaras Černiauskas. Minėta B. Daugėlienė 2012-06-12 raštu Nr. 19-2-2046 pranešė: „2012-05-18, 2012-05-21, 2012-05-22, 2012-05-23, 2012-05-24 prašymai dėl bendravimo su anūke išnagrinėti. Siūlo bendrauti laiškais elektroniniu paštu. Taip pat siūlo esant galimybėms anūkei siųsti ir video laiškus. Jūsų siunčiamus laiškus kartą per savaitę mergaitei perduos šeimoje apsilankantis specialistas. Planuojant Jūsų ir anūkės bendravimą ateityje kitomis bendravimo formomis, siūlome Jums psichologo konsultacijas, siekiant pasirengti ateityje susitikti su anūke“.

VTAT vadovė B.Daugėlienė atsiuntė man, Neringai Venckienei, 2012-06-12 raštą Nr. 19-2-2054 ir nurodė, kad tėvams atsisakius sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su artimaisiais giminaičiais, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija gali įpareigoti tėvus sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaikais. Lietuvoje galiojantys teisės aktai nenustato privalomos bendravimo tvarkos su brolio vaiku nustatymo. Todėl skyrius neturi teisinių galių įpareigoti Laimutę Stankūnaitę užtikrinti Jūsų bendravimo su brolio dukra tvarkos.

Kur dar gali išgirsti tokių absurdų, o tiksliau, baisių moralinių ir teisinių nuostatų pažeidimų, nežinau. Visų pirma dėl to, kad mergaitė beveik visą savo gyvenimą praleido Garliavoje. Ji čia yra gimusi, o pastaruosius ketverius metus čia gyveno nuolatos. Biologinė motina bute, kuris prokurorų surašytame akte nurodomas kaip nusikaltimo padarymo vieta, ją augino tik pusantrų metų. Ne vienas Lietuvos žmogus šiandien savęs ir kitų klausia, ne vienam skaudu mąstant, ką šiuo metu turi jausti, išgyventi vaikas, prievarta išplėštas iš savo gimtųjų namų, perduotas kaltinamojo pedofilija draugei ir gyvenantis kartu su ją saugančiais asmenimis, kai čia, Garliavoje, praleido beveik visą savo gyvenimą? Čia, Garliavoje, liko mergaitės namai, bendraamžiai draugai, jos seneliai, teta, dėdė, pusbrolis Karolis. Čia liko jos kambarys, jos rašomasis stalas, jos žaislai, drabužėliai, jos mylima papūgėlė. Pamačius ,,parodomosios“ akcijos metu darytas nuotraukas, kur mergaitė su Stankūnaite buvo kavinėje, pašiurpau: vaikas, per visą buvimo laikotarpį kavinėje taip ir nepakeliantis galvos nuo stalo. Šalia – besišypsanti Stankūnaitė, visai nebendraujanti su vaiku, jas supantys trys apsauginiai. Štai, ponia Žiobiene, ir vadinamoji Jūsų ,,socializacija“, nepakartojama gerovė, kurios taip siekėte mūsų mergaitei, kad net verkėte iš džiaugsmo, kad ją prievarta išplėšė. Nepakartojama ,,socializacija“, pakeitusi vaikui visus jo artimuosius, jo mokytojus, jo draugus, jo visą prigimtą pasaulį.

Stankūnaitė ir trys apsauginiai, kartais užsidedantys kaukes. Tai aplinka, ugdanti mergaitės dvasingumą, jos vidinį pasaulį, dedanti moralės, krikščioniškos kultūros, tikėjimo ir intelekto pagrindus.

Kaip visa tai Jums, mieli Lietuvos žmonės?

O priešistorė? Mažametė nuo 2008 m. birželio mėn. visą laiką gyveno su mano broliu Drąsiumi Kedžiu ir mano tėvais Vytautu Andriumi Kedžiu ir Laimute Kediene adresu Klonio g. 5, Teleičių k., Garliavos apyl. sen, Kauno rajone. Nuo 2009 m. spalio 12 d. mažametė mano brolio dukrelė gyveno su manimi adresu Klonio g. 7, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno rajone, name, esančiame greta mano tėvų.

Teisėjo B. Varsackio 2010 m. kovo 17 d. nutartimi paskirtoje psichologinėje konsultacijoje nurodyta, kad mažametė sako, jog labai myli Neringą (t.y. Neringą Venckienę). Be to, byloje esančiame 2010-02-20 VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“ rašte Nr. SD-56 „Dėl Neringos Venckienės globėjos pareigų atlikimo“ nurodyta, kad į socialinės darbuotojos klausimą, kodėl ji, kaip kiti vaikai, negyvena su savo mama, mergaitė paaiškino: „nes trys vyrai ateina pas mamą“. Tame pačiame dokumente nurodyta, kad socialinei darbuotojai mergaitė pasakė, jog ji nori visą laiką gyventi su Neringa. Šio minimo rašto dalyje „Prieraišumas ir išsiskyrimas“ nurodyta, kad prieš paskiriant Neringą mergaitės globėja, mergaitė buvo labiausiai prisirišusi prie tėvo ir senelių. Dabar jai pačiu svarbiausiu žmogumi tampa teta.

Teismo psichologijos ekspertizės akto 2011 m. 09-07 – 10-07 d. Nr. 103MS-143 3 punkte nurodyta, kad mergaitė ekspertizės metu, kaip ir kitų susitikimų su psichologais metu (remiantis civilinės bylos medžiaga), išsako norą gyventi globėjos N. Venckienės šeimoje. Šio ekspertizės akto 8 punkte nurodyta, kad mergaitės ryšys su globėja N. Venckiene stiprus, tvirtas, emociškai pakankamas, pasižymi saugiu prieraišumu.

Teismo posėdžio metu teisėjo V.Kondratjevo apklaustos VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centro“, esančio Petrausko g. 19A, Kaune, darbuotojos: psichologė Ieva Šidlauskaitė – Stripeikienė ir socialinė darbuotoja Daiva Matulevičiūtė patvirtino, kad mažametė sugeba išreikšti savo nuomonę, mažametės noras visada buvo gyventi su Neringa. Šių liudytojų parodymai yra patikimi, nes psichologė Ieva Šidlauskaitė – Stripeikienė mažametę matė apie 30 kartų, o socialinė darbuotoja Daiva Matulevičiūtė – apie 10 kartų. Tiek viena, tiek kita liudytoja patvirtino bendravusios su mažamete, nesant akivaizdoje kitų žmonių.

Aš auginau mergaitę savo namuose trejus metus. Ją mokiau, rengiau, ją ugdžiau, visokeriopai ja rūpinausi. Už ją kovojau, paaukodama viską. Atsisakius biologinei, kaltinamojo pedofilija draugei leisti mudviem susitikti, mergaitės negaliu pamatyti.

Kaip manote, mieli Lietuvos žmonės, kodėl?

Kategorijos: Lietuvos kelias, Visi įrašai | Žymos: , , , .

126 komentarai

 1. Jūra:

  Todėl, kad vaikas nėra jūsų.Nereikia aukoti visko tam, kas nėra jūsų.Tas vaikas turi mama ir tegul jis būna su mama.Kam jūs rašote internete tokius dalykus?Stengiatės sugraudinti mus?Supraskite pagaliau…ne jūsų kiškis, nei jūs kiškitės. Vaikas yra Stankūnaitė ir taškas.Nereikia rašyti, kad vaikas jūsų namuose buvo laimingas.Kokie pas vaiką gali būti dragai, jei vaikas būdavo įkalintas jūsų namuose.Draugai jos būvo tie, kurie stovėdavo prie tvoros ir teatrus rengdavo?Argi vaikas ėjo į kiemą? Argi lankė mokyklą? Jūs sugriovėte su savo ”ale” gerais darbais jai vaikyste..Paskaičius jūsų rašliava, akivaizdu, kad kitų temu jūs neturite.Jūs girdint vaikui apie ta pedofilija diskutuodavote.Vaikas stebi suaugusius ir elgiasi pan, kalba panašiai. Intonacija parenka panašią.Teigti, kad vaikas būvo laimingas su jumis, manau nėra teisinga.Vaikas buvo užzombuotas jūsų, jis bijojo jus įskaudinti, tikėjo tuo, ką jūs sakote, nes visi aplink jus kalbėjo , kad jos mama bloga. Tai ką mes matėme, buvo PAS sindromas.Jus tiesiog dvasiškai išprievartavote vaiką.Apie tai galima pasiskaityti internete.Tad nieko keisto, kad vaiką atzombavus , jis pakankamai laimingas.Tad atsitraukite nuo tos mergaitės, baikite organizuoti tuos kvailus mitingus. Leiskite tai mergaitei ramiai gyventi.Visa tai jau pabodo…ir pradeda erzinti. Važiuokite su savo sūnumi pailsėti.Džiaukitės savo vaiku ir mylėkite savo šeimą.

  • Vietinis:

   labai jau piktas Jūsų komentaras, tikriausiai apie šią istoriją išgirdote tik prieš naujus metus. Ar Jūs matėte mergaitę gyvai (ne iš TV ekrano)? Jei ne tada nereikia rašinėti nesamonių. Kadangi gyvename Garliavoje todėl tekdavo matyti “įkalintą” mergaitę ir Mastaičių baseine, ir Garliavos meno mokykloje, ir Jonučių vidurinėje mokykloje. Buvo linksma, gyvybinga, besišypsanti mergaitė. Labai gaila, kad viskas taip pasibaigė. Galėjo būti kitokia pabaiga, būtų a.a.Drąsius išvaževęs į užsienį, ir sau gyvenęs. Nebūtų tiek nežinomybės ir skausmo…

  • Kaunas:

   nu ir kausele:((( linkiu ,kad jums tai neivyktu,nors:(((( vaikas lakste po kiema su buriu vaiku,o ne buvo ikalintas.Geda,taip meluojant ar nieko net nezinant-islindo is kanapiu:))

  • dryze:

   tu ligone…. matomai ir tau koldryte ant galvos buvo uzmete. NERIGA LAIKYKIS !!!!

  • Aistė:

   Jūrai: nesuprantu Jūsų komentaro. Savo akimis kasdien mačiau, kad mergaitė laiminga pas Neringą. O apie mitingus kas per nesąmonė? Neringa mitingų neorganizuoja. Tiesiog kuo toliau, tuo daugiau žmonių, kurie telkiasi, nes nori kitokios Lietuvos. O visi, kurie varo ant Neringos, pažadina Ją palaikančių žmonių. Gniuždymas toks, kad laikui atėjus gal ir visą tautą prikels…

  • Jūra:

   Mes aiškiai matėm,kokia ji buvo laiminga ,nešama kojom į priekį.O mitingai tesis,kad ir kaip jūs nenorėtumėt.Bus nuteisti visi ,kas prisidėjo prie šitos prievartos.

   • Владимирас:

    Герай герай брангус драуге !!!
    Тик ненулейскит ранку – мес юмс падесим ир атсюсим пастипринима.
    Лаикикитес.

  • LIGITA:

   turbut pati stanke raso ar is jos aplinkos,bugaprociai…

  • As:

   Vaikas NERA stankunaites, biologine mama nera lygu mamai.

  • As:

   as galiu daug vaiku pripisti, ir niekada nesurupinti, o kada man ateis palankus metas ir pasipelnimas is tu vaiku-as pragysiu teviska giesme… nors jie niekad ir neaugo su manim.

  • Dar Karta:

   Lietuvoje itvirtinta nuostata kad vaikas priklauso kam nors ir tas kas nors pavidzhiui mama gali su vaiku dariiti ka nori. Nori i nanu kaleiima uzhdaro nori pedophilams i lova pakisha. Kaip shliigshtu Jūra ar ne taip?

  • Aferistams:

   N.Venckiene – žudiko,narkomano bendrininkė..2012 04 26 23:01,Arvydas. Negalima skatinti žmones nepasitikėti teismais – vertinu tai kaip valstybės pagrindų griovimo veiksmą. Ypač seimo nariai – plepiai turėtų tai įsisąmoninti, nes seimo narys – pilietis, davęs priesaiką. Skatinkim pagarbą teismams, bažnyčiai, seimui ir kitoms valstybės institucijoms. Lietuvi, nelaidyk liežuvio, neprovokuok pesimizmo, skleisk šviesą, apie kurią kalba Lietuvos himnas..Nepasiduok melui, kurį sąmoningai skleidžia Linčo teismo atgyvenos Pakaunėje, Garliavoje. Aferistė „teisėja“ Venckienė, kaip pažymėjo prezidentas Valdas Adamkus, suvienijo Linčo teismo rėmėjus Lietuvoje, o tai yra valstybės pagrindų griovimas, neteisinės, totalitarinės sistemos kūrimas. Posovietinėje Lietuvoje yra problema: Ar galima leisti siautėti primityviems žudikams narkomanams kedžiams, ar galima leisti siautėti žudiko seseriai, klastingai pagrobusiai žudiko aukos vaiką? Ar galima leisti, vykstant tyrimui, viešai skelbti žeminančią informaciją apie įtariamus asmenis? Ar galima pataikauti kraujo ištroškusiai, Pakaunės miniai, ją sąmoningai klaidinti, kaip tą daro narkomano žudiko bendrininkė , teisėjo vardą žeminanti aferistė Venckienė? Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.

 2. Jūra:

  Mano komentaras nėra piktas, tiesiog teiseja turi suprasti, toks teismo sprendimas.Vaikas turi buti su mama.Dabar netinkamais šios teisėjos pavyzdžiais remiasi mano žmona ir neatveda vaiko į susitikimus, traktuodama, kad vaikas nenori. Ar jūs suprantate, kad ji skatina nepaklusimą teismo sprendimui?Ar suprantate, kokios to pasekmes…Reikia laikytis tvarkos visiems.Ji nėra išimtis.

  • Ziemgale:

   Įstatyminė tvarka išsiskyrusiųjų atžvilgiu yra vienokia, o „tvarka“, kuri „patvarko“ žmogiškumą ir „sutvarko“ savo sąžinę silpnųjų sąskaita – visai kas kita. Pasistenkim nevertinti Klonio įvykių per savo nuoskaudų prizmę.

  • Jolanta:

   Gerbiamoji Jura, teimo sprendimai nebutinai yra teisingi, is kur jus istraukete, kad teisejas – tai vos ne Dievas, ir jo zodis sventas. Teisejai irgi klysta. Cia jums genetiskai is tarybiniu laiku ikalta – ka pasake teisejas, ta reikia ir vykdyti. Jeigu jus turite vaiku ir jums teisejas (kadangi is jusu komentaru jis jums vos ne sventasis) pasakytu – duokite man savo vaika as noriu su juo pasimyleti, tai kaip tada pasielgtumet? Taip imtumet ir duotumet savo vaika? Mastykit truputi savo smegenimis, atrodo, kad jie jums nelabai veikia. Nenoriu jusu izeisti, bet manau, kad tikrai ne jums teisti as smerkti ar kritikuoti Neringa. Gal jos vietoje jus pati jau seniai durnyne gydytumetes. Ar bent kada pagalvojot, jeigu tokia istorija atsitiktu jums paciai arba kam is jusu seimos? Naudokite savo smegenis truputi, bus lengviau jums gyvenimiskose situacijose orientuotis, nes dabartiniu metu, mano asmenine nuomone, nelabai susigaudote, kas vyksta. Su pagarba, Jolanta

  • neatveda vaiko i susitikimus?:

   Kodel vaika reikia vedzioti i susitikimus? O kodel tamstai paciam nenuejus pas savo vaika i svecius? Kas trukdo- ar tamsta koju neturit ar savas ego neleidzia?

  • LIGITA:

   vaikas pas itariama savadavimu…………

 3. Jūra:

  Tvarka turi ar išsiskyrusiems, ar kaip šiuo atveju užsispyrusiems vienoda. Teismas remiasi faktais, teismo sprendimas turėjo būti įvykdytas.Tad jį ir įvygdė.Tarkim jei man taip būtų , kaip Venskienei, tai aš būdamas ubagu, tikrai nešokinėčiau, o tiesiog atvesčiau vaiką vaikų teisėms.Teismas taip nusprendė.Aš irgi eisiu tuo keliu. Ir ar vėliau ar anksčiau vaiką pamatysiu. Aš stengiausi šios situacijos nevertinti dėl savo nuoskaudų šiuo metu patiriamų, bet širdis plyšta, kai tokios nesamonės vyksta.Mes tapome tiesiog per šia moterį kažkokiais pedofilais, pykstamės, užgauliojame vieni kitus. lyg nebūtų dar didesnių mūsų Letuvėlėje bėdų.

 4. Daiva:

  Drauge, Jura, tamsta gal vaicekauskienes giminaite ? Kalbat, kaip sovietmecio gestapininke 🙁

 5. Giedre:

  ponia jura,noreciai paklausti jusu kaip bus galvojate ar stankunaite neateme is vaiko vaikyste pardavinedama ja pedofilams,kaip jums atrodo ar vaikas tokiu metu turi pradeti sexualini gyvenima? matau kad jus su stankunaite is vieno ir to pacio sudo lipdytos

 6. dryze:

  JURA tu tikra nevisprote. !!!! Neringa tikra saunuole, kaip ir Drasius…. ji pabaiks jo pradeta darba , o mes kiek galesim tiek padesim….. ji net dabar nepaluzo, as ja matau kaip savo autoriteta ir savo vaikus aukleju, kad jie nebijotu kovoti, ieskoti teisybe ir neignoruoti tokios neteisybes, kuria matome sioje istorijoje.

 7. Jūra:

  Mano darbas čia nieko dėtas.Nėra įrodyta, kad visa tai buvo.Aš jūsų nepuolu. Man jūsų gaila.Tiesiog tikiu, kad Lietuva nėra iškrypelių kraštas.Beto nėra įrodyta, kad visa tai buvo, todėl nereikia Kedofilai čia le le.Tai nėra mano darbas, aš gi nesakau, kad tai yra jsų darbas.Darbas, nedarbas, ne tai svarbu. Svarbu tai, kad jūs teigiate, kad Lietuva, tai pedofilų kraštas, tai nereičia čia pulti. Greitu laiku vaikas jums pasakys pats.

 8. Jūra:

  Aciu Vladimirai. Gerbiu tuos žmones, kurie nebijo piktu repliku. Aš už demokratija ir jei mano nuomone iš čia puolančių yra kitokia, tai dar nereiškia, kad aš kvailas, idiotas ir pan. Gyvenimas parodys, kur tiesa.Aš drįstu teigti, kad taip nėra kaip jūs čia rašote.Kol nėra įrodymų, tol nėra kaltų, o kas skaitė apie Pas sidromą, mane supras.Protingas žmogus ponia teisėja tikrai nerinks ir nedarys netvarkos, kuria jūs čia darote. Didžiuotis ir statyti į pvz. reikia gražius , teisingus ir mielus dalykus. Jūs darote gieda Lietuvai teigdami tai, ko nėra.

  • Aistė:

   Miela Jūra, ką Jūs veikiate šitame portale, skaitykite lr ir džiaukitės, o žmonėms skauda ir jie nori teisingumo. Jums , žinoma, patinka tokia tvarka. 1962 metais minia patvorinių grubiai pažeidė TUOMETINIUS įstatymus – išėjo į demonstraciją be Novočerkasko Vykdomojo komiteto leidimo ir buvo sušaudyti
   Tada TSRS Komunistų partija nusprendė nedaryti dabartinės Lietuvos valdžios klaidų – neleisti formuotis įtampai ir kurtis nevykdomų įstatymų precedentams, todėl ryžtingai ėmėsi grynai teisinių ir teisminių priemonių: naudodami išimtinai GALIOJANČIUS įstatymus visiškai teisėtai sušaudė nesankcionuotą demonstraciją: nušovė 26 žmones.
   Vėliau griežtai PAGAL ĮSTATYMUS nuteisė ir sušaudė dar 7-is nelegalaus mitingo organizatorius, virš 100-o eitynių be leidimo narių TEISĖTAI nuteisė 10-15 metų kalėjimo.
   Viskas buvo padaryta LABAI TEISĖTAI – PAGAL TUOMETINĘ TEISĘ…

  • darius:

   cia vadinasi demokratija…….tada as karsonas

  • ruta surf:

   Dar vienas post Sovietinis uzsimaskaves pedofilas busi. Graudu tavo kvailus sapaliojimus skaityti…

 9. Jūra:

  Aš gerbiu jūsų nuomone, bet taip buvo..Manau , kad daugiau taip nebus..Nereikia laukti iš gyvenimo vis kažkokių blogybių.Arba gyventi senais faktais. Dabar 2012 metai.Tai yra mūsų, mano gimtinė.Ir net jei mūsų nuomonės skiriasi, man kartais gėda,nepatinkas, kai jūs sakote, kad čia klanas pedofilu.Nereikia taip teigti.Nėra įrodyta.Ir nereikia užsikabliuoti prie tos mergaitės. Duokite jai ramiai gyventi.Ji tokia reikli,tikrai nėra maža,tad jos tikrai niekas taip lengvai nenuskriaus. Šitas vaikas turėjo begalę išgyvenimų.Juk tiek daug tu bėdu ir be tos mergaitės.Gal ten jūsų tikrai reikia.Kiek žmonių serga,skurdžiai gyveną vaikai alkoholikų šeimose.Smurtaujama.Aišku, kad turime būti budrūs ir reiklūs, bet ne ant tiek, kad kištis ne į savo reikalus ir dergti Lietuva ir iš šios istorijos kelti sau reitingus ir daryti šau.

 10. elena:

  Neatsitiktinai į Alką ”užklydo” jūra….Tik dalis sakinio –” dergti Lietuva ir iš šios istorijos kelti sau reitingus ir daryti šau”.Kas yra šau?

 11. Rasma:

  Nuomonės reiškėjau, Jūra. Įsivaizduokime, kad jūsų kaimynas Jus kruvinai sumuša ir jūs parašote pareiškimą – skundą į policiją. Policija pradėtų tyrimą, bet kaimynas, turėdamas “gerų draugų” taip pat parašytų pareiškimą, kad jūs jį šmeižiate ir dar pareikalautų atlygio už įžeidimą. Jūs turite liudininką tik savo sumuštą kūną ir daugiau nieko. Tad teismas, nebaigus jūsų pareiškimo tyrimo, priteisia jums baudą už šmeižtą. Ar jūsų manymu teisinga butų teisėtvarkos veiksmų seka?????????
  O dėl Mergaitės, tai aš pati buvau Garliavoje ir tūkstantąjį kartą įsitikinau, kad didžiąją dalimi spaudos, televizijos, o juo labiau tokiomis specialistėmis kaip žiobienė, tikėti negalima. Ar ne laikas ir jums savo kailiu tirti tikrovę prieš darant kokias nors išvadas ar pareiškimus.
  Negi jūs iki šiol manote, kad čia tik dviejų šeimų ginčas??? Negi stankūnaitė pajėgi samdyti brangius advokatus, ar “nuiminėti” sau nenaudingus liudytojus???

 12. Aidas:

  Vaikas turi motina. O cia isiena, kad kiekviena tetule, labai uzsigeidusi, gali pasilaikyti svetima vaika?

 13. Aidui:

  pagal jus išeina, kad kiekviena motina pardavinėja savo vaikus

 14. Jūra:

  Nėra pareikšti kaltinimai. Nėra. Jus ne savo nuomones čia reiškite, o skaitykite ką psichologai rašo ir sako.Jei mano vaikas, tai mano. Prie ko čia tetule.Jeigu, jeigu…jeigu.Nėra įrodyta..Kokie jeigu.Vaikas turi būti su mama. Mamai nėra pareikšti kaltinimai.Jokia tetulė nebus vaikui geresnė už mama.Kaip ir svetimas žmogus neatstos vaikui tėvo, kaip tikras tėvas, aišku jeigu jis tikrai geras tėvas.Tai kodėl teisėja skundu nerašė kai kedys tvirkino stankunaite.Kodėl jūs tada miegojote.Juk jei visuomenė būtų tuomet aktyvi, tai gal ir Deimantes nebūtu.

 15. Jūra:

  Beje žodis ”nuiminėti” visiškai netinka.Gerai, kad buvos garliavoj, geriau važiuokite į Santariškes, kur vėžiu serga vaikai, invalidams padėkite, maisto nupirkite neturtingiems ir puoškite aplink save viską!Čia mano gimtinė ir aš netikiu, kad Lietuva pilna pedofilų.

 16. jūriui:

  prokurorams pakako įrodymų dėl tvirkinimo, o jums nepakanka. Psichologai taip pat patvirtino, kad mergaitė nemeluoja.
  Lietuvoje apie 13000 vaikų be tėvų ir mamų. Pagal jus jie visi turi būti su mamom, o ne su tetom. Kodėl neprotestuojate???

 17. jūriui:

  “Nuiminėti” žodis labai tinka, nes tie liudytojai daugiau jau nebeliudys (amžinai).

 18. Todel, kad:

  bijo, bijo kad vaikas pasakys, kad yra psicholigiskai terorizuojamas ir seremas psichotropiniais “saldainiais”…..

 19. siaip ..:

  Jura yra vyras … jeigu ka. Tie prakeiksmai ne i tema moteriskai giminei, parodo, kad tie reksniai netgi neskaito atidziai, kas parasyti. Nesvarbu ka zmogus sako, nesvarbu apie kalba – dar labiau – jis net neturi teises tureti savo nuomuones. Tai yra tikrai nenormali situacija.
  Darnos visiems.

 20. jauns:

  Psichotropiniai saldainiai, chemikalais supurkšti audiniai… 🙂 🙂 Žmonėms, matau, netrūksta fantazijos.
  Siūlau dar kelis variantus ta pačia tema- smegenų implantai, psicholingvistinis programavimas, gilioji hipnozė, prievartinė organų donorystė. Ir dar siūlau pasigilinti į pasaulinį pedofilų tinklą, nes gi akivaizdu kas valdo pasaulį 🙂

 21. Jūra:

  Pritariu šiaip ir jaunas. Jie skaitydami net nepastebi esmės…Kabinėjasi lygioj vietoj ir ieško kabliukų….Na jie Venskienės gerbėjai…fanai…Nėra jiems kas veikti. Laksto ir ieško motinos su dukra.Nei jūsų kiškis, nei jūs kiškitės.Kažkada, kai vaikas atsizombuos ir pasakys tiesą, kaip jos pasakojimai būdavo dakuriami,gal tada pasiskaitysite apie PAS sindroma ir viska suprasite.

 22. gab:

  Ziauru….Nesuvokema kaip galejo atiduoti vaika motinai kuri leido tvirkinti savo mazamete megyte…Net negalima jos pavadinti motina,nes tikra motina netraumuotu taip savo vaiko kaip ji…Kur tai matyta per prievarta vaika pasiimt kai vaikas nenori kai klyke verke cype baisu…tikra motina palauktu kol vaikuj sueitu pilmametyste ir kai ji galetu pati nuspresti ar nori bendrauti su motina ar ne…Tikrai is musu lietuveles nieko nebeliko tik pedofilu krastas pasibaisetina…

 23. gabmon:

  Ziauru….Nesuvokema kaip galejo atiduoti vaika motinai kuri leido tvirkinti savo mazamete megyte…Net negalima jos pavadinti motina,nes tikra motina netraumuotu taip savo vaiko kaip ji…Kur tai matyta per prievarta vaika pasiimt kai vaikas nenori kai klyke verke cype baisu…tikra motina palauktu kol vaikuj sueitu pilmametyste ir kai ji galetu pati nuspresti ar nori bendrauti su motina ar ne…Tikrai is musu lietuveles nieko nebeliko tik pedofilu krastas pasibaisetina……..

  • Jūra:

   E atsiusk dokumenta kur nustatyta, kad motina atidave tvirkinti dukra.Davai..Dabar atsiusk. Ir dar ar turi mazu vaiku?Ar visad klausai, kai vaikas sako nenoriu?Yra zodis reikia ir viskas.Siuo atveju vaiko nenoras priestarauna vaiko interesams. Venskiene irgi nemazai turi pinigeliu. Maitina, toletus stato, broliukui pinigelius perveda, tik neaisku uz ka,teigia, kad tiek neuzdirba, kad dengtu skolas, bet deklaracijos deklaruoja nemazai…veliau dar paskelbia saskaitas, kad is tokiu kaip jus pinigeliu parinktu. Ir kai jaucia, kad lietuviams jau pabodo sita pasaka, tai vel paziaria keleta liudnu laisku.Savo vaikus ziurekite, mylekite ir branginkite. Ko lendate prie tos mergaites.

 24. Gab:

  Tematau tik tiek kad lietuvele jau tapus pedofilijos krastu…

 25. manau:

  Ko negali mazi pinigai, ta gali dideli. O iskrypeliai pinigu turi. Taip kad p. Neringa laikykis. Bus dar tu bylu, bus smeizto, uzsakytu straipsniu ir zinoma tokiu “juru” bus.

 26. Jūra:

  Nejuokinkit.Prie ko cia jura.Bedu jus tikru neturit. Nera kas veikt jums.Jei jums butu taip, kaip nutiko man del jusu dievaites,tai tada pagalvotumete gal.Jei man as laikausi teismo sprendimo, tai lai ir Neringa laikosi.

 27. Ziemgale:

  Kaip suprantu, Jurijau, teismo sprendimo ne jūs [kažkaip taip ypatingai] laikotės. Jo tiesiog nesilaiko jūsų žmona, ir aš tam nepritariu (nors nežinau priežasčių). Kodėl jūs manote, kad dėl to asmeniškai kalta Neringa? Ar jūsų buvusi žmona tiesiai šviesiai pasakė, kad Neringa ją įkvepia, pataria manipuliuoti vaiku, ir pan.?
  Bet koks žmogus gali paimti bet kokią visuomeninę situaciją (ar Biblijos citatą, ar sceną iš filmo) ir įsivaizduoti, kad tai jo gyvenimo kryptis ir kančios priežastis.
  Be to, iš Neringos mergytė žiauriai išplėšta, tuo būdu nubaudžiant tetą, senelius, budinčius žmones už nedrausmingumą/užsispyrimą savotiškų LT įstatymų atžvilgiu. Ar jūs naudotumėt jėgą prieš savo žmoną ir vaiką, jei turėtumėt tokias galimybes, kaip Stankūnaitės aplinka?
  Atsiprašau už asmeniškumus; jei nenorit, neatsakinėkit. Tiesą sakant, pats pradėjot atvirauti.
  Sėkmės gilinantis ir sprendžiant problemas.

  • Jūra:

   Jei jūs pasiskatytumėte, Žiemgale kas yra Pas sindromas ir kokios viso to pasekmės, tai suprastumėte, kad atskirimas buvo būtinas.Vaikas buvo užzombuotas, jo dvasinis pasaulis gyvenant su Neringa buvo išprievartautas.Dabar tas vaikas nežino, kaip turi būti.Vaikas stebėdavo Neringa, senelius, spektaklius tuos, gyveno tame,klausė ka kalba kedofilai ir viskas tam vaikui susipainiojo.Juk nesistebime, kodėl mauglis karstesi po medzius ir pan.Vaikas mane,kad neringa yra jos drauge, teta verke, ji mane, kad neringai reikia padeti, todel kalbedavo, ka girdedavo dienu dienas.Tarkim zodis slikstyne daznai skamba is neringos lupu.Todel juos naudoja ir dukra.Taciau…atskyrus vaika nuo Neringos,ir atkurus tarp motinos nutrukusius emocinius rysius, vaikas atsizombuos ir po truputi viska mums papasakos.Tiesiog palaukime siek tiek.As kai tame pragyvenau 5-is metus viska zinau.Maciau, kaip vaikas buvo nustatynejamas, kaip vaikas naudojo zodzius, tokius, kuriuos naudoja motina,mano vaikas buvo bauginamas tevu,jei istatymu nera, jie yra tik man.Is Neringos ji pasiime tai, kad vaikas nenori ir viskas.Bet as kovosiu.Ir neringai as nepritariu.Dievulis jai uz viska atseikes.Jei esi teiseja, tai buk teisinga.Sprendimas visada yra ipareigojamojo pobudzio,nieko cia nepadarysi. Teismai vyksta rungos principu. Tai jei Stankunaitei kaltinimai npareiksti, tai vadinasi dukra turi buti su mama.

   • Ziemgale:

    Dievulis tai kiekvienam už viską atseikės, neabejoju. Ir tai, kas vyksta mūsų gyvenimuose, dažniausiai yra konkrečių pasirinkimų pasekmė: ką sėjam, tą ir pjaunam. Retas žmogelis kenčia kaip Jobas arba, pvz., Ješua-ha-Mašiah.

   • ruta surf:

    ” Teisingi ” teismai vykdomi musu mokesciu pinigais “islaikoma ” stankei. Kai tavo “brangi” Lietuva turedama tiek daug problemu vaziuoja zemyn, ir tie didziuliai pinigeliai sunkei islaikyti, butu geriau siunciami veziu sergantiems vaikams i Santariskes. Tai gal tu tuo labiau pasirupink negu vepedamas nesamoningus komentarus. Verkti norisi nuo tavo sapaliojimu su Pap sindromu.

   • Dar Karta:

    Jusu vertiibeis kiek supratu iira tokios kad vaikas turi mileiti i prievartavusi pedophila. O nemeiile pedophilams jus ivardinate kaip uzhzombinima ar teiisingai ash jus supratau? Jaigu tteiisingai ash supratau jusu vertiibes tai tokiu atveiu noriu pasakiiti kad mes turime reiikala su tikra pedophilu remeia. Kurios viena ish vertiibiu iira meiilei pedophilams. Pedophilu remei

 28. Ziemgale:

  Pasiskaičiau Parental Alienation Syndrome teoriją. Tai įprastas liūdnas reiškinys, ir liaudiškai tariant, šmeižikiškas vaiko nustatinėjimas prieš kurį nors iš išsiskyrusių tėvų.
  Deja, neįtikinot, kad tai yra Laimutės ir Neringos atvejis.

  • Eglė:

   Teip, o Žiemgale iš Adžiūnu visko žina 🙂

  • Jūra:

   Ziemgale, ten parasyta, kad tame gali dalyvauti ir seneliai ir globejai gali isijausti i mamos vaidmeni. Cia nera taisykles kazkokios.Ten nerasoma apie konkrecia istorija,ten raso apie tai, kad tai yra ir kad tai PABREZIU:blogiau nei prievartauti vaika.ESANT PAS SINDROMUI VAIKAS YRA PASTOVIAI ISPRIEVARTAUJAMAS DVASISKAI. Sia tema Nomeda veda daznai laidas ir matome, kaip sedi vaikai ir tiesiog tyciojasi is tevo ir motinos, nes daznai taip buna, kad tevas ar senelis tampa nereikalingi del daugelio priezasciu.Kaip tevas nustato pries motina. Per televizija psichologai jums sako, kad tai Pas sindromas.Jus man irodykite, kad Neringa turi teise per televizija teigti, kad motina tvirkino, kad ji slikstyne.Daug motinu daro vienokes ar kitokias klaidas ir ka?Argi is ju atima vaikus.Sekmes mamai su dukra.Kai bus pareiksti kaltinimai, tada ir galvosime ka daryti.

 29. Gab:

  Mielas Jura kai tu man pateiksi lapa kureme mergaite nebuvo tvirkinama tada as tau pateiksiu….Taip turiu ir mazamete mergyte,taip nevisada pildau jos noru bet viskam ira ribos…Kur parasyta kad pries vaika galima naudoti prievarta?kur parasyta kad vaikuj galima ant galvos uzmesti kaskoki skurli ir istemti klykenti cypenti is namu?Nu aisku jei neringa turetu tiek pinigu kaip stankunaite iskaskur turi kaip sakoma is oro tai ir neringai nebutu ateme mergytes..Kadangi stankunaitei visi privalumai policijos 100 je saugo neaisku nuo ko saugo musiau nuo jos pacios:D krc man nervai nelaika nuo tokiu zmoniu…

 30. Gab:

  Mielas Jura kai tu man pateiksi lapa kureme mergaite nebuvo tvirkinama tada as tau pateiksiu….Taip turiu ir mazamete mergyte,taip nevisada pildau jos noru bet viskam ira ribos…Kur parasyta kad pries vaika galima naudoti prievarta?kur parasyta kad vaikuj galima ant galvos uzmesti kaskoki skurli ir istemti klykenti cypenti is namu?Nu aisku jei neringa turetu tiek pinigu kaip stankunaite iskaskur turi kaip sakoma is oro tai ir neringai nebutu ateme mergytes..Kadangi stankunaitei visi privalumai policijos 100 je saugo neaisku nuo ko saugo musiau nuo jos pacios:D krc man nervai nelaika nuo tokiu zmoniu… …..

  • Jūra:

   Mano atveju prireiks 500 policininku tam, kad as galeciau susitikti su dukra.Jus nepakliuvusi i mano situacija.Atvykus zvilgtelt i vaika, man vos netrenke akmeniu ir dar pasake ”paciulpk”.Stai kokios moterys buna.Nieks su ja negali susitvarkyti. Sergantiems Pas sindromu mamoms,seneliams,globejos tai yra gyvybes ir mirties klausimas.Tai yra didele beda vaikui.Vaikas nevedamas i lauka be jos, globejo.Visur itarimai, per daug didelis demesys vaikui. Tam paciam internete parasyta , kur testas mamoms ir kur rasoma apie Pas sindroma.Pasiskaitykite. Jis tikrai tinka ir globejui.Tn visuomet teva,mamos ar globejos gimine, pas kuria vaikas gyvena yra isskirtinai gera, o kita puse yra isskirtinai bloga.Vaikas uzzombuotas. Atskirimas esant 3-iai statijai yra butinas.Todel ir reikejo policininku, nes Neringa neatidave geruoju.Jei ji vaikui nuo pradziu butu tinkamai aiskinusi mergaitei apie mama , to nereiketu.Uzsienyje irgi jega atimami vaikai, tam, kad veliau jie butu laimingi.

  • Jūra:

   Tiesiog tau nesuvokiama, nes tu nesusiduriai.Bet turedama maza mergaite zinai puikiai, kad vaika galima papirkti, pameluoti ir irodyti jam tai, ka nori.Jie naivus ir kai aplinkui vaika visi apie tai kalba, tai lengva paklysti ir prisitaikyti gyventi tame. Geras pvz. yra mauglis.Su kuo uzaugo, tokiu ir pavirto.Ir mums nekyla klausymu, kodel jis karstosi.Bus matyt kaip cia bus.Kol kas mergaite stebima psichologu, lai jos gyvena. Jei mama elgsis netinkamai, manau Deimante pati pabeks.Palaukime.

 31. Gab:

  Jura klysti labai esu susidurusi su toke panase situacija augau pati pas mociute,mano mociutei labai ira rikli ji del pinigu betka padarytu delto ir mane su sese ateme is mamos taipat mociute apieja sakydavo ojojoj kiek daug visko ka jin sioke toke ir pan o apie teva tai ne nes jis jos sunus…nebijok daug masiau ir girdejau ir as….O tu nemanai kad jos abi kaltos tiek teta tiek mama? teta kalta todel kad mergytei girdint sneka apie pedofilus ir pan kad nuteikineja mergyte pries motina…O motina kalta todel kad pries visa lietuva drasko savo mergyte tampo ir pan jug tai mergytei antiek sugriove givenima kad net sunku apsakyti…

  • Jūra:

   Gab, mano mama irgi nebuvo gera.Gerdavo, tyciodavosi girta, i darba iseidavau skirtingais batais, atsiklaupes nakti melsdavaus, kad man sudarytu gyvenimas galimybe gyventi atskirai, bet…ji mano mama.Ir jai susirgus as ja rupinausi ir rupinsiuosi. Dabar ji supranta, kad kol gere elgesi negerai.Motina buvo jauna, ja jauna irgi juk kedys tvirkino.Ten tokia seimynele. Viena labai protinga isivaisduoja. Rasydavo skundus us kedi, dabar raso pati, lietuviai patiklus. Kai kurie mano, kad ji sventoji. Motina kaip motina.Netampe, o pasalino kliutis.Mano kaime is mano dedes ateme vaika. Moteris susirado kita vyra ir keturiu metu berniuka tempe uz rankos nuo tevo.Vaikas tiese rankas i teveli, o ji issivede ir viskas.Toks gyvenimas.Gal ir mama kazka ne taip padare. Bet pilna atveju, kai gatvej vaikus net purto rekencius. Ir ka.Ji tempe i save, nes ji nori gyventi su savo dukra. O Deimante jau didele.Jos nepastumdysi.Viskas ten bus gerai.

 32. Jūra:

  Isivaizduok Gab jei tavo vaika pasiima ta pati tavo mociute del pinigu arba del kitokiu paskatu ar kovotum uz savo vaika?O jei jai pavyktu pateikti irodymus, kad tu geri,slaistais ir jei tu tik kelis kartus buvai girta ir tau nepasiseke su vyrais.Tau nebutu apmaudu?Ar neturejimas darbo, gyvenamosios vietos tai pretekstas atimti vaika?Manau , kad ne. Kol nera irodyta, tol manau vaikas turi buti su mama. Ta tetule ne prie ko.

 33. Gab:

  Jura visu pirma pries ka darant reikia pagalvoti…Visu antra niekada niekam neatiduociau savo mazes tuolabiau savo babulkei ka paverstu verge na jau ne….Taip vaiku geriau su motina,bet ziurint koke ji….Aisku jug ne mum teisti,jug tik motina ir jos mergyte tezino kas ir kaip ten buvo ar je tvirkino ar ne…Bet nesuprantu kodel jos netikrina jug db ne pirmas amzius ira visokiu irangu ir pan ir isaisketu viskas…krc zinok man nervai nelaika einu uzvalgyt:DDD

  • Jūra:

   Gab jai nebuvo pareiksti kaltinimai, vadinasi nera prie ko prisikabinti. Mamai ir dukrai vistiek teks isvaziuoti, nes tie persiokiojimai ir fotografavimai neleis ramiai gyventi. Vien pagalvojus apie tai, kad ta mergaite tures eiti i mokykla….juk vaikai dabar ziaurus.Sakys visaip.Cia nieko nepadarysi. Visu nenutildysi. Tad geriau isvaziuoti ir ramiai gyventi. Bet dabar negali, nes tikiu, kad mergaite stebi psichologai.

 34. Jūra:

  Ir dar, ar negriebtum savo vaiko, jei jis apsikabintu mociute del grazios sukneles.Pirma, desimta karta negriebtum.Bet ateitu ta diena, kad nutemtum nuo keliu dukra ir bektum, bektum tam, kad turetum sansa pasakyti kaip tu myli savo dukra.

 35. Gab:

  Jura netikiu kad mergyte galetu isigalvoti tiek daug ce nelogiska jei ka….tuman db parodik kad ji ten laiminga su mama kad jei viskas gerai neturi gi irodimu nzn kaip kas ,kas isto kad isvaziuos pabeks nieko isto nebus gero… nei tai stankei rupi ta mergyte nei ka …vietoj tetos buciau isivezus mergyte kur pabegus ir butu pasbaigus tas sau….

  • Jūra:

   Cia neissigalvojo, o gyveno tame.Dali gal kur per telika mate. Seksas per televizoriu rodomas.Gal nakti ziurejo.Kazka pasake, veliau stebejo, gal ka ir nuziurejo pro skylute ka mama dare.Ar dabar cia supaisysi. Vaikas pats pasakys kai ateis laikas.Reikia islaukti.Siaip internete Deimante rase, kad su Neringa ji noretu vaziuoti prie juros, o su mama eiti i baseina. Ji paprase lietuvos zmoniu nesipykti ir ji nori tiesiog buti laiminga.

 36. Gab:

  Beje Jura as taip netraumuociau savo vaiko kaip stanke pries visa lietuva su 100 policininku su prievarta,palaukciau kol maze suauks ir pati nuspres ar bendrauti su manim ar ne…Nes db tai mergytei gyvenimo neber ziaurei sutraumuota jau…aisku kiek zmoniu tiek nuomoniu….

  • Jūra:

   Va tas ir yra, kad vaikas uzauges jau tikrai nenores su tavim bendrauti jei viska paliksi likimo valiai..O tie policininkai buvo tam, kad butu ivykdytas sprendimas ir visa tai padaryta del to, kad Neringa nerado butu pati tai padaryti. Didvyre vaidino.Duru neatidare net.Tai jei buvo linkusi padeti, nors butu duris atidariusi. Tai kaip butu, jei visi ka nori, ta darytu.Suprask ir susitakyk. Tvarka turi buti ir tiek.

 37. Gab:

  Beto Jura kur jei bus pareiksti kaltinimai jei musu lietuvelei nebera teisybes,vien kurumpuoti,vien pedofilai…Nepamirsk kad viskas valdoma seis laikais su pinigais….

  • Jūra:

   Gab netikek tomis nesamonemis.Kiek turejau teismu, tiek laimejau.Nenesu kysiu nei teisejams, nei advokatams, nei gydytojams.Žinau savo teises ir jas ginu.Dauk ko yra.Va tarkim akropoli rado vaika nuskusta galva, perrenkta berniuku ir su berniuko dokumentais.Norejo matyt pavogti.Bukime budrus kitur. Cia tema jau uzdaryta.Ji trugde vykdyti sprendima ir tiek.Del to buvo tie policininkai. Pati kalta.

  • ruta surf:

   Gab, beprasmiskai su pedofilu gincijiesi. Paskaityk jo ankstesnius komentarus

 38. Gab:

  Jura man ph tiek ant tetos tiek ant tos mamos blogiause kad mergyte daugiausei nukentejo….Turiu savo maze ir jei man taip butu buve tai buciau palaukus kol maze uzauks ir pati nuspres ar nor bendraut ar ne…

  • Jūra:

   Pas sindroma turintys vaikai nenores bendrauti su tavim, nes jie netures dvasinio pasaulio,tai dvasiskai isprievartautos asmenybes ar girdi?Tai blogiau nei tvirkinti.Jie neskirs tiesos, nuo melio. Jiems nesiseks seimoje, nes jie nemokes elgtis, niekada nepadarys karjieros jokios ir 100 % kad bus lengvai trenkti. Visad pries kazka darant ziures i motina, globeje.Tu noretum savo vaikui tokios ateities?

 39. Gab:

  Jura koke gali buti tvarka kai 100 pareigunu naudoje prievarta pries 8metu mergyte?kur ta tavo tvarka m?….nu aisku uzauks ir pasakys kai bus kokiu vaistu pripumpuota ar atminti istrins,pavers koke dunduke ir tiek….

 40. Gab:

  Jura koke gali buti tvarka kai 100 pareigunu naudoje prievarta pries 8metu mergyte?kur ta tavo tvarka m?….nu aisku uzauks ir pasakys kai bus kokiu vaistu pripumpuota ar atminti istrins,pavers koke dunduke ir tiek….

 41. Gab:

  Sakyk kurem puslapi ji rase tai?gal zinai kaip su je bent internetu pabendraut su mergyte ar su jos motina?

 42. Jūra:

  Tai tuomet pasiulyk kaip galima buvio siuo atveju salinant kliutis atiduoti vaika motinai, kuris nustatytas pries mama.Buk gera. Pasiulyk savo varianta. As pasinaudosiu juo. Primenu:atvykus pas vaika mane apmete akmenimis ir pasake paciulp

 43. Gab:

  Hm nelabai supratau tipo ce tu pati?yra daug budu grazei pasiimti vaika o ne per prievarta….

 44. Jūra:

  Pas mane irgi teismo sprendimas.Motina piknaudziauja savo teisemis.Kokiu graziu budu, jei isvadose skiriantis vaikas norejo matyti teva, o dabar po penkiu metu nenori?Teismas ipareigojo atvesti, ji neveda.Duru neatidaro ir dar daug visko…Apie ka tu Gab kalbi…

 45. Ziemgale:

  Dar kas nors pasikalbėkit su Юра. Padėkim žmogui širdį išliet, užjauskim…

 46. Gab:

  Ziemgale jau nieko nebepakeisim yra kaip yra mergyte jau su motina ir tiketis belieka kad jei ten gerai….Jura sako tiesa koke bebutu motina ji visada bus motina,nei teta nei senelei neatstos jei mamos…Kadangi pas mane yra buvus panasi situacija tai logiskai pagalvojus ir visus irasus pazejus pastebejau kad teta labai jau mergyte nuteikineja pries motina,o tai yra sunkiausei tokio amziaus mergytei kaip deimantei nes ji nebezinos kas yra geras o kas blogas…..

  • Ziemgale:

   Tikėtis galima ir reikia melstis, kad Deimantei ten būtų neblogai.
   Ir atleidimas tėvams, kokie jie bebūtų – didelė jėga. Jai to gyvenime labai prireiks.
   Bet, logiškai pagalvojus: ar jūs tikrai tikit, kad Laimutė apšmeižta? Ar manot, kad ji įkūnija ginkluotą gėrį? Ar šitie smurtiniai mergaitės ėmimai iš „tetos raganos“ namų įrodo švelnią motinos meilę ir mūsų valstybės teisingumą?

 47. Jūra:

  Taip Gab.Venskiene skatina nepaklusti teismo sprendimams.Jei nebus tvarkos ir baimes, kad tave nuteis, ar nubaus uz teismo sprendimo nevykdyma, musu Lietuvele taps nusikalteliu gauja.Tad koks sprendimas bebutu, jis nori ar nenori turi buti vykdomas.Teismo sprendimas visad buna ipareigojamojo pobudzio ir net jei tai nepatinka, vistiek privalai.O ipac teiseja…kuri turi buti pvz. visiems.

  • Ziemgale:

   Tame ir reikalas, gerb.Jūra, kad staiga buvo „užmiršti“ tūkstantiniai Lietuvoje neįvykdyti teismo sprendimai (tame tarpe ir jūsų byla), o „nori nenori“ mestos visos pajėgos vykdyti pastarąjį.
   Kas tai įvykdė? Kieno gi pusėj ta nusikaltėlių gauja?

 48. Skaitytojas:

  Zmones gerieji, ar jus neturit ka veikt, ar koks galas? Su kazkokiu pusprociu sitiek susirasinet, man baisu.
  Juk jis matosi, kas per vienas, kam dar aiskinat kas, kaip, del ko, uz ka ir pan.? As vos viena komentara paskaiciau jo ir man viskas aisku, todel ir vaiko zmona nedaleidzia. Teisingai, reikia pirmiausia pasitikrint psichika. Tai nueik pas stanke, ta ileis. galbut. Susiprotekit, nesiaiskinkit kazkmokiam idiotui. Slykstu.

 49. Jūra:

  Nu taip, jei nuomone ne kedofilo, tai esi pedofilas.Gerb.Ziemgale kodel jus manote, kad nera vykdomas?Yra antstoliai, motinos, tetos gauna baudas.Mano atveju ji turi uztikrinti vaiko atvedima. Man paprasciau, bet tie, tevai, tetos,kurie turi sprendimustokius, kaip ateiti i namus(na nustatytos susitikimams dienos), tai jau problema jei yra pas sindromas.Nes vaikas nenori, jis nustatytas pries mama, teta, senelius.Va cia manau, kad truksta privalomu kursu tokioms tetoms, mamoms, tevams, kurie mano, kad ju gimine isskirtinai gera, o kito isskirtinai bloga ir t.t.Vaikas yra mamos ir mamai nepareiksti kaltinimai. Tad kaip taip galima sakyti Neringai, kad as neruosiau vaiko perdavymui.Teismo sprendimas priimtas rungos principu.Ne siaip sau is pirsto lauztas.Tai va, kad saujale zmoniu skiria laika Neringai.Jie aktyviai ir puldyneja internete tuos, kurie turi kita nuomone.Iskart pasakymai, pedofilas,papirktas,nupirktas, kreipkis pas gydytoja.Tarkim ir siuo atveju:Susiprotekit, nesiaiskinkit kazkmokiam idiotui. Slykstu.Kieno tie zodziai slykstu?Deimante:slykstyne.Viskas aisku kas cia raso…Neringa, ziurek teisybes savo viduje ir nesivadovauk kerstu, nes ta yla, kuria tu bandai mamai Deimantes ikisti, ilys tau paciai :).

 50. Ziemgale:

  Maniau, kad nėra vykdomas – nes taip ir rašėte, pasakojot, kaip elgiasi jūsų buvusi žmona. Dabar suprantu geriau. Dėl PAS ir giminių karų irgi viskas aišku.
  Mano nuomonė visai – taip, iš esmės – skiriasi nuo jūsų, bet vien dėl to, kad neprakeikinėjau Laimos, o bandžiau ramiai išsiaiškinti situaciją, buvau priskirta pedofilams. Taigi, ir šitoj vietoj suprantu, todėl visai nepritariu nevaldantiems piktų liežuvių.

 51. Jūra:

  Tai cia viskas aisku.Dabar kazkaip Venskienei nebereikia vaiko…kazi kodel?Todel, kad ji susirado kita objekta.Eis i seima…Kazkokia dalis senuku, patrijotu, norinciu tiesoa prabalsuos aisku uz ja, bet…matomai ir isten isvarys..nes tai kaip ji elgiasi ir ka kalba, nera normali situacija.Dabar vel praso pinigu pas savo gerbejus.O kur padejo tuos pinigus, kuriuos deklaravo. Beto kodel nebegyvena su vyru?Matyt todel, kad ir vyrui visa tai daede…

 52. Gab:

  Jezau baisu net skaityti tokius komentarus…..Kada baiksit malt suda ir eisit prie darbu?…Dieve mana kada baiksis sitas visas s…..Mielieji zmones leiskit diemantukei ramei gyventi su mama…Kas buvo tas buvo jug niekas to nepakeis,tuo labiau ce komentuodami….Jug niekas Diemantei neatstos mamos koke ji bebutu…Nei teta nei senelei…ji uzaugus pati nuspres kas jei geriau….O venckienei noriu tik tiek pasakyti kad aukstai sokus zemai krisi….Jura pritariu tau,beveik viskuom:) aisku yra sis bei tas ko nelabai suprantu bet ne man gilintis turiu ir kitu bedu,be ce sedejimo,be prasmes,ir komentavimo….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: