D. Kedytė jėga paimta iš globėjų namų (video) (118)

Stop kadras

Ankstų gegužės 17 d. rytą gausios policijos pajėgos ir riaušėms malšinti skirti spec. daliniai šturmavo Kedžių namus Garliavoje ir įsilaužė į namų vidų bei panaudoję prievartą prieš ten esančius žmones ir pačią velionio Drąsiaus Kedžio dukrą, ją išvežė į nežinomą vietą.

Pranešama, kad mergaitė buvo jėga atplėšta nuo globėjos Neringos Venckienės ir ištempta iš namų apie 7 val. 20 min.

Policijos antpuolio liudininkai teigia, kad šarvuotos namo durys buvo išpjautos elektros prietaisais. Pjaunant duris mergaitė namo viduje klykė. Įsilaužę į namus pareigūnai išdaužė ten esančias kino kameras.

Televizija TV3 tiesiogiai transliavo mergaitės perdavimo operaciją.

N.Venckienė iš karto po mergaitės prievartinio paėmimo TV3 eteryje patvirtino, kad jos globotinė buvo paimta panaudojus jėgą. Ji sakė, kad jau buvo užlaužtos rankos.

Policija praneša, kad buvo sulaikyti 36 žmonės, trukdę vykdyti teismo sprendimą, tarp jų D.Kedžio teta A. Skučienė.

Balsas.lt portalas pateikia tokią tiesioginę įvykių chronologiją:

„06:36 Prie vartų išsirikiavo apie 100 pareigūnų. Policininkai įeina į kiemą. Paršo praleisti anstolę. Pasigirsta Lietuvos himnas, kurį gieda susirinkę žmonės. Anstolė reikalauja praleisti.  Budėtojai skanduoja: „Lietuva, Lietuva, Lietuva“. Policija imasi prievartinių veiksmų. Girdisi garsūs klyksmai. Policijos pareigūnai per garso stiprinimo techniką primena apie atsakomybę ir reikalauja nutraukti, anot jų, neteisėtus veiksmus. Keli žmonės nuvedami į šalį jėga. Policijos pareigūnai kol kas negali prieiti prie durų. Policijos pareigūnai griauna žmones, jie nuvedami nuo namo… Atvyksta dar apie dvidešimt pareigūnų. Vyksta grumtynės. Kai kuriems žmonėms pasidaro bloga. Apie dvidešimt žmonių išvedami. Tarp jų – moterys, vaikai.

06:47 val. Pasirodo policijos padalinys su liemenėmis ir šalmais, daro gyvą koridorių. Iš namo vidaus šalinami operatoriai su kameromis. Suimta apie trečdalį budėjusių žmonių.Spėjama, kad yra sužeistųjų.

06:52 val. Siekdami  patekti į namo vidų, pareigūnai pjauna durų vyrius. Policija prie namo nieko neprileidžia. Žmonėms grasinama guminėmis kulkomis ir koviniais šunimis.  Anstolė  S. Vaicekauskienė ragina žmones netrukdyti vykdyti teismo sprendimo.

 06:56 val. Pareigūnai dar negali patekti į namo vidų. Kieme nuolat leidžiamas policijos paruoštas garso įrašas, kuriuo įspėjama apie atsakomybę ir reikalaujama nutraukti neteisėtus veiksmus. Žmonės į įrašą atsako gyva malda.

07:02 val. Policininkai išsirikiavo prie langų, blokuojamos prieigos žurnalistams.Daužomi stiklai. Policija jau pusvalandį negali pateikti į namo vidų. Daužomos namo sienos. Atvyksta apsaugininkų saugoma L. Stankūnaitė. Išvedamas kunigas J. Varkala. Iš namų šalinami visi  esantys viduje žmonės. Išvedamas G. Kedžio tėvas iš savo paties namų, išvedama ir teta A. Skučienė. Žmonės skanduoja gėda, gėda. Išnešama basa ir verkianti D. Kedžio motina. Namo viduje vaikšto kaukėti vyrai.

07:12 val. Prie namo privažiuoja transporto priemonė tamsintais langais. Iš namų išvedami dar keli žmonės. Viduje girdisi riksmai. Su įjungtomis sirenomis atvažiuoja papildomas policijos pastiprinimas.Klonio gatvės prieigose būriuojasi daugybė žmonių, tačiau į teritoriją jų neįleidžia gausios policijos pajėgos.

07:12 val. Apsaugininkų vedama L. Stankūnaitė įeina į namą.

Mergaitė išnešama iš gyvenamosios vietos. Įvyksta susistumdymas  tarp žmonių ir policijos.Pareigūnai ir toliau neleidžia priartėti prie namo.

07:29 val. Policija ir toliau blokuoja Kedžių namo prieigas. Prie namo langų stovėję žmonės liudija apie panaudotą prievartą. D. Kedžio duktė buvo tampoma už rankų. Mergaitės gyvenama vieta suniokota.Sulaikyti 36 asmenys, tarp jų D. Kedžio teta A. Skučienė.

07:50 val. Lydimos švilpimų ir skanduočių: „Gėda, gėda” policijos pajėgos  traukiasi nuo namų. Kiemą užtvindė žmonės, kurių policijos pajėgos per šturmą neįleido į Klonio gatvę.“

Šio ryto spec. tarnybų išpuolio Klonio gatvėje liudininkė ir dalyvė Eglė Valušytė Feisbuke rašo:

… jų buvo pilnos aplinkinės gatvės, suvažiavo autobusais, policijos ir aro… mes stovėjom su trispalvėm, Lietuvos vėliavom, susikibę per alkūnes, mus tąsė, plėšė, žmonėms sudraskė rūbus, mušė, sudraskė pečius, rankas – jie buvo kruvini!!!!!!!!!… merginas senas moteris už kojų tempė per grindinį… nešė į kitas gatves, kur grūdo į autobusus ir išvežė… /…/  …dainavome Lietuvos himną laikydami trispalvę, bet jie draskė ir net trypė… daužė langus, su pjūklu išpjovė lauko duris… antstolė bandė įkalbėti mergaitę išeiti, bet mergaitė atsisakė, nenorėjo, buvo apsikabinusi Neringą.. tada nusuko visas kameras, kad per jas nieko nesimatytų… užlaužė Neringai rankas ir nors mergaitė klaikiai klykė… ją išnešė ir… toliau matėt patys…

Vaiko pagrobimas:

Mergaitės grobimas (I dalis):

Mergaitės grobimas (II dalis):

Vaizdo įrašas iš namo vidaus (I dalis):

TV3  reportažų ištraukos:

Iškarto po įvykio 8 val. 3 val. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė  vertindama įvykius Garliavoje išplatino pareiškimą, kuriame sakoma: „jog įvykdžius neeilinį, mažo vaiko interesus liečiantį teismo sprendimą, atsakingos institucijos turi ištirti ar prieš vaiką nebuvo naudota prievarta, įvertinti visas vaiko perdavimo aplinkybes ir perdavimo procedūroje dalyvavusių institucijų veiksmus“.

Prezidentės spaudos tarnyba priminė, kad prezidentė ne kartą yra išsakiusi poziciją, kad mergaitės interesai yra svarbiausia ir vaiko interesų apsauga turi būti garantuota ir, esą, ji savo pozicijos nekeičia. Prievarta, pasak Prezidentės, vaiko atžvilgiu netoleruotina. To neleido daryti ir Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartyje.

Pasak Prezidentės, turi būti imtasi visų reikiamų priemonių mergaitės saugumo užtikrinimui ir jos interesų gynybai.

Iš karto po įvykių grupė Seimo narių (Gintaras Songaila, Aurelija Stancikienė, Rima Baškienė, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Agnė Zuokienė, Ligitas Kernagis) išsiuntė pareiškimą Vidaus reikalų ministrui Artūrui Melianui ir Lietuvos policijos generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui:

„Šį rytą buvo įvykdytas teismo sprendimas D.Kedytę perduoti biologinei motinai L. Stankūnaitei. Teismas nurodė, kad D.Kedytės perdavimas turi įvykti nenaudojant prievartos prieš mergaitę. Mūsų žiniomis ši sąlyga nebuvo įvykdyta. Turime pagrįstų įtarimų, kad perdavimas vyko, pažeidžiant teismo sprendimą, t.y. naudojant prievartą prieš mergaitę. Buvo įsiveržta į privačią valdą, naudojamas smurtas prieš piliečius, netgi suplėšyta valstybės vėliava.

Mūsų žiniomis, D.Kedytės „paėmimas“ buvo filmuojamas. Prašome nedelsiant supažindinti su visa filmuota medžiaga, kad galėtume įsitikinti, jog teismo sprendimas buvo įvykdytas teisėtai. Esame pasiruošę filmuotą medžiagą peržiūrėti bet kurioje Jums tinkamoje vietoje ir bet kuriuo Jums tinkamu laiku.

Atsisakius tai padaryti, manysime, kad policija dalyvavo neteisėtuose veiksmuose ir reikalausime Jūsų asmeninės atsakomybės.

Taip pat prašome informuoti, kas teismo nutarimo vykdymo procese dalyvavo iš Vaikų teisių apsaugos tarnybos, kas iš šios tarnybos pareigūnų šiuo metu yra su vaiku, kur mergaitė yra šiuo metu ir kokiomis sąlygomis, kas atsakingas už jos dabartinę būklę ir kas ją stebi, kokia konkrečiai psichologė dalyvavo vaiko „paėmimo procese“, kokie psichologai šiuo metu yra su vaiku“.

Tiesioginės vaizdo transliacijos iš Klonio gatvės įrašas:

Vaizdas ir garsas iš kino kameros įrengtos namo viduje (šią kamerą policininkai nusko, kad tauta nematytų kaip vykdomas teisingumas):

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , .

118 komentarų

 1. Algis Dievų siųstas:

  Vadinas, kad policija dirba ne tautos žmonių labui, o pedofilų klanams, vadinas policija jau galutinai neina pasitikėti saugumo klausimais. 🙁

  • siustam pranasui:

   Policijos darbdavys-valdzia, ka valdzia liepia, ta polivija ir vykdo. Kaip ir visur kitur, ka liepia virsininkas ta darbuotojas vykdo, jei ne, ieskokis darbo kitur. O kai siais laikais, darbai visur metos, tai aisku, galima reiksti savo nuomone visais klausimais ir policijos virsininkus siusti ten kur nesueina….

  • Aferistams:

   N.Venckiene – žudiko,narkomano bendrininkė..2012 04 26 23:01,Arvydas. Negalima skatinti žmones nepasitikėti teismais – vertinu tai kaip valstybės pagrindų griovimo veiksmą. Ypač seimo nariai – plepiai turėtų tai įsisąmoninti, nes seimo narys – pilietis, davęs priesaiką. Skatinkim pagarbą teismams, bažnyčiai, seimui ir kitoms valstybės institucijoms. Lietuvi, nelaidyk liežuvio, neprovokuok pesimizmo, skleisk šviesą, apie kurią kalba Lietuvos himnas..Nepasiduok melui, kurį sąmoningai skleidžia Linčo teismo atgyvenos Pakaunėje, Garliavoje. Aferistė „teisėja“ Venckienė, kaip pažymėjo prezidentas Valdas Adamkus, suvienijo Linčo teismo rėmėjus Lietuvoje, o tai yra valstybės pagrindų griovimas, neteisinės, totalitarinės sistemos kūrimas. Posovietinėje Lietuvoje yra problema: Ar galima leisti siautėti primityviems žudikams narkomanams kedžiams, ar galima leisti siautėti žudiko seseriai, klastingai pagrobusiai žudiko aukos vaiką? Ar galima leisti, vykstant tyrimui, viešai skelbti žeminančią informaciją apie įtariamus asmenis? Ar galima pataikauti kraujo ištroškusiai, Pakaunės miniai, ją sąmoningai klaidinti, kaip tą daro narkomano žudiko bendrininkė , teisėjo vardą žeminanti aferistė Venckienė? Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.

 2. virgis:

  Dar karta pademonstravo musu iškripelei . kat jau pats laikas imtis veiksmu Lietuvoja keisti nia vien verkšlenti o imtis veiksmu ir nuversti ta iškripeliu lizda seima . o tada imtis ir teisesaugos

 3. jg:

  Ką gi, Kedytė greitai mirs arba dings nežinia kur – pedofilų klanas tuo pasirūpins. Taip kad pedofilų klanas šį mūšį laimėjo. Bet šitas Lietuvą užvaldęs rėžimas neamžinas ir atsakyti prieš tautą jiems teks visiems iki vieno. Net ir eiliniams policininkams. Nepasiteisins, kad buvo įsakymas.

 4. alksnaitis:

  Pedofilų gauja su teisėjų klanu šį mūšį laimėjo…liūdna ir gaila….

 5. Nata:

  Pasirodo Valstybė prievartautoja irgi yra Valstybė. .. . Svieto pabaiga. Nereikia ir pranašysčių.

 6. va va:

  baisiau nei baisu……… kaip sitaip vyksta nesinori i LT ir gysti….
  GEDA LIETUVAI IR JOS ISTATYMAMS BEI TEISESAUGAI……

 7. Lietuvė:

  Negi negalima bent vieno plotelio Lietuvoj palikti šviesaus? Juk kituose tinklapiuose žinių apie tai apstu

 8. Ugnius Liogė:

  “teisines valstybes” istatymu vykdytoju pirmine pareiga – nusukti filmuojancias kameras. štai kur tikroji demokratija!

 9. Vytautas:

  KAS NEGALITE Į VILNIŲ , 12 valandą prie KAUNO SAVIVALDYBĖS !!! AR GALIM LIKT PASYVŪS??

 10. Arūnas Rasakevičius:

  Lietuvei: atsiprašome, bet tai rezonansinis įvykis ir jį turime nušviesti…

 11. Vilma:

  Labai noreciau prakeiti sita klana, bet bijau kad visi prakeiksmai sugrys atgal man paciai, tai tik todel ir neprakeikiu. Bet vistiek sunku patiket, kad tai vyksta musu brangioj mylimoj tiek kartu apdainuotoj, aprasytoj, apverktoj, krauju apslakstutoj Lietuvoj. Tik si karta ta didziuli skausma sukelia ne okupantai, ne kitatikiai, o tie patys musu tautieciai, tie patys, kurie kalba ta pacia kalba, eina i ta pacia baznycia, turi tevus, proseneliu kapus, augina savo vaikus, vaiksto tais paciais takeliais. Ir tai vyskta praejus 21 metam po sausio ivykiu. Negali musu tauta gyventi be kraujo praliejimo ir dar vaiko. Negaliu patiket.

 12. Tautininkas:

  “Tautos jėga – vienybėje”. O kur ji dabar? Gal nors šio ryto įvykiai įtikins, kad reikia susitelkti. Juk mes jau turime nusikaltėlių diktatūrą. Pasižiūrėkite: teisiami “Sąjūdžio” pirmeiviai, teismuose sprendimus priiminėja asmenys, uoliai tarnavę okupantams, mokyklose toleruojamas ir net platinamas tyčiojimasis iš Lietuvos valstybės, iš mūsų dokumentų (pasų, tapatybės kortelių) seniai dingo įrašas apie priklausymą lietuvių tautai. Mūsų valstybė vis giliau gramzdinama į skolų liūną, nors didžiulė tautos dalis gyvena skurde. Vien nuo 2000 metų uždaryta per 1000 mokyklų. Netekome trečdalio piliečių, kurių dauguma užsieniečiams valo tualetus, triūsia jų laukuose arba fabrikuose, plauna indus jų restoranuose. Pačioje Lietuvoje jau milžiniški žemės plotai parduoti svetimiems. Pristatyta tik “prekybcentrių”, kurių lentynose – kitose valstybėse pagamintos prekės. O mes, dar likę dirbantieji arba vergaujame už “minimumą” arba vairuojame “fūras”, mėnesiais atplėšti nuo savo šeimų. Lietuvos gamybinis sektorius – sunaikintas. Ištuštėjo ne tik atokesnės kaimo gyvenvietės bei mažesni miesteliai, bet ir Kaunas, Šiauliai ir kt. Šiaulių centras – miręs. Visur, kaip po kokio nors pilietinio karo, styro neužbaigtos statybos arba apleistų pastatų griuvėsiai. Pasižiūrėkite į tokią Juodupę Rokiškio rajone. Kas ji šiandien? Miestelis su tuščiais namais – vaiduokliais. Kiek dar lauksime, kiek dar tylėsime? Gintarai Songaila, Algirdai Patackai, Vytautai Radžvilai, Algirdai Endriukaiti, seniai laikas kurti Tautos Sąjūdį. Dabar, šiandien, tuoj pat. (Iš tikrųjų jie bando kurti, tačiau … po vieną, o ne visi kartu) O MES pagaliau atsipeikėkime ir ateikime. Susipraskime, kad nusikaltėlių klanas jau seniai valdo ir tik visa pakilusi tauta gali jį nušluoti. Taip, kaip 1987-1991-aisiais.

 13. Romualdas Zubinas:

  Taip su mumis nesielgė net sovietiniai NKVD-istai (vėliau KGB-istai), kai 1941-aisiais metais mus krovė į mašiną ir vežė į tremtį!!!

 14. liudvisia:

  jeigu stankunaite myletu dukra ji jos neliestu. paliktu ramybeje.butu mazos neatsisakusi.laima tik tu tu jai padarei daugiausia zalos. tu ja suzalojai, mergaite verta pavadinti sventaja. kodel musu vaiku nekrikstyjo usas..dink is lietuvos. palik mergaite neringai. neringa ir jos artimuosius palaikau. dievinu tave neringa.kiek tu daug iskentejai del tos laimos.ji melage is melagiu. visa lietuva ja smerkia. neringa tu saunuole. kantrybes tau toliau.

 15. Nagi:

  Pedofilai Lietuvoje stipresni už tiesą ir teisingumą. Kur žiūri Prezidentė, nejau ji nemato kokia iškrypusi visa Lietuvos teisėsauga ir t ji tik turi galių visą šį klaną iki pamatų išardyti.

 16. patvoriniams:

  Nava ir neisaugojot mergaitės,bereikalo jus ten tiek ilgai šere ir degtine girde,menki prasigere patvorystos!!!

 17. va:

  Imant mergaitę pedofilai baisiai bijojo viešumo.

 18. teisėjas:

  Pedofilų teisingumas privalo būti vykdomas slaptai nuo visuomenės, kitaip jis negali būti teisingas.

 19. ftr:

  cia mes tik sulauksim tuoj ziniu kad jos abi dingo dingo dingo o kur niekas ir niekada nesuzinos jus pagalvokit tiek gali pasipriesint du senukai ir smulkute moteris pries sita visa armija….pasinaudojo tuo kad ankstyvas rytas …bet mergaite buvo nurodyta paimti darbo valandomis o 6 ryto darbas?PAS MUS TOJ PRAKEIKTOJ LIETUVOJ NIEKO NELIKO TIK KURVOS ISSIGIMELIAI PYDERAI…KAS TAIP ELGESI SU VAIKAIS KURVOS JUS NU NEGALIU NERVAS IMA

 20. Tautininkas:

  Prakeikti – maža. “Jie” – kondratjevai, kryževičiai, ščedbarai, kūriai, pūrai, šimašiai, steponavičiukai ir putinaitės, raulinaičiai, mieželiai, kubiliai, vainauskai bei visa šutvė juos aptarnaujančių – neina į bažnyčią. Jų dievai – Pinigas ir Baimė. Jiems ir Gamta – ne vertybė. Jie tušti, kaip sulamdyti plastikiniai buteliai. Jie bijo ne tik tautos, jie bijo vienas kito. Jie – šlykštūs kirmėlės, kurių vienintelis tikslas – prisiryti šiandien. Tokie jie – šiandieniniai mūsų valdantieji: teisėlaužiai, banditai su kostiumais, save tituluojantys prokurorais, saugumiečiais, lietryčio žiniasklaidiečiais, ministrais, merais… Šalia jų net tokie kaip Tomaševskis ir Uspaskich atrodo suprantamesni. Tie bent aiškiai parodo, kam tarnauja. Ir dar dėl Bažnyčios. Joje vargu ar daug beliko tokių, kaip monsinjoras Kaziemieras Vasiliauskas. Jie neturi savo pozicijos, atitrūko nuo tikinčiųjų arba tapo prisitaikiusiais bailiais. Pasižiūrėkite į kylantį gremėzdą prie daugiau kaip tris šimtus metų atlaikiusios Šiaulių katedros. Kam jo prireikė? Dievui pagarbinti,Tikėjimui stiprinti ar kažkieno tuščiai absurdiškai užgaidai tenkinti? Kodėl sudegė ką tik atkurtas Tytuvėnų vienuolynas su sakralinėmis, neįkainojamomis vertybėmis? Broliai ir seserys, galų gale išsiaiškinkime, kas vyksta Lietuvoje? Kas vyksta mūsų pačių širdyse? Kuo mes tapome? Tylėdami išdavėme žuvusius mūsų giriose ir tolimuose gulaguose, Medininkuose ir prie TV Bokšto? Išdavėme karininką Pociūną? Išdavėme kitus, neva paslaptingai žuvusius per pastaruosius metus, nes pasirodė pavojingais klanui? Juk jei neateisime, tai klanas nužudys ir tuos, kurie tautai žinomi ir galėtų tapti naujojo Sąjūdžio branduoliu. Juk juos jau bando teistė savo parodomajame “teisme”. O tada jau ateis ir visų mūsų eilė. Juk anie, kurie kerziniais kareiviais buvo aplipdę mūsų sienas, greitai susitars su komarovskiais, šrioderiais, briuselio tūzais ir kitokiais. Vėl pasidalins mus: lietuvius, latvius, vengrus… Nejaugi nejutome, kad perversmas jau seniai įvykdytas, o dabar matome tik jo apraiškas. Tokias kaip šio ryto išpuolis. Milžiniška ginkluota jėga prieš bendruomenę buvo panaudota ne šiaip sau. Jie bando įbauginti. Jie bando parodyti, kad tautos nebėra, o yra tik susipriešinusių individų sankaupa. Nejaugi pasiduosime perversmininkų banditų gaujai, išduodami viską, kas brangu mūsų tautai?

  • XX:

   Gerai pasakyta.!!!
   lietuva geda. ir man geda kad as lietuve esu.
   gyvenu italijoje, ir turiu vyra itala karabinieriu……kai paziurejo visus video, tai zado neteko.
   cia italijoje tokiu dalyku nebutu nutike…….
   LOCHU VALSTIJA.

 21. tikras lietuvis:

  Ligitui Kernagiui.
  Patariu šituo neužsiimti.

 22. baisu:

  ka ta Stankunaite gali padaryt jai jos pagrindines yra liuditojos likusios, kaip kas wyko zino, ka jus kalbat kol wiskas apsiramis iswes jas i uzsieni pakeis pawardes ir dinks jos iswis gali jas padet i wieta nes jai prabils bus cia wisiems liudna… del ko stankunaite buwo melina juk tie pedofilai ja sulupo, nes dukros nepaiime, koks jis morge buwo atwestas ismesinetas kunas wisas grandines priaugusios prie koju ir ranku kirksnys ispjaustinetos,…. galim su tankunaite ir maziuke atsisweikinti nes dinks jos ir nieks nieko nezinos

 23. linakund:

  Baisiausia, jog pasitvirtimo baisiausias košmaras, kad Lietuva valdoma “klano” ir jog teisingumas teisėtvarkoj šiandien miręs. Kaip po šiandienos įvykių gali toliau dirbti Edita Žiobienė, vaikų teisių kontrolierė. Klausimas kyla, kam iš viso aš moku mokesčius, jeigu iš mano mokesčių gyvenančios tarnybos negina manęs ir mano vaikų. Jeigu mano vaikas pakliūtų į tokią sitauciją, jis nebūtų ginamas,. Ginamas tik turintis galią, įtaką ir pinigų. Jeigu žmogus, kaip Venckienė turinti teisinę neliečiamybę, išmananti teisę, negali naudodama teisines priemones apginti vaiko, tai kaip yra susidorojama su paprastu žmogumi? Gėda man gyvent tokioje valstybėje, kai prieš bejėgį vaiką sutelkiama valstybinės institucijų pajėgos. Pasirodo, ne taip toli nuėjome. Mano mamą kartu su seneliais lygiai taip pat ištrėmė: šeštą valandą ryto, atvažiavo “fumanka” su ginkluotais vyrais, per pusvalandį liepė susiruošti ir susodinę išvežė į traukinių stotį… Kaimynų taip pat neprileido, kaip ir fotografų…. Šiandien, kad nebūtų liūdijančios filmuotos medžiagos apie panaudotą prievartą, dangstomasi vaiko interesais… , nors vaikas tarnybų, kurios jį turėtų ginti, jį traumuoja.. Gėda man dėl policijos pareigūnų, kurie sutiko ir dalyvavo šiame akte… Kuo jie skiriasi nuo ss pajėgų, kurios dalyvaudavo vežant žydus, juos uždarant į getus… Susikompromitavo policija. Pasirodo turim pareigūnus, be sąžinės ir stuburo, kurie leidžiasi būti stumdomais ir naudoja prievartą prieš beginklius žmones… Kuo jie skiriasi nuo omoninkų Medininkuose ar karinių dalinių šturmuojančių televizijos bokštą sausio 13-ąją?

 24. Rytas:

  Galvokit už ką balsuosit rinkimuose mielieji.

  Dabar jie skatina visokius mitingus, kad nuleist garą. Perezidentės pareiškimas buvo jau vakar paruoštas.

 25. Rytas:

  Susitikę kalbėkit su draugais TIK APIE RINKIMUS. Beje Songailos nutarimo šiandien palaikė tik 24 seimūnai. 50 nepalaikė.

 26. Rytas:

  Dėl Seimo narių grupės pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę Seimo nutarimo dėl Seimo laikinosios komisijos Garliavos įvykiams ištirti sudarymo, balsavo 77 Seimo nariai: už – 24, prieš – 4, susilaikė – 49, nepritarta.

  Balsavo už: Rima Baškienė (LVŽS), Asta Baukutė (MG), Agnė Bilotaitė (TS-LKD), Saulius Bucevičius (DP), Valentinas Bukauskas (DP), Irena Degutienė (TS-LKD), Vytautas Galvonas (TT), Ligitas Kernagis (KP), Jonas Kondrotas (DP), Evaldas Lementauskas (MG), Petras Luomanas (TSL-KD), Vincė Vaidevutė Margevičienė (TS-LKD), Antanas Matulas (TS-LKD), Vitas Matuzas (TS-LKD), Dangutė Mikutienė (DP), Naglis Puteikis (TS-LKD), Jonas Ramonas (KP), Rimantas Smetona (TT), Gintaras Songaila (TS), Aurelija Stancikienė (TS-LKD), Žilvinas Šilgalis (TAIP), Kazimieras Uoka (TS), Valdemaras Valkiūnas (LiCS), Agnė Zuokienė (TAIP).

  Balsavo prieš: Virginija Baltraitienė (DP), Saulius Pečeliūnas (TS-LKD), Algirdas Sysas (LSDP), Julius Veselka (TT).

  Pasisakė prieš susilaikydami: Mantas Adomėnas (TS-LKD), Vilija Aleknaitė Abramikienė (TS-LKD), Vytenis Andriukaitis Povilas (LSDP), Audronius Ažubalis (TS-LKD), Vincas Babilius (LiCS), Mindaugas Bastys (LSDP), Antanas Baura (LVŽS), Danutė Bekintienė (TS-LKD), Bronius Bradauskas (LSDP), Andrius Burba (LiCS), Algis Čaplikas (LiCS), Vida Marija Čigriejienė (TS-LKD), Stanislovas Giedraitis (LSDP), Edmundas Jonyla (LSDP), Jonas Juozapaitis (LSDP), Evaldas Jurkevičius (TS-LKD), Česlovas Juršėnas (LSDP), Egidijus Klumbys (TT), Kęstas Komskis (TT), Andrius Kubilius (TS-LKD), Dalia Kuodytė (LRLS), Arminas Lydeka (LRLS), Michal Mackevič (LLRA), Eligijus Masiulis (LS), Kęstutis Masiulis (TS-LKD), Andrius Mazuronis (TT), Donalda Meiželytė (KP), Albinas Mitrulevičius (LSDP), Antanas Nedzinskas (LiCS), Bronius Pauža (LSDP), Milda Petrauskienė (LSDP), Konstantas Ramelis (LVŽS), Jurgis Razma (TS-LKD), Rimas Antanas Ručys (TT), Rimantas Sinkevičius (LSDP), Česlovas Vytautas Stankevičius (TS-LKD), Gintaras Steponavičius (LRLS), Arūnė Stirblytė (LCS), Stasys Šedbaras (TS-LKD).

 27. Jonas Jasaitis:

  Kas galų gale pašalins tą “tikrą …” iš ALKO? Galų gale, kiek jis čia gali spjaudytis?

 28. laura:

  padorūs ir neligoti vaikinai ir merginos žiūrėkite iš kokios jūsų draugas ar draugė šeimos ,ir kas per viena ji ar jis . nes matome, kas įvyko . ir belieka tik kuo greičiau maut iš lietuvos . gėjai plakatuose skanduoja mes jėga , pedofilai įrodė, kad jėga .man neaišku tik viena, kam reikalingos vaikų teisių tarnyba,iš kur valstybėje tiek lėšų saugot stankūnaitę ,kad nepabėgtų , policijos šitokiems buriams remti,teismams. jei butų išnagrinėta pedofilijos byla ,nereikėtų nagrinėti vaiko gyvenamosios vietos ,nes automatiškai butų aišku ,kur mergaitei likti. praktiškai jau pedofilijos bylos nagrinėti kaip ir nebutina,nes jei butų reikalinga tiesa, vaikas jau butų apklaustas arba ištikrųjų nebutų pedofilijos veiksmų.kaip tėveliai pasakojo,šitaip buvo tremiami žmonės. tai buvo politika,pokaris.ir tai jie neužmiršo su skausmu pasakojo.čia našlaitis vaikas pagrobiamas su pižama išnešamas iš saugių šiltų namų…o aš visą laiką iki šiol maniau, kad gimdyvė pasakys tiesa, kad išgelbėtų vaiką, bet deje deje…negaliu vadinti mama,nes žeminčiau savo mama ,kuri dėl vaikų (mūsų trys,karas,pokaris)padarė viską ir dar daugiau.jei galima vadinti mama, tai neringa ir senele kediene. tai baisu ,žiauru,neturim nieko, tik klaną.ir vėl baltas autobusiukas, tai mano pamastymai.gal ir vėl klystu . taip norėtusi klysti ,omergaitė grąžinta į šiltus namus…

 29. Tautininkas:

  Štai ir pamatėte, kiek tų, “išrinktųjų” buvo Seime. Kur buvo likusieji? Pamatėte, kas yra kas. Štai kaip vienoje gretoje atsiduria Saulius Pečeliūnas, Andrius Kubilius, Vytenis Andriukaitis, Audronius Ažubalis ir Vincas Babilius, jau nė nekalbant apie čaplikus ir komskius…

 30. Li Bo:

  Policijos kiaulės dirba dėl babkių ir ankstyvos pensijos ir nieko daugiau (na, gal yra jų tarpe keli sadomazo). Visos tos “gyvos maldos” (šitas tai prajuokino) policijai yra giliai px ir neverta turėti iliuzijų. Bet žiūriu, kad šita violetinė chebrytė labai jau “pedofilais” žarstosi. Na, kol jų daug, tai kieti jaučiasi, bet kada nors vis tiek gaus su bananu į kiaušinius kas nors, o jei neįsisavins pradinės pamokėlės, gali tekt ir savo audinkes parduot, kad kompensacijas už įžeidimus išmokėt. Jei nevaldai liežuvio, kitokių vaistų nėra. Bet dabar man įdomu jau darosi, o kas toliau? Mentų mašinas deginsit? Teisėjų namus sprogdinsit? Nagi, nagi, laukiam tęsinio…

 31. as:

  baisu!!!kaip taip galima elgtis su waiku?katik rode laida kur stankunaites adwokatas pareiske kad mergaite bus iswesta tipo atostogauti..melas.pradings waikas..dar wienas melas kad mergaite nesama is namu klyke o autobusiuke pralinksmejo..kodel nusuko kameras?kad nematytume kaip neringai uzlauziamos o waikas tempemas

 32. lolo:

  Mieli lietuviai, kad jūs taip susivienytumėte prieš valdžios represijas: mokesčių didinimą, sąskaitos už šildymą ir kt., algų kėlimas, pensininkų genocidas, jaunimo emigracija ir dar begalė kitų blogybių. O jūs tik išsiskirstę padejuosit ir vėl krapštysist paskutines kapeikas mokesčiams gyvendami pusbadžiu. Ar negalite taip kaip šiandien blokuoti seimą, valdžią ir priversti juos dirbti liaudžiai? Esate jėga, bet ne visada žinote kur ją reikia nukreipti ir kur panaudoti. Mokate tik seimo langus daužyti ir kaiušinius mėtyti.

 33. dieve saugok kedyte:

  budama mergaites vietoje,as ta “motina” ,kuriai ne velnio nerupi ta mergaite,pasmaugciau ja miegancia savomis rankomis is pat pirmos nakties

 34. Pagaliau:

  Tiesa ir teisingumas nugalejo. Su tuo ir sveikinu visus – ir tuo tikejusius, ir vargšus naivuolius apgautuosius. Gyvenkime draugiškai.

 35. lina:

  man geda kad as gyvenu tokioje salyje

 36. lolo:

  Reikia patiems kurti valstybę o ne patikėti išrinktiesiems, kurie daro ką nori. Jei išrinkome, tai ir priverskime dirbti mūsų labui, pradėkime kontrolę. Nereikia gėdintis savo šalies o reikia kovoti. Pasitraukti į užsienį ir išsivežti savo artimuosius tai lengviausia ką galima padaryti. Pažiūrėkite kaip kovoja Sirija, Graikija, Italija. Jie nebėga iš savo šalies, bet kovoja už savo valstybę ir priverčia valdžią pagalvoti apie juos-paprastus žmones. O mes ką darom? Absoliučiai nieko- tik dejuojam, plakam liežuviais. reikia kovoti ir visiems kaip šiandien vieningai, ryžtingai. Maldos nepadės. reikia veiklos.

  • irmis:

   Na kovoti sakai, o pries ka kovoti ??? Cia kovoti tyliai jau negalima, nes niekas negirdes o saudyti visus kas nepaklus tai, tai jau revoliucija, irgi neiseitis. sutinku kad lengviausias budas yra uzsienis. Tai tuo lengviausiu keliu mes ir einam, nes pavargom nuo tos neteisybes, korupcijos, valdzios nesiskaitymu su zmonemis.

 37. Algis Dievų siūstas:

  kas čia per tinklapis, kad komentarus trina ar gi netiesą pasakau, kad reikia standartus mums primetamus laužyti.

 38. ...:

  Vargšai susirinkę žmonės. Aš nesuprantu, iš kur atsiranda tiek suinteresuotų žmonių… Čia yra gryna nesamonė, kuria išpučia tokia žmonių masė susirinkusi aplink namą. Man tai juokingai atrodo stovinčios bobulytės ir murmančios poterius. Iš vis prie ko čia skanduotė “Lietuva bus laisva”? Lyg žmonės nebeturėtų ką skanduoti… Visas pasaulis susidomėjęs žiūri visa šitą nesamonę ir galvoja, iš kur tokių klounų yra. O gi iš Lietuvos. Tik čia rengiami koncertai tokioje situacijoje. Policija neturi kitos išeities kaip šturmuoti namą ir stumdyt susirinkusius debilus. Gal dabar viskas pasibaigs, nes pagalvokit žmonės kurie susirinot, kaip jūs atrodot…

  • Algis Dievų siūstas:

   Matosi, kad nesupranti kas dedasi, nejauti to, ką tie žmonės jaučia tai mergaitei ir jos artimiesiems, tavo manymu geriau mergaitę atiduoti pedofilams ir tegu ją ten toliau su ja ką nori tą daro, pabūtum jos vietoj pats suprastum kas ir kaip.

   • Apastalui:

    Algi, ar zinojai, kad visi 240 policininku, kuriems buvo is auksciau vykdyti teismo nutarti, jie savo noru kelesi 3 val nakties, vaziavo kazin kur i Garliava, nes siltoj lovoj vidury nakties tik debilai miega, jie visi ligi vieno vire noru ka nors primusti, pvz., kokia babyte ar dieduka, ar mergina jauna, sokusia jiems i akis, nes cia jie patys susivienijo ir nusprende, gana cia tu nesamoniu, einam pamusim zmones. Jie tokie patys zmones kaip ir visi, tik deja, dirba policijoje ir dare tai, kas liepta is auksciau. Ir tikrai patys pirmi nesoko musti ramiai nusiteikusiu pilieciu……

  • vika:

   Nemanau,kad visi supranta,kas čia dedasi…nepalaikau,nei vienos,nei kitos pusės…žmones kiršina…civilizuotoj valstybėj,nuo pat pradžios,vaikų teisės būtų paėmę vaiką į savo globą,kol nebūtų išspręstos visos bylos….kas čia per tvarka,absurdas…įstatymas visiems vienodas.Jai yra teismo sprendimas,jį privaloma vykdyti,jai jis netenkina,jį galima apskųsti,bet ignoruoti nevalia…va ir turim rezultatą…kad reikia tokiu būdu vykdyti teismo nutartis…kokie mes patys,tokią ir valdžią turim,tokią ir valstybę kuriam….apsijuokėm eilinį kartą prieš visą pasaulį…Žiūrėjau aš įrašą..labai atidžiai…mergaitę moko,kad sakytų,jog ji nenori…globėja prašo,kad atrakintų duris ir įleistų policiją,nes ji turi teisę laužtis…kiti sako,kad lai laužia..patys laiko vaiką atsukę į duris,kad ji matytų…žodžiu absurdo teatras….

 39. as:

  policija ir teismai tarnauja pedofilams? baisu

 40. dalia:

  issigimeliai….., ar dar neaisku kas valdo visa ta prakeikta lietuva…., kada mes prabusime , buk prakeikta Stankunaite ta diena , kai pardavei mazyle , neilgas ir tavo gyvenimas , tai zinai pati, to tau ir linki visi as uz TIESA

 41. Jotaute:

  Na visam pasauli pedofilu yra, o musu Lietuvelej taip iseina ne, cia gyvena tik geri dedes, kurie slaptai tenkina savo iskrypeliskas aistras ir visiems sypsosi is televizijos ekranu, seimo, prokuraturos ir t.t Tikiuosi sitie iskrypeliai kazkada prieis liepto gala tik skes ne vandeny , o sude, to jiems ir linkiu….

 42. Algis Dievų siūstas:

  pedofilus reiktų kastruoti, tada gal susimastytų, o jeigu ne tai jau jų reikalas kas sų jų anuo galu bus ir ano galo smegenėlėmis.

  • lamatas:

   ….”pedofilus reiktų kastruoti, tada gal susimastytų,”….norėčiau paprieštarauti:-nemanau ,kad jų mastymas kam reikalingas.Todėl dar kartą siūlau -ant kuolo juos .Tegu keliauja į ten .O pakeliui gal dar ir malonumą patirs .

 43. laura:

  ziurejau ir negalejau patiketi,jau manau as i lietuvele tikrai negrisiu nes baisu kas dedasi saugumo nulis teisingumo nulis….be zodziu ir dar sako ko lietuvei bega is lietuvos kad jau baisu gyventi ten, kur pasisuksi ten neteisybe..mergaitei tai didele uzuojauta su tokia motinele,venkienei ir senelems galiu palinketi tik stiprybes…

 44. laura:

  viesatie……………nera zodziu rankos dreba,sirdis stoja matant,kaip tas vaikas kencia,asaru neina suvaldyti,kaip jai norisi padeti,bet dievas tik zino kaip,nes su tokia galia kokia turi tie visi, kas taip ja skriaudzia,mes esam bejegiai tik melstis mums visiems belieka,kol ta mergaite uzaugs ir pati gales juos visus susodinti uz grotu,o mes visi jai padesim.dieve duok jai jegu.

 45. lina:

  paimti vaika 6 kai miega, dauzytis,pjauti duris,kaip leidzia vaiku teises,,tokia valanda imti vaika.

 46. Be zodziu..:

  Ir kokioje mes valstybeje gyvename… O ir advokatas neturejo teises liest mergaites….. Regis musu valstybeje pirmenybe teikiama pedofilams… Kraupu..

 47. Pasibaisejusi:

  Baisu, tai kas vyksta. Niekaip negaliu suprasti daug ko, raso: ” nepaeme smurtu”: 6 val.ryto tokio amziaus vaikas privalo ramiai miegoti. Po grubaus paemimo, kur buvo psihologai, mediku komanda mergaites bukle ivertinti, suteikti nors minimalia pagalba jai ir artimiesiams patyrusiems soka? Per radija girdziu informacija: “mergaite su mama ramiai jauciasi”. Kur garantija ar po paemimo, autobusiuke tamsintais stiklais nebuvo sundaktario, kuris galejo mergaitei suleisti raminamuju? Kur visos institucijos ginancios mergait?. Kraupu, tai kas vyksta….

 48. Rytas:

  Konservatoriai ir kiti Pasisakė PRIEŠ Songailos nutarimą :

  Mantas Adomėnas (TS-LKD),
  Vilija Aleknaitė Abramikienė (TS-LKD),
  Vytenis Andriukaitis Povilas (LSDP),
  Audronius Ažubalis (TS-LKD),
  Vida Marija Čigriejienė (TS-LKD),
  Evaldas Jurkevičius (TS-LKD),
  Česlovas Juršėnas (LSDP),
  Andrius Kubilius (TS-LKD),
  Michal Mackevič (LLRA),
  Eligijus Masiulis (LS),
  Kęstutis Masiulis (TS-LKD),
  Andrius Mazuronis (TT),
  Jurgis Razma (TS-LKD),
  Česlovas Vytautas Stankevičius (TS-LKD),
  Gintaras Steponavičius (LRLS),
  Stasys Šedbaras (TS-LKD).

 49. austeja:

  tai gal dar paskelbkit sita diena,kaip iseigine,mamos kur jusu akys?priedurniai

 50. *******:

  Turiu vaiku ir i Lietuva tikrai negrisiu,nes protingi zmones mato kas valdo sia valstybe!

  VISIEMS GYVULULIAMS,KURIE TVIRKINO KEDYTE, KURIE PALAIKE IR PALAIKO STANKUNAITE, TAIPOGI TIEMS, KURIE DALYVAVO JOS GRAZINIMO ‘MOTINAI’ OPERACIJOJE, LINKIU, KAD JUSU VAIKAI IR ANUKAI BUTU ISTVIRKINTI PEDOFILU IR, KAD JUS PATIRTUMET, TAI, KA PATYRE MERGAITES TEVAS IR JO GIMINES!!!!!

 51. Vladas:

  Klausimas visiems labai pasipiktinusiems- o kodėl jūs nesidomit kitais pedofilų tvirkintais vaikais? Kuo Kedytė išskirtinė? Per žiniasklaidą skelbiamą- “garsiausias Lietuvos pedofilas Čekanavičius ruošiasi skųstį Lietuvą Strasbūrui”
  Ir niekas dėl to nei piktinasi, nei protestuoja. O visi Venckienės palaikytojai darosi panašūs į religinius fanatikus, niekas nieko konkrečiai nežino, bet šventai tiki kiekvienu jos žodžiu. Dar keisčiau atrodo, kai į šį reiklą kišasi Songaila, Landsbergis- tai reik suprasti, kad gal jie Kedžių draugai ar gal net giminaičiai?

 52. 123:

  ta stankunaite net neverta vadintis mama,ir jos tevam turetu but geda kad tokia iskrypusia dukra isaugino kuri pardavineja savo vaika

 53. Ineta:

  Ir taip matosi, kad vaika isnese per prievarta, tai ka cia be tirti? Tegu atsimerkia ir pamatys, kad mergaite ejo nesavu noru….. O stankunaite tai slyksti, kaip galejo pardavineti savo vaika, cia nemotina, o zveris. Tai kam jai ta mergaite, jei nei lanke, nei rupejo jinai. Tikriausiai viskam uzsiglaiscius ir toliau skriaus mergyte… Ziauru, labai gaila vaiko…O padeti nera kam, visi puola venskiene lyg cia ji butu nusikaltele pagrobus mergaite, o tuo tarpu cia sventoji lieka stankunaite, pardavinejusi savo dukra. Teisybes nera

 54. ftr:

  cia pasiziurejus ir pasiklausius iraso kuris viska parodo mergaite pasake viska bet visiems atrodo dzin kaip ji nori ir ko ji nori…uzsimerke ir sako vykdom teismo sprendima nu vaicechauskieje lazda turi du galus vienu duodi kitas kerta,matosi is snukio kad zertva esi…..NORISI TIK GRAUDZIAI VERKT

 55. Gintarė:

  Aš tiesiog bijau dėl savo vaikų ir anūkų ateities, nes mūsų šalis, už kurią kovojo seneliai palaipsniui degraduoja, o tai verčia neramiai laukti rytdienos, nes nežinau kokia neteisybė tavęs laukia už kampo. Turbūt valstybė yra bejėgė prieš šiuos iškrypėlius, todėl mamos saugokim savo vaikus ir nebūkim abejingos, tiems vaikams, kurie neturi kas jiems padėtu.
  Pone Venckienę būkit stipri, nes Dievas viską mato.

 56. S:

  Čia todėl vyksta, kad nebuvo padaryta “raganų medžioklė”, išdavikų valymas. Pasikeitė tik iškaba 1990, visi žmonės liko tie patys, tuose pačiuose postuose (kitaip pavadintuose). Revoliucijos negali būti dainuojančios, be kraujo ir ašarų – reikia tam ruoštis ir ŠĮKART jokios tolerancijos.

 57. pilietė:

  Tikra valstybės griuvimo pradžia. Akivaizdu, kad pedofilai valdo LIETUVĄ. Lukašenka prieš tokią “valdžią” tik dievo avinėlis. Teismai buvo visais laikai, bet teisingumas, pasirodo, tai visiškai ne vienas ir tas pat. Tai juk ir valdžios represijos (susidorojimai) jau vyksta. Dieve, kas prasidėjo mūsų Lietuvoj, vadinamoj Marijos žemėj.

 58. A:

  Kai paskaitai mūsų visuomenės komentarus dėl Kedytės bylos įvairiose svetainėse, susidaro įspūdis, kad Lietuvoje vieni beraščiai ir fanatikai. Nesu nei Kedžių, nei L. Stankūnaitės šalininkė, bet bandau analizuoti situaciją iš įvairių pusių. Ir logiškai pamąsčius kyla štai tokie klausimai – kaip gali 2 metukų vaikas, kuris dar net nemoka normaliai kalbėti, papasakoti kaip kur kas ir kada ją tvirkino? Juk nuo dvejų metukų mergaitė, kaip rašoma spaudoje, praktiškai augo senelių Kedžių namuose. Pati auginu 4 metukų sūnelį, kuris yra be galo protingas ir iškalbingas vaikas dabar, tačiau dviejų metukų jis dar nieko nesugebėdavo dorai papasakoti nei išmastyti. Būtent dabar, būdamas keturių, jis jau sugeba vakare papasakoti ką veikė su aukle, kur buvo, ką kalbėjo, bet ir tai dar ne visai išsamiai. Tačiau tikrai nesugebėtų papasakoti ką veikė prieš savaitę, prieš mėnesį, prieš pusę metų, o tuo labiau prieš 2 metus būdamas dviejų. Vaikai dar neturi laiko nuovokos, nesupranta kas yra vakar, užvakar, kitą savaitę ar prieš metus. Neįsivaizduoju kaip Kedytė sugebėjo prisiminti ir taip tiksliai papasakoti tuos visus dalykus. Kita vertus, tokio amžiaus vaikui yra labai lengva įteigti tai ką nori įteigti. Pavyzdžiui maniškis netgi tyliai sau pasikartoja iš mūsų išgirstus žodžius ir vėliau net juokas ima, kai išgirsti jį pasakant ką nors būtent taip, kaip pasakė “tėvelis” arba “mamytė” arba pavyzdžiui auklė.

 59. Prakeikiu lietuva:

  prakeikta ta motina!!!kaip gali taip elgtis su vaiku!!!lietuva prakeikiu tave!!!kokia valdzia…..pedofilai ir issigimeliai visi….geda man kad gimiau sioje salyje..prakeikta stankunaite…tikiuosi busi palaidota gritai…

 60. duggas:

  Psichoterapeutas Nuogąstauju, jog vizito pas mergaitę metu, ji buvo galimai paveikta psichotropinio poveikio, kuris įgalina pacientą padaryti pilnai priklausomą nuo gydytojo valios, su visom iš to sekančiom asmenybės sunaikinimo pasekmėm, t.y. nuolatinės euforijos buseną, kai myli visus ir tave supancią aplinką. O taip manyti verčia visi matyti video įrašai ir garso takeliai. Taip nebuna savaime, kad po patirto smurtinio ėmimo streso, staiga autobusiuke kyla pilna , keista euforija, su prasiveržiančia kalba apie 8 rankas ir staiga sutrikusios Stankūnaitės atsakymu, kad tai dėl lietaus ir t.t. Pats, kaip gydytojas, susidūriau, kad gydant depresiją, patyrus šoka, suleidžiami vaistai, kurie iš karto duoda šią euforijos buseną, kai visa praeitis nugrimzta ir pacientas jaučia tik palaimą ir meilę duotu momentu tave supantiems žmonėms – tame tarpe ir mažai pažįstamam, nors ir tik ką smurtavusiam prieš tave patį advokatą Černiauską. Juk buvo užmesta ant galvos policininko rankomis antklodė ir advokatas padėjo nešti klykiančią mergaitę. O pagal teisines normas, nenaudojant prievartos, 8 metų mergaitė turėjo pati eiti, pasiėmus už rankos mylimą mamą, o advokatas, kaip pašalinis asmuo, neturėjo teisės net prisiliesti prie vaiko. Kam reikalinga iš anksto paruošta ant galvos uzmesti antklodė, o pradžioje nusukti videokameras? Nes tuomet greit galima padaryti vaistų injekciją, o autobusiuke pratęst panašius veiksmus. Kas dabar atsakys į šiuos klausimus? Toliau toks “gydymas” tęsiamas ir pacientas visad, be išimties, papuola į visišką priklausomybę nuo gydytojo, t.y. neturi savo valios, nuomonės ir visad priima tik tai, ką teigia jam gydytojas. O kai aplanko artimieji: sako, kad jam gera net ir ligoninėje ir, kad niekaip nenori būti išleidžiamas namo, t.y. jaučia euforiją. Pats, savo akimis, ne kartą mačiau toki žlugdantį ir ypač sunkiai luošinantį žmogaus asmenybės, dar KGB laikais įdiegtą ir ištobulintą, gydymo būdą. Tad būkit budrūs. Reiktų, kad tokio vizito metu kartu su deputatu būtų nepriklausomas, patyręs, doras psichoterapeutas, kuris kompetetingai nušviestų realią mergaitės būseną, ar tai ne dirbtinai sukelta euforija? P. S. Šį mano komentarą, kaip ir ankstesnius kitus pasisakymus, trina taip vadinama “laisva” kairiosios pakraipos Ūso garbintojų spauda. Visų nespės trinti, o jei kas padaugins kopijas – tai tam tariu didelį ačiū. Visiems linkiu sėkmės kovoje už prigimtinę vaiko teisę į gyvenimą, į nesmurtinės aplinkos būvį!

 61. Atgalinis pranešimas: Tragedie oribila in Lituania. Fiica lui Drasius Kedys a fost data cu forta pe mana mamei pedofile. La operatiune au participat 300 de politisti. FOTO/VIDEO | Victor Roncea Blog

 62. Atgalinis pranešimas: Lituania: O fetita a fost data cu forta pe mana mamei pedofile | FrontPress

 63. laura:

  A, jei 2-ju metu vaikas nieko negali papasakoti vadinasi turi sveikatos problemu. Vika ir austeja cia yra ne kedytes problema, o visos lietuvos problema. Taip, nukentejusiu yra labai daug, bet vienintele venckiene isdriso paviesinti sia problema. Tai turime buti siai seimai dekingi ir padeti visomis galiomis kovoti su situo baisiu klanu. Jei jus tenkina pedofilu klanai tai jus pacios jiems ir parsiduokit, bet nedalinkit vaiku.

 64. lolo:

  Pagaliau viskas baigėsi. Praeis laikas ir viskas po tuputį nurims, pasimirš iki kito kokio nors garsaus skandalo.Gyvename kaip meksikietiškame seriale. Neišmano žmonės kaip kur su kuo kovoti. Lietuva jau seniai nepriklausoma, bet kad ta laisvė nėra tokia kokią ją įsivaizduojame. Esame suvaržyti valdžios įsakymų, sprendimų. Nėra jokios pagarbos žmonėms, jaunimui, vaikams. Reikia kovoti prieš įstatymus, kurie nukreipti prieš žmogų ir tarnauja valdžios interesams. Policininkas taip pat žmogus, kuris dirba išlaiko šeimą, tarnauja darbdaviui. Reikia priversti valdžią dirbti žmogui ir tokie skandalai nedaro garbės ne tik šaliai bet ir joje gyvenančiai tautai. Pabuskite ir atsipeikėkit, kur ir dėl ko reikia telktis.

 65. kitas zemaitis:

  Kosmaru kosmaras!!! Apie kokia valstybe bekalbat – jos jau seniai nebera. O istatymai, ar tai istatymai?!!!!! Tai pats tikriausias terorizmas ivykdytas pries Vencku seima ir pries visiskai nekalta mergaite, kuri buvo tvirkinama pacios motinos leidimu ir dar pati kja veze tvirkinimui, tai koks teisingumas dar cia svarstomas. Tokias motinas sterilizuoti reiketu tuoj pat. Lietuviams dar kur like Lietuvoj ar kas dar gali grizti, turi sukilti pries visa sia santvarka ir kreiptis kur beimanoma i kitas salis, srazbura, pasaulini teisma. Kitaip nieko nebus. Ziurekit ka prancuzai daro? Jie vieningi, jie ir sugeba issireikalauti savo, o lietuviai per daug uzguiti pasidare. Kovoti reikia, kovojo sausio 13 uz laisve, ta pati ir dabar reiketu padaryti.
  Dieve, kaip gaila tos mergaites, motina jos isgama!
  Sekmes Neringai nugaleti ta tamsybe – mergaites motina!

 66. mihaela:

  i am from romania and i read everything about drasius, his daughter and laimute stankunaite, pedophile mother. it is revolting how justice has been served…That poor girl was screamingh and she didn t want to go to her mother, she does not know her mother, she lived with a ;lot of her family members, she has a home. with her mother what does she have? a life in a hidden location, a strange house, no family, protected by the police 24-7. does laimute have a job? or any money to raise a child? is this the life she wants for her daughter? hiding? running? with police around? with no family or friends? she wanted deimante so bad …why? is she afraid? is she afraid that the girl can talk again? if they are now a living target? does anyone care beside all lithuanians? all that good men and women that stood beside their home are in tears!! i am far away from your country, but i am a mother and i cannot do something like that to my daughter. drasius did what he did( if he really did those crimes…) because he loved his daughter….laimute will have all her life the alegations for pedophilia….it will be her scarlet letter…but deimante is a innocent child, and she deserves a life with her family. she will be damaged for life….Please, lithuanians, dont give up that girl! maybe you can find her , and help justice, or your president, or even laimute, to see that what has been done is wrong. i was touched of your actions…only goog people can do what you all did. do it again and save deimantele!!! romanian people are with you!

 67. rarica23:

  Somebody should kill that so called “mother”.After that…kill all the corupt judges.

 68. mihaela:

  i am looking to deimantele s face while she is taken out from her home…and that short film in the bus….does she look like a happy child? she is 8. old enough to choose. my parents are divorced and my mom didnt want me. i was raised by ma grandparents and aunt…same as deimantela. my dad loved me very much and he wanted to take me with him….when i was 9, he came( he had a small apartment near my grandparents house, just to be close to me, he hat a job) and told me that he wanted us to be toghether. i was with my grandparents for several years now….and in tears i told him that i want him to be with me, but i dont want to leave my home and family…he cried…he took me in his arms….and he said all right….I am 34, and my dad is still close to me. i asked him why didn t he tried to take me. and he said to me: you were 9. you were old enough. i saw you were happy with your life and i didn t want to do something wrong. i was sad because i wanted my girl with me…but my gilr was so happy…so i knew that leting you live with your grandparents was the right thing for you. my dad loved me. does laimute love her daughter? for real? it doesnt look that she does….coming with that much force, lookink to her daughter screaming….and she took her anyway…..she has no soul….let s hope deimante can come back where she can really be safe!! thank you and god bless deimante and lithuanians!

 69. romanian:

  In Romania we protested outside the Lithuanian Embassy. That is not justice!! That girl is molested again, now in a legal way!!! I want to send a message to all lithuanians: I wrote yesterday to your president. A small thing to do. But you can all do that, and try again, and again to save that girl to a life in ‘prison’. Write, protest. You people were an example for all of us! Dont give up! Now you are needed more than ever. Laimute can be hidding for ever….Dont give up Drasius daughter! Dont give up justice! Dont give up ,LIthuanians! You are still teutons !!

 70. patvorinis:

  ieskausi darbo,moku garsiai rekti,turiu begale kantrybes-galiu stoveti metu metais patvoryje uz desra ir kausa degtines per diena,moku deklamuoti Teve Musu,Sveika Marija,ir kt.esu kulturingas ir moku elgtis pries kameras,greitai susidraugauju su kolektyvu,moku miegoti stacias,kaip arklys.Aciu uz pasiulymus.

 71. Jau bežodžiu:

  Peržiūrėjau viska nuo pradžios iki šitų reportažų ir supratau tik vieną, jai čia mama stovėtų tai į ją dėmesio nekreiptų, o čia tobulas tėtis. Šiaip tai čia žiniasklaida padarė savo darbą ir įtaiga. Kas dabar, kad sensacijų būtų jau žurnalistai gieda apie mirtis Laimos ir Deimantės, čia tipo ligoniai išgirskit – žudykit, žiauru ir dar ta memorium muzikytė. O žmonės tai jo Lietuva ir Kedytė jau tas pats pasijaučiau kaip ponu Kedžiu privačioj valdoj gyvenčiau. Kunigai Dieve brangus atleisk jiems už tai kad nežino ką daro…..

 72. Nuomonė:

  Pasirodo, ir čia avių bandos ir davatkų tinklalapis.

 73. Aistė:

  kaip ir neliko kitokio pasirinkimo iš vienos pusės patvoriniai tiesos ieškotojai iš kitos visokiausios prievartos toleruotojai, o kasžin kas tuo džiaugiasi?

 74. Pataisymas:

  Straipsnyje yra netiesos (gal ir per klaida jie to nepastebejo :/) jame rašoma:

  07:12 val. Prie namo privažiuoja transporto priemonė tamsintais langais. Iš namų išvedami dar keli žmonės. Viduje girdisi riksmai. Su įjungtomis sirenomis atvažiuoja papildomas policijos pastiprinimas.Klonio gatvės prieigose būriuojasi daugybė žmonių, tačiau į teritoriją jų neįleidžia gausios policijos pajėgos.

  07:12 val. Apsaugininkų vedama L. Stankūnaitė įeina į namą.
  NETIESA!!!! :
  Negaliu pasakyti ar tikslus laikas yra 7:12 val. kai atvažiavo transporto priemonė su “panelė” L. Stankūnaitės, bet galiu tiksliai pasakyti, kad autobusiukui atvykus į Kedžių kiemą jie visi sėdėjo nuo 9 iki 10 min. autobiusuko viduje, o nuo išlipimo iš autobusiuko ir įlipimo į autobusiuką visa hebra uztruko 1 MINUTĘ LAIKO!!!!
  Ir seip nelabai tas straipsnis, pilna netikslumu, blevyzgoja ir belvyzgoja….

 75. Jadvyga:

  praėjo daugiau kaip trys metai, o tarsi tai buvo vakar…. To niekada nepamiršime… to pamiršti neįmanoma. Iki šiol skauda.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: