Apie Kovo 11-osios eitynes – pokalbis su Ričardu Čekučiu (35)

Ričardas Čekutis | A.Solomino, DELFI nuotr.

Ričardas Čekutis | A.Solomino, DELFI nuotr.

Kovo 11 – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės dieną kaip ir kasmet tautiškai nusiteikęs jaunimas vėl surengs jau tradicinėmis tapusias Kovo 11-osios eitynes. Nuo 2009 m.  iki tol savaimines Kovo 11-osios eitynes rengti ėmė trys patriotinės organizacijos: Lietuvių Tautinis Centras (LTC), Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga (LTJS) ir neformali organizacija Nacionalinis Frontas.

Apie šių metų rengiamas Kovo 11-osios eitynes su LTC vadovu Ričardu Čekučiu kalbasi  Tadas Dapšys.

T.Dapšys: Ko siekiama Kovo 11 – tosios eitynėmis? Kodėl Lietuvių Tautinis Centras (LTC) 2009 m. perėmė eitynių organizavimą?

R.Čekutis: Kovo 11-ąją, tradiciškai, atiduodame pagarbą žmonėms, kurie liko ištikimi visų kartų ir visų laikų laisvės kovotojų idealams, o taip pat neleidžiame jaunimui pamiršti, kad laisvė yra labai sunkiai iškovojama, tačiau labai lengvai prarandama. Mūsų žmonės ir anksčiau dalyvaudavo eitynėse, tačiau tik 2009 metais Lietuvių Tautinis Centras perėmė organizavimą, nes iki tol neturėjome jokios registruotos visuomeninės organizacijos, kuri galėtų kalbėti ir veikti visų tautinių jėgų vardu. O ir pačiai organizacijai lengviau yra gauti leidimą renginiams.

Kas dalyvauja Kovo 11 eisenoje? Ar bet kuris žmogus gali dalyvauti? Galbūt yra išimčių?

Eitynėse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, kurie pripažįsta Lietuvos laisvės iškovojimus bei teisę į laisvą tautų apsisprendimą. Taip pat eitynėse dalyvauja visi tie, kuriems Kovo 11-oji atvėrė galimybes patiems kurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę, kuriems ši data yra brangi ir prasminga. „Juodųjų sąrašų“, kuriuose būtų įrašyti nepageidautini asmenys, tikrai neturime.

Kodėl LTC neprisijungia prie valstybinių Kovo 11-osios renginių, minėjimų?

Valstybiniai renginiai yra nuobodūs ir monotoniški. Kartais atrodo, jog jie organizuojami vien tam, kad politikai turėtų galimybę pakalbėti ir pasirodyti rinkėjams. Kita vertus, neįmanoma surežisuoti meilės Tėvynei, kad ir koks tobulas scenarijus bebūtų parašytas.

Kaip manote, kodėl šis renginys susilaukia tokios didelės žiniasklaidos ir žmonių teisių stebėtojų kritikos?

„Neigiama“ reakcija tėra kosmopolitinės žiniasklaidos, gyvenančios iš visokių Briuselio fondų, kuriamas mitas – kasmet didėjantis eisenos dalyvių skaičius – puikus to įrodymas. Vadinamieji „žmogaus teisių“ gynėjai yra brangiai apmokami minčių policininkai, kuriems tikrosios žmogaus teisės nerūpi – neteko girdėti, kad jie gintų neįgaliuosius, pensininkus, daugiavaikes motinas ar vaikus. Jiem labiausiai rūpi įvairūs seksualiniai iškrypėliai, o pagrindinė veiklos kryptis – komentarų internete skaitymas ir skundų prokurorams rašymas – „dėl nesantaikos kurstymo“. Jų sąskaitas apmoka Briuselis ir mūsų parsidavusi valdžia, bijanti prarasti „tiesos monopolį“. Deja, Lietuva dar niekada neturėjo tautiškai motyvuotos valdžios, todėl visa šita dykaduonių publika ir jaučiasi lyg inkstai taukuose.

Nepaisant dirbtinai formuojamos viešosios nuomonės, žmonių kiekvienais metais daugėja… Kodėl taip yra?

Žmonės puikiai mato ir supranta, kad mūsų eitynės vyksta sklandžiai, tvarkingai, kad jose dalyvauja tautiškai nusiteikę žmonės, kurių emocijos – nesuvaidintos. Kita vertus, daugelis eilinių piliečių, prisijungusių prie mūsų eitynių, aiškiai pamato, kaip visokie „lygių galimybių“ ir „žmogaus teisių“ minčių policininkai persekioja žmonės už jų nuomonę, kaip mūsų valdžia keliaklupsčiauja prieš užsienį, kaip griaunami valstybės pamatai ir netgi konstitucinė sąranga, organizuojant destrukcinius anarchistų bei ES federalistų judėjimus, kaip nuolat didėja Briuselio „komisarų“ spaudimas tautinėms valstybėms. Žmonės aiškiai supranta, kad mūsų valdžia mus neteisėtai įstūmė į naują sąjungą, vos spėjus išsivaduoti iš senosios, todėl šiandien svarbiausias mūsų uždavinys – atkurti prarastą Nepriklausomybę, kuri buvo parduota liūdnai pagarsėjusio „referendumo“ metu už alaus butelį ir miltelius.

Ką reiškia eisenos metu skanduojamas šūkis – „Lietuva lietuviams“?

„Lietuva – lietuviams“ reiškia ne ką kitą, o Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus tautinės valstybės pamatus. Ten aiškiai parašyta: „suverenas priklauso tautai“. Taigi, tautai, o ne kažkokiems abstraktiems betaučiams-belyčiams piliečiams, ką mums nuolat bando įteigti kosmopolitai, globalistai ir jų klapčiukai. Visi užsieniečiai, kurie gerbia mūsų valstybę ir Konstituciją, nuolat dalyvauja eitynėse, ir dėl to mes tik džiaugiamės.

Galbūt šiais metais, Kovo 11-osios eisena kažkuo išsiskirs?

Neužbėkime įvykiams už akių. Išskirtinių, anksčiau nematytų momentų tikrai bus – ateikite visi ir pamatysite gyvai.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

35 komentarai

 1. Pirmininkas:

  Už praėjusių metų Kovo 11-osios eitynių organizavimą Ričardas begėdiškai buvo išguitas iš darbo valstybinėje įstaigoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, remiantis telefoniniais skambučiais. Oficiali priežastis nebuvo nurodyta. Ričardas buvo niekingai svarstomas ir smerkiamas LGGRTC taryboje (trispalvinės nomenklatūros ratelyje). Šiandien maždaug 1986 m.

  • Tikrai ne kas kada žmogus už visuomeninį interesą nukenčia.

   Tačiau R.Čekutis pernai padarė keletą klaidų, kurių geriau nereikėtų kartoti šiemet (tuomet vėl be reikalo būtų dar sykį apibjaurota Lietuva):
   1. kovo 11 – osios eisenos prasmė yra Lietuvos atstovų atkirtis nesiliaujančiam kosmopolitiniam puolimui prieš Lietuvą (o ne kažkokių atskirai tautinių norų vykdymas, tuo labiau, kad Lietuvoje tėra tik viena tauta – lietuvių, o visi kiti yra arba išeiviai iš kitų tautų, bet per laiką sulietuvėsiantys, arba tie, kurie čia neužsibus);
   2. nereikia jokios pernykštės butaforijos ir jokių svečių, nes tai yra renginys Lietuvos, todėl, jei kam įdomu, tai tas gali kartu pražygiuoti, kartu padainuoti, kartu sušukti Lietuva lietuviams! ir tiek;
   3. nereikia tų kalbų prieš ES, nes ES ir NATO yra tos pat sąjungos dvi pusės (ekonominė ir karinė), kas kita, kad nereikia valdžiai visame kame pataikauti Briuselio biurokratų norams – pavyzdys yra, pvz., Vengrija.

 2. Žemaitis:

  Organizuokit mitingą Kovo 10. Mums iš Žemaitijos, prie šių kuro kainų, pigiau atsieitu atvažiuoti. Dalyvausim Kovo 11 eisenoje, tad tuo pačiu pagrūmotume ir Lietuvos priešams.

 3. Varinis:

  Tenka apgailestauti, kad LGGRTC valdžioje Lietuvos išdavikai, menkystos ir padlaižiai. Sunku net patikėti, kad už Kovo 11 patriotines eitynes galima netekti darbo ne kur kitur, o pačiame LGGRTC, košmare to nesusapnuosi.
  Bijau, jog ne už kalnų laikas, kada uždraus Tautinę giesmę, Maironį ir visą kitą, kur bent yra kvapas/užuomina lietuvybės…
  Pagal dabartinius Jevrosojūzinius “standartus” Maironį reikia uždrausti, kaip ultraradilalų dešinį nacionalistą, fašistą nacį. Kas juokingiausia, tai darosi visai realu.

  ŽELIGOVSKIUI VILNIŲ PAGROBUS

  Pavojuj motina-tėvynė;
  Ateina audra iš pietų!
  Tai lenkas, išgama tautų,
  Mums neša pančius ir žudynę,
  Dvarų ieškodams prarastų.

  Dar vakar svetimoj vergijoj
  Prieš caro klaupės dievukus, –
  Prancūzo nūn globoj puikus
  Mums švaisto gautu kalaviju
  Ir mūsų degina laukus.

  Gana po priedanga brolystės
  Mums čiulpė syvus pasalais!
  Kultūros savo skarmalais
  Mums plėšė kalbą dėl lenkystės
  Ir smaugė savo verpalais!

  Dabar šalin numetęs kaukę,
  Ginkluotus siunčia plėšikus
  Ir taško mums kraujais laukus,
  O po Europą visgi šaukia,
  Kad tai ne jų būrys smarkus.

  Gana lietuviškos kantrybės!
  Ginkluota kelkis; Lietuva!
  Dienelė laukia nelengva!
  Bet gelbės dangiškos galybės,
  Ir paskutinė bus kova!

  Petys į petį už tėvynę!
  Nuo Palangos lig Varėnos,
  Sulaukę puotos kruvinos,
  Kaip mūsų proseniai ją gynė,
  Taip ginsme sūnūs šios dienos!

  PIRMYN Į KOVĄ!

  Pirmyn į kovą už tėvynę,
  Už brangią žemę Lietuvos!
  Garbė tėvams, kurie ją gynė
  Ir kas už ateitį kovos!
  Pastiprink, didis Dieve, mus
  Atremti priešo puolimus!

  Už mūsų žemę numylėtą,
  Už bočių-milžinų kapus,
  Už brangų vardą paveldėtą,
  Kursai garsus pasauly bus,
  Palaimink, Viešpatie galingas,
  Lietuvių pastangas teisingas.

  Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę,
  Už brangią žemę Lietuvos!
  Ją bočių bočiai amžiais gynė,
  Už ją ir jų vaikai kovos!
  Pastiprink, didis Dieve, mus
  Atremti priešo puolimus.

  Kur senas miestas Gedimino,
  Kur eina Nemunas platus,
  Kur mūsų vytį priešai žino,
  Kas drįs užpulti tuos kraštus?
  Palaimink, Viešpatie galingas,
  Atremti audras pragaištingas!

  ————————————-

  Ku Klux Klan

 4. p.s.:

  “Deja, Lietuva dar niekada neturėjo tautiškai motyvuotos valdžios, todėl visa šita dykaduonių publika ir jaučiasi lyg inkstai taukuose.”

  Ei, Donski, ką pasakysi?

 5. p.s.:

  Lietuva – Lietuvos patriotams.

 6. Yra rengiamos daniškų kiaulių eitynės, yra bandoma plėsti danų kiaulių verslą ir paskandinti srutose visus likusius aborigenus. Pakruojyje nėra prospekto, nėra patriotinio jaunimo, todėl danų kiaulės jau priartėjo prie Maskvos. Tėvynė pavojuje, o Lietuvos gynėjai nešioja vėlavų kotus po Vilniaus miestelį… Gaila. Pensininkė mokytoja Genovaitė Valčiukienė vadovauja Žiemgalos gynybai nuo daniškų kiaulių. Ką galvojat? Dainiales apie partizanų bunkerius dainuojat, ar ne? Patogu, nešalta. O paskui viso pasaulio makulatūrarabyla apie jūsų didvyrišką pasivaikštinėjimą prospektu – fantastika. O Pakruojy kiaulės eina.

 7. Stiklinis:

  Kiaulės labai gerai krenta nuo maro. Pagavot mintį Patrimpai?

  Ku Klux Klan

 8. Kuo skiriasi Vytauto “atvežti” karaimai nuo dabartinių emigrantų ??? Po 500 metų niekas jų taip nevertintų.

 9. Jonas:

  Socdemas Butkevičius ir jo sėbrai jau ruošiasi mūsų kapituliacijai prieš lenkus – rašyti pavardes, gatvių pavadinimus svetima kalba (netgi Vilniuje), palikti rytų Lietuvoje esančias mokyklas beveik be lietuvių kalbos ir pan. Šį nuolaidžiavimą jie vadina tolerancija. Manau, nieko nuostabaus: LKP – LDDP – LSDP, t.y. nuo pataikavimo Maskvai iki pataikavimo Varšuvai.

  • Jei valdžia pabandytų kažką panašaus įteisinti, tai Lietuvių Tauta (bent jau jos aktyvioji dalis) šį kartą tikrai netylės…

   P.S. 20 amžiaus Lietuvos Laisvės Kovų istorija (1918-1920 m. Nepriklausomybės Karas, 1941 m. birželio mėn. Didysis Lietuvių Tautos Sukilimas, 1944-1960 m. Lietuvos Laisvės Armijos ir Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjūdis, 1988-1991 m. Sąjūdis už Nepriklausomybės Atstatymą), parodė, kad aktyvių, tautiškai susipratusių, lietuvių skaičius visada buvo maždaug vienodas – apie 100 tūkstančių.

   Ir istorija parodė, kad tiek visai pakanka pakeisti ne tik vietinę valdžią, bet ir išsivaduoti iš svetimos vergovės.

 10. Valstybės vardu:

  Visi, kam brangi Lietuvos valstybė, privalo dalyvauti Kovo 11-osios eitynėse ir garsiai skanduoti: “Lietuva- lietuviams”.

 11. Cukrinis:

  Būtu šaunu, jei Alkas patalpintu KVIETIMĄ į Kovo 11 eitynes http://kovo11eitynes.lt/lt/atsisiusk/reklaminiai-skydeliai

  Ku Klux Klan

 12. p.s.:

  Lietuva – Lietuvos patriotams.

 13. Rytas:

  Skelbiama, kad kitoje eisenoje dalyvaus:

  Pasak H.Mickevičiaus, renginyje turėtų dalyvauti gerai žinomi žmonės: verslininkas Ilja Laursas, politikos apžvalgininkas Vladimiras Laučius, žurnalistas Artūras Račas, visuomenininkas Darius Kuolys, režisierius ir rašytojas Vytautas V.Landsbergis, rašytojas Markas Zingeris

  • S:

   Pagaliau visas Lietuvos brudas parodys savo tikrą veidą. Absoliuti dauguma nestebina, seniai matėsi kurio lizdo paukščiai. Ką gi, tegul pasirodo, atidžiai peržiūrėsim ir prisiminsim…

  • Pikc:

   Na, Laučius, Zyngehis – suprantu. O ką V.V. Landsbergis ten veikia? Negi jis nesupranta, su kokia fauna į vieną analinį prezervatyvą lenda? Kažkaip nesinori tikėti, kad jis prie vaivorykštinių-kosmopolitinių “patriotų”. Negi žmogus nesupranta, kad jeigu tie, kuriems patriotizmas visada buvo “nacei-fašei-hamafuobaj” sinonimas, staiga apsiskelbia esą “nuosaikiais patriotais”, tai jiems galvoj kas tik nori, bet ne Tėvynės meilė?

 14. Rytas:

  Narodowcy net (per vidurį taškas ) Robert Winnicki Facebooke skelbiama:

  Penktadienį Varšuvoje per pokario partizanams atminti surengtas eitynes nacionalistai ragino po dviejų savaičių vykti į Vilniaus lenkų protesto demonstraciją.
  Demonstrantams buvo priminta, jog užsakytais autobusais į Vilniuje vyksiančią demonstraciją prieš švietimo įstatymo pataisas bus vykstama kovo 17 dienos ryte. Socialiniame tinkle „Facebook“ visi norintys vykti į Vilnių yra raginami iki kovo 3 d. į nurodytą banko sąskaitą pervesti po 90 zlotų.
  Vietos nacionalistai į savo renginius kviečiasi agresyvumu visoje Europoje pagarsėjusius futbolo chuliganus, tad beveik visada eitynės baigiasi riaušėmis arba susirėmimais su policija.
  „Kosovas – serbams, Lenkija – lenkams!“ – su tokiu šūkiu tūkstantį demonstrantų sukvietusi TRL vėliau viešu laišku paprašė serbus paremti jų kovą Vilniuje bei Silezijoje, kuriai esą gresia prijungimas prie Vokietijos.

  Jaunalenkių lyderis Robertas Winnickis savo viešame kvietime vykti demonstracijon į Vilnių šio miesto nė karto nepavadino Lietuvos sostine. Anot R. Winickio, Vilnius yra istorinis Lenkijos paribio centras, neginčijama lenkų tapatybės dalis, tad visomis išgalėmis yra būtina priešintis Lietuvos valdžios kėslams ir padėti tenykščiams tautiečiams.

 15. gediminas:

  Lietuvos savanoriai,mes ir visa tauta tomis sausio dienomis stovejome uz savo brangia Tevyne Lietuva be jokiu isskaiciavimu,dabar mes turime vienyngai stoti pries savus,daug pavojingesnius okupantus,Briuseliui parsidavusius vajdziazmogius. Lietuva -LIETUVIAMS, Visi uzsienieciai,kurie gerbia lietuviu tauta ir ju neerzina lietuviu tautiskumas- lygeteisiai Lietuvos gyventojai,bet tie ,kurie stoja pries lietuviu tauta,reikalauja savo privelegiju,tokius lauk is Lietuvos,Briuselio istatymai,dar nereiskis kad tai turi buti taikomi Lietuvoje..Lietuvos valdziai pirmoje eileje turi buti lietuviu tautos interesai,antroje vietoje ES su savo bankais Valdzia,kuri to nesilaikis yra praradusu pasitikejima.Tada lieka tik isiklausyti ir elgtis taip,kaip pasake zymus JAV ir D Britanijos politikas ir publicistas t Peinas(1737-1809); Kai visos teises sutryptos,teise SUKILTI tampa NEGINCIJAMA. Manau,greit liks tik sis kelias isgelbeti Lietuva.Lietuva ir jos savanoriai dave priesaika Tevynei,bukime pasiruose apginti tiksliau,grazinti Lietuvos nepriklausomybe,jeigu kitos priemones nepades

 16. Agne:

  Primygtinai siulau skanduoteje sukeisti zodzius vietomis: LIE-TUVIAMS—-LIETUVA ! Tai reiskia, kad mes turim VIENA TEVYNE ir nesikesiname i svetimas zemes. Pamastykim, – tada nebutu preteksto kabinetis.

 17. arvydas damijonaitis:

  KLAIDINTOJAI PANKAI – ŠVILPIKAI ORGANIZUOJA „KOVO 11 EITYNES“.
  PANKAI TAUTININKAI “ ŠAUDO Į SAVUS“ : Klaidinančiais pseudoreferendumais nutrauks Europos Sąjungos finansinę paramą, nutrauks narystę Europos Sąjungoje , nukreips suklaidintus lietuvius iš Vakarų į Rytus, į kraugerio putlerio- stalino „saulę“. Jų tikslas –valdžia, postai ir alga. Rinkėjai supras kas yra kas po rinkimų, kai pankai tautininkai aprims, nes pankų tautininkų energija yra nukreipta į rinkiminį „švilpuką“. Todėl vadinkime pankus –tautininkus ŠVILPIKAIS. Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

 18. lyvis:

  Arvydai, ar tu turi minty švilpikai tai tie vadinami suslikai. lyvis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: