A.Simanonytė. Kalbant apie pilietybę, Valstybės ir Tėvynės tapatinti nebegalima (208)

Audronė Simanonytė

Audronė Simanonytė

Pastaruoju metu spaudoje vėl paaštrėjo dvigubos pilietybės klausimas. Matyt, tai susiję su keletu faktorių. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvą sudrebino Statistikos biuro duomenys, teigiantys, kad per pastarąjį dešimtmetį iš Lietuvos emigravo daugiau negu 200 tūkstančių gyventojų (beje, netrukus Tarptautinės migracijos asociacijos biuras tuos duomenis „patikslino“, teigdamas, kad emigravo daugiau negu 330 tūkstančių),  sugrįžusi iš kelionės po JAV, apie „savanaudiškus“ Amerikos lietuvių kėslus, norint išsaugoti Lietuvos pilietybę, plačiai kalbėjo LR Seimo pirmininkė I. Degutienė, o Čikagoje buvo įkurtas naujas visuomeninis judėjimas „Už Lietuvos pilietybės išsaugojimą”.

Pradėdama kalbėti šia tema, pradžioje norėčiau sudėlioti keletą akcentų. Pirma – kad esu už tai, jog išvykusiems iš Lietuvos ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę LR piliečiams, lietuviška pilietybė būtų išsaugota. Antra, kad ši mano nuostata neparemta jokiais „asmeniniais interesais“, apie kuriuos kalba I. Degutienė. Asmeniškai aš JAV pilietybės nesiekiu ir abejoju, ar kada nors sugalvočiau siekti. Nepaisant to, suprantu žmones, kurie galvoja kitaip. Tuo labiau, kad daug yra tokių, kurie į šio klausimo peripetijas papuolė netikėtai.

Ir trečia. Šiandien ta VALSTYBĖS sąvoka, kuri egzistavo Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, nebeegzistuoja. Lietuvos Valstybės institucija išsigimė. Jos funkcionierių priiminėjami sprendimai jau kuris laikas skaldo ir naikina mūsų tautą. Todėl kalbant apie svarbiausius Lietuvai dalykus, tokius kaip pilietybė, tautos identitetas ar šalies  ateities perspektyva, Valstybės ir Tėvynės tapatinti nebegalima. Nes mūsų Tėvynės žemėje susikūrė Valstybė, kuri, atrodo, mūsų nekenčia.

Pasitelksiu tokį pavyzdį. Mano tėvai (tėvas – partizanas, mama – prieš sovietinį režimą eilėraščius rašiusi poetė) kovojo už savo Tėvynės – Lietuvos – Nepriklausomybę. Jiems Tėvynė buvo šventa ir brangiausia vertybė. Tačiau, pasikeitus Lietuvos valstybinei santvarkai, jie už tą kovą buvo nubausti ir išvežti į Sibirą. Ir kas tai padarė? Ogi VALSTYBĖ! Tuo metu ji tapo JŲ valstybe. Nesvarbu, kad represine, okupacine, bet jie kitos neturėjo, nes ta valstybė susikūrė jų TĖVYNĖS žemėje.

Argi ne tas pats šiandien vyksta Lietuvoje? Panašią valstybę mes dabar matome MŪSŲ TĖVYNĖS žemėje. Vienas šviesiausių pastarojo meto Lietuvos žmonių, teisininkas, žymus visuomenės veikėjas a.a. Kęstutis Čilinskas ne kartą atvirai yra pasakęs, kad Seimas Lietuvoje tapo kriminalizuota institucija, kurioje priiminėjami įstatymai, vykdantys tautos genocidą. Baisu pripažinti, tačiau statistika teigia, kad po jo žodžiais šiandien pasirašytų  dauguma Lietuvos gyventojų.

Panašios mintys kyla, žiūrint ir į Konstitucinį Teismą (KT). Būtent jis 2006 m. užvirė košę dėl dvigubos pilietybės. Buvo išaiškinta, kad pagal Konstituciją dvigubos pilietybės atvejų negali būti daug, kad jie turi būti reta išimtis (iš čia – garsiosios peripetijos tarp žodžių „retas“ ir „atskiras“), o įstatymo normas, leidžiančias dvigubą pilietybę taikyti plačiau, paskelbė prieštaraujančias Konstitucijai.

Noriu pabrėžti, kad ne šio straipsnio tikslas yra gilintis į teisines bei lingvistines šio aiškinimo  peripetijas. Svarbiausia, kad šiandien milžiniška tautos dalis jaučiasi atstumta ir išduota. Ir ji niekuomet nesutiks su jokia šio įstatymo interpretacija, bandysiančia pagrįsti tai, kas yra padaryta.

Nuo pat šios istorijos pradžios, manęs neapleidžia keistas jausmas. Aš suprantu, kas yra Konstitucinis teismas, ir kad tauta turi turėti instituciją, esančią aukščiau kitų įstatymų. Tačiau Lietuvos problema yra ne pačiame Konstituciniame Teisme. Problema, kad dalis jį atstovaujančių (ar atstovavusių) žmonių,  neturi (ir neturėjo) jokios moralinės teisės priiminėti gyvybiškai svarbius Lietuvių tautai sprendimus.

Pažiūrėkime, kas buvo Konstitucinio Teismo (KT) sudėtyje, kai buvo sprendžiamas  dvigubos pilietybės klausimas. Tai labai daug ką paaiškins.

Pirmiausia, KT pirmininkas – Egidijus Kūris. Jo tėvas – Pranas Kūris, žymus nomenklatūrininkas, aktyvus Tarybų Sąjungos Komunistų partijos, Lietuvos Komunistų partijos narys, Lietuvos TSR Aukščiausio Teismo pirmininkas ir t.t.  Žinant tuometinę sistemą, neteturėtų stebinti, kad turint tokį tėvą, Egidijaus Kūrio karjera klostėsi nepriekaištingai. Maskvos Lomonosovo universitete jis apgynė disertaciją tema „Teisėdaros proceso demokratizavimas kaip tarybinės liaudies socialistinės savivaldos“, 1999 m., būdamas tik 39-erių, tapo LR Konstitucinio Teismo teisėju, o 41-erių – jau Konstitucinio Teismo pirmininku. Įdomus faktas apie E. Kūrį yra tai, kad  Konstitucinio Teismo pirmininkas visokiais būdais bandė išvengti mokėti alimentus savo vaikams, ir jo buvusi žmona Vilija Gražulytė jų išsireikalavo tik teisme.

Teisėjas Abramas Abramavičius. 1991 m. Maskvos Lomonosovo universitete apgynė daktaro disertaciją tema “Baudžiamoji atsakomybė už vertimąsi uždraustomis individualios veiklos rūšimis”. Specialistų teigimu, ši disertacija sunkiai atlaikė kritiką, nes buvo parašyta  apie tai, ko 1991 m. jau nebebuvo – apie kovą su su spekuliacija. Ne be reikalo žiniasklaidos šis teisėjas buvo taikliai pramintas „pernykščio sniego specialistu“.

Toma (Tamara) Birmontienė. 1989 m. Maskvos Lomonosovo universitete apgynė disertaciją „Tarybinės milicijos sukūrimas Lietuvoje”, kurioje atvirai šlovino sovietines represines struktūras. Ši Konstitucinio Teismo teisėjos disertacija sukėlė skandalą. JAV lietuviai netgi dėjo pastangas ją panaikinti, tačiau pasirodė, kad Lietuvoje nėra tokio mechanizmo. Nereikia užmiršti, kad T. Birmontienė naudojosi išskirtiniu tuometinio prezidento Valdo Adamkaus palankumu, o 2004 m. buvo paskirta jo asmenine patarėja bei Teisės departamento vadove.

Čia turėčiau pažymėti, kad pabrėždama šiuos nelietuviškai skambančius vardus ir pavardes,  minėdama disertacijas, apgintas Maskvoje, aš nenoriu pasakyti, jog net ir tokių žmonių tarpe negalėjo būti sąžiningų žmonių. Galėjo. Gyvenusi toje sistemoje, žinau, kad ir sovietiniais laikais žmonės turėjo dirbti, o jeigu norėjo daryti karjerą, ją turėjo daryti Maskvoje. Žinoma, jeigu norėjo. Tačiau, kiekvienas kuriam rūpi Lietuvos interesai, supranta, jog iškovojus Nepriklausomybę, nuo ypač svarbių pareigų tokie žmonės turėjo būti nušalinti. Tuo tarpu Lietuvoje normalus liustracijos įstatymas taip ir nebuvo priimtas (didele dalimi ačiū Valdui Adamkui), o buvę nomenklatūrininkai arba jų vaikai ir toliau skiriami į atsakingiausius postus, kur sėkmingai tęsia tautos naikinimo darbą.

Konstitucinis Teismas – ne vienintelė institucija, kuri, prisidengusi valstybingumo funkcijomis, kenkia Lietuvai. Tą patį matome ir Seime, tą patį – Europos Parlamente. Didžiausia problema yra tai, kad sukūrus valdymo struktūras Lietuvoje nebuvo sukurtas mechanizmas, kaip jomis atsikratyti tuo atveju, jeigu jos savęs nepateisina arba praranda žmonių pasitikėjimą. Dėl to įvairios rinkiminės kompanijos jau seniai yra virtę atvirais melagysčių farsais, kurių metu bet kokiais būdais stengiamasi apmulkinti žmones ir patekti į geidžiamą postą. Ir kodėl ne, jeigu nuo pat tos minutės, kai už valdininko nugaros užsiveria kabineto durys, jis tampa nepasiekiamas, saugus ir jokia atsakomybe su rinkiminiais pažadais nesusisaistęs?

Labai gerai suprantu, kad šiandieninės Lietuvos situacijoje žodžiai „reikalauti“, „pakeisti“ ar  „nepaklusti“, skamba beveik kaip utopija. Tačiau jeigu mes, lietuviai, neišlįsime iš savo tingumo, abejingumo, o kartais ir nevilties kiauto, dar didesnė utopija tikėtis, kad esant dabartinei valstybės politikai, išliksime ilgiau kaip keletą dešimtmečių. Šiandien Lietuva yra naikinama, ir liūdniausia, kad naikinama savo pačios žmonių rankomis – žmonių, kuriais buvo pasitikėta, tačiau kurie to pasitikėjimo nepateisino. Ir jų numatytos perspektyvos mums – labai liūdnos.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Pilietinė visuomenė, Užsienio lietuviai, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , .

208 komentarai

 1. Jonas:

  Deja, straipsnyje daug tiesos.

 2. Andrius Tiknius:

  Daug? As manau cia gryna tiesa. Bet galima dar pridurti, kad taip nera vien tik Lietuvoj. Visu valstybiu seimai yra valdomi kriminalo.

 3. Pasirašau po kiekvienu autorės žodžiu. Štai 2010 metais parašiau knygą ” 41-jų Tremtinio metraštis”, 200 jos egzempliorių padovanojau Kauno miesto bei rajono mokykloms. Vienas iš tikslų buvo – supažindinti mūsų jaunimą su situacija Lietuvoje buvusia 1940 – 1941 metais ir kodėl mūsų tauta bei kariuomenė nepasipriešino mūsų valdžios sprendimui- atverti mūsų valstybines sienas 1940 metų birželyje sovietų kariuomenei? Ar ne analogiška situacija klostosi ir mūsų laikais? Būvusiais, ar jų atžalomis, esame apsėsti lyg utelėmis.
  Beje, apsilankęs keliolikoje Kauno mokyklų, bibliotekose šių knygų neaptikau. Kaip įsitikinau, su jaunimu šios knygos aptartos nebuvo. O juk praeitais mokslo metais buvo Lietuvos 1941 metais Sovietų Sąjungos įvykdyto genocido 70-osios metinės!?
  Kiek aršių būvusių komunistų bei KGB-istų ir jų atžalų mūsų laikais užima atsakingus postus Seime, Teisme,Prokuratūroje, Valstybės saugumo sistemoje, mūsų jaunimo švietimo organizacijose? Negalima pamiršti, kad Kauno miesto ilgamečio švietimo skyriaus vadovo tėvas yra buvęs Kauno miesto KGB ilgametis vadas!? Kam tai naudinga, gindamiesi bei teisindamiesi sako- vaikai neatsako už savo tėvus. Bet yra ir tautos išmintis- obuolys nuo obels netoli krenta! Laikas, laikas jau juos išprašyti iš šių šiltų vietų pradžioje gražiuoju, o jeigu nesusiprąs patys, eiti tautai prie valstybės įstaigų ir ginti jas nuo jų, kaip tai padarėme 1991-jų sausio 13-ąją!!!

  • Robertas:

   Autores straipsnis pagirtinas ir tikslus. Galima butu rasyti ir zymiai placiau. Manau alkas yra tam tinkamas portalas. Dviguba pilietybe yra privaloma, nes lietuvius uz Lietuvos ribos issiunte ne kas kitas, bet BANDITAI, isitvirtine Lietuvos valdziose. birmontienes, kuriai, abramaviciai, KPSS/LKP aktyvas yra tie banditai, kurie ir sovietmetyje naikino tautos priesinimasi okupantams, ir po 1990 metu vel pratese. Pretese su tauta klaidinancios ziniasklaidos aktyviu paremimu. Viskas paparasta.

 4. Pikc:

  Dvigubos pilietybės klausimu aš laikausi kitokios nuomonės. Pirmiausia, valdžia ir valstybė nėra tas pats. Keikti valdžią yra viena, o savo valstybę (t.y. Lietuvos Respubliką kaip politinį vienetą) – visai kas kita. Pavyzdys apie sovietus nėra tinkamas – ten buvo svetima valstybė, mes savos neturėjom (visi buvo “tarybiniai” (SSRS), o ne Lietuvos piliečiai). Antra, pilietybė yra susijusi būtent su valstybe – ne su Tėvyne. Taigi, žmogus, sąmoningai pasirinkdamas kitos valstybės pilietybę, pasirenka lojalumą ir įsipareigojimus tai kitai valstybei. Etniniu požiūriu jis išlieka lietuvis, jo Tėvynė tebėra Lietuva (jeigu jis pats ją tokia laiko – o taip toli gražu ne visada būna), bet jo valstybė – ta, kurią jis pats, niekieno neverčiamas, pasirinko. Atleiskite, nepatikėsiu, kad žmonės, kurie išvažiuodami drebia “dėjau ant tos Lietuvos!”, tos pačios Lietuvos pilietybę nori pasilikti dėl kokių nors patriotinių jausmų, o ne dėl paprasčiausios ekonominės naudos (socialinės garantijos, žemesnės sveikatos paslaugų kainos ir pan.). Dėl antros straipsnio dalies – apie išlikusią sovietinę smarvę – ginčytis tikrai negaliu. Nebent pridėti, kad gana nemaža dalis “buvusių” į valdžią ateina ir rinkimų keliu, kas rodo, kad ir žmonių smegenyse dar nemažai raudonojo brudo yra likę (užtenka pažiūrėti kad ir į kai kurių veikėjų komentarus šiame puslapyje). Tikrai gaila, kad savo laiku nebuvo atlikta desovietizacija – atėjom purvini į Nepriklausomybę – ir ją užteršėm…

  • tikras lietuvis:

   Taip – užteršei tu ir tokie kaip tu šviesų idealą (gerai, kad nors prisipažįsti).

   Ir nelieka tas, kuris apsigyvena kitur, lietuviu, nes per laiką, per kartas jo lietuvybė išputėja.
   Taigi: visada pirmas ir svarbiausias tautos požymis buvo ir yra teritorija: kol gyveni Lietuvoje, tol esi lietuvis, kada išvyksti – anglėji ir pan.

  • Kurmis:

   pritariu Pick. Kodėl kalbama apie dvigubą pilietybę? O ne apie trigubą ar keturgubą? Juk taip būtų dar patogiau? Kitas dalykas – Lietuvos pilietybė NĖRA ATIMAMA – ji prarandama, kai gaunama kitos valstybės pilietybė. Tai reiškia, kad žmogus, būdamas psichiškai sveikas ir suvokdamas savo pasirinkimą, suvokia, kad praras Lietuvos pilietybę. O čia, kaip Rimšaitės atveju, kodėl tada jai nepalikti Lietuvos pilietybės???? Mano nuomone, ši dviguba pilietybė tėra “nemokamo draudimo polisas” – jeigu ką. O nemokamo draudimo – nebūna. Kitas dalykas – teko diskutuoti su tokiais, kuriems labai nepatinka Lietuva (nes valdžia ir Lietuva daugumos galvose yra sinonimai, todėl visada perklausiu, kas turima omeny), bet norėtų išlaikyti LR pilietybę, kai gaus Norvegijos, be to, nori LR pilietybės ir savo vaikams, gimusisems ten. Kai paklausi, ar tai tik nėra noras “pasilengvinti’ tvarkant turtinius reikalus Lietuvoje, kai pasimirs tėvai ir seneliai, žmogėnai mykia ir negali “nieko konkretaus pasakyti”.
   Kitas dalykas – tai kodėl kitų šalių piliečiai, turintys paralelinę LR pilietybę, turėtų spręsti ar įtakoti rinkimų rezultatus šalyje, kurioje gyvenu aš ir mano šeima, čia moku mokesčius, o spręs/įtakos žmonės, čia nesumokantys nė cento???
   Taip pat, esu įsitikinęs, kad lietuviai privalo gyvent Lietuvoje, nes be lietuvių Lietuva tiesiog nebeturi prasmės…o visokios “globalios Lietuvos” tėra bandymas įtvirtinti kapituliacines nuotaikas visuose lygiuose.

   • Tomas M.:

    Manau šiuo metu Lietuva gyvena tautinės arogancijos stadijoje – Lietuvoje lietuvių yra daug, ko čia sukti galvą. Manau reiks palaukti kokius 20-50 metų, kai lietuvių procentas Lietuvoje nukris iki kokių 70-75% ir kitos tautinės mažumos pradės savo tvarką įvedinėti, va tada ir Lietuva susigriebs – kaip čia mums daugiau tikrų lietuvių balsų gauti… Bet reikia dar palaukti… Mes neįsijaučiame į kailį latvių ir estų, mes juk išdidūs lietuviai, ar kaip dabar madinga sakyti “Lietuva – drąsi šalis”.

    • tikras lietuvis:

     Tikri lietuviai yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, nariai, nes kaip tik jie išlaiko Lietuvą gyvą.
     O tas, kuris gal ir gimė lietuvių šeimoje, bet dėl skanesnio valgio kąsnio Lietuvą paliko likimo valiai, nusipelno tik paniekos, o ne pagarbos.

    • Kurmis:

     Gerbiamasis, kaip pilietybių dalinimas užsienyje gyvenantiems nepiliečiams gali kiekybiškai pakeisti esamą/būsimą lietuvių tautos mažėjimą??? Jei lietuvių Lietuvoje mažėja, tai pilietybių dalinimas į kairę ir dešinę – absoliučiai nieko nekeičia. Kaip ir sakiau – lietuviai turi gyventi Lietuvoje…tik tada kas nors LIETUVOJE keisis… va ir visa arogancija.

  • Kurmis:

   Ir dar, kažkodėl dažniausiai (šiuo atveju ne), į dvigubos pilietybės žaidimą yra bandomi įtraukti etniniai lietuviai (Seinų, Punsko, Pelesos ir t.t.), nors tai absoliučiai skirtingi atvejai. Kaip absoliučiai skirtingi dalykai (suplakami į vieną) yra dipukai, etninių žemių lietuviai už LR administracinių sienų bei dabartiniai ekonominiai/meilės t.t. migrantai. Šie atvejai turi būti atskiri ir nagrinėjami atskirai.

 5. janušonis evaldas:

  Jeigu igytu teise balsuot rinkimuose visa smetoniška išeivija…..:),ošiaip tai tiesa-kiek gali gyvuot tauta jeigu visos pagrindinės jos institucijos dirba prieš ją…

 6. Algirdas Patackas:

  cituoju: ” esu už tai, jog išvykusiems iš Lietuvos ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę LR piliečiams, lietuviška pilietybė būtų išsaugota”.
  Jokiais būdais. Pilietybė gali būti tik viena, kaip kad žmogus gali turėti tik vieną Motiną. Kas renkasi kitos valstybės pilietybę, nebegali būti Lietuvos valstybės pilietis. Labai retos išimtys gali būti padarytos tik į istorijos girnas pakliuvusiems, ir tai kievieną atskirą atvejį atskirai aptariant.

  • Visiškai pritariu Algirdui Patackui. Nereikia pilietybės painioti su TAUTYBE su LIETUVYBE. Lietuviais esame mes gimę, o piliečiais tampame arba ne.

   • tikras lietuvis:

    Per laiką jie ir išlietuvėja, ne tik, kad patampa kitos šalies piliečiais ir de facto, ir de jure.

   • Elena:

    Pritariu ponui Jonui Vaiškūnui, kad nereikėtų painioti tautybės su pilietybe. Bet nepritariu Jo išsakomai idėjai, kad tautybei patvirtinti galėtume įsteigti kokius nors pažymėjimus, pav. Lietuvio kortą, nes man tai primena sovietmečio, arba kitokių diktatūrų, skiepijamą principą, metodą fanatiškai išpažinti, įrodyti ir įtvirtimti savo tautybę. Tautiškumą reikia ugdyti, nes tai padeda žmogui labiau suprasti, kas jis yra, kodėl jis toks yra, ugdo jo savivertę ir asmenybės brandumą. Bet negalima priverstinai iš kiekvieno reikalauti, koks lietuvis jis turi būti ir tuo labiau skirstyti, leisti kam nors spręsti, kas tuo vardu gali vadintis, o kas ne, nes jeigu pradėtume dalinti Lietuvio pažymėjimus, tai turėtų atsirasti ir institucija, kuri tai darytų, kuri spręstų, kam ir kada tokį pažymėjimą išduoti. O žmogus šioje srityje turėtų būti laisvas ir laisvai nuspręsti, kokios tautos atstovas jis yra, kuo jis save jaučia. Taigi, leidimas jam išsaugoti ir Lietuvos pilietybę, priėmus gyvenamosios šalies pilietybę, jam ir būtų tas „pažymėjimas“, kad jis save laiko lietuvių tautos nariu.

    Kas kita yra pilietybė. Todėl manyčiau, kad sąžiningas, moralus, atsakingas žmogus pasirinks tos šalies pilietybę, kurioje jis gyvena, nes pilietybė yra formalus, biurokratisnis būdas valstybei susiskaičiuoti savo šalies piliečius ir jais rūpintis, kai jiems reikia valstybės paramos, bei reikalauti, kad ir jie atliktų tas pareigas, kurias ta valstybė skiria savo piliečiams.

    Lietuviai, kurie ilgą laiką jau nebegyvena Lietuvoje, kai kurie turi (ypač sąžiningesni) tos šalies, kurioje jie gyvena, pilietybę. Lietuvos pilietybė, jei ji nėra atimta, jiems yra tik simbolinė – Lietuvos valstybės ženklas, kad ji neatsižada to žmogaus ir laukia jo dėmesio Lietuvos valstybei, paramos (ir ne tik materialinės). Tai išeivijos lietuviai ir daro – net ir tie, iš kurių atimta teisė išsaugoti simbolinę Lietuvos pilietybę, savo širdimi, mintimis, darbais yra visada su Lietuva. Tie, kurie turi kitos šalies pilietybę, Lietuvai niekaip pakenkti negali, o naudos Lietuva iš jų gali turėti labai daug. Jei tik norėtų.

    • Pileitybė poetiškai kalbant – kaip ietis pilyje. Kurią pilį ginsi turėdamas jieti savo ir svetimoje pilyje? Štai pilietis – dirba kryžiuočių pilyje, bet labai nori turėti raktus ir
     nuo prūsų pilies. Tačiau prūsai nesutinka…
     Nevalia pilietybę nuvertinti tik iki tariamai simbolinio ryšio su tauta. Tai tikras ryšys o ne virtuali meilė per stiklą. Tai meilė Tėvynei atiduodant savo kraują, prakaitą ir balsą protėvių žemei. Norite sukurti antrarūšę pilietybę – sumenkinti mano pilietybę ją tiražuodami. Aš neleisiu niekada to jums padaryti, aš paprasčiausiai jos neatiduosiu kaip ir savo Tėvynės Lietuvos. Neleisiu jos tiražuoti ir kopijuoti vien dėl to, kad kažkam bus ant dūšios geriau. Na pabandykite atimti iš manęs pilietybę. Įdomu kam tai gali pavykti.
     Verkšlenantys, kad iš jų kažkas atėmė, dažniausiai apraudą ne atėmimą o ATSISAKYMĄ. Pilietybė – kaip mylima Motina, kas gali ją atimti? Jos gali tik išsižadėti.

     • tikras lietuvis:

      Taigi: pilietybės pažymėjimas – tai raktas nuo Lietuvos pilies.
      Jo dalinti bele kam tikrai negalima.

     • Artūras Gotautas:

      Jonas labai Teisingai suraizgė čia.Šaunus-Kilnus požiūris..
      Papildant mintis apie Valstybės viena iš ženklų(simboliu) pasą,tai kodėl jis yra gaminamas “draugų” lenkų.. ??
      Jei esame Lietuviai,o mums piliečio pasus išduoda kitos valstybės piliečiai,tai kur šioje vietoje Teisybė..??
      Absurdiška situacija,Lietuvos piliečio pasas gaminamas Lenkijoje..
      Dar papildant mintis…Belgija,jos valstybinės kalbos yra olandų,prancūzų,vokiečių nors dauguma kalba angliškai,pilietybė daugialypė,tradicijų nėra,tautiškumas net nežino kas tai,kalbai pagarbos nebėra,nes nežino ką gerbti,kultūra paminta,paveldas išbarstytas ir t.t…
      Mums iš ten ateina ta dvokianti Briuselio kopūsto smarvė,užvadinta (tolerancija) pakantumu kitiems,bet ne Lietuviams,Lietuvai…
      Pilietis-Pilies iestis..
      Valstietis-Valstybės ietis..

      • Elena:

       O kas Jus verčia tuos smirdančius belgiškus kopūstus valgyti? Auginate lietuviškus ir valgote sau į sveikatą:).

       Lietuva yra visateisė valstybė, pati leidžianti savo įstatymus – tai tegu ir leidžia tokius, kurie sktina tautines vertybes, kurie jas saugo. Turim vieną valstybinę kalbą – LIETUVIŲ klabą. Tik kalbėkime, tik dėstykime visose valstybinėse mokyklose valstybine kalba visus dėstomuosius dalykus. Rūpinkimės, kad ten klestėtų tautines tradicijas skatinantys būreliai, steikime tautosakos pamokas, jei tik suprantame, kad to reikia. Ir jokie belgai čia nesikiš su savo kopūstais:).

       Lietuvos piliečiai yra ne tik lietuviai, bet ir lenkai, rusai, totoriai ir kiti, gyvenantys Lietuvoje. Tik išsirinkime politikus, kurie nesmirdi sovietiškumu, kurie neturi kolaboranto (buvusio aktyvaus komunisto, komjaunuolio) uodegos ir bus Lietuva lietuviška, kurioje gerai jausis visi jos piliečiai, nepriklausomai nuo jo tautybės, kilmės ar socialinės padėties.

       Lietuva dvokia sovietiškumu ir postkomunistais taip, kad tie belgų kopūstai gali net kvapniais pasirodyti…

       • tikras lietuvis:

        Pabaigoje visai nusišnekėjai.

       • Vis keiksnodami sovietinius komunistus ir postkomunistus jau užmirštame iš kur jie atsiranda. O gi iš prisitaikėlių. Iš žmogiško prisitaikėliškumo prie vyraujančio politinio ideologinio ir ekonominio gyvenimo būdo. Dabar tiesiog prisitaikoma kitaip, pvz. bėgama iš Lietuvos užuot kovojus, kad Lietuvoje būtų taip kaip norime, pataikaujama ne tik Briuselio bet ir kitoms įvairioms globalistinėms ir hipertolerantiškoms ideologijoms… Tad metas nustoti viską dažius kremliaus spalvomis, pasižiūrėkime į savo žmogiškas silpnybes ir paklauskime savęs – kodėl Lukša Daumantas neemigravo?

        • tikras lietuvis:

         Ir dar pridėsiu.
         Visiškai ne ta prasme vartojamas žodis komunistas, nes pirmas komunistas (nesavanaudiškumo pavyzdys) – Kristus.
         Dabar komunistus blogio žodžiu bando paversti pokario banditų – žydšaudčių giminės, nes jų tiems “kovotojams” komunistai, neleidę žudyti lietuvių ir griauti Lietuvos, buvo priešai.

         • Kurmis:

          Nu jo, o į Sibirą vežė ne komunistai, o…kažkas kitas, taip pat Rainiuose, Pravieniškėse irgi žudė…kiti vaikinai, tą taip pat teigia padleckiukai ir plačiosios tėvynės apologetai. Tėelas – vienas jų. Ura.

         • Kurmis:

          Beje, juk puikiai žinome, kad sena komunistų partijos svajonė buvo kova už “Nepriklausomą” Lietuvą ir jos absoliučią laivę. Būtent už “Nepriklausomą ‘ Lietuvą komunistai visada ir kovojo….taigi. Reikėjo tiesiog dar vienos Tamperės… taip kad, tėelai – j..k off and die.

          • tikras lietuvis:

           Ne komunistai nusikaltimus darė, o nusikaltėliai.
           Kaip ir žydus šaudė ne lietuviai, o nusikaltėliai, todėl negalima visų lietuvių vadinti žydšaudčių tauta, todėl negalima niekuo dėtų komunistų vadinti nusikaltėliais.

          • Kurmis:

           Jei negalima visiems, buvusiems komunistų partijos nariams, taikyti kolentyvinės atsakomybės, taip pat negalima kaltinti visų krikščionių, kažkada kažkokių banditų, besidengusių Kristaus vardu, padarytais nusikaltimais ir reikalauti iš jųs atsakomybės.

          • tikras lietuvis:

           Taigi vėl tu apie tą patį: kiekvienas atvejis gali būti individualus ir ne kiekvienas krikščionis bus nusikaltėlis.

     • Tomas M.:

      “Nevalia pilietybę nuvertinti tik iki tariamai simbolinio ryšio su tauta. Tai tikras ryšys o ne virtuali meilė per stiklą. Tai meilė Tėvynei atiduodant savo kraują, prakaitą ir balsą protėvių žemei.”

      Jonai, gražiai pasakei, bet kažkuria prasme sau prieštarauji. Tai kas tada yra meilė Tėvynei (tų emigrantų, kuriems pilietybė nesuteikiama)? Ar pilietybė yra viršesnė už meilę Tėvynei? Savo žodžiais atskiri tautinę savimonę, meilę Tėvynei ir pilietybę. Ar tai įmanoma? Įdomu, kaip tą meilę išreiškia Lietuvos piliečiai iš Pavilnio…

      Aš garbingai atlikau savo pareigą Lietuvai, tarnaudamas kariuomenėje, dabar to jau ir nereikalaujama iš piliečių, bet man įdomu, kaip būtų, jei neduok Dieve, Lietuvą kažkas užpultų? Ar tada Lietuva išdidžiai pasakytų, kad mus gins tikri piliečiai, ar ant kelių, tautiniais drabužiais apsirengusi kreiptusi į viso pasaulio lietuvius (tuos netikrus piliečius), kad jie vyktų kovoti ar remtu finansiškai? Ko tada vertos tos pasakos apie ietis pilyse?

      • tikras lietuvis:

       Jei dirbsite Lietuvai, tada bus ir jūsų meilė Lietuvai.
       Kitaip nebūna.

      • Žydai neturėjo jokios pilietybės, bet buvo Tauta – stipri globali Tauta išsibarsčiusi po Pasaulį. Ir ši jų Tautinė savimonė, Tautiškumas leido jiems atkurti prarastą Valstybę nesiklaupiant ant kelių prieš nieką su tautiniais rūbais. Pileitybės dokumentai būtų neišgelbėję žydų tautos. O išsaugotas tautiškumas leidžia atkurtu ir pilietybę. Tad pirminis yra tautiškumas be jo nebus jokios pilietybės, nebent tik kokia ES ar US nominali kosmopolitinė transnacionalinė psiaudopilietybė.

       Mes gi norime turėti kišenėje dar vieną pažymėjimą, kad apramintumėme savo baimę prarasti Tautiškumą, kad užmigdytumėme savo sąžinę, kad būtų ramiau ant dūšios (bez bumaški Ty bukaška…) ir painiojame TAUTYBĘ, TAUTIŠKUMĄ su PIELIETYBE, PILIETIŠKUMU. Išėjęs iš pilies lietuvis – nebe pilėnas jau ir jokia pažyma (spravkė) to neatstos, bet išėjęs iš pilies lietuvis yra vis tiek LIETUVIS (pasiskaitykite Krupavičiaus LIETUVIO CHARTĄ – ar ten rasite ką apie pilietybę?). Ir kaip Lietuvis jis visada gali ir turi sugrįžti į Pilį ir vėl tapti PILĖNU. Bet ne tada kai joje gyvenimas jau pagerės (o ko man čia grįžti čia blogai yra), bet tada kai PILYJE bus labai blogai, taip blogai kaip dar nėra buvę. Ir tada sugrįžęs Lietuvis (be jokių maldavimų ant kelių likusių čia su tautiniais rūbais) bet – pats laisva valia iš pareigos ir meilės Tėvynei ir Tautai vėl taps PILĖNU, bet ne dėl to, kad čia alga gautų tokią kokią jam siūlė kryžiuočiai, o dėl to, kad grauždamas sausą plutą galėtų susideginti tardamas Laisvę Lietuvai…

       Atsiprašau už patosą bet man skaudu aiškinti tai žmonėms kurie prašo spravkės, tiems kurie keikia Lietuvą kaip pamotę, kad ji jiems NEDUODA, tiems kurie mušasi į krūtinę – už ką mes kariavome, nors užmiršta, kad jie tik dainavo po laisvai besiplaikstančiomis trispalvėmis.

       • tikras lietuvis:

        Dėl “žydų” klystate:
        1. jau pats pavadinimas žydai yra bloga rodantis (tas žodis pas mus atėjo iš rusų, kur reiškia blogą žmogų)

        Современное употребление слова
        В русском языке
        В XVIII веке слово жид уже воспринималось в России оскорбительным и бранным, что нашло своё выражение в издании Елизаветинской Библии, где ап. Павла редакторы поименовали гнавшим христиан иудеянином, оставив слово «жиды» для всех остальных случаев[9].
        В 1787 году при посещении Екатериной II города Шклов во время поездки на юг по протекции князя Потёмкина ею был принят Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах Российской империи только слово «евреи»[10]
        В течение XIX века слово жид, как и другие оскорбительные этнонимы, было постепенно изъято из официального словопользования в Российской империи, но долгое время оставалось общераспространённым в бытовой лексике, в первой половине века — и среди высших классов, неся высокомерно-пренебрежительный оттенок, характерный для их отношения к евреям. При этом оно вовсе не обязательно имело (как позднее) грубо-уничижительный смысл (ср. эпиграмму Лермонтова «Ты прав, наш друг Мартыш не Соломон…»[11], где царь Соломон был обозначен как «жидовин», явно без бранных коннотаций, а скорее с церковно-славянскими; также выражение «Вечный жид», которое вошло в широкий обиход в 1840-е годы благодаря роману Эжена Сю). Однако по мере, с одной стороны, роста антисемитизма, а с другой — подъёма самосознания евреев, к концу века выражение стало считаться грубо-оскорбительным и совершенно недопустимым в интеллигентном обществе.
        Страница из словаря Даля в редакции И. А. Бодуэна де Куртене (1912)
        По данным Национального корпуса русского языка, смена слова жид словом еврей в литературном языке произошла в последнее двадцатилетие XIX века (1880—1900)[12]. Литературной нормой для большинства случаев словоупотребления в русском языке стало еврей для определения национальности и иудей для религиозной принадлежности, за исключением нескольких устоявшихся идиом, например Вечный жид. При этом в народе слово жид использовалось, как и прежде, в прямом этническом смысле. Кроме того, оно развило дополнительное значение «скряга», что подтверждается словарём Даля. По мнению научного редактора Краткой еврейской энциклопедии А. Торпусмана, к концу XIX века «словоупотребление еврей — жид разграничилось политически: социалисты и либералы пользовались только „официальным“, нейтральным (и с некоторым оттенком уважительности) термином еврей, а националисты, монархисты и консерваторы — „народным“ и очень неприязненным жид»[13].
        В СССР в 1920—1930-е гг. в рамках инициированной большевиками кампании борьбы с антисемитизмом употребление слова жид и его производных было криминализировано и каралось тюремным заключением (по закону об антисемитской и погромной деятельности, принятому в 1918 г.). Политическая (а именно «черносотенная») окраска слова обозначена также в составленном в то время словаре русского языка Ушакова[14]. Слово «жид» и его производные были изъяты даже из репринтного переиздания словаря Даля, выполненного в 1950-е годы; в этом издании страница, где было слово «жид», отличается от остального текста словаря увеличенным интервалом между строчками. В 1942 году генерал Жидов был вынужден по требованию Сталина сменить фамилию на Жадов.
        В остальных восточнославянских языках
        В украинском языке слово жид было нормативным этнонимом для еврея до 30-х годов XX в. [15] (на Западной Украине — до середины XX в.), который приобрёл отрицательный смысл под влиянием русского языка. Существуют переводы Библии, в которых послание «К евреям» переводится как «До жидів». Н. С. Хрущев писал в своих мемуарах, что когда он в 1939 году выступал перед евреями «освобождённой» Западной Украины, называя их, разумеется, «евреями», последние оскорблялись и объясняли ему, что их следует назвать не «евреями» (там это слово считалось бранным), а «жидами».
        В белорусском языке слово жыд, ранее считавшееся допустимым, в том числе в речи самих евреев — например, его использовал писатель еврейского происхождения Змитрок Бядуля[16], в настоящее время не употребляется как нормативный этноним. В советское время слово жыд исключалось из текста классической белорусской поэмы «Тарас на Парнасе». В современной литературной норме употребляется слово яўрэй, в неофициальной дореформенной — габрэй[17]. В 2008 году вышел подробный «Идиш-белорусский словарь» А. М. Астравуха, где используется в нейтральном значении термин жыд.
        Нейтральное значение в западнославянских и соседних языках
        В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой в религиозном), и не имеет негативного оттенка. После создания коммунистической Польши в 1940-е годы была попытка под русским влиянием заменить польское слово Żyd на более «корректное» с точки зрения реформаторов Jewrej, однако она не имела успехов.
        Названия от judaeus в других языках
        К лат. judaeus восходят также нейтральные обозначения евреев и/или иудеев во многих других европейских языках: нем. Jude, фр. juif, англ. Jew, исп. judío, уже упоминавшееся итал. giudeo, эст. juut и др.
        В румынском языке слово jidan (жида́н) в этническом употреблении является бранным.
        Самоназвание евреев на иврите — ивр. יהודי‎ (йеһуди, йеһудим). Того же корня самоназвание на идише — ייד (произносится как «йид»), мн.ч. идиш יידן («йидн»); жен. род идиш ייִדישקע («йи́дишке»). Cловари Вайнрайха, Гаркави, Шапиро, Фальковича, Рохкинд/Шкляр, Цанина, Ниборского и Лифшица приводят «йидишке» в качестве женского рода от слова «а йид»; это литературное обозначение еврейки; «идэнэ» — пожилая и простоватая баба.
        Бранные названия еврея в других языках
        В американском английском наиболее распространённое оскорбительное название еврея — kike, ещё более уничижительное — Jew-boy, Yit, Yitt, Yiddy. В американо-еврейских кругах бытует уничижительное Yid (произносят «йид») в том же значении (также sheeny и hymie от имени Хаим). Впрочем, последним в США также дразнят немцев.
        В британском английском — Iddy, Iddy-boy и др.
        На французском — youpin.
        См. Словарь оскорблений
        Переносные (не национальные) значения
        http://ru.wikipedia.org/wiki/Жид
        2. nei jie yra tauta, nes izraelitai save vadina ne žydais, o jehudimais ir veda tą tautą tik iš judėjų motinų vaikų, t.y. ne taip kaip visos tautos.

        • tikras lietuvis:

         Vienžo, jie mums ne pavyzdys:
         1. nes tautos pagrindinis požymis yra sava teritorija (nebus Lietuvos – nebus lietuvių);
         izraelitai nuo 1948m. iš tikrųjų dar tik kuria jehudimų tautą išgalvotu būdu, kada visos tautos susikūrė tik iš artimų genčių ir savo teritorijoje, kurioje vyksta natūralus atsinaujinimo procesas, įlietuvinat besiintegruojančius toje teritorijoje ir atsiklijuojant kitur laimės beieškantiems;
         2. “žydų” sudėtyje yra asmenų iš įvairių tautų, rasių, netgi tikėjimų (jų pagrindinis požymis yra veiklos pobūdis, kurį pavadinčiau gudravimu, kad atskirti, pvz., nuo užsiėmimo žemės ūkiu), ko nebėra jehudimuose (neveltui šis pavadinimas reiškia neasimiliavusiuosius): ten jau atrinkta liaudis – tik judėjai ir pan.
         Lietuviai (kaip ir absoliuti dauguma pasaulio tautų) atsirenka ir išlieka kitaip – viskas vyksta toje teritorijoje, kuri vadinasi Lietuva (tiek pradžioje valstybės ten visi, nesvarbu iš kur atėję, buvo lietuviai, tiek dabar, jei yra komandos, kuri vadinasi Lietuva, nariai).

    • Pikc:

     Man susidaro įspūdis, kad teiginiai “Pritariu ponui Jonui Vaiškūnui, kad nereikėtų painioti TAUTYBĖS su PILIETYBE.” ir “Taigi, leidimas jam išsaugoti ir Lietuvos PILIETYBĘ, priėmus gyvenamosios šalies PILIETYBĘ, jam ir būtų tas „pažymėjimas“, kad jis save laiko lietuvių TAUTOS nariu.” vienas kitam prieštarauja. Jei jau nepainiojam, tai ir nepainiokim. Tai viena. Antra, pilietybė nėra “simbolinė” – tai yra labai realus lojalumo tam tikrai valstybei pareiškimas ir įsipareigojimų jai prisiėmimas. Jei ta valstybė nėra Lietuvos Respublika, tai ir pastarosios pilietybės neturi būti. Vėlgi, prievarta niekas pilietybės neatiminėja – žmogus pats renkasi lojalumą ne savo, o svetimai šaliai – kokią teisę po to jis turi ko nors reikalauti iš šalies, kurios pats laisva valia atsisakė?

  • Kurmis:

   Absoliučiai taip. Beje, užsienyje gali sėkmingai gyventi ir dirbti (net gauti pensiją) ir neturėdamas tos šalies pilietybės, taip kad nereikia kelti problemų ten, kur jų nėra.

   • Elena:

    Lietuvos valstybė nesugeba pasirūpinti nei tais savo „viengubais“ piliečiais, kurie gyvena Lietuvoje, nei tais savo „viengubais”, kurie gyvena ne Lietuvoje, bet ši valstybė metų metais šiaušia vandenis, kiršija žmones, dėl tos dvigubos pilietybės. Taip, dviguba pilietybė negali būti dalijama masiškai, bet tai yra sietina su svetimų valstybių piliečiais, kurie nori ĮSIGYTI Lietuvos pilietybę, o ne su Lietuvos piliečiais, kurie nori IŠSAUGOTI savo jau turimą Lietuvos pilietybę. Tai yra labai didelis skirtumas ir nemoralu, nesąžininga yra Lietuvos pilietį, kuriam ši pileitybė yra pirmoji, prigimtinė, lyginti su svetimšaliu, kuriam Lietuvos pilietybė būtų tik kaip įrodymas, kad jis šiuo metu yra Lietuvos valstybės (pilies, vardu Lietuva), visateisis gyventojas. Štai čia Lietuvos valstybė turi sutelkti visą savo budrumą ir tik ATSKIRAIS, IŠSKIRTINIAIS atvejais, kai tas ptretendentas į Lietuvos pilietybę įvykdo visas Lietuvos valstybės jam iškeltas sąlygas, ją suteikti. O ne savo žmones, kurių ir taip turim nedaug, rūšiuoti, diskriminuoti.

    • Pikc:

     Vėlgi, kaip ir straipsnyje, valstybė tapatinama su valdžia. Lietuvos valstybė nėra Kubilius, Grybauskaitė, Vyriausybė, ministrai, ar Seimas – tai yra Lietuvos Respublika. Sakyčiau, šiek tiek skirtingos kategorijos. Pareiškimai, kad “Lietuvos valstybė nesugeba pasirūpinti tuo ir anuo” yra iš principo klaidingi. Viskas yra atvirkščiai – tai piliečiai turi rūpintis savo valstybe, kad jinai išliktų, o su požiūriu “valstybė man nieko neduoda, tai eina ji velniop” baigsim svetimųjų samdiniais ir išmaldos prašytojais. Jau anksčiau esu sakęs: kai keikiate valstybę, keikiate Lietuvos Respubliką kaipo tokią – ne krikdemus, socdemus, ar dar kokius – bet mūsų šalį. O piliečių gerove rūpintis ir jai tarnauti turi ne valstybė kaipo tokia, bet tų pačių piliečių išrinkta valdžia. Mūsų problema ta, kad balsuodami vadovaujamės kažkokiais mazochistiniais principais – “išrinkim kuo blogesnius, kad paskui būtų ką keikti”. O viskas baigiasi pareiškimais “mane Kubilius užkniso, tai dėjau ant tos Lietuvos, nes nieko ji man nedavė”. Tokie žmonės neturi teisės skųstis, kad, atseit, jie yra valstybės “diskriminuojami”.

   • Reimundas:

    Niekas per prievartą Lietuvos pilietybės neatėmė.Piliečiai turi pareigą ginti Tėvynę,dalyvauti kariniuose mokymuose,kažin kuris dvigubinis,[geriau tiktų pusiau]pilietis atliktų juos,sutiktų atlėkti iš JAV ar kitur,nebent už Lietuvos pinigus,ar įmanoma ginti ir tarnauti dviems valstybėms tuo pačiu metu.Ne- tad ir dviguba pilietybė neįmanoma.Piliečiui būtina mokėti valstybės kalbą,praktika -daugybė senelių su anūkais iš užsienio jau po dešimties metų lietuviškai nebesusišneka.Ar sugebės neužmiršti lietuvių kalbos?Stebina pozicija,-jei neduosit dvigubos ,tai…..suprask ,mums,neišbėgusiems,bus.Kas?Turėtumėm susivokti.Tarp kitko,-tiems,kuriems Tėvynė ten,kur riebiau,tai nė motais,o kiti ATSISAKYDAMI pagalvokit labai.

   • tikrai taip. Tik problema vis tik yra. jei jos nebūtų nebūtų ir ginčų čia. Manau tą problemą išspręstų LIETUVIO PASAS. Jo paskirtis būtų vienyti Lietuvių Tautą išsibarstančią po Žemės gaublį. O LIETUVIO CHARTA būtų ta šventa lietuvio priesaika pagrindžianti LIETUVIO PASO turėjimą. Dabar visais būdais bandoma tautiškumą keisti pilietiškumu. Prieita prie to, kad man lietuviui mano Valstybėje į pasą nesuteikta teisė įsirašyti, kad aš lietuvis.

    • tikras lietuvis:

     Man rods niekas neberašo pase ir pan. žodžio lietuvis, nes preziumuojama, kad visi Lietuvos piliečiai – lietuviai.
     Ir tai tiesa: Lietuvoje nuo pat pradžių buvo ir dabar tėra tik viena tauta – lietuvių.
     Kiti, gi, – arba išeiviai iš kitų tautų, per laiką įsiliesiantys į lietuvių tautą, arba išvyksiantys kitur ieškoti eldoradų.

     • tikras lietuvis:

      Šitą procesą piktybiškai stabdo visiškai kenksmingai Lietuvos atžvilgiu išlaikomos nelietuvių (ne valstybine kalba) gamybos, bet valstybės išlaikomos mokyklos, tarsi specialiai gaminančios asmenis, kuriems mokykloje yra diegiama atstūmimo Lietuvai reakcija, o paskui ilgai tenka visuomenei vargti kol juos įtraukia į bendravalstybinę (lietuvišką) tvarką.

  • Elena:

   Labai gaila, kad Lietuvoje dar tiek daug sovietinio mentaliteto žmonių net ir tarp inteligentų. Tiek daug buldozerinio patriotizmo, diktatūros ir tiek mažai pagarbos žmogaus laisvam apsisprendimui, elementaraus žmogiškumo, jautrumo ir nuoširdaus rūpinimosi savo valstybe, sąžiningo atsidavimo jai.

   • Pikc:

    Gerbiamoji, manyčiau, kaltinimai nepagrįsti – mes kaip tik pritariame požiūriui, kad reikia gerbti žmogaus laisvą apsisprendimą būti ne savo, bet svetimos šalies piliečiu 🙂

   • Vis keiksnodami sovietinius komunistus ir postkomunistus jau užmirštame iš kur jie atsiranda. O gi iš prisitaikėlių. Iš žmogiško prisitaikėliškumo prie vyraujančio politinio ideologinio ir ekonominio gyvenimo būdo. Dabar tiesiog prisitaikoma kitaip, pvz. bėgama iš Lietuvos užuot kovojus, kad Lietuvoje būtų taip kaip norime, pataikaujama ne tik Briuselio bet ir kitoms įvairioms globalistinėms ir hipertolerantiškoms ideologijoms… Tad metas nustoti viską dažius kremliaus spalvomis, pasižiūrėkime į savo žmogiškas silpnybes ir paklauskime savęs – kodėl Lukša Daumantas neemigravo?

  • Asta:

   Algirdai, ar suvokiate už ką jūs pasisakote??? žmonės išvyko turėdami prigimtinę teisę būti Lietuvos piliečiu. Ši teisė kažkodėl automatiškai atimama, bet atimama tik įstatymu, ne Konstitucija. Konstitucija turi užtikrinti piliečiui visas jo teises, ne įstatymai, sugalvoti vis naujų ir naujų valdančiųjų. Ši teisė turi būti nekintama nežiūrint, kokios kitos pilietybės yra gaunamos išvykus gyventi į kitas šalis. Ne veltui esame gimę Lietuvoje, ne veltui išvykę iki šiol ja rūpinasi, išlaikydami savo tėvus, vaikus, o nenumesdami tos naštos tėvynei. Atsibuskite, pararasdami piliečius, užkertame bet kokį šansą jiems gryžti į Lietuvą. Gyvename ne šimtus metų, mirštame labai greitai, tad žmogus laisvas gyventi kur nori, kaip ir kiekvienas mirtingasis. Pilietybė – konstitucinis reikalas, gimusiems savo tėvų žemėje, Jūs net neturite teisės apie tai kalbėti – kaip ją atimti..susimąstykite

 7. lamatas:

  Išvykęs žmogus ,ATSISAKO Lietuvos pilietybės,kad prisiekti kitai valstybei.Dažnai ,net nesant kažkokiam tai būtinumui .Jie ką ,tikisi tapti tų šalių didžiais politikais?Jokios dvigubos pilietybės atsisakiusiems .Greičiau, galima būtu pagalvoti, apie dvigubos pilietybės suteikimą ,arba kitokią suartinimo formą ,užsienyje gimusiems ir tų šalių pilietybę turintiems lietuviams.

  • Elena:

   Žmogus, priimdamas kitos šalies pilietybę, NEATSIŽADA nei žodžiu, nei raštu Lietuvos pilietybės. To, tarkime, ES šalys iš nė vieno žmogaus, gaunančio Vokietijos, Anglijos ar kitos ES šalies pilietybę, NEREIKALAUJA. Iš viso nėra jokio ATSIŽADĖJIMO. Tik Lietuvos valstybė AUTOMATIŠKAI (ryški ir klaiki asociacija su žodžiu “automatas”) ATIMA iš to žmogaus jo Lietuvos pilietybę, net nepaklaususi, ar jis su tuo sutinka, ar jis tam neprieštarauja. ATIMA kaip iš kokio didžiausio nusikaltėlio, neduodama jam jokios galimybės, teisės rinktis ir pačiam spręsti (asociacija su sovietiniu “trojkos teismu”, kuris teisdavo žmones, pasmerkdavo juos net mirti, teisiamiesiems nedalyvaujant). Tai, kad žmogus, ilgai gyvenantis kitoje šalyje, nes Lietuvoje dėl tam tikrų priežasčių neišgyvena, yra sąžiningas ir priima tos valstybės, kurioje gyvena, kuri jam suteikia darbą ir juo rūpinasi, pilietybę, nėra joks to žmogaus apsisprendimas atsisakyti Lietuvos pilietybės. Atvirkščiai – ta simbolinė Lietuvos pilietybė jam dar liktų kaip šiaudas, kaip gija, kuri jam duotų vilties, jog jis nėra visiškai iš Lietuvos išvarytas, jog tiltas namo – į Lietuvą – dar nenugriautas.

   • lamatas:

    Rusijoje to reikia.Be to ,nelabai suprantu, kam ES šalyse reikalinga tos šalies pilietybė.Gi dirbti ir gyventi legaliai galima ir be jos .Antra tokie Lietuvos valstybės įstatymai.Todėl prašydami kitos šalies pilietybės ,turite suprasti ,kad automatiškai atsisakote Lietuvos pilietybės .Tai gal iš pradžių pasiekite pakeisti įstatymą (aš asmeniškai būsiu “prieš”).Ir trečia .Pabandymui ,gal sakau pradžiai įsiveskim dvigubą, ar net trigubą ,santuoką(čia aš taip pat “prieš”).Kai vyras parsives kitą žmoną (teisėtą ),jei patiks tai gal Jūs ir teisi dėl pilietybės.

    • Elena:

     Ir nesuprasite, kodėl jos, tos šalies, kurioje žmogus iš tikrųjų nuolat gyvena, pilietybės reikia, nes Jūs visur ieškote tik materialiai apčiuopiamos naudos. O kad žmogus gali turėti sąžinę, kuri jam kužda, kad nemoralu yra gyventi šalyje, naudotis jos gėrybėmis, tikėtis jos pagalbos ir paramos, kai to reikės, bet kratytis tos šalies pilietybės – atseit, turiu gersenės valstybės pilietybę, tik gyventi ten negaliu ar nenoriu.

     Sovietinis mentalitetas Jums koją kiša.

     • lamatas:

      “,,, nes Jūs visur ieškote tik materialiai apčiuopiamos naudos.” o čia jau paprastas šmeištas

      • lamatas:

       “Sovietinis mentalitetas Jums koją kiša.” į tai galėčiau,jei norėčiau įžeisti ,atsakyti ,kad jums “geros ” moters mentalitetas kiša koją.Atsieit atsidaviau ir prisiekiau kitam,bet nuo meilės ir teisės pirmam taip pat neatsisakau. Bet,kadangi tokio tikslo(įžeisti) neturiu, tai patylėsiu.

      • Elena:

       Jei įžeidžiau, tai atsiprašau. Nieko nenoriu įžeisti, o tuo labiau šmeižti (nuo žodžio “šmeiŽia”). Gali mano nuomonė būti neteisinga, bet tam ir yra diskuija, kad galėtume susitarti net ir tada, kai yra skirtingos ne tik nuomonės, bet ir poreikiai, patirtis, supratimas vieno ar kito dalyko.

       • Elena:

        O mano nuomone vyras, kuriam (ar kuriems) moteris (gera ar bloga) atsiduoda, yra viena, o valstybė, kurios pilietybė gaunama ar negaunu yra visai kas kita. Ir nereikia tų dalykų painioti.

        • tikras lietuvis:

         Galite nevargti – dvigubų piliečių nereikia.

         Netgi iš tų, kuriems konservkrikdemai davė (pabėgėliams, kurie nenori grįžti), jos bus atimtos, nes pilietis = Lietuvos narys, kuris jai dirba, jai vaikus augina, jai kaupia turtą ir t.t.
         Kurie gyvena kitur, tie visa tai daro kitų valstybių naudai.

        • lamatas:

         Pilnai su Tamsta sutinku.visai ne tas pats.Palyginus su Tėvynės atsisakymu,tai yra smulkmena.Smulkmena keičianti pasaulėžiūrą .Taip keičianti ,kad paskui nėra kažkokių moralinių suvaržymų atsisakyti savo Tėvynės ,bet reikalauti iš Jos meilės sau.Beja,aš asmeniškai esu įsitikinęs ,kad pilietybės priėmimas tos šalies ,kur gyveni,neatsisakant ankstesnės.Yra ne pagarba, o greičiau atvirkščiai ,tos šalies atžvilgiu.Matomai todėl ,daugelis šalių ,draudžia SAVO piliečiams užimti kai kurias svarbiais pareigas ,ar būti išrinktam, jeigu jis turi dar ir kitos šalies pilietybę.Beje pasitaiko ir apribojimų užsiimti politine veikla.

   • Kurmis:

    ” neduodama jam jokios galimybės, teisės rinktis ir pačiam spręsti ” – na čia jūsų užmušantis argumentas…jūsų nuomone, kitos šalies pilietybę rinktis asmeniui yra liepiama ar jis verčiamas??? T.y. tai ne asmens, pasirenkančio KITOS šalies pilietybę, puikiai suvokiant, kad bus prarasta Lietuviška, galimybė, pasirinkimas ir laiva valia????? Toks asmuo PATS, ASMENIŠKAI PRIIMA TOKĮ SPRENDIMĄ, nesistenkite dar ir čia apkaltinti Lietuvos…
    Nes, kaip ir sakiau, kurių velnių, gyvenant ir dirbant užsienyje reikia priimti tos valstybės pilietybę??? Galima puikiausiai (ypač ES) dirbti, gyventi ir net gauti pensiją NEBŪNANT tos šalies piliečiu….Ponia, gal jau nenusišnekėkit, ką?

   • S:

    Aš nesu tikras, bet esu girdėjęs, kad daugumoje šalių priimant pilietybę duodama priesaika, kurioje atsisakoma iki tol turėtų pilietybių (t.y. atsižadama Lietuvos pilietybės) ir prisiekiamas lojalumas priimančiai šaliai. Tai lengva patikrinti. Ir tada nereiks gražbyliauti, nes už savo žodžius (ypač priesaikos, kuri yra pasirašoma) reikia atsakyt.

 8. Arvydas:

  Visiškai sutinku su straipsnio autorės nuomone dėl pilietybės. Mažos tautos turi kovoti už kiekvieną savą dūšią. Tą kažkodėl supranta vengrai. Jie kiekvienam vengrui, kur tas begyventų, išduoda Vengrijos pasus. Gal todėl jie tokie stiprūs – sugeba pasipriešinti net Europos sąjungai. Tie patys žydai – už vieną kareivį virš 1000 palestiniečių atidavė. Nes jiems svarbus kiekvienas žydas. O ką mes? Labai jau daug lietuvių turime, kad visus, kas išvyko į užsienį sau duonai užsidirbti, ar gyventi, laikome tautos išdavikais? Ir mums jų nereikia? Man jau virš 50 – tokie kaip aš seniai Lietuvoje nurašyti – net jaunesniems nėra darbo. Jeigu būtų sudarytos sąlygos dirbti ir gyventi – 90% mūsų sugrįžtume atgal – mums per gerklę ta Amerika baigia išlysti, nes Amerika yra svetimas kraštas, o amerikečių kultūra – žemiau kritikos. Jei neklystu, į Lietuvą iš užsienio suplaukia ketvirtis viso šalies biudžeto, bet pasų emigrantams vis tiek nenori išduoti. Kodėl? Ir vėl tas lietuviškas pavydas? Tik nežinau, kodėl mums pavydėti? A. Patacką laikau mūsų tautos sąžine, kaip, pavyzdžiui, laikiau AtA Justiną Marcinkevičių. Deja, nuvylė jo nusistatymas dėl dvigubos pilietybės. Todėl, jeigu reikėtų pasirinkti, už ką balsuoti į atsakingą Lietuvos postą – jį ar Simanonytę, po tokių jo komentarų aš pasirinkčiau pastarąją. Nes ji kovoja už visų lietuvių lygias teises, kur jie begyventų, o Patackas skirsto į savus ir svetimus. Visi matome, kad Lietuvos valdžioje priviso daug žiurkių, kurios graužia valstybę iš vidaus. Neskirstykime lietuvius į „savus“ ir svetimus, bet sėkime vienybės sėklas – duokite jiems tuos pasus ir jie kada nors už tai atsidėkos. Jei ne jie, tai jų vaikai.

  • tikras lietuvis:

   Va, kaip tik blogą vengrų pavyzdį pateikei: taip jie dalija pasus Slovakijos piliečiams ir jau rengiasi kaip rasiejiniai imperialistai “ginti” savus piliečius tankais.

  • Kurmis:

   Nemaišykit kokios lenko ar vengro “kortos”, su pilietybe. Tai du skirtingi dalykai.
   Beje, jei autorė kovotų už “visų lietuvių lygias teises”, jis visus lietuvius ragintų grįžti ir gyventi Lietuvoje, o ne kliedėtų apie “globalią Lietuvą” ir nemokamą draudimo polisą rėmeliuose :). Beje, kuo gyvenantys užsienyje lietuviai yra geresni už tuos, kurie gyvena Lietuvoje ir teturi po vieną pilietybę? Tai kur čia lygios teisės? Gal tada visiems lietuviams išdaliname pasirinktų šalių pilietybes ir tada viskas bus gerai???

  • Algirdas Patackas:

   Gerbiamasis,
   niekuo negaliu padėti. Balsuokite už ką norite, bet, nors Platonas draugas, teisybė yra brangesnė. Be sąmoningų piliečių nėra valstybės, o silpna valstybė yra pavojus tautai.

   • Sutinku su Algirdu Patacku. Kas būtų buvę jei Lukša Daumantas būtų pasakęs: grįšiu kai… man sudarys sąlygas kurti, mylėti ir užsidirbti… Net šiurpas nukrato.

    • tikras lietuvis:

     Aš, jei tada būčiau buvęs ant svieto ir nuo manęs kas būtų priklausę, būčiau liepęs Lukšai nebegrįžti ir su žmonele gyventi.
     Nepalikti jos italui.
     Nes geriau jau gyvas lietuvis (kad ir be Lietuvos, bet su lietuvio dvasia), nei miręs, nes tada, jei kartais visų kitų lietuvių nebeliktų, nebūtų kam lietuvių veislės atgaivinti.

     • Kurmis:

      Matot, jis buvo DAVĘS PRIESAIKĄ – ir kaip pilietis, ne tik kaip lietuvis. Todėl jautė pareigą tos priesaikos laikytis – todėl tokie žmonės ir nepalaužiami. Nes jei būtų prasidėję “išimtiniai” atvejai – būtų tragedija, nes visi tų “išimtinių” ir “išskirtinių” atvejų būtų radę (ir ras – deja).

 9. Elena:

  Kryžiuočiai, ietys, kraujas… apie ką kalbate, ponai? Kur ir kada Jūs gyvenate?

  Ar dar galėtume kaip nors susikalbėti… lietuviškai?

  Manau, kad jei norėtume, tai ir susikalbėtume. Jei ne tik save girdėtume, bet ir kitus. Jei norėtume juos, tuos kitokius, ne tokius fanatiškus, ne tokius stiprius, ne tokius tiesmukus, girdėti ir juos turėti.

  Jei tikrai rūpėtų Lietuvos valtybės, Tėvynės ir žmonių, kurie ją myli (kad ir ne taip, kaip Jūs norite, kad ją mylėtų)ateitis.

  • lamatas:

   “Jei norėtume juos, tuos kitokius, ne tokius fanatiškus, ne tokius stiprius, ne tokius tiesmukus, girdėti ir juos turėti.”…bet kad iš Tamstos,aukščiau išdėstytų minčių ,išeitu atvirkščiai.Būtent tie “kitokie” norėtu turėti Lietuvą ,kai jiems to užsinorės ar prireiks.Beje ,mano nuomone, bet kuris lietuvis (gal išskyrus veikusius prieš Lietuvą) atvykęs gyventi į Lietuvą turėtu nedelsiant gauti Lietuvos pilietybę.Tiesa prarasdamas kitas turėtas.

   • Elena:

    Ar ir Donatai Rimšaitei iš karto suteiktume Lietuvos pilietybę, kai ji grįžtų į Lietuvą ir atsisakytų Rusijos pilietybės?

   • iseivis:

    gerb tamsta lamatai tie “kitokie” ne noretu tureti Lietuva, bet jie ja turi savo sirdyje. Jus nesate tarpe tarp ju ir Lietuvos (nors to ir labai noretumete). Sutinku su jumis, jeigu laikytume, kad Lietuva, tai saukstas, didesnis duonos kasnis, materialus dalykai. Tiems “kitiems” Lietuva yra daugiau, tikiu kad esate pajegus tai suprasti ir pajusti.

    • tikras lietuvis:

     Kažin ką jūs turėsite širdyje, jei kiti tos Lietuvos neišlaikys gyvos?

    • Kurmis:

     Gerbiamasis – ką bendro meilė Lietuvai turi su pasu??? Reik suprast – kad jei turiu Lietuvos pasą – meilė, neturiu – nėra meilės??? Įdomiai skamba jūsų mintys.

    • lamatas:

     sutinku su Tamsta ir suprantu.Pats gyvenu ten ,kur pragyvenimo lygis ir gyvenimo kokybė gerokai žemesnė ,nei Lietuvos Valstybėje.Senai turiu teisę į vietinę pilietybę , bet net nesiruošiu jos prašyti.Beje ,kas penki metai tenka pratesinėti leidimą pastoviam gyvenimui.( varginanti procedūra ).Gerbiu valstybę kurioje gyvenu ir jos įstatymus,bet mano tėvynė -Lietuva .Esu įsitikinęs -viskas sąžiningai. Aš neprisiimu kai kokių įsipareigojimų ,ji -nesuteikia kai kurių teisių.Labai džiaugiuosi ,kad turite Lietuvą ,kad ją mylite ,gal tik į pašonę jos stumti nereikėtu.Tiesa ,buvo toks tarybinis filmas ,komedija šia tema .Berods “Langas į Paryžiu”.Patariu .gal save atpažintumėt.

  • S:

   “Kur ir kada mes gyvename?” 🙂

   Mes (kaip tauta) gyvename tūkstantmečius ir gyvensim dar tūkstančius metų, kol nepamiršime kas buvo bei kas esame – niekas neturi būti užmiršta. Vienintelis būdas mus sunaikinti, tai ištrinti mūsų atmintį, išraunant smegenis. Negi taip sunku tai suprasti?

 10. iseivis:

  Gerbiu Algirda Patacka uz tvirta valia pries okupantus sajudzio laikais ir kaip Nepriklausomybes atkurimo akto signatara. Taciau skirtingai vertinu pacia nepriklausomybe. Aktas tai nera spygliuota tvora, kur jau po akto pasirasymo lietuviai turi vykdyti pasirasiusiuju valia. Tam yra LR Konstitucija- visos tautos valia. Tai ir ne bokso ringas , kur Patackas stovi atstates kumscius, kaip tada mustynese su Valatka, ka tik uztrenkes jam per galva, uz bandyma pasinaudoti zodzio laisve. O toki jusu nuozmuma nuteisiant, kuris is tautieciu “isdave” Motina (tas kur isvyko ar tas kur liko namuose (tarsi jis negali “isduoti” jos kitu budu)) ir nebeturi teises sugrizti pas ja atgal, laikau neismintingu. Pagal tamsta lietuvis isvykes i kita sali ir po to sugrizes nebegali broliu ir seseru laikyti lygiateisiu, lygiaverciu- vienu is ju. Po tokiu aktu nei viena motina nepasirasys, jinai glaus kiekviena vaika prie sirdies ir neklaus “vyriausiojo brolio” Algirdo patarimo. Motinai viska patars Motinos Sirdis, toji kuria turi gerb. Elena. Kaip ir Tevas, kuris neissizada ir myli savo sunu palaiduna, kuris grizta is svetimos salies, neziuredamas vyriausiojo brolio egoizmo.

  • Artūras Gotautas:

   Išvykti niekas netrukdo,grįžti atgalios taip pat..Kalba eina apie atsisakymą Lietuvos pilietybės,atsisakymą savo Mamos,vardan “svetimos pamotės”…
   Daugelis išeivių dirba,gyvena,mokosi kitose šalyse ir neatsisakę pilietybės,išlaikydami savąją Lietuvos.Bet yra nemaža dalis atsisakiusių Lietuvos pilietybės,vardan kitos “svetimos pamotės” pilietybės..
   Žinant nemažą istorijų,kaip NESALDUS gyvenimas yra pas pamotę ar patėvį,su laiku apkarsta jis,pradeda žmonės ieškoti savosios Mamos/Tėvo nors ir kokie jie bebūtų,bet jie yra Vieninteliai Tėvai-Tėvynėje..

   • Elena:

    Aš karoju: žmonės, priimdami kitos šalies pilietybę, Lietuvo pilietybės NEATSISAKO. Ji iš jų yra AUTOMATIŠKAI ATIMAMA, net nepaklausus to žmogaus, ar jis nori išlaikyti ir Lietuvpos pilietybę, ar nenori. Lietuvos valstybė to savo piliečių neklausia, o nusprendžia už juos pati. Nusprendžia ne žmogaus ir ne valstybės naudai.

    Kita valstybė, kuri suteikia Lietuvos piliečiui savo pilietybę, beja, klausia to žmogau, ar jis nori išlaiktyti ir Lietuvos pilietybę ir tada, kai jau gaus tos kitos valstybės pilietybę. Ir žmogus sprendžia pats. O Lietuva NEKLAUSIA, ji parašo jam nuosprendį ir viskas.

    • tikras lietuvis:

     Įstatymai turi galioti visiems – nėra ko verkti.

     • iseivis:

      tai galioja ir tamstai tikrasis lietuvi- nera ko verkti (t.y. gaileti saves, kad keliais saukstais sriubos tamstos leksteje daugiau ar maziau)

      • tikras lietuvis:

       Neišsisukinėkite: tai jums netinka nuostata, kad dvigubų piliečių negali būti.

       • iseivis:

        man forma nieko nereiskia, jeigu jame nera turino. As uz tai, kad like lietuviai neissizadetu isvykusiu (kad Motina Lietuva to nepadarys neabejoju). Manau, kadf cia yra daug isankstines nuotaikos, jau tuo momentu, kai zmogus is Lietuvos isvyksta. Jau tuo momentu daugeliu galvose jis tampa Tevynes “isdaviku”. Gincai del pilietybes LR Konstitucijos ar istaymu traktavimas ar iforminimas jau yra pasekme. Matau zenklus, kad Lietuvoje si diskusija vyksta (ir mes siuo metu ta darome). Tamsta minejote savokas”zmona”, “moteris”. Taigi pasakysiu jusu zodziais, jeigu moteri mylite, tai santuokos iregistravimas tera tik formalumas. Taip ir mes isvyke mylime tikTevyne Lietuva. Igyjant dviguba pilietybe niekas neliepia Tevynes issizadeti ar nepagarbiai apie ja atsiliepti

   • iseivis:

    malonu skaityti protingo zmogaus mintis. Bet p. Arturai, jeigu vaikas pamote pradejo vadinti motina (jeigu savo rupesciu ji to nusipelne), ar kada grizes pas savo tikraja motina jinai jo del to isszades? Ne viena lietuve Motina (ne gegute) neissizades savo vaiko, nes Motinos Sirdis jai to neleistu, nors ir vyriausio brolio egoizmo spaudziama. Nepamirskite, vaikas nesiruose jos issizadeti

  • Pikc:

   Kam taip dramatizuoti? “nebeturi teises sugrizti pas ja atgal”, “Pagal tamsta lietuvis isvykes i kita sali ir po to sugrizes nebegali broliu ir seseru laikyti lygiateisiu, lygiaverciu- vienu is ju” (ar čia tikrai viskas gerai su gramatika?), “myli savo sunu palaiduna, kuris grizta is svetimos salies” – gi čia pro šalį visiškai. Pirma, niekas nedraudžia emigrantams grįžti atgal (kaip ir neužgina jiems teisės vėl tapti Lietuvos piliečiais, jei taip apsispręstų). Antra, kalbama ne apie tuos, kurie išvažiuoja užsidirbti ir grįžta, bet apie tuos, kurie nusprendžia savo ateitį sieti su svetima valstybe, priimdami jos pilietybę. Įžiūrite skirtumą?

 11. tikras lietuvis:

  Apie dvigubas pilietybes nėra ko net šnekėti, nes dvigubas pilietis Lietuvai – ne pilietis, o parazitas.

 12. Artūras Gotautas:

  Visada atsigręžkime į Gamtą,ten raktas visam kam yra..
  Palyginimui,galiu trumpai pateikti,apie Gandrus.
  Jie “gimsta” čia Lietuvoje,auga ir stiprėja padedami tėvų čia Lietuvoje,pirmuosius rasos,lietaus lašus pajunta čia Lietuvoje,pirmus skrydžius atlieka čia Lietuvoje.Atėjus rudeniui,jie išskrenda į Indiją ir “Afriką”,praėjus šaltajam laikotarpiui jie sugrįžta apie Kovo 25-dieną.Grįžta ne bet kur,o į savąjį Gimtą lizdą,ten kur gimė..Dažnu atveju poroje ir ten sukuria vėl naują Šeimą,taip iš kartos į kartą,pagal Indų žymėjimą,tas vyksta jau apie 300-400 metų (oficialiai registruojant).Gimęs gandriukas Lietuvoje,nors ir išskrenda laikinai žiemoti/vasaroti į kitas šiltesnes šalis,jis sugrįžta į Lietuvą Gimtinę,nes ten jo namai,šeimą pratęsdamas būtent toje vietoje kurioje jis pats gimė(į vyriškos giminės gimtinė grįžtama)..Margieji Gandrai nesiporuoja su tarkim “gervėmis” ar kitais “paukščiais”,jie išlieka savimi visad iki galo.Nors ir lizdas gimtasis būna išdraskytas,nuniokotas jie susuka toje pačioje vietoje,ar kiek šalia naują lizdą.
  Gandrai nuo seno yra Darnios,Taurios Šeimos ženklas…
  Galima čia tiek aprašyti juos,kad išeitu trys atskiri “straipsniai”..
  Manau nereikia daugiau palyginimu su išeiviais ir gandrais,tik gandrai grįžta namo vaikus “gimdyti”,trumpam išeivijoj pabuvę,nesulaužo senųjų tradicijų ir kartu nekuria beverčių naujų..
  Gamta vienintelė knyga,kurios kiekvienas puslapis prasmingas..

  • iseivis:

   Gerb. Arturai, pasaulis progresuoja, niekas nestovi vietoje. Dabar informacijos amzius uztat galime gyvai bendrauti. Lietuviai gyvenantys kitur perduos savo patirti, igyta svetimam kraste vienais ar kitais budais. Vieni grize, kiti- apsilanke. Jusu palyginimas su gandrais tikrai grazus. Zinau pora vyresniu iseiviu, kurie kiekviena vasara praleidzia Vilniuje (cia turi buta), o saltu sezonu grizta i Florida. Kuriem lemta grizti- sugris, kuriems lemta isvykti isvyks. Svarbu, kad like Lietuvoje negailetu saves, lyg nuskriausti, bekaltindami isvykusius. Neturiu omenyje jusu ir daugeli kitu labai protigai mastanciu zmoniu. Bet isvenkime buti teisejais ar prokurorais kitu zmoniu apssprendimuose

   • Kurmis:

    Teisybė, va todėl ir niekas ir neriboja tautiečių TEISĖS į apsisprendimą – kurios šalies pilietybę pasirinkti. Tik tiek.

    • iseivis:

     gerb. ismintingasis Kurmi, atverkite labiau akis i pasauli. Jeigu jus butumete LR Konstitucinio teismo teisejas jus taip ir traktuotumete konstitucija, kaip pirmininkaujant E.Kuriui. Anksciau traktavimas buvo kitoks, taip yra visame pasaulyje su konstituciniais teismais. Priklausomai nuo politinio santykio atejus laikui perrenkami teisejai ir konstitucijos traktavimas ivairiais klausimais. Bet nepriklausomai nuo jusu asmenines nuomones viskas ivyks, kaip turi ivykti. Jeigu nebus politines valios atstayti seno istaymo, tai ateis diena Visos lietuviu tautos referendumui del dvigubos pilietybes. Konstitucine norma del dvigubos pilietybes bus iteisinta LR Konstitucijoje. Kaip jus ziuresite i akis tiems lietuviams, kuriems siandien rodote toki priesiskuma. Kaip minejote bus ir pasas ir meile Lietuvai vienoje vietoje

     • tikras lietuvis:

      Lietuvis yra tas ir bus tas, kuris gyvens Lietuvoje ir palaikys Lietuvą gyvą.
      Kurie nenori jai dirbti, tiems nėra svarbu, kad ji išliktų.

     • Kurmis:

      Teisingai, va kai bus referendumas (kuriame, beje, dalyvaus TIK LR piliečiai), tada tauta ir nuspręs – kaip turi būti. Tik nesuprantu vieno – paaiškinkit man – kas gero Lietuvai, kad koks 1 mln. jos “pliušinių” piliečių gyvens išsibarstę po pasaulį, iš kurių kokia gera pusė net nekalbės lietuviškai ir net nebus buvę Lietuvoje??? Kad kažkas bus patenkinęs asmenines ambicijas (kaip jūs)? Ar pasų kolekcijoje turės dar vieną pasą? Absurdas. Mano asmenine nuomone – turi egzistuoti kokia “lietuvio korta”, kuri, persikėlus gyventi į Lietuvą ir pragyvenus tam tikrą laikotarpį, atsisakius užsienio pilietybių, virstų Lietuvos pilietybę patvirtinančiu pasu.

      Beje, gal pakomentuosit, kodėl kalbama tik apie DVIGUBĄ pilietybę???? Kodėl ne TRIGUBĄ ar KETURGUBĄ?

   • Pikc:

    Gerbiami dvigubos pilietybės gynėjai, jūsų argumentavime matau keletą problemų. Pirmiausia, kaip jau ne kartą minėta, savo teiginius grindžiate tyčia ar netyčia supainiotomis sąvokomis (tautybė-pilietybė, Tėvynė-valstybė-valdžia). Antra, taikote dabar populiarius demagogijos metodus – jei nuomonė neatitinka manosios, reiškia, sovietinis mąstymas, “troikos” ir pan. Atleiskite, bet aš tame teįžiūriu bandymą kompensuoti argumentų trūkumą. Trečia, iškraipote faktus (“emigrantai negalės grįžti” ir pan.). Ketvirta, operuojate emocijomis (“sūnus palaidūnas”, “motinos širdis”, “Lietuva lieka širdyje” ir pan.) ir naudojate emocinį puolimą (pradedant nuo “emigrantus diskriminuojančių beširdžių”, baigiant “savęs besigailinčiais ir dėl to ant emigrantų pykstančiais” – abiem atvejais ne itin protingi teiginiai: juk žmonės apsisprendžia neišvažiuoti ne todėl, kad negali, o todėl, kad nenori – aš jau nekalbu apie tai, kad man kvaila būtų jaustis labiau nuskriaustam už kur nors Ispanijos agurkų plantacijose bernaujantį tautietį :)). Penkta, esate nenuoseklūs (pvz. “jeigu moteri mylite, tai santuokos iregistravimas tera tik formalumas. Taip ir mes isvyke mylime tikTevyne Lietuva.” – taigi pilietybė tada irgi tik “formalumas”, tai kam triukšmą keliate? :))
    Pabaigai:
    „Esame laisvi apsispresti, gerbiame ir jusu apsisprendimo laisve buti ten, kur jus norite ir imates uz save atsakomybes.“ Geri žodžiai, ir jums patiems taikytini: pasirinkimas – jūsų, atsakomybė už jį – taip pat.

 13. Tomas M.:

  Gerbiami komentatoriai, ignoruokite “tikro lietuvio” pasisakymus, nes jis yra paprasčiausias internetinis trolis, sėjantis nesantaiką ir kiršinantis normalius žmones, kurie nepaisant skirtingų nuomonių, sugeba žmoniškai diskutuoti.

 14. G.:

  Pažįstu Audronę. Susipažinom pas vieną gerbiamą išeivijos ponią. Linkiu tau sėkmės,linkiu dainos.

  • tikras lietuvis:

   Todėl tau šis Lietuvos pavedimas:
   atvesk ją tikrąjį tikėjimą – lietuvių be Lietuvos nėra, niekada nebuvo ir būti negali.
   Pirmyn.
   Apie darbo rezultatus prašau raportuoti raštu. 🙂

 15. S:

  Labai puikus straipsnis. Tik nelabai supratau, kodėl straipsnio autorė ir užsienio lietuviai akcentuoja dvigubos pilietybės įtvirtinimo klausimą. Juk dabar pilietybę reguliuoja ir piliečių “apskaitą” tvarko valstybės valdžia, kuri su lietuvybės puoselėjimu neturi nieko bendra, netgi vykdo savo tautos genocidą (straipsnyje teisingai pažymėta). Tai kodėl reikia siekti būti pažymėtais kaip “piliečiai” būtent tokios valdžios ir tai laikyti svarbiausiu saitu su Tėvyne? Nejaugi PRAŠYTI IŠDAVIKŲ, kad jums suteiktų pilietybę, yra naudinga Tėvynei? Aš be ironijos čia rašau, nes ~95% Seimo narių yra Lietuvos valstybės išdavikai, remiantis balsavimu dėl Lisabonos sutarties. Atitinkamai ir kitos valdžios institucijos, matyt, ne išimtis. Dalijami Lietuvos Respublikos pasai su lietuvybe nieko bendro nebeturi, ten jau ir įrašas “lietuvis” panaikintas, tautybių (tame tarpe lietuvių) nebėra. Aš pats pilietis, bet neėmiau to raudono Lietuvos-ES paso, nes man gėda jį turėt (“ačiū” liberalui Šukiui). Bet gi problema ne tame, kaip išsaugot ryšį su išdavikų valdoma “respublika” ir jos pilietybe, o kaip palaikyti ryšį su Tėvyne ir palaikyti tautiškumą, lietuvybę. Todėl daugelio Lietuvos tautininkų ir patriotų siūlomas “Lietuvio pasas” ar “Lietuvio pažymėjimas”, paremtas lietuviška kilme ir šaknimis, atrodo gera išeitis. Lietuvio, o ne LR pasas, ateityje taps vertingesnis. Jis liūdys ryšį su tauta ir su Tėvyne. O dabartinė LR pilietybė gali greitai išnykti, bus dalijami dokumentai, kuriuos šlykštu turėti. Todėl išeiviams siūlyčiau nesikabinti už jau mirštančio reikalo, o palaikyti tikro, lietuviškumą apibrėžiančio dokumento sukūrimą. Juos turėtų išduoti ne dabartinė valdžia, o lietuvių organizacijų tinklas. Aš būčiau už tai, kad kolonistai ne lietuviai pažymėjimo negautų (atsižvelgiant į kilmę), o savo tautą naikinę “tautiečiai” gautų su įrašu “išdavikas”. Atkuriant tautinę valstybę, tai padėtų vykdyti “liustraciją” ir panašius reikalingus dalykus. Dėl Tėvynės turi būti pasiruošęs numirti, todėl atitrūkstantiems nuo valstybės išeiviams yra tik du būdai išsaugot lietuviškumą ir savo Tėvynę. Arba atsisakyti kitų pilietybių, priimt LR pilietybę, grįžti ir kovoti (būkit pasiruošę žūti). Arba imti LIETUVIO (ne LR) pasą ir bandyti kurti naują tautinę valstybę, padedant iš užsienio. Pastaruoju atveju jūs kažkada gal irgi “pražūsit” kaip lietuviai, dėl kryžminimosi su kitataučiais tų valstybių piliečiais. Nemanau, kad “lietuvio pasas pagal kilmę” bus suteikiamas vaikams, kurių dauguma protėvių nebelietuviai… Tada jūs patys suvoksit savo poelgių vertę ir koks ryšys su Tėvyne, tai patvirtins dokumentas. Ar pasiruošę priimti tokį iššūkį Tėvynės labui? Ar geriau išsiprašyt bet kokį popierių, svarbu “oficialų dokumentą”, kad ir iš išdavikų rankų?

 16. tikras lietuvis:

  V.Landsbergis: lietuvis yra tas, kuris tiki, kad Lietuva gali būti graži ir teisinga!

 17. Elena:

  Painiojami du skirtingi dalykai – Lietuvos pilietybės SUTEIKIMAS UŽSIENIEČIUI, gyvenančiam Lietuvoje ir Lietuvos pilietybės IŠSAUGOJIMAS Lietuvos piliečiui, kuris persikėlė gyventi kitur ir turi kitos šalies pilietybę. Tai yra du visai skirtingi dalykai. Kodėl jie nuolat sumaišomi į vieną košę, galima tik spėlioti. Gerai, jei tai tik atsitiktinumas, bet, manau, kad tai yra daroma specialiai. Kas tai daro ir ko siekia taip darydamas? Jei tai išsiaiškintume, atsirastų aiškumas ir būtų galima bandyti tai išpainioti, atskirti.

 18. Elena:

  Kad Lietuvoje vyrauja sovietinis mentalitetas, įrodo ir tai, kaip mes žiūrime į savo išeiviją. Juk kaip ir sovietmečiu, taip ir dabar, valstybė juos laiko išdavikais, atskalūnaisi, bando juos visais būdais suniekinti, apšmeižti. Skirtumas tik tas, kad sovietmečiu tikroji šviesuomenė, kurie patys buvo kentėję ir sibirus, ir lagerius, nepasiduodavo tokiai okupantų vldžios propoganda ir išeivių galėjo, juos užjautė dėl to, kad negali ir jie gyventi Lietuvoje. O šiandienos valdžiai pavyko net šviesuomenei, kuri, deja, dažnai yra buvę tie patys aktyvūs komunistai bei komjaunuoliai, protą užtemdyti taip, kad tie šventai įtikėjo, jog kiekvienas emigrantas yra Lieuvos valstybės priešas. Ir šito savo tikėjimo jie fanatiškai laikosi, net nebandydami gilintis į priežastis, kodėl šiandien žmonės išvažiuoja, kodėl neparvažiuoja. Lietuvoje armija bedarbių – tai kiek jų būtų, jei visi išeiviai šiandien grįžtų ir gyventų Lietuvoje? Ar Jums reikia būtinai kruvinų aukų, mirčių, kad žmonės liktų Lietuvoje ir išmirtų iš bado, nuo depresijos, kad negauna darbo, kad neturi namų, kad maitinasi labdaros valgykloje ar prie konteinerio?

  Ir toliau kiršinama bei skaldoma visuomenė, juodinami, kaltinami išvykusieji, skatinama Lietuvoje gyvenančių žmonių neapykanta, pavydas ir pyktis emigrantams – išvažiuoja tik tinginiai, kriminaliniai nusikaltėliai, paleistuviai, tėvynės išdavikai… Ir kam to reikia? Ar reikia tokios nuomonės apie juos emigrantams? O gal Lietuvoje pasilikusieji jaučiasi geriau, kai turi ant ko savo pyktį ir skausmą išlieti?

  • Pikc:

   Pirma, nereikėtų painioti dviejų skirtingų dalykų. Viena, kai žmonės bėga nuo karo, tremties, kalinimo, mirties, bėga iš valstybės, kurios nebeliko, o kita – kai žmonės važiuoja sotesnio gyvenimo ieškodami. Tai nėra tapačios emigrantų kategorijos. Antra, n-tąjį kartą – kalbame ne apie patį išvažiavimo faktą, bet apie svetimos šalies pilietybės prisiėmimą – šiuo atveju visi tie “Lietuva lieka širdyje” yra verti maždaug tiek, kiek “su kitu gulėjau, bet apie tave galvojau” 🙂
   Trečia, tokie pareiškimai, kaip “Ar Jums reikia būtinai kruvinų aukų, mirčių, kad žmonės liktų Lietuvoje ir išmirtų iš bado, nuo depresijos, kad negauna darbo, kad neturi namų, kad maitinasi labdaros valgykloje ar prie konteinerio?” Jums garbės nedaro. Pati suprantate, kad gerokai “į šoną” nušnekėta. 🙂 O kaltinti kitus “sovietiniu mentalitetu”, kai pati tokias demagogines priemones naudojant, šiek tiek nesąžininga, nemanote? 🙂

 19. Elena:

  Štai pasiimu į rankas tarybinio lietuvių rašytojo Aleksandro Baužos apsakymų rinktinę „Šimtmečių gausmas“ ir skaitau vieną iš „Stokholmo novelių“ – „Svetimos žuvėdros“. Tenka nustebti, nes atrodo, kad parašyta šiandien – septynioliktaisiais Nepriklausomybės metais. Toks pat pasipūtėliškas autoriaus tonas, kuris atskleidžiamas pagrindinio veikėjo, architekto iš Lietuvos, mintimis bei žodžiais. Jis darbo reikalais atvyksta į Stokholmą ir čia sutinka savo tautietį, buvusį jo vaikystės miestelio vaistinės savininką, dėl sovietų okupacijos emigravusį į Švediją. Taigi šio herojaus lūpomis autorius tarsi sako: „Tik mes, gyvenantieji Lietuvoje, esam verti lietuvio vardo, tik mums tėvynė yra Lietuva, o jūs esate niekas, svetimtaučių vergai. Mes nepabėgom iš Lietuvos, statom, kuriam ją, mokomės, dirbam garbingus darbus, gyvenam su savo vaikais, savo tėvynėje, o jūs…: „Tylėjome. Bet abu mąstėme apie už tinklinės tvoros stovintį senį be tėvynės, be vilties, be ateities“. Dar įdomiau toliau: „Gal jis mano, kad bolševikai įginė jį į narvą?“ – pagaliau pasakė žmona“. Šiandien klausiama be žodžio „bolševikai“, bet mintis išsakoma ta pati: „patys kalti, kad išvažiavote, niekas jūsų į ten neginė. Negaila mums jūsų, nemylim mes jūsų, nes jūs savo tėvynės išdavikai ir neverti jūs lietuvio vardo“. Politinė santvarka Lietuvoje pasikeitė, bet žmonių mąstymas, mentalitetas, deja, ne.

 20. Elena:

  Beje, tai citata iš vieno mano straipsnio, rašyto dar prieš šešerius metus, todėl ir neatitikimas dėl Nepriklausomybės metų. Gaila, kad metai bėga taip greitai, o žmonių mąstymas keičiaisi taip lėtai.

 21. Artūras Gotautas:

  Elena suprantu jūsų požiūri ir laikotės jūs jo,taip kaip aš laikausi kitokio,bet susikalbėti/susitarti deja nepavyksta..
  Manau kiekvieno Lietuvio šeimoje yra išeivių giminaičių,mano atveju taipogi ne išimtis.Gaila,bet tokia jau skaudi ta tiesa,kaip pvz suteiksiu asmeninės informacijos ( http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=16802697&ref=wvr ) čia palaidoti 1922-1929 Martynas ir Ramunė Gotautai,bet jie palaidoti yra JAV,ne Lietuvos žemėje,tos kapinaitės skirtos tik “išeiviams-ateiviams”,vietiniai ten “neatguldavo”..Buvo močiutės įmotė Apolonija Rutkauskienė JAV,ten dirbo 13 metų su savo vyru,tam,kad grįžus įkurtu nuosavą didelį ūkį,tad informacijos pateikta man iš senųjų kartų yra neaprėpiamai daug..Kaip žvalgyba tarybų veikė JAV,per pačius o dažnai garbius išeivius,kaip buvo renkama medžiaga,persekiojama,žudoma,dingstama be žinios o tai darė parsidavėliai lietuviai,gyvenantys JAV.Neriekia išaukštinti “inteligentijos” jų kinkos “drebėdavo” per daug,o apie Meilę Tėvynei,romanus daug kas rašė,pamiršdami savo parsidavėlio kasdienybę…
  Jei taip galvoję būtų probočiai,atėjus neramiam laikotarpiui,taip puolę ir išvykę,kur šilčiau…??
  Ar mes dar šiai dienai,kalbėtume LIETUVIŠKAI,dar būtų šalis LIETUVA..?
  Ar ilgai medis išgyventu be savo šaknų, o tauta..?
  Nuomonė apie tautą susidaro iš jos pačios nuomonės apie save pačią.Tik šią tiesą ji supranta pernelyg vėlai…
  Pasikartosiu ( http://www.youtube.com/watch?v=yXwOgRMol2o ) …

 22. Elena:

  Pone Gotautai, belieka Jums tik pritarti.

  Ačiū Dievui, taip dar netaistiko, kad visa lietuvių tauta kur nors išvyktų iš Lietuvos arba likusieji visiškai nutautėtų. Kad taip neatsitiktų esame atsakingi visi ir negalime skaldytis, vieni kitų nurašyti, išsižadėti. Atvirkščiai – visas būdais turime telktis, ieškoti vieni kitų, traukti vieni kitus prie savęs. Mes esame “MES”, o ne kiekvienas atskiras “aš”. Dabar net ir valstybė negaėtų ilgai egzistuoti, jei ji būtų atstumta kitų valstybių, atribota ekonomiškai ir visais kitais būdais. Tai ką kalbėti apie atskirus žmones, apie tautas.

  Taigi, traukime vieni kitus, ieškokime jungčių, o ne stumkime vieni kitus, neišsižadėkime vieni kitų ir būsime stipri tauta, stipri valstybė, stiprūs žmonės.

 23. Elena:

  Ir dar: jei kritikuojame valdžios vienus ar kitus sprendimus, tai dar nereiškia, kad nekenčiame Lietuvos arba žodis Tėvynė tampa keiksmažodžiu, kaip teigiama Jūsų nurodytame filmuke. ABSURDAS. Tai sovietmečiu buvome mokomi, kad valdžia ir partija neklysta ir visada žino, kas valstybės žmonėms yra geriausia, todėl jos sprendimų negalima kritikuoti, juos būtina paklusniai vykdyti. Demokratinėje visuomenėje yra visai kitaip, netgi atvirkščiai – būdami abejingi valdžios darbui, jos nekontroliuodami, jai nuolankiai paklusdami ir tada, kai jos sprendimai kenkia tautai, valstybei, mes darome NUSIKALTIMĄ prieš savo tautą, prieš savo valstybę, prieš savo bendtapiliečius, tautiečius.

  Taip, iš praeities galima daug išmokti, bet negalim nematyti ir šiandienos tikrovės, ją ignoruoti ir dar vis kautis su kryžiuočiais, reikalauti krauju įrodyti ištikimybę Tėvynei.

 24. Artūras Gotautas:

  Demokratija yra viena vergovės “formų”..
  Demokratija=Vergovė,kurioje tu pats “išsirenki” sau šeimininką..
  Demokratija,lietuviškai Tautos kratymas(“valdymas”)..
  Nepradėtas karas-laimėtas karas..Nereikia kautis su kryžiuočiais,kalavijuočiais,vatikaniečiais ir t.t..Posakis: Naivu tikėtis apie laimikį šokant prieš bangą,geriau plaukti pasroviui užmetus tinklą…
  Kiekvienas Doras Lietuvis,”nerusena”,”neanglėja” o nuolatos širdimi DEGA LIETUVA..

 25. Pikc:

  Lietuvos Respublikos Konstitucija:
  12 straipsnis
  Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.
  Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, NIEKAS NEGALI BŪTI KARTU LIETUVOS RESPUBLIKOS IR KITOS VALSTYBĖS PILIETIS.
  Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

 26. Elena:

  O įstatymus leidžia žmonės.

 27. Elena:

  Kliūčių nėra ir dabar. Svarbu žinoti, kaip keisti, ką duos tie pokyčiai. Svarbu rasti bendrą vidurkį, kad būtų kuo mažiau nepatenkintų ir kuo daugiau laimingų.

  Sėkmės linkiu ir Jums:)

 28. skeptikas:

  Pritariu “Tomas M”. Vaziuokim toliau su “tikrais lietuviais” (gal nezinote, kad jis uzkietejes stalinistas, garbina tremimus, niekina lietuviska rezistencija, ir ta net atvirai skelbia?). Stai paskutiniame komentare neistveres pragydo ir savo “tikro lietuvio” kalba: “Словам врага не верь солдат, ведь это – подлый маскарад.” Zmones, tokiu kaip jis Lietuvoje daug. Net aukstose pareigose. Labai aukstose! Lietuva valdo post-komunistai. Neuszmirskim broliai.

  • tikras lietuvis:

   Apie save pašnekėjai, pabėgėli.

   • iseivis:

    gerb. tikras lietuvi, palikau jus tik vos vienai dienai, o jus jau tiek daug nuveiket: 1) pradejot kurstyti religine nesantaika ir kara tarp Lietuvos genciu (uzsipuolet zemaicius); 2) pats pasirodo esate net ne lietuvis, o Joniskio ziemgalis; 3) be klaidu naudojate KGB kalba;4) su pagoniu uzsipuolete ir krikscionius; Po tokio tamstos atsiskleidimo as pradejau abejoti ar jus gyvenate Lietuvos teritorijoje, gal kur nors gudijos miskuose, kur gal yra 220v virtualiai erdvei susikurti.

 29. Vaiva R.:

  Oho, kiek prirašyta, pridiskutuota ir, deja, priblevyzgota… Net pavydu: daug laisvo laiko turite, ponai aktyvieji Lietuvos nuo išdavikų-emigrantų (taip pat ir nuo “kryždirbių žemaičių”???) gynėjai. Įdomu, ar šiuos komentarus ir laikote pagrindiniu savo darbu Lietuvai? Už tokį mūsų Tautos kiršinimą tikrai nusipelnėte medalio. Deja, ne Lietuvos Respublikos…

 30. Zemaite:

  Pick labai logiskai raso. Lietuviais gimstame. Taciau pilietybe galime pasirinkti. Is Lietuvos lietuviu niekas nevaro. Nori geresnio gyvenimo, pasirenka kitos tautos pilietybe, praranda lietuviskaja. Grizes i Lietuva turi teise ja susigrazinti. Dviguba pilietybe nei sumazins, nei sustiprins rysiu su Lietuva. Kas nori buti lietuviu, juo liks su dviguba pilietybe ar be jos. Ironiska yra tai, kad butent Lietuvos pilietybes netekimas, igijus kitos salies pilietybe, privers daugeli susimastyti, kuria pilietybe prisiimti ir gal net kazka sulaikys – jei ne nuo isvykimo, tai bent nuo Lietuvos pilietybes netekimo. Pilietybe turi buti viena, kaip kad viena Tevyne, viena zmona ir pan. Is tikruju del dvigubos pilietybes kovoja maziau nei vienas procentas iseiviu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: