T.Baranauskas. Puolimas prieš Vengriją. Kurioje pusėje jūs? (25)

Tomas Baranauskas

Tomas Baranauskas

Prieš Vengriją, priėmusią naują savo Konstituciją, pradėta sunkiai suvokiamo masto propagandinė kampanija. Naujoji Vengrijos Konstitucija nebuvo suderinta su Briuselio biurokratais, joje įtvirtintos jų standartų neatitnkančios vertybės.

Be kita ko, Europos parlamento reikalavimu, Konstitucijoje privalo atsispindėti „diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos uždraudimas“, neturi būti „neaiškių formuluočių apibrėžiant pagrindines sąvokas, tokias kaip šeima ir teisė į gyvybę nuo apvaisinimo momento“ (iš tiesų formuluotės ten aiškios, bet ne tokios, kurių norėtų ES elitas). Europos parlamentas nurodo ir daugelį kitų jam svarbių dalykų. Todėl iš Vengrijos reikalaujama „Konstitucijoje ir jos preambulėje užtikrinti vienodą kiekvieno piliečio, nesvarbu, kokiai religinei, seksualinei, etninei ar kitai socialinei grupei jis priklauso, teisių apsaugą“, „persvarstyti nuostatą dėl privalomo trumpesnio teisėjų pensinio amžiaus“ (t.y., kad teismuose liktų kuo daugiau iš sovietmečio paveldėtų kadrų) ir t.t.

Jau ir Lietuvoje pasirodė propagandistų, šmeižiančių vengrų tautą, atvirai meluojančių ir sovietiniu stiliumi brukančių savo vienintelę „tiesą“. „Beje, Vengrija nebėra Respublika – šitas žodis tiesiog dingo iš konstitucijos,“ – atvirai meluoja europarlamentaras Leonidas Donskis („Vengrijos valdymo forma yra respublika“, – sakoma Vengrijos Konstitucijos B straipsnio antrojoje dalyje). Alternatyviai realybei priskirtinoje jo rašliavoje taip pat tvirtinama, jog naujoji Vengrijos Konstitucija pažeidė „sekuliarinės valstybės neutralumą religijos ir Bažnyčios atžvilgiu“ ir iškėlė „vieną religiją virš kitų“ („Mes pripažįstame krikščionybės vaidmenį valstybingumo išsaugojime. Mes vertiname įvairias mūsų šalies religines tradicijas,“ – rašoma Vengrijos Konstitucijos preambulėje; „Kiekvienas asmuo turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę“, – skelbia Konstitucijos VII straipsnis). Vargu, ar verta toliau lyginti su realybe šio eilinio Europos „naujosios tvarkos“ gynėjo rašinį, skirtą tamsiems, kritikuojamų tekstų neskaitantiems, žmonėms.

Puolimas prieš Vengrijos Konstituciją, vengrų tautos teisę pačiai spręsti savo likimą, šiandien tapo euroimperialistų tapatybės ženklu, jų vėliava ir tikėjimo išpažinimu. Tačiau toks puolimas ir tokie metodai tik sutelkė vengrų tautą. Kukliausiais vertinimais šeštadienio vakarą prieš Vengrijai daromą spaudimą Budapešto gatvėse protestavo 100 tūkstančių žmonių (kitais vertinimais – 400 ar 500 tūkstančių). Tai – didžiausia demonstracija šalies istorijoje. „Mes nebūsime kolonija“, „Kolonizacija. 1956: Sovietų tankai, 2012: Vakarų bankai“, – skelbė demonstrantų nešami plakatai.

Šiandien ir mums reikia apsispręsti, su kuo mes – su laisvę mylinčia vengrų tauta, ar su naujaisiais politrukais, kurie apie 2012-ųjų Vengriją rašo ne ką geriau, kaip ir 1956-aisiais būtų rašę kokioje nors „Tiesoje“ ar „Pravdoje“.

„Pritariame vengrų teisei patiems spręsti savo likimą,“ – tokią poziciją galite palaikyti portale Peticijos.lt, arba atsiliepdami į dienraščio „Respublika“ paskelbtą akciją. Šiandien mes dar galime morališkai palaikyti vengrus, ko negalėjome 1956-aisiais. Ir šito, beje, labiau reikia mums patiems, o ne vengrams.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Užsienyje, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

25 komentarai

 1. lyvis:

  Iš kur tas tarybinis Baranauskas Bumbliausko auklėtinis toks demokratas. Išoriniai pasisakymai negali nuslėpti tarybinio istoriko atsidavimo rusiškam marksizmui. lyvis

  • scorpio:

   Ką ten, ką ten apie rusišką marksizmą? Ar nebūsi tik Bumblauskų giminės?

   • lyvis:

    Paklausk tautininko Baranausko kokią jis išpažįsta istoriją Gudavičiaus ar Gedgaudo ir žinosi su kokiu tautininkų rusišku ar lietuvišku turi reikalą. Bet manau tau scorpio jis pakeliui. lyvis

    • Lyvi, Gudavičius tikrai nustebtų, sužinojęs, kad aš atstovauju (“išpažįstu”) jo paradigmą, bet, žinoma, kai visa istoriografija (“istorija”) suskirstoma tik į Gudavičiaus ir Gedgaudo versijas, tai kur jau dingsi… Teks prie Gudavičiaus jungtis, nors aš gal mieliau prie kokio Šapokos, ar Jučo, ar Tylos, ar dar kokio jums mažiau girdėto arba visai negirdėto autoriaus prisiglausčiau.

     • 17 atsiliepimas (“ko’MENTaras”)
      ***
      Tarsiu lietuviškai:
      mieliau, – kai prie žmonos glaudiesi Tomai.
      Ir glauskis. Savim BŪK.
      Neperseniausiai su bičiulių bičiuliu susitikę,
      tuo pat Gudavičiumi, gerokai aštriai “pasikalėm”
      istorinio vertinimo regračiuose, –
      buvus ar nebuvus LIETUVA… IMperija
      1307-1569 metuose?
      Išsiskyrėm 3×3 santykiu sukalę arg’umentus
      (be “paradigmų”) lygiom.
      Va čia, – Lietuvos imperatoriaus VYTENIO
      svarbą-įtaką ir galite Tamsta atkelt.
      Ar, be prisiglaudimų, pajėgsite garb. Tomai?
      *****
      Pirminiai ir svarbiausi “imperinių Lietuvos įtakų”
      atskleidimo, radimo ir pateikimo (rankraščiuose)
      šaltiniai (ir Vatikano archyvuose esantys, ir…) yra
      Zenono Ivinskio ir Konstancijos Skirmuntaitės
      (kunigaikštytės, slapyvardžiu Pojauta); dėka Jono
      Šliūpo, tremtinių Jung.Amaz.Valstijose, šviesą išvydę…

   • Shinnichi:

    Gal,sakau pasiūlyti lenkams krpomomisą.Pvz. prie Seinų katedros iškilmingai atidengti akmeninę lentą,kur tvarkingai ir gražiai lietuvių ir lenkų kalbomis būtų parašyta : Čia po 1920 metų taikos sutarties pasirašymo Pilsudskis ir Smetona greta klūpėdami meldėsi už laimingą abiejų tautų ateitį.Tik klastingai sulaužiusi šią sutartį Lenkija sugebėjo užgrobti Vilnių.Pagal šią sutartį Seinai,Augustavas,Suvalkai okupuoti iki šiol. Kaip manote,ponai su tokiu krpomomisu sutiktų? Jie mus bado,kaip tik nori,kodėl mums nepasibadžius?

 2. Smūgiai Tautininkams:

  Gerb. Tomai, mes su Tautininkais, bet ne su Saudargu ir kitais 24 konservais, kurie po rinkimų garantuotai paskelbs, kad jie nepalaiko Vengrijos. Tiksliau sakant paskelbs liberalusis konservų sparnas, o jis ir yra VALDANTIS

 3. suomis:

  Šiaip, vengrais, jau geriau būtų neužsiliuliuoti. Nes, ten pakankamai agresyvi retorika, kaimynų atžvilgiu. Su krikščioniškai-mesianistiniais polinkiais, panašiais kaip pas lenkus.

 4. Shoodas:

  Na, “respublika” nedingo iš konstitucijos, bet nė karto iš visų 90 kartų, kai vartojamas pats žodis, jis nėra vartojamas žodžių junginyje “Vengrijos Respublika”, kai tuo tarpu dauguma Europos šalių, kurios yra respublikos (o ne konstitucinės monarchijos, pvz.) taip save ir vadina. Lietuvos konstitucijoje iš 16 žodžio “respublika” pavartojimų 11 yra “Lietuvos Respublika”. Ironiška, bet Baltarusija irgi vadinasi respublika. Reikia lyginti, kokia situacija de jure ir de facto.

 5. Brangus Tomai, pusių nėra;
  gyvenimas, kova ir pati istorija
  nedaloma ir neskaldoma, o KAUPIAMA.
  Kiekviena istorinė-archeologinė kruopelė
  – Visatos gimties liekana (jas randi, nedaug,
  bet randi; mat ieškai? netrukdomas).
  Iš tokių kruopelių ir Žemė susikūrė,
  joje ir baltai, ir keltai, ir fino-ugrų klanai
  kaimynystėje brendo (ir brenda).
  Palik tuos lojikus juos prižiūrĖSIANTIEMS,
  O pats verčiau paporink apie 5000 karijotaičių
  kur čekus gynė nuo anuometinių lojikų-žudikų
  (Husą visgi sudeginusių).
  Fašizmas, – ar Briuselinis, ar Maksvos, ar Romos-
  Berlyno, ar XII, ar XX a, – vieno veido: noru dažyt.
  Viską. Vienokiškai, – viena spalva, vienu “fasonu”.
  Visuomet lėmė ir lems vienas balsas – Tavo balsas;
  tik… kas jį pritaikys (ar neįvilks į “fashion” vėl), kas paims
  jį, jei be atodairos drėbsim-rėksim “dangus griūva/puola”.
  Politika ir mokslas, atskiri kaip istorija ir istorijų pasakojimas;
  kam šitokios polistorijos ALKE.
  Po Žalgirio pergalės: husitų-taboritų sunaikinimo dingstis
  atskleisk; sava išmintim, pavyzdžiais, palyginimais pamokyk.
  Ar XIII-XIV a., ar XX-XXI a. gyvenimas ir žmogus lygūs.
  Tik ALKAS kinta nekisdamas.
  Ir anuomet, ir dabar yra vergais buvusieji, yra pavergėjai
  ir jų palikuoniai: veiksnūs, nebaudžiami kaip Gorbačiovas
  dar jie. Taigi – eurogorbačiovščina ir yra nykus nūdienos
  fašizmas. Gintis nuo to, ir mums, ir vengrams, – be pusės.
  Žinia, – vytis taip ir tapo vyčiu, – KAD GINTŲ IR VYTŲ…

 6. savanoris:

  Ačiū, Tomai, už TIESOS žodį. Čia kai kas net nepažindami vengrų tautos apie ją nepagarbiai atsiliepia. Teko gyvenime sutikti sutikti daug vengrų, būti jų aplinkoje. Tai dvasiškai lietuviams artima tauta- mylinti ir kovojanti už laisvę, kaimynų nemėgstama, nes žino savo kelią ir turi tautišką susipratimą. Vengrija kaimynų, su didžiųjų valstybių pagalba, dalinta, karpyta, bet išlikusi savimi. Tai šilti, draugiški žmonės, bet jeigu …. , kaip ir mes, priešui gerklę gali perkąsti… Valio, Vengrija.

 7. Szkeptikus:

  p. Donskis parašė: “Ką gi padarė Orbánas ir Fidesz? Ogi štai ką. Turėdami milžinišką daugumą parlamente (du trečdalius), jie iš esmės pakeitė Vengrijos konstituciją. Tai buvo padaryta be jokių debatų su kitomis politinėmis partijomis ir vis…uomenės grupėmis. Fidesz ne tik susodino vien savo narius ir lojalistus į visas įmanomas strategines valstybės pozicijas, bet dar ir išvaikė ankstesnių kadencijų ir su kitomis administracijomis dirbusias profesionalų grupes – pavyzdžiui, masiškai į pensiją buvo išvaryti visi Fidesz neartimi teisininkai, nustačius naują jų amžiaus ribą (ne 70, kaip pirma, o 62 metus). ” Gerb. Tomai, ar turite gal kitos informacijos šia tema? Nes čia pristatyti vien faktai, o šūkiai “Parodykime solidarumą su laisvę mylinčia vengrų tauta” lieka vien demagoginiais šūkiais…

  Vengrų tautoje kai kurie palaiko Orbaną, kiti – ne. Kiekvienas turi savo motyvų, kuriuos nelabai suprasime, nes sekdami tik Lietuvos žiniasklaidą, kuri apskritai beveik jokio dėmesio neskiria Višegrado valstybėms (išskyrus Lenkiiją), turime… per mažai žinių. Ta mūsų ignorancija apie tai, kas vyksta Vengrijoje (kaip ir Slovakijoje, Čekijoje ar Slovėnijoje) tikrai neleidžia mums paremti kažkokią pusę. Jeigu vis tiek bandysime tai padaryti, neišklausę visų pusių argumentų, būsime kaip CCCP piliečiai, patikėję, kad reikia būtinai išvaduoti Čekoslovakijos ar Afganistano tautą nuo revanšistų..

  • Kaip matote iš “Fidesz neartimų teisininkų” amžiaus, tai yra žmonės, užsisėdėję nuo komunistinių laikų. Beje, kodėl 62 metų pensinis amžius jums atrodo per ankstyvas? Lietuvoje toks buvo visiems vyrams iki pernai, dabar po truputį didinamas iki 65. Apskritai, jūs mažiau rūpinkitės, kiek vengrų palaiko Orbaną – tai yra pačių vengrų reikalas (sprendžiant iš rinkimų rezultatų ir mitingų skaitlingumo, dauguma visgi jį palaiko, bet jei nuotaikos pasikeistų, tam yra rinkimai). Tačiau skandalinga yra tai, kad vieną iš pusių itin ašiai palaiko jėgos iš už Vengrijos ribų, ko neturėtų būti.

   • Rytas:

    Daug žmonių, kurie turi bedarbių vaikų, Lietuvoje palaiko, kad arba dirbi arba gauni pensiją. Deja valdžioje (ir KT) sėdi daug pensininkų ir viską nusprendžia.
    O šiaip tai dirbantys pensininkai iškreipia darbo rinką, nes jie visada sutiks su mažesne alga, nes gauną pensiją. Darbdavys dėl to dažnai renkasi pensininką. O jaunas žmogus renkasi emigraciją. Dirbančių pensininkų su neįgaliaisiais – 100 tūkst.

  • Inga Baranauskienė:

   Kai buvo kuriama dabartinė Lietuvos konstitucija, irgi buvo visokių nuomonių. Jeigu nepamiršote, buvo net referendumas dėl didesnių prezidento galių, ir dauguma nubalsavo už, nors reikalingas dalyvių skaičius nesusirinko. Vis dėlto tuomet pasaulis isterijos nekėlė ir niekas demokratijos žlugimo Lietuvoje neapraudojo, išskyrus keletą megztųjų berečių, bet jos liko apgailėtinoje mažumoje.

  • suomis:

   Jo, Donskis nėra tas žmogus, kurio žodžius reikia priiminėti, už gryną pinigą.

 8. suomis:

  Savanori. Jeigu jūs taikote man, tai labai klystate. Toje vietoje, kur vengrai priešinasi diktatui iš Briuselio aš juos palaikau. Tik tikiuosi, kad tarp jų nėra panašių veikėjų į šiuos.
  http://www.falanga.boo.pl/2009.html
  Toje vietoje kur stovi veikėjai iš Rumunijos ar Slovakijos. Visai galimas daiktas, kad aš klystu, nes toje nuotraukoje susirinkę visi, kurie turi pretenzijų Vengrijai.
  Beje, šiame tinklapyje yra veikėjai išteplioję ženklus Punske.

 9. zemaiciu zydas:

  nujo…matau jamsit jus valdzia tikrai…gal ne dabar, bet neuzilgo tai tikrai..Reik sakyt kad tevs parduotu sodyba. Namie atsaukt istatyma vaikams kalbet tik lietuviskai…neber prasmes. Pas naciu negrysim…
  Bet kaip gaila, tokia nuostabi salis, ir visiskai okupuota zombiu…ajajai…

 10. p.s.:

  „Beje, Vengrija nebėra Respublika – šitas žodis tiesiog dingo iš konstitucijos,“ – atvirai meluoja europarlamentaras Leonidas Donskis („Vengrijos valdymo forma yra respublika“

  Gal Leonidas Donskis nemoka skaityti?

 11. Eglė Blusius:

  Dėkui autoriui už straipsnį, aiškiau pasidarė. O šiaip tai kuo daugiau bus pokyčių į gerą, tuo dažniau visokių donskių teks išgirsti. Ir kuo toliau, tuo jiems sunkiau bus ką nors užginčyti, nepradėjus meluot ir kraipyt faktų. Ponas “be pykčio” jau tai įrodė 😀

 12. Jonas:

  Palaikau Tomą ir linkiu sėkmės gyvenime .

 13. Liutauras:

  Vengrija į savo konstituciją įrašė žodžius, kurių kaip velnias kryžiaus bijo Briuselio biurokratai ir tokie kaip Donskis ir Povilionienė.(seimo narė) tai pagrindas tautos išsaugojimui. nejau reikia suteikti teises tos vadinamos skirtingos seksualinės oprientacijos veikėjams. Gal tada turi būti lygios teisės pid…t.y.gėjams, lesbijietėms, pedofilams ir zoofilams.

 14. Jonis:

  Galima pasirašyti iki 2012 metų sausio mėn. Kame reikalas?

 15. Albina:

  Nu šaunuoliai, FANTASTIKA!!! Ir kada gi mes pajudėsim?

 16. Aldona Abromaitine:

  Saunuoliai vengrai su Orbanu priesakyje

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: