R. Čekutis. Lietuvių tautos diskriminacija (85)

Čekutis /delfi A.Solomino nuotr.

Ričardas Čekutis

Yra Lietuvoje toks liūdnai pagarsėjęs 170-asis Baudžiamojo kodekso straipsnis, kuris numato baudžiamąją atsakomybę už neva neapykantos skatinimą ar kurstymą „diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų“.

Iš pirmo žvilgsnio daugelis neįsigilinusių į problemą žmonių, matyt, pasakytų, kad straipsnis reikalingas ir teisingas, tačiau panagrinėkime, kaip jis taikomas praktikoje ir kokių pasekmių jį taikant jau susilaukėme.

Pagal šį straipsnį pradėta šimtai ikiteisminių tyrimų, dešimtys žmonių nubausti realiomis bausmėmis, tačiau akivaizdu, kad tai padaryta… neteisėtai, nekalbant jau apie paties 170-ojo BK str. prieštaravimą Konstitucijai, ko mūsų budrieji temidės sargybiniai stengiasi nematyti.

Nesunku spėti kodėl – juk baudimas pagal minėtą straipsnį paliktas išimtinai teisėjų bei prokurorų nuožiūrai, yra labai patogus įvairiems politiniams susidorojimams bei vadinamųjų „žmogaus teisių“ spekuliantams ir kitokiems minčių policininkams. Mat diskriminavimo faktas visada nustatomas tik pačių pareigūnų ASMENINE NUOMONE, šantažuojant įtariamuosius, o ne remiantis kokiais nors faktiniais įrodymais ar dokumentais.

Ramiai pasvarstykime. Jeigu aš parašyčiau, kad „nekenčiu geltonosios rasės“, greičiausiai būčiau nubaustas (jeigu minčių policininkai pastebėtų). Jeigu parašyčiau, kad „nekenčiu marsiečių“, ko gero, netgi „žmogaus teisių“ vadinamieji ekspertai pasukiotų pirštais ties smilkiniu ir paliktų mane ramybėje. Ką bendro turi „geltonoji rasė“ ir „marsiečiai“? Ogi tai, kad teisiškai nėra nei vienų, nei kitų. O jeigu nėra nusikaltimo objekto, kodėl yra nusikaltimo sudėtis?

Netikite? Tuomet pabandykite atrasti bent vieną kokio nors asmens dokumentą, kuriame būtų įrašyta jo rasė. Nerasite. Dar daugiau – oficialiai ES aukščiausiame lygmenyje nuolat teigiama, kad jokių rasių nėra. Ko gero, prisimenate įvairiuose patvoriuose dar neseniai kabojusius plakatus su komišku užrašu „Viena rasė – žmonių rasė“, apmokėtus, beje, iš ES fondų. Tuomet už ką baudžiami interneto komentatoriai? Už tai, kad diskriminuoja tuos, kurių nėra?

Lietuvoje, beje, jau nėra ir tautybių – liberaliai nusiteikę visų partijų politikai tautybės įrašą asmens dokumentuose sutartinai panaikino. Vadinasi, neįmanoma dokumentais įrodyti, kad bet kurios tautybės asmuo turėjo pagrindą įsižeisti, pavadintas net ir bjauriausiais žodžiais. Tai palikta tik teisėsaugininkų asmeninei nuomonei, o, vadinasi, yra subjektyvu ir su teisėtumu negali turėti nieko bendro.

Be abejonės, sakysite, kad daugiausia nubaudžiama už „diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos“, o ne dėl rasės ar tautybės. Taip, tačiau paradoksas – teisiškai jokios „seksualinės orientacijos“ taip pat nėra, jokiuose asmens dokumentuose orientacija nerašoma. Matyt, tai supranta ir teisėjai, todėl „teisinis procesas“ interneto komentatorių atžvilgiu vyksta pagal iš anksto suplanuotą ir nuolat besikartojančią schemą: įtariamajam, dažniausiai neturinčiam galimybių samdytis brangių advokatų, pakišamas valdiškas „gynėjas“, kuris iškart savo ginamąjį įkalba „prisipažinti“ ir atgailauti – esą, tada teismas skirs švelnesnę bausmę, mažesnę baudą ir t.t. Tuo tarpu toks įtariamojo šantažu išgautas „prisipažinimas“ tampa vieninteliu įrodymu jo byloje ir žmogus paprastai nuteisiamas, iš jo konfiskuojamas kompiuteris, išmušamos baudos… Visi lieka patenkinti: valdiškas advokatas, gavęs pelningą užsakymą, teisėjas, neva objektyviai išnagrinėjęs ir užbaigęs bylą, „žmogaus teisių“ minčių policininkai, už ES fondų pinigus „sugavę“ baisų „nusikaltėlį“, ir net už komentarus nubaustas vargšas žmogelis, kuriam įkalama į galvą, kad tik advokato dėka jis gavo minimalią bausmę…

Todėl nereikia nė sakyti, kad 170-asis BK straipsnis iš esmės tarnauja tik homoseksualų propagandai ir gina tik jų „teises“ – pagal šį straipsnį iki šiol nenubaustas NĖ VIENAS asmuo, viešai keikęs lietuvius ir lietuvybę, patriotizmą, baltą rasę, koneveikęs tikinčiuosius. Prokurorai netgi nepriima tokių prašymų pradėti ikiteisminį tyrimą ir visada siūlo bylinėtis „privataus kaltinimo tvarka“.

Dar vienas paradoksas: LR Konstitucija buvo priimta Lietuvos piliečių referendumu 1992 m. spalio mėn. 25 d. LR Konstitucijos 25 str. 4 d. nustato, kad laisvė viešai reikšti savo įsitikinimus gali būti ribojama ne siekiant išvengti BET KOKIO kurstymo, prievartos bei diskriminacijos, o tik dėl „tautinės, rasinės, religinės ar socialinės“ diskriminacijos. Apie jokią „seksualinę orientaciją“ ten nėra nė žodžio.

Tuo metu galiojančiame BK buvo 122 str., numatęs baudžiamąją atsakomybę už „vyro lytinį santykiavimą su vyru“. Šio straipsnio 1-oji dalis, kriminalizavusi homoseksualų lytinius santykius, veikė iki 1993 m. liepos mėn. Akivaizdu, kad lietuvių tauta, suverenas, priimdamas Konstituciją, pasilaikė sau teisę bet kokį nusikalstamą elgesį, tame tarpe ir homoseksualizmą, persekioti, žmones, atlikusius nusikalstamas veikas – homoseksualų lytinį aktą – diskriminuoti net iki laisvės atėmimo bei kitaip juos persekioti, kaip ir visus kitus „tradicinius“ nusikaltėlius. Vadinasi, vėliau atėję įstatymų leidėjai SAVAVALIŠKAI iškreipė Konstitucijos esmę, praplėsdami baustinas veikas ir ignoruodami tautos nuomonę, o toks jų elgesys yra ne tik neteisėtas, bet ir akivaizdžiai nusikalstamas.

Taigi, turime tipišką dvejopų standartų, iškreiptos moralės ir netgi akivaizdaus teisinio nihilizmo atvejį, neteisėtai įrašytą į Lietuvos Respublikos įstatymus. Kiekvieno doro ir jokioms įtakos grupėms neparsidavusio politiko pareiga turėtų būti kuo skubiau panaikinti 170-ąjį BK straipsnį.

Taip pat yra būtina nustatyti tuos politinius veikėjus, kurie sąmoningai iškreipė tautos valią, ir be jokio gailesčio teisti juos už dokumentų klastojimą, sukčiavimą bei lietuvių tautos diskriminaciją, paminant didžiosios tautos dalies teisėtus lūkesčius.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

85 komentarai

 1. Labai teisingas Ričardo straipsnis, aktualus ne tik Lietuvos bet ir Europiniame kontekste: Danijos parlamente taip pat svarstomas panaikinimas analogiško LR BK 170 paragrafo, Danijoje vadinamo „rasizmo paragrafu“.
  Daugiau apie tai: patriotai.lt/straipsnis/2010-09-28/danijos-parlamente-raginimai-panaikinti-vadinamaji-rasizmo-paragrafa

  • Pagrindinis dokumentas (pernelyg “nereklamuojamas”), parengtas prokuroro Rimvydo Valentukevičiaus ir patvirtintas Algimanto Valantino, yra “Metodinės rekomendacijos”, kuriuo ir vadovaujasi mūsų policija, saugumas, prokuratūra ir teismai:

   LIETUVOS RESPUBLIKOS
   GENERALINĖ PROKURATŪRA

   TVIRTINU:
   Lietuvos Respublikos generalinis
   prokuroras Algimantas Valantinas

   2009 m. gruodžio 23 d.

   Apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovams ir
   prokurorams

   Policijos departamentui prie
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
   ministerijos

   Valstybės saugumo departamentui

   METODINĖS REKOMENDACIJOS DĖL NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, PADARYTŲ RASINIAIS, NACIONALISTINIAIS, KSENOFOBINIAIS, HOMOFOBINIAIS AR KITAIS DISKRIMINACINIO POBŪDŽIO MOTYVAIS, IKITEISMINIO TYRIMO ORGANIZAVIMO, VADOVAVIMO JAM IR ATLIKIMO YPATUMŲ

   2009-12-23 Nr.12.14-40

   Vilnius

   Šitų labai įdomių “Metodinių rekomendacijų” tekstas ir jo komentarai yra čia:

   Drebėkite nacionalistai ir homofobai – prokuroras Valentukevičius jus visus pasodins!!!
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=5581

 2. Stebulė:

  įdomu. suabejoti mane privertė tas teiginys, kad jei nėra kažko įrašyta dokumentuose, vadinasi, tai apskritai neegzistuoja. Labai įdomiai atrodytų, jei į asmens tapatybės kortelę būtų viskas įtraukiama, kas iš esmės nelabai reikšminga tos kortelės naudotojui, na tarkim pervažiuojant sieną niekam nesvarbu tavo religija ar kažkas. Tautybę aš būčiau palikusi, nes tai vis tiek su valstybe susijęs dalykas. Bet kažin ar reikėtų į asmens tapatybės kortelę traukti mėgstamą maistą, religiją, politines pažiūras, pravardę, rasę, su kuo guli lovoje ir pan. Čia juk privatus žmogaus gyvenimas, kodėl aš turėčiau pvz pasieniečiui rodyti, kokia mano religija?

  Tai dėl to ir abejoju ar teisiškai neegzistuoja viskas, ko nėra tapatybės kortelėje… Nes tai būtų ne visai logiška. Antra vertus, gal taip ir yra teisiškai, nes ta teisė labai dažnai nėra logiška 😀

 3. Rytas:

  Tautinėms mažumoms mokinio krepšelis 20 proc. didesnis nei lietuviams? Tai kas čia?

 4. babaušis:

  Stebulė >>> Manau, mintis ta, kad nei seksualinė orientacija, nei rasė nėra niekaip teisiškai įforminti. Ir visai nebūtina to rašyt į asmens tapatybės korteles. Manau, teisiniam seksualinės orientacijos ar rasės įforminimui užtektų ir kokio specialaus negro ar pediko pažymėjimo. Tiesiog tam, kad būtų aišku ką būtent tas 170 str. gina.

  • “Tolerantai”, pvz., atstovauja, kaip jie sako, homoseksualią orientaciją turinčius, bet nėra jokiais gydytojų tyrimais įrodyta, kad jie tai turi (turėtų būti gydytojų bent pažyma, nes tokie, kaip taisyklė – interneto inf. – turi n visokių problemų – psichologinių, kitokių sveikatos, linkę į savižudybes ir pan.), o jei jie nėra tie, tai ir negali atstovauti tiems – negali persekioti už tai kas jų neliečia.
   Dar daugiau, kadangi mano supratimu jie yra “žydų” kilmės, tai čia gali būti, viso labo, eilinis žydavimas arba biznis, nes savo “gynybai” išrauna lėšas iš Vyriausybės bei ES (skirtas Lietuvai), lyg nebūtų Lietuvoje nepagydomomis ligomis sergančių sunkių ligonių, senelių ar našlaičių, kad turėtume tokiems mėtyti taip trūkstamas lėšas?

 5. Geras straipsnis.

  Tik, manau, derėtų autorių patikslinti:
  1. mes negalime neigti, kad yra asmenų, kurie gimė homoseksualūs (pvz., Delfio sename str., buvo aprašytas austrų gydytojų tyrimas, kuriuo nustatyta, kad tikrai homoseksualiu gimsta tik 1 vaikinas iš milijono, kas rodo, kad jų yra mažai ir labai mažai. Ir jie, tikrieji, rašo internete, kad gerbia lietuvišką tvarką nekišti visuomenei savo asmeninio gyvenimo po nosim, nes tai nėra priimta, jie pyksta ant simonkų, platovų ir pan., kurie be reikalo jų vardą valkioja viešumoje), kurių bendram gyvenimui apiforminti galima pasiūlyti Bendro ūkio vedimo įstatymą, kuris reguliuotų jų santykius po bendro gyvenimo, vienam iš jų mirus ir pan. (to jie prašė išreiškę internete – str.Delfyje), nors įstatymai jiems netaikytų šeimai skirtų lengvatų, t.y. nepripažintų jų šeima;
  2. tie, kurie kelia širšalą, manau, iš tikrųjų nėra gimę homoseksualiais, nes
  – patys pripažįsta, kad į tokią seksualumo formą orientavosi, t.y. pasirinko, ko negali padaryti homoseksualiu gimęs asmuo, nes jam tai nulėmė gamta;
  – maskuojasi įvairiais pavadinimais, pvz., gėjais, nors tas žodis reiškia linksmą žmogų, arba tolerantiškais, nors tas žodis reiškia pakantumą ir vėlgi su jokiu lytiniu gyvenimu nėra susijęs, bet persekioja savo kritikus, kas rodo, kad ir čia jie yra ne tie, kuriais dedasi;
  3. kadangi šitie nėra homoseksualiais gimę, tai galima juos įvardinti pederastais, ką visi žmonės vertina kaip iškrypimą ir toks vertinimas yra ne tik Lietuvoje – štai JAV skautų organizacijos nepriima auklėtojais tokių asmenų dėl daugelio pedofilijos faktų iš jų pusės;
  4. dar reikėtų pridėti, kad pederastai homoseksualius pojūčius yra įsitaisę palaidu gyvenimu (kuo nesunku įsitikinti, matant jų paradus plikais užpakaliais ir pan. dalykų demonstravimu), todėl tai yra priklausomybė, kuri yra sėkmingai gydoma įvairiose šalyse.

  Išvada: BK 170str. faktiškai yra naudojamas priklausomybes turinčių įgeidžiams ginti, o tai tikrai nėra suderinama su Lietuvos įstatymais.

 6. Wlfs:

  Rusijoje paragrafas prieš kurstymą senokai pavadintas “rusišku paragrafu”, todėl, kad taikomas vien rusams.

 7. dar tikresnis lietuvis:

  kaip cia suprast,kad nuspaudus ant tikro stribo vardo,acidaro zygeivio svetaine???

 8. tikras lietuvis:

  Aš ne stribas.o milicininkas-praporščiko sūnus.

 9. Na, va – reaguoja pederastai (16 14, 16 26) į kritiką. 🙂

 10. Elena:

  R.Čekutis šiuo straipsniu dar kartą įrodė, kaip puikiai jis yra įvaldęs sovietinės propagandos, pagrįstos veidmainiavimu, stilių bei metodus.

  Pone propagandiste, ką Jūs propaguojate, kodėl nuodijate lietuvio protą, ko tuo siekiate? Kodėl taip nemylite Lietuvos, kad dedate tiek pastangų ją suskaldyti ir sunaikinti pačių lietuvių rankomis?

  • Aitvaras:

   Straipsnis geras ir teisingas. Kur jūs čia matote propagandą ir skaldymą? Juolab Lietuvos “naikinimą”? Jeigu Lietuva tėra visokių homikų “teisės”, tuomet ją tikrai būtų verta sunaikinti…

   • Elena:

    Lietuva yra mūsų visų, kurie ją laikome savo Tėvyne. Ir niekas čia negali būti diskriminuojamas. Žmones, kurių elgesys, gyvensena neatitinka mūsų moralės normų, mūsų Konstitucijos, turime šviesti, ugdyti, leisti ir padėti jiems keistis, o ne juos niekinti ar iš jų šaipytis. Smerktinas yra blogas, netinkamas žmogaus elgesys, o ne pats žmogus, ne jo odos spalva ar tautybė.

    Skaldymą matau jau netgi pačiame teksto pavadinime: “Lietuvių tautos diskriminavimas”. Kaip galima diskriminuoti tautą jos pačios Tėvynėje, valstybėje, ten, kur veikia jos valia išrinktųjų išleisti įstatymai, mūsų pačių priimta Konstitucija? Jei blogai dirba tie, kas leidžia įstaymus, kas kontroliuoja jų vykdymą, jei patys nesidomime, kaip dirba ir ką dirba mūsų pačių išrinkta valdžia, tai kas čia kaltas, kas čia mus diskriminuoja? Juk esame savo valstybės teisėti, įteisinti šeimininkai, tai ko čia dejuoti, ką galime kaltinti, jei ne patys save – pačius tuos “diskriminuojamus” lietuvius?

    Orumo daugiau, tikėjimo savo valstybe ir klestėsime, nes tam turime visas sąlygas.

 11. Wlfs:

  “Skaldymą matau jau netgi pačiame teksto pavadinime: “Lietuvių tautos diskriminavimas”. Kaip galima diskriminuoti tautą jos pačios Tėvynėje, valstybėje, ten, kur veikia jos valia išrinktųjų išleisti įstatymai, mūsų pačių priimta Konstitucija?”

  Užeikit į rusišką delfio versiją ir paskaitykit komentarus. Kiek bylų buvo iškelta?

  • Elena:

   Bet argi nematote čia mūsų pačių kaltės – apsileidimo, savo vertės nesuvokimo? Tegu kelia tas bylas, bet jei jaučiuosi nekaltas, jos manęs negąsdins. Sovietmečiu tiems, kas nekoloboravo su okupantu ne tokias bylas kėlė ir ne tokias bausmes skyrė, bet ar tai palaužė tų žmonių orumą, ar pavergė jų dvasią?

   Orumo, orumo, ponai, mums trūksta ir niekas mūsų neskriaus, nenugalės. O ne aimanų ir kaltų ieškojimo, ne bandymo atsilyginti tuo pačiu. Atgyvenusi logika: “akis už akį”. Šiandien renkuosi blogį nugalėti gerumu ir švaria sąžine.

   • Tai – neapsileiskite, suvokite savo vertę, būkite krikščioniškai nuolankia – “pjaunama avim”.
    Tai – jūsų teisė.
    Bet visuomenės daugumai tai netinka, nes tik aktyvi pozicija visais laikais lėmė teigiamus rezultatus.
    Niekas nesako, kad galime pažeisti įstatymus, bet sakome, kad visuomenės daugumos atžvilgiu yra pažeidinėjami įstatymai.

 12. Elena:

  Tamstai nepavyks manęs nei apšmeižti, nei išgąsdinti. Puikiai žinau, kas esu ir ką galiu, kokios yra mano ne tik teisės, bet ir pareigos.

  Čia rašau tik todėl, kad nemanytume, jog visiems galite smegenis plauti. Lietuviai – ne avinų banda ir jų taip lengvai savo propaganda nei suklaidinsite, nei nupirksite, nei suskaldysite ir, tuo labiau, neišgąsdinsite. Ne tokie gąsdino ir neišgąsdino, ne tokie rovė, bet neišrovė. Nepavyks to padayti ir jums…

  • Waffen-Panzergrenadier:

   P. Elena tėra aklas Briuselio pidariūgų propagandos įrankis. Net straipsnyje parašyta, kad niekas bylų už antilietuvišką propagandą nekelia. Ir tai yra šventa tiesa, nes bandžiau ir aš kreiptis į lietuvišką teisėsaugą. Negavau net atsakymo. Autoriui bent kažką atrašė. O visa bėda tame, kad po “alaus referendumo” už ES praradome Kovo 11-os valstybę, todėl dabar turime ją susigrąžinti.

 13. janušonis evaldas:

  Kokie teisininkai,tokie ir istatymai.Jeigu galima iki nervinio sutrikimo užtampyt maža mergaitę tai apie ka ir kalbėt.O tikrai homoseksualūs žmonės niekad nerėkauja ir nesireklamuoja….dažniausiai tai labai nelaimingi žmonės,ir jie, tai suvokia,todėl niekad nešūkauja,o tisiog bando gyvent savo gyvenimus.

 14. Elena:

  Ar žinote, kad amerikiečių Ku kluks klanas yra bloga organizacija. Antikomunistais pasiskelbę aktyvistai yra kartu aršūs teroristai, nekenčiantys katalikų ir ne tik jų.

  • Vilmantas Rutkauskas:


   Moralė – tai bendrieji reikalai, kurie tautinėje LT kultūroje normaliems žmonėms SAVAIME suprantami.

   Tačiau NĖRA teorinių aksiomų ir kalbinių argumentų – kad jų prasmę galėtumei išaiškinti defektyvia nuostatų sistema gyvenantiems :
   – Kriminalinėms asmenybėms, blogio maniakams.
   – Įvairaus pobūdžio iškrypėliams.
   – XX a. humanitarine kultūra persiėmusiems liberalams.
   – Okupacinės krikščionybės LT kolaborantams.
   – Šūdlenkiams.
   – Bohemiškoms asmenybėms.

   • jonas:

    gal galėtum išversi į lietuvių kalbą?

   • Valentas:

    Vilmantai, Vilmantai…
    Nusišnekėjimas privalo turėti ribas: tu į vieną vietą statai čekistų išperas (1-2-3 pastraipos), jų sugalvotą terminologiją (šūdlenkiai) ir KB bei jos ir tautos gynėjus partizanus (4 pastraipa). Na o apie bohemiškas asmenybes…Jas palik ramybėje- tai meno pasaulis, tai mūzų pasaulis…Tai ir Bethovenas, ir Čiurlionis, ir Pikaso….Juos palik- jei tik jie nebuvo salomėjomis nerimis, blogo nepadarė…

 15. Waffen-Panzergrenadier:

  va čia pasakyta visa esmė ir teisybė:

  “Todėl nereikia nė sakyti, kad 170-asis BK straipsnis iš esmės tarnauja tik homoseksualų propagandai ir gina tik jų „teises“ – pagal šį straipsnį iki šiol nenubaustas NĖ VIENAS asmuo, viešai keikęs lietuvius ir lietuvybę, patriotizmą, baltą rasę, koneveikęs tikinčiuosius. Prokurorai netgi nepriima tokių prašymų pradėti ikiteisminį tyrimą ir visada siūlo bylinėtis „privataus kaltinimo tvarka“.

 16. Jotvingis:

  Kiekvienas uzsienietis,gyvenantis,kad ir laikinai Lietuvoje PRIVALO paklusti Lietuvos istatymas,gerbti jos paprocius,kalba,kultura.Aiskiau negu aisku.Neprivalo gerbt jokiu svetimu istatymu(kad ir Briuselio inspiruotu),tik LIETUVOS! Lietuvis,bunantis uzsienyje,privalo gerbti ir vadovautis vietos istatymais,tai kame problema? Kiekvienas rusas,lenkas,zydas,cigonas ar dar kas nors,gyvenantis Lietuvoj,privalo ne tik gerbt ir laikytis lietuvisku istatymu,gerbt paprocius,bet ir kalbet lietuviskai,ju vaikai privalo kalbet lietuviskai,na,o savaitgaliais ar po pamoku,gali mokytis gimtosios kalbos,puoseleti savo kultura.Visur taip yra,lietuvisku mokyklu nepristate nei lenkai ,nei rusai,nei dar kas nors ir musu vaikuciai ten priversti mokytis svetima kalba…tik cia,musu debilai lipdo lengvatas lenkams,rusams ir dar velniai zino kam,nors Lietuvoje nera nei vieno etninio lenko ar ruso,visi jie cia atsibaste kaip kolonizatoriai,uzkariautojai! Tik totorius ir karaimus Vytautas pasikviete.Stai jums tema diskusijoms,aktuali ir nesprendziama.Turiu pasakyti,kad lenkijos mazdaug 70 proc. teritorijos yra jotvingiu,prusu,galindu zemes(nuo kada lietuviai tapo lenkais?),jie net sostines savo Varzuvos pavadinimo nesusiprato aplenkint,ar pagrindines upes Veislos…sitie pavadinimai,kaip ir daugelis kitu liko lietuviski(jotvingiski).O baltagudziai? Tie tai is viso nesenai asimiliuoti slavu,aisku ir persimaise su jais…

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Tačiau pripažink, Jotvingi, Tu kariauji seniai pralaimėtus karus. Tu – taryt likusi dulkė.

   • Waffen-Panzergrenadier:

    Na, pasaulio globalistų kontekste visa Lietuva – tik dulkė, tačiau tai nereiškia, kad turime briuselio, maskvos ir žydijos pydarams nusilenkti.

    • Vilmantas Rutkauskas:

     Kažkodėl gudriai pamiršai paminėti žydišką savo tautiečių religiją ir jos simbolius, kuriems ne tik lenkiamasi, netgi klaupiamasi.
     Straipsnio autorius šį klausimylį taipogi paliko tautiečių ir giminių laisvai vatikaninei ant kaktų kryžiukais saviraiškai.
     Visada tokiais šnekesių ir pašnekesių atvejais pašnekovo klausiu: ar tai reiškia – daugiau maldų ?

  • Valentas:

   Jotvingi, mes turime puikią savo valstybės istoriją, kur ir LDK, ir I respublikos laikais puikiai derėjo sveikas tautiškumas su pagarba kitoms tautoms. Kas priešinasi katalikybei ar dorų katalikų sukurtai ES ? Tarybinės sistemos šalininkai- homosovietikai iki kaulų smegenų ar jų klapčiukai. Nieko naujo jie nepasako, tik puikiausiai atkartoja KPSS/ LKP programą ir bando ją pateikti kaip po savą. Tautų blogų nėra. Blogų tautų pajieška ne lietuvių, bet bolševikų ir jų draugelių (nacionalsocialistų) nesveiko mąstymo bruožas. Lietuviams jis neprilips ir dabar, nes sovietmečiu neprilipo. Ant ligonių nepykstama…

 17. Jotvingis:

  P.S. Ka kalbet apie homikus,lezbietes…normalu,kada yra seima ir ji susilaukia palikuoniu,augina,perduodama savo tautos isminti,vertybes,doros pagrindus.Kas pasakys,kad du homikai ar lesbes gali susilaukt palikuoniu? Naturaliai tai neimanoma.O kokias vertybes jie galetu perduoti? Vazelino sudeti,ar kaip pasilenkt ar pasikreipt?Tuo viskas ir pasakyta,kas yra normalu,kas issigimimas.Deja,siuo metu aukstuose postuose sedi daug “mazumu” atstovu,pasauliui brukama “nauja tvarka”,issigimeliskumas pateikiamas kaip “tikroji vertybe”,o amziais nusistoveje vertybes naikinamos ir diskredituojamos.Manau,kas masto,tas tikrai supranta,kuo mus nori paversti….

 18. ŠIANDIENOS MALDA:

  DĖKOJAME DIEVUI UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ IR MELDŽIAME, KAD PEDOFILAI, VAGYS, NUSIKALTĖLIAI, KGB DARBUOTOJAI, EGOISTAI, GOBŠUOLIAI, IŠTVIRKĖLIAI IR PRISITAIKĖLIAI, PARSIDAVĖLIAI IR LIETUVYBĖS PRIEŠAI BŪTŲ PAŠALINTI IŠ VALDŽIOS, O ATEITŲ DORI, ŠEIMOS VERTYBES IR TAUTOS GEROVĘ GINANTYS IR KURIANTYS STIPRŪS, ATSIDAVĘ, KŪRYBINGI VALIOS ŽMONĖS, KURIE NEŠTŲ TIKĖJIMĄ IR VILTĮ, MEILĘ ŽMOGUI IR SAUGIĄ LAIMINGĄ ATEITĮ MŪSŲ VAIKAMS, TAUTAI. BŪK PAGARBINTAS PER AMŽIŲ AMŽIUS VIEŠPATIE, ŠLOVĖ TAU AUKŠTYBĖSE IR TAVO VALIA TEBŪNA, DĖKOJAM, KAD IŠKLAUSAI ŠIĄ MALDĄ, SAUGOK MŪSŲ LIETUVĄ, JĖZAUS VARDU, AMEN.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Žydo vardu rytoj tau kitą parašysiu.

   • Vilmantas Rutkauskas:

    “””Tai dalis žinių apie nematomus dalykus, kuriuos mes tau atskleidžiame per įkvėpimą: tu nebuvai su tais, kada jie šaudė galybę strėlių, sprendžiant kas iš jų turėtų būti įpareigoti rūpintis Marija: nebuvai tu tada su jais, kada jie ginčijosi (dėl to). „Štai“ Angelai sakė: „O, Marija! Allahas siunčia tau žodį nuo Savęs (…) , laikomas garbėje šiame pasaulyje ir Pomirtiniame gyvenime ir bus (komp.anijoje) tų, kurie bus arčiausiai Allaho. Jis kalbės žmonėms vaikystėje subrendęs. Ir jis bus teisingųjų (komp.anijoje).“ Ji tarė: „O mano Viešpatie! Kaip aš turėsiu sūnų, jei nė vienas vyras nėra manęs palietęs?“ Jis tarė: „Taip-Allahas sukuria, ką tik Jis panori-kada Jis priima planą, tik taria „Tebūnie“, ir taip būna. Ir Allahas išmokys jį Šventraščio ir išminties, Toros ir Evangelijos. Ir paskirs jį pasiuntiniu Izraelio vaikams su tokia žinia: „Aš atėjau pas jus su ženklu iš jūsų Viešpaties, nes aš padariau jums paukščio figūrėlę iš molio, koks jis buvo, ir įkvėpiau jai, ir ji tapo paukščiu, Allahui leidus, ir aš pagydau tuos, kurie gimė akli, ir raupsuotuosius, ir aš prikeliu mirusiuosius, Allahui leidus, ir aš išvardinu jums, ką jūs valgote ir ką laikote savo namuose. Tikrai tame yra ženklas jums, jei jūs tikėjote. Aš atėjau pas jus patvirtinti Torą, kuri buvo anksčiau manęs. Ir padaryti leistina dalį to, kas (anksčiau) jums buvo uždrausta; aš atėjau pas jus su ženklu iš jūsų Viešpaties. Taigi, bijokite Allaho ir klausykite manęs. Allahas yra mano Viešpats ir Jūsų Viešpats; tad garbinkite Jį. Tai kelias, kuris yra tiesus.“““
    (Šv.Koranas -3:42-51)

 19. Hmz:

  “pagal šį straipsnį iki šiol nenubaustas NĖ VIENAS asmuo, viešai keikęs lietuvius ir lietuvybę, patriotizmą, baltą rasę, koneveikęs tikinčiuosius”

  Gal tiesiog nebuvo pagrindo? Nemačiau atvejo, kai tikinčiuosius būtų buvę kurstoma išžudyti, ištremti, sudeginti gyvus, smaugti ir pan., ką reguliariai raginama daryti su homoseksualais.

 20. babaušis:

  Per daug dėmesio tai Elenai. Arba žmogus su protu susipykęs arba šiaip kokia provokatorė, ieškanti netolerancijos apsireiškimų šiame puslapyje. Neatsargus žodis ir pareis čia kam nors 170 str. Ignoruokit ją ir tiek.

 21. babaušis:

  Per daug dėmesio tai Elenai. Arba žmogus su protu susipykęs, arba čia šiaip kokia provokatorė, ieškanti netolerancijos apsireiškimų šiame puslapyje. Neatsargus žodis ir pareis čia kam nors 170 str. Ignoruokit ją ir tiek.

 22. Vilmantas Rutkauskas:

  Pirmiausia, tai tragiškai suvyriškėję masiškai KELNĖTOS LT moterys ir vatikaniniai božo nycų ILGASKVERNIAI savo pasąmoningai supainiotomis išvaizdomis – tiesiog deklaruojančiai šaukte šaukia: tikra meilė tik tarp vyrų.

 23. Vagonas:

  Prie šio garvežio traukiamo sastato kabinuosi ir aš. Kiti keliai veda į pražutį.

 24. Lietuviškas beržas:

  KLAUSIMAS:Ar gali,tikras vyras-t.y.lietuviškas beržas,kartais,duot,savo,moteriai į skūrą?

 25. Papildysiu Ričardo pateiktus teisinius argumentus tikrai įdomia faktine medžiaga. 🙂

  Pagrindinis dokumentas (pernelyg “nereklamuojamas”), parengtas prokuroro Rimvydo Valentukevičiaus ir patvirtintas Algimanto Valantino, yra “Metodinės rekomendacijos”, kuriuo ir vadovaujasi mūsų policija, saugumas, prokuratūra ir teismai:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS
  GENERALINĖ PROKURATŪRA

  TVIRTINU:
  Lietuvos Respublikos generalinis
  prokuroras Algimantas Valantinas

  2009 m. gruodžio 23 d.

  Apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovams ir
  prokurorams

  Policijos departamentui prie
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
  ministerijos

  Valstybės saugumo departamentui

  METODINĖS REKOMENDACIJOS DĖL NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ, PADARYTŲ RASINIAIS, NACIONALISTINIAIS, KSENOFOBINIAIS, HOMOFOBINIAIS AR KITAIS DISKRIMINACINIO POBŪDŽIO MOTYVAIS, IKITEISMINIO TYRIMO ORGANIZAVIMO, VADOVAVIMO JAM IR ATLIKIMO YPATUMŲ

  2009-12-23 Nr.12.14-40

  Vilnius

  Šitų labai įdomių “Metodinių rekomendacijų” tekstas ir jo komentarai yra čia:

  Drebėkite nacionalistai ir homofobai – prokuroras Valentukevičius jus visus pasodins!!!
  http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=5581

 26. Smūgiai Tautininkams:

  viena dėstytoja man pasakojo, kad Sorošas finansavo vadovėlių išleidimą 199? metais. Vienas dalykas buvo būtinas: IŠRAVĖJO TAUTIŠKUMĄ iki mažiausio dalykėlio.

  Ar tai nebuvo lietuvių tautos diskriminacija, atimant tautiškumą iš tautos vaikų?

  • starkiss:

   butent tai jie ir padarė… nes nudziūvęs medis …neauga o kelmai patys supus…

   • Rytas:

    mokslai.lt ir parašyta:

    Atkūrus valstybę itin svarbu tapo pertvarkyti vadovėlių turinį. Skubiai koreguojami seniau išleisti vadovėliai, verčiami Vakarų Europos, Skandinavijos šalių, rašomi originalūs lietuviški vadovėliai, visų pirma lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos. 1992 m. pradinės mokyklos jau dirbo pagal naujas programas, kuriose pabrėžtas integracijos principas, naudojosi originaliais vadovėliais ir mokymo priemonėmis. Modernių vadovėlių bei mokyklai, pedagogams svarbios literatūros leidybą rėmė Atviros Lietuvos fondas, 1993 m. parengęs projektą “Švietimas Lietuvos ateičiai”. Šis projektas derinamas su Švietimo ir mokslo ministerija, jį finansuoja garsus amerikiečių filantropas George’as Sorosas.

 27. S:

  Čekutis labai laiku siūlo sprendimą. Songaila neseniai išryškino mūsų teisminės sistemos esmę, kai nuėjo “susikauti” su jų vadais Kryževičium, Kūriu į TV laidą. Esmė gi ta, kad mūsų teismuose įsigalėjo toks teisėjų sluoksnis, kuris tendencingai taiko esamus įstatymus ir jie yra nebaudžiami. Ta sistema ir teisėjai atėję iš sovietinių laikų. Ir jų pašalint pagal įstatymus neįmanoma (kol kas). BET, įmanoma pakeist įstatymus per Seimą. Todėl, 170 BK straipsnio atveju geriausias sprendimas iš tiesų yra panaikinti patį straipsnį. Tikiuosi, kad tautininkai šito imsis ir pasieks po rinkimų. Tada atpultų ir tos prokuratūros “metodikos”, pagal kurias straipsnis tendencingai taikomas ir t.t. Pagaliau, tautininkų visuomeninė organizacija Lietuvių Tautinis Centras šio straipsnio panaikinimą yra įrašes kaip vieną savo uždavinių. Apibendrinant, Čekutis neverkšlena, o siūlo “ką daryti”, ko dabar Lietuvoje ypač trūksta. Pagarba, ir tikėsimės, kad ledai pajudės, ne tik šiuo, bet ir kitais įvairiais klausimais.

 28. Besidomintis:

  Autorius yra beveik visiškas teisinis analfabetas, paraidžiui skaitantis pastraipas sau naudinga linkme, visiškai be konteksto. Išreikšti savo nuomonę yra viena, kurstyti neapykantą- kita. Gal reikėtu perskaityti nors keletą nutarčių, ir bausmės motyvavimą apžvelgti, o ne perskaičius tris eilutes pasakyti, kad įstatymas blogas. kažkur vis nuskamba, APLINKA KALTA.

 29. Atgalinis pranešimas: Lietuvių tautos diskriminacija | versijos

 30. Atgalinis pranešimas: Ar Lietuva klaupsis prieš fašizmo šauklius? | ADiSSPA "Sanglauda"

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: