J.Jasaitis. Apie atsakomybę ir „drąsą“ (78)

Tautininkų suvažiavimo išvakarėse gavau klausimą iš prieš kelias dienas užpildžiusių Tautininkų sąjungos steigėjų anketas. Dabar jie sprendžia dilemą – dalyvauti ar nedalyvauti. Laiškutyje rašoma: „Daugelis kolegų klausė, kokia bus mūsų atsakomybė, nes vis dėlto yra nurodami asmeniniai duomenys ir pasirašoma po jais. Kitas dalykas yra, kad  nenorima priklausyti partijai, kuri gali turėti įtakos įsidarbinant.“

Noriu su „Alko“ skaitytojais pasidalinti ką jiems atsakiau:

Nematau jokio ryšio tarp asmens duomenų bei įsidarbinimo ateityje galimybių. Dalyvauti tokiame suvažiavime, koks įvyks rytoj, berods, nerekomenduojama tik statutiniams darbuotojams, pavyzdžiui, policijos karininkams. Bet juk ir jų pilietinių teisių dalyvauti valstybės gyvenime nederėtų riboti.

Rytoj susirinkę žmonės balsuos už tai, kad būtų atkurta Tautininkų sąjunga arba sąjūdis. Kurį pavadinimą pasirinkti, jie patys apsispręs. Tai – laisvų asmenybių susivienijimas, kurio tikslas – sustabdyti valstybės griovimą, kuris pasireiškia per korupciją, besaikį skolinimąsi, prievartinį gyventojų išvarymą į emigraciją, tautos kultūros niekinimą. Taip, kiekvienas iš mūsų prisiimame asmeninę atsakomybę, kad reikalausime nutraukti šiuos nusikalstamus reiškinius ir aktyviai teiksime savo pasiūlymus. Kitaip sakant, nebebūsime abejingi „stebėtojai, stovintys po medžiu“, kai mūsų akivaizdoje nebaudžiamai siautėja kyšininkai, valstybės turto pasisavintojai ir lietuvių tautos, taigi ir jaunimo niekintojai.

Tai, kas vyksta dabar, kelia klausimą, kad gal visai nereikėjo atkurti Lietuvos valstybės? Gal nereikėjo nei Kovo 11-osios, nei Sausio 13-osios? Gal Loretos Asanavičiūtės ir kitų jaunuolių žuvimas po sovietų tankais ir nuo desantininkų kulkų buvo beprasmis ir šiandien jau niekam nebereikalingas? Gal Medininkų posto darbuotojai irgi buvo puskvailiai, kad išdrįso saugoti tada dar tik Islandijos pripažintos valstybės sieną, todėl juos ir nušovė?

Dabartinė valdančioji struktūra nesugeba atsilaikyti prieš ypatingai grubų ir visiškai neteisėtą Lenkijos kišimąsi į Lietuvos reikalus, prieš bandymus vėl atplėšti Vilnių ir visą Vilnijos kraštą. Dabartinė rinkimų į savivaldybes sistema, kai reikia balsuoti tik už partinius sąrašus, yra antikonstitucinė, bet dabartiniai valdantieji atsisakinėja ją pakeisti, nevykdo net Konstitucinio Seimo nutarimo. Beveik neturime jokios įtakos, renkant Seimo narius. Tai pasakykite, kaip dabartiniam jaunimui tikėtis gyventi Lietuvoje? Kaip atkurti pasitikėjimą savo gimtuoju kraštu, savo valstybe?

O gal visa tai jau nebesvarbu? Gal mes išsilakstykime po visą pasaulį, nes mums jau nebesvarbu nei gimtoji kalba, nei mūsų valstybės egzistavimas? O į mūsų išbėgusių vietas tegu ateis kiti, nes mums savo tautos namų jau nebereikia. Gal mes – jau tik „pasaulio piliečiai“, kuriems užtenka abstrakčios „globalios valstybės“ strategijos.

Žinoma, yra ir dar viena mažytė alternatyva: tapti bejausmiais „apolitiškais“ biurokratais, klusniai vykdančiais korumpuotų oligarchų nurodymus. Tačiau pagal dabartinę atrankos į valstybės tarnautojus sistemą vos vienas kitas gaus tokį darbą, nes valdantieji jau turi „savus“, o naujų specialistų diplomai jiems nerūpi. Taigi vilčių gauti „šiltą“ valdininko vietą – labai nedaug.

Jūsų klausimai rodo, kad studentus bando veikti tos jėgos, kurios nenori jokių permainų. Jus gąsdina, kad kažkas blogais kėslais panaudos jūsų asmens duomenis arba trukdys įsidarbinti, nors nieko panašaus negali būti. Bet yra ir kita reikalo pusė – abejingumas ir bailumas. Dalis jaunimo tapo tiesiog alergiškais tam, ką jie vadina „politika“. Jie galvoja, kad viskas kažkaip susitvarkys savaime, jiems patiems niekur nedalyvaujant. Kiti tikisi, kad naudingiau priklausyti vadinamosioms valdančioms „partijoms“: pseudo-liberalams, pseudo-krikdemams, pseudo-konservatoriams, pseudo–socialdemokratams (persidažiusiems komunistams ir komjaunuoliams) arba V.Uspaskich‘o „darbiečiams“.

O gal kai kam iš mūsų drąsos užtenka tik rašinėti anoniminius komentarus arba, tiksliau sakant, „chamentarus“, terlioti tvoras ir pastatų sienas vadinamaisiais „grafičiais“? Gal jų drąsa pasireiškia tik sugebėjimu išpilti iš savo automobilio peleninių krūvą nuorūkų tiesiog daugiabučio namo kieme, taip sakant, „išsituštinti“ viešoje vietoje, ne be pagrindo tikintis, kad niekas nepamatys ir už tai nenubaus? Gal drąsa yra masiškai chamiškas vairavimas, kai nesilaikoma jokių eismo taisyklių ir greičio apribojimų? Gal drąsa laikomas toks kalbėjimas, kai kas antras žodis yra šlykščiausias keiksmažodis, neretai net nesusimąstant, ką jis reiškia?

Didelę dalį rytojaus suvažiavimo dalyvių sudarys jaunimas, kadangi pagrindiniai tautininkų sąjūdžio steigėjai yra net dvi tautiško jaunimo organizacijos. Jų vadovai neseniai pasirašė susitarimą dalyvauti atkuriant Lietuvių tautininkų sąjungą. Narių daugumą sudaro Vilniaus ir Kauno universitetų bei kolegijų studentai. O kiti gal ir toliau liks apatiškais „provincialais“, kuriems užtenka „bumčikų“ ir alaus? Ar ne tokios reklamos kasdien mirga ir mūsų koridoriuose pakabintuose televizoriukuose. Per kiaurus metus ten kasdien reklamuojamas „NEO-taksi“, „Bernelių užeiga“, „Naktynės“, „Kibiras alaus“ ir t.t. Ir mums visa tai dar nenusibodo? Mums tinka? Mums nieko daugiau nebereikia?

Teko dalyvauti Sąjūdžio veikloje tuo metu, kai mano kolegos sėdėjo bibliotekose ir rašė disertacijas. Dabar jie sėdi Seime, o juos vadina „ekspertais“. Jie labiausiai bijo, kad kažkas jų paklaus, o ką jūs, „ekspertai“, padarėte, kad Lietuva paskandinta skolose, kad vis kyla kainos ir vis daugiau dirbančių žmonių priversti apleisti savo namus ir važiuoti svetur, kur dauguma turės pamiršti savo diplomus ir taps viešbučių valytojais, senelių prižiūrėtojais, indų plovėjais, miško kirtėjais, pagalbiniais statybų darbininkais. Bet keisčiausia, kad dalis jaunimo mano, jog jų visa tai neliečia.

Kokia padėtis iš tikrųjų yra valstybėje, galima pasiskaityti: www.alkas.lt; www.demokratija.eu; www.tautininkusajunga.lt . Bet juk galima ir nieko neskaityti, o pasitenkinti tuo, ką rodo reklamos ir „panoramos“.

Jei kas abejoja arba bijo, kad aktyvi pilietiška pozicija pakenks jų būsimai karjerai, tegu gruodžio 17 d. nevažiuoja į atkuriamąjį suvažiavimą. Bailių ir abejingų atkuriamajame suvažiavime nereikia. Kiekvienas žmogus turi apsispręsti pats, kad paskui nekaltintų, jog jį kažkas „įvėlė į politiką“. Juk kiekvienas pasirenka SAVO kelią.

Politika yra ne verslas, o visuomenės tvarkos ir saugumo užtikrinimas. Taip, kaip tai supranta pasaulio sociologai, o ne agentūra VBS („viena bobutė sakė“). Gal būt kai kam iš jūsų dar per anksti, dar reikia subręsti. Kaip sakoma, kada nors… gal vėliau. Tik paskui kad nekaltintų, kad jau – per vėlu, nes „Lietuvos laisvos nebėr, iš Lietuvos liko tik ESR arba vėl – LTSR“. Tik tas gali dalyvauti, kuris pats savęs sugeba paklausti: „Kas, jeigu ne aš?“

Prieš Lietuvą nuo pat jos nepriklausomybės atkūrimo, taigi jau du dešimtmečiai vyksta nepaskelbtas, bet kasdieninis karas. Kaip ir būna kare, beveik visuose gyvenvietėse riogso griuvėsiai, apleisti namai išdaužytais langais, visokiu šlamštu užversti kiemai. Ištuštėję, krūmokšniais apžėlę buvę dirbami laukai, kuriuose net karvę retai kur bepamatysi. Į žemę sminga sukrypusios sodybėlės polietilenu užkaltais langeliais.

Blizga tik didžiųjų prekybos centrų vitrinos. Va, šioje srityje tai tikrai milžiniška pažanga padaryta. Šiuo požiūriu jau niekuo nebenusileidžiame nei Čikagai, nei Briuseliui. Tačiau apie gamybos sritį to tikrai nepasakysi. O juk negali normaliai funkcionuoti tokia valstybė, kuri bandytų išgyventi tik iš prekybos ir pervežimų. Gyventojų perkamoji galia tik iš tokios veiklos niekaip nesukuriama.

Ką dar liko sunaikinti Lietuvoje, kad jos kaip valstybės egzistavimas taptų absoliučiai beprasmis? Taip, dar liko vienintelė kliūtis globalistų užmačioms – pilietinė ir tautinė tapatybė. „Betaučių“ ir „bepiliečių“ samdinių bandai savos valstybės nebereikia. Kažkaip labai jau keistai vis labiau sutampa tai, ką dar prieš porą dešimtmečių mums bandė įkalti sovietų politrukai, taukšdami apie proletarinį internacionalizmą ir naują „nacionalinę bendriją – tarybinę liaudį“, o dabar nuolat kartoja vadinamasis Briuselio „prezidentas“, kuris didžiausia savo paneuropinės politikos kliūtimi laiko tautines valstybes.

Globalistams jau pavyko mus supriešinti. Daugelis mūsų jau bijo pasitikėti vienas kitu: kolegomis – darbe, kaimynais – daugiabutyje ir t.t. Mes nebetikime, kad savo pilietine laikysena galime ką nors pakeisti į gerą. Vis labiau manome, kad nebereikia nieko daryti, nes vis tiek „valdys tie patys“. Tokioje situacijoje nuo saviniekos iki savinaikos liko tik vienas žingsnis. Suvažiavimas parodys, ar dar galime atgauti orią laisvo žmogaus laikyseną.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

78 komentarai

 1. Kemblys:

  Jonas Jasaitis:
  “…prievartinį gyventojų išvarymą į emigraciją…” – privertė palikti Tėvynę?
  (emigracija [lot. emigratio – išsikėlimas] 1. žmonių persikėlimas iš tėvynės į kt. šalis; 2. kurioje nors šalyje gyvenančių emigrantų visuma, išeivija;…)
  “nerekomenduojama” – nepatariama?
  “korupciją” – kyšininkavimą?
  “…valdančioji struktūra…” – valdžia?
  “aktyviai, egzistavimas, abstrakčios „globalios valstybės“ strategijos, reklamos, pozicija, alternatyva, paneuropinės, situacijoje…………………” – ?????????????????????

  “Ką dar liko sunaikinti Lietuvoje, kad jos kaip valstybės egzistavimas taptų absoliučiai beprasmis? Taip, dar liko vienintelė kliūtis globalistų užmačioms – pilietinė ir tautinė tapatybė.” – !!!!!!!!!!!!!!!

 2. Artūras Gotautas:

  Demokratija yra vergovės forma – Kurioje tu pats “išsirenki” savo šeimininką!!!
  Demokratija=Vergovė.
  To žodžio rate slypi Didžiulė neteisybė.
  J.Jasaitis taip suraitė keverzonę,kad vieni savanaudiški tikslai…
  Gal krikščioniška-bajoriška “atributika” koją kyšo čia,nes daugeliu atvejų,kad ir pas “Tautininkus” josios pilna,beveik visi su kostiumais ir “Šlipsais-KaklaSmaugiais”,kur ten mąstys tos galvos,jei gryno oro kūnas mažiau gauna.
  Kol vis bus reikiamas skaičius “pečkurių” tol tas katilas “pamazgų” virs ir virs ir virs….Kiekvienas ateidamas balsuoti,vis atneš po “pliauską” ir pabalsavęs padės ją po tuo katilu,kad “pamazgom” būtų šiltą ir jauku….
  Eiti balsuoti,tai sutikimas su esamą situacija ir leisti jai parazituoti toliau,tai save stumiant į dar gilesnę prarają/bedugnę.(pvz http://www.efoto.lt/node/295219).
  PoLitika yra Verslas – Verslas yra PoLitika.Visa PoLitika paremta MELU – NETEISYBĘ…
  Balsuoji sutinki,kad esi Melagis ir Neteisus,toks pat kaip ir tie iš “pamazgų” katilo..Nekalbant jau apie visokias ParTijas,kur vien tik savanaudiški tikslai..
  Ar reikalingas tas MELAS,ta NETIESA Mūsų Tėvynei,ar reikalinga tai mums,vaikams…Juk visa tai,tik žaidimas – TEATRAS ir jame vis tos pačios lėlės,tik kitais rūbais perrengtais,o viduje likusios senos dulkėtos “iškamšos”…
  Kiek ilgai Teatro lėlės vaidins,kai žiūrovų nebus? Kiek ilgai katilas “pamazgų” virs,kai pliauskų pakuroms nebeliks?
  http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=238640 čia tik mažas pavyzdys viso Tearto iširimui…
  Vaikiška,žemiau nei vaikiška tame Teatre dalyvauti ar nešioti pliauskas po katilu kyšt..Lyg ir suaugę/subrendę esat
  bet vis dar Meluojat,Netiesą kalbat,vis dar kostiumus su “kaklasmaugiais” nešiojat,o ir nuodingo alkoholio neatsisakot vis pateisindami visur save,bet toli toli mintyse suprasdami,kad NETEISINGAI darot…
  Melas vardan Didesnio Melo,Verslas vardan PoLitikos,PoLitika vardan Didelio Melo ir Verslo..
  Kurioje vietoje tūlas valstietis randasi,jau nebeaišku,gal ten už devynių jūrų ir devynių kalnų…gal..?
  Ir toji šalis jau nebe LIETUVA,nes devynios jūros ir devyni kalnai skirią ją..?
  Mes visi esam Gamtos vaikai,o Gamta tai vienintelė knyga kurios kiekvienas puslapis prasmingas,visi atsakymai joje ęsti ir jokios visiškai JOKIOS PoLitikos ten nėra,tik papildimas vieno kito jungiant tai į Darnią-Taurią visumą pasiremiant Taisyklingumu (Logika)..
  Gamta moko taip neįkyriai,jog mes per vėlai sužinom,kad Ji-mūsų Mokytoja…
  Gamta niekados mūsų neapgaudinėja,tik mes patys nuolat apsigauname…
  Mes per daug stebime Gamtą ir per mažai gyvename su Ja…
  Daugiau žmonės Taisyklingo mąstymo Gyvenime ir Jis pats prisipildys Doros-Taurumo-Teisybės..

  • Pikc:

   Ar reikia priminti, kas būna, kai lietuviai neina balsuoti, o lenkai su rusais balsuoja labai aktyviai? 🙂

   • Artūras Gotautas:

    ..Reikia pirmiausiai prisistatyti prieš rašant,o ne “slapyvardžiu” dangstytis,visad noriu paŽinoti žmogų.Žinoti taisykles(įstatymus) reikia,ten pakankami aiškiai išdėstyta visa keverzonė,kiek turi žmonių dalyvauti,kad rinkimai NE-užskaitomi/NE-patvirtinami ir kiek gyvena Lietuvoje rusų,lenkų ir kitų tautinių mažumų,kurie jokios įtakos negali turėti,nes yra mažuma…
    ..Tik vieninteliu tokiu keliu,galima teisiškai-taisyklingai pakeisti esamą NETIESĄ-MELĄ..
    Posakiai:
    Labai lengva būti Geram,bet sunku būti Teisingam..
    Pasodinęs sorą – pupų nelauk…
    Akys neklysta,kol pasikliauna savo paties,o ne kitų,akimis…
    Tūkstančių žodžių nenuveiksi tiek,kiek vienu Geru darbu..
    Nepriklausomybė yra šalies SVEIKATA..
    Dar niekas nepasiklydo TIESIAME kelyje..
    Mąstymo laisvė yra visų neatimama teisė..

 3. !:

  Gerai, kad nepavargsti, Kembly, šaunuolis. Greitosiomis mandrai parašelioti beveik kiekvienas gabus, o štai be mandrybių, tačiau taip kad net Alioks iš Aluntos suprastų, ne kiekvienas gali, greičiau-tingi.

 4. Vilmantas Rutkauskas:

  Straipsnis gražus ir teisigas, na, tik gal tik vienoje čia vietoje ne:
  ” Narių daugumą sudaro Vilniaus ir Kauno universitetų bei kolegijų studentai. O kiti gal ir toliau liks apatiškais „provincialais“, kuriems užtenka „bumčikų“ ir alaus? ” – Taip taryt pareiškiama, kad kas ne su mumis, tas bubis.
  Na, bet čia autorius taip parašė – ką galvoja, o ne ką reikia. Todėl gerai.

 5. ANTANAS:

  Straipsnio autoriaus taikliai, gražiai pasakyta:
  “Dabar jie sėdi Seime, o juos vadina „ekspertais“. Jie labiausiai bijo, kad kažkas jų paklaus, o ką jūs, „ekspertai“, padarėte, kad Lietuva paskandinta skolose, kad vis kyla kainos ir vis daugiau dirbančių žmonių priversti apleisti savo namus ir važiuoti svetur, kur dauguma turės pamiršti savo diplomus ir taps viešbučių valytojais, senelių prižiūrėtojais, indų plovėjais, miško kirtėjais, pagalbiniais statybų darbininkais. Bet keisčiausia, kad dalis jaunimo mano, jog jų visa tai neliečia.”
  Man asmeniškai, Tautininkų sąjungos atkūrimas panašus į Lietuvos persitvarkymo sąjūdį, į Kovo 11-sios aktą.
  Aš su jumis, telaimina mus Dievas.

 6. Algimantas:

  Šitiek metų mūsų tėvai ir seneliai išlaikė lietuvybę, o mes ją patys atiduodam – savanoriškai. Sveikinu atsikūriančius tautininkus – sėkmės ir vienybės Jums.

 7. Autorius:

  Įsiūtis, su kuriuo išrėkei savo “lozungus” apie tai, kas yra politika, deja, nieko neįrodo. Niekindamas kitą, nieko nepasiekei. Vagių, ponaiti, politikais nevadiname. Ir jokio teatro vakar savo suvažiavime nevaidinome. Pasipiktinusiam dėl kaklaraiščio belieka pridurti, kad tokie, kurie mus visus, įskaitant ir patį, norėjo apvilkti vatinkomis ir apauti kerziniais arba guminiais batais, Lietuvoje jau valdė 50 metų. Nesu jos “kaklasmaugio” fanas, bet visa ta demagogija, kad reikia eiti kažkur į gamtą, štai ir reikalinga tam, kad vatinkų propaguotojai vėl sugrįžtų, nes esą lietuviai net savo valstybės strategijos be svetimųjų nesugeba sukurti.

  • Kemblys:

   Autorius:
   “fanas, demagogija, propaguotojai, strategijos” – iš vieno sakinio rinkau.

   Autoriau, pripažink, kad tau lietuviški žodžiai nepatinka 😀 😀

  • Artūras Gotautas:

   J.Jasaiti ne PoLitika(PoLitikai) išsaugojo Lietuvą,lietuvių kalbą,papročius,savastį,vietovardžius,upėvardžius ir t.t.
   Viskas yra atvirkščiai,kiek bežiūrėsi atgal į praeitį ir į dabartį,beveik visur tų laikų PoLtikai nuodijo/žlugdė Tautą ir toliau naikinimo veiksmas tebevyksta,tik kitomis priemonėmis…Visa Stiprybė ir slypi TAUTOJE,liaudyje,ne Vyriausybėje,Seime,PoLitikoje,o paprastuose,bet Sąžininguose Valstiečiuose…
   Valstietis – Valstybės ietis,Pilietis – konkrečios pilies ietis,bet ne VALSTYBĖS..
   Kam reikalingas visuOmenės mokslas,jei pati visuOmenė moko?Gal tik pačiam “sociologui”?
   Dėl “kaklasmaugių” ir “kostiumų” reiktu ženklus paŽinoti,tai YPAČ prieštarauja lietuviškumui…Tautininkai – be Tautinės aprangos?Nors lininius rūbus ar drobinius galėjot suvažiavime dėvėt..Kam tos keverzonės apie “vatinkas”..
   Dabar iš jūsų tosios Tautininkų “partijos” tėra tik dviračio grandinės grandžių dalis,atsakyme liekate toje pačioje grandinėje ir judėsite pagal minamus pedalus,taip priartėdami prie Didžiosios Žvaigždinės ir grįždami prie mažosios,bet nutraukti josios nepavyks,nes busit grandžių dalis,kurios stabdymo kelio ar pagreičio neįtakoja..
   ” Mes visi esam Gamtos vaikai,o Gamta tai vienintelė knyga kurios kiekvienas puslapis prasmingas,visi atsakymai joje ęsti ir jokios visiškai JOKIOS PoLitikos ten nėra,tik papildimas vieno kito jungiant tai į Darnią-Taurią visumą pasiremiant Taisyklingumu (Logika)..
   Gamta moko taip neįkyriai,jog mes per vėlai sužinom,kad Ji-mūsų Mokytoja…
   Gamta niekados mūsų neapgaudinėja,tik mes patys nuolat apsigauname…
   Mes per daug stebime Gamtą ir per mažai gyvename su Ja…
   Daugiau žmonės Taisyklingo mąstymo Gyvenime ir Jis pats prisipildys Doros-Taurumo-Teisybės..”

 8. Vytautas:

  Profesorius teisus , tik baisu, kad globalistai jį “nesuėstų”.

 9. tautietis:

  Tie, kurie turi įtaką ir valdo žiniasklaidą, vyriausybę – kokia bebūtų valdžia- ar socialistai ar konservatoriai, PROPAGUOJA KOSMOPOLITIZMĄ, IDENTITETO IŠSIŽADĖJIMĄ. Tai skatinama dirbtinai sukurtomis ekonominėmis priemonėmis (kaip 800 lt per mėnesį atlyginimas), korumpuota teisėsauga ir mentaliteto formavimas per žiniasklaidą. Vokietijoje ar Prancūzijoje, Britanijoje ar ypač JAV – tai neįsivaizduojamas dalykas, šiose šalyse vyrauja nacionalinė kalba, savimonė, patriotizmas.
  Tai kodėl Lietuvoje niekinama visa, kas susiję su valstybingumo tęstinumu, žudoma lietuviška savimonė, mokyklos, kalba, šeimos institucija, moralė. Vienas žmogus, esantis aukščiausioje šalies valdžioje pasakė: “Baikite pergyventi dėl tos emigracijos. Lietuvoje liks apie 60% tautos, likusius 40% atsivešim iš Rytų”. Tai tikroji oficiali politika. Todėl pamąstykit, kam tai naudinga. Tiktai sąmoninga, tautinė valstybė yra gebanti save apsiginti. PRIEŠ LIETUVĄ VYKSTA KARAS. Energetinė nepriklausomybė yra blefas – Rusija neleidžia Lietuvai niekur atsiskirti nuo Rusijos elektros tinklų, nes kaip tada vyktų energijos perdavimas į Rusijos strateginį karinį kumštį Europai – KALININGRADĄ? Tik stipri susivienijus tautinė Lietuva yra barjeras Lenkijai sulenkinti ir užimti Vilnijos regioną. Tik stipri ir sąmoninga tautinė Lietuva yra barjeras, trukdantis įgyvendinti šeimos institucijos griovimą ir palaido gyvenimo (kad žmones be vertybių būtų lengva valdyti per jų primityvius instinktus) įteisinimą. Tik tautinė valstybė Lietuva yra trukdis bankinei sistemai įklampinti žmones į paskolas ir kreditus, tik susivokianti ir vieninga tauta yra trukdis galimai Lietuvos okupacijai ateityje, tiek iš Lenkijos, tiek iš Rusijos pusės, tik tautinė valstybė ir tauta su stipriom tradicijom ir morale yra kliūtis suinteresuotoms finansinėms grupuotėms paversti žmones nemąstančiais zombiais, kurie tesugebėtų savo vergišku darbu uždirbtus gąšius išleisti jų prekybos centruose, o ne skatinti kultūrą, gamybą ir gynybą. Šitas planas vykdomas ne tik Lietuvoje, visa rytų ir vidurio Europa verčiama belyte, nutautėjusia, sumaišyta etniškai, vartotojiška mase. Ar mes išliksim kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tęsėja valstybe, kuri per amžius gebėjo save ir savo tautinį identitetą, kultūrą, kalbą, tradicijas apginti ginklu, rezistenciniu pasipriešinimu tiek Vokietijai, Rusijai, Lenkijai, ar ištirpsim emigracijoje ir naujuose atvežtuose imigrantuose, kuriems Lietuva tereikš tik dar vieną fabriko ar ekonominio sandėlio pavadinimą – TAI PRIKLAUSO NUO KIEKVIENO IŠ MŪSŲ. Todėl, nesvarbu kurioje pasaulio valstybėje šiuo metu esame, nepalikime Lietuvos, neleiskime kitiems aiškinti kas yra lietuviškas identitetas, laikai praeina, taip praeis ir dabar gręžiantys pinigus iš Lietuvos žmonių vargo valdininkai ir klanai, ateis nauja karta, kuri matys grožį savitumo turėjime, garbingoje ir didžioje Lietuvos istorijoje – kuri iš esmės ir yra kova už to savitumo išsaugojimą ir Dievo duotą teisę gyventi ir kurti savo etninėse, istorinėse žemėse, po vienu tautos namų stogu – LIETUVOS VALSTYBE. Mylėkim lietuvybę, padėkim vienas kitam, rūpinkimės savo valstybe, dalyvaukime jos gyvenime, ir svarbiausia – MĄSTYKIME, savarankiškai, kad niekas mum negalėtų įbrukti saviniekos ir savinaikos. LIETUVI – BUDĖK!

 10. besidomintis:

  Man nepaprastai gaila, kai lietuvybe puoselejantys ir ginantys sviesus zmones stengiasi issiversti be lietuvisku zodziu. Visi tie graikiskos ar lotyniskos kilmes tarptautiniai zodziai tera iskraipyti garsiskai ar prasme lietuviski zodziai, bet nemaza dalis ju nedera siandieniam lietuviskam zodziui, nes daugumas linke i vulgaruma, pvz. ‘tristitia’ reiskia liudesi, bet nesakysime, kad ‘trystycia’, ‘triestesis’. ( Buvo A.Patacko straipsnis ”Blago- blogis’ desnis’ pagal C.Gedgaudo ‘Musu praeities beieskant’ vieno sakinio santrumpa, ten apzvelgta lietuviu – slavu kalbu subjaurinimo santykiai ). Visos Europos nulietuvejimas per 3 tukstancius metu – tai tautos nuvarymas nuo tikejimo, savo kalbiniu saknu ir bjaurasties kaip gerio islaikymas. Tas ‘globalizmas’ velgi yra pirminis lietuviskas ‘globus’, ‘globas’ nuo veiksmazodzio ‘globti’, ‘globalus’ nuo ‘globelis’, priesaga ‘-ism-‘ velgi is lietuvisko aruodo, tai ir ‘globalizmas’ nesunkiai taptu grynai lietuvisku ‘globelysmas’, ‘demokratija’ susidedanti is ‘demos’ – deme, gal tema, nuo ‘demeti’ ar ‘temyti’ /ziureti/, ‘kratos’ – valdzia, tai prisiminkime lietuviu ‘kreslas’, ‘atsikrasti’/ patogiai atsilosti kresle/ ar ‘kratyti’, ‘sukresti’. Nera tarptautiniu zodziu, yra tik ‘Lietuvybiu pasauliui zodynas’, kurio didziaja dali nesunkiai atlietuvinus, pvz. ‘televizorius’ – toliveizorius, ‘televizija’ – toliveiza, galetume kalbeti visiskai lietuviskai, be musu kalbos nususinimo, islaikant lietuviska oruma ir padoruma.

  • Kemblys:

   Patiko, niekad nebūčiau susigalvojęs ‘toliveizoriaus’. Manau, kad pusę, dabar vartojamų svetimžodžių, galima keisti lietuviškais žodžiais iškart, dar pasistengus 20 nuošimčių galima išvengti, ir 20 nuošimčių nesunkiai, visi pasistengę, sugalvotume atitikmenis. Bet šioje svetainėje tai šauksmas tyruose – jų kiti tikslai 🙁

   • besidomintis:

    Tai ka Jus pasakete, atitinka mano daugiameciu svarstymu isvadas. Dar karta pasikartosiu is ankstesniu pasisakymu. ‘Enzimas’, graikiskai ‘enzumos’, kiles is ‘inzhiaumes’, liaudynu /lotynu ‘fermentus’ is ‘permintas’, lietuviskai galime sakyti ‘raugalas’. Koks palikimas Europai ir pasauliui ! Moksleiviskose dienose mums septintokams kaimieciams buvo juokinga ‘fizika’, vadinome ‘pisika’, kol mokytojas ( smetoniskas senukas, inteligentiskas iki tobulybes ) isgirdo ir nepraustasnukius labai graziai zodziu paauklejo. Pasirodo, mes buvome teisus, labai arti tiesos – ‘pistika’. Kaip ir liaudynu ‘penis’ pirmiau uzrasytas kaip ‘pesnis’, kaip graiku ‘peos’ dar Homero buvo vadinamas ‘pesnos’. Ar lietuviui reikia ka nors dar paaiskinti apie skolinius kitoms kalboms ? Labai daug zodziu yra sudaryta is netasytu stuobriu zodynelio, stai kur nemalonumu truputi butu atlietuvinant.

   • besidomintis:

    Pratesiu pavyzdziu. ‘Computer’ anglizuotas liaudyniskas zodis. ‘con-‘ ( com- ) lietuviskai san-, ‘put’ yra kiles is ‘pisti’, priesaga -er- ( -or-) is lietuviskos -or-. Lietuviskai skambetu ‘sanpistorius’ ar ( a nosine ) ‘sapistorius’. Gal ta saknini zodi ‘pisti’ reikia keisti i ‘jungti’, tai galetu buti ‘sanjungas’, gal dar ‘pajungas’, ‘priejungas’, gal dar ka grazaus butu galima sugalvoti.

  • Pastebėjimas:

   Tai tamsta tokiu savo pasakymu:
   “Visos Europos nulietuvejimas per 3 tukstancius metu – tai tautos nuvarymas nuo tikejimo, savo kalbiniu saknu ir bjaurasties kaip gerio islaikymas”
   Norite pasakyti, kad Centrinės ir Rytų Europos tautos išimtinai buvo lietuviakalbės prieš tris tūkstančius metų? Tai gal ir keltai, galai, germanai kalbėjo lietuviškai:-)

   • besidomintis:

    Gerbiamasis, kam tokia nuostaba ? Yra mokslininku rasliavos, kaip subjektyvios, ir yra zodynai tu kalbu, kaip objektyvus. Pasirinkimo laisve – tiketi mokslininku pasakomis ar skaityti zodynus ir vertinti savarankiskai, nebijant visu akademiku, kartu sudejus, kvailysciu isaiskinimo. Atsivertus bet kurios Jusu minetos kalbos zodyna pasijunti lyg lietuviu tarmes zodyne. Tuose zodynuose yra tokiu sirdi verianciu lietuvisku zodziu – grazuoliu, kad tiesiog norisi juos itraukti i Lietuviu Kalbos zodyna su paaiskinimu : zodis uzrasytas 200 m. pr.K. dab. Portugalijoje ( Vartagaloje ), zodis uzrasytas 70 m. pr. K. Galijoje ( Gaulioje), zodis uzrasytas 50 m.pr. K. Britanijoje ( net lietuvinti netenka ), zodis uzrasytas 500 m. Saksonijoje ( Seksnose ), zodis uzrasytas 900 m. Manx saloje, zodis uzrasytas 950 m. Skotijoje,… Pasiziurekite zodi ‘rowan’ Googgle, reiskianti sermuksni, dabar daugybe britu tokiu vardu didziuojasi, suzinokite jo sutrumpejimo kelia. Su manimi tegali gincytis zmones, kurie nebuvo atsiverte siu kalbu zodynu – tai aksioma. Kadangi nenoriu, kaip sako Sventas Rastas, ‘kiaulems perlu zarstyti’, tai i jokius gincus, taipogi ir su kalbininkais, tiesiog neverta veltis.

    • Pastebėjimas:

     Keistai skamba tie atlietuvinimai iš įvairių kalbų žodynų. Tai liguistos fantazijos vaisius – visur įžvelgti lietuvybes, balses praleisti, priebalses pakeisti, kad tik kuo lietuviškiau būtų:-) Šie sutapimai yra atsitiktiniai arba labai pritemti. Kodėl reikėjo milijonams kalbėti lietuvių tarmėmis, nors jie turėjo skirtingus dievus, skirtingus papročius, ornamentus, aprangą, buvo skirtingos genetinės kilmės – juodaplaukiai ir rudaakiai, šviesiaplaukiai ir mėlynakiai ir t.t.
     Taip galima įsivaizduoti, kad ir Šumerų – Babilono valdovai buvo kokie lietuviakalbiai “gudai” ir ten civilizacijas sukūrė. O tie vietiniai semitai, persai tik vergais pas juos tarnavo:-)…

     • megenis:

      Neuzsiimkite senu scholastiniu gincu – ar turi kurmis akis ? Atsiverskite minimu kalbu zodynus, ju pilna internete, tada sapaliokite.

     • besidomintis:

      Nesibaidykite bent Google ir Wikipedia, kurios pades Jusu nerastingumo ir kvailumo sajungai sunykti : Linguists believe that the Norse name is ultimately derived from a proto-Germanic word *raudnian meaning “getting red” and which referred to the red foliage and red berries in the autumn. Lietuviai dar ir siandien sako ‘raudonas’, ‘raudas’. Neprisimenate kokios spalvos sermuksciu uogos, kaip atrodo sermuksnis su prisirpusiomis uogomis ?

     • besidomintis:

      Taip, tenai irgi lietuviski zodziai, lietuviski deimantai zeri. Valdovu vardai lietuviski, galima atsiversti tu kalbu zodynus, ten pilna taip pat skambanciu zodziu, kaip ir lietuviu kalbos. Neseniai teko vartyti asiru zodyna, stulbina lietuvybiu gausa, kaip ir turku kalboje, gauti zodziai is gaulia-ateju/galateju, graiku. Farsi kalba gausi lietuvisku zodziu, ypac senosios Avestos kalbos, dabartine ganetinai suarabinta del islamo itakos.
      Babilone senieji, neiskraipyti zodziai gana sunkiai surandami, nes uzgozti graikiskuju, persiskuju ar hebrajisku, bet tie islikusieji – ju versti lietuviui lyg ir nereikia. Vien Tigras ir Eufratas savo senaisiais tikraisiais vardais sukrecia iki alpulio.

   • Kęstutis:

    Per “History” kanalą mačiau laidą kur rodė karaliaus Artūro kovas su sukilėliais. Įdomu buvo tai, kad vedantysis pabrėžė jog tais laikais anglų kalba skyrėsi nuo dabartinės. Kaip pavyzdį parodė dviejų kariuomenių susitikimą mūšio lauke. Vieni skandavo “Dievs gryts” – Dievas galingas(didis), kiti skandavo “lauk, lauk” – out. Taip, kad ir keltai, ir piktai, ir rugijai, ir galai, ir galindai ir t.t. kalbėjo protolietuviškai. Jei beveik visos europos kalbos kilusios iš lietuvių prokalbių, vadinasi, kad beveik visos europos tautos kalbėjo lietuviškai.
    “besidomintis”, jei kas, tiksliau pakomentuos…

    • besidomintis:

     Visos britu salos yra vien lietuvisku pagrindu. Taip vadinama Gaelic kalba dar vadinama Goydelic arba gaideliu kalba. Pasitikrinti nesunku perzvelgus senuju tarmiu zodynus, nesunku perskaityti William Camden ‘Britannia’, isleista 1605 m. ir kurioje surinkti daugybe vietovardziu, zmoniu vardu, zodziu is ikikrikstiniu laiku – ten viskas perdetai lietuviska. Dabartinis Cornwall tada buvo Kernow arba prisiminkime musu Kernave, islike iki siu dienu Smalacombe, Smarden, Derwent, Shotley ( Zhioteliai ), Rugeley, Pabaigh, islike tukstanciai zodziu dab. anglu kalbos zodyne grynai lietuviski, airiu kalbos zodyne. Galima per Google atsiversti Swadesh lists, pasiziurekite britu salyno kalbu zodzius tame 207 zodziu zodynelyje, ten vien lietuvisku grynuoliu kiek rasite.
     Visi karo sukiai yra grynai lietuviski. T.Mommsen, rasydamas ‘Romos istorija’, parases 6 tomus uzluzo del vienos priezasties : seniausiai uzrasytame metrastyje germanai/varumonys/ sauke ‘varrit’/varyt/, bet ne ‘barditus’, kaip rasydavo visuose velesniuose, jau nusirasytuose nuo padarytos skribo klaidos. Zmogu apeme panika ir dvejones del viso parasyto ir rasomo darbo.
     Tie ‘hurra’, ‘wiara’, ‘ura’ yra tik ikikristiniai ‘varryt’ pakaitalai, nieko nereiskiantys barskalai su tikruoju lietuvisku zodziu visai Europai.
     Kai imiesi atsekti europietiskus vardus, tokius kaip Arthur, Roland, Ludwig, Rowan, Heinrich, Theodor, Charles ar dar daugybe kitu, ju pradine kilme labai jau, kaip cia pasakius : Kardavartas, Grautalandas, Laudavykus, Raudnans, Gainarikus, Tautarikus, Karolus,…Turbut gryni keltiski ar germaniski ar dar kokie kitokie, bet. gink Die, ne lietuviski. Mums lietuviams tu vardu niekada neteks suprasti …

     • Pastebėjimas:

      Arthur – Kardavartas?
      Skamba išdidžiai ir prasmingai, bet ar teisingai?
      O gal Sarturas – Sartyras – Satyras, dar įdomiau.
      Rowan – Raudnans?
      Tai taip išeina, kad A. Rodenas buvo lietuvių klimės – Raudonis:-)
      Apie tuos Rikius tai tiesios sapnas kažkoks. Tagi Rikės tik pas gotus, germanus ir dar pas estus… O mūsų valdovai, tai kunigaikščiai – kunigai…; vadai – pravaradai, pravadyriai, vadyriai.
      Šlovė Mąstytojams ir jų pasekėjams…

      • Pastebėjimas:

       Dėl VAR – varyti, tai nenuostabu, kad pas anglosaksus war yra karas, o Varuna pas brachmanus pasaulio tvarkos dievas – tvėrėjas. O karas, kaip žinia yra tos tvarkos antipodas. Taip, kad čia bendra ir labai bendra, o ne išimtinai lietuviška…

       • besidomintis:

        Bet kodel tik vieni lietuviai teturi veiksmazodi ‘varyti’ visoms toms ‘var-‘ reiksmems ? Lyginamosios kalbotyros aksioma : jei nera daiktavardziui veiksmazodzio, jis yra skolinys is tos kalbos, kurioje yra tas veiksmazodis. Tiek Varuna, tiek Uranos, tiek war, tiek Ware, tiek Per-kunas, tiek veredas ( apskritis Aitiupijoje ), tiek varu-varu vandens drekinimo sistema iki Kolumbo Andu kalnuose Inku imperijoje, tiek ‘varanga’ maoriu kalboje ( pasidomekite kas tai, nesunku ), tiek Barro zmones Kalimantano saloje, nuplauke ir apsistoje Madagaskare, tiek dar aibiu aibes zodziu pasaulyje is to paties ‘vara-ti’ / ‘vary-ti’, tiek simtai zodziu ivairiose kalbose. Tai priklauso tai paciai aksiomai.
        Aplamai pazvelgus, tai Jums neverta nei rupintis, nei jaudintis, nei erzintis. Gal pasierzinus ramiai galite uzmigti teisuolisku kudikio miegu – tada sutinku pabuti Jums uz daktareli.

        • Pastebėjimas:

         Dėkui už rūpestį – miegu puikiai, nervai irgi stiprūs. Todėl, kad jau daug metų laikausi dienotvarkės: 8 val. darbui, 8 šeimos ir namų reikalams ir 8 val. miegui. Taigi eina mūsų šeima gulti iki 22 val. ir miega iki 6 ryto. Jokių TV ir naktinių kompiuterių:-) Tokia mano valia su retom išimtim švenčių proga.
         O kas dėl varyti veiksmažodžio, tai Jūs teisus, net vokiečių Fahren yra nuo varyti…Bet lieka dalelė abejonės, kad tai iš bendro IE prokalbės šulinio paimta….

    • besidomintis:

     Vien musu zodis ‘vytis’ koki spauda Europai uzdejo. Britu ‘Fitz’ reiskia bajoro titula arba ‘vyti’, yra ir kilminguju pavarde Wittington, slavams -vic yra kilmingumo pozymis, rusai is mandagumo tevavardziu vadindami prisega kiekvienam, lenkai didziuojasi slektiskaja ( sulektu ) kilme su -vic, kur dar Balkanu slavai su tuo paciu pasididziavimu. Didziuojasi ir Ispanija savo vytigudu karalyste, vadina juos ‘visigodos’ del susveplejimo, bet turi pakankamai nuorodu i ‘vytis’, kad ir Vitigudino ( Vytigudyna )miestelis i vakarus nuo Salamankos.

     • Pastebėjimas:

      Staigmena, mano pavardėje irgi yra galūnė -evičius, tai arba aš vyčių-gudų palikuonis arba sulietuvėjęs slavų bajoras:-). Kad bajoras, tai žinau, turiu net šeimos medį nuo 16 amžiaus galo…
      Gerai tie mūsų Vyckos Europoje padirbėjo. Tačiau germanų Vitingai irgi nepėsti buvo. O ir rusų Vytičiai šauniai ordas mušė…

 11. Artūras Gotautas:

  Lietuvių kalba – kalbų RAKTAS.
  Posakiai: Kalba-tai miestas į kurio statybas kiekvienas žmogus,gyvendamas Žemėje,atsineša savo akmenį…
  Visas Mūsų vertingumas – sugebėjimas mąstyti.Stenkimės mąstyti Teisingai:tai moralės pagrindas…
  Žmogaus protas viską atrakina trim raktais – “skaitmeniu”,raide,nata.Žinoti,mąstyti,svajoti.Tai apima viską..

 12. Kurmis:

  Valio!!!!! Galų gale išsiaiškinom, kad jokios emigracijos iš Lietuvos nėra, tiesiog grįžtam į savo senąsias žemes – anglijas ir norvegijas, ar kaip ten protolietuviškai…. kai sakant, juk Lietuva – visas pasaulis. Ir dėl jokios Lietuvos išsivaikščiojimo nereikia pergyvent… Dar kart valio!!!

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Isdegs zarijos – kokia čia kalba?

  • Kurmis:

   Kiap įsakysit, viršininke.

  • Kurmis:

   O, šiaip, didžiai ( DJ) gerbiamas besidomintysai, tai vartokite lietuviškai čekiškas raides, kaip kad Jablonskių Jonukas nurodė? Ar per žemas lygis?

   • besidomintis:

    Man bunant daznai uzsienyje ir turint pagal sutarti tos ar kitos salies interneta su kompiuteriu issimoketinai, nes taip pigiau atsieina internetas, yra vargu su lietuviskumu, esu kontroliuojamas, kad netureciau nelegaliu programu, antra, ismanau kompiuterijoje nedaug, trecia, per kone desimtmeti jau taip ipratau, kad netgi zaismingiau spausdinti be cekisku ir nosiniu raidziu. Dirbamam darbui lyginamosios kalbotyros srityje, kai balses visiskai nereiksmingos, o priebalses labai mazai reiksmingos, uztenka vien tik liaudynisko raidyno. Dar viena aplinkybe tenkina, tai susinervinusiuju priekabes del mano pasisakymu nelietuvisku raidziu, pazisti bendraujantiji is nusismulkejimo, kai neturi nieko pasakyti, tai nors raides uzkliuva.

    • znakorius:

     Jei save laikote lietuviu, tai turite palaikyti lietuvių kalbą, o ne ją griauti, rašant belekaip.

    • Siūlau rašyti angliškai bus dar patogiau ir girdės tave ir supras tave net zulusai. O tai smulkiniesi čia su lietuvių kalba – vargsti.

     • besidomintis:

      Gerbiamas Vaiskunai, ismokite pirma kalbeti paprastai lietuviskai, ko Jusu praso daugybe kartu Kemblys, be tarptautiniu zodziu, taip, kad Jus suprastu ir kaimo senukas, ir vaikas, ir profesorius, isravekite savo romuvyste nuo tarptautiniu zodziu, kuriais tikrai nekalbejo nei kriviai, nei vaidilutes, o man suvalkieciui taip, kaip Jus kalbate, mano kaime pazistami ilgai kvatotusi man isvaziavus. Jei Nacionaliniame diktante padariau 1 rasybos ir 2 skyrybos klaidas, kalbu taip, kad nesuvalkieciai kartas nuo karto klausineja, ar nedirbau radijuje ar TV praneseju, tai manau tikrai taip nedaug lietuviskai kalbanciu ir rasanciu, savo kalba isakejusiu ir isravejusiu nuo tarptautiniu zodziu dar tuo metu, kai dirbau inzinieriaus darba. Suprantu, Jus dirgina mano pasisakymai, nes Alke yra protinis luomiskumas, apreztos laipsniais mokslines tiesos. Suprantu Jus gerai, nes neaisku kaip vertinti mano pasisakymus, to nera numatyta ir Alke. Stebina, kai zmones, bandantys atkurti lietuviu senaji tikejima, taip neapkencia ju mintis galincio praplesti zmogaus. Reikia manyti, kad tai net nereikalinga, nes gali griauti jau esama sukurta tikejima, tikriausiai to bijoma ? Nuostabus Jus romuviai ir Jus, kaip save vadinantis ir Jus draugai vadina – etnokosmologas, siekiantys isvirti kruopas savo sultyse.

    • Kurmis:

     O liaudiškas raidynas, tai čia kokis? Tik nepagalvokit, kad kabinėjuosi prie smulkmenų (kaip čia prie specialisto beprikibsi – gi Vaiškūno tarptautiniai žodžiai – baisu, ir tikrai ne smulkmena, o tamstos “liaudiškas raidynas” – arti baltiškosios tobulybės ir tooooooks smulkus…) ir nervinuosi, nes dar ir minkštoji išdegs. Ar ne, viršininke ? 🙂 🙂 🙂

 13. znakorius:

  Keista, kad dar atsiranda autorių, kurie neįvertina komentatorių triūso – juk jiems už kritišką žodį yra keliamos baudžiamosios bylos, o jie vis tiek nesustoja.

  • besidomintis:

   Pirma, labai gaila Tamstos, kad net vardo neslavisko nepavyksta susigalvoti.
   Antra, per desimt metu rasydamas pasisakymus niekada dar neperzengiau ribos, uz kuria butu numatyta teisine atsakomybe, visada rasau tai, ka galiu pasakyti ir i akis.
   Trecia, nagrinejant atskiras sritis, atliekant lyg pjuvius, nori nenori, bet tenka naudoti zodzius, kurie gyvenime yra, bet viesai padorioje draugijoje netariami. Bet kiekvienam tenka pas gydytoja nusirengti, tai ir man tai tenka kaip tyrejui lyg gydytojui apzvelgti ir zodziais apibudinti.

 14. besidomintis:

  Ne liaudiskas, bet liaudyniskas, kiek anksciau buvo paaiskinta – lotyniskas. Tiek zveriska neapykanta apakino, kad sunku ir perskaityti iki galo zodi. Tai rodo du dalykus : arba zmogui paliesti gyvybiskai svarbus dalykai, jis ginasi su visa neapykantos jega ji nustelbianciajam, arba is nesupratimo, pasijutimo kvailu, paumeja dvasine liga. Tai liecia Kurmi ir lietuviskaji znachariu, gimtojoje Suvalkijoje taip pasivadinusi zmogu vadintu sukacapejusiu. Man iki siol yra nesuprantama, kodel pasisakius esant suvalkieciu, tiek zemaiciui, tiek aukstaiciui, tiek dzukui sukeli neapykantos priepuoli, tai man istrigo nuo jaunu dienu vazinejant po renginius, varzybas, veliau mokantis aukstojoje, dar veliau versle ir gyvenime, amzinai priekaistaujama del taisyklingos kalbos, tarties ( ar ir namie taip kalbi ? ). Mano mociute lyg lietuviu kalbos sarge, nors buvo baigusi 4 klases, tiesiog neleisdavo suklysti, o tarptautinius zodzius laike melagiu kalba, norint apgauti zmogu. ‘Saugokis, vaikeli, mandrai kalbanciu zmoniu, vaizduojanciu mokytus, jie pilni neapykantos zmogui ir pasiruose apgauti.’ Jos brolis ir sesuo buvo profesoriai skirtingu sriciu, tai susirinkus jiems netekdavo girdeti tarptautiniu zodziu, isskyrus amato zodzius. Keistai atrodo ir Vaiskuno vakaryksciai pasisakymai, kai pats ragina 2008 m. delfi lt nepiktnaudziauti tarptautiniais zodziais. Is kur toks blaskymasis, kas spaudzia : sazine ar isipareigojimai ? Gal tarptautiniais zodziais kuriama baltu tradicine religija ?

  • znakorius:

   Jūs neiškraipykite žodžių.
   Kodėl negalite būti mandagus?

   • znakorius:

    P.S.
    ir neskaitote kas parašyta – lietuviškesniu pavadinimu, kuriuo vadinausi čia, man kažkodėl nebeleidžia pasirašyti.
    Todėl patariu nusiraminti – mes čia susirenkame tam, kad išspręsti viešai Lietuvai svarbius klausimus, o ne koliotis.
    Beje, dar kartą klausiu: ar jums nerūpi, kad komentatoriai apgulmai yra pavadinami chamentatoriais ir pan. bjaurojami?

    • besidomintis:

     Suprantu Jus – gruodzio depresija, bet cia pat tai vienokios, tai kitokios sventes, o po Triju Karaliu jau ir diena gaidzio zingsniu ilges, nuotaika pageres. Vyras blogos nuotaikos buna dviem atvejais : pirmas, neturi moters, antras, nenusisekes lovos gyvenimas. Bet tai jau ‘prodazhnaja devka imperializma’ genetika kalta, placiai aprase Jusu atvejus Grigorijus Klimovas savo knygose. Kaip znaxariui galiu patarti lietuviskai vadinti : pasisakantysis. Jei Jums vaidenasi mano izulumas – persizegnokite, palengves gruodzio depresija / nerimastis.

 15. Iš miškų:

  Linksma: apie šeimą daugiausia žino ir moko kunigas; apie mistišką laisvą rinką ir ekonomiką moko Laisvosios rinkos institutas; kalbėti ir rašyti lietuviškai moko komentatorius rašantis šveplai:-)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: