Šeštadienį Tautininkų sąjunga rengia atkuriamąjį suvažiavimą (30)

Gruodžio 17 d. 11 val. Vilniuje, viešbučio „Radisson Blue Lietuva“ konferencijų salėje įvyks atkuriamasis (steigiamasis) Tautininkų  sąjungos suvažiavimas. 10 val. šalia pagrindinės viešbučio konferencijų salės įvyks pirmoji spaudos konferencija. Konferencijos metu veiks spaudos biuras. Numatomi brifingai ir suvažiavimo pertraukų metu.

Nors suvažiavime priims nutarimą dėl tautininkų partijos atkūrimo, bet pagal įstatymus partijos steigimą reikia registruoti  iš naujo, surinkus ne mažiau kaip 1000 steigėjų. Atkuriamojo suvažiavimo rengėjų duomenimis šiuo metu steigėjų jau yra virš 1500, tačiau jų ratas gana sparčiai plečiasi, numatoma, kad per metus jis turėtų paaugti daugiau kaip dvigubai.

Šių metų birželio mėnesį TS-LKD Tautininkų frakcijos konferencija nutarė atsiskirti nuo TS-LKD dėl to, kad TS-LKD vadovybė ne sykį pažeidė tautininkų prisijungimo prie jungtinės partijos sutartį ir pagrindinius tautininkų principus, kurie buvo patvirtinti jungtinės partijos suvažiavimuose. Pagrindiniai nesutarimai tarp tautininkų ir TS-LKD vadovybės kilo dėl TS-LKD pirmininko ir jo artimiausios aplinkos visai partijai primetamos liberalios politikos.

Atkuriamoje Tautininkų sąjungoje dalyvauja ne tik trys ketvirtadaliai buvusios TS-LKD frakcijos narių, tarp jų ir Nepriklausomybės akto signatarai: buvęs Seimo narys Klemas Inta, Seimo narys Kazimieras Uoka ir kt., o ir tie tautininkai, kurie nebuvo prisijungę prie TS-LKD (įskaitant ir Nepriklausomybės akto signatarus, buvusius Seimo narius Leoną Milčių, prof. Alvydą Baležentį) vėl jungiasi prie atsikuriančios savarankiškos politinės jėgos, – skelbiama tautininkų išplatintame pranešime žiniasklaidai.

Skelbiama, kad apie pusę visų partijos steigėjų sudaro nauji asmenys, anksčiau nedalyvavę partinėje veikloje: mokslo ir kūrybinė šviesuomenė, visuomenės veikėjai, jaunimas, tarp jų – taip pat ir studentai. Taigi, susidarė palanki situacija, kai viena vertus, bus užtikrintas idėjinis tautininkų tęstinumas, o kita vertus – numatomas esminis atsinaujinimas ir plėtra.

„Suvažiavimui pasirinkta gruodžio 17 d., kai sukanka lygiai 85 metai nuo 1926 m. įvykusio Valstybės perversmo, kurio organizavime svarbų vaidmenį suvaidino tautininkai. Tuo metu tautininkai ėmėsi ryžtingų žingsnių, siekdami pakreipti valstybės raidą tautos gerovės kūrimo linkme. Šiandien istorinės sąlygos yra kitos, be to, pagal savo politines nuostatas tautininkai yra nuoseklūs konstituciniai demokratai. Todėl ir politiniai veiksmai šiandien skiriasi, tačiau pagrindiniai tikslai lieka tie patys – imtis esminių pertvarkymų valstybės politikoje siekiant, kad tauta taptų savo valstybės šeimininkė“, – teigia Iniciatyvinės grupės Tautininkų sąjungai atkurti pirmininkas, Seimo narys Gintaras Songaila.

„Šiandien tautos padėtis ekonomiškai ir morališkai yra sunki, o Lietuvos politinėje sistemoje išryškėjo takoskyra tarp  to, kas kalbama, žadama, ir to, kas realiai daroma. Tiesos, pasitikėjimo ir vilties pagrindu telkdami  patriotines jėgas, ieškodami nacionalinio sutarimo dėl svarbiausių sprendimų, iš sunkmečio išbrisime greičiau ir Lietuva taps stipresnė“, – sako G.Songaila.

„Suvažiavime bus priimta nauja Tautininkų Sąjungos Bendroji programa, Įstatai, kiti politiniai ir teisiniai dokumentai. Tautininkai sieks kuo platesnio bendradarbiaujančių politinių jėgų, prisiimančių atsakomybę dėl Lietuvos ir lietuvių tautos ateities, susivienijimo“, – pabrėžia iniciatyvinės grupės Tautininkų sąjungai atkurti narė Inga Baranauskienė.

Suvažiavimo darbotvarkę rasite ČIA.

Dėl papildomos žinių siūloma kreiptis į atkuriamos Tautininkų Sąjungos koordinatorių Valentiną Gylį (Tel. 687 38038; info@arolita.lt).

Kategorijos: Lietuvoje, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , .

30 komentarų

 1. Simas:

  Kodėl atkuriamasis? Patys sunaikino dabar atkuria. Reiks kėdės prie lovio, dar sunaikins, nereiks – atkurs.

 2. suomis:

  Kilo tokia idėja. Politiniame spektre Tautininkai turėtų užimti kairyjį flangą. Nors, tradiciškai, jie priskiriami dešiniesiems. Ar, klaidingai, net ultradešiniesiems. Tautininkų pagrindinis tikslas yra tautos EMANSIPACIJA ir KLESTĖJIMAS. Dėl to, pagrindiniai idėjiniai kolegos, Lietuvos politiniame gyvenime galėtų būti, pvz. Arvydo Akstinavičiaus socialdemokratų sąjunga (smulkaus ir vidutinio sluoksnių elektoratas) .
  Po šiandieninių batalijų seime, liberalai(“sąjudistai”, “paksistai”, “centristai”) save visiškai diskreditavo. Manau, kad “zuokininkai”, kaip ir “paulauskininkai”, būtų tokie patys.

 3. apuokas:

  nuo pirmų eilučių derinys “tautininkai” ir “radisson blue” skamba kiek tragikomiškai. suvažiavimas yra iškilmingas momentas, negi tautininkai nenori ir negali pasirūpinti, kad šis įrašas istorijoje liktų su savo tautos pavadinimu? radisson blūūūū,,,,,,,,,

 4. Galindas:

  Mūsuose tik partijų pavadinimai atitinka klasiką, o jų programos ir veiksmai tikras jovalas, išskyrus LSDS ir dabar atsikurianti Tautininkų sąjunga turi aiškią ideologiją, atitinkančią Konstituciją bei jungianti visus Lietuvos piliečius, kuriems tautiškumas, tautiška kultūra plačiąja prasme yra svarbiausia. Antra, socialinis teisingumas bei solidarumas tarp kapitalo ir samdomųjų yra ne mažiau svarbus.Tai du drambliai, ant kurių bus statoma tautininkų programa. Kitos partijos skaldo mūsų visuomenę socialiniu pagrindu, tautininkai gi visus socialinius sluoksnius jungia, o labiausiai rūpinasi vidurinio visuomenės sluoksnio augimu, o tai ir užtikrins mūsų Tėvynės išlikimą ir augimą.
  Žvelgiant į buvusias ir esamas partijas valdžioje, tai galima teigti, kad LSDP vykdė stambiojo kapitalo reikalavimus, kas visiškai priešinga V.Europos socdemams. Konservatoriai vadino save dešiniaisiais, bet dabar pabaigoje nori vykdyti europietiškų socdemų politiką, vadinasi save dešiniaisiais pasivadino, tik dėl požiūrio į Rusiją. Visiškas absurdas, tos mūsų partijos, buvusios valdžioje. O kalbant apie centro – liberalus, tai jie valdžioje buvo ir su socdemais ir su konservais – be jokių principų ir ideologijos, o žvelgiant klasiniu požiūriu turėjo būti kraštutiniai dešinieji.

 5. apuokas:

  lieka palinkėt tautininkų partijai netapti to jovalo dalimi, nes kol kas atleiskit, anašu, kad buriama dar viena eilinė partija su švarkeliais ir portfeliukais, bei lozungais vietoj rezultato.

 6. apuokas:

  Jonai Vaiškūnai, o ką galimą realaus veikti šiuo atveju?
  komentaruose rašinėti ar oficialiai tinklapyje naujienas apie robotus dėti – aišku du skirtingi dalykai, bet ar tikrai tai labai skiriasi? 🙂
  su pagarba,

 7. Esminis klausimas, mano nuomone, būtų toks (ir jis man, pvz., vis dar neaiškus): ar norima dar kartą atkurti Lietuvių tautininkų sąjungą, ar galų gale sukurti platų tautinių nuostatų besilaikančią oficialią politinę jėgą – partiją.

  Be abejo, galimi abu variantai.

  Tačiau pirmuoju atveju po LTS atkūrimo būtina tuoj pat tartis dėl bendro Tautos Fronto (ar tiksliau – Tautos partijos) sukūrimo su įvairiomis jau esančiomis tautinės pakraipos partijomis, grupėmis ir pan., nustatant ir susitariant dėl keletos bendrų visiems “nugarkaulinių” esminių principų ir tikslų.

  Mano nuomone, tai būtų Lietuvybė bei Socialinis teisingumas (ir apskritai – teisingumas).

  Nes tik įgyvendinus šiuos principus Tauta galės išgyventi šiame ypač sudėtingame Lietuvos ir pasaulio istorijos etape.

  Dėl Lietuvybės:

  Plačiau tai lietuviško tautiškumo – Lietuvybės – išsaugojimas ir puoselėjimas.

  Dar plačiau – Lietuvių Tautos, kalbos, tarmių, kultūros, gamtos, paveldo, šeimos ir doros išsaugojimas bei puoselėjimas Lietuvos Valstybėje, lietuvių etninėse žemėse ir išeivijoje.

  Dėl teisingumo jau nemažai prirašyta, todėl nesikartosiu.

  ——————————————

  Deja, bet tik atkūrus LTS, nors į ją ir įsijungtų keli tūkstančiai naujų narių, vis tiek Lietuvos dabartinėje politinėje ir ekonominėje realybėje tai bus tik “tautinis lašas kosmopolitizmo jūroje”.

  Be to reikia labai aiškiai suvokti, kad Lietuvių “tautinis spektras” yra labai platus bei išsibarstęs. Ir jei bus “paimta” tik kažkokia to spektro dalis, tai rezultatai per rinkimus bus kaip ir ankstesniais kartais – 1 ar 2 procentai.

  Pvz., “Tautos balse” šiandien pasirodė labai radikalus Nerijaus Ulčino straipsnis:

  Nerijus Ulčinas. Programinės tezės partijai
  http://www.tautos-balsas.lt/straipsniai/mums-raso/120-nerijus-ulcinas-programines-tezes-partijai

  Akivaizdu, kad kai kurios ten pateiktos tezės bus nepriimtinos daugeliui “nuosaikių” tautininkų, tačiau reikia aiškiai suprasti, kad yra ir daugybė žmonių, kurie tam pritaria.

  Vienu žodžiu, manau, kad reikia aiškiai nustatyti bendrus strateginius tikslus, o štai jų pasiekimo keliai ir priemonės gali būti labai įvairiai suprantami įvairių grupių.

  Bet kuriuo atveju, aišku, jog Tautos partijoje būtina leisti kurti įvairias frakcijas ar grupes, nes kitaip suvienyti platų tautinį frontą nepavyks.

  O tada ir rinkimuose bus surinkti vos keli procentai balsų, ir toliau gyvensime taip pat, kaip pastaruosius 20 metų.

  P.S. Svajonės apie kokį nors atskirų partijų “rinkiminį bloką” yra absoliučiai bergždžios – tai jau daug kartų parodė ankstesni rinkimai.

  Lietuvos rinkimų sistema yra tyčia sukurta tokia, jog smulkios partijos negalėtų sukurti politinį bloką ir laimėti rinkimus (ir dėl labai sudėtingų “bloko” sudarymo oficialių procedūrų, ir dėl finansinių barjerų, ir dėl padidinto “praeinančio” procento).

  O bendrų sąrašų “lipdymas” kurios nors vienos partijėlės vardu visada remiasi “finansiniu principu”. O išdavoje už tokį sąrašą mažai kas bebalsuoja.

  Žmonėms reikia pajusti, kad ateina reali galinga ir pakankamai vieninga jėga – nes tik už tokią jie balsuos.

 8. Ku Klux Klan:

  Pagarba “Tautos-balsui” ir pačiam Nerijui.

  Senokai neskaičiau tokio teisingo, širdžiai mielo straipsnio.
  Išdėstytos mintys yra absoliučiai teisingos ir būtinos palaikyti. AŠ UŽ!

  Nuosaikus tautininkas bus išbarškintas savo paties namuose radikalaus lenkio ar žydo. Tautininkas negali būti nuosaikus, tautininkas savo namuose gali būti ir privalo būti tik radikalus.

  • suomis:

   Tai keliauk pas Murzą. 🙂

   • Suomi, nesipainiok – ideologiniu požiūriu Mindaugas jau gana seniai (mažiausiai nuo 2007 m.) yra visų pirma “Baltosios Europos” išsaugojimo šalininkas ir šito judėjimo apologetas, nes nebetiki, kad negausios tautos dabartiniame globalizacijos katile yra pajėgios išlikti, o ne tautininkas, siekiantis visų tautų išlikimo jų istorinėse-etninėse žemėse.

    Apskritai, labai dažnai yra painiojami strateginiai ideologiniai tikslai su priemonėmis, kurias siūlo vieni ar kiti judėjimai ar jų atskiri nariai, siekiant tų tikslų įgyvendinimo.

    Akivaizdu, kad tikslai gali būti tie patys, o štai siūlomos priemonės gali būti nepaprastai įvairios – įskaitant ir valstybės valdymo formą.

 9. Vilmantas Rutkauskas:

  Bet tautos namai, pirmiausia, tai tautos Žemė. Ir ji negali būti ateityje leistinai pardavinėjama ne tautiečiams už sieniečiams.
  Na, tad dar (eu)foriškai neaišku, ar tautininkai rimtai (iš)saugos ir gins LT tautą. Na, tai lai bent pabando,

  • Vygandas Rutkauskas:

   Grazu kol ne politikuojama, o politikoje reikes deryti pozicijas, gintis nuo propogandos, smeizto, puolimo ir suktybiu, ten kovoti svariai atlapa sirdimi neiseis. Vien tik tautine ideja naudojantis, kad ir bus dideli fanatai, pries apsukrius ir itakingus klerkus kuriu rankose valdzia atrodysit tik naivus triuksmautojai. Reikes politikuoti, o tai kiekviena pavercia besarmaciu- labai tikiuosi buti neteisus.

 10. besidomintis:

  Turi buti tokia politine jega Tautininku sajunga, tai neisvengiama, nes tai atspindi dalies lietuviu valia. Mane uzgauna tik viena smulkmena su sestadieniniu atkurimu – kodel partijos, ir desiniosios, pastoviai steigiamos artejant i pabaiga Sajudzio- TS valdymo laikotarpiui, kaip buvo 1992, 2000 ir 2011 pabaigoje. Kodel nebuvo taip stengiamasi islaikyti savarankiskuma ir pritraukti daug zmoniu 2007 pabaigoje ? Visu desiniuju partiju likimas, atskilusiu ar bandziusiu eiti savarankiskai nuo 1992m. baigiasi politikos uzkampiuose ir uzmarstyje, kol vel pries laimesimus TS rinkimus jungiamasi kaip sajungininkais. Kas siandien zino tas smulkiasias desiniasias partijas, isskyrus tu partiju keliu aktyvistu gimines ir draugus ? 1992 m. rudeni pries Seimo rinkimus Lietuvoje viesejo Prancuzijos politologe sovietologe Francois Thomas, LTV rode issamu pokalbi. Ligi siu dienu pagal jos apibudinimus viskas vyksta Lietuvos politineje padangeje lyg is Mikaldos knygos : kairieji skaldo, kuria ivairias partijas, po to vel jungiasi bendrai veiklai, desiniosios issisteigusios partijos kelia tik triuksmeli, pradzioje nusiveda kazkiek lengvatikiu, bet greitu laiku isnyksta kaip rukas. Man norisi, kad Tautininku sajunga butu stipri, turetu valingu asmenybiu, kurios islaikytu dvasine pusiausvyra ir oruma, butu pagarbos verta Lietuvos zmoniu akyse. Pagal mano perzvelgtas asmenybes, pasitikejimo vertu padoriu ir padoruma islaikysianciu zmoniu skaicius menkas, netgi stebetinai menkas, ko jau pakankamai daug – tai lygsvara prarandanciuju. Jau nuo 1990 m. sau numatau rinkimu rezultatus, po rinkimu vyksianti gyvenima iki kitu rinkimu ir dar neapsirikau. Siulyciau surasti Francois Thomas pokalbi 1992 m. spalio men. per LTV su vaizdo irasu ar tik teksta, paskelbti, persiskaityti pries steigiant Tautininku sajunga – priseskime pries nauja kelione ir pamastykime, pries darydami.

 11. Artūras Gotautas:

  Nesinori rašyti,man tokių temų,bet šį kartą parašysiu…Aš nuo poLitikos už devynių kalnų ir devynių jūrų gyvenu,bet ji visus mus apgaubus laiko,gaila..Kažkada kartu su partizanu seneliu labai domėjausi poLitika,tikrai domėjausi ir sekiau viska,nors buvau labai jaunas…Kol nepradėjau eiti į medžioklę “varovu” pabuvot.Užteko trijų kartų nueiti ketvirto pritrūko valios,matyt kaip žūsta bejėgiai žvėreliai-vardan ponų Pramogos…
  Istorija tokia,kad toje medžioklėje Pašlapėlės ir Pašakių miškuose savaitgaliais vykdavo seimo narių medžioklė.Šalia tų miškų yra Vilkų miškas,tad jie vis tikėdavosi vilką nušauti..Susirinkdavo ten konservatoriai,liberalai,valstiečiai ir t.t.Kurie buvo dešimt kart susijungę/persivadinę/išstoję ir t.t Esmėje visi draugai,bet TV ekrane,spaudoje,radijuje ir Seime jie visi iš skirtingų partijų ir skirtingų “barikadų” pusių..TV ekranuose jie vienas kitam gerkles kabindavo,spaudoje šmeiždavo vienas kitus,radijuje net keikdavosi,o medžioklėje kartu lyg nuo vaikystės….Iki tos akimirkos aš tikėdavau poLitika,poLitikais,bet pamatęs juos ką medžioklėje išdarinėja su gyvūnais,ką po medžioklės veikdavo pirties teriroijoje,kaip jie visi yra geri nuo Tarybų laikų draugai ir tokia stipri draugystė ten juos siejo,kad tarp brolių dvynių tokios nerasi…Apsėmė Didelio Melo lavina..
  Supratau,kad tai bendras š….katilas seime ir kas patenka į tą katilą,prasmirsta tuo pačiu š….,tik pavieniui vieni smirda labiau,kiti smirda mažiau,vieni panėrę tame š…,kiti dar galvas kišo lauke,bet rezultatas visi tame pačiame
  š… katile …
  Nenorėčiau įvardinti tų poLitikų kurie “medžiodavo” ir gan aukštuose postuose ponai sėdi,bet per tas tris medžiokles pamačiau tiek MELO,apgavystės,vaidybos ir vardan ko….LIETUVOS…? Vardan Mūsų Ateities…?
  Ar vardan kiekvieno asmeniško gerbūvio,karjeros,būsimų paminklų…?
  Tai buvo 1998m..
  Jei kas skaito iš buvusių “ponų” toje medžioklėje,manau nedrąsu darosi….

 12. Ku Klux Klan:

  Sveikiname atkurus Tautininkų Sąjungą!

  Pirmininkas – Songaila, vicepirmininkai – Panka, Gylys, Uoka
  Labai gaila, kad į valdybą nebuvo išrinktas Čekutis…Valdyboje jis yra – būtinas.

 13. Nurchaci:

  Tautininkai jungia savo gretose šviesuomenę? Baikite juokinti – tai buvo ir liks reakcionierių irštva, kurios pagrindinė ideologija – neapykanta kitataučiams. Tai, kad Songaila sugeba suokti dailiau nei primityvistas Buškevičius arba visiškas idiotas Murza, nieko nekeičia. Kartoju – iš neapykantos negimsta nei laisvė, nei gerovė.
  O už 1926 metų perversmą, kada buvo nuversta jaunutė Lietuvos demokratija ir tuo užkirstas kelias pilietinei visuomenei mūsų šalyje formuotis (tą iki šiol jaučiame), tautininkų partija turi atsakyti (ji gi pripažįsta tęstinumą su smetonininkais). Kitaip sakant, ji turi būti nedelsiant uždrausta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: