Ž.Makauskienė. Lenkų autonomija: nėra klausimo, ar bus, yra klausimas – kada (15)

Živilė MakauskienėGarsi Lenkijos mokslininkė prof. Jadvyga Staniškis (Jadwiga Staniszkis) stojo ginti iš visų Varšuvos tribūnų puolamos Lietuvos. Komentuodama premjero Donaldo Tusko (Donald Tusk) staigią kelionę į Lietuvą ginti „skriaudžiamų“ lenkų bei atšalusius abiejų valstybių santykius, mokslininkė sakė, kad reikia suprasti lietuvius, įžvelgiančius grėsmę savo valstybės vientisumui. „Lietuviai bijo „Regionų Europos“, nes joje mato pavojų savo valstybės integralumui“, – sakė profesorė, ir nurodė, prie ko veda nežabojama Silezijos autonomijos judėjimo veikla. Kaip žinia, šis judėjimas siekia Aukštutinės Silezijos autonomijos atkūrimo, kokią šis regionas turėjo tarpukariu.

Neatsitiktinai Lietuvos ir Lenkijos santykių kontekste minimas autonomijos klausimas. Atrodė, kad prieš dvi dešimtis metų, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo saulėtekyje, lenkų autonomijos steigėjai, kurie Vilniaus ir Šalčininkų rajonų ateitį siejo ne su Vilniumi, o su Maskva, galutinai susikompromitavo, kaip ir sukompromitavo lenkų autonomijos idėją. Tuomet jų nepalaikė ir Lenkija, vienareikšmiai atsiribojusi nuo tokių siekių ir idėjų. Tačiau prabėgus dvidešimčiai metų, lenkų autonomijos idėja vėl pradedama gaivinti.

Antai socialiniame tinkle Facebook sukurtas įrašas, kur raginama kurti Vilniaus krašto autonomiją, Lietuvoje leidžiamo dienraščio „Kurier Wileński“ interneto svetainėje esąs tinklaraštis „Autonomia dla Wileńszczyzny“ („Autonomija Vilnijai“) ir skelbiamas teritorinės autonomijos žemėlapis su prierašu, kad šiandien jau nebėra klausimo, ar bus autonomija, klausimas likęs tik vienas – kada?

Galbūt viena iš autonomijos idėjos reanimavimo priežasčių yra ir ta, kad nemažai anuometinių autonomininkų ir šiandien yra įtakingi Lietuvos lenkų bendruomenėje. Už Vilniaus krašto autonomiją anuomet pasisakęs Stanislavas Peško yra Lietuvos lenkų sąjungos pirmininko pavaduotojas, Gabrielius Janas Mincevičius yra Vilniaus rajono mero pavaduotojas. Taip pat daug seniūnų, mokytojų, europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio tėvo pavardė yra sąraše asmenų, kurie prieš du dešimtmečius reikalavo įkurti autonomiją.

Šimtai įrašų tinklaraštyje ir Facebook‘e nepalieka abejonės, kad daugeliui dalyvaujančiųjų diskusijoje ir rašančiųjų komentarus Vilniaus krašto autonomija yra net ne tolima svajonė, o ne tokios jau tolimos ateities klausimas.

Autonomijos šalininkai suvokia, kad Lietuvoje galiojančioje Konstitucijoje yra vienareikšmiai įtvirtintas valstybės teritorijos nedalomumo ir vientisumo principas. Tačiau, anot Facebook‘o ir tinklaraščio „Autonomia dla Wileńszczyzny“ autorių, pasaulyje nieko pastovaus nėra. Svajojančius apie lenkų autonomiją Lietuvoje gali įkvėpti ne tik Silezijos autonomijos judėjimo pavyzdys.

Pačioje Europos Sąjungoje konkuruoja „Valstybių Europos“ ir „Regionų Europos“ idėjos, o įvykiai Belgijoje, kuriai gresia skilti į dvi dalis, rodo, kad nėra nekintančių sienų ir valstybių. Apie tai rašo ir tinklaraščio „Autonomia dla Wileńszczyzny“ autorius: „Šiandieniame postmoderniame pasaulyje visuose kontinentuose yra akcentuojamos žmogaus teisės: tiek individualios, tiek grupinės. Atskiros grupės, taip pat etninės ir regioninės, siekia didesnės nepriklausomybės, emancipacijos ir autonomijos. Taip yra Europoje, pradedant Katalonija ir Baskų kraštu, Škotijoje ir Velse, itališkoje Aukštutinėje Adygoje, Čekijos Moravijoje ir Lenkijos Aukštutinėje Silezijoje. (…) Šis procesas ateis ir į Vilniją. Lietuva pagal Konstituciją yra unitarinė valstybė, bet kiekvieną Konstituciją galima pakeisti arba atitinkamai interpretuoti“, – rašo tinklaraštininkas. Jis pažymi, kad prieš daugiau kaip dvidešimt metų paskelbta lenkų autonomija buvo neapgalvota ir netinkamai įgyvendinama, todėl reikia padaryti tinkamas išvadas ir kitą kartą geriau pasiruošti. Pripažįstama, kad šis regionas ekonomiškai yra labai skurdus ir sunku kalbėti apie kokį nors būsimo vieneto ūkinį suverenumą. Juolab kad greičiausiai už autonomijos ribų liktų Vilnius – miestas, kuris yra lenkų iš provincijos avanso vieta. Tačiau ir čia yra išeitis. Reikia siekti Suomijos pavyzdžio ir įteisinti lenkų kalbą kaip antrąją ne tik Vilniaus, Šalčininkų (gal ir Trakų) rajonuose, bet ir pačioje Lietuvos sostinėje. Kita išeitis – laukti, kol pasikeis politinė situacija. „Mažos Vilnijos autonomija yra ydinga. Nebent ji apimtų visą istorinį-kultūrinį regioną, nuo Vilniaus iki Pultusko, Palenkės regioną, dalį Baltarusijos. Manau, kad prie tokios autonomijos ES ribose prisijungtų ir Karaliaučiaus gyventojai“, – svarstoma tinklaraštyje. Ir priduriama, kad ilgainiui lietuvių kalba yra pasmerkta išnykti, tad lenkų kalba taps natūrali šios teritorijos gyventojų kalba.

Lietuvos viešojoje erdvėje lenkų autonomijos klausimas nekeliamas, nebent apie tai prabyla pavieniai politikai ar kokie juokdariai. Tačiau gilesnių politologinių įžvalgų nėra. Bet ar tai reiškia, kad nėra problemos? Ar Vilniaus krašto autonomija yra tik nereali svajonė? Į šį klausimą galima atsakyti kitu klausimu: ar prieš dvidešimt metų daug kas tikėjo, kad Kosovas kada nors taps nepriklausoma valstybe?

Kategorijos: Lietuvos repolonizacijai – ne!, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. tikras lietuvis:

  Autorė yra teisi.
  Pagarba.

 2. Tuteisa:

  autore teisi. Bet mūsų skystablauzdžiai valdžios atstovai nesugeba nė žodžio išlementi, sutikę liaaankiškus šovnistus: tik proše pana, pšeprašem.

 3. Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių žemių;
  Lietuvoje nėra lenkiškų etnografinių toponimų ir hidronimų;
  Lietuvoje nėra etninių lenkų;
  “Lietuvos lenkais” vadinami vietiniai per prievartą nutautinti lietuviai ir iš Baltarusijos atkelti baltarusiai;
  “Lietuvos lenkai” nėra tautinė mažuma Lietuvoje – teisingas pavadinimas turi būti “tautinė bendrija”;
  “Lietuvos lenkai” nėra Lenkijos respublikos piliečiai;
  “Lietuvos lenkai” buityje kalba rusiškai ir “po prostu”(baltarusių kalbos tarmė);
  “Lietuvos lenkai” lenkų kalbą išmoksta mokykloje;
  Teoriškai įmanomas varijantas, kad kai kuriems Lietuvos piliečiams lenkų kalba yra gimtoji – kai mokykloje išmoktoji lenkų kalba yra vartojama buityje.

  Klausimas: Kokio velnio Lenkijos pareigūnai kišasi į Lietuvos vidaus reikalus?

 4. _„Kurier Wileński“ interneto svetainėje esąs tinklaraštis „Autonomia dla Wileńszczyzny“ („Autonomija Vilnijai“) ir skelbiamas teritorinės autonomijos žemėlapis su prierašu, kad šiandien jau nebėra klausimo, ar bus autonomija, klausimas likęs tik vienas – kada?_

  Acakimas Liankijai i šy klausymą:
  NIEKADA.

 5. _Ir priduriama, kad ilgainiui lietuvių kalba yra pasmerkta išnykti, tad lenkų kalba taps natūrali šios teritorijos gyventojų kalba._

  Pagal lenkus atrodo, kad visos Europos kalbos pasmerktos išnykti, tik viena lenkų kalba liks ES kalba po 100 metų ???

 6. K.:

  S. Daukanto žodžiai
  “Norime bendrais, ne vergais lenkų būti. Neteisingai, Krokuvos vyskupe geidi lenkų laimės, o Lietuvos prapulties ir to neįrodysi jokiais argumentais. Tiesa, prisiekė lietuviai, žemaičiai iš vieno būti ir gintis kartu nuo priešų, bet gi neprisiekė, jog nebebus daugiau lietuviais, o lenkais, jog kalbės, rašys lenkiškai, ne lietuviškai, jog išsižadės lietuviai savo įstatymų, savo papročių, o tvarkysis pagal lenkiškus, ne, ne, taip lietuviai neprisiekė. Nes išsižadėti savo kalbos, savo įstatymų, savo papročių, o į jų vietą priimti svetimus lygiai tas pats yra, kaip kad svetimam patapti vergu. Nė vieno rašto lenkai neparodys, kuriame lietuviai būtų save vergais lenkams užrašę, tuo metu kai lietuviai valdo Gudiją (Rusiją), įveikė miečeivius (kalavijuočius), sutrupino galybę kryžeivių, sudraudė ir į savo vietą pastatė totorius ir savo galybe triuškina turkus. Kuris lietuvis geis šiandien save svetimųjų vergijon užrašyti? Jei atėjus sunkioms ir kruvinoms dienoms mokėjo lietuviai, žemaičiai save apginti nuo visos Europos galybės, galiausiai įveikę visus savo priešus, pažinę savo kantrybę ir tvirtybę, ir toliau žino kaip valdyti, vadovauti ir gintis. Esame laisvi ir tokiais norime būti ir valdymą kokį norime tokį pasirenkame; o jei kas išdrįs mūsų kalbą, mūsų įstatymus ir papročius išplėšti ir mus vergais savo padaryti, tai tą mes pirmiau, kaip tikri skitų, sarmatų (herulių) palikuonys, savo kantrybe įveiksime ir suveržę jį patį grandinėmis, po kojomis paminsime arba pelenuose tėvynės užsirausime. Galime kartu su lenkais gyventi ir kartu nuo priešų gintis, ir valstybę kaip tinkami tvarkytis ir toliau kalbėti, rašyti, mokytis kalba savo protėvių. Nežinau, pasakykit jūs, tėvūnai Lietuvos, už ką mus lenkai nori vergais paversti? Jei kas girias mylįs tėvynę savo, norėdamas mus vergais paversti, mes už jį tūkstantį kartų stipriau mylime savo tėvynę, nes tūkstantį kartų už ją ir jos laisvę savo kraują praliejome”

 7. Galindas:

  Reikia naikinti rajonus aplink visus didžiuosius miestus, o jų savivaldybes prijungti prie miestų. Būtų Biudžeto lėšų ekonomija. Šalčininkų rajoną galima padalinti tarp Švenčionių ir Varėnos, nes gyventojų mažėja, o transporto daugėja, todėl susisiekti paprasta. Išvis panaikinti žodį “Rajonas”, nes tai yra sovietinis palikimas, juk “Savivaldybė ar Savivaldija” taip pat reiškia teritoriją. Tuomet kam pavadinime reikalinga dukart “teritorija”.
  Bereikia tik politinės valios. Svarbiausia priežastis būtų lėšų taupymas ir turimų pastatų privatizacija, tuomet ir MM atlyginimą būtų galima padidinti iki 1000 Lt/mėn. nuo N. Metų.

 8. Algis:

  Jau vokieciu kazkuo riutais laikotarpiu tyrinetojai pranasavo, kad musu gimtoji kalba isnyks, bet dar kalbame po sei dienai sava kalba, tad nereikia skiesti miltais nes malunas sustos 🙂

 9. Arvydas:

  Kodėl nėra Lietuvos istorijos atkarpos , nuo Podstamo konferencijos, kai buvo vykdoma Stalino nutautinimo politika, kai į lietuvių etnimes žemes buvo atkeliama internacionalistai, o pavardės sulenkinamos, sugudinamos. O nesutinkantieji supuvo Sibire.Man regis ES vykdo Stalino politiką, ne tik nutautinimo atžvilgiu, tarkim į Sibirą vežė prievarta, dabar sukuriamos sąlygos patiems lietuviams pabėgti iš Tėvynės, nes laukia pigesnės darbo jėgos iš Rytų, kurie nekels tapatybės klausimo. Ar nevertėtų kelti klausimo ES, dėl Suvalkų sugražinimo Lietuvai. Tegul ištaiso Stalino klaidas ES.

 10. Kęstutis:

  Mokėkime ramiai išklausyti, nemokšų riksmus (Seneka). Adresuota tiems kurie pranašauja greita lietuvių kalbos išnykimą. Šių metų pirmokų skaičius Lietuvos mokyklose: į lietuvių mokyklas atėjo 25000 pirmokų, lenkų mokyklas pradėjo lankyti 930 pirmokų ( pernai 950), rusų pirmokėlių šiemet buvo 1250, dar 15 gudų ir kažkiek žydų. Sakyčiau labai iškalbingi skaičiai – iš 20 proc. kitakalbių lietuvių, virš 50 proc. savo vaikus leido į lietuviškas mokyklas.

 11. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA: Politinių organizacijų tautinius pavadinimus (lenkų rink.akcija, rusų aljansas) butina uždrausti. Buvusių okupantų privilegijos stebina pasaulį. Valstybė išlaiko 80 lenkų mokyklų,kuriose tuteišai mokomi lenkų kalbos. Nėra analogų šiai lietuviškai kvailystei – lietuviai išlaiko okupantų lenkų lenkiškas mokyklas..Lenkiškas mokyklas privalo išlaikyti lenkų bendruomenė..

 12. Arvydas Damijonaitis:

  Lietuvių kilmės “tuteišių” lenkinimas lenkiškose ( lietuvių išlaikomose ) mokyklose – galima registruoti didžiausios kvailystės Gineso rekordu.
  INFORMACIJA: Buvusių okupantų privilegijos stebina pasaulį. Lietuva išlaiko 80 lenkų mokyklų,kuriose tuteišai mokomi lenkų kalbos,lenkinami..Lenkiškas mokyklas privalo išlaikyti lenkų bendruomenė,kadangi Lietuvoje nėra lenkų tautinės mažumos. Lenkiškų,rusiškų mokyklų finansavimas iš valstybės biudžeto – okupacijos paveldas..Tuteišių klastingas lenkinimas yra dalies lietuviško genofondo naikinimas,lietuvių savižudybė

 13. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA:J.Pilsudskis – niekingiausias lietuvių kilmės lenkų politikas. Kokiu teisiniu pagrindu Jaltos konferencija atidavė
  paranoikui J.Stalinui visą Rytų Europą? Kokiu teisiniu pagrindu
  Prūsijos gyventojai,apie 1,5 milijono senių,vaikų 1944 m buvo
  masiškai išžudyti?Tai yra karo nusikaltimai,neturintys senaties
  termino.Taip ir Vilniaus okupacija,buvo J. Pilsudskio suderinta su
  Vokietija,mainais už Dancigo koridorių. Lenkija teisiog buvo
  “įspirta” į Lietuvą.J.Pilsudskis buvo Vokietijos slaptai
  angažuotas.J.Pilsudskio Lenkija leido vokiečiams realizuoti Dancigo
  koridoriaus idėją ,todėl J.Pilsudskis yra vienas iš niekingiausių
  Europos politikų,klastingai okupavęs Rytų Lietuvą,mainais atidavęs
  vokiečiams Lenkijos pajūrio sritis. Arvydas Damijonaitis
  .

 14. arvydas damijonaitis:

  Dėl” tautinių mažumų” Lietuvoje.
  Terminas “Tautinė mažuma” Tarptautinės teisės erdvėje yra susieta su ” išorinės valstybės” savoka.Tuo tautinės grupės iš esmės skiriasi. Lenkų ir rusų tautinės grupės yra okupacijų padariniai.Okupacijų metu vyko priverstinė asimiliacija,lietuvių naikinimas.Lenkiškos ir rusiškos okupacijų padariniai yra tarptautinių baudžiamųjų bylų objektas.
  Lietuvoje yra tik dvi tautinės mažumos – karaimai ir totoriai. Pagal tarptautinę teisę tautinės grupės Lietuvoje turinčios išorines tautines valstybes(Lenkija- 40 milijonų, Rusija – 150milijonų,Izraelis- 8 milijonai gyventojų) negali turėti „tautinės mažumos“ statusą Lietuvoje(3 milijonai). Buvusių okupantų privilegijos : lietuviai išlaiko 100 lekiškų mokyklų, kuriose lenkinami lietuvių kilmės“ tuteišai“. Tai yra GINESO REKORDAS. Pvz. USA, nėra nei vienos lenkiškos valstybės išlaikomos mokyklos, jas išlaiko lenkų bendruomenė. Lenkiškų mokyklų idiotiškas valstybinis finansavimas yra žiaurios lietuvių kilmės „ tuteišų“ diskriminacijos faktas.
  Lenkai Lietuvoje, kurie įžūliai (chamiškai) laksto su tautine Lenkijos vėliava ,yra Lenkijos piliečiai ar ne? Jeigu jie yra Lietuvos piliečiai, tai lenkiškų vėliavėlių Gedimino prospekte yra Lietuvos pilietybės atsisakymo aktas . Kas juos klaidina? Rusijos spec. tarnybos ir neraštingi tomaševskiai..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: