M. Kundrotas. Kova su patriotais – jau sisteminis reiškinys (66)

Marius Kundrotas | respublika lt. nuotr.

Marius Kundrotas

Jau trečią mėnesį stebime įdomią, tačiau pavojingą tendenciją. Anksčiau išpuoliai prieš tautiškuosius patriotus (bendrine prasme – tautininkus) paprastai būdavo gana fragmentiški, beveik atsitiktiniai. Dažniausiai užkliūdavo vieno ar kito asmens, organizacijos arba grupės veiksmas, iniciatyva ar tiesiog – išėjimas į platesnes raiškos erdves, augantis populiarumas, šalininkų skaičius. Dabar panašu, jog išpuoliai prieš atskirus subjektus palaipsniui susilieja į bendrą frontą kovoje su tautiškumu apskritai.

Jau 2009-aisiais – Lietuvos jubiliejaus metais – šių išpuolių objektu tapo Lietuvių tautinis centras (LTC), ėmęs organizuoti Nepriklausomybės dienos maršus. Ligtol panašių iniciatyvų būta, kai kurios iš jų pasirodė gana prieštaringai – pasitaikė šovinistinių ir smurtinių šūkių, nieko bendro su lietuvybe neturinčios simbolikos. LTC užsibrėžė tikslą ne tik atstovauti tautiškosioms vertybėms, jas puoselėti ir plėtoti, bet ir civilizuoti – suteikti nuoseklumo, atrasti gelmę, atskleisti pozityvumą. Didžiuma prieštaringų elementų iš maršų – dingo.

Atrodė, jog pats laikas džiaugtis: ekstremizmo apraiškas keičia kultūringas nacionalizmas. Išėjo priešingai – būtent ši tendencija kosmopolitizmo fanatikus tik suerzino. Žinoma „Naujosios kairės“ ideologė Nida Vasiliauskaitė prabilo gana atvirai: toks nacionalizmas – dar blogesnis. Jį sunkiau pulti. Reikia labiau pasistengti, ieškant argumentų. Užtai pirmiausiai reikia sunaikinti „gerąjį nacionalistą“ (pačios N. Vasiliauskaitės terminas), nes jis maišo visas kortas.

Neilgai trukus prasidėjo išpuoliai prieš valdančiosios partijos – Tėvynės sąjungos – Tautininkų frakciją. Pirmu taikiniu tapo Nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Uoka, principingai pasipriešinęs lytinių iškrypimų propagandai. Po kiek laiko atėjo frakcijos lyderio Gintaro Songailos eilė – už valstybinės kalbos gynybą nuo lenkų šovinistų jis pats apšauktas šovinistu. Nervingas publicistas Kristupas Sabolius net įvardijo G. Songailą „žudiko“ Netimero žyniu. Nepasivarginta net pasitikslinti istorijos – sumaišant Netimerą su jo broliu Zebedenu (spėjamai – Sebeda).

Įdomi buvo pačios partijos vadovybės reakcija. Dar Sąjūdžio laikais „radikalo“ etiketę gavusio K. Uokos narystė šioje partijoje – sustabdyta, o gerokai „sukalbamesniu“ laikytas G. Songaila iš jos – pašalintas. Tautininkų frakcijos vicepirmininkui Arvydui Radžiūnui taip pat parodytos durys, o daugelis tautininkų Akmenės ir Joniškio skyriuose, tautininkams jungiantis į Tėvynės sąjungą – apskritai nepriimti. Šių metų vasarą frakcija priversta trauktis iš partijos gretų.

Pasirodžius iniciatyvoms atkurti savarankišką tautininkų partiją, prasidėjo kažkas panašaus į isteriją. Lietuvių tautininkų sąjūdžio (LTS) ir Tautininkų sąjungos (TS) iniciatyvinės grupės iš karto priskirtos radikalų, o tarp eilučių – ekstremistų stovyklai. Šių grupių atstovai Gintaras Songaila, Ričardas Čekutis, Tadas Dapšys imti vaizduoti vos ne grėsme valstybei, tik neaišku – kuriai.

Propagandinės kovos kulminacija galima laikyti šmeižto kampaniją prieš visuomeninę-kultūrinę Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą (LTJS). Jei LTS, TS, iš dalies – LTC – pretenduoja į politinį vaidmenį, tai LTJS pabrėžtinai įsivardija nepolitine organizacija. Tai negelbėjo. Dusyk Tolerantiško (?) jaunimo asociacijos (TJA) rūpesčiu užblokuotas LTJS priėmimas į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą (LiJOT). Šią vasarą užkliuvo LTJS organizuota lietuvių-latvių ir Šalčininkų krašto jaunimo stovykla „Mūsų šaknys – baltai“.

Dar XIX a. vokiečių kalbininko Ferdinando Neselmano (Ferdinand Nesselmann) įtvirtinta „baltų“ sąvoka politinės ir žurnalistinės konjunktūros atstovams atsidavė rasizmu, o jaunatviškai žaismingas siūlymas keikūnams išsiplauti burnas – žmogaus teisių pažeidinėjimu. Nors organizacijos vadovas Julius Panka apie valandą televizijos laidoje aiškinosi, kas iš tiesų turėta mintyje, buvęs Lietuvos (?) saugumo departamento vadovas Mėčys Laurinkus visa tai paskelbė demagogija. Ateina laikai, kada atsiranda žinovų, geriau žinančių mūsų mintis už mus pačius.

Nuomonių laisvė iš principo reiškia laisvę net patiems keisčiausiems komentarams, kol jie nepereina į atvirą melą. Vis gi ir tuo neapsiribota. Jau prasidėjo teisinė kova. Už aktyvią pilietinę poziciją prieš Lenkų rinkimų akcijos proteguojamą Armijos krajovos banditų garbinimo akciją suimti LTC nariai Paulius Peciulevičius ir Mindaugas Pukšta, po kiek laiko – dar dešimt asmenų.

Jei ligšiol buvo žaidžiama, skaldant tautininkus į nuosaikiuosius, radikaliuosius, kraštutiniuosius, vienais atvejais paglostant vienus, kitais atvejais pagrasant kitiems, tai dabar jau akivaizdu, kad šis žaidimas ligtoliniams žaidėjams įgriso. Per pastaruosius tris mėnesius puolimas tapo sisteminiu, planingu, organizuotu. Puolamos ne tik politinės, bet ir visuomeninės, kultūrinės organizacijos. Jau nebekeltų nuostabos, jei būtų užpultas liaudies dainų ar šokių ansamblis – už dalyvavimą kokiame nors konjunktūros nepalaimintame renginyje.

Žinoma, neatsargūs ir neišmintingi atskirų veikėjų žodžiai ir veiksmai šiame kontekste – lyg alyva ugniai. Vis gi šiandien priešais įvardijami visi. Visi, kas tik siekia lietuviškos Lietuvos. Nesvarbu – ar jie patys tam suteikia pagrindo, ar ne. Anot sovietinių teisininkų priežodžio – raskite žmogų, straipsnį surasime.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

66 komentarai

 1. tikras lietuvis:

  1. visų pirma dėl padidėjusio puolimo tamsta esate kaltas pats – jus pakeitęs Čekutis padarė klaidų, suteikusių galimybę kosmopolitams pulti.
  2. tokių pat klaidų padarė ir jūsų jaunimas su savo burnų išsiplovimais.
  3. o stebėtis tuo, kad ieškoma progų jus pulti, nereikėtų – vyksta natūrali politinė kova, kurią laimėti galėtumėte tik tuo atveju, jei sukurtumėte partiją, kuri atstovautų visuomenės daugumos, o ne mažumos, t.y. kažkokių, pvz., pokario miškinių, terorizavusių gyventojus, interesus.

  • Paaiškinu:

   Pakeisdami Lietuvių Tautinio Centro vadovybę mes pasimokėme iš 1938 m.-1940 m. įvykių, kada nuosaikus, demokratiškas ir linkęs nusileisti daugumai Smetona “paspaustas” ir savųjų daugumos nepalaikytas be mūšio pasidavė ir Lenkijos ultimatumui, ir Vokietijos, ir Sovietų imperijos spaudimui, ir saviems išdavikams …

   Ir dabar būtent todėl Smetona yra keikiamas ir niekinamas visų, kas tik netingi. Nors jis kitaip pasielgti ir negalėjo – būtent toks buvo jo minkštas “inteligentiškas” prigimtinis charakteris.

   O jei būtų buvęs tuo metu Lietuvos Valstybės prezidentu, pavyzdžiui, generolas Povilas Plechavičius, tai nei kiek neabejoju, jog Lietuvos Valstybė ir Lietuvių Tauta būtų labai efektyviai mobilizuoti aršiai kovai su visais priešais, ir nebūtų reikėję tuščiai ir beprasmiškai žūti Rainiuose, Lietūkio NKVD kalėjime, Červenėje ir kituose gulaguose visam Lietuvos tautiniam elitui – tiek armijos, policijos ir saugumo, tiek ir valdininkams, inteligentijai, pramonininkams bei ūkininkams…

   Esmė tame, kad kiekvieną organizaciją visada sudaro labai įvairūs savo charakteriais žmonės – vieni nuosaikesni (ypač tam tikrais klausimais), kiti žymiai ryžtingiau nusiteikę.

   Ir tai yra kiekvieno žmogaus charakteryje nuo prigimimo, kurio jis pakeisti negali ir “per save neperlips”.

   Taip yra ir Lietuvių Tautiniame Centre. Kai jis kūrėsi, vadovybę išrinkome nuosaikesnę, iš “filosofų-teoretikų”… 🙂

   Tačiau dabar jau akivaizdžiai “atslinko” toks ypatingai sunkus periodas Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės istorijoje, jog nuosaikiais filosofiniais pareiškimais jau nieko iš esmės nepakeisi.

   Todėl ir Lietuvių Tautos bei jos organizacijų vadovybėje dabartiniu ypatingai sunkiu momentu turi būti iš prigimties ryžtingi asmenys, kadangi labai sparčiai artėja tokie įvykiai, kaip ir 1938-1940 m., kada reikės priimti kardinalius sprendimus ir juos labai efektyviai bei sparčiai įgyvendinti…

   Filosofuoti laiko nebebus – kare reikalingi kariai.

 2. tikras lietuvis:

  Bet ar tikrai jūs norite būti naudingi Lietuvai – atstovauti visuomenės daugumos interesus?

  • Mes nesiruošiame atstovauti “visuomenės daugumos interesus” (nes niekas nežino, kokie yra tie tos abstrakčios daugumos interesai – neabejoju, kad tik rengiant referendumus kiekvienu konkrečiu klausimu būtų įmanoma tuos interesus išsiaiškinti – tai, kokia “dauguma” kokius pasiūlymus palaiko).

   Mūsų tikslas yra apginti gyvybinius Lietuvių Tautos interesus, tai yra Lietuvybę, nuo bet kokių vidaus ir išorės priešų puolimų.

   Ką ir padarysime. 🙂

 3. Marius:

  Įdomu 🙂 Aš kaltas, nes Ričardas kažką ne taip pasakė? Tai gal ir Vytautas dėl kažko kaltas, nes jį pakeitęs Žygimantas – beje, dar ir tikras brolis – praktiškai nuvedė Lietuvą Lenkijos glėbin? Tamstos žiniai, seniai atsistatydinau iš LTJS vadų, o neseniai – ir iš LTC Tarybos. Vis gi dauguma kaltinimų – pritempti: sutinku su tamsta, jog vyksta politinė kova. Tik nesutinku, jog tokie kovos būdai – normalūs: padorumas turėtų išlikti. Negalima žmonių šmeižti, persekioti išgalvotais pretekstais ir t.t.
  Atsakymas į klausimą, kas kam dirba – ganėtinai paprastas: mes nusiteikę dirbti tautai, kurios neskirstome (bent jau aš) į daugumas ir mažumas. Aišku, destruktorių kiekybiniais kriterijais nevertiname – visokie iškrypėliai ir perėjūnai yra iškrypėliai ir perėjūnai, mums neįdomu – ar jie mažumos, ar daugumos. Na, gal rūpi tik tiek, jog daugumomis niekada netaptų, nors ir tai nebūtų pagrindas pripažinti juos teisiais. O dėl pokario rezistencijos prieš okupantų režimą, tamsta mano požiūrį žinote ir be rimtų argumentų aš jo tikrai neketinu keisti. Žinoma, buvo nežmoniškų ir nepateisinamų atvejų, tačiau nežmoniška ir nepateisinama buvo pati okupacija, sukūrusi tokias aplinkybes.

  • tikras lietuvis:

   1. va va – atsitatydinote, todėl į tą vietą atėjo žmogus, kuris priskaldė malkų.
   2. nesakau, kad kovos būdai yra normalūs – sakau, kad vyksta normali kova. Tai yra kas kita.
   3. apie visuomenės mažumas jūs turite tik kosmopolitų primestą požiūrį, tuo tarpu aš jums kalbu ne apie iškrypėlius.
   Okupacija buvo nepateisinama, bet nepateisinamas buvo ir tam tikrų miškinių vykdytas teroras prieš lietuvius, kuriuos, jei miškiniai norėjo būti Tėvynės gynėjais, tie miškiniai turėjo ginti, o ne pulti.

   • Marius:

    Iš LTJS vadų atsistatydinau, rašydamas monografiją, ką laikau ne mažiau svarbiu tautiniu darbu. Išsirinkome Julių Panką. Kur jis priskaldė malkų? Dėl LTC, kažką maišote: iš tarybos išėjau jau po visų malkų, išvydęs, jog nebėra galimybės dirbti taip, kaip manau esant teisinga. O segėti antpečius bergždžiai niekada nebuvo mano svajonė 🙂

    • tikras lietuvis:

     Aš ir sakau, kad prie paties buvo geriau vadovaujama, nes nebuvo duodama bereikalingų progų priešams pasibliaustyti.
     O stovykloje užrašyta nesąmonė dėl burnų plovimo, taip padėjusi visiems anti?
     Argi čia protingas veiksmas?

     • Pikc:

      “O stovykloje užrašyta nesąmonė dėl burnų plovimo, taip padėjusi visiems anti?” Pala, čia stovyklos organizatoriai kalti, kad tolerastikai savo šmeižto kampanijai iškreipė informaciją? 🙂

      • tikras lietuvis:

       O velniam reikia tokias nesąmones rašyti, žinant, kad yra tokie, kurie tik ir ieško progos kaip prisikabinti?

       • Punksas:

        Kokie dar burnų plovimai ir malkos? Sunervinot…
        Už keiksmažodžius išplauti burną nenormalu???
        Kur čia matot problemą?

        • tikras lietuvis:

         Už keiksmažodžius gal ir būtų taip, bet už kalbą – ne.
         Man, tiesą sakant, kaip ir suprantamas tas jų šūkis ir aš jam pretenzijų nereiškiu, bet esmė ta, kad jei ten buvo parašyta, kad už tam tikrą kalbos pavartojimą reikės plauti burną, tai davė progą priešams pasibliaustyti.
         Ar reikia duoti progas pasibliaustyti ant Lietuvos?

         • Štai, Tikras lietuvi, paskaityk originalą stovyklos taisyklių.

          Jos skamba taip:

          1. Stovykloje kalbame tik baltų kalbomis ir ženklais. Germanų ir slavų kalbos nepageidaujamos.

          2. Alkoholis ir kitų narkotinių svaigiųjų medžiagų vartojimas stovykloje netoleruojamas.

          3. Po kiekvieno keiksmažodžio viešai plaunamės burnas su muilu.

          4. Stovyklos programa privaloma visiems dalyviams.

          P.S. Tačiau tie, kas bet kokia kaina siekia suniekinti ir neigiamai pateikti baltiškos jaunimo stovyklos idėją, nesibodi bet kokių, net pačių šlykščiausių, falsifikacijų ir “interpretacijų”.

          • tikras lietuvis:

           Здрасте – tai iš kur visi (ir čia ) citavo, kad pakalbėjus slaviškai reikės plautis burnas?
           Būtum seniai jas parašęs (jei tik tiesą čia parašei?), tai būtų buvusi kita kalba, o tai ir rasiejiniams imperialistams vienam tinklapyje, kur kabo Lietuvos vėliava ir esu gynęs, be kita ko, ir kovo 11 – osios eiseną netgi tada, kada buvo šis tas 🙂 pasakyta, neturėjau dabar ką pasakyti – patylėjau. Reikšmingai. 🙂
           P.S. kitoj vietoj ten biški žydukus patraukiau per dantį, tai dabar man tą skyrių, kur apie Lietuvą, blokuoja. Aš vis klausinėju 🙂 ar tik ne žydas (=blogas žmogus) tas adminas, kuris taip pasakė, bet kol kas dar nėra gerų rezultatų.
           Tuo blogiau, aišku, jiems – dabar daviau paskaityti apie žydus gerų anekdotų ir tipo wikipedinių juokingų išaiškinimų apie juos, parašytų pačių žydų ( parašyta – halt! огорожено от гоев 🙂 ), todėl košerną. 🙂

          • Deja, dažnai rašinėja ir komentuoja tie, kas per mažai žino. 🙂

           O tie, kas žino, negali visur suspėti ir visur pakartoti…

         • tikras lietuvis:

          Jei nespėja, tai algą numušiu. 🙂

 4. ed:

  “Patriotams” atrodo, kad visas pasaulis “sistemingai” kyla prieš juos, o “kosmopolitams” – kad lietuviai vis labiau uždarėja, radikalėja, primityvėja. O iš tiesų nei viena iš tendencijų nevyrauja, tiesiog Lietuvos visuomenė susipriešina, skaldosi, viduje kyla įtampa. Tai – politinės veiklos rezultatas. Nieko gero…

  • Faktas – įtampa kyla ne tik Lietuvoje, o ir visame pasaulyje.

   Ir priežasčių tam daug – tame tarpe ir absoliučiai objektyvių (pvz., visapasaulinis maisto kainų augimas – ypač dėl gyventojų skaičiaus augimo bei klimato pokyčių).

   Taip pat ir ekonominė bei finansinė pasaulinė krizė irgi atslenka nenumaldomai. Tai jaučia kiekvienas – jei ne tiesiogiai ir sąmoningai, tai bent intuityviai.

   Visa tai destabilizuoja visų šalių visuomenes ir sukelia vis augančią įtampą. O ji jau po to ypač akivaizdžiai pasireiškia per politinę veiklą.

   Taigi, nereikia painioti pasekmę su priežastimis.

 5. Jonas:

  Chi. Įdomu, kokia to “tikro lietuvio” praba?

  • suomis:

   Kažkur girdėjau, kad Latvių gatvės atstovas. 😀 Bent jau taip parašyta “Pipedijoje”. 😀

   • tikras lietuvis:

    Словам врага не верь солдат, ведь это – подлый маскарад.

   • Atsakingai galiu patvirtinti, kad nėra Tikras lietuvis susijęs su jokia Latvių gatve ir apskritai Rusija ar tuo labiau Lenkija.

    O jo “raudonos” pažiūros, ypač kalbant apie pokario metus, yra pasekmė jo giminės istorijos bei jo vėlesnio darbo milicijoje.

    Trumpai kalbant, Tikras lietuvis dabar yra pensininkas, idėjinis “sovietinio sukirpimo”, bet grynai lietuviškas, komunistas. Galima sakyti, netgi yra “stipriai raudonas” tautininkas-patriotas. 🙂

    • tikras lietuvis:

     Tai jau ne – aš esu objektyvus tikrovės komentuotojas, nes nesu nei už “kairiuosius”, nei už “dešiniuosius”, kurie tiek vieni, tiek kiti traukia antklodę ant savęs, visai nežiūrėdami teisybės.

     • Mums reguliariai brukama politologinė ašis “kairumas” ir “dešinumas” nei teoriškai, nei praktiškai nieko bendro neturi su politologine ašimi “nacionalizmas (tautiškumas)” – “kosmopolitizmas”.

      Kiekvienas “kairysis” gali būti ir nacionalistas, ir kosmopolitas. Lygiai kaip ir kiekvienas “dešinysis”. 🙂

      Pvz., dauguma Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos nacionalistų, kovojusių ir dabar kovojančių prieš kolonijinius režimus už savo tautų nepriklausomybę, socialiniu požiūriu yra aršūs kairieji.

      O vadinamieji Lietuvos “dešinieji” (ir konservai, ir liberalai, ir kiti) bei vadinamieji “kairieji” (Brazausko socdemai) (nors iš tikro jie tokie patys dešinieji milijonieriai, kaip ir konservai bei liberalai) yra beveik be išimčių “juodi” kosmopolitai.

  • tikras lietuvis:

   Думай,голова, – шапку куплю! 🙂

 6. Arvydas:

  ….. “Statyti šalies, II Pasaulinio karo metais sunaikinusios žydų bendruomenę ir niekaip nesugebančios to suvokti bei pripažinti, sostinės centre paminklą idėjiniam antisemitui – bjauru.”
  Nida Vasiliauskaitė
  Čia kalba , apie V. Kudirką. Kiek žinau tai ” Tautiškos giesmės ” autoriui. Jei Lietuvos ” Tautiška giesmė ” kaip valstybingumo simbolis , regis prezidentūros pirmiausia, prilyginama vos ne paminklui A. Hitleriui, tai ko judofobai, ir polofobai nori.

 7. Mantas:

  Čia buvo šmėkštelėjus nuotrauka su Kundrotu, nutaisiusiu žiaurių veidą ir ištiesusiu ranką vokietijos nacių pasveikinimui, o dabar jis virkauja, kad nemėgsta tautininkų žmonės. O kaip gi kitaip? Dar ten nesimatė, kad jis laiko plakatą su užrašu “Gėjai nužudė mano draugą”, ar kažkokį panašų. Tai čia irgi daug pasako apie tautininkų sveiką protą. Tokia logika vadovaujantis šalia jo buvo galima pastatyti kelis žimtus, o gal ir tūkstančius žmonių, su užrašu “lietuvis, heteroseksualas nužudė mano draugą”. Nu čia anekdotas, aišku…
  Kitas tautininkas, vienas iš idėjinių vadų, toks Žygeivis, ar ne šitoje svetainėje, pareiškė, kad pateisina Lietuvos partizanus, žudžiusius kolaborantų vaikus (atseit, obuolys nuo obels netoli rieda). Tas pats Žygeivis vėlesniuose komentaruose jau samprotauja apie moralę ir t.t. Tai tokie dalykai krenta į akis nori nenori. Alkas.lt yra tautinėms vertybėms skirtas portalas ir čia nuolat girdėti kaltinimai žydams dėl visų pasaulio blogybių, o tai yra lygiai taip pat šlykštu, kaip ir vokiečių nacių kaltinimai žydams su po to sekusiais atitinkamais veiksmais. Tautininkai nori gauti daugumą?! Ir atstovauti tautos interesus?! Kuriuos jie patys ir nustatinės?! Jūs tikriausiai galvojat, kad visi kiti yra kvailiai… Gal geriau apsiribokit klubine veikla, nes jau juokingi darotės.

  • Marius:

   Neatsibodo meluoti? Pirma – saliutas nėra joks nacių sveikinimas, antra – tikrai nebūčiau saliutavęs pederastams 🙂 Nuotrauka yra iš konteksto iškirptas kadras: filmuotoje medžiagoje viskas atrodo kitaip. Mosuota į taktą skanduotei: Grybauskaitei – apkaltą. Kiti mosavo sugniaužtais kumščiais, o aš labiau linkęs į atviros rankos gestus. Apie save šiame straipsnyje nerašiau, tai kur čia virkavimas? Gal ir Songaila, ir Panka, ir visi kiti straipsnyje įvardyti asmenys kažkaip kažkur ne taip saliutavo?

   • tikras lietuvis:

    Na, bet pripažink – ar protinga mosikuoti ir pan. nesąmonėm užsiimti?
    Kodėl jūs geriau neužsiėmėt ne kokių tai kitataučių išmįslų, o savų, lietuviškų, kokių nors gerų dalykų propagavimu?

    • San:

     Čia norėjai pasakyt, kad grynakraujų lietuvių/gėjų, lebiečių, pedofilų, zoofilų nebuvo? Kada tu užaugsi ir nusileisi ant žemės…
     Norėjai pasakyt, kad Lietuva turi bent vieną gerą dalyką, kurio kiti neturi? For example, please…

     • tikras lietuvis:

      Kažką pašnekėjai iš kitos operos – prie ko čia tie?
      Mes kalbam apie tai, kad jei darai svarbų visuomenės daugumai darbą, tai padaryk jį kaip reikiant, solidžiai, kad mes galėtumėme tuo didžiuotis ir palaikyti, o Lietuvos priešai neturėtų galimybės be reikalo pasibliaustyti ant Lietuvos.

     • San-ui

      be abejo turėtų būti ir grynų lietuvių, bet “viešojoje erdvėje” mes akivaizdžiai matome iš esmės tik slaviškas bei žydiškus pavardes, vardus ir angliškus slapyvardžius (taigi, netgi ir lietuviai, jei jų yra šitų “fruktų” tarpe, yra tikri kosmopolitai).

      Ir panašu, kad būtent jie iš tikrųjų sudaro šio “specifinio kontingento” daugumą Lietuvoje (bent jau “aktyvo” tarpe, tai jau be jokių abejonių). 🙂

   • Mantas:

    <aš labiau linkęs į atviros rankos gestus

    :)) … o rimtai, negi tu irgi manai, kad visi kiti yra kvailiai? Atviros rankos gestai… :)) tokios versijos dar neteko matyti.

  • Mantui

   Gal paaiškinsi, ką bendro turi Lietuvių tautinės vertybės su žydais?

   Ir kodėl būtent žydai tau taip rūpi – juk Mantas yra tikrai ne žydiškas vardas?

   P.S. Aš asmeniškai labai gerbiu tuos žydus, kurie gyvena Izraelyje ir kovoja su savo tėvynės priešais.

   Ir labai nemėgstu tų žydų, kurie, pabėgę iš kovojančio Izraelio, įvairiais būdais įlenda į Lietuvą, nusiperka jos pilietybę, ir po to bando čia įvesti savo tvarką.

   • Mantas:

    Turi tą bendro, kad visose šalyse, kai tik tautininkai įgauna drąsos, visada iškyla ir žydų problematika (dažnai- pasaulinio žydų sąmokslo), pradedama kelti įtampa, kuri anksčiau ar vėliau virsta neapykanta ir prievarta. Man toks įspūdis susidaro, kad visi Lietuvos tautininkai norėtų su žydais daryt tą patį, ką darė prieškario tautininkai, t.y. vardan Lietuvos kulką į pakaušį ir į duobę… Šlykštu, kai Žygeivis, tikras lietuvis ir kiti savo argumentacijas pradeda ieškodami oponento žydiškų šaknų.

    • Marius:

     Siūlau pasirūpinti savo išsilavinimu. Tarpukario tautininkų valdžioje žydai taip gerai gyveno, kad vyriausias litvakų rabinas net ragino tautiečius melstis už Smetoną, vadindamas jį “mūsų tėveliu”. Jei net šito nežinai, gal nesidėk protingesniu, nei esi, kalbėdamas apie atvirų rankų gestus ir visa kita. Nors mums jau žinomas dėsnis, kai protingiausiais, įžvalgiausiais ir labiausiai apsišvietusiais dedasi kvaišeliai. Pasižiūrėk gerą filmą “Šuns širdis” – atrasi daug bendro su tūlu personažu Poligrafu 🙂

    • 1. Gal tu ir visai aklas, jei nematai, kad Lietuvai ir Lietuvybei didžiausia problema yra šiuo metu yra visai ne žydai (ar jais apsimetantys), o vadinamieji “lenkai”.

     Vis tik yra ir kelios dešimtys lietuviakalbių žydų, kurie aršiai puola Lietuvos Valstybę, Lietuvių Tautą ir Lietuvių Tautos istoriją bei tradicijas – visaip juos niekina ir keikia tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Ir būtent jie labai aktyviai reiškiasi internete.

     2. Tautininkai (arba tarptautiškai nacionalistai) siekia įkurti savo tautų tautines valstybes tų tautų istorinėse etninėse žemėse. Tą patį daro ir žydai Izraelyje.

     O kokiais metodais naudojantis tai daroma priklauso nuo kiekvienos tautos ir jos kuriamos valstybės geopolitinės situacijos. Ir, pvz.,Izraelyje žydai tai daro tikrai ne “baltomis pirštinėmis” mūvėdami…

     3. Terminas “tautinė valstybė”, beje, visai nereiškia, kad joje negali gyventi kitų tautybių asmenys – įvairūs “meilės”, “ekonominiai” ir kitokie imigrantai. Toks siekis jau greičiau yra iš nacių ideologinių nuostatų, nei nacionalistų.

     Tačiau nacionalistai reikalauja vieno paprasto dalyko: tautinės mažumos ir konkretūs joms priklausantys asmenys, privalo gerbti juos (ar jų protėvius) priglaudusią Valstybę, Tautinę Valstybę sukūrusią Tautą, jos Kalbą, Istoriją, kultūrines ir etnines bei religines tradicijas, ir nereikalauti sau įvairių išskirtinių privilegijų, tuo labiau ultimatyviai.

     Jei šios taisyklės nesilaikoma, tai be jokių abejonių, Tauta, sukūrusi savo Valstybę savo istorinėse etninėse žemėse, turi besąlyginę teisę nubausti tuos, kas nesilaiko šios labai aiškios taisyklės – visų pirma atimdama iš jų pilietybę ir ištremdama iš savo Valstybės į tą valstybę, iš kurios atvyko imigrantas ar jo protėviai.

 8. tikras lietuvis:

  Taip, kad aš jau eisenos metu pamačiau, kad organizatorių tarpe yra kažkokia trintis, kuri prie gero neprives – Žygeivis, kuris gali būti vadovu, ėjo kaip eilinis.
  Jis žmogus kuklus, dar kartais pratransliuoja ką tai iš … repertuaro, bet manau, kad jis galėtų visa tai paversti į solidų renginį.

  • Negalėčiau – jau seniai nebeturiu tam reikiamos sveikatos ir energijos. Ir puikiai tai suprantu. 🙂

   P.S. Deja, po to kai persergi vėžiu ir sugebi nenumirti, sveikata vis tiek gerokai pašlyja – ir nuo pačios ligos, ir nuo operacijų, ir nuo švitinimo bei chemoterapijos…O turėta begalinė energija irgi kažkur negrįžtamai išgaruoja. Be to prasideda visokios kitos įvairių organų komplikacijos…:(

   Taigi, energijos lieka tik kelioms valandoms darbo internete – ką ir darau. 🙂

 9. Pastebėjau, kad įvairūs “raudonai-žydrieji” pradėjo labai aktyviai lįsti į įvairias tautines svetaines – net ir pas mane neseniai pasirodė toks “Kemblys”, kuris, pasirodo, ir Alke, ir daug kur kitur jau “aktyviai pasireiškė” (buvo jau anksčiau užsipuolęs Tomą Baranauską, Joną Vaiškūną, Iniją Trinkūnienę ir Joną Trinkūną, dabar jau ir mane bandė išprovokuoti…).

  Beje, savose svetainėse, tokiose kaip Anarchija.lt, bet kokius pranešimus, ne savo rato žmonių parašytus, pastaruoju metu jų ‘adminai” tuoj pat trina – visai nesvarbu, kokius.

  Vis tik įdomiau tai, kad patikrinus tokių, lietuviškais vardais rašančių Lietuvybės “kritikų” IP, paaiškėja, kad jie “pridengti” visokiais ypač sudėtingais Proksi ir pan., kad nebūtų galima lokalizuoti vietos, iš kur siunčiami pranešimai.

  Tačiau rimčiau “pasikasus” paaiškėja, kad dauguma jų rašinėja visai ne iš Lietuvos, o iš įvairių tolimesnių kraštų, pvz. Izraelio ar kokios Olandijos. O dar patyrinėjus, pamatai, kad iš to paties IP tiesiog srautu “teka” komentarai pačiais įvairiausiais vardais.

  Štai, pvz., tas pats Kemblys (teigia, jog rašo iš Kauno), naudoja labai “uždarytą” IP 46.36.79.36 (Host Name: ip-79-36.rev.kli.lt ) ir keletą kartų kitą, ne tokį įslaptintą, IP 78.61.1.208 (IP vardas: 78-61-1-208.static.zebra.lt) (Klaipėda, Naujoji Uosto ir J. Janonio gatvių sankirta).

  Štai kokiais vardais jis rašinėjo: Kemblys, Paulius, Andrius, Pilietis, aprilius, aha, ha, ha ha ha, xXx, iii, ii, Jurbarkas, Vizzavi, kauniete, Roma…. (Rašo, kad gyvena Kaune, tačiau ir su Klaipėda, ir su Jurbarku yra susijęs…).

  Alko ir kitų tautinių svetainių tvarkdariams siūlau pasidomėti visokių tokių provokatorių “Kemblių” IP ir patikrinti, “kas yra kas”. Nes jie įvairiais vardais slankioja po visas svetaines ir savo daugybe komentarų, įvairiausiais slapyvardžiais pasirašytų, bando sudaryti “Tautos nuomonės” įspūdį.

  Beje, kaip paaiškėjo rimčiau patyrinėjus visų šitų provokatorių ir “kritikų kontingentą”, lietuvių jų tarpe iš tikro labai mažai, bet dabar jau užaugo įvairių kitataučių karta, kuri pakankamai gerai sugeba apsimesti lietuviais.

  Be to nemažai tokių “rašytojų” buvo “mobilizuota” iš įvairių žydų, lenkų, rusų ir kitų, kurie dar sovietmečiu arba vėliau išvažiavo iš Lietuvos, tačiau pakankamai gerai moka lietuviškai rašyti.

  Štai, pvz., yra toks labai įdomus tipas Sergejus Kanovičius (Sergey Kanovich), kaip nustatė Zeppelinus, “kuruojantis” Anarchiją.lt ir Antifa.lt, Izraelio, Belgijos ir Lietuvos pilietis. Gyvena Belgijoje, o jo žmona, beje, vadovauja europarlamentaro Landsbergio biurui. Tačiau ponas Kanovičius rašinėja savo “opusus” į Bernardinus ir kitus leidinius, pateikdamas savo nuomonę, kaip tikro lietuvio… 🙂 Apie jį blogeris Zeppelinus surinko tikrai daug ir labai įdomios informacijos, kuri verčia pamąstyti, kas ir kodėl šiam Izraelio piliečiui Kanovičiui ir visai jo giminei suteikė Lietuvos pilietybę, o ir dabar visapusiškai jį “tempia už ausų”…

  Kitas analogiškas “fruktas” – Arkadijus Vinokuras. Irgi labai aktyvus “rašytojas”. Tik nelabai aišku su jo pilietybėmis – atrodo, turi ir Izraelio, ir Švedijos, ir Lietuvos (irgi gavo ją neaišku kokiu būdu ir už kokius “nuopelnus” – ir kam jis nusipelnė)..

  Štai tokių “kanovičių” ir “vinokurų”, gyvenančių velniai žino kur, ir turinčių krūvas pilietybių, jau seniai pilna Lietuvos žiniasklaidoje. O pastaruoju metu jie ypač intensyviai bando skverbtis ir į tautines-patriotines svetaines.

  • P.S. Visą šį ilgą pranešimą skiriu ne tau – Tikras lietuvi, nors tu, žinoma esi “gerokai raudonas”, ypač kai tik prasideda kalba apie pokario įvykius. 🙂

   Kaip tu puikiai žinai, aš labai gerai žinau, kas tu esi, kokios tavo pažiūros, kodėl jos tokios ir t.t…. 🙂

   Ir todėl man tave “pirštu badyti” nėra jokios prasmės.

   Taigi, neužsivesk ir nepradėk rašinėti šimtą pranešimų-atsakymų – užteks ir poros, nes vis tiek neiškęsi… 🙂

  • tikras lietuvis:

   Apie S.Kanovičių.
   Bernardinuose esu n kartų jį supliekęs, bet ten aš pasirašinėju tikro lietuvio vardu.
   Tiesa, keletą kartų kažkas ten, kartu su manim (taip pat pasirašydavo tikru lietuviu, nors greta buvo mano komentarai tokiu vardu), nors ten vardai registruoti ir nesikartoja, kažkaip sugebėdavo papaistyti ką tai mano vardu, bet aš tuoj ištraukdavau jį į dienos šviesą.
   Ar tu sakai, kad tai – to žydo darbas?

   • Vienas iš standartinių interneto kenkėjų-provokatorių, jau keli metai atėjusių į lietuvišką internetą iš rusakalbio, metodų yra rašyti svetimu slapyvardžiu.

    Kartais netgi panaudojant jau seniau rašytus tikrus pranešimus.

    Tai daroma tiek juos perkopijuojant ir po to “šiek tiek pataisant”, tiek ir “pataisant” jau esantį pranešimą – tai gali padaryti bet kas, kas “nulaužė” tavo slapyvardį arba turi moderatoriaus ar admino teises (arba ir jų slaptažodį ‘nulaužė”)…

    Esu tokių piktybinio “plagiato” pavyzdžių, kur buvo panaudotas mano slapyvardis ir netgi mano rašyti tekstai (nukopijuojant juos ir “pataisant” “detales”), pririnkęs jau kelias dešimtis (netgi atskirą temą jiems sukūriau savo svetainėje). :).

    P.S. Beje, dėl vieno tokio “perdirbto” mano seno teksto mane netgi buvo paskundę (žinau ir kas paskundė) Kriminalinės policijos biuru – teko po to “įrodinėti, kad aš ne kupranugaris”… 🙂

 10. Kemblys:

  Iš Žygeivio “autobiografijos”:
  “Jau prieš tai – Sąjūdžio metais – dalyvavau labai įvairioje veikloje organizuojant Sąjūdžio veiklą, rinkimines kampanijas, platinant Sąjūdžio spaudą rusų kalba Sovietų Sąjungoje, kuriant įvairias tautinio jaunimo organizacijas Lietuvoje ir įvairiose SSSR respublikose, koordinuojant jų bendrą veiklą.”
  “Sausio įvykių metu dalyvavau “blokuojant” “Jiedinstvos” veiklą, kartu su man padėjusiais žmonėmis rinkau įvairią žvalgybinę informaciją ir per tarpininkus perduodavau AT Apsaugos Skyriui.”

  Pokario pasipriešinimo kovų dalyviai beveik visi žuvo, bet neiškovojo nepriklausomybės. Žygeivio veikla neapsiribojo tik Lietuva, veikė “įvairiose SSSR respublikose”. Pasekmėje Žygeivis suskaldė TSRS, o KGB’biukai nesugebėjo tokiam veikėjui pasipriešinti 🙂

  • tikras lietuvis:

   Baik baik – netikiu, kad Žygeivis būtų taip blogai pasielgęs. 🙂

  • Kembliui- (o gal Kambliui ?) – Pauliui – Andriui – Piliečiui – apriliui – aha – ha, ha ha ha – xXx – iii – ii – Jurbarkui – Vizzavi – kaunietei – Romai…. (jei kokį tavo slapyvardį praleidau ar įrašiau tavo žmonos (net ir aš abejoju, jog tu taip žemai kritęs, kad pasirašinėtum moterišku vardu)i, tai labai nepyk… 🙂 )

   Ačiū, kad netingi skaityti mano gana ilgą autobiografiją iš mano paties svetainės, rankioti iš jos “ištraukėles”, ir netgi komentuoti netingi… 🙂

   P.S. Kaip jau kelis kartus rašiau, galėtum ir tu nors porą savo slaptos biografijos faktų atskleisti, nes dabar ji labai jau “užtamsinta”… 🙂

   • Didysis Lietuvių kalbos žodynas

    http://lkzd.lki.lt/Zodynas/Visas.asp

    kemblỹs sm. (4)

    1. R, MŽ, N, [K] stiebas, stagaras, kamblys: Nuskynėm visus tabako lapus, ir vieni kembliaĩ pasiliko Jrb. Jis ne tik lapus, ale ir kembliùs surūko Rs. Atsilieka vienas kiauras kemblỹs nukritus lapams J. Šitos žolės labai storas kemblys Grk. Jau tabakas iš lapų į kembliùs eina Skr. Užvirė paršiukui kembliaĩ (burokų lapų kotai) Skr.

    2. sudžiūvęs žmogus ar medis, sudžiūvėlis: 🙂 Sukembęs arba nuskurdęs medis vadinas dar kemblỹs Skdv. Tokį kem̃blį užsiverčiau ant šlajų ir parsivežiau iš girios Skr. Vyrai, kurie kai kembliaĩ, sokliaĩ, sausi, tai sveiki Skr.

    3. nerangus žmogus: Neką naudos turėsi tą kemblį pasamdęs Skdv. 🙂

    P.S. Jau geriau tu būtum kamblys:

    kamblỹs sm. (4)

    1. Krok, Ldvn, Gž, Dkš, Vl, Lš, Alvt, Plv, Kbr augalo (medžio, šiaudo) stiebas, kamienas: [Žiemkenčiai]) šnarėjo, kedenosi prieš vėją, suaugę į kamblių mišką P.Cvir. Kamblỹs rūgštynių J. Nukirtus nendres, paliks kambliaĩ, t. y. stiebai J. Prisikimšo pypkę smulkiai pripjaustytų tabako kamblių rš. Kiškis, nugrauždamas žievę, kartu suardo kamblio audinius sp. Iš kam̃blio padarysim avilių, o iš viršūnės bus malkų Vs. Medis vertinamas iš kamblio, ne iš šakų Lp. Uosio kamblys labai kietas Lzd. Rugiai jau įsikabino į žemę kambliais Sv. Varo (ėda) karvė nuo eilios: lapas ar kamblỹs Ds. Aš sakiau nesėt čia žu tvoros miežių: kas iš to dar, nulesė vištos, liko tik kambliaĩ Pls. Prastas tabakas – vieni kambliaĩ Alk. Batviniai – tai kamblẽliai, šaknys – tai burokai Mrj. Šito medžio storas kamblỹs Švn. Kambliùkų (batvinlapių) sriuba Vlkv. Pasiriečia kambliaĩ aukščiau, in varpas vanduo ir slenka Prn. Verpkit tik kamblius (pakulas nuo linų stiebų), viršūnes parduosim Rdm. Iš kambliukẽlio darysim lopšelį Ck. ^ Tegu ženijas nuo kam̃blio (iš eilės, kuris vyresnis) Ml.
    2. drūtgalys: Kam̃blį jūs abu imte, o aš einu į laibagalį Sld. Supjaustė sūrį iki paties kam̃blio Brb. Tu viršūnę neši, o sušilai, o aš kamblį, o nė biskį nesušilau BsPIV143.

    • tikras lietuvis:

     Vopšim – nei velns, nei gegutė? 🙂

    • Kemblys:

     ‘Kemblį’ sukūrė romuviai ant savo ir tokių, kaip tu, Žygeivi, galvos. Su kembliu galima smagiai uždrožti per strėnas 🙂

     Jei romuviams ar tokiems “patrijotams”, kaip Žygeivis, rūpėtų lietuvių kalba, tai padėkotų už žodį “kemblys”. Mintis galima ir lietuviškai reikšti – mane juk suprantate 🙂

     Kam įdomūs lietuviški žodžiai, galite išsiaiškiti ir šiuos: “kremblys”, “ašmontas”. Būsiu dėkingas už jūsų žodžius – skolingi, manau, neliksite 🙂

     • tikras lietuvis:

      Kon pez, vakakaly? 🙂

     • Jau seniai pastebėjau, kad Kemblys ypač aršiai puola tarp tautininkų būtent ramuviečius ir žygeivius . Tik štai priežastis kol kas nelabai aiški…

      P.S. O tu tikrai galėtum kokiu grybu pasivadinti:

      kremblỹs sm. (4) J, NdŽ
      1. B, R, MŽ, Km grybas: Krembliai greitai auga, bet esti neilgai J.Jabl. Ka parsinešiau kremblių̃ – pilną kašę Vl. ^ Jaunas aro sparnais lakioja, pasenęs krembliu nudrimba TŽIII388.
      2. prk. senas, silpnas žmogus: Varyk tą krem̃blį laukan Vdžg. Judinkis greičiau, krembly tu! Vdžg.
      3. MŽ370, N, [K] valgomų grybų rūšis, voveraitė, kelmutis.
      4. Al bobausis: Pavasarį atsirado kremblių̃ Dbč.
      5. susisukęs, gumbuotas medis: Toki senų obelių krembliai nesikapoja, juos reikia cielus kišti į pečių Krok.

      O štai žodžio “ašmontas” Didžiajame Lietuvių kalbos žodyne nėra (yra tik pavardė).

      Tačiau yra:

      ãšmė sf. (2) aštunkė, aštuonakė (korta): Žinojau aš, kad tu ãšmę dar turi Brs.

      Tau irgi tiktų… 🙂

 11. Įdomus komentaras Patriotai.lt Mariaus straipsniui:

  Bronius Kapočius
  2011-09-06 11:09

  Ne trečias mėnuo ir ne treti metai ar dešimtmečiai tai vyksta.

  Kada prasidėjo aktyvi kova su patriotais, kodėl ji vyksta, kas jai vadovauja?

  Nekalbant apie carinę Rusiją ( kuri nenaikino tikėjimo- pagrindo ir vilties žmogui gyventi), pakaks ir tarybinio/ sovietinio laikotarpio.

  1918 metais į bolševizmo bangą suvienytas Blogis bandė pasmaugti ir Lietuvą. Nepavyko – apgynė alkani, bet ryžtingi patriotai;

  1926 metais Lietuvą nuo bolševikų sudorojimo vėl patriotai apgynė;

  1940 metais vyriausybės ir kariuomenės vadų išdavikiški įsakymai (jų laikytis buvo privalu) patriotus nušalino nuo Lietuvos gynybos, bet 1941 metais jie vėl pasireiškė;

  1944 metais patriotai mirtininkų statuse priešinosi bolševikų pajėgoms iki pat mirties- ginkluotas pasipriešinimas truko daugiau nei 10 metų ir peraugo į pogrindinį judėjimą iki pat 1990 metų.

  Kova su patriotais, pradėta 1918 metais bolševikų, tęsiama iki šiol tų pačių bolševikų teisių perėmėjų.

  Kodėl naikinami šių laikų Lietuvos patriotai?

  Todėl, kad nuo 1992 metų apgaule valdžioje įsitaisė LKP kairieji ( LDDP/ LSDP) ir LKP dešinieji ( TS- LKD), kartas nuo karto pasikeičiantys gero ir blogo tardytojo rolėmis.

  LKP niekur nedingo- ji tebevykdo 1957 metais savo iniciatyva priimto slapto LKP CK nutarimo dėl patriotų ir jų šeimų naikinimo- šis dokumentas LKP banditų buvo priimtas 1957-01-16 d.

  T.y. tuomet, kada jau trys metai Stalinas buvo padvėsęs.

  LKP aktyvas matė grėsmę savo išlikimui ir dangstėsi Maskva.

  LKP CK sprendimu marksistinė literatūra buvo tiekiama į GULAGų lagerius platinimui. Platinimus vykdė LKP lojalūs politkaliniai. Noriu patikslinti, kad šie tautos išdavikai- poltkaliniai ne tik platino marksistinę literatūrą, bet ir fiziškai naikino tautiškai/ patriotiškai nusiteikusius lietuvius.

  To pavyzdys ir daugelio politkalinių prisiminimuose minima J.Paleckio krikštasūnio Gerardo Binkio ( ateisto/ marksisto) grupuotė, platinusi marksistinę literatūrą ir fiziškai naikinusi dorus lietuvius/ politkalinius Intos lageriuose.

  Pats G.Binkis, įgijęs išsilavinimą Vokietijos institute, pasižymėjo puikia iškalba, loginiu mąstymu, demagogiškomis manipuliacijomis. Visas savo savybes skyrė komunistinės Lietuvos kūrimui. Google, įvedus jo pavardę, galima rasti daug informacijos, net ir Lžiniose skelbtą itin jautrų “rūpestį” Lietuvos likimu.

  Laikotarpyje nuo 1940 iki 1990 metų, vykdę Lietuvos naikinimą ar kolaboravę kitomis priemonėmis su bolševikine sistema, asmenys ir jų kruvinais pinigais užaugintos atžalos nenori savo nusikaltimų viešinimo, nenori jų nušalinimo nuo valdžios.

  Tad visomis priemonėmis vykdo naujųjų patriotų naikinimą, nepamiršdami ir jų dorų pirmtakų (1941 metų sukilimo dalyvių/ partizanų/ politkalinių) sistemingo juodinimo ir jų šeimų naikinimo.

  Tai ir 1991 metų Sausio 13 d aukos, ir laikotarpyje 1990-2011 sunaikinti politkaliniai, jų šeimų nariai, ir sunaikinti fiziškai ar moralai/ finansiškai dori VSD, KAM darbuotojai…

  Patriotai skaldomi ir naikinami pavieniui – taip patogiau ir veiksmingiau.

  Tokiu pat principu buvo suskaldytas politkalinių/ tremtinių judėjimas, panaudojant politkalinių/ tremtinių “autoritetus”, sukurtus sovietinės sistemos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: