Policija persistengė saugodama nesantaiką kurstantį Armijos Krajovos renginį (30)

www.patriotai.lt

„Integracija“

Liepos 13 dieną Kriaučiūnuose prie Vilniaus vyko skandalingas renginys, kuriame buvo šlovinama Armijos Krajovos (AK) karinė veikla Lietuvoje ir jos pastangos prieš 67 metus pakartotinai okupuoti Lietuvos sostinę. Pasipriešinti tokiems renginiams, neprisidedantiems prie Lietuvos visuomenės konsolidacijos, nuvyko ir grupelė protestuotojų. Tinklalapio Patriotai.lt redakcijai pavyko pakalbinti protesto akcijoje dalyvavusį Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos (LTJS) pirmininką Julių Panką bei vieną iš dviejų Lietuvių tautinio centro narių, kurie buvo sulaikyti ir nepraleisti į AK renginio vietą. Vienam iš jų vėliau buvo pareikšti įtarimai dėl tautinės nesantaikos kurstymo.

Skandalingą renginį organizavo Lietuvos lenkų sąjunga ir Vilniaus rajono savivaldybė. Jame dalyvavo europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis, taip pat matomai ir daugiau lenkų radikalams priklausančių ponų valdininkų. Vietą saugojo apie dvidešimt policijos ekipažų.

LTJS atstovams protestuoti leido

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas Julius Panka Patriotai.lt teigė, kad apie planuojamą renginį sužinojo per vėlai – tik jo išvakarėse. Dėl to nepavyko surinkti pakankamai protestuotojų iš sąjungos narių. Didelė dalis LTJS Vilniaus skyriaus narių yra studentai, kurie vasaros metu sostinėje negyvena. Todėl kartu su J. Panka buvo tik jo mažametė dukra ir dar du organizacijos atstovai.

„Tačiau palikti tokį įvykį likimo valiai ir leisti Vilniaus priemiestyje ramiai švęsti nusikaltėliškos organizacijos šventę mes negalėjome, todėl nusprendėme nors ir negausiai, bet dalyvauti ir išreikšti savo pilietinę poziciją“, – teigė J. Panka.

Protestuotojų iš jaunimo sąjungos atžvilgiu policininkai elgėsi mandagiai. Tiesa, pradžioje vienas pareigūnas suabejojo, ar nebus pažeistos J. Pankos mažametės dukros Mildos teisės, tačiau jam buvo atsakyta, kad tėvas turi teisę vestis vaikus į visus viešus renginius.

Kaip teigia J. Panka, policijos operacijai vadovavęs ir jam jau iš Kovo 11-osios eitynių pažįstamas VPK pareigūnas pradžioje mestelėjo repliką: „Tai ką, atvykote vėl mums problemas kelti?“, tačiau palydėjo iki renginio prieigų, parodė, kurioje vietoje galima stovėti, ir buvo per kelių metrų atstumą iki pat protesto akcijos pabaigos. Taip pat šalia stovėjo policijos automobilis, pilnas iki dantų ginkluotų pareigūnų.

Pinigų pasiūlė kreiptis į Lenkų rinkimų akciją

Paklaustas apie aplinkinių reakciją, J. Panka teigė, kad renginio prieigose išsidėsčiusius protestuotojus teko pralenkti daugeliui besirenkančių Armijos Krajovos gerbėjų. „Reakcija buvo įvairi, aišku, buvo daug negražių žodžių pasakyta mūsų adresu, buvome vadinami fašistais, šovinistais, buvome kaltinami, kad nežinome istorijos,“ prisimena LTJS pirmininkas. „Viena moteriškė isteriškai klausinėjo, kiek mums sumokėjo, prašė, kad mes pasidalintume gautais pinigais. Tik man atsakius, kad, mano žiniomis, pinigus dalina lenkų rinkimų akcija, moteriškė užsičiaupė ir pasišalino.“

„Taip pat dalis lenkų kažką pikto sakė nevalstybine, spėju, „po prostu“ kalba, kurios, deja, nesuprantu, todėl jų žodžių komentuoti negaliu“ – tinklalapiui Patriotai.lt pasakojo J. Panka. Pasak jo, viena moteris taip pat protestuotojus pagyrė, pavadino šaunuoliais, kurie eina už savo tautą.

Policininkus sudomino rasti daiktai

Tuo tarpu dviem vaikinams – Pauliui Peciulevičiui ir Mindaugui Pukštai, atstovaujantiems kitai organizacijai – Lietuvių tautiniam centrui – Kriaučiūnų pasiekti nepavyko. Juos policija sustabdė dar toli iki renginio vietos. Patriotai.lt redakcijai pavyko pabendrauti su Mindaugu. Jis tvirtino, kad iš pradžių jie buvo sulaikyti dėl to, kad Paulius, pasak pareigūnų, buvo „nenormaliai“ apsirengęs.

Paklausę, kur eina, pareigūnai liepė apsisukti ir važiuoti namo, nes, anot jų, renginyje nieko įdomaus pamatyti nepavyks. Jaunuoliai atsisakė tai padaryti, tačiau jiems ir toliau buvo draudžiama praeiti, motyvuojant, kad vyksta „uždaras vakaras“. Į klausimą, kodėl policininkai nestabdo kitų žmonių, šie atsakė, kad reikėjo ateiti su mažais vaikais, tada būtų praleidę.

Galiausiai Mindaugas ir Paulius buvo apieškoti, patikrinant jų kišenes ir kuprines. Pas Mindaugą policininkai rado knygą „Mirtiname mūšyje. Nuo Krymo iki Kuršo 1941-1945. Vokiečių pėstininko atsiminimai“, kurią intensyviai fotografavo, bei dujinį balionėlį. Pas Paulių taip pat rado dujinį balionėlį bei tris lipdukus su skirtingais radikaliais užrašais.

Radus lipdukus buvo iškviestas pastiprinimas. Kaip pasakojo Mindaugas, „Atvažiavo dar trys ekipažai, niekas nežinojo, ką su mumis daryti. Įdomus faktas, kad policininkai vis skambinėjo iš savo mobiliųjų ir lenkiškai kažką tarėsi, klausinėjo. Kadangi nesuprantu lenkų kalbos, tad galiu tik spėlioti, apie ką policininkai šnekėjo.“

„Policininkai mums niekur neleido eiti, neleido šnekėtis tarpusavyje, jų vadas klausinėjo, kas mus finansuoja, kas finansuoja mūsų organizaciją, ir taip toliau. Į klausimą, ar mes sulaikomi, jie atsakydavo neigiamai, bet tuo pačiu mums neleido niekur eiti. Vėliau prie mūsų pasiliko tik du ekipažai, nei vienas policininkas mums taip ir nepaaiškino, kas vyksta,“ – tęsė savo pasakojimą Mindaugas.

Į komisariatą – su antrankiais

Priėjusiems žurnalistams policininkai tvirtino, kad vaikinai ne sulaikyti, o tiesiog yra policijos rėmėjai. Tačiau jiems patiems su žurnalistais bendrauti neleista.

Galiausiai Mindaugui ir Pauliui buvo uždėti antrankiai ir jie buvo įsodinti į policijos automobilį. Jaunuolius tai šokiravo, kadangi jie elgėsi ramiai, nesijautė nusikaltę, pareigūnų neprovokavo, todėl nesuprato, kam prisireikė šios priemonės.

Tik tuomet policininkai jiems pasakė, kad abu yra sulaikomi ir bus pristatyti į policijos komisariatą tolimesniam aiškinimuisi: „Antrankius uždedame, nes manome, kad galite mus užpulti“. Į klausimus, kuo yra kaltinami ir kur tiksliai veža, liepdavo tylėti. Taip pat draudė kalbėtis telefonu.

Atvežus į komisariatą, jaunuoliai apie valandą buvo pralaikyti salėje. Ir tik prieš išsivedant po vieną į apklausą tyrėja nusegdavo antrankius nuo gan smarkiai suveržtų jų rankų.

Kaip toliau prisimena Mindaugas, „Tik pradėjus apklausą įėjo Vilniaus rajono policijos pareigūnas ir pasakė tyrėjai, kad aš turiu būti kažkur pristatytas. Vėliau mane vėl nuvedė į salę, tuomet vyko neaiškūs dalykai. Mus pristatę į PK Vilniaus rajono policininkai niekaip negalėjo tyrėjai paaiškinti, kodėl mus čia atvežė, už ką mus atvežė, ir t.t. Į visus tyrėjos klausimus jie sakydavo tik „vadas įsakė“. Buvome visiškai pasimetę, kadangi nesupratome, kas vyksta. Aišku, ir suprasti niekaip negalėjome, nes to nesuprato nei mus pristatę pareigūnai, nei tyrėja.“

Tuomet tyrėja pareigūnams paliepė surašyti protokolą. Jie tą darė maždaug pusvalandį, tačiau, matyt, nelabai sėkmingai, nes vėliau perrašinėjo dokumentą kartu su pačia tyrėja.

Įtarimai – vienam, kratos – pas abu

Apklaususi abu protestuotojus, tyrėja Mindaugui jokių įtarimų nepareiškė. Tuo tarpu Pauliui buvo pareikšti įtarimai dėl lipdukų platinimo renginio metu Kriaučiūnuose, nors pačiame renginyje jis nebuvo.

Išlaikius komisariate apie penkias valandas, prie Mindaugo priėjo dvi pareigūnės ir vienas pareigūnas ir pasakė, kad jie važiuosią pas jį į butą ir į jo motinos namus daryti kratos.

Mindaugo artimieji viską sužinojo tik vėliau, nes tuo metu jų nebuvo namie. „Taigi, darė kratą mano mamos namuose jai to net nežinant. Vėliau mama buvo šokiruota, nes manė, kad tokie dalykai gali vykti tik kokiame Somalyje ar Baltarusijoje,“ prisimena vaikinas.

Susirūpinimą parodė tik LTC ir keturi Seimo nariai

Lietuvių tautinis centras liepos 18 dieną išplatino pareiškimą „Dėl žmogaus teisių padėties ir politinio persekiojimo Lietuvoje“. Jame teigiama, kad Lietuvos policija, suimdama Mindaugą Pukštą bei Paulių Peciulevičių ir atlikdama jų namuose kratas, veikė pagal „vis dar gajas sovietinės milicijos tradicijas“. Pareiškime piktinamasi policijos veiksmais, smarkiai prasilenkiančiais su procesine teise, žiniasklaidos ir vadinamųjų „žmogaus teisių gynėjų“ abejingumu čia pat Lietuvoje vykdomai savivalei.

Pareiškimu Lietuvių tautinis centras reikalauja nedelsiant nutraukti organizacijos narių atžvilgiu kurpiamas bylas bei grąžinti neteisėtai konfiskuotus daiktus, viešai paskelbti minėtiems policijos veiksmams vadovavusio Vilniaus rajono policijos pareigūno ir kitų atsakingų asmenų pareigas bei pavardes, o dėl jų neteisėtų veiksmų – pradėti tarnybinį tyrimą.

Taip pat liepos 18 dieną Seimo nariai Vida Marija Čigriejienė, Rytas Kupčinskas, Gintaras Songaila ir Kazimieras Uoka pateikė paklausimą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos policijos generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui, prašydami atsakyti, kokiu pagrindu liepos 13 dieną buvo sulaikyti Lietuvos piliečiai Paulius Peciulevičius ir Mindaugas Pukšta.

Seimo nariai prašo išsiaiškinti, kodėl, sulaikius P. Peciulevičių ir M. Pukštą, buvo atliktos kratos jų namuose, paimti asmeniniai daiktai. Generalinio komisaro klausiama, kodėl sulaikymo metu nebuvo paaiškinti tokių veiksmų motyvai, sulaikytųjų teisinis statusas, o į policijos komisariatą jie buvo gabenami surakintomis rankomis.

Generalinio komisaro taip pat prašoma atsakyti, kaip jis šiuos policijos veiksmus vertina Lietuvos Respublikos Konstitucijoje užtikrintų Lietuvos Respublikos piliečių teisių požiūriu.

www.patriotai.lt

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , .

30 komentarų

 1. tikras lietuvis:

  Akivaizdu, kad buvo sulaikyti be jokio pagrindo.
  P.S. kokie užrašai buvo tuose lipdukuose? Kas juose pavaizduota?

 2. tikras lietuvis:

  Dėl lipdukų.
  Ką paaiškino apie tai klausinėtojams?

 3. Marius:

  Na, jei policininkai dar ir meluoja (sulaikytuosius vadindama rėmėjais), tai jau – teisinės valstybės pabaiga…

 4. Edvardas:

  Be priežasties eiti į svetimus namus ir ten kuistis – yra įžeidimas, peržengta riba. Reiktų jaunuoliams į teismą kreitpis ir teistis pinigų. Jeigu yra ryžto gaišti savo laiką. Tėvynė degraduoja. Gerai, kad sujudimas vyksta ir šis bardakas ilgai nebesitęs. Tik nesuklyskim pasirinkdami vedančiuosius.

 5. vyrai, kita karta pasiimkite mane, pirmiausia jau zinau kaip elgtis su policija, pasiimciau dar viena teisininka, foto kamera, filmavimo kamera, dar be to esu tikras lietuvis, bet moku dauguma slavu kalbu, tame tarpe lenku puikiai suprantu, galesiu pilnai viska isversti. pasikliaukit, pasiimkit pora intelektualu ir veliau atitinkamom strukturom galesite pilnai raportuoti tokius veiksmus. ypac keistai atrodo faktas, kad neleidziama judeti viesoje erdveje, valstybes tarnautojas tarnybiniu telefonu kalba nevalstybine kalba, yra skirstymas pagal amziu, tautybe ir pan 🙂 Sekmes, kita karta labiau pasiruoskit.

  • tikras lietuvis:

   Gera mintis – šiais laikais reikia būti pasiruošusiam atmušti kontraataką.
   Visada.
   Netgi komentarą rašant – dažnas komentatorius tą žino. 🙂
   Tai va – mūsų valdžiukės taip lindo ES pederastams (įvairių pakraipų) į užpakalį, kad net už tiesos žodį puola komentatorius, tuo tarpu, jų mieliausioji ES nevykdo netgi imperatyvinių normų.
   Taigi: pasistenkime savo valdžioms įkalti į galvą – laikykimės savo moralės, kurios dėka išgyvenome tūkstantmnečius.
   Kitaip išnyksime kaip dūmas neblaškomas vėjo.

 6. Getautas:

  Mano prosenelį prieškariu lenkai buvo pusmečiui uždarę į Lukiškes už eilėraštį lietuvių kalba. Ši situacija labai panaši, tik tuomet Vilniaus kraštas buvo okupuotas Lenkijos…

 7. LK:

  Policija, aišku, niekingai elgėsi, bet tų protestuotojų aš irgi nesuprantu. Labai jau susireikšminę su tais savo protestais. Ne AK yra Lietuvos problema.

  • tikras lietuvis:

   AK garbinimas yra viena iš antilietuviškos veiklos formų.
   Kada visa Lietuva piktinasi dėl to, jog Austrija išleidžia nusikaltėlį Golvanovą, tuomet, tikiuosi, Lietuvą supranti. Kada Lietuva piktinasi AK galvažudžiais, tai tau jau nebesuprantama?

   • iš tikro tikras lietuvis:

    AK garbinimas, jei toks kažkur vyksta, nėra nei lietuviškas nei antilietuviškas, nes žodžiu “lietuvis” apibrėžiama tautybė, o ne moralė. Kiek žinau AK pridirbo nesąmonių, bet jie kovojo ir prieš vokiečių armiją. Panašiai kaip kai kurių žmonių garbinami Lietuvos partizanai, kurie kovojo prieš sovietų okupaciją, bet kartu išžudė daugybę Lietuvos gyventojų.

    Ir tu klysti, sakydamas, kad visa Lietuva piktinasi. Mano nedideliame miestelyje nemačiau, kad kas labai jau pergyventų. Visų pirma, ne Austrija paleido, o konkretus Austrijos pareigūnas ar institucija, kuriuos ir būtų galima kaltinti, o Austrija yra ne tokia jau maža šalis ir beveik garantuoju, kad 99,99999% jos gyventojų nieko apie šį nesusipratimą nežinojo ir niekada nebūtų sužinoję, jei ne žiniasklaida.

    • tikras lietuvis:

     Nepliurpk niekų – AK Lietuvoje yra paskelbta nusikalstama organizacija.
     Todėl jos, kaip ir Hitlerio, padorūs žmones už jų darbus prieš lietuvių tautą tikrai nepagirs.
     Bebent kokie netikri lenkai.

 8. Alvydas Butkus:

  LK – “Ne AK yra Lietuvos problema.” Lietuva turi daug problemų. AK yra viena iš jų. Policijos savivalė – irgi.

 9. Remigijus:

  Nelietuviui “LK” – paaiškinsiu tau suprantama kalba, kas yra aRMIJOS kRAJOVOS paminklas Lietuvoje.
  Įsivaizduok Varšuvoje paminklą vokiečių kareiviams, žuvusiems slopinant Varšuvos sukilimą. Su vokiečių reicho simbolika, vėliavomis, visi užrašai tik vokiškai.
  Pavyko? Dar neapsivėmei?
  Dabar pabandyk įsivaizduoti vokiečių reicho veteranus ir jų rėmėjus kasmet susirenkant prie šio paminklo su reicho uniformonis, vėliavomis minėti, šv. mišias aukoti, reicho patriotines kalbas kalbėti…
  Dar mažai? Tuomet įsivaizduok tuos pačius vokiečių reicho veteranus žygiuojančius po Lenkiją savo kovų keliais bei Varšuvos centrinėmis gatvėmis su reicho uniformonis, vėliavomis, šūkiais… (šiemet Lietuvoje šūdleniai tai daryti neišdryso).

 10. Laikas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose įvesti tiesioginį valdymą.

  Klausimas dėl paminklo “armijai krajovai” – ar jis legaliai pastatytas? Jei taip – kada jį nugriaus Vilniaus rajono valdžia?

 11. Laikas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose įvesti tiesioginį valdymą.

  Klausimas dėl paminklo “armijai krajovai” – ar jis legaliai pastatytas? Jei šis paminklas nelegalus – kada jį nugriaus Vilniaus rajono valdžia?

 12. 2 pasaulinio karo laikų Vokietijos ir SSSR simbolikos (uniformos, simboliai, vėliavos ir t.t.) yra uždraustos įstatymu.
  Kodėl tas pats netaikoma trečiam Lietuvos okupantui – Lenkijai?

 13. eurika:

  sekit politikus ir koalicijas ir viska suprasit..kas valdo Vidaus reikalu ministerija,-liberalai..su kuo ir ka ,zuokas itrauke i koalicija ,-lenkus..tai ir atsakymas..

 14. Laisvė:

  sovietinė mvd (ministerstvo vnutrenikh del, liet. vidaus reikalų ministerija) “sisciema” Vilniaus rajone, su visais atvežtais kolonistais dirba toliau, kaip ir kokiais 1975 metais, tik už Lietuvos biudžeto pinigus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: