12 Seimo narių priklausančių TS-LKD partijai pareiškė, kad partijos Priežiūros komitetas kompromituoja Tėvynės sąjungą (17)

www.alkas.lt

Vakar balandžio 28 d. grupė Seimo TS-LKD frakcijos narių įteikė savo partijos pirmininkui Andriui Kubiliui paklausimą dėl balandžio 27 d. TS-LKD partijos Priežiūros komiteto sprendimo pašalinti iš partijos TS-LKD Prezidiumo, Seimo TS-LKD frakcijos narį, TS-LKD Tautininkų frakcijos pirmininką Gintarą Songailą. Šį paklausimą pasirašė 12 Seimo narių priklausančių TS-LKD partijai. Atskirą raštą dėl G.Songailos pašalinimo iš partijos narių  A.Kubiliui parašė Seimo narys, TS-LKD  Prezidiumo ir Priežiūros komiteto narys Rytas Kupčinskas.

Skelbiame 12-os Seimo narių paklausimo tekstą:

2011-04-28

TS-LKD pirmininkui

2011-04-27 TS-LKD Priežiūros komitetas vieno balso persvara priėmė sprendimą pašalinti iš partijos TS-LKD Prezidiumo narį, Seimo TS-LKD frakcijos narį, TS-LKD Tautininkų frakcijos pirmininką G.Songailą. Dėl šio sprendimo į Priežiūros komitetą buvo kreiptasi TS-LKD prezidiumo iniciatyva.

TS-LKD Priežiūros komiteto 5 narių nuomone, partijos narys G.Songaila, paduodamas teismui ieškinį prieš Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus dėl Vilniaus m. skyrių Sueigos sprendimo sudaryti koaliciją Vilniaus miesto savivaldybėje, sąmoningai veikė prieš partiją ir taip šiurkščiai pažeidė TS-LKD įstatus. Kokią konkrečiai TS-LKD įstatų vietą šiurkščiai pažeidė G.Songaila nenurodoma.

2011-04-28 TS- LKD pirmininkas A.Kubilius, komentuodamas šį Priežiūros komiteto sprendimą pareiškė „Priežiūros komitetas mūsų partijoje turi tikrai labai didelį autoritetą, tai yra mūsų lyg ir Konstitucinis Teismas, ir jo sprendimų mes nediskutuojame ir neginčijame. Partijos įstatai aiškiai sako, kad negali būti veiklos, nukreiptos prieš kitus partijos narius“.

Atsižvelgiant į TS-LKD įstatų 14.6. straipsnio nuostatą, kad TS-LKD narys turi teisę gauti atsakymą raštu į savo raštišką kreipimąsi, prašau atsakyti į šiuos klausimus:

1. Pagal TS-LKD įstatų 18 straipsnį TS-LKD Priežiūros komitetas tik motyvuotu sprendimu turi teisę pašalinti iš TS-LKD bet kurį skyriaus narį arba sustabdyti jo narystę dėl dviejų priežasčių: už elgesį, nesuderinamą su TS-LKD Įstatais, Programa, bei nutarimais ir  už nusižengimus teisei ir dorovei. Prašau atsakyti, ar Jums šis  Priežiūros komiteto sprendimas yra aiškiai motyvuotas, ar iš jo supratote, kokį konkrečiai punktą pažeidė G.Songaila ir kodėl G.Songailai buvo pritaikyta aukščiausia bausmė – pašalinimas?

2. Bet kurio Lietuvos piliečio kreipimasis į teismą pagal LR Konstituciją ir Lietuvos įstatymus yra  teisėtas veiksmas. Ar Jus pritariate Priežiūros komiteto netiesiogiai išvadai, kad TS-LKD įstatai prieštarauja Lietuvos piliečio galimybėms teisėtomis priemonėmis ieškoti tiesos ir nuo kada kreipimasis į teismą ar tiesos ieškojimas pradėtas vertinti kaip veikimas prieš partiją, kaip šiurkštus įstatų pažeidimas ar veikla prieš kitus partijos narius? Pažymėtina, kad svarstymo Priežiūros komitete metu ieškinys į teismą, dėl kurio G. Songaila pašalintas iš partijos, buvo atsiimtas.

3. Koalicijai su Tomaševskio bloku nepritarė 4 Vilniaus skyriai, kiti šio klausimo nesvarstė arba nebuvo prieita iki balsavimo. Ar nemanote kreiptis į Priežiūros komitetą prašant išsiaiškinti, kiek Vilniaus skyrių  sueigos sprendimas sudaryti koaliciją su Tomaševskio bloku atitiko Vilniaus skyrių daugumos narių nuomonę?

4. Ar, Jūsų nuomone, Vilniaus sueigos sprendimas sudaryti koaliciją su Tomaševskio bloku ir jame esančiu KGB majoru bei kitais Lietuvai ne itin lojaliais asmenimis nepažeidžia TS-LKD programinės nuostatos, kad „TS-LKD atsiribos nuo susikompromitavusių politikų“. Nuo kada buvę KGB majorai ir kiti Lietuvą šmeižiantys ir jai nelojalūs asmenys Tėvynės sąjungoje nebelaikomi susikompromitavusiais politikais?

5. Kas, Jūsų nuomone, padarė didesnę žalą partijai: TS-LKD Vilniaus sueigos nutarimas sudaryti koaliciją su KGB majorais ar kreipimasis į teismą dėl tokių nutarimų teisėtumo ir atitikimo TS-LKD pamatinėms vertybėms?

6. Kas bus atsakingas, jei penkiems žmonėms susitarus Priežiūros komitetas ir toliau 1 balso persvara už programinių nuostatų gynimą šalins Prezidiumo ir Seimo narius ar net patį partijos pirmininką? Kas priims atsakomybę, jei taip lengvai šalinant Seimo TS-LKD frakcijos narius bus sugriauta ir taip trapi valdanti koalicija Seime arba pašalintuosius teks „kompensuoti“ perbėgėliais iš kitų partijų?

7. Ar Priežiūros komiteto narys, premjero patarėjas R.Alekna, dėl kurio pastangų sudaryti koaliciją su V.Tomaševskio bloku į teismą kreipėsi G.Songaila, pasielgė etiškai Priežiūros komitete nenusišalindamas ir balsuodamas už G.Songailos pašalinimą, ir taip suteikdamas vieno balso pranašumą šiam sprendimui?

8. Nuo kada  TS-LKD Priežiūros komitetas įgijo labai didelį autoritetą ir tapo partijos Konstituciniu Teismu, kurio  sprendimų partija nediskutuoja ir neginčija“, kaip šiandien Žinių radijui teigė TS-LKD pirmininkas?

Mūsų nuomone, moralės ir teisingumo požiūriu sunkiai suvokiami ankstesni Priežiūros komiteto  bandymai teisinti buvusį Vilniaus merą V.Navicką byloja ką kita – ši TS-LKD institucija yra susikompromitavusi ir toliau kompromituoja pačią TS-LKD.

TS-LKD frakcijos Seime nariai: A. Stancikienė, K. Kuzminskas, V. M. Čigriejienė, J. Šimėnas, A. Kazulėnas, V. Stundys, P. Luomanas, P. Žeimys, J. Dautartas, R. Dagys, P. Saudargas, E. Jurkevičius.

P.S. Už TS-LKD Prezidiumo nario G.Songailos pašalinimą balsavo Priežiūros komiteto nariai: A. Andriuškevičius, R. Alekna, E. Pupinis, V. Urbonavičius, D. Jankauskas.


Kategorijos: Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , .

17 komentarų

 1. suomis:

  Ponai tik nereikia žemintis. Teiksis Kubilius atsakyti į šiuos klausimus, ar ne. Reikia veikti o neužsiiminėti rašinėjimais. 🙁

 2. Lamatas:

  Panašu kad mes čia nerikalingi ,mes gi tik ršinėjam . Iš Vaiškuno-0
  atleiskit monopolija nežaidžiauu

 3. Na, tai eik, suomi, ir paark seime salėj, jei tik tai moki. Gal didesnis efektas bus ir Songailą su Uoką po pirmos išverstos vagos sugražins. Čia be pykčio, tik su ironija.
  Ne viską galima išspręsti plūgu ir kastuvu. O ir rašymas kur nors komentaruos, kad tik rašyti irgi naudos neduoda. Dirbkim visi savo darbus.
  Manau, į tokius konkrečius klausimus sąžiningi atsakymai visiškai sukompromituos Priežiūros komitetą ir išviešins supuvusią sistemą. Tad, vietoj atsakymų greičiausiai bus mykimas, išsisukinėjimas ir dar didesnis supainiojimas.

 4. Tiesiog kaip šaukei, taip ir atsiliepiau. Ir nepradėk mojuoti kumščiais, nes ir taip aišku, kad moki ne tik arti.

  • suomis:

   …….visiškai sukompromituos Priežiūros komitetą ir išviešins supuvusią sistemą.
   Ji jau ir taip išviešinta ir sukompromituota ir kas iš to. Žiūrėkit nesusikompromituokit ir patys. Kužda mano nuojauta, kad taip ir bus. Pas dailininkus yra posakis: – Žinok kada užbaigti darbą, nes gali jį užtrinti. Taip ir čia. Kalbėsit, kalbėsit, kol vieną gražią dieną pamatysit, kad daugiau nieko ir nėra apart blevyzgų. Kaip sakoma yra metas rinkti akmenis, yra metas juos barstyti. Mano manymu, atėjo tas metas, kada akmenis jau laikas barstyti. Jūs manote priešingai. Jūsų valia. Taip pat be pykčio, bet su sarkazmu.

 5. Vistik nelabai suprantu tamstos užuominų.”Barstyti akmenis”- ar tai reiškia užsiiminėti kokiu nors populizmu , kaip pavz. koks Paleckis išeiti į gatvę ir šaukti , kad darbo diena 6 val ir min. atlyginimas 1500 Lt.Ta prasme, tiesiog šaukti bet ką , kad tik tave pastebėtų.
  Retoriškai perfrazuojant- kaip tik laiktas rinkti akmenis nuo kelio , kad kuo mažiau trukdytų, o ne juos mėtyti sau po kojom.
  O kad tokia politinė jėga , kaip tautininkai yra silpna ir nepopuliari ir jų sprendimai bei nuomonė sunkiai išlenda į paviršių- galima akivaizdžiai pastebėti. Juk tautiniai , kultūriniai ir dvasiniai dalykai dažnai finansiškai yra nepatrauklūs,neatsiperkantys , o politika-tai juk dideli oi dideli pinigai ir ten juk kaip gamtoj-didesnė tikimybė išlikti stipriam(politikoj-turtingam)

  • suomis:

   …….Mūsų nuomone, moralės ir teisingumo požiūriu sunkiai suvokiami ankstesni Priežiūros komiteto bandymai teisinti buvusį Vilniaus merą V.Navicką byloja ką kitą – ši TS-LKD institucija yra susikompromitavusi ir toliau kompromituoja pačią TS-LKD.

   Ir ką? O jūs pačiulpkit jei jums nepatinka. Ką jūs mums padarysit sumauti impotentai. Papurkštausit ir nustosit, gerai gyventi – gera. :DDDDD

   Jei norit kažką keisti, reikia kalbėti iš jėgos pozicijų. Kalbėkit ultimatumais, remkit prie sienos, neduokit atsikvėpti. Nebijokit išdraskyti konservatorių partiją.
   Štai ką reiškia barstyti akmenis.

   • suomis:

    Kūrkit atskirą frakciją(tautininkų) seime. Jeigu prireiks – pereikit į opoziciją seime. Igaukit jėgą. Gal būt, net nuversti viriausybę ir pareikalauti išankstinių rinkimų arba sudaryti mažumos viriausybę.

    • tikras lietuvis:

     Tam, kad rinkėjai už tokią partiją balsuotų, reikia turėti gerą ekonominę programą.
     Konservatoriai važiuoja rinkimuose tik savo elektorato dėka. Taigi – ta programa turi atimti iš jų jų elektoratą.

     • suomis:

      O kas trukdo? Tik apkiautimas ir noras būti gudresniems. Bet, kaip paprastai, tie gudročiai, durniaus vietoj lieka.
      Ką, ekonominę programą sunku padaryti? Taip nelengva, bet ką matematikos profesorių Lietuvoj nėra? Gal ir nėra. Likę vieni dalbajobai, kamuojami nepilnavertiškumo komplekso, bet norintys gyventi patogiai. Ir didžioji, tų dalbajobų dalis apsistojusi vilniuje – antakalnyje na dar žvėryne su prapiesorių vardais. Gavnadavai sušikti. Ir tokie mulkiai dar nori kažką laimėti. Nejuokinkit.

 6. vladas:

  Jau vien tai ,kad priežiūros komitetas tapatinamas su taip prištaringai vertinamu Konstituciniu Teismu daug ką pasako.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: