Rytoj „Kupolė“ pristatys linksmų partizaniškų dainų albumą (audio) (2)

„Kupolė“, Ežerėlio Jūratės nuotr.Rytoj, kovo 31 d. 17:30 val., Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje Kaune (Radastų g. 2) folkloro ansamblis „Kupolė“ pristatys savo naują, tik šiemet išleistą CD plokštelę.

Tai antroji folkloro ansamblio „Kupolė“ Lietuvos partizanų dainų plokštelė. Joje – lietuvių sodžiuose gyvai dainuotos, ansamblio tautosakos žygiuose paliudytos pašaipios 1944–1954 metų karo atminties dainos.

Nežmoniškos išgyvenimo sąlygos, nuolatiniai pavojai, bendražygių žūtys ir išdavystės nepalaužė pasipriešinimo dvasios. Šios dainos išreiškė panieką socialistinei santvarkai, išjuokė prisitaikėlius aktyvistus, buvo mėgiamos žmonių, stiprino jų pasitikėjimą, skatino nuosavybės, garbės ir orumo gynimą. Dainos buvo atsvara komunistinei propagandai, okupantų gražbylystei ir stribų siautėjimui.

„Kadangi eilės pašaipios, apie stribus, pasitaiko šiurkščių ir nepadorių žodžių – atsiprašau už tai“ – sako ansamblio vadovas Antanas Bernatonis.

Lietuvoje tai pirmas tokio pobūdžio rinkinys, parodantis, kad kovotojai prieš sovietų okupaciją miškuose dainavo ne vien liūdnas, lyriškas dainas, bet ir aštrios satyros bei humoro kupinus savos kūrybos kūrinius, nevengdami šiurkščių ir nepadorių žodžių.

Kaip sakė folkloro ansamblio „Kupolė” vadovas Antanas Bernatonis, ansamblio nariai ilgai rinko partizanų dainas lankydami pagyvenusius žmones šalies kaimuose. „Be liūdnų, ilgesingų ir lyriškų dainų jie padainuodavo ir visai kitokių, dėl aštrių ir nepadorių žodžių, kartais netgi nelabai scenai tinkančių kūrinių. Jie nederėjo prie anksčiau mūsų ansamblio išleisto rimtų partizaninių dainų rinkinio, todėl išleidome atskirą kompaktinę plokštelę”, – pasakojo jis.

Partizanų linksmosios kūrybos taikiklyje dažniausiai būdavo stribai, prievarta kuriamos kolūkinės sistemos veikėjai. „Ėjo stribas per kurortą ir išmindžioj karvės tortą”, „Pilvą pančiu užsirišęs, žvaigžde šikną užsikišęs”, – tokiais žodžiais pasipriešinimo kovų dalyviai pašiepdavo savo priešus.

A.Bernatonio teigimu, partizanų dainos greitai paplito tarp gyventojų ir buvo slapčia dainuojamos per pasilinksminimus, platinamos sąsiuviniuose, nedideliuose pogrindžio leidinukuose. „Tiesiogiai stribų, aišku, niekas negalėjo išjuokti, todėl lietuviai jautė pasitenkinimą bent tokiu būdų atsimokėdami už patiriamas skriaudas. Taip pat ši kūryba parodo, kad nežmoniškos partizanų gyvenimo sąlygos, nuolatiniai pavojai, bendražygių žūtys ir išdavystės nepalaužė pasipriešinimo dvasios”, – kalbėjo A.Bernatonis.

„Kupolė” linksmas partizanų dainas jau ne kartą yra atlikusi įvairiuose pasirodymuose, dainų šventėje ir visada sulaukdavo itin šiltos publikos reakcijos.

Kompaktinėje plokštelėje yra 23 dainos.

CD albumo turinys:

1. „Kaip čia buvo“ – dainą veda Gintautas Mikalauskas, pateikė Algimantas Petrauskas Kaune.
2. „Žalia eglaitė“ – dainą veda Antanas Laurinkevičius, pateikė Elė Andriuškevičienė Leipalingyje. Per sovietinę spalio šventę į Leipalingį atvažiavę rusų kariuomenės uniformomis apsirengę partizanai užėmė miestelį.
3. „Užėj prakeikti ruskiai“ – dainą veda Jurga Totilienė, pateikė Ieva Žmuidzinavičienė Perlojoje.
4. „Mes tarybiniai stribokai“ – dainą veda Antanas Bernatonis, pateikė Olga Radžiukynienė Leipalingyje. Ši daina buvo vadinama stribų himnu. Stribais žmonės vadino okupacinės valdžios kovai su partizanais sudarytų naikintojų būrių (истребительные батальоны) narius. Stribai galėjo nebaudžiamai plėšikauti, terorizuoti gyventojus, daryti kratas, kankinti žmones. Jie uoliai tą ir darė.
5. „Čekisto ir stribo pokalbis“ – deklamuoja Violeta Bakutienė. Tai Broniaus Krivicko — Lietuvos partizano iš Biržų gimnazijos, žuvusio 1952 metais, eilėraštukas. Prof. Bronius Krivickas — vienas iškiliausių Lietuvos poetų, pasipriešinimo spaudos redaktorius.
6. „Draugas Stalinas pasiūlė“ – dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Anelė Budrevičienė Skraičionyse.
7. „Ėjo stribas“ – dainą veda Antanas Laurinkevičius, pateikė Anelė Budrevičienė Skraičionyse.
8. „Atskrido vabalas raudonas“ – dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Otonas Pranckus Nemakščiuose.
9. „Mes partizanai“ – dainą veda Gintautas Mikalauskas, pateikė Stasė Bogušienė Puvočiuose.
10. „Neišeik, neišeik iš kolchozo“ – dainą veda Antanas Bernatonis, pateikė Marija Tamulevičienė Ašašnykuose.
11. „Stalino poteriai“ – deklamuoja Mečys Palšauskas, pateikė Marija Stoškienė Burokaraistyje.
12. „O, kruvinas beproti Stalinai“ – dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Agota Žuraulienė Druskininkuose.
13. „Ko taip baisiai nusigandę“ – dainą veda Gintautas Mikalauskas, pateikė Algimantas Petrauskas Kaune.
14. „Mizara pijokas“ – dainą veda Antanas Bernatonis, pateikė Juozas Batulevičius Purpliuose. Ketureilis skirtas netoli Nedzingės gyvenusiam Mizarai, išdavusiam savo draugą partizanų vadą Rugį.
15. „Ateis tamsi naktužėlė“ – dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Algimantas Petrauskas Kaune.
16 „Jau leidžias saulė“ – dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Olga Radžiukynienė Leipalingyje.
17. „Kai stribai į kaimą eina“ – dainą veda Antanas Laurinkevičius, pateikė Marija Stoškienė Burokaraistyje.
18. „O, mylimas pavasari“ – dainą veda Rasa Palšauskienė, pateikė Otonas Pranckus Nemakščiuose.
19. „Skubėk, lietuvi“ – dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Anelė Budrevičienė Skraičionyse. Daina skirta 1945 metų rinkimams į sovietinę aukščiausiąją tarybą.
20. „Gaidys ir višta“ – dainą veda Antanas Bernatonis, pateikė Juozas Butulevičius Purpliuose.
21. „Du broliukai kunigai“ – dainą veda Daiva Bradauskienė, pateikė Marija Stoškienė Burokaraistyje.
22. „Mūs valsčiuje gyveno“ – dainą veda Antanas Laurinkevičius, pateikė Elė Andriuškevičienė Leipalingyje. Dainoje minimi partizanų Perkūno, Siaubo ir Žaibo slapyvardžiai.
23. „Dvi švilpynės“ – dainą veda Mečys Palšauskas, pateikė Algimantas Petrauskas Kaune.

CD albumą įdainavo:

Antanas Bernatonis (ansamblio vadovas),
Daiva Bradauskienė,
Tautvydas Bradauskas (smuikas),
Sigita Breidokaitė,
Danutė Butkevičienė,
Daiva Tvirbutienė,
Darius Ereminas,
Dana Kovalenko,
Paulius Kovalenko (smuikas),
Ieva Krasauskienė,
Antanas Laurinkevičius,
Gintautas Mikalauskas (basetlė),
Vilius Marma (kanklės, koncertina),
Ieva Pečiukaitė,
Vanda Pečiukienė,
Rasa Palšauskienė,
Mečys Palšauskas,
Danielius Starevičius,
Jurga Totilienė,
Violeta Bakutienė (skaitovė).

CD platintojai:

* Antanas Bernatonis — Kaune, tel. 837363357, 868217377 ab@on.lt, kupole@online.lt
* Tautvydas Bradauskas — Vilniuje, tel. 867000403, smuikininkas@gmail.com

Kupoliečiai

Kupoliečiai

 

„Kupolė“ (Kupolė.lt) — Lietuvos sveikatos mokslų universiteto folkloro ansamblis išsiskiriantis atidumu autentiškam dainos skambesiui ir dvasiai, pagarba buvusiai aukštai tėvų ir protėvių poetinei ir muzikinei kultūrai, stengiasi išsaugoti gyvą tikro dainavimo paprotį, puoselėja išlikusias žinias ir įgūdžius.

Per ketvirtį amžiaus „Kupolė“ paruošė dvi dešimtis programų žemės ūkio darbų, šeimos gyvenimo, kalendorinių švenčių temomis. Su šiomis programomis koncertuota įvairiausiose Lietuvos vietose, o taip pat Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Austrijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Rusijoje. Išleido penkias MC garsajuostes, dvi kompaktines CD plokšteles, yra įrašyti bent dviejų koncertų DVD filmai. 2003 metais „Kupolė“ gavo aukščiausią įvertinimą — Aukso paukštę.

Kasmet per vasaros atostogas ansambliečiai vyksta į kaimus, lanko senus žmones. Bendraudami su jais, mokosi senovinių dainų, žaidimų, šokių. Surinktą medžiagą naudoja, ruošdami koncertines programas.

Lietuvos Partizanai

Lietuvos Partizanai

 

„Kupolė“ 1944…1954 m. karo dainos:

„Menu nubridot“:

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
Lietuvos Partizanai

Lietuvos Partizanai

 

„Rugys“:

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
Lietuvos Partizanai

Lietuvos Partizanai

 

„Partizanų būrys“:

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
Kategorijos: Etninė kultūra, Garsai, Menas, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: