A.Skaistys. Lenkai Lietuvoje – privilegijuotoji tautinė mažuma (10)

Audrius Skaistys, www.lietsajudis.lt

Audrius Skaistys

Audrius Skaistys

(Analitinis požiūris dėl lenkų tautinės mažumos padėties Lietuvoje)

Lenkų tautines mažumas atstovaujančias organizacijas labiausiai jaudina trys sritys: švietimas, viešieji užrašai ir vardų ir pavardžių rašymas lenkų tautinės mažumos kalba. Šiame savo straipsnyje, pateikdamas oficialią statistiką ir apklausų duomenis, pabandysiu išsklaidyti mitą apie lenkų tautinės mažumos sudėtingą padėtį Lietuvoje.

Gyventojų surašymo duomenimis (2001 m.), Lietuvoje gyveno 234 989 lenkų, t.y. 6,74 proc. šalies gyventojų. Šiuo metu lenkų tautinė mažuma Lietuvoje yra gausiausia (rusai sudaro 6,31 proc., baltarusiai – 1,23 proc., ukrainiečiai – 0,65 proc.). Sostinėje Vilniuje gyvena apie 100 tūkst. lenkų (18,9 proc. miesto gyventojų), Vilniaus raj. – 54 322 (61,32 proc. gyventojų), Šalčininkų raj. – 31 223 (79,5 proc.), Trakų raj. – 12 403 (33,18 proc.), Švenčionių raj. – 9 089 (27,43 proc.) ir Širvintų raj.– 2019 (10 proc.). Apie 85 proc. Lietuvos lenkų laiko lenkų kalbą savo gimtąja kalba.

Dėl tautinių (etninių) mažumų padėties Europoje pastaruoju metų buvo atlikti net du patikimi tyrimai: Europos Komisijos užsakymu Eurobarometras 2009 m. gegužės-birželio mėn. atliko ES šalyse apklausą „Diskriminacija ES 2009 metais“ (taip pat ir etniniu pagrindu), kurios rezultatus paskelbė 2009 m. lapkritį, ir Pew Global Attitudes Project (JAV tyrimų centro) 2009 m. lapkričio mėn. 2 d. paskelbtas nuomonių tyrimas „Europos pulsas 2009: du dešimtmečiai po Berlyno sienos griūties – Komunizmo pabaigos džiaugsmas dabar su didesniu atsargumu“. Eurobarometro specialiajame tyrime Nr. 317 teigiama, kad Lietuvoje jau dvejus metus iš eilės diskriminacijos etniniu pagrindu suvokimas mažiausias tarp visų 27 Europos Sąjungos valstybių: 2008 m. – 23 proc. ir 2009 m. – 26 proc., o pagal tai, kas asmeniškai matė diskriminacijos etniniu pagrindu atvejį per paskutinius 12 mėnesių, Lietuva ir Lenkija dalijasi paskutinę vietą ES su 4 procentais atsakiusiųjų teigiamai į šį klausimą.

Pew Global Attitudes Project duomenimis per pastaruosius 18 metų Lietuvoje požiūris į lenkus pagerėjo net 9 procentais (nuo 30 proc. nepalankiai žiūrinčių 1991 metais iki 21 proc. – 2009 metais). Tuo tarpu Lenkijoje požiūris į lietuvius nepakito – 1991 m. ir 2009 m. nepalankiai žiūrėjo 18 proc. Dar labiau sumažinti Lietuvos piliečių skaičių nepalankiai žiūrinčių į lenkus yra sudėtinga dėl lenkų tautinei mažumai Lietuvoje priklausančių asmenų elgsenos ir pozicijos tam tikrais klausimais, ypatingai dėl Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių tarybų priimamų sprendimų atvirai diskriminuojančių tuose rajonuose tautinę mažumą sudarančius lietuvius.

Lenkų tautinės mažumos padėtį Lietuvoje lemia politinių ir pilietinių teisių įgyvendinimas, o tai atspindi jų kiekis renkamose valdžios institucijose. 2009 metais rinkimuose į Europos parlamentą didžiausias skaičius kitos valstybės nei Lietuvos piliečių, rinkusių europarlamentarus iš Lietuvos, buvo Lenkijos Respublikos piliečiai (91). Iš 12 Lietuvoje išrinktų Europos Parlamento narių 2 priklauso tautinėms mažumoms: Valdemaras Tomaševskis (lenkas) ir Viktoras Uspaskichas (rusas).

Lietuvos Respublikos Seime lenkų tautinė mažuma yra atstovaujama 3 Seimo narių, savivaldybėse – 53 savivaldybių tarybų narių Vilniaus miesto ir šio krašto savivaldybėse. Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose lenkų tautinei mažumai priklausantys savivaldybių tarybų nariai vadovauja šioms savivaldybėms vienpartiniu principu, o Trakų raj. savivaldybėje yra valdančiojoje koalicijoje.

Lenkų tautinės mažumos atstovai turi galimybę žiūrėti visas iš Lenkijos transliuojamas televizijos programas bei girdėti radijo programas, tarp jų ir „TV Polonija“, ir valstybinį Lenkijos radiją. Vilniuje įsikūręs komercinis radijas lenkų kalba „Znad Wilii“ šiemet iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo gavo 40 tūkt. Lt paramą. Lenkų kalba Lietuvoje leidžiama apie 20 periodinės spaudos leidinių (daugiau kaip 15 laikraščių ir 3 žurnalai).

Tautinių mažumų (tarp jų lenkų) vardų ir pavardžių klausimas dar visai neseniai buvo sprendžiamas įstatymo leidėjo. Seimas nepritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektui. Nuspręsta taikyti Latvijos esamą teisinį reguliavimą. [Alkas.lt redakcijos pastaba: 2010 04 08 d. Seimas atmetė Vyriausybės parengtą „Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo“ projektą Nr. XIP-1644(2) galimai prieštaraujantį Konstitucijai, kadangi jame buvo siūloma leisti Lietuvos piliečio pase  piliečių pavardes rašyti nelietuviškais rašmenimis dabar įteisintų lietuviškų įrašų sąskaita. Tačiau po pateikimo buvo priimtas alternatyvus G.Songailos, R.Kupčinsko teiktas projektas Nr. XIP-1668 , kuriuo taip pat leidžiama LR piliečio pase, esant pageidavimui, rašyti pavardes ne lietuviškais rašmenimis, tačiau tik greta lietuviškais rašmenimis užrašytų asmenvardžių, o ne jų sąskaitą (taip kaip dabar yra Latvijoje). Buvo nuspręsta, kad šio projekto galutinis priėmimas turės įvykti 2010 06 08 d., tačiau tai atidėliojama iki šiol]. Atkreiptinas dėmesys, kad Europos žmogaus teisių teismas, įvertinęs latvišką vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose reglamentuojantį įstatymą, pripažino, kad jis nepažeidžia žmogaus teisių į jo vardą ir pavardę. Šią problemą iš dalies yra išsprendęs pats Lenkijos Respublikos Seimas, priėmęs Lenko kortos įstatymą, pagal kurį Lietuvos lenkai gali per Lenkijos Respublikos konsulines įstaigas išsiimti lenko kortą – dokumentą su jame lenkiškos abėcėlės raidėmis įrašytu vardu ir pavarde. Toks dokumentas oficialiai pripažįstamas Lenkijoje.

Lenkų mažumos švietimo padėtį Lietuvoje vaizdžiai parodo oficiali statistika, pateikta lentelėje:

Eil.
Nr.
Valstybė Lenkų skaičius Lenkiškų mokyklų Šeštadieninių mokyklų
1. JAV 10 000 000 54
2. Vokietija 2 000 000 55
3. Brazilija 1 800 000
4. Prancūzija 1 000 000
5. Baltarusija 1 000 000 2
6. Ukraina 1 000 000 2
7. Anglija 500 000 100
8. Rusija 300 000
9. Lietuva 234 989 120 10
10. Čekija 100 000 36
11. Latvija 50 000 5

Kad lenkų tautinė mažuma nediskriminuojama švietimo srityje, vaizdžiai byloja faktai, kad Lietuvoje 1 mokykla vidutiniškai tenka 2000 lenkų ir 2623 lietuviams. Vienoje lenkiškoje mokykloje vidutiniškai mokosi 250 mokinių, o lietuviškose ir rusiškose – vidutiniškai 426 mokiniai. Lenkai – vienintelė tautinė mažuma Lietuvoje, kurios atstovai gali gimtąja kalba mokytis ir įgyti išsilavinimą nuo ikimokyklinių įstaigų (lopšeliai-darželiai) iki aukštosios mokyklos (Balstogės universiteto filialas ir kt.).

Mokinių skaičius lenkiškose valstybinėse ir šeštadieninėse mokyklose 2007/2008 m. m.

Eil. Nr. Valstybė Lenkų skaičius Mokinių skaičius Santykis su lenkų skaičiumi
1. JAV 10 000 000 50 000 200
2. Vokietija 2 000 000 2196 911
3. Anglija 500 000 3422 146
4. Lietuva 234 989 30 000 8

Ši lentelė rodo, kad Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose mokosi vienas iš 8 lenkų, o Anglijos, JAV ir Vokietijos šeštadieninėse mokyklose mokosi vienas iš 146, 200 ir 911 lenku, t. y. Lietuvos rodiklis 18, 25 ir 114 kartų pralenkia demokratinių valstybių rodiklius. Palyginus su Vakarų demokratinėmis valstybėmis Lietuvoje besimokančių lenkų yra daugiau dėl to, kad čia veikia ne tik šeštadieninės mokyklos, bet ir valstybinės ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklos, vaikų darželiai, profesinės techninės ir aukštosios mokyklos dėstomąja lenkų kalba.

Lietuvių tauta, atsižvelgdama į savo istorinę patirtį, uždraudė viešųjų užrašų vartojimą ne lietuvių kalba referendumu patvirtindama Lietuvos Respublikos Konstituciją (14 straipsnis teigia, kad „valstybinė kalba – lietuvių kalba“ ir per savo išrinktus atstovus priimdama Valstybinės kalbos įstatymą (17 straipsnio 1 dalis teigia „Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba“).

Tautinėms mažumoms nuolatinį dėmesį rodo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Paminėtina keletas jos pastarųjų veiksmų šiais klausimais. Nuo 2010 m. sausio 1 d. tautinių mažumų koordinavimo klausimą perėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Tautinių mažumų skyrius. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerija turi ,,dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės tautinių santykių darnumo politiką, laiduojančią Lietuvos Respublikos gyventojų, priklausančių tautinėms mažumoms, ir Rytų Lietuvos lietuvių teisėtų interesų ir poreikių tenkinimą, tautinio tapatumo saugojimą, taip pat sudarančią sąlygas jiems visapusiškai dalyvauti šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime, ugdyti jų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu Kultūros ministerijai pavesta parengti teisės aktus, kurių pagrindu bus suformuota darbo grupė Tautinių mažumų įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo koncepcijai parengti. Vykdydama pavestas funkcijas, Kultūros ministerija rengia teisės aktų projektus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Konstitucinio teismo nutarimais ir sprendimais, kitais teisės aktais. Tautinių mažumų įstatymo projekto numatomo teisinio reguliavimo koncepcijos aptarimas ir svarstymas Kultūros ministerijoje vyks iki 2010 m. rugpjūčio 1 d.

Kad būtų tinkamai reglamentuotos tautinių mažumų teisės ir pareigos, tautinių mažumų kalbos vartojimas, Lietuva pasirengusi dar kartą išgirsti visų suinteresuotų asmenų ir institucijų nuomones ir įvertinti savo bei kitų ES valstybių patirtį šiais klausimais. Tikimės, kad šis Lietuvos Respublikos rodomas dėmesys šalies tautinėms mažumoms duos laukiamų rezultatų – tautinės mažumos jausis visateisėmis Lietuvos valstybės puoselėtojomis.

www.lietsajudis.lt

Kategorijos: Naujienos, Nuomonių ratas, Švietimas, Visi įrašai | Žymos: .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

10 komentarų

 1. Iš miškų:

  Šis straipsis nieko naujo nepasako. Ir taip jau viskas žinoma. Taigi, dabar jau tokia situacija, jog jau nuleidus galvas reikia įrodinėti ir teisintis, jog čia-Lietuva, čia galioja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai, ir mes norėtume tvarkytis savo šaly pagal savo įstatymus, kalbėti, skaityti, rašyti lietuviškai… Jau tuoj pradėsim prasyti leisti uzrasyti lietuviškai Vilniuje gatvės pavadinimą, o iš autobusų stoties galėsim išvažiuoti tik jei turėsim lietuvių-lenkų žodyną.

 2. vytas:

  Lenkijos spaudimas akivaizdus. Jei nesiimsim atatinkamų veiksmų, būsim sumindyti. Tai akivaizdu. Bet kuri Lietuvos valdžia, nesiimanti priemonių prieš lenkus, savo neveikimu prisideda prie Lietuvos naikinimo. Seimas vilkindamas alternatyvaus G.Songailos, R.Kupčinsko teikto projekto Nr. XIP-1668 priėmimą, taip pat prisideda prie Lietuvos polonizavimo.

 3. “Ašigalio kortelė” (Karta Polaka) yra diskriminacinis tautiniu pagrindu dokumentas. Kad nebūtų diskriminuojami Lietuvos Respublikos piliečiai, būtina sudaryti vienodas sąlygas visiems, turintiems Lietuvos Respublikos piliečio pasą:

  1. Laisvai dirbti Lenkijos Respublikos teritorijoje be papildomo leidimo;
  2. Vykdyti ekonominę veiklą Lenkijos Respublikos teritorijoje vienodomis sąlygomis kaip ir Lenkijos Respublikos piliečiai;
  3. Gauti Lenkijos Respublikoje nemokamą švietimą;
  4. Iškilus pavojui Lenkijoje, gauti nemokama sveikatos priežiūra tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Lenkijos piliečiai;
  5. Turėti galimybę nemokamai aplankyti muziejus Lenkijos teritorijoje.
  6. Gauti pirmenybės tvarka lėšų iš Lenkijos valstybės ar savivaldybių biudžetų.

  Tada jokių problemų su “kortomis”.

  Ta “Ašigalio kortelės” teiginio dalis, kad ši kortelė patvirtina priklausomybę kokiai nors tautinei grupei yra daugiau deklaratyvi – neturi jokio istorinio pagrindo Vilniaus “krašto” vietinims gyventojams, kurių protėviai dar XIX amžiaus viduryje buvo lietuviai ir lenkais savęs nelaikė, nes nemokėjo lenkiškai.

 4. abc:

  suprantu tik viena lenkai nori ,kad mes atduotumem Viniu,visi kalbetumem lenku kalba,ir atsiklaupe ant keliu ,musdami i krutine sakytumeme ,kad mes chamai,,,,o jus karaliai…..viskas ,kas vyksta santykiuose su lenkais ,galeciau taip apibudinti……..labiausiai mums trukdo pasiekti tiesa,tai istorikai su Bumblausku priesakyje,ir kosmopolitai su Kulturos misnisterija….o mano nuomone tokia,tokius klausimus turi spresti tik tauta,ir tik referendumu,nes dabar kiekvienas parsidavelis,mazumu atstovas sprendzia musu vaiku ateiti…

 5. tikras lietuvis:

  Visi politologai daro “klaidą” (klaida būtų, jei tai būtų netyčinis veiksmas, tačiau jie tai daro tyčia, nes kitaip jiems nebūtų uždarbio rašant tokius straipsnius): Lietuvoje gyvena tik viena tauta – lietuvių.
  Jokių kitų tautų čia nėra ir kitų tautų atstovų čia nėra – kitos tautos gyvena savo teritorijose.
  Taigi kiti gali būti tik išeiviai iš kitų tautų (kitų tautų kilmės) arba asmenys be tautinės tapatybės. Kaip žydai, pvz.
  Jokio skirtumo tarp piliečių nėra, bet, kadangi tautos susidarė kaip tam tikrų teritorijų bendruomenės, tai būkime tikslūs ir nevadinkime tauta tų, kurie ja nėra ir būti negali pagal sąvoką.
  Išvada: jokių lenkų Lietuvoje nėra.
  Va, kada nuo to pradedi, tai matosi visos lenkomanų gudrybės.

 6. Atgalinis pranešimas: Polska, Litwa i potrzeba pragmatyzmu | Res Publica Nowa

 7. Arvydas Damijonaitis:

  Ponas Skaisti,Lietuvoje nėra “lenkų tautinės mažumos”..Lietuvoje yra lenkų bendruomenė.Gėda p.Skaisti, to nežinoti..Pasidomėkit,labai prašau..

 8. Arvydas Damijonaitis:

  INFORMACIJA: Politinių organizacijų tautinius pavadinimus (lenkų rink.akcija, rusų aljansas) butina uždrausti. Buvusių okupantų privilegijos stebina pasaulį. Valstybė išlaiko 80 lenkų mokyklų,kuriose tuteišai mokomi lenkų kalbos. Nėra analogų šiai lietuviškai kvailystei – lietuviai išlaiko okupantų lenkų lenkiškas mokyklas..Lenkiškas mokyklas privalo išlaikyti lenkų bendruomenė..

 9. Kazys:

  Kartą prieš 20 metų buvau nuvažizvęs į Šalčininkų raj, darbo reikalais į mažą mėsos fabrikėlį.(ten A.A.M.B medžiojo)
  paklausiau vietinių kelio lietuvių,rusu,lenkų kalba,deja gavau atsakymą kalba”tutešnij” ir nieko nesupratau.
  LABAI GAILA LENKŲ, Kurie nemoko savo vaikų.
  Aš iš MĖMELIO ir visada kalbėsiu savo MAMOS gimtąja kalba.
  Schöne Grüße aus Memel
  MfG.Kayzs

 10. Ipolitovas:

  Viskas aišku. Kai kas iš tos beprotystės pelnosi. Gal spjaukim į tas primestas neva problemas ir tvarkykimės savo kieme, nesiklausydami nestabilios psichikos veikėjų paistalų.Labai jau keista, kai koks nors analfabetas, ničnieko nenutuokiantis nei apie lenkų, nei apie lietuvių kalbą, patarinėja “įsileisti tą dvigubą W”. Esą lenkai tuo bus nuraminti. Gaila tokio beraščio. Tegu bent tuteišo paklausia, kokių dar grafemų reikės įsileisti.Juk ne to lenkai reikalauja. Ir ne lenkiškom raidėm vietovardžius rašyti gviešiasi. Jie juos pakeičia kaip rusai pakeitė senus baltiškus vardus. Kur dingo Tilžė, Ragainė,Tolminkiemis? Lenkai šiuo atžvilgiu niekuo ne geresni už rusus. Tik jie pirmiau pradėjo tą vajų. O gal kam nors patiktų Orany ir Vandziagola?Baikim tą idiotišką polemiką. Klausimas nesvarstytinas. O gal Lietuvos Bažnyčia pritaria tai begėdystei, jei nepyksta, kai Jurgį Matulaitį tie ,atsiprašant teisuoliai, vadina Jerzy Matulanec?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: