Lietuvos kinematografija (0)

www.alkas.lt iš dienraščio „ABC“, 1934, sausio 10 d., Nr. 6(104):

LIETUVOS KINEMATOGRAFIJOS S-GA IR KINO – ATELJĖ

Kino-atelje vedėjas dail. p. Šimkūnas davė
keletą paaiškinimų apie statomą lietuvišką
filmą, kuria visuomenė paskutiniu laiku ėmė
domėtis.S-gos tiesioginis tikslas yra lietuviškos filmos
įkūrimas.

Lietuvos kino mėgėjų pastangomis iš jos
tarpo narių verbuojami kino artistai — mėgėjai
ir jiems vaidinant bus filmuojama scenarijai,
pirmoj eilėj iš Lietuvos istorijos praeities.
Tam tikslui yra įkurta S-gos kino-atelje, kurioje
atliekama pastatymui režisūra, gaminamos
dekoracijos, butaforiją – kostiumai.
Filmavimui vieta numatoma dalis Vytauto
parko salėje, o lauko nuotraukos prie esamų
Lietuvoje senų architektųrų pristatant dekoracijų.
Technikinis personalas, kaip artistai, dekoratoriai,
režisoriai savo darbus kredituoja.
Artistai paruošė kostiumus savo lėšomis, kurios
bus priskaitomos j kreditavimą. Patalpa
ir kitos smulkesnės išlaidos padengiamos S-gos
narių mokesčiais. Filmai, surištai su didesnėmis
išlaidomis, tikimasi rasti finansistų iš visuomeninių
organizacijų, bei valstybinių organizacijų
tarpo. Paskutiniu atsitikimu bus
kreipiamasi prie privačių finansistų.
Ruošiama fragmentai „Kęstučio mirtis” iš
4 paveikslų, kuriais bus atvaizduota Kęstučio
gimtoji Trakų pilis 14-15 šimtmečio stovyje,
Kęstučio paskutinė auka prie aukuro dievaičiui
Perkūnui, Kęstučio žygis į kovą su Jogaila ir
Kęstučio paskutinė gyvenimo valanda.
Pastatymui pagaminta dekoratyvinė Trakų
pilis, dalis kostiumų, šarvų ir ginklų, lipdoma
didelė dievaičio Perkūno stovyla. Kai
kuriems paveikslams artistai jau surežisuoti.
Likusiems paveikslams verbuojami tipingi artistai.
Ypač sunku surasti Kęstučio tipas ir todėl
šiek tiek trukdosi režisūra.
Pradžia filmavimo bus pradėta pavasarį,
nes ji surišta su gamtos vaizdais, per vasarą
bus vykdomas tolimesnis pastatymas taip,
kad ekranui fragmentai bus paruošti rudens
sezono pradžiai.

Leidinio aprašas:  ABC: informacinis dienraštis / redaktorius Antanas Matulaitis
Kiti rengėjai  Augustinavičius, Ignas (1886-1961)
Leidėjas  Kaunas: Akcinė bendrovė “ABC”, 1933-1934
Identifikatoriai  UDK 3(474.5)(054)
Šaltinis: www.epaveldas.lt
Skaityti originalą virtualioje bibliotekoje Epaveldas:
http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_19842_4
Kategorijos: Prieškario skaitiniai, Visi įrašai.
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: